XSTTH - KẾT QUẢ XỔ SỐ THỪA THIÊN HUẾ XSTTH - KẾT QUẢ XỔ SỐ THỪA THIÊN HUẾ

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế, Thứ Hai 01/03/2021

Đặc biệt 805286
Giải nhất 36209
Giải nhì 29467
Giải ba 50855 92519
Giải tư 86368 28471 92577 87735
38683 72404 57128
Giải năm 9548
Giải sáu 2421 3500 7860
Giải bảy 572
Giải tám 61
Đầu Loto
0 09,04,00
1 19
2 28,21
3 35
4 48
5 55
6 67,68,60,61
7 71,77,72
8 86,83
9
Đuôi Loto
0 00,60
1 71,21,61
2 72
3 83
4 04
5 55,35
6 86
7 67,77
8 68,28,48
9 09,19
Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế , soạn tin: XSTTH gửi 8193

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế, Thứ Hai 22/02/2021

Đặc biệt 665420
Giải nhất 67286
Giải nhì 84853
Giải ba 73195 33242
Giải tư 37053 88733 27703 55807
71990 14935 67683
Giải năm 3976
Giải sáu 4058 3611 9787
Giải bảy 747
Giải tám 64
Đầu Loto
0 03,07
1 11
2 20
3 33,35
4 42,47
5 53,53,58
6 64
7 76
8 86,83,87
9 95,90
Đuôi Loto
0 20,90
1 11
2 42
3 53,53,33,03,83
4 64
5 95,35
6 86,76
7 07,87,47
8 58
9
Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế , soạn tin: XSTTH gửi 8193

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế, Thứ Hai 15/02/2021

Đặc biệt 741223
Giải nhất 42681
Giải nhì 43982
Giải ba 22125 33324
Giải tư 42070 70895 62630 21143
87797 94413 04146
Giải năm 5456
Giải sáu 4054 6315 7466
Giải bảy 655
Giải tám 04
Đầu Loto
0 04
1 13,15
2 23,25,24
3 30
4 43,46
5 56,54,55
6 66
7 70
8 81,82
9 95,97
Đuôi Loto
0 70,30
1 81
2 82
3 23,43,13
4 24,54,04
5 25,95,15,55
6 46,56,66
7 97
8
9
Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế , soạn tin: XSTTH gửi 8193

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế, Thứ Hai 08/02/2021

Đặc biệt 400289
Giải nhất 21638
Giải nhì 82557
Giải ba 67583 98976
Giải tư 53218 17591 84772 48466
57843 63882 72045
Giải năm 3184
Giải sáu 8972 6773 8219
Giải bảy 251
Giải tám 33
Đầu Loto
0
1 18,19
2
3 38,33
4 43,45
5 57,51
6 66
7 76,72,72,73
8 89,83,82,84
9 91
Đuôi Loto
0
1 91,51
2 72,82,72
3 83,43,73,33
4 84
5 45
6 76,66
7 57
8 38,18
9 89,19
Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế , soạn tin: XSTTH gửi 8193

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế, Thứ Hai 01/02/2021

Đặc biệt 197979
Giải nhất 20673
Giải nhì 69584
Giải ba 91961 24094
Giải tư 60121 44619 30467 12988
16065 56863 23391
Giải năm 2052
Giải sáu 9407 1157 9749
Giải bảy 769
Giải tám 69
Đầu Loto
0 07
1 19
2 21
3
4 49
5 52,57
6 61,67,65,63,69,69
7 79,73
8 84,88
9 94,91
Đuôi Loto
0
1 61,21,91
2 52
3 73,63
4 84,94
5 65
6
7 67,07,57
8 88
9 79,19,49,69,69
Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế , soạn tin: XSTTH gửi 8193

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế, Thứ Hai 25/01/2021

Đặc biệt 142954
Giải nhất 44828
Giải nhì 52399
Giải ba 64624 71994
Giải tư 57074 26239 71810 94659
17134 38222 85699
Giải năm 5902
Giải sáu 5914 8924 0403
Giải bảy 588
Giải tám 78
Đầu Loto
0 02,03
1 10,14
2 28,24,22,24
3 39,34
4
5 54,59
6
7 74,78
8 88
9 99,94,99
Đuôi Loto
0 10
1
2 22,02
3 03
4 54,24,94,74,34,14,24
5
6
7
8 28,88,78
9 99,39,59,99
Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế , soạn tin: XSTTH gửi 8193

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế, Thứ Hai 18/01/2021

Đặc biệt 103791
Giải nhất 68470
Giải nhì 78351
Giải ba 25176 25620
Giải tư 30108 20633 62939 75521
14156 72257 57828
Giải năm 3544
Giải sáu 9661 1499 6108
Giải bảy 052
Giải tám 89
Đầu Loto
0 08,08
1
2 20,21,28
3 33,39
4 44
5 51,56,57,52
6 61
7 70,76
8 89
9 91,99
Đuôi Loto
0 70,20
1 91,51,21,61
2 52
3 33
4 44
5
6 76,56
7 57
8 08,28,08
9 39,99,89
Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế , soạn tin: XSTTH gửi 8193

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế, Thứ Ba 12/01/2021

Đặc biệt 234196
Giải nhất 47687
Giải nhì 09434
Giải ba 82744 43600
Giải tư 69717 88728 08362 27136
16643 65550 62519
Giải năm 5948
Giải sáu 3774 0339 5988
Giải bảy 120
Giải tám 80
Đầu Loto
0 00
1 17,19
2 28,20
3 34,36,39
4 44,43,48
5 50
6 62
7 74
8 87,88,80
9 96
Đuôi Loto
0 00,50,20,80
1
2 62
3 43
4 34,44,74
5
6 96,36
7 87,17
8 28,48,88
9 19,39
Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế , soạn tin: XSTTH gửi 8193

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế, Thứ Hai 04/01/2021

Đặc biệt 328464
Giải nhất 14712
Giải nhì 97736
Giải ba 83028 84272
Giải tư 61013 71418 54618 36026
23462 91879 34151
Giải năm 7835
Giải sáu 5339 6916 5558
Giải bảy 901
Giải tám 70
Đầu Loto
0 01
1 12,13,18,18,16
2 28,26
3 36,35,39
4
5 51,58
6 64,62
7 72,79,70
8
9
Đuôi Loto
0 70
1 51,01
2 12,72,62
3 13
4 64
5 35
6 36,26,16
7
8 28,18,18,58
9 79,39
Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế , soạn tin: XSTTH gửi 8193

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế, Thứ Hai 28/12/2020

Đặc biệt 293480
Giải nhất 67724
Giải nhì 21806
Giải ba 81612 51491
Giải tư 24470 00258 49392 43830
12472 41741 38392
Giải năm 9537
Giải sáu 8027 6681 1295
Giải bảy 251
Giải tám 87
Đầu Loto
0 06
1 12
2 24,27
3 30,37
4 41
5 58,51
6
7 70,72
8 80,81,87
9 91,92,92,95
Đuôi Loto
0 80,70,30
1 91,41,81,51
2 12,92,72,92
3
4 24
5 95
6 06
7 37,27,87
8 58
9
Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế , soạn tin: XSTTH gửi 8193
BACK TO TOP