XSTTH - KẾT QUẢ XỔ SỐ THỪA THIÊN HUẾ XSTTH - KẾT QUẢ XỔ SỐ THỪA THIÊN HUẾ

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế, Thứ Hai 30/11/2020

Đặc biệt 927731
Giải nhất 99600
Giải nhì 42696
Giải ba 74285 08708
Giải tư 35306 42425 94297 39187
52863 94220 90273
Giải năm 5170
Giải sáu 4531 2248 7777
Giải bảy 257
Giải tám 94
Đầu Loto
0 00,08,06
1
2 25,20
3 31,31
4 48
5 57
6 63
7 73,70,77
8 85,87
9 96,97,94
Đuôi Loto
0 00,20,70
1 31,31
2
3 63,73
4 94
5 85,25
6 96,06
7 97,87,77,57
8 08,48
9
Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế , soạn tin: XSTTH gửi 8193

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế, Thứ Hai 23/11/2020

Đặc biệt 056098
Giải nhất 16747
Giải nhì 14315
Giải ba 55183 12621
Giải tư 00723 60233 74407 47220
12325 28989 06857
Giải năm 9343
Giải sáu 4493 4821 5728
Giải bảy 630
Giải tám 62
Đầu Loto
0 07
1 15
2 21,23,20,25,21,28
3 33,30
4 47,43
5 57
6 62
7
8 83,89
9 98,93
Đuôi Loto
0 20,30
1 21,21
2 62
3 83,23,33,43,93
4
5 15,25
6
7 47,07,57
8 98,28
9 89
Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế , soạn tin: XSTTH gửi 8193

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế, Thứ Hai 16/11/2020

Đặc biệt 774014
Giải nhất 01043
Giải nhì 16029
Giải ba 69331 92273
Giải tư 95652 88224 95739 71528
99795 02372 26485
Giải năm 9418
Giải sáu 8999 7011 2269
Giải bảy 367
Giải tám 53
Đầu Loto
0
1 14,18,11
2 29,24,28
3 31,39
4 43
5 52,53
6 69,67
7 73,72
8 85
9 95,99
Đuôi Loto
0
1 31,11
2 52,72
3 43,73,53
4 14,24
5 95,85
6
7 67
8 28,18
9 29,39,99,69
Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế , soạn tin: XSTTH gửi 8193

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế, Thứ Hai 09/11/2020

Đặc biệt 886801
Giải nhất 57782
Giải nhì 58775
Giải ba 37084 95269
Giải tư 92491 60039 12264 09716
73741 37493 41991
Giải năm 7259
Giải sáu 9400 9386 2677
Giải bảy 761
Giải tám 37
Đầu Loto
0 01,00
1 16
2
3 39,37
4 41
5 59
6 69,64,61
7 75,77
8 82,84,86
9 91,93,91
Đuôi Loto
0 00
1 01,91,41,91,61
2 82
3 93
4 84,64
5 75
6 16,86
7 77,37
8
9 69,39,59
Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế , soạn tin: XSTTH gửi 8193

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế, Thứ Hai 02/11/2020

Đặc biệt 900540
Giải nhất 65650
Giải nhì 35783
Giải ba 43862 17613
Giải tư 59820 37042 00756 24912
24848 70543 52232
Giải năm 3129
Giải sáu 8032 5957 3772
Giải bảy 270
Giải tám 56
Đầu Loto
0
1 13,12
2 20,29
3 32,32
4 40,42,48,43
5 50,56,57,56
6 62
7 72,70
8 83
9
Đuôi Loto
0 40,50,20,70
1
2 62,42,12,32,32,72
3 83,13,43
4
5
6 56,56
7 57
8 48
9 29
Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế , soạn tin: XSTTH gửi 8193

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế, Thứ Hai 26/10/2020

Đặc biệt 338929
Giải nhất 07946
Giải nhì 36860
Giải ba 35061 79588
Giải tư 04848 77573 10007 18318
53797 12228 13033
Giải năm 6576
Giải sáu 1612 7310 9908
Giải bảy 123
Giải tám 06
Đầu Loto
0 07,08,06
1 18,12,10
2 29,28,23
3 33
4 46,48
5
6 60,61
7 73,76
8 88
9 97
Đuôi Loto
0 60,10
1 61
2 12
3 73,33,23
4
5
6 46,76,06
7 07,97
8 88,48,18,28,08
9 29
Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế , soạn tin: XSTTH gửi 8193

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế, Thứ Hai 19/10/2020

Đặc biệt 543636
Giải nhất 51933
Giải nhì 17908
Giải ba 25164 84886
Giải tư 99353 54049 73861 54180
97802 38456 19120
Giải năm 3656
Giải sáu 1439 8035 8153
Giải bảy 921
Giải tám 71
Đầu Loto
0 08,02
1
2 20,21
3 36,33,39,35
4 49
5 53,56,56,53
6 64,61
7 71
8 86,80
9
Đuôi Loto
0 80,20
1 61,21,71
2 02
3 33,53,53
4 64
5 35
6 36,86,56,56
7
8 08
9 49,39
Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế , soạn tin: XSTTH gửi 8193

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế, Thứ Hai 12/10/2020

Đặc biệt 884904
Giải nhất 16194
Giải nhì 23148
Giải ba 82408 10136
Giải tư 09615 18882 90538 98449
73903 25379 37760
Giải năm 5475
Giải sáu 2896 1061 3297
Giải bảy 251
Giải tám 11
Đầu Loto
0 04,08,03
1 15,11
2
3 36,38
4 48,49
5 51
6 60,61
7 79,75
8 82
9 94,96,97
Đuôi Loto
0 60
1 61,51,11
2 82
3 03
4 04,94
5 15,75
6 36,96
7 97
8 48,08,38
9 49,79
Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế , soạn tin: XSTTH gửi 8193

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế, Thứ Hai 05/10/2020

Đặc biệt 499092
Giải nhất 75794
Giải nhì 00708
Giải ba 33993 97235
Giải tư 79807 45768 87152 55603
62503 84206 71378
Giải năm 0581
Giải sáu 6827 0521 1711
Giải bảy 236
Giải tám 62
Đầu Loto
0 08,07,03,03,06
1 11
2 27,21
3 35,36
4
5 52
6 68,62
7 78
8 81
9 92,94,93
Đuôi Loto
0
1 81,21,11
2 92,52,62
3 93,03,03
4 94
5 35
6 06,36
7 07,27
8 08,68,78
9
Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế , soạn tin: XSTTH gửi 8193

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế, Thứ Hai 28/09/2020

Đặc biệt 100360
Giải nhất 56660
Giải nhì 41502
Giải ba 40655 89852
Giải tư 74220 74049 65810 53906
45549 53278 67371
Giải năm 6534
Giải sáu 4353 2971 2900
Giải bảy 380
Giải tám 17
Đầu Loto
0 02,06,00
1 10,17
2 20
3 34
4 49,49
5 55,52,53
6 60,60
7 78,71,71
8 80
9
Đuôi Loto
0 60,60,20,10,00,80
1 71,71
2 02,52
3 53
4 34
5 55
6 06
7 17
8 78
9 49,49
Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế , soạn tin: XSTTH gửi 8193
BACK TO TOP