XSTTH - KẾT QUẢ XỔ SỐ THỪA THIÊN HUẾ XSTTH - KẾT QUẢ XỔ SỐ THỪA THIÊN HUẾ

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế, Thứ Hai 03/05/2021

Đặc biệt 676757
Giải nhất 19961
Giải nhì 22307
Giải ba 17550 59880
Giải tư 85221 95723 51153 65437
51193 60536 43896
Giải năm 4246
Giải sáu 8518 4067 5821
Giải bảy 977
Giải tám 32
Đầu Loto
0 07
1 18
2 21,23,21
3 37,36,32
4 46
5 57,50,53
6 61,67
7 77
8 80
9 93,96
Đuôi Loto
0 50,80
1 61,21,21
2 32
3 23,53,93
4
5
6 36,96,46
7 57,07,37,67,77
8 18
9
Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế , soạn tin: XSTTH gửi 8193

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế, Thứ Hai 26/04/2021

Đặc biệt 810103
Giải nhất 85582
Giải nhì 65943
Giải ba 40077 66734
Giải tư 26008 45136 73939 50784
16311 56774 89556
Giải năm 8848
Giải sáu 3142 5163 1806
Giải bảy 325
Giải tám 95
Đầu Loto
0 03,08,06
1 11
2 25
3 34,36,39
4 43,48,42
5 56
6 63
7 77,74
8 82,84
9 95
Đuôi Loto
0
1 11
2 82,42
3 03,43,63
4 34,84,74
5 25,95
6 36,56,06
7 77
8 08,48
9 39
Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế , soạn tin: XSTTH gửi 8193

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế, Thứ Hai 19/04/2021

Đặc biệt 097605
Giải nhất 09937
Giải nhì 40343
Giải ba 69328 78984
Giải tư 18007 56740 92328 81731
55677 42532 77035
Giải năm 1821
Giải sáu 9065 5944 4900
Giải bảy 767
Giải tám 89
Đầu Loto
0 05,07,00
1
2 28,28,21
3 37,31,32,35
4 43,40,44
5
6 65,67
7 77
8 84,89
9
Đuôi Loto
0 40,00
1 31,21
2 32
3 43
4 84,44
5 05,35,65
6
7 37,07,77,67
8 28,28
9 89
Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế , soạn tin: XSTTH gửi 8193

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế, Thứ Hai 12/04/2021

Đặc biệt 497572
Giải nhất 45314
Giải nhì 40017
Giải ba 42096 68544
Giải tư 16546 42677 15324 31614
60448 00631 76230
Giải năm 7321
Giải sáu 5494 6181 0638
Giải bảy 781
Giải tám 77
Đầu Loto
0
1 14,17,14
2 24,21
3 31,30,38
4 44,46,48
5
6
7 72,77,77
8 81,81
9 96,94
Đuôi Loto
0 30
1 31,21,81,81
2 72
3
4 14,44,24,14,94
5
6 96,46
7 17,77,77
8 48,38
9
Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế , soạn tin: XSTTH gửi 8193

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế, Thứ Hai 05/04/2021

Đặc biệt 466735
Giải nhất 82805
Giải nhì 53981
Giải ba 62250 26880
Giải tư 00644 59817 86789 84013
11777 08385 28852
Giải năm 6937
Giải sáu 7040 7645 3672
Giải bảy 099
Giải tám 29
Đầu Loto
0 05
1 17,13
2 29
3 35,37
4 44,40,45
5 50,52
6
7 77,72
8 81,80,89,85
9 99
Đuôi Loto
0 50,80,40
1 81
2 52,72
3 13
4 44
5 35,05,85,45
6
7 17,77,37
8
9 89,99,29
Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế , soạn tin: XSTTH gửi 8193

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế, Thứ Hai 29/03/2021

Đặc biệt 945469
Giải nhất 14021
Giải nhì 69303
Giải ba 85111 35110
Giải tư 27531 65957 07524 49790
56952 59759 93203
Giải năm 7724
Giải sáu 3072 5895 2427
Giải bảy 180
Giải tám 78
Đầu Loto
0 03,03
1 11,10
2 21,24,24,27
3 31
4
5 57,52,59
6 69
7 72,78
8 80
9 90,95
Đuôi Loto
0 10,90,80
1 21,11,31
2 52,72
3 03,03
4 24,24
5 95
6
7 57,27
8 78
9 69,59
Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế , soạn tin: XSTTH gửi 8193

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế, Thứ Hai 22/03/2021

Đặc biệt 273600
Giải nhất 79293
Giải nhì 12140
Giải ba 75158 15804
Giải tư 05142 63265 52101 19588
12632 16280 42512
Giải năm 7914
Giải sáu 8653 5444 8771
Giải bảy 022
Giải tám 39
Đầu Loto
0 00,04,01
1 12,14
2 22
3 32,39
4 40,42,44
5 58,53
6 65
7 71
8 88,80
9 93
Đuôi Loto
0 00,40,80
1 01,71
2 42,32,12,22
3 93,53
4 04,14,44
5 65
6
7
8 58,88
9 39
Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế , soạn tin: XSTTH gửi 8193

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế, Thứ Hai 15/03/2021

Đặc biệt 786613
Giải nhất 30659
Giải nhì 75412
Giải ba 55979 24158
Giải tư 44284 04561 67169 18813
83373 48404 69166
Giải năm 7716
Giải sáu 2686 3454 5462
Giải bảy 159
Giải tám 61
Đầu Loto
0 04
1 13,12,13,16
2
3
4
5 59,58,54,59
6 61,69,66,62,61
7 79,73
8 84,86
9
Đuôi Loto
0
1 61,61
2 12,62
3 13,13,73
4 84,04,54
5
6 66,16,86
7
8 58
9 59,79,69,59
Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế , soạn tin: XSTTH gửi 8193

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế, Thứ Hai 08/03/2021

Đặc biệt 307263
Giải nhất 00420
Giải nhì 15135
Giải ba 67810 18098
Giải tư 65546 45849 41272 62339
66242 65739 52493
Giải năm 2303
Giải sáu 2776 3103 0734
Giải bảy 417
Giải tám 79
Đầu Loto
0 03,03
1 10,17
2 20
3 35,39,39,34
4 46,49,42
5
6 63
7 72,76,79
8
9 98,93
Đuôi Loto
0 20,10
1
2 72,42
3 63,93,03,03
4 34
5 35
6 46,76
7 17
8 98
9 49,39,39,79
Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế , soạn tin: XSTTH gửi 8193

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế, Thứ Hai 01/03/2021

Đặc biệt 805286
Giải nhất 36209
Giải nhì 29467
Giải ba 50855 92519
Giải tư 86368 28471 92577 87735
38683 72404 57128
Giải năm 9548
Giải sáu 2421 3500 7860
Giải bảy 572
Giải tám 61
Đầu Loto
0 09,04,00
1 19
2 28,21
3 35
4 48
5 55
6 67,68,60,61
7 71,77,72
8 86,83
9
Đuôi Loto
0 00,60
1 71,21,61
2 72
3 83
4 04
5 55,35
6 86
7 67,77
8 68,28,48
9 09,19
Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế , soạn tin: XSTTH gửi 8193
BACK TO TOP