XSQT - KẾT QUẢ XỔ SỐ QUẢNG TRỊ XSQT - KẾT QUẢ XỔ SỐ QUẢNG TRỊ

Kết quả Xổ số Quảng Trị, Thứ Năm 24/09/2020

Đặc biệt 019442
Giải nhất 81902
Giải nhì 52935
Giải ba 97473 99671
Giải tư 99138 26025 69159 15470
67140 18802 09447
Giải năm 3608
Giải sáu 4167 4981 7358
Giải bảy 758
Giải tám 13
Đầu Loto
0 02,02,08
1 13
2 25
3 35,38
4 42,40,47
5 59,58,58
6 67
7 73,71,70
8 81
9
Đuôi Loto
0 70,40
1 71,81
2 42,02,02
3 73,13
4
5 35,25
6
7 47,67
8 38,08,58,58
9 59
Kết quả Xổ số Quảng Trị , soạn tin: XSQT gửi 8193

Kết quả Xổ số Quảng Trị, Thứ Năm 17/09/2020

Đặc biệt 659400
Giải nhất 48188
Giải nhì 09413
Giải ba 21644 69791
Giải tư 84957 76283 67783 12167
61934 43845 62879
Giải năm 2013
Giải sáu 2675 6501 3163
Giải bảy 529
Giải tám 84
Đầu Loto
0 00,01
1 13,13
2 29
3 34
4 44,45
5 57
6 67,63
7 79,75
8 88,83,83,84
9 91
Đuôi Loto
0 00
1 91,01
2
3 13,83,83,13,63
4 44,34,84
5 45,75
6
7 57,67
8 88
9 79,29
Kết quả Xổ số Quảng Trị , soạn tin: XSQT gửi 8193

Kết quả Xổ số Quảng Trị, Thứ Năm 10/09/2020

Đặc biệt 474538
Giải nhất 20622
Giải nhì 65349
Giải ba 43869 82047
Giải tư 95830 03152 72305 09399
76674 04777 16310
Giải năm 0491
Giải sáu 4258 9149 6135
Giải bảy 189
Giải tám 71
Đầu Loto
0 05
1 10
2 22
3 38,30,35
4 49,47,49
5 52,58
6 69
7 74,77,71
8 89
9 99,91
Đuôi Loto
0 30,10
1 91,71
2 22,52
3
4 74
5 05,35
6
7 47,77
8 38,58
9 49,69,99,49,89
Kết quả Xổ số Quảng Trị , soạn tin: XSQT gửi 8193

Kết quả Xổ số Quảng Trị, Thứ Năm 03/09/2020

Đặc biệt 839760
Giải nhất 96172
Giải nhì 23163
Giải ba 77114 96953
Giải tư 18976 30966 10100 24150
08674 27619 84451
Giải năm 8665
Giải sáu 3572 7418 6076
Giải bảy 119
Giải tám 00
Đầu Loto
0 00,00
1 14,19,18,19
2
3
4
5 53,50,51
6 60,63,66,65
7 72,76,74,72,76
8
9
Đuôi Loto
0 60,00,50,00
1 51
2 72,72
3 63,53
4 14,74
5 65
6 76,66,76
7
8 18
9 19,19
Kết quả Xổ số Quảng Trị , soạn tin: XSQT gửi 8193

Kết quả Xổ số Quảng Trị, Thứ Năm 27/08/2020

Đặc biệt 913288
Giải nhất 58753
Giải nhì 30289
Giải ba 81182 98776
Giải tư 09385 87265 75288 34964
28419 39943 36480
Giải năm 6016
Giải sáu 2766 7524 9690
Giải bảy 381
Giải tám 68
Đầu Loto
0
1 19,16
2 24
3
4 43
5 53
6 65,64,66,68
7 76
8 88,89,82,85,88,80,81
9 90
Đuôi Loto
0 80,90
1 81
2 82
3 53,43
4 64,24
5 85,65
6 76,16,66
7
8 88,88,68
9 89,19
Kết quả Xổ số Quảng Trị , soạn tin: XSQT gửi 8193

Kết quả Xổ số Quảng Trị, Thứ Năm 20/08/2020

Đặc biệt 951536
Giải nhất 82843
Giải nhì 42741
Giải ba 09080 38741
Giải tư 37412 75016 93740 78928
24542 75756 04414
Giải năm 8255
Giải sáu 9670 1018 7509
Giải bảy 128
Giải tám 04
Đầu Loto
0 09,04
1 12,16,14,18
2 28,28
3 36
4 43,41,41,40,42
5 56,55
6
7 70
8 80
9
Đuôi Loto
0 80,40,70
1 41,41
2 12,42
3 43
4 14,04
5 55
6 36,16,56
7
8 28,18,28
9 09
Kết quả Xổ số Quảng Trị , soạn tin: XSQT gửi 8193

Kết quả Xổ số Quảng Trị, Thứ Năm 13/08/2020

Đặc biệt 832593
Giải nhất 85748
Giải nhì 57924
Giải ba 33885 46964
Giải tư 37382 00872 36009 88444
67237 15195 50192
Giải năm 7921
Giải sáu 3906 6869 3543
Giải bảy 102
Giải tám 92
Đầu Loto
0 09,06,02
1
2 24,21
3 37
4 48,44,43
5
6 64,69
7 72
8 85,82
9 93,95,92,92
Đuôi Loto
0
1 21
2 82,72,92,02,92
3 93,43
4 24,64,44
5 85,95
6 06
7 37
8 48
9 09,69
Kết quả Xổ số Quảng Trị , soạn tin: XSQT gửi 8193

Kết quả Xổ số Quảng Trị, Thứ Sáu 07/08/2020

Đặc biệt 906959
Giải nhất 16683
Giải nhì 18748
Giải ba 33476 46667
Giải tư 64801 00506 21113 90044
79587 33012 37006
Giải năm 7838
Giải sáu 2689 7402 8654
Giải bảy 049
Giải tám 39
Đầu Loto
0 01,06,06,02
1 13,12
2
3 38,39
4 48,44,49
5 59,54
6 67
7 76
8 83,87,89
9
Đuôi Loto
0
1 01
2 12,02
3 83,13
4 44,54
5
6 76,06,06
7 67,87
8 48,38
9 59,89,49,39
Kết quả Xổ số Quảng Trị , soạn tin: XSQT gửi 8193

Kết quả Xổ số Quảng Trị, Thứ Năm 06/08/2020

Đặc biệt 906959
Giải nhất 16683
Giải nhì 18748
Giải ba 33476 46667
Giải tư 64801 00506 21113 90044
79587 33012 37006
Giải năm 7838
Giải sáu 2689 7402 8654
Giải bảy 049
Giải tám 39
Đầu Loto
0 01,06,06,02
1 13,12
2
3 38,39
4 48,44,49
5 59,54
6 67
7 76
8 83,87,89
9
Đuôi Loto
0
1 01
2 12,02
3 83,13
4 44,54
5
6 76,06,06
7 67,87
8 48,38
9 59,89,49,39
Kết quả Xổ số Quảng Trị , soạn tin: XSQT gửi 8193

Kết quả Xổ số Quảng Trị, Thứ Năm 30/07/2020

Đặc biệt 388324
Giải nhất 10426
Giải nhì 87267
Giải ba 64393 94060
Giải tư 56658 63353 70706 88005
60587 22529 31727
Giải năm 6280
Giải sáu 4688 4756 3107
Giải bảy 472
Giải tám 46
Đầu Loto
0 06,05,07
1
2 24,26,29,27
3
4 46
5 58,53,56
6 67,60
7 72
8 87,80,88
9 93
Đuôi Loto
0 60,80
1
2 72
3 93,53
4 24
5 05
6 26,06,56,46
7 67,87,27,07
8 58,88
9 29
Kết quả Xổ số Quảng Trị , soạn tin: XSQT gửi 8193
BACK TO TOP