Vi-tri-1-PC-chotsovang365 Lien he quang cao

XSQT - KẾT QUẢ XỔ SỐ QUẢNG TRỊ XSQT - KẾT QUẢ XỔ SỐ QUẢNG TRỊ

Kết quả Xổ số Quảng Trị, Thứ Năm 21/09

Đặc biệt 280854
Giải nhất 73962
Giải nhì 72991
Giải ba 34147 76722
Giải tư 36741 76596 40259 24205
06758 38758 44877
Giải năm 5815
Giải sáu 4602 8081 3471
Giải bảy 023
Giải tám 08
Đầu Loto
0 05,02,08
1 15
2 22,23
3
4 47,41
5 54,59,58,58
6 62
7 77,71
8 81
9 91,96
Đuôi Loto
0
1 91,41,81,71
2 62,22,02
3 23
4 54
5 05,15
6 96
7 47,77
8 58,58,08
9 59
Kết quả Xổ số Quảng Trị - 8 lần quay, soạn tin: XSQT gửi 8593

Kết quả Xổ số Quảng Trị, Thứ Năm 14/09

Đặc biệt 776396
Giải nhất 21004
Giải nhì 53194
Giải ba 58871 48121
Giải tư 02001 26033 47418 77770
37785 13767 24973
Giải năm 9509
Giải sáu 5904 6525 4056
Giải bảy 775
Giải tám 00
Đầu Loto
0 04,01,09,04,00
1 18
2 21,25
3 33
4
5 56
6 67
7 71,70,73,75
8 85
9 96,94
Đuôi Loto
0 70,00
1 71,21,01
2
3 33,73
4 04,94,04
5 85,25,75
6 96,56
7 67
8 18
9 09
Kết quả Xổ số Quảng Trị - 8 lần quay, soạn tin: XSQT gửi 8593

Kết quả Xổ số Quảng Trị, Thứ Năm 07/09

Đặc biệt 809128
Giải nhất 55891
Giải nhì 20010
Giải ba 10810 02429
Giải tư 80805 63736 19572 65506
31467 69259 08477
Giải năm 5193
Giải sáu 0534 9550 3268
Giải bảy 695
Giải tám 53
Đầu Loto
0 05,06
1 10,10
2 28,29
3 36,34
4
5 59,50,53
6 67,68
7 72,77
8
9 91,93,95
Đuôi Loto
0 10,10,50
1 91
2 72
3 93,53
4 34
5 05,95
6 36,06
7 67,77
8 28,68
9 29,59
Kết quả Xổ số Quảng Trị - 8 lần quay, soạn tin: XSQT gửi 8593

Kết quả Xổ số Quảng Trị, Thứ Năm 31/08

Đặc biệt 329026
Giải nhất 81799
Giải nhì 35855
Giải ba 68841 95032
Giải tư 27637 68657 28066 90400
77266 32773 20425
Giải năm 3079
Giải sáu 7400 7834 8708
Giải bảy 328
Giải tám 68
Đầu Loto
0 00,00,08
1
2 26,25,28
3 32,37,34
4 41
5 55,57
6 66,66,68
7 73,79
8
9 99
Đuôi Loto
0 00,00
1 41
2 32
3 73
4 34
5 55,25
6 26,66,66
7 37,57
8 08,28,68
9 99,79
Kết quả Xổ số Quảng Trị - 8 lần quay, soạn tin: XSQT gửi 8593

Kết quả Xổ số Quảng Trị, Thứ Năm 24/08

Đặc biệt 950211
Giải nhất 26416
Giải nhì 48433
Giải ba 48433 36395
Giải tư 58037 37848 21065 71318
73061 22015 97064
Giải năm 4999
Giải sáu 7152 7544 1638
Giải bảy 666
Giải tám 79
Đầu Loto
0
1 11,16,18,15
2
3 33,33,37,38
4 48,44
5 52
6 65,61,64,66
7 79
8
9 95,99
Đuôi Loto
0
1 11,61
2 52
3 33,33
4 64,44
5 95,65,15
6 16,66
7 37
8 48,18,38
9 99,79
Kết quả Xổ số Quảng Trị - 8 lần quay, soạn tin: XSQT gửi 8593

Kết quả Xổ số Quảng Trị, Thứ Năm 17/08

Đặc biệt 971117
Giải nhất 41936
Giải nhì 88000
Giải ba 47319 37005
Giải tư 70542 65287 59721 95782
74682 51807 78048
Giải năm 5538
Giải sáu 6531 5765 8551
Giải bảy 927
Giải tám 64
Đầu Loto
0 00,05,07
1 17,19
2 21,27
3 36,38,31
4 42,48
5 51
6 65,64
7
8 87,82,82
9
Đuôi Loto
0 00
1 21,31,51
2 42,82,82
3
4 64
5 05,65
6 36
7 17,87,07,27
8 48,38
9 19
Kết quả Xổ số Quảng Trị - 8 lần quay, soạn tin: XSQT gửi 8593

Kết quả Xổ số Quảng Trị, Thứ Năm 10/08

Đặc biệt 300292
Giải nhất 70883
Giải nhì 26644
Giải ba 02113 85107
Giải tư 49658 13641 22409 24804
67250 35694 25096
Giải năm 3683
Giải sáu 1748 2836 6843
Giải bảy 897
Giải tám 32
Đầu Loto
0 07,09,04
1 13
2
3 36,32
4 44,41,48,43
5 58,50
6
7
8 83,83
9 92,94,96,97
Đuôi Loto
0 50
1 41
2 92,32
3 83,13,83,43
4 44,04,94
5
6 96,36
7 07,97
8 58,48
9 09
Kết quả Xổ số Quảng Trị - 8 lần quay, soạn tin: XSQT gửi 8593

Kết quả Xổ số Quảng Trị, Thứ Năm 03/08

Đặc biệt 650752
Giải nhất 24610
Giải nhì 20060
Giải ba 97062 20511
Giải tư 37435 79462 95353 65333
02251 75088 77181
Giải năm 2776
Giải sáu 7121 5103 3952
Giải bảy 418
Giải tám 67
Đầu Loto
0 03
1 10,11,18
2 21
3 35,33
4
5 52,53,51,52
6 60,62,62,67
7 76
8 88,81
9
Đuôi Loto
0 10,60
1 11,51,81,21
2 52,62,62,52
3 53,33,03
4
5 35
6 76
7 67
8 88,18
9
Kết quả Xổ số Quảng Trị - 8 lần quay, soạn tin: XSQT gửi 8593

Kết quả Xổ số Quảng Trị, Thứ Năm 27/07

Đặc biệt 272365
Giải nhất 69132
Giải nhì 01486
Giải ba 52203 77167
Giải tư 53669 01917 00340 11401
21806 83015 45246
Giải năm 6611
Giải sáu 6874 6702 2478
Giải bảy 042
Giải tám 45
Đầu Loto
0 03,01,06,02
1 17,15,11
2
3 32
4 40,46,42,45
5
6 65,67,69
7 74,78
8 86
9
Đuôi Loto
0 40
1 01,11
2 32,02,42
3 03
4 74
5 65,15,45
6 86,06,46
7 67,17
8 78
9 69
Kết quả Xổ số Quảng Trị - 8 lần quay, soạn tin: XSQT gửi 8593

Kết quả Xổ số Quảng Trị, Thứ Năm 20/07

Đặc biệt 616019
Giải nhất 92842
Giải nhì 03049
Giải ba 71576 11912
Giải tư 00337 33246 88347 15609
32563 29564 19303
Giải năm 5530
Giải sáu 8824 9841 3829
Giải bảy 222
Giải tám 20
Đầu Loto
0 09,03
1 19,12
2 24,29,22,20
3 37,30
4 42,49,46,47,41
5
6 63,64
7 76
8
9
Đuôi Loto
0 30,20
1 41
2 42,12,22
3 63,03
4 64,24
5
6 76,46
7 37,47
8
9 19,49,09,29
Kết quả Xổ số Quảng Trị - 8 lần quay, soạn tin: XSQT gửi 8593
Vi-tri-2-PC-soicaucongnghe
BACK TO TOP