XSQT - KẾT QUẢ XỔ SỐ QUẢNG TRỊ XSQT - KẾT QUẢ XỔ SỐ QUẢNG TRỊ

Kết quả Xổ số Quảng Trị, Thứ Năm 15/08/2019

Đặc biệt 799416
Giải nhất 80045
Giải nhì 77149
Giải ba 41943 78581
Giải tư 63974 69414 59059 78520
05691 95322 50175
Giải năm 6395
Giải sáu 1027 8435 7019
Giải bảy 641
Giải tám 30
Đầu Loto
0
1 16,14,19
2 20,22,27
3 35,30
4 45,49,43,41
5 59
6
7 74,75
8 81
9 91,95
Đuôi Loto
0 20,30
1 81,91,41
2 22
3 43
4 74,14
5 45,75,95,35
6 16
7 27
8
9 49,59,19
Kết quả Xổ số Quảng Trị , soạn tin: XSQT gửi 8193

Kết quả Xổ số Quảng Trị, Thứ Năm 08/08/2019

Đặc biệt 752384
Giải nhất 53893
Giải nhì 76003
Giải ba 68640 46968
Giải tư 37362 45037 97030 66648
16257 01573 27976
Giải năm 6298
Giải sáu 8996 8106 0739
Giải bảy 593
Giải tám 65
Đầu Loto
0 03,06
1
2
3 37,30,39
4 40,48
5 57
6 68,62,65
7 73,76
8 84
9 93,98,96,93
Đuôi Loto
0 40,30
1
2 62
3 93,03,73,93
4 84
5 65
6 76,96,06
7 37,57
8 68,48,98
9 39
Kết quả Xổ số Quảng Trị , soạn tin: XSQT gửi 8193

Kết quả Xổ số Quảng Trị, Thứ Năm 01/08/2019

Đặc biệt 817353
Giải nhất 41953
Giải nhì 33557
Giải ba 83914 12696
Giải tư 69652 66068 57337 61560
71781 03513 75785
Giải năm 3312
Giải sáu 8923 8450 3261
Giải bảy 633
Giải tám 37
Đầu Loto
0
1 14,13,12
2 23
3 37,33,37
4
5 53,53,57,52,50
6 68,60,61
7
8 81,85
9 96
Đuôi Loto
0 60,50
1 81,61
2 52,12
3 53,53,13,23,33
4 14
5 85
6 96
7 57,37,37
8 68
9
Kết quả Xổ số Quảng Trị , soạn tin: XSQT gửi 8193

Kết quả Xổ số Quảng Trị, Thứ Năm 25/07/2019

Đặc biệt 282131
Giải nhất 67827
Giải nhì 78299
Giải ba 84596 16409
Giải tư 29127 08710 89187 43669
94243 44149 29046
Giải năm 7497
Giải sáu 7317 6809 1560
Giải bảy 666
Giải tám 64
Đầu Loto
0 09,09
1 10,17
2 27,27
3 31
4 43,49,46
5
6 69,60,66,64
7
8 87
9 99,96,97
Đuôi Loto
0 10,60
1 31
2
3 43
4 64
5
6 96,46,66
7 27,27,87,97,17
8
9 99,09,69,49,09
Kết quả Xổ số Quảng Trị , soạn tin: XSQT gửi 8193

Kết quả Xổ số Quảng Trị, Thứ Năm 18/07/2019

Đặc biệt 752060
Giải nhất 81824
Giải nhì 94641
Giải ba 83723 02664
Giải tư 03174 84121 73466 85060
02693 45808 96172
Giải năm 0043
Giải sáu 1009 1848 0071
Giải bảy 088
Giải tám 84
Đầu Loto
0 08,09
1
2 24,23,21
3
4 41,43,48
5
6 60,64,66,60
7 74,72,71
8 88,84
9 93
Đuôi Loto
0 60,60
1 41,21,71
2 72
3 23,93,43
4 24,64,74,84
5
6 66
7
8 08,48,88
9 09
Kết quả Xổ số Quảng Trị , soạn tin: XSQT gửi 8193

Kết quả Xổ số Quảng Trị, Thứ Năm 11/07/2019

Đặc biệt 517076
Giải nhất 69092
Giải nhì 45451
Giải ba 37822 63009
Giải tư 61431 04610 10978 41007
95826 79831 41347
Giải năm 2004
Giải sáu 3695 0888 3548
Giải bảy 317
Giải tám 15
Đầu Loto
0 09,07,04
1 10,17,15
2 22,26
3 31,31
4 47,48
5 51
6
7 76,78
8 88
9 92,95
Đuôi Loto
0 10
1 51,31,31
2 92,22
3
4 04
5 95,15
6 76,26
7 07,47,17
8 78,88,48
9 09
Kết quả Xổ số Quảng Trị , soạn tin: XSQT gửi 8193

Kết quả Xổ số Quảng Trị, Thứ Năm 04/07/2019

Đặc biệt 288423
Giải nhất 14300
Giải nhì 24494
Giải ba 85761 47849
Giải tư 77043 57880 68351 45229
10566 13550 74231
Giải năm 9680
Giải sáu 0858 3893 7159
Giải bảy 636
Giải tám 33
Đầu Loto
0 00
1
2 23,29
3 31,36,33
4 49,43
5 51,50,58,59
6 61,66
7
8 80,80
9 94,93
Đuôi Loto
0 00,80,50,80
1 61,51,31
2
3 23,43,93,33
4 94
5
6 66,36
7
8 58
9 49,29,59
Kết quả Xổ số Quảng Trị , soạn tin: XSQT gửi 8193

Kết quả Xổ số Quảng Trị, Thứ Năm 27/06/2019

Đặc biệt 159068
Giải nhất 33521
Giải nhì 49241
Giải ba 03972 67274
Giải tư 50784 42020 58053 85772
11794 69770 08275
Giải năm 2759
Giải sáu 7038 8970 8246
Giải bảy 079
Giải tám 91
Đầu Loto
0
1
2 21,20
3 38
4 41,46
5 53,59
6 68
7 72,74,72,70,75,70,79
8 84
9 94,91
Đuôi Loto
0 20,70,70
1 21,41,91
2 72,72
3 53
4 74,84,94
5 75
6 46
7
8 68,38
9 59,79
Kết quả Xổ số Quảng Trị , soạn tin: XSQT gửi 8193

Kết quả Xổ số Quảng Trị, Thứ Năm 20/06/2019

Đặc biệt 752291
Giải nhất 01494
Giải nhì 91825
Giải ba 11953 57946
Giải tư 05008 28312 19910 77179
55129 24153 95176
Giải năm 3111
Giải sáu 3338 5676 9686
Giải bảy 263
Giải tám 05
Đầu Loto
0 08,05
1 12,10,11
2 25,29
3 38
4 46
5 53,53
6 63
7 79,76,76
8 86
9 91,94
Đuôi Loto
0 10
1 91,11
2 12
3 53,53,63
4 94
5 25,05
6 46,76,76,86
7
8 08,38
9 79,29
Kết quả Xổ số Quảng Trị , soạn tin: XSQT gửi 8193

Kết quả Xổ số Quảng Trị, Thứ Năm 13/06/2019

Đặc biệt 583195
Giải nhất 51331
Giải nhì 44824
Giải ba 93727 37166
Giải tư 29457 47011 53251 81100
70831 22781 82002
Giải năm 6201
Giải sáu 6613 0629 1838
Giải bảy 963
Giải tám 30
Đầu Loto
0 00,02,01
1 11,13
2 24,27,29
3 31,31,38,30
4
5 57,51
6 66,63
7
8 81
9 95
Đuôi Loto
0 00,30
1 31,11,51,31,81,01
2 02
3 13,63
4 24
5 95
6 66
7 27,57
8 38
9 29
Kết quả Xổ số Quảng Trị , soạn tin: XSQT gửi 8193
BACK TO TOP