Vi-tri-1-PC-chotsovang365 Lien he quang cao

XSQNI - KẾT QUẢ XỔ SỐ QUẢNG NGÃI XSQNI - KẾT QUẢ XỔ SỐ QUẢNG NGÃI

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi, Thứ Bảy 23/09

Đặc biệt 733951
Giải nhất 27969
Giải nhì 40843
Giải ba 20547 31792
Giải tư 96316 77339 71622 43552
04704 89320 25879
Giải năm 7902
Giải sáu 2904 6363 2834
Giải bảy 360
Giải tám 57
Đầu Loto
0 04,02,04
1 16
2 22,20
3 39,34
4 43,47
5 51,52,57
6 69,63,60
7 79
8
9 92
Đuôi Loto
0 20,60
1 51
2 92,22,52,02
3 43,63
4 04,04,34
5
6 16
7 47,57
8
9 69,39,79
Kết quả Xổ số Quảng Ngãi - 8 lần quay, soạn tin: XSQNI gửi 8593

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi, Thứ Bảy 16/09

Đặc biệt 434486
Giải nhất 14888
Giải nhì 66222
Giải ba 27116 44425
Giải tư 42175 06531 61626 37102
84289 91676 33360
Giải năm 7423
Giải sáu 5826 6413 0302
Giải bảy 110
Giải tám 55
Đầu Loto
0 02,02
1 16,13,10
2 22,25,26,23,26
3 31
4
5 55
6 60
7 75,76
8 86,88,89
9
Đuôi Loto
0 60,10
1 31
2 22,02,02
3 23,13
4
5 25,75,55
6 86,16,26,76,26
7
8 88
9 89
Kết quả Xổ số Quảng Ngãi - 8 lần quay, soạn tin: XSQNI gửi 8593

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi, Thứ Bảy 09/09

Đặc biệt 312912
Giải nhất 39469
Giải nhì 29863
Giải ba 90021 26442
Giải tư 44873 50013 00095 86224
36002 61788 22997
Giải năm 1647
Giải sáu 2115 7649 6293
Giải bảy 723
Giải tám 51
Đầu Loto
0 02
1 12,13,15
2 21,24,23
3
4 42,47,49
5 51
6 69,63
7 73
8 88
9 95,97,93
Đuôi Loto
0
1 21,51
2 12,42,02
3 63,73,13,93,23
4 24
5 95,15
6
7 97,47
8 88
9 69,49
Kết quả Xổ số Quảng Ngãi - 8 lần quay, soạn tin: XSQNI gửi 8593

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi, Thứ Bảy 02/09

Đặc biệt 399406
Giải nhất 54594
Giải nhì 77280
Giải ba 84242 77592
Giải tư 76158 93718 54311 37885
07756 75542 68204
Giải năm 2526
Giải sáu 6249 2283 2346
Giải bảy 287
Giải tám 11
Đầu Loto
0 06,04
1 18,11,11
2 26
3
4 42,42,49,46
5 58,56
6
7
8 80,85,83,87
9 94,92
Đuôi Loto
0 80
1 11,11
2 42,92,42
3 83
4 94,04
5 85
6 06,56,26,46
7 87
8 58,18
9 49
Kết quả Xổ số Quảng Ngãi - 8 lần quay, soạn tin: XSQNI gửi 8593

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi, Thứ Bảy 26/08

Đặc biệt 702821
Giải nhất 18455
Giải nhì 35994
Giải ba 19870 42013
Giải tư 35761 94353 46235 23977
53584 14582 58673
Giải năm 1302
Giải sáu 4519 5187 5756
Giải bảy 548
Giải tám 98
Đầu Loto
0 02
1 13,19
2 21
3 35
4 48
5 55,53,56
6 61
7 70,77,73
8 84,82,87
9 94,98
Đuôi Loto
0 70
1 21,61
2 82,02
3 13,53,73
4 94,84
5 55,35
6 56
7 77,87
8 48,98
9 19
Kết quả Xổ số Quảng Ngãi - 8 lần quay, soạn tin: XSQNI gửi 8593

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi, Thứ Bảy 19/08

Đặc biệt 382846
Giải nhất 46927
Giải nhì 40719
Giải ba 19381 70007
Giải tư 77415 04505 46314 13621
51805 98904 04329
Giải năm 3682
Giải sáu 4510 4008 4286
Giải bảy 626
Giải tám 23
Đầu Loto
0 07,05,05,04,08
1 19,15,14,10
2 27,21,29,26,23
3
4 46
5
6
7
8 81,82,86
9
Đuôi Loto
0 10
1 81,21
2 82
3 23
4 14,04
5 15,05,05
6 46,86,26
7 27,07
8 08
9 19,29
Kết quả Xổ số Quảng Ngãi - 8 lần quay, soạn tin: XSQNI gửi 8593

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi, Thứ Bảy 12/08

Đặc biệt 959214
Giải nhất 30971
Giải nhì 53589
Giải ba 24690 33106
Giải tư 87146 83507 45527 77497
58491 50919 28217
Giải năm 0148
Giải sáu 2482 7503 0617
Giải bảy 305
Giải tám 13
Đầu Loto
0 06,07,03,05
1 14,19,17,17,13
2 27
3
4 46,48
5
6
7 71
8 89,82
9 90,97,91
Đuôi Loto
0 90
1 71,91
2 82
3 03,13
4 14
5 05
6 06,46
7 07,27,97,17,17
8 48
9 89,19
Kết quả Xổ số Quảng Ngãi - 8 lần quay, soạn tin: XSQNI gửi 8593

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi, Thứ Bảy 05/08

Đặc biệt 321966
Giải nhất 15767
Giải nhì 29808
Giải ba 47704 18785
Giải tư 73089 61299 15678 95566
03083 07512 56411
Giải năm 8956
Giải sáu 2793 7334 6195
Giải bảy 816
Giải tám 17
Đầu Loto
0 08,04
1 12,11,16,17
2
3 34
4
5 56
6 66,67,66
7 78
8 85,89,83
9 99,93,95
Đuôi Loto
0
1 11
2 12
3 83,93
4 04,34
5 85,95
6 66,66,56,16
7 67,17
8 08,78
9 89,99
Kết quả Xổ số Quảng Ngãi - 8 lần quay, soạn tin: XSQNI gửi 8593

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi, Thứ Bảy 29/07

Đặc biệt 218874
Giải nhất 92610
Giải nhì 26533
Giải ba 74497 37198
Giải tư 93737 08302 44707 14052
43327 19169 64298
Giải năm 4773
Giải sáu 4964 9758 6710
Giải bảy 884
Giải tám 62
Đầu Loto
0 02,07
1 10,10
2 27
3 33,37
4
5 52,58
6 69,64,62
7 74,73
8 84
9 97,98,98
Đuôi Loto
0 10,10
1
2 02,52,62
3 33,73
4 74,64,84
5
6
7 97,37,07,27
8 98,98,58
9 69
Kết quả Xổ số Quảng Ngãi - 8 lần quay, soạn tin: XSQNI gửi 8593

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi, Thứ Bảy 22/07

Đặc biệt 742480
Giải nhất 68151
Giải nhì 73755
Giải ba 24933 67395
Giải tư 48299 44743 89351 43925
30410 61003 52459
Giải năm 6860
Giải sáu 3805 2276 2008
Giải bảy 826
Giải tám 00
Đầu Loto
0 03,05,08,00
1 10
2 25,26
3 33
4 43
5 51,55,51,59
6 60
7 76
8 80
9 95,99
Đuôi Loto
0 80,10,60,00
1 51,51
2
3 33,43,03
4
5 55,95,25,05
6 76,26
7
8 08
9 99,59
Kết quả Xổ số Quảng Ngãi - 8 lần quay, soạn tin: XSQNI gửi 8593
Vi-tri-2-PC-soicaucongnghe
BACK TO TOP