XSQNI - KẾT QUẢ XỔ SỐ QUẢNG NGÃI XSQNI - KẾT QUẢ XỔ SỐ QUẢNG NGÃI

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi, Thứ Bảy 19/09/2020

Đặc biệt 064460
Giải nhất 22376
Giải nhì 04615
Giải ba 70156 89950
Giải tư 54114 89021 70602 02900
64760 19102 10019
Giải năm 5626
Giải sáu 8222 0948 9255
Giải bảy 347
Giải tám 98
Đầu Loto
0 02,00,02
1 15,14,19
2 21,26,22
3
4 48,47
5 56,50,55
6 60,60
7 76
8
9 98
Đuôi Loto
0 60,50,00,60
1 21
2 02,02,22
3
4 14
5 15,55
6 76,56,26
7 47
8 48,98
9 19
Kết quả Xổ số Quảng Ngãi , soạn tin: XSQNI gửi 8193

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi, Thứ Bảy 12/09/2020

Đặc biệt 509294
Giải nhất 99831
Giải nhì 61759
Giải ba 66475 38374
Giải tư 93379 74771 19810 03921
85846 57888 12666
Giải năm 3406
Giải sáu 7107 0655 9353
Giải bảy 149
Giải tám 82
Đầu Loto
0 06,07
1 10
2 21
3 31
4 46,49
5 59,55,53
6 66
7 75,74,79,71
8 88,82
9 94
Đuôi Loto
0 10
1 31,71,21
2 82
3 53
4 94,74
5 75,55
6 46,66,06
7 07
8 88
9 59,79,49
Kết quả Xổ số Quảng Ngãi , soạn tin: XSQNI gửi 8193

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi, Thứ Bảy 05/09/2020

Đặc biệt 943256
Giải nhất 06026
Giải nhì 38082
Giải ba 28075 01306
Giải tư 63900 53094 10137 48535
16881 59084 21192
Giải năm 4806
Giải sáu 3358 5333 6551
Giải bảy 534
Giải tám 99
Đầu Loto
0 06,00,06
1
2 26
3 37,35,33,34
4
5 56,58,51
6
7 75
8 82,81,84
9 94,92,99
Đuôi Loto
0 00
1 81,51
2 82,92
3 33
4 94,84,34
5 75,35
6 56,26,06,06
7 37
8 58
9 99
Kết quả Xổ số Quảng Ngãi , soạn tin: XSQNI gửi 8193

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi, Thứ Bảy 29/08/2020

Đặc biệt 616142
Giải nhất 01972
Giải nhì 33224
Giải ba 62802 99254
Giải tư 15803 26946 03110 43949
50795 12934 05471
Giải năm 2993
Giải sáu 4785 1425 2866
Giải bảy 469
Giải tám 97
Đầu Loto
0 02,03
1 10
2 24,25
3 34
4 42,46,49
5 54
6 66,69
7 72,71
8 85
9 95,93,97
Đuôi Loto
0 10
1 71
2 42,72,02
3 03,93
4 24,54,34
5 95,85,25
6 46,66
7 97
8
9 49,69
Kết quả Xổ số Quảng Ngãi , soạn tin: XSQNI gửi 8193

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi, Thứ Bảy 22/08/2020

Đặc biệt 247080
Giải nhất 19955
Giải nhì 64175
Giải ba 85708 71171
Giải tư 20645 18177 06447 07689
73960 39374 48771
Giải năm 9872
Giải sáu 1513 7974 2681
Giải bảy 827
Giải tám 48
Đầu Loto
0 08
1 13
2 27
3
4 45,47,48
5 55
6 60
7 75,71,77,74,71,72,74
8 80,89,81
9
Đuôi Loto
0 80,60
1 71,71,81
2 72
3 13
4 74,74
5 55,75,45
6
7 77,47,27
8 08,48
9 89
Kết quả Xổ số Quảng Ngãi , soạn tin: XSQNI gửi 8193

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi, Thứ Bảy 15/08/2020

Đặc biệt 270328
Giải nhất 22357
Giải nhì 12248
Giải ba 59133 00819
Giải tư 97508 87437 11626 11923
90312 36283 92989
Giải năm 1082
Giải sáu 2798 3648 9672
Giải bảy 824
Giải tám 36
Đầu Loto
0 08
1 19,12
2 28,26,23,24
3 33,37,36
4 48,48
5 57
6
7 72
8 83,89,82
9 98
Đuôi Loto
0
1
2 12,82,72
3 33,23,83
4 24
5
6 26,36
7 57,37
8 28,48,08,98,48
9 19,89
Kết quả Xổ số Quảng Ngãi , soạn tin: XSQNI gửi 8193

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi, Thứ Bảy 08/08/2020

Đặc biệt 220120
Giải nhất 53424
Giải nhì 53143
Giải ba 20403 36421
Giải tư 96560 72516 52559 90748
88901 87319 69117
Giải năm 7341
Giải sáu 4109 6857 7330
Giải bảy 798
Giải tám 79
Đầu Loto
0 03,01,09
1 16,19,17
2 20,24,21
3 30
4 43,48,41
5 59,57
6 60
7 79
8
9 98
Đuôi Loto
0 20,60,30
1 21,01,41
2
3 43,03
4 24
5
6 16
7 17,57
8 48,98
9 59,19,09,79
Kết quả Xổ số Quảng Ngãi , soạn tin: XSQNI gửi 8193

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi, Thứ Bảy 01/08/2020

Đặc biệt 360412
Giải nhất 82542
Giải nhì 90334
Giải ba 49059 69424
Giải tư 85742 19423 90661 12429
63749 73431 78961
Giải năm 4661
Giải sáu 4635 4330 4704
Giải bảy 137
Giải tám 39
Đầu Loto
0 04
1 12
2 24,23,29
3 34,31,35,30,37,39
4 42,42,49
5 59
6 61,61,61
7
8
9
Đuôi Loto
0 30
1 61,31,61,61
2 12,42,42
3 23
4 34,24,04
5 35
6
7 37
8
9 59,29,49,39
Kết quả Xổ số Quảng Ngãi , soạn tin: XSQNI gửi 8193

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi, Thứ Bảy 25/07/2020

Đặc biệt 771233
Giải nhất 00147
Giải nhì 72226
Giải ba 76693 94013
Giải tư 10572 84195 98307 62059
51591 10676 56886
Giải năm 8916
Giải sáu 4608 2734 5059
Giải bảy 577
Giải tám 16
Đầu Loto
0 07,08
1 13,16,16
2 26
3 33,34
4 47
5 59,59
6
7 72,76,77
8 86
9 93,95,91
Đuôi Loto
0
1 91
2 72
3 33,93,13
4 34
5 95
6 26,76,86,16,16
7 47,07,77
8 08
9 59,59
Kết quả Xổ số Quảng Ngãi , soạn tin: XSQNI gửi 8193

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi, Thứ Bảy 18/07/2020

Đặc biệt 067149
Giải nhất 03336
Giải nhì 65894
Giải ba 65608 90528
Giải tư 57827 53649 16556 28078
89751 28074 93123
Giải năm 0704
Giải sáu 2437 9568 8507
Giải bảy 596
Giải tám 33
Đầu Loto
0 08,04,07
1
2 28,27,23
3 36,37,33
4 49,49
5 56,51
6 68
7 78,74
8
9 94,96
Đuôi Loto
0
1 51
2
3 23,33
4 94,74,04
5
6 36,56,96
7 27,37,07
8 08,28,78,68
9 49,49
Kết quả Xổ số Quảng Ngãi , soạn tin: XSQNI gửi 8193
BACK TO TOP