XSPY - KẾT QUẢ XỔ SỐ PHÚ YÊN XSPY - KẾT QUẢ XỔ SỐ PHÚ YÊN

Kết quả Xổ số Phú Yên, Thứ Hai 22/04/2019

Đặc biệt 389672
Giải nhất 07915
Giải nhì 83994
Giải ba 73633 31209
Giải tư 31383 03086 10210 70330
80945 43095 52094
Giải năm 1669
Giải sáu 2411 1191 0169
Giải bảy 484
Giải tám 42
Đầu Loto
0 09
1 15,10,11
2
3 33,30
4 45,42
5
6 69,69
7 72
8 83,86,84
9 94,95,94,91
Đuôi Loto
0 10,30
1 11,91
2 72,42
3 33,83
4 94,94,84
5 15,45,95
6 86
7
8
9 09,69,69
Kết quả Xổ số Phú Yên , soạn tin: XSPY gửi 8193

Kết quả Xổ số Phú Yên, Thứ Hai 15/04/2019

Đặc biệt 273660
Giải nhất 07877
Giải nhì 80026
Giải ba 55779 08548
Giải tư 26299 33346 45784 18471
35852 26099 34513
Giải năm 9826
Giải sáu 9354 4688 8783
Giải bảy 553
Giải tám 65
Đầu Loto
0
1 13
2 26,26
3
4 48,46
5 52,54,53
6 60,65
7 77,79,71
8 84,88,83
9 99,99
Đuôi Loto
0 60
1 71
2 52
3 13,83,53
4 84,54
5 65
6 26,46,26
7 77
8 48,88
9 79,99,99
Kết quả Xổ số Phú Yên , soạn tin: XSPY gửi 8193

Kết quả Xổ số Phú Yên, Thứ Hai 08/04/2019

Đặc biệt 491921
Giải nhất 94063
Giải nhì 30009
Giải ba 44622 97108
Giải tư 05769 07167 38034 29736
98141 42819 05476
Giải năm 4931
Giải sáu 0246 1308 3477
Giải bảy 009
Giải tám 96
Đầu Loto
0 09,08,08,09
1 19
2 21,22
3 34,36,31
4 41,46
5
6 63,69,67
7 76,77
8
9 96
Đuôi Loto
0
1 21,41,31
2 22
3 63
4 34
5
6 36,76,46,96
7 67,77
8 08,08
9 09,69,19,09
Kết quả Xổ số Phú Yên , soạn tin: XSPY gửi 8193

Kết quả Xổ số Phú Yên, Thứ Hai 01/04/2019

Đặc biệt 158150
Giải nhất 55664
Giải nhì 23099
Giải ba 54749 46159
Giải tư 11792 24834 31847 45429
42637 08753 18805
Giải năm 1182
Giải sáu 2867 1555 4997
Giải bảy 249
Giải tám 10
Đầu Loto
0 05
1 10
2 29
3 34,37
4 49,47,49
5 50,59,53,55
6 64,67
7
8 82
9 99,92,97
Đuôi Loto
0 50,10
1
2 92,82
3 53
4 64,34
5 05,55
6
7 47,37,67,97
8
9 99,49,59,29,49
Kết quả Xổ số Phú Yên , soạn tin: XSPY gửi 8193

Kết quả Xổ số Phú Yên, Thứ Hai 25/03/2019

Đặc biệt 894614
Giải nhất 66282
Giải nhì 68924
Giải ba 72495 34566
Giải tư 54916 44290 91518 91176
51213 05330 76378
Giải năm 5975
Giải sáu 9721 7638 4999
Giải bảy 409
Giải tám 13
Đầu Loto
0 09
1 14,16,18,13,13
2 24,21
3 30,38
4
5
6 66
7 76,78,75
8 82
9 95,90,99
Đuôi Loto
0 90,30
1 21
2 82
3 13,13
4 14,24
5 95,75
6 66,16,76
7
8 18,78,38
9 99,09
Kết quả Xổ số Phú Yên , soạn tin: XSPY gửi 8193

Kết quả Xổ số Phú Yên, Thứ Hai 18/03/2019

Đặc biệt 291738
Giải nhất 25468
Giải nhì 22282
Giải ba 79536 67723
Giải tư 28244 08208 18232 84276
40382 88064 94401
Giải năm 7148
Giải sáu 1527 1399 0551
Giải bảy 374
Giải tám 21
Đầu Loto
0 08,01
1
2 23,27,21
3 38,36,32
4 44,48
5 51
6 68,64
7 76,74
8 82,82
9 99
Đuôi Loto
0
1 01,51,21
2 82,32,82
3 23
4 44,64,74
5
6 36,76
7 27
8 38,68,08,48
9 99
Kết quả Xổ số Phú Yên , soạn tin: XSPY gửi 8193

Kết quả Xổ số Phú Yên, Thứ Hai 11/03/2019

Đặc biệt 591499
Giải nhất 46028
Giải nhì 01757
Giải ba 39194 63259
Giải tư 21247 00477 27611 88920
94799 46228 15127
Giải năm 9143
Giải sáu 6002 8239 9915
Giải bảy 159
Giải tám 73
Đầu Loto
0 02
1 11,15
2 28,20,28,27
3 39
4 47,43
5 57,59,59
6
7 77,73
8
9 99,94,99
Đuôi Loto
0 20
1 11
2 02
3 43,73
4 94
5 15
6
7 57,47,77,27
8 28,28
9 99,59,99,39,59
Kết quả Xổ số Phú Yên , soạn tin: XSPY gửi 8193

Kết quả Xổ số Phú Yên, Thứ Hai 04/03/2019

Đặc biệt 551931
Giải nhất 15706
Giải nhì 78994
Giải ba 23011 21659
Giải tư 82997 69146 08158 77941
66472 27884 80476
Giải năm 8502
Giải sáu 4542 3434 4432
Giải bảy 216
Giải tám 94
Đầu Loto
0 06,02
1 11,16
2
3 31,34,32
4 46,41,42
5 59,58
6
7 72,76
8 84
9 94,97,94
Đuôi Loto
0
1 31,11,41
2 72,02,42,32
3
4 94,84,34,94
5
6 06,46,76,16
7 97
8 58
9 59
Kết quả Xổ số Phú Yên , soạn tin: XSPY gửi 8193

Kết quả Xổ số Phú Yên, Thứ Hai 25/02/2019

Đặc biệt 703904
Giải nhất 99052
Giải nhì 49803
Giải ba 13982 32045
Giải tư 01659 87907 69141 89741
00997 24356 11733
Giải năm 2151
Giải sáu 0424 4220 7828
Giải bảy 949
Giải tám 30
Đầu Loto
0 04,03,07
1
2 24,20,28
3 33,30
4 45,41,41,49
5 52,59,56,51
6
7
8 82
9 97
Đuôi Loto
0 20,30
1 41,41,51
2 52,82
3 03,33
4 04,24
5 45
6 56
7 07,97
8 28
9 59,49
Kết quả Xổ số Phú Yên , soạn tin: XSPY gửi 8193

Kết quả Xổ số Phú Yên, Thứ Hai 18/02/2019

Đặc biệt 560669
Giải nhất 23736
Giải nhì 44915
Giải ba 96417 40992
Giải tư 60139 84995 04917 90382
58374 64046 44265
Giải năm 9403
Giải sáu 5682 2179 6233
Giải bảy 634
Giải tám 03
Đầu Loto
0 03,03
1 15,17,17
2
3 36,39,33,34
4 46
5
6 69,65
7 74,79
8 82,82
9 92,95
Đuôi Loto
0
1
2 92,82,82
3 03,33,03
4 74,34
5 15,95,65
6 36,46
7 17,17
8
9 69,39,79
Kết quả Xổ số Phú Yên , soạn tin: XSPY gửi 8193
BACK TO TOP