XSPY - KẾT QUẢ XỔ SỐ PHÚ YÊN XSPY - KẾT QUẢ XỔ SỐ PHÚ YÊN

Kết quả Xổ số Phú Yên, Thứ Hai 06/07/2020

Đặc biệt 278818
Giải nhất 38423
Giải nhì 59071
Giải ba 85282 81160
Giải tư 61984 61016 04435 08001
23058 40001 91172
Giải năm 1421
Giải sáu 0905 2182 5309
Giải bảy 975
Giải tám 79
Đầu Loto
0 01,01,05,09
1 18,16
2 23,21
3 35
4
5 58
6 60
7 71,72,75,79
8 82,84,82
9
Đuôi Loto
0 60
1 71,01,01,21
2 82,72,82
3 23
4 84
5 35,05,75
6 16
7
8 18,58
9 09,79
Kết quả Xổ số Phú Yên , soạn tin: XSPY gửi 8193

Kết quả Xổ số Phú Yên, Thứ Hai 29/06/2020

Đặc biệt 378557
Giải nhất 13468
Giải nhì 72731
Giải ba 60659 54566
Giải tư 06651 08720 69990 55015
49451 77524 70239
Giải năm 4018
Giải sáu 0929 4321 4676
Giải bảy 501
Giải tám 22
Đầu Loto
0 01
1 15,18
2 20,24,29,21,22
3 31,39
4
5 57,59,51,51
6 68,66
7 76
8
9 90
Đuôi Loto
0 20,90
1 31,51,51,21,01
2 22
3
4 24
5 15
6 66,76
7 57
8 68,18
9 59,39,29
Kết quả Xổ số Phú Yên , soạn tin: XSPY gửi 8193

Kết quả Xổ số Phú Yên, Thứ Hai 22/06/2020

Đặc biệt 826016
Giải nhất 34857
Giải nhì 47742
Giải ba 22828 84444
Giải tư 22047 54798 84450 53009
60131 02480 76623
Giải năm 9635
Giải sáu 4621 1028 0527
Giải bảy 378
Giải tám 86
Đầu Loto
0 09
1 16
2 28,23,21,28,27
3 31,35
4 42,44,47
5 57,50
6
7 78
8 80,86
9 98
Đuôi Loto
0 50,80
1 31,21
2 42
3 23
4 44
5 35
6 16,86
7 57,47,27
8 28,98,28,78
9 09
Kết quả Xổ số Phú Yên , soạn tin: XSPY gửi 8193

Kết quả Xổ số Phú Yên, Thứ Hai 15/06/2020

Đặc biệt 035469
Giải nhất 35358
Giải nhì 05173
Giải ba 44155 39946
Giải tư 17514 52971 13533 96747
36100 60351 59346
Giải năm 9220
Giải sáu 9788 4502 2257
Giải bảy 064
Giải tám 40
Đầu Loto
0 00,02
1 14
2 20
3 33
4 46,47,46,40
5 58,55,51,57
6 69,64
7 73,71
8 88
9
Đuôi Loto
0 00,20,40
1 71,51
2 02
3 73,33
4 14,64
5 55
6 46,46
7 47,57
8 58,88
9 69
Kết quả Xổ số Phú Yên , soạn tin: XSPY gửi 8193

Kết quả Xổ số Phú Yên, Thứ Hai 08/06/2020

Đặc biệt 982136
Giải nhất 73221
Giải nhì 82141
Giải ba 03266 67377
Giải tư 42727 13802 81463 44464
99793 88132 55748
Giải năm 7758
Giải sáu 4047 2675 1434
Giải bảy 834
Giải tám 37
Đầu Loto
0 02
1
2 21,27
3 36,32,34,34,37
4 41,48,47
5 58
6 66,63,64
7 77,75
8
9 93
Đuôi Loto
0
1 21,41
2 02,32
3 63,93
4 64,34,34
5 75
6 36,66
7 77,27,47,37
8 48,58
9
Kết quả Xổ số Phú Yên , soạn tin: XSPY gửi 8193

Kết quả Xổ số Phú Yên, Thứ Hai 01/06/2020

Đặc biệt 683553
Giải nhất 97322
Giải nhì 15569
Giải ba 48509 33521
Giải tư 10776 14160 65563 95592
86552 29148 96975
Giải năm 2900
Giải sáu 9653 5498 5521
Giải bảy 657
Giải tám 78
Đầu Loto
0 09,00
1
2 22,21,21
3
4 48
5 53,52,53,57
6 69,60,63
7 76,75,78
8
9 92,98
Đuôi Loto
0 60,00
1 21,21
2 22,92,52
3 53,63,53
4
5 75
6 76
7 57
8 48,98,78
9 69,09
Kết quả Xổ số Phú Yên , soạn tin: XSPY gửi 8193

Kết quả Xổ số Phú Yên, Thứ Hai 25/05/2020

Đặc biệt 404590
Giải nhất 10313
Giải nhì 00108
Giải ba 82997 95515
Giải tư 76748 49074 72487 04041
66833 93638 81783
Giải năm 2295
Giải sáu 9646 9606 3729
Giải bảy 465
Giải tám 46
Đầu Loto
0 08,06
1 13,15
2 29
3 33,38
4 48,41,46,46
5
6 65
7 74
8 87,83
9 90,97,95
Đuôi Loto
0 90
1 41
2
3 13,33,83
4 74
5 15,95,65
6 46,06,46
7 97,87
8 08,48,38
9 29
Kết quả Xổ số Phú Yên , soạn tin: XSPY gửi 8193

Kết quả Xổ số Phú Yên, Thứ Hai 18/05/2020

Đặc biệt 747637
Giải nhất 70729
Giải nhì 75624
Giải ba 57945 22565
Giải tư 54024 79469 09832 00953
97760 74355 74080
Giải năm 4978
Giải sáu 0663 7825 0578
Giải bảy 372
Giải tám 44
Đầu Loto
0
1
2 29,24,24,25
3 37,32
4 45,44
5 53,55
6 65,69,60,63
7 78,78,72
8 80
9
Đuôi Loto
0 60,80
1
2 32,72
3 53,63
4 24,24,44
5 45,65,55,25
6
7 37
8 78,78
9 29,69
Kết quả Xổ số Phú Yên , soạn tin: XSPY gửi 8193

Kết quả Xổ số Phú Yên, Thứ Hai 11/05/2020

Đặc biệt 793798
Giải nhất 08659
Giải nhì 74529
Giải ba 94718 04752
Giải tư 60939 62468 33562 23894
68090 05758 18101
Giải năm 5422
Giải sáu 5025 9707 3995
Giải bảy 359
Giải tám 65
Đầu Loto
0 01,07
1 18
2 29,22,25
3 39
4
5 59,52,58,59
6 68,62,65
7
8
9 98,94,90,95
Đuôi Loto
0 90
1 01
2 52,62,22
3
4 94
5 25,95,65
6
7 07
8 98,18,68,58
9 59,29,39,59
Kết quả Xổ số Phú Yên , soạn tin: XSPY gửi 8193

Kết quả Xổ số Phú Yên, Thứ Hai 04/05/2020

Đặc biệt 477213
Giải nhất 23552
Giải nhì 67610
Giải ba 75080 08017
Giải tư 47035 10145 14664 62145
17779 59699 42599
Giải năm 7141
Giải sáu 9152 7845 1018
Giải bảy 330
Giải tám 63
Đầu Loto
0
1 13,10,17,18
2
3 35,30
4 45,45,41,45
5 52,52
6 64,63
7 79
8 80
9 99,99
Đuôi Loto
0 10,80,30
1 41
2 52,52
3 13,63
4 64
5 35,45,45,45
6
7 17
8 18
9 79,99,99
Kết quả Xổ số Phú Yên , soạn tin: XSPY gửi 8193
BACK TO TOP