XSNT - KẾT QUẢ XỔ SỐ NINH THUẬN XSNT - KẾT QUẢ XỔ SỐ NINH THUẬN

Kết quả Xổ số Ninh Thuận, Thứ Sáu 14/06/2019

Đặc biệt 438905
Giải nhất 53058
Giải nhì 15151
Giải ba 14224 29460
Giải tư 42323 01606 64773 74853
29207 62801 93732
Giải năm 0457
Giải sáu 5889 1569 6291
Giải bảy 077
Giải tám 00
Đầu Loto
0 05,06,07,01,00
1
2 24,23
3 32
4
5 58,51,53,57
6 60,69
7 73,77
8 89
9 91
Đuôi Loto
0 60,00
1 51,01,91
2 32
3 23,73,53
4 24
5 05
6 06
7 07,57,77
8 58
9 89,69
Kết quả Xổ số Ninh Thuận , soạn tin: XSNT gửi 8193

Kết quả Xổ số Ninh Thuận, Thứ Sáu 07/06/2019

Đặc biệt 985830
Giải nhất 83393
Giải nhì 88100
Giải ba 04350 68422
Giải tư 81131 50325 69866 43239
49902 74161 16913
Giải năm 1287
Giải sáu 4554 3947 3546
Giải bảy 886
Giải tám 87
Đầu Loto
0 00,02
1 13
2 22,25
3 30,31,39
4 47,46
5 50,54
6 66,61
7
8 87,86,87
9 93
Đuôi Loto
0 30,00,50
1 31,61
2 22,02
3 93,13
4 54
5 25
6 66,46,86
7 87,47,87
8
9 39
Kết quả Xổ số Ninh Thuận , soạn tin: XSNT gửi 8193

Kết quả Xổ số Ninh Thuận, Thứ Sáu 31/05/2019

Đặc biệt 190035
Giải nhất 00501
Giải nhì 70813
Giải ba 31926 89938
Giải tư 62495 28265 28645 23200
03406 41612 51535
Giải năm 2758
Giải sáu 8488 7249 1582
Giải bảy 635
Giải tám 02
Đầu Loto
0 01,00,06,02
1 13,12
2 26
3 35,38,35,35
4 45,49
5 58
6 65
7
8 88,82
9 95
Đuôi Loto
0 00
1 01
2 12,82,02
3 13
4
5 35,95,65,45,35,35
6 26,06
7
8 38,58,88
9 49
Kết quả Xổ số Ninh Thuận , soạn tin: XSNT gửi 8193

Kết quả Xổ số Ninh Thuận, Thứ Sáu 24/05/2019

Đặc biệt 068705
Giải nhất 16624
Giải nhì 63946
Giải ba 67552 83286
Giải tư 23773 44036 83674 19842
33241 99545 65378
Giải năm 4131
Giải sáu 6482 8062 8064
Giải bảy 559
Giải tám 11
Đầu Loto
0 05
1 11
2 24
3 36,31
4 46,42,41,45
5 52,59
6 62,64
7 73,74,78
8 86,82
9
Đuôi Loto
0
1 41,31,11
2 52,42,82,62
3 73
4 24,74,64
5 05,45
6 46,86,36
7
8 78
9 59
Kết quả Xổ số Ninh Thuận , soạn tin: XSNT gửi 8193

Kết quả Xổ số Ninh Thuận, Thứ Sáu 17/05/2019

Đặc biệt 078627
Giải nhất 23270
Giải nhì 83119
Giải ba 53234 35015
Giải tư 06558 31335 67449 09210
07570 73857 40932
Giải năm 1584
Giải sáu 1169 7999 2497
Giải bảy 675
Giải tám 96
Đầu Loto
0
1 19,15,10
2 27
3 34,35,32
4 49
5 58,57
6 69
7 70,70,75
8 84
9 99,97,96
Đuôi Loto
0 70,10,70
1
2 32
3
4 34,84
5 15,35,75
6 96
7 27,57,97
8 58
9 19,49,69,99
Kết quả Xổ số Ninh Thuận , soạn tin: XSNT gửi 8193

Kết quả Xổ số Ninh Thuận, Thứ Sáu 10/05/2019

Đặc biệt 609305
Giải nhất 36386
Giải nhì 09604
Giải ba 62477 34654
Giải tư 63446 50743 18775 77865
00858 28226 20571
Giải năm 1248
Giải sáu 4424 8719 1019
Giải bảy 694
Giải tám 05
Đầu Loto
0 05,04,05
1 19,19
2 26,24
3
4 46,43,48
5 54,58
6 65
7 77,75,71
8 86
9 94
Đuôi Loto
0
1 71
2
3 43
4 04,54,24,94
5 05,75,65,05
6 86,46,26
7 77
8 58,48
9 19,19
Kết quả Xổ số Ninh Thuận , soạn tin: XSNT gửi 8193

Kết quả Xổ số Ninh Thuận, Thứ Sáu 03/05/2019

Đặc biệt 361625
Giải nhất 76907
Giải nhì 61071
Giải ba 75452 85678
Giải tư 66333 69592 33276 12017
77226 43779 63762
Giải năm 4779
Giải sáu 9604 4407 0153
Giải bảy 365
Giải tám 06
Đầu Loto
0 07,04,07,06
1 17
2 25,26
3 33
4
5 52,53
6 62,65
7 71,78,76,79,79
8
9 92
Đuôi Loto
0
1 71
2 52,92,62
3 33,53
4 04
5 25,65
6 76,26,06
7 07,17,07
8 78
9 79,79
Kết quả Xổ số Ninh Thuận , soạn tin: XSNT gửi 8193

Kết quả Xổ số Ninh Thuận, Thứ Sáu 26/04/2019

Đặc biệt 784251
Giải nhất 11146
Giải nhì 35136
Giải ba 27171 65424
Giải tư 79572 71461 07725 49864
52091 10298 82755
Giải năm 3755
Giải sáu 8814 8651 8243
Giải bảy 101
Giải tám 61
Đầu Loto
0 01
1 14
2 24,25
3 36
4 46,43
5 51,55,55,51
6 61,64,61
7 71,72
8
9 91,98
Đuôi Loto
0
1 51,71,61,91,51,01,61
2 72
3 43
4 24,64,14
5 25,55,55
6 46,36
7
8 98
9
Kết quả Xổ số Ninh Thuận , soạn tin: XSNT gửi 8193

Kết quả Xổ số Ninh Thuận, Thứ Sáu 19/04/2019

Đặc biệt 872664
Giải nhất 88814
Giải nhì 94848
Giải ba 49071 50303
Giải tư 12936 72822 98432 72275
12860 69298 19245
Giải năm 6160
Giải sáu 2305 5147 0831
Giải bảy 221
Giải tám 75
Đầu Loto
0 03,05
1 14
2 22,21
3 36,32,31
4 48,45,47
5
6 64,60,60
7 71,75,75
8
9 98
Đuôi Loto
0 60,60
1 71,31,21
2 22,32
3 03
4 64,14
5 75,45,05,75
6 36
7 47
8 48,98
9
Kết quả Xổ số Ninh Thuận , soạn tin: XSNT gửi 8193

Kết quả Xổ số Ninh Thuận, Thứ Sáu 12/04/2019

Đặc biệt 740688
Giải nhất 48166
Giải nhì 25226
Giải ba 86434 50533
Giải tư 10491 53936 36276 18979
55738 49496 81016
Giải năm 2378
Giải sáu 6101 4292 0190
Giải bảy 733
Giải tám 93
Đầu Loto
0 01
1 16
2 26
3 34,33,36,38,33
4
5
6 66
7 76,79,78
8 88
9 91,96,92,90,93
Đuôi Loto
0 90
1 91,01
2 92
3 33,33,93
4 34
5
6 66,26,36,76,96,16
7
8 88,38,78
9 79
Kết quả Xổ số Ninh Thuận , soạn tin: XSNT gửi 8193
BACK TO TOP