XSNT - KẾT QUẢ XỔ SỐ NINH THUẬN XSNT - KẾT QUẢ XỔ SỐ NINH THUẬN

Kết quả Xổ số Ninh Thuận, Thứ Sáu 07/05/2021

Đặc biệt 201182
Giải nhất 34936
Giải nhì 08689
Giải ba 04336 42071
Giải tư 79069 08065 03717 88896
99615 02292 03289
Giải năm 6065
Giải sáu 7683 7360 2974
Giải bảy 120
Giải tám 23
Đầu Loto
0
1 17,15
2 20,23
3 36,36
4
5
6 69,65,65,60
7 71,74
8 82,89,89,83
9 96,92
Đuôi Loto
0 60,20
1 71
2 82,92
3 83,23
4 74
5 65,15,65
6 36,36,96
7 17
8
9 89,69,89
Kết quả Xổ số Ninh Thuận , soạn tin: XSNT gửi 8193

Kết quả Xổ số Ninh Thuận, Thứ Sáu 30/04/2021

Đặc biệt 412804
Giải nhất 57779
Giải nhì 41390
Giải ba 24235 00289
Giải tư 98003 83745 02448 70827
85350 81069 68682
Giải năm 9880
Giải sáu 8682 6233 3131
Giải bảy 069
Giải tám 05
Đầu Loto
0 04,03,05
1
2 27
3 35,33,31
4 45,48
5 50
6 69,69
7 79
8 89,82,80,82
9 90
Đuôi Loto
0 90,50,80
1 31
2 82,82
3 03,33
4 04
5 35,45,05
6
7 27
8 48
9 79,89,69,69
Kết quả Xổ số Ninh Thuận , soạn tin: XSNT gửi 8193

Kết quả Xổ số Ninh Thuận, Thứ Sáu 23/04/2021

Đặc biệt 499218
Giải nhất 39879
Giải nhì 95691
Giải ba 22559 92639
Giải tư 62099 98983 66942 83699
62851 59358 70927
Giải năm 2318
Giải sáu 5501 8873 1053
Giải bảy 780
Giải tám 30
Đầu Loto
0 01
1 18,18
2 27
3 39,30
4 42
5 59,51,58,53
6
7 79,73
8 83,80
9 91,99,99
Đuôi Loto
0 80,30
1 91,51,01
2 42
3 83,73,53
4
5
6
7 27
8 18,58,18
9 79,59,39,99,99
Kết quả Xổ số Ninh Thuận , soạn tin: XSNT gửi 8193

Kết quả Xổ số Ninh Thuận, Thứ Sáu 16/04/2021

Đặc biệt 761627
Giải nhất 84868
Giải nhì 02971
Giải ba 21238 01295
Giải tư 44497 89567 66272 04006
12284 98007 88695
Giải năm 5850
Giải sáu 9044 0022 0041
Giải bảy 096
Giải tám 71
Đầu Loto
0 06,07
1
2 27,22
3 38
4 44,41
5 50
6 68,67
7 71,72,71
8 84
9 95,97,95,96
Đuôi Loto
0 50
1 71,41,71
2 72,22
3
4 84,44
5 95,95
6 06,96
7 27,97,67,07
8 68,38
9
Kết quả Xổ số Ninh Thuận , soạn tin: XSNT gửi 8193

Kết quả Xổ số Ninh Thuận, Thứ Sáu 09/04/2021

Đặc biệt 862570
Giải nhất 83286
Giải nhì 93762
Giải ba 16293 39332
Giải tư 23876 71796 68614 78853
86650 89731 07811
Giải năm 5960
Giải sáu 3785 5512 2251
Giải bảy 006
Giải tám 59
Đầu Loto
0 06
1 14,11,12
2
3 32,31
4
5 53,50,51,59
6 62,60
7 70,76
8 86,85
9 93,96
Đuôi Loto
0 70,50,60
1 31,11,51
2 62,32,12
3 93,53
4 14
5 85
6 86,76,96,06
7
8
9 59
Kết quả Xổ số Ninh Thuận , soạn tin: XSNT gửi 8193

Kết quả Xổ số Ninh Thuận, Thứ Sáu 02/04/2021

Đặc biệt 318276
Giải nhất 53290
Giải nhì 55328
Giải ba 83749 36846
Giải tư 51412 73064 69420 37885
08578 24820 72718
Giải năm 1846
Giải sáu 9314 8553 7667
Giải bảy 352
Giải tám 60
Đầu Loto
0
1 12,18,14
2 28,20,20
3
4 49,46,46
5 53,52
6 64,67,60
7 76,78
8 85
9 90
Đuôi Loto
0 90,20,20,60
1
2 12,52
3 53
4 64,14
5 85
6 76,46,46
7 67
8 28,78,18
9 49
Kết quả Xổ số Ninh Thuận , soạn tin: XSNT gửi 8193

Kết quả Xổ số Ninh Thuận, Thứ Sáu 26/03/2021

Đặc biệt 366321
Giải nhất 35820
Giải nhì 64538
Giải ba 54081 17127
Giải tư 13083 29218 94875 26670
48887 01536 87814
Giải năm 1853
Giải sáu 7654 3525 8893
Giải bảy 405
Giải tám 12
Đầu Loto
0 05
1 18,14,12
2 21,20,27,25
3 38,36
4
5 53,54
6
7 75,70
8 81,83,87
9 93
Đuôi Loto
0 20,70
1 21,81
2 12
3 83,53,93
4 14,54
5 75,25,05
6 36
7 27,87
8 38,18
9
Kết quả Xổ số Ninh Thuận , soạn tin: XSNT gửi 8193

Kết quả Xổ số Ninh Thuận, Thứ Sáu 19/03/2021

Đặc biệt 850304
Giải nhất 61596
Giải nhì 19415
Giải ba 25403 35043
Giải tư 74191 75855 88127 81440
07152 35380 05772
Giải năm 0581
Giải sáu 8260 8967 8423
Giải bảy 496
Giải tám 12
Đầu Loto
0 04,03
1 15,12
2 27,23
3
4 43,40
5 55,52
6 60,67
7 72
8 80,81
9 96,91,96
Đuôi Loto
0 40,80,60
1 91,81
2 52,72,12
3 03,43,23
4 04
5 15,55
6 96,96
7 27,67
8
9
Kết quả Xổ số Ninh Thuận , soạn tin: XSNT gửi 8193

Kết quả Xổ số Ninh Thuận, Thứ Sáu 12/03/2021

Đặc biệt 099710
Giải nhất 49690
Giải nhì 02750
Giải ba 23022 32247
Giải tư 41945 55525 81654 43879
42490 00025 30931
Giải năm 3100
Giải sáu 7810 6128 3235
Giải bảy 180
Giải tám 72
Đầu Loto
0 00
1 10,10
2 22,25,25,28
3 31,35
4 47,45
5 50,54
6
7 79,72
8 80
9 90,90
Đuôi Loto
0 10,90,50,90,00,10,80
1 31
2 22,72
3
4 54
5 45,25,25,35
6
7 47
8 28
9 79
Kết quả Xổ số Ninh Thuận , soạn tin: XSNT gửi 8193

Kết quả Xổ số Ninh Thuận, Thứ Sáu 05/03/2021

Đặc biệt 165133
Giải nhất 36862
Giải nhì 72990
Giải ba 22086 17708
Giải tư 22863 67191 32715 59607
10054 92793 65791
Giải năm 9552
Giải sáu 0886 4355 4004
Giải bảy 649
Giải tám 31
Đầu Loto
0 08,07,04
1 15
2
3 33,31
4 49
5 54,52,55
6 62,63
7
8 86,86
9 90,91,93,91
Đuôi Loto
0 90
1 91,91,31
2 62,52
3 33,63,93
4 54,04
5 15,55
6 86,86
7 07
8 08
9 49
Kết quả Xổ số Ninh Thuận , soạn tin: XSNT gửi 8193
BACK TO TOP