XSKT - KẾT QUẢ XỔ SỐ KON TUM XSKT - KẾT QUẢ XỔ SỐ KON TUM

Kết quả Xổ số Kon Tum, Chủ Nhật 29/03/2020

Đặc biệt 192597
Giải nhất 04591
Giải nhì 22266
Giải ba 16974 52344
Giải tư 45595 00515 17867 28206
79020 82790 70781
Giải năm 1789
Giải sáu 6385 6306 5785
Giải bảy 180
Giải tám 50
Đầu Loto
0 06,06
1 15
2 20
3
4 44
5 50
6 66,67
7 74
8 81,89,85,85,80
9 97,91,95,90
Đuôi Loto
0 20,90,80,50
1 91,81
2
3
4 74,44
5 95,15,85,85
6 66,06,06
7 97,67
8
9 89
Kết quả Xổ số Kon Tum , soạn tin: XSKT gửi 8193

Kết quả Xổ số Kon Tum, Chủ Nhật 22/03/2020

Đặc biệt 561978
Giải nhất 38074
Giải nhì 15226
Giải ba 69728 71154
Giải tư 56545 67394 34939 26718
77745 73769 45285
Giải năm 1604
Giải sáu 1432 0964 3494
Giải bảy 435
Giải tám 54
Đầu Loto
0 04
1 18
2 26,28
3 39,32,35
4 45,45
5 54,54
6 69,64
7 78,74
8 85
9 94,94
Đuôi Loto
0
1
2 32
3
4 74,54,94,04,64,94,54
5 45,45,85,35
6 26
7
8 78,28,18
9 39,69
Kết quả Xổ số Kon Tum , soạn tin: XSKT gửi 8193

Kết quả Xổ số Kon Tum, Chủ Nhật 15/03/2020

Đặc biệt 275447
Giải nhất 42912
Giải nhì 59443
Giải ba 31822 59435
Giải tư 61716 14569 75091 35598
51605 72114 81137
Giải năm 7027
Giải sáu 3799 0537 9306
Giải bảy 898
Giải tám 97
Đầu Loto
0 05,06
1 12,16,14
2 22,27
3 35,37,37
4 47,43
5
6 69
7
8
9 91,98,99,98,97
Đuôi Loto
0
1 91
2 12,22
3 43
4 14
5 35,05
6 16,06
7 47,37,27,37,97
8 98,98
9 69,99
Kết quả Xổ số Kon Tum , soạn tin: XSKT gửi 8193

Kết quả Xổ số Kon Tum, Chủ Nhật 08/03/2020

Đặc biệt 184615
Giải nhất 12669
Giải nhì 15885
Giải ba 75157 49589
Giải tư 94435 43160 92149 42164
13879 11908 04005
Giải năm 0305
Giải sáu 7747 6369 4595
Giải bảy 261
Giải tám 94
Đầu Loto
0 08,05,05
1 15
2
3 35
4 49,47
5 57
6 69,60,64,69,61
7 79
8 85,89
9 95,94
Đuôi Loto
0 60
1 61
2
3
4 64,94
5 15,85,35,05,05,95
6
7 57,47
8 08
9 69,89,49,79,69
Kết quả Xổ số Kon Tum , soạn tin: XSKT gửi 8193

Kết quả Xổ số Kon Tum, Chủ Nhật 01/03/2020

Đặc biệt 605400
Giải nhất 41648
Giải nhì 50150
Giải ba 57714 06821
Giải tư 12743 48320 23690 96463
78602 85926 12938
Giải năm 0913
Giải sáu 5644 3480 9152
Giải bảy 268
Giải tám 94
Đầu Loto
0 00,02
1 14,13
2 21,20,26
3 38
4 48,43,44
5 50,52
6 63,68
7
8 80
9 90,94
Đuôi Loto
0 00,50,20,90,80
1 21
2 02,52
3 43,63,13
4 14,44,94
5
6 26
7
8 48,38,68
9
Kết quả Xổ số Kon Tum , soạn tin: XSKT gửi 8193

Kết quả Xổ số Kon Tum, Chủ Nhật 23/02/2020

Đặc biệt 390560
Giải nhất 12141
Giải nhì 68761
Giải ba 31084 56610
Giải tư 76277 50098 93160 22419
65224 16290 01801
Giải năm 1580
Giải sáu 6295 0907 8936
Giải bảy 345
Giải tám 72
Đầu Loto
0 01,07
1 10,19
2 24
3 36
4 41,45
5
6 60,61,60
7 77,72
8 84,80
9 98,90,95
Đuôi Loto
0 60,10,60,90,80
1 41,61,01
2 72
3
4 84,24
5 95,45
6 36
7 77,07
8 98
9 19
Kết quả Xổ số Kon Tum , soạn tin: XSKT gửi 8193

Kết quả Xổ số Kon Tum, Chủ Nhật 16/02/2020

Đặc biệt 082926
Giải nhất 26059
Giải nhì 82760
Giải ba 97797 21483
Giải tư 09125 48747 09446 85308
24964 47879 39922
Giải năm 9885
Giải sáu 7222 5165 1447
Giải bảy 422
Giải tám 89
Đầu Loto
0 08
1
2 26,25,22,22,22
3
4 47,46,47
5 59
6 60,64,65
7 79
8 83,85,89
9 97
Đuôi Loto
0 60
1
2 22,22,22
3 83
4 64
5 25,85,65
6 26,46
7 97,47,47
8 08
9 59,79,89
Kết quả Xổ số Kon Tum , soạn tin: XSKT gửi 8193

Kết quả Xổ số Kon Tum, Chủ Nhật 09/02/2020

Đặc biệt 553673
Giải nhất 89884
Giải nhì 31519
Giải ba 74108 73779
Giải tư 11681 10324 57006 38036
99732 78312 73104
Giải năm 0395
Giải sáu 3340 7262 5280
Giải bảy 495
Giải tám 77
Đầu Loto
0 08,06,04
1 19,12
2 24
3 36,32
4 40
5
6 62
7 73,79,77
8 84,81,80
9 95,95
Đuôi Loto
0 40,80
1 81
2 32,12,62
3 73
4 84,24,04
5 95,95
6 06,36
7 77
8 08
9 19,79
Kết quả Xổ số Kon Tum , soạn tin: XSKT gửi 8193

Kết quả Xổ số Kon Tum, Chủ Nhật 02/02/2020

Đặc biệt 488635
Giải nhất 81776
Giải nhì 78979
Giải ba 88017 05632
Giải tư 06147 34213 73753 31167
74360 19780 45024
Giải năm 7878
Giải sáu 7397 4845 7002
Giải bảy 897
Giải tám 99
Đầu Loto
0 02
1 17,13
2 24
3 35,32
4 47,45
5 53
6 67,60
7 76,79,78
8 80
9 97,97,99
Đuôi Loto
0 60,80
1
2 32,02
3 13,53
4 24
5 35,45
6 76
7 17,47,67,97,97
8 78
9 79,99
Kết quả Xổ số Kon Tum , soạn tin: XSKT gửi 8193

Kết quả Xổ số Kon Tum, Chủ Nhật 26/01/2020

Đặc biệt 768587
Giải nhất 58483
Giải nhì 25065
Giải ba 16415 80172
Giải tư 49831 30323 06614 29295
89221 34713 14328
Giải năm 0910
Giải sáu 8761 2834 3368
Giải bảy 121
Giải tám 91
Đầu Loto
0
1 15,14,13,10
2 23,21,28,21
3 31,34
4
5
6 65,61,68
7 72
8 87,83
9 95,91
Đuôi Loto
0 10
1 31,21,61,21,91
2 72
3 83,23,13
4 14,34
5 65,15,95
6
7 87
8 28,68
9
Kết quả Xổ số Kon Tum , soạn tin: XSKT gửi 8193
BACK TO TOP