XSKH - KẾT QUẢ XỔ SỐ KHÁNH HOÀ XSKH - KẾT QUẢ XỔ SỐ KHÁNH HOÀ

Kết quả Xổ số Khánh Hoà, Chủ Nhật 15/09/2019

Đặc biệt 165571
Giải nhất 04189
Giải nhì 14172
Giải ba 42629 08447
Giải tư 25878 96861 95207 41547
49076 43119 05871
Giải năm 7930
Giải sáu 8517 4366 4118
Giải bảy 133
Giải tám 26
Đầu Loto
0 07
1 19,17,18
2 29,26
3 30,33
4 47,47
5
6 61,66
7 71,72,78,76,71
8 89
9
Đuôi Loto
0 30
1 71,61,71
2 72
3 33
4
5
6 76,66,26
7 47,07,47,17
8 78,18
9 89,29,19
Kết quả Xổ số Khánh Hoà , soạn tin: XSKH gửi 8193

Kết quả Xổ số Khánh Hoà, Thứ Tư 11/09/2019

Đặc biệt 362918
Giải nhất 18023
Giải nhì 71962
Giải ba 32077 27200
Giải tư 56935 31375 95423 80034
25969 45774 75286
Giải năm 2891
Giải sáu 0630 7678 4928
Giải bảy 962
Giải tám 45
Đầu Loto
0 00
1 18
2 23,23,28
3 35,34,30
4 45
5
6 62,69,62
7 77,75,74,78
8 86
9 91
Đuôi Loto
0 00,30
1 91
2 62,62
3 23,23
4 34,74
5 35,75,45
6 86
7 77
8 18,78,28
9 69
Kết quả Xổ số Khánh Hoà , soạn tin: XSKH gửi 8193

Kết quả Xổ số Khánh Hoà, Chủ Nhật 08/09/2019

Đặc biệt 124015
Giải nhất 26998
Giải nhì 47876
Giải ba 57362 43842
Giải tư 75471 69562 37720 69136
89103 01700 18254
Giải năm 4067
Giải sáu 9551 2005 6956
Giải bảy 025
Giải tám 19
Đầu Loto
0 03,00,05
1 15,19
2 20,25
3 36
4 42
5 54,51,56
6 62,62,67
7 76,71
8
9 98
Đuôi Loto
0 20,00
1 71,51
2 62,42,62
3 03
4 54
5 15,05,25
6 76,36,56
7 67
8 98
9 19
Kết quả Xổ số Khánh Hoà , soạn tin: XSKH gửi 8193

Kết quả Xổ số Khánh Hoà, Thứ Tư 04/09/2019

Đặc biệt 235471
Giải nhất 50756
Giải nhì 22461
Giải ba 95166 94230
Giải tư 11134 19835 02722 37260
35357 96111 31335
Giải năm 6966
Giải sáu 9810 6266 4154
Giải bảy 113
Giải tám 73
Đầu Loto
0
1 11,10,13
2 22
3 30,34,35,35
4
5 56,57,54
6 61,66,60,66,66
7 71,73
8
9
Đuôi Loto
0 30,60,10
1 71,61,11
2 22
3 13,73
4 34,54
5 35,35
6 56,66,66,66
7 57
8
9
Kết quả Xổ số Khánh Hoà , soạn tin: XSKH gửi 8193

Kết quả Xổ số Khánh Hoà, Chủ Nhật 01/09/2019

Đặc biệt 725385
Giải nhất 71703
Giải nhì 71950
Giải ba 40135 39617
Giải tư 81636 93742 45063 23336
16751 59313 51431
Giải năm 4433
Giải sáu 0723 4077 8646
Giải bảy 814
Giải tám 48
Đầu Loto
0 03
1 17,13,14
2 23
3 35,36,36,31,33
4 42,46,48
5 50,51
6 63
7 77
8 85
9
Đuôi Loto
0 50
1 51,31
2 42
3 03,63,13,33,23
4 14
5 85,35
6 36,36,46
7 17,77
8 48
9
Kết quả Xổ số Khánh Hoà , soạn tin: XSKH gửi 8193

Kết quả Xổ số Khánh Hoà, Thứ Tư 28/08/2019

Đặc biệt 481322
Giải nhất 91850
Giải nhì 82869
Giải ba 70747 65287
Giải tư 22898 33058 80530 53834
46332 00953 73910
Giải năm 7330
Giải sáu 3848 5602 6177
Giải bảy 303
Giải tám 72
Đầu Loto
0 02,03
1 10
2 22
3 30,34,32,30
4 47,48
5 50,58,53
6 69
7 77,72
8 87
9 98
Đuôi Loto
0 50,30,10,30
1
2 22,32,02,72
3 53,03
4 34
5
6
7 47,87,77
8 98,58,48
9 69
Kết quả Xổ số Khánh Hoà , soạn tin: XSKH gửi 8193

Kết quả Xổ số Khánh Hoà, Chủ Nhật 25/08/2019

Đặc biệt 244149
Giải nhất 15870
Giải nhì 05034
Giải ba 47960 14324
Giải tư 12745 95605 17302 03515
24598 86923 37929
Giải năm 5716
Giải sáu 0182 5008 6244
Giải bảy 245
Giải tám 51
Đầu Loto
0 05,02,08
1 15,16
2 24,23,29
3 34
4 49,45,44,45
5 51
6 60
7 70
8 82
9 98
Đuôi Loto
0 70,60
1 51
2 02,82
3 23
4 34,24,44
5 45,05,15,45
6 16
7
8 98,08
9 49,29
Kết quả Xổ số Khánh Hoà , soạn tin: XSKH gửi 8193

Kết quả Xổ số Khánh Hoà, Thứ Tư 21/08/2019

Đặc biệt 423858
Giải nhất 59743
Giải nhì 32480
Giải ba 95654 69506
Giải tư 84706 04370 20901 10665
60639 52629 64773
Giải năm 6987
Giải sáu 5411 4801 4704
Giải bảy 790
Giải tám 84
Đầu Loto
0 06,06,01,01,04
1 11
2 29
3 39
4 43
5 58,54
6 65
7 70,73
8 80,87,84
9 90
Đuôi Loto
0 80,70,90
1 01,11,01
2
3 43,73
4 54,04,84
5 65
6 06,06
7 87
8 58
9 39,29
Kết quả Xổ số Khánh Hoà , soạn tin: XSKH gửi 8193

Kết quả Xổ số Khánh Hoà, Chủ Nhật 18/08/2019

Đặc biệt 595528
Giải nhất 87750
Giải nhì 35559
Giải ba 83464 34100
Giải tư 97014 16261 94162 01806
62794 82438 23440
Giải năm 8404
Giải sáu 1093 1479 7926
Giải bảy 709
Giải tám 21
Đầu Loto
0 00,06,04,09
1 14
2 28,26,21
3 38
4 40
5 50,59
6 64,61,62
7 79
8
9 94,93
Đuôi Loto
0 50,00,40
1 61,21
2 62
3 93
4 64,14,94,04
5
6 06,26
7
8 28,38
9 59,79,09
Kết quả Xổ số Khánh Hoà , soạn tin: XSKH gửi 8193

Kết quả Xổ số Khánh Hoà, Thứ Tư 14/08/2019

Đặc biệt 694988
Giải nhất 05484
Giải nhì 81365
Giải ba 83059 27305
Giải tư 55671 22202 20119 12290
80698 61313 35237
Giải năm 0459
Giải sáu 5990 6028 9293
Giải bảy 256
Giải tám 69
Đầu Loto
0 05,02
1 19,13
2 28
3 37
4
5 59,59,56
6 65,69
7 71
8 88,84
9 90,98,90,93
Đuôi Loto
0 90,90
1 71
2 02
3 13,93
4 84
5 65,05
6 56
7 37
8 88,98,28
9 59,19,59,69
Kết quả Xổ số Khánh Hoà , soạn tin: XSKH gửi 8193
BACK TO TOP