XSKH - KẾT QUẢ XỔ SỐ KHÁNH HOÀ XSKH - KẾT QUẢ XỔ SỐ KHÁNH HOÀ

Kết quả Xổ số Khánh Hoà, Thứ Tư 08/07/2020

Đặc biệt 781342
Giải nhất 82803
Giải nhì 95904
Giải ba 12986 65712
Giải tư 38935 91635 22020 15592
30678 63596 38907
Giải năm 2151
Giải sáu 8813 2815 9085
Giải bảy 956
Giải tám 40
Đầu Loto
0 03,04,07
1 12,13,15
2 20
3 35,35
4 42,40
5 51,56
6
7 78
8 86,85
9 92,96
Đuôi Loto
0 20,40
1 51
2 42,12,92
3 03,13
4 04
5 35,35,15,85
6 86,96,56
7 07
8 78
9
Kết quả Xổ số Khánh Hoà , soạn tin: XSKH gửi 8193

Kết quả Xổ số Khánh Hoà, Chủ Nhật 05/07/2020

Đặc biệt 497673
Giải nhất 01653
Giải nhì 19679
Giải ba 72035 43609
Giải tư 12575 03573 42249 18407
81525 62845 21899
Giải năm 9432
Giải sáu 2783 0232 5031
Giải bảy 255
Giải tám 44
Đầu Loto
0 09,07
1
2 25
3 35,32,32,31
4 49,45,44
5 53,55
6
7 73,79,75,73
8 83
9 99
Đuôi Loto
0
1 31
2 32,32
3 73,53,73,83
4 44
5 35,75,25,45,55
6
7 07
8
9 79,09,49,99
Kết quả Xổ số Khánh Hoà , soạn tin: XSKH gửi 8193

Kết quả Xổ số Khánh Hoà, Thứ Tư 01/07/2020

Đặc biệt 428917
Giải nhất 02265
Giải nhì 34194
Giải ba 20161 92832
Giải tư 81441 72437 25064 09297
00301 60507 56928
Giải năm 4474
Giải sáu 2668 0933 6264
Giải bảy 274
Giải tám 20
Đầu Loto
0 01,07
1 17
2 28,20
3 32,37,33
4 41
5
6 65,61,64,68,64
7 74,74
8
9 94,97
Đuôi Loto
0 20
1 61,41,01
2 32
3 33
4 94,64,74,64,74
5 65
6
7 17,37,97,07
8 28,68
9
Kết quả Xổ số Khánh Hoà , soạn tin: XSKH gửi 8193

Kết quả Xổ số Khánh Hoà, Chủ Nhật 28/06/2020

Đặc biệt 407133
Giải nhất 03401
Giải nhì 49246
Giải ba 27851 95172
Giải tư 90220 01170 45728 59191
58435 53804 74002
Giải năm 1152
Giải sáu 9886 3992 0977
Giải bảy 187
Giải tám 34
Đầu Loto
0 01,04,02
1
2 20,28
3 33,35,34
4 46
5 51,52
6
7 72,70,77
8 86,87
9 91,92
Đuôi Loto
0 20,70
1 01,51,91
2 72,02,52,92
3 33
4 04,34
5 35
6 46,86
7 77,87
8 28
9
Kết quả Xổ số Khánh Hoà , soạn tin: XSKH gửi 8193

Kết quả Xổ số Khánh Hoà, Thứ Tư 24/06/2020

Đặc biệt 046606
Giải nhất 00823
Giải nhì 70414
Giải ba 11222 80115
Giải tư 40797 24776 28234 88724
14609 71382 80453
Giải năm 4259
Giải sáu 3892 9709 6100
Giải bảy 719
Giải tám 98
Đầu Loto
0 06,09,09,00
1 14,15,19
2 23,22,24
3 34
4
5 53,59
6
7 76
8 82
9 97,92,98
Đuôi Loto
0 00
1
2 22,82,92
3 23,53
4 14,34,24
5 15
6 06,76
7 97
8 98
9 09,59,09,19
Kết quả Xổ số Khánh Hoà , soạn tin: XSKH gửi 8193

Kết quả Xổ số Khánh Hoà, Chủ Nhật 21/06/2020

Đặc biệt 798817
Giải nhất 64007
Giải nhì 71295
Giải ba 91531 59824
Giải tư 81607 05139 76328 41881
23361 77735 89729
Giải năm 8888
Giải sáu 5717 8507 0993
Giải bảy 316
Giải tám 89
Đầu Loto
0 07,07,07
1 17,17,16
2 24,28,29
3 31,39,35
4
5
6 61
7
8 81,88,89
9 95,93
Đuôi Loto
0
1 31,81,61
2
3 93
4 24
5 95,35
6 16
7 17,07,07,17,07
8 28,88
9 39,29,89
Kết quả Xổ số Khánh Hoà , soạn tin: XSKH gửi 8193

Kết quả Xổ số Khánh Hoà, Thứ Tư 17/06/2020

Đặc biệt 556547
Giải nhất 22636
Giải nhì 60267
Giải ba 67996 14343
Giải tư 02402 10684 55840 21204
90798 46373 17793
Giải năm 9112
Giải sáu 0977 7388 6688
Giải bảy 364
Giải tám 89
Đầu Loto
0 02,04
1 12
2
3 36
4 47,43,40
5
6 67,64
7 73,77
8 84,88,88,89
9 96,98,93
Đuôi Loto
0 40
1
2 02,12
3 43,73,93
4 84,04,64
5
6 36,96
7 47,67,77
8 98,88,88
9 89
Kết quả Xổ số Khánh Hoà , soạn tin: XSKH gửi 8193

Kết quả Xổ số Khánh Hoà, Chủ Nhật 14/06/2020

Đặc biệt 025619
Giải nhất 29828
Giải nhì 09302
Giải ba 65259 94184
Giải tư 02017 46788 33682 46544
64916 01137 26988
Giải năm 0356
Giải sáu 9268 5921 8292
Giải bảy 784
Giải tám 44
Đầu Loto
0 02
1 19,17,16
2 28,21
3 37
4 44,44
5 59,56
6 68
7
8 84,88,82,88,84
9 92
Đuôi Loto
0
1 21
2 02,82,92
3
4 84,44,84,44
5
6 16,56
7 17,37
8 28,88,88,68
9 19,59
Kết quả Xổ số Khánh Hoà , soạn tin: XSKH gửi 8193

Kết quả Xổ số Khánh Hoà, Thứ Tư 10/06/2020

Đặc biệt 482640
Giải nhất 96532
Giải nhì 58361
Giải ba 20207 94442
Giải tư 71352 61287 58935 19179
23761 35757 46746
Giải năm 3731
Giải sáu 3920 0289 7210
Giải bảy 052
Giải tám 71
Đầu Loto
0 07
1 10
2 20
3 32,35,31
4 40,42,46
5 52,57,52
6 61,61
7 79,71
8 87,89
9
Đuôi Loto
0 40,20,10
1 61,61,31,71
2 32,42,52,52
3
4
5 35
6 46
7 07,87,57
8
9 79,89
Kết quả Xổ số Khánh Hoà , soạn tin: XSKH gửi 8193

Kết quả Xổ số Khánh Hoà, Chủ Nhật 07/06/2020

Đặc biệt 222523
Giải nhất 18825
Giải nhì 77627
Giải ba 42158 54657
Giải tư 80098 66804 53160 07183
99023 70401 15186
Giải năm 4318
Giải sáu 0374 7245 3033
Giải bảy 723
Giải tám 44
Đầu Loto
0 04,01
1 18
2 23,25,27,23,23
3 33
4 45,44
5 58,57
6 60
7 74
8 83,86
9 98
Đuôi Loto
0 60
1 01
2
3 23,83,23,33,23
4 04,74,44
5 25,45
6 86
7 27,57
8 58,98,18
9
Kết quả Xổ số Khánh Hoà , soạn tin: XSKH gửi 8193
BACK TO TOP