XSKH - KẾT QUẢ XỔ SỐ KHÁNH HOÀ XSKH - KẾT QUẢ XỔ SỐ KHÁNH HOÀ

Kết quả Xổ số Khánh Hoà, Thứ Tư 05/05/2021

Đặc biệt 726801
Giải nhất 07141
Giải nhì 27884
Giải ba 57750 61055
Giải tư 78061 93144 76828 89514
47630 22366 57143
Giải năm 5529
Giải sáu 4053 9183 6112
Giải bảy 639
Giải tám 89
Đầu Loto
0 01
1 14,12
2 28,29
3 30,39
4 41,44,43
5 50,55,53
6 61,66
7
8 84,83,89
9
Đuôi Loto
0 50,30
1 01,41,61
2 12
3 43,53,83
4 84,44,14
5 55
6 66
7
8 28
9 29,39,89
Kết quả Xổ số Khánh Hoà , soạn tin: XSKH gửi 8193

Kết quả Xổ số Khánh Hoà, Chủ Nhật 02/05/2021

Đặc biệt 689925
Giải nhất 83050
Giải nhì 60931
Giải ba 22140 18375
Giải tư 10474 28586 67741 71985
16482 92652 09087
Giải năm 1891
Giải sáu 0069 9756 0432
Giải bảy 984
Giải tám 64
Đầu Loto
0
1
2 25
3 31,32
4 40,41
5 50,52,56
6 69,64
7 75,74
8 86,85,82,87,84
9 91
Đuôi Loto
0 50,40
1 31,41,91
2 82,52,32
3
4 74,84,64
5 25,75,85
6 86,56
7 87
8
9 69
Kết quả Xổ số Khánh Hoà , soạn tin: XSKH gửi 8193

Kết quả Xổ số Khánh Hoà, Thứ Tư 28/04/2021

Đặc biệt 927843
Giải nhất 31338
Giải nhì 93117
Giải ba 25337 77736
Giải tư 32675 89144 82190 99335
04450 06583 46016
Giải năm 4185
Giải sáu 1882 7179 7024
Giải bảy 001
Giải tám 59
Đầu Loto
0 01
1 17,16
2 24
3 38,37,36,35
4 43,44
5 50,59
6
7 75,79
8 83,85,82
9 90
Đuôi Loto
0 90,50
1 01
2 82
3 43,83
4 44,24
5 75,35,85
6 36,16
7 17,37
8 38
9 79,59
Kết quả Xổ số Khánh Hoà , soạn tin: XSKH gửi 8193

Kết quả Xổ số Khánh Hoà, Chủ Nhật 25/04/2021

Đặc biệt 290568
Giải nhất 92204
Giải nhì 60315
Giải ba 46584 74507
Giải tư 27715 73790 25442 82012
57875 44514 09337
Giải năm 6245
Giải sáu 9190 9641 5119
Giải bảy 881
Giải tám 90
Đầu Loto
0 04,07
1 15,15,12,14,19
2
3 37
4 42,45,41
5
6 68
7 75
8 84,81
9 90,90,90
Đuôi Loto
0 90,90,90
1 41,81
2 42,12
3
4 04,84,14
5 15,15,75,45
6
7 07,37
8 68
9 19
Kết quả Xổ số Khánh Hoà , soạn tin: XSKH gửi 8193

Kết quả Xổ số Khánh Hoà, Thứ Tư 21/04/2021

Đặc biệt 090424
Giải nhất 22926
Giải nhì 17357
Giải ba 17187 22532
Giải tư 56143 42674 16993 63418
93281 57718 79551
Giải năm 3036
Giải sáu 3433 1404 4974
Giải bảy 318
Giải tám 87
Đầu Loto
0 04
1 18,18,18
2 24,26
3 32,36,33
4 43
5 57,51
6
7 74,74
8 87,81,87
9 93
Đuôi Loto
0
1 81,51
2 32
3 43,93,33
4 24,74,04,74
5
6 26,36
7 57,87,87
8 18,18,18
9
Kết quả Xổ số Khánh Hoà , soạn tin: XSKH gửi 8193

Kết quả Xổ số Khánh Hoà, Chủ Nhật 18/04/2021

Đặc biệt 179576
Giải nhất 31946
Giải nhì 41771
Giải ba 60062 26258
Giải tư 27684 68194 38097 70786
78111 80279 17439
Giải năm 3936
Giải sáu 4561 3571 7874
Giải bảy 387
Giải tám 51
Đầu Loto
0
1 11
2
3 39,36
4 46
5 58,51
6 62,61
7 76,71,79,71,74
8 84,86,87
9 94,97
Đuôi Loto
0
1 71,11,61,71,51
2 62
3
4 84,94,74
5
6 76,46,86,36
7 97,87
8 58
9 79,39
Kết quả Xổ số Khánh Hoà , soạn tin: XSKH gửi 8193

Kết quả Xổ số Khánh Hoà, Thứ Tư 14/04/2021

Đặc biệt 872207
Giải nhất 85623
Giải nhì 77709
Giải ba 67932 76196
Giải tư 38896 20078 28922 36695
95905 06101 25074
Giải năm 7793
Giải sáu 7360 0291 1501
Giải bảy 545
Giải tám 99
Đầu Loto
0 07,09,05,01,01
1
2 23,22
3 32
4 45
5
6 60
7 78,74
8
9 96,96,95,93,91,99
Đuôi Loto
0 60
1 01,91,01
2 32,22
3 23,93
4 74
5 95,05,45
6 96,96
7 07
8 78
9 09,99
Kết quả Xổ số Khánh Hoà , soạn tin: XSKH gửi 8193

Kết quả Xổ số Khánh Hoà, Chủ Nhật 11/04/2021

Đặc biệt 741494
Giải nhất 70651
Giải nhì 44995
Giải ba 96669 74475
Giải tư 92305 54058 17603 80519
53392 56099 69741
Giải năm 2992
Giải sáu 4256 7226 5911
Giải bảy 633
Giải tám 33
Đầu Loto
0 05,03
1 19,11
2 26
3 33,33
4 41
5 51,58,56
6 69
7 75
8
9 94,95,92,99,92
Đuôi Loto
0
1 51,41,11
2 92,92
3 03,33,33
4 94
5 95,75,05
6 56,26
7
8 58
9 69,19,99
Kết quả Xổ số Khánh Hoà , soạn tin: XSKH gửi 8193

Kết quả Xổ số Khánh Hoà, Thứ Tư 07/04/2021

Đặc biệt 147653
Giải nhất 05352
Giải nhì 38642
Giải ba 11474 66143
Giải tư 10516 96208 98947 83457
70050 41798 22835
Giải năm 3241
Giải sáu 6274 4091 1981
Giải bảy 571
Giải tám 66
Đầu Loto
0 08
1 16
2
3 35
4 42,43,47,41
5 53,52,57,50
6 66
7 74,74,71
8 81
9 98,91
Đuôi Loto
0 50
1 41,91,81,71
2 52,42
3 53,43
4 74,74
5 35
6 16,66
7 47,57
8 08,98
9
Kết quả Xổ số Khánh Hoà , soạn tin: XSKH gửi 8193

Kết quả Xổ số Khánh Hoà, Chủ Nhật 04/04/2021

Đặc biệt 622517
Giải nhất 69885
Giải nhì 53827
Giải ba 42188 43847
Giải tư 22517 00615 00056 01132
41043 46229 77423
Giải năm 8156
Giải sáu 1801 6959 8807
Giải bảy 271
Giải tám 91
Đầu Loto
0 01,07
1 17,17,15
2 27,29,23
3 32
4 47,43
5 56,56,59
6
7 71
8 85,88
9 91
Đuôi Loto
0
1 01,71,91
2 32
3 43,23
4
5 85,15
6 56,56
7 17,27,47,17,07
8 88
9 29,59
Kết quả Xổ số Khánh Hoà , soạn tin: XSKH gửi 8193
BACK TO TOP