XSKH - KẾT QUẢ XỔ SỐ KHÁNH HOÀ XSKH - KẾT QUẢ XỔ SỐ KHÁNH HOÀ

Kết quả Xổ số Khánh Hoà, Thứ Tư 20/03/2019

Đặc biệt 937797
Giải nhất 39860
Giải nhì 69507
Giải ba 40520 65983
Giải tư 15136 63477 52008 78676
29094 50697 00362
Giải năm 3547
Giải sáu 2373 7523 5827
Giải bảy 723
Giải tám 56
Đầu Loto
0 07,08
1
2 20,23,27,23
3 36
4 47
5 56
6 60,62
7 77,76,73
8 83
9 97,94,97
Đuôi Loto
0 60,20
1
2 62
3 83,73,23,23
4 94
5
6 36,76,56
7 97,07,77,97,47,27
8 08
9
Kết quả Xổ số Khánh Hoà , soạn tin: XSKH gửi 8193

Kết quả Xổ số Khánh Hoà, Chủ Nhật 17/03/2019

Đặc biệt 666497
Giải nhất 60262
Giải nhì 38559
Giải ba 20213 17409
Giải tư 82099 89210 92830 19555
53880 50499 90991
Giải năm 4510
Giải sáu 2372 4630 6041
Giải bảy 003
Giải tám 55
Đầu Loto
0 09,03
1 13,10,10
2
3 30,30
4 41
5 59,55,55
6 62
7 72
8 80
9 97,99,99,91
Đuôi Loto
0 10,30,80,10,30
1 91,41
2 62,72
3 13,03
4
5 55,55
6
7 97
8
9 59,09,99,99
Kết quả Xổ số Khánh Hoà , soạn tin: XSKH gửi 8193

Kết quả Xổ số Khánh Hoà, Thứ Tư 13/03/2019

Đặc biệt 211171
Giải nhất 40052
Giải nhì 58597
Giải ba 30892 62381
Giải tư 45642 07870 49428 93114
32301 61052 82324
Giải năm 6474
Giải sáu 2551 4407 8511
Giải bảy 055
Giải tám 72
Đầu Loto
0 01,07
1 14,11
2 28,24
3
4 42
5 52,52,51,55
6
7 71,70,74,72
8 81
9 97,92
Đuôi Loto
0 70
1 71,81,01,51,11
2 52,92,42,52,72
3
4 14,24,74
5 55
6
7 97,07
8 28
9
Kết quả Xổ số Khánh Hoà , soạn tin: XSKH gửi 8193

Kết quả Xổ số Khánh Hoà, Chủ Nhật 10/03/2019

Đặc biệt 157108
Giải nhất 03875
Giải nhì 20019
Giải ba 49198 00478
Giải tư 93535 00359 42547 45215
86683 20402 59182
Giải năm 2541
Giải sáu 3444 5066 8551
Giải bảy 762
Giải tám 11
Đầu Loto
0 08,02
1 19,15,11
2
3 35
4 47,41,44
5 59,51
6 66,62
7 75,78
8 83,82
9 98
Đuôi Loto
0
1 41,51,11
2 02,82,62
3 83
4 44
5 75,35,15
6 66
7 47
8 08,98,78
9 19,59
Kết quả Xổ số Khánh Hoà , soạn tin: XSKH gửi 8193

Kết quả Xổ số Khánh Hoà, Thứ Tư 06/03/2019

Đặc biệt 593540
Giải nhất 73309
Giải nhì 21177
Giải ba 81752 50651
Giải tư 43778 33749 17466 26192
15840 48832 12248
Giải năm 7569
Giải sáu 7659 1860 4778
Giải bảy 726
Giải tám 60
Đầu Loto
0 09
1
2 26
3 32
4 40,49,40,48
5 52,51,59
6 66,69,60,60
7 77,78,78
8
9 92
Đuôi Loto
0 40,40,60,60
1 51
2 52,92,32
3
4
5
6 66,26
7 77
8 78,48,78
9 09,49,69,59
Kết quả Xổ số Khánh Hoà , soạn tin: XSKH gửi 8193

Kết quả Xổ số Khánh Hoà, Chủ Nhật 03/03/2019

Đặc biệt 957646
Giải nhất 25970
Giải nhì 82013
Giải ba 88451 73467
Giải tư 95203 07211 17838 05113
31116 24318 11366
Giải năm 6487
Giải sáu 6105 5893 5216
Giải bảy 485
Giải tám 81
Đầu Loto
0 03,05
1 13,11,13,16,18,16
2
3 38
4 46
5 51
6 67,66
7 70
8 87,85,81
9 93
Đuôi Loto
0 70
1 51,11,81
2
3 13,03,13,93
4
5 05,85
6 46,16,66,16
7 67,87
8 38,18
9
Kết quả Xổ số Khánh Hoà , soạn tin: XSKH gửi 8193

Kết quả Xổ số Khánh Hoà, Thứ Tư 27/02/2019

Đặc biệt 268233
Giải nhất 13992
Giải nhì 93855
Giải ba 50619 36625
Giải tư 70951 17462 78009 84115
70992 69901 11768
Giải năm 5628
Giải sáu 4027 0859 3343
Giải bảy 302
Giải tám 70
Đầu Loto
0 09,01,02
1 19,15
2 25,28,27
3 33
4 43
5 55,51,59
6 62,68
7 70
8
9 92,92
Đuôi Loto
0 70
1 51,01
2 92,62,92,02
3 33,43
4
5 55,25,15
6
7 27
8 68,28
9 19,09,59
Kết quả Xổ số Khánh Hoà , soạn tin: XSKH gửi 8193

Kết quả Xổ số Khánh Hoà, Chủ Nhật 24/02/2019

Đặc biệt 625360
Giải nhất 38665
Giải nhì 93306
Giải ba 90617 14768
Giải tư 55762 17394 56065 98501
59952 98717 28495
Giải năm 7608
Giải sáu 5447 5182 0838
Giải bảy 634
Giải tám 51
Đầu Loto
0 06,01,08
1 17,17
2
3 38,34
4 47
5 52,51
6 60,65,68,62,65
7
8 82
9 94,95
Đuôi Loto
0 60
1 01,51
2 62,52,82
3
4 94,34
5 65,65,95
6 06
7 17,17,47
8 68,08,38
9
Kết quả Xổ số Khánh Hoà , soạn tin: XSKH gửi 8193

Kết quả Xổ số Khánh Hoà, Thứ Tư 20/02/2019

Đặc biệt 601653
Giải nhất 79932
Giải nhì 35177
Giải ba 99353 10952
Giải tư 56809 65618 97274 43381
82173 64365 10384
Giải năm 2141
Giải sáu 9890 8203 3579
Giải bảy 962
Giải tám 54
Đầu Loto
0 09,03
1 18
2
3 32
4 41
5 53,53,52,54
6 65,62
7 77,74,73,79
8 81,84
9 90
Đuôi Loto
0 90
1 81,41
2 32,52,62
3 53,53,73,03
4 74,84,54
5 65
6
7 77
8 18
9 09,79
Kết quả Xổ số Khánh Hoà , soạn tin: XSKH gửi 8193

Kết quả Xổ số Khánh Hoà, Chủ Nhật 17/02/2019

Đặc biệt 873209
Giải nhất 53671
Giải nhì 86066
Giải ba 88619 89468
Giải tư 58478 93736 69189 71188
78648 58403 38320
Giải năm 3119
Giải sáu 4643 4580 2411
Giải bảy 343
Giải tám 40
Đầu Loto
0 09,03
1 19,19,11
2 20
3 36
4 48,43,43,40
5
6 66,68
7 71,78
8 89,88,80
9
Đuôi Loto
0 20,80,40
1 71,11
2
3 03,43,43
4
5
6 66,36
7
8 68,78,88,48
9 09,19,89,19
Kết quả Xổ số Khánh Hoà , soạn tin: XSKH gửi 8193
BACK TO TOP