XSKH - KẾT QUẢ XỔ SỐ KHÁNH HOÀ XSKH - KẾT QUẢ XỔ SỐ KHÁNH HOÀ

Kết quả Xổ số Khánh Hoà, Thứ Tư 22/05/2019

Đặc biệt 171163
Giải nhất 25776
Giải nhì 06663
Giải ba 38462 79318
Giải tư 71665 61865 78767 40728
66091 14731 81413
Giải năm 6679
Giải sáu 8442 9134 9872
Giải bảy 230
Giải tám 31
Đầu Loto
0
1 18,13
2 28
3 31,34,30,31
4 42
5
6 63,63,62,65,65,67
7 76,79,72
8
9 91
Đuôi Loto
0 30
1 91,31,31
2 62,42,72
3 63,63,13
4 34
5 65,65
6 76
7 67
8 18,28
9 79
Kết quả Xổ số Khánh Hoà , soạn tin: XSKH gửi 8193

Kết quả Xổ số Khánh Hoà, Chủ Nhật 19/05/2019

Đặc biệt 111256
Giải nhất 87156
Giải nhì 85217
Giải ba 62784 74470
Giải tư 40059 60645 68530 87162
20874 54374 57043
Giải năm 8393
Giải sáu 4263 1019 7847
Giải bảy 555
Giải tám 11
Đầu Loto
0
1 17,19,11
2
3 30
4 45,43,47
5 56,56,59,55
6 62,63
7 70,74,74
8 84
9 93
Đuôi Loto
0 70,30
1 11
2 62
3 43,93,63
4 84,74,74
5 45,55
6 56,56
7 17,47
8
9 59,19
Kết quả Xổ số Khánh Hoà , soạn tin: XSKH gửi 8193

Kết quả Xổ số Khánh Hoà, Thứ Tư 15/05/2019

Đặc biệt 277709
Giải nhất 06612
Giải nhì 16385
Giải ba 09757 58734
Giải tư 91212 11339 04618 65481
42276 43425 18312
Giải năm 1257
Giải sáu 6427 2249 3792
Giải bảy 014
Giải tám 46
Đầu Loto
0 09
1 12,12,18,12,14
2 25,27
3 34,39
4 49,46
5 57,57
6
7 76
8 85,81
9 92
Đuôi Loto
0
1 81
2 12,12,12,92
3
4 34,14
5 85,25
6 76,46
7 57,57,27
8 18
9 09,39,49
Kết quả Xổ số Khánh Hoà , soạn tin: XSKH gửi 8193

Kết quả Xổ số Khánh Hoà, Chủ Nhật 12/05/2019

Đặc biệt 114979
Giải nhất 01825
Giải nhì 12591
Giải ba 40594 02471
Giải tư 34415 84878 99022 82241
00360 26564 28528
Giải năm 0950
Giải sáu 7143 1659 0365
Giải bảy 701
Giải tám 99
Đầu Loto
0 01
1 15
2 25,22,28
3
4 41,43
5 50,59
6 60,64,65
7 79,71,78
8
9 91,94,99
Đuôi Loto
0 60,50
1 91,71,41,01
2 22
3 43
4 94,64
5 25,15,65
6
7
8 78,28
9 79,59,99
Kết quả Xổ số Khánh Hoà , soạn tin: XSKH gửi 8193

Kết quả Xổ số Khánh Hoà, Thứ Tư 08/05/2019

Đặc biệt 281324
Giải nhất 73247
Giải nhì 69199
Giải ba 51721 74830
Giải tư 63926 07191 95954 14694
39933 53962 76507
Giải năm 6110
Giải sáu 8892 2472 6472
Giải bảy 229
Giải tám 17
Đầu Loto
0 07
1 10,17
2 24,21,26,29
3 30,33
4 47
5 54
6 62
7 72,72
8
9 99,91,94,92
Đuôi Loto
0 30,10
1 21,91
2 62,92,72,72
3 33
4 24,54,94
5
6 26
7 47,07,17
8
9 99,29
Kết quả Xổ số Khánh Hoà , soạn tin: XSKH gửi 8193

Kết quả Xổ số Khánh Hoà, Chủ Nhật 05/05/2019

Đặc biệt 678916
Giải nhất 95236
Giải nhì 23020
Giải ba 40942 30848
Giải tư 52148 41155 14456 81922
88353 57106 13643
Giải năm 4523
Giải sáu 4575 7616 8999
Giải bảy 663
Giải tám 95
Đầu Loto
0 06
1 16,16
2 20,22,23
3 36
4 42,48,48,43
5 55,56,53
6 63
7 75
8
9 99,95
Đuôi Loto
0 20
1
2 42,22
3 53,43,23,63
4
5 55,75,95
6 16,36,56,06,16
7
8 48,48
9 99
Kết quả Xổ số Khánh Hoà , soạn tin: XSKH gửi 8193

Kết quả Xổ số Khánh Hoà, Thứ Tư 01/05/2019

Đặc biệt 738646
Giải nhất 33983
Giải nhì 65693
Giải ba 95710 48335
Giải tư 52775 46105 01783 68170
84820 92806 74089
Giải năm 1767
Giải sáu 4752 6391 5591
Giải bảy 539
Giải tám 04
Đầu Loto
0 05,06,04
1 10
2 20
3 35,39
4 46
5 52
6 67
7 75,70
8 83,83,89
9 93,91,91
Đuôi Loto
0 10,70,20
1 91,91
2 52
3 83,93,83
4 04
5 35,75,05
6 46,06
7 67
8
9 89,39
Kết quả Xổ số Khánh Hoà , soạn tin: XSKH gửi 8193

Kết quả Xổ số Khánh Hoà, Chủ Nhật 28/04/2019

Đặc biệt 642929
Giải nhất 29704
Giải nhì 63817
Giải ba 06582 61725
Giải tư 14546 27093 12106 75184
75646 51575 30963
Giải năm 4665
Giải sáu 0592 0824 5360
Giải bảy 159
Giải tám 25
Đầu Loto
0 04,06
1 17
2 29,25,24,25
3
4 46,46
5 59
6 63,65,60
7 75
8 82,84
9 93,92
Đuôi Loto
0 60
1
2 82,92
3 93,63
4 04,84,24
5 25,75,65,25
6 46,06,46
7 17
8
9 29,59
Kết quả Xổ số Khánh Hoà , soạn tin: XSKH gửi 8193

Kết quả Xổ số Khánh Hoà, Thứ Tư 24/04/2019

Đặc biệt 056873
Giải nhất 71833
Giải nhì 31851
Giải ba 32948 05486
Giải tư 67606 44272 46632 11040
41215 67738 07806
Giải năm 7028
Giải sáu 1669 4861 1203
Giải bảy 535
Giải tám 36
Đầu Loto
0 06,06,03
1 15
2 28
3 33,32,38,35,36
4 48,40
5 51
6 69,61
7 73,72
8 86
9
Đuôi Loto
0 40
1 51,61
2 72,32
3 73,33,03
4
5 15,35
6 86,06,06,36
7
8 48,38,28
9 69
Kết quả Xổ số Khánh Hoà , soạn tin: XSKH gửi 8193

Kết quả Xổ số Khánh Hoà, Chủ Nhật 21/04/2019

Đặc biệt 628491
Giải nhất 73015
Giải nhì 54878
Giải ba 05767 64579
Giải tư 26516 63376 06502 45343
48435 57088 00219
Giải năm 4631
Giải sáu 0343 7554 1018
Giải bảy 705
Giải tám 41
Đầu Loto
0 02,05
1 15,16,19,18
2
3 35,31
4 43,43,41
5 54
6 67
7 78,79,76
8 88
9 91
Đuôi Loto
0
1 91,31,41
2 02
3 43,43
4 54
5 15,35,05
6 16,76
7 67
8 78,88,18
9 79,19
Kết quả Xổ số Khánh Hoà , soạn tin: XSKH gửi 8193
BACK TO TOP