Nội thất đức thiện Nội thất Đức Thiện

XSGL - KẾT QUẢ XỔ SỐ GIA LAI XSGL - KẾT QUẢ XỔ SỐ GIA LAI

Kết quả Xổ số Gia Lai, Thứ Sáu 20/04/2018

Đặc biệt 522579
Giải nhất 64313
Giải nhì 81016
Giải ba 51336 79866
Giải tư 80474 05709 93716 73366
54417 64284 67225
Giải năm 9514
Giải sáu 1494 6703 2445
Giải bảy 201
Giải tám 25
Đầu Loto
0 09,03,01
1 13,16,16,17,14
2 25,25
3 36
4 45
5
6 66,66
7 79,74
8 84
9 94
Đuôi Loto
0
1 01
2
3 13,03
4 74,84,14,94
5 25,45,25
6 16,36,66,16,66
7 17
8
9 79,09
Kết quả Xổ số Gia Lai - 8 lần quay, soạn tin: XSGL gửi 8593

Kết quả Xổ số Gia Lai, Thứ Sáu 13/04/2018

Đặc biệt 996308
Giải nhất 87164
Giải nhì 53208
Giải ba 23757 57778
Giải tư 18083 41666 83650 78827
86587 86442 95516
Giải năm 6053
Giải sáu 0190 9240 5394
Giải bảy 112
Giải tám 46
Đầu Loto
0 08,08
1 16,12
2 27
3
4 42,40,46
5 57,50,53
6 64,66
7 78
8 83,87
9 90,94
Đuôi Loto
0 50,90,40
1
2 42,12
3 83,53
4 64,94
5
6 66,16,46
7 57,27,87
8 08,08,78
9
Kết quả Xổ số Gia Lai - 8 lần quay, soạn tin: XSGL gửi 8593

Kết quả Xổ số Gia Lai, Thứ Sáu 06/04/2018

Đặc biệt 822017
Giải nhất 48651
Giải nhì 53572
Giải ba 84493 45855
Giải tư 59029 63850 62629 05662
99933 85995 88249
Giải năm 4901
Giải sáu 2427 3546 4699
Giải bảy 502
Giải tám 45
Đầu Loto
0 01,02
1 17
2 29,29,27
3 33
4 49,46,45
5 51,55,50
6 62
7 72
8
9 93,95,99
Đuôi Loto
0 50
1 51,01
2 72,62,02
3 93,33
4
5 55,95,45
6 46
7 17,27
8
9 29,29,49,99
Kết quả Xổ số Gia Lai - 8 lần quay, soạn tin: XSGL gửi 8593

Kết quả Xổ số Gia Lai, Thứ Sáu 30/03/2018

Đặc biệt 420318
Giải nhất 97651
Giải nhì 30059
Giải ba 61720 25180
Giải tư 60245 36547 87374 44678
25311 61886 02851
Giải năm 7257
Giải sáu 7073 6561 5364
Giải bảy 842
Giải tám 46
Đầu Loto
0
1 18,11
2 20
3
4 45,47,42,46
5 51,59,51,57
6 61,64
7 74,78,73
8 80,86
9
Đuôi Loto
0 20,80
1 51,11,51,61
2 42
3 73
4 74,64
5 45
6 86,46
7 47,57
8 18,78
9 59
Kết quả Xổ số Gia Lai - 8 lần quay, soạn tin: XSGL gửi 8593

Kết quả Xổ số Gia Lai, Thứ Sáu 23/03/2018

Đặc biệt 380596
Giải nhất 38855
Giải nhì 76272
Giải ba 00570 69919
Giải tư 58110 23581 93099 89170
07001 01675 59827
Giải năm 0143
Giải sáu 6619 3281 8203
Giải bảy 668
Giải tám 59
Đầu Loto
0 01,03
1 19,10,19
2 27
3
4 43
5 55,59
6 68
7 72,70,70,75
8 81,81
9 96,99
Đuôi Loto
0 70,10,70
1 81,01,81
2 72
3 43,03
4
5 55,75
6 96
7 27
8 68
9 19,99,19,59
Kết quả Xổ số Gia Lai - 8 lần quay, soạn tin: XSGL gửi 8593

Kết quả Xổ số Gia Lai, Thứ Sáu 09/03/2018

Đặc biệt 730210
Giải nhất 43784
Giải nhì 01364
Giải ba 60837 56629
Giải tư 08537 46806 32663 40390
15225 44881 78059
Giải năm 0179
Giải sáu 9732 2289 3492
Giải bảy 739
Giải tám 04
Đầu Loto
0 06,04
1 10
2 29,25
3 37,37,32,39
4
5 59
6 64,63
7 79
8 84,81,89
9 90,92
Đuôi Loto
0 10,90
1 81
2 32,92
3 63
4 84,64,04
5 25
6 06
7 37,37
8
9 29,59,79,89,39
Kết quả Xổ số Gia Lai - 8 lần quay, soạn tin: XSGL gửi 8593

Kết quả Xổ số Gia Lai, Thứ Sáu 02/03/2018

Đặc biệt 782110
Giải nhất 22448
Giải nhì 96561
Giải ba 42180 81197
Giải tư 62506 85425 32840 81174
63553 37324 62589
Giải năm 7562
Giải sáu 7454 8915 5999
Giải bảy 299
Giải tám 32
Đầu Loto
0 06
1 10,15
2 25,24
3 32
4 48,40
5 53,54
6 61,62
7 74
8 80,89
9 97,99,99
Đuôi Loto
0 10,80,40
1 61
2 62,32
3 53
4 74,24,54
5 25,15
6 06
7 97
8 48
9 89,99,99
Kết quả Xổ số Gia Lai - 8 lần quay, soạn tin: XSGL gửi 8593

Kết quả Xổ số Gia Lai, Thứ Sáu 23/02/2018

Đặc biệt 414815
Giải nhất 52781
Giải nhì 49020
Giải ba 58595 01627
Giải tư 53407 53814 92349 40291
74120 25257 92086
Giải năm 2529
Giải sáu 8955 4293 8393
Giải bảy 642
Giải tám 94
Đầu Loto
0 07
1 15,14
2 20,27,20,29
3
4 49,42
5 57,55
6
7
8 81,86
9 95,91,93,93,94
Đuôi Loto
0 20,20
1 81,91
2 42
3 93,93
4 14,94
5 15,95,55
6 86
7 27,07,57
8
9 49,29
Kết quả Xổ số Gia Lai - 8 lần quay, soạn tin: XSGL gửi 8593

Kết quả Xổ số Gia Lai, Thứ Sáu 16/02/2018

Đặc biệt 737179
Giải nhất 95597
Giải nhì 13455
Giải ba 89692 14795
Giải tư 20617 40624 32417 26298
16614 58917 53629
Giải năm 7254
Giải sáu 8667 4289 0535
Giải bảy 298
Giải tám 44
Đầu Loto
0
1 17,17,14,17
2 24,29
3 35
4 44
5 55,54
6 67
7 79
8 89
9 97,92,95,98,98
Đuôi Loto
0
1
2 92
3
4 24,14,54,44
5 55,95,35
6
7 97,17,17,17,67
8 98,98
9 79,29,89
Kết quả Xổ số Gia Lai - 8 lần quay, soạn tin: XSGL gửi 8593

Kết quả Xổ số Gia Lai, Thứ Sáu 09/02/2018

Đặc biệt 193228
Giải nhất 36591
Giải nhì 49382
Giải ba 38673 70542
Giải tư 96213 06256 62859 68270
66746 44284 83752
Giải năm 6168
Giải sáu 7720 1420 1840
Giải bảy 322
Giải tám 45
Đầu Loto
0
1 13
2 28,20,20,22
3
4 42,46,40,45
5 56,59,52
6 68
7 73,70
8 82,84
9 91
Đuôi Loto
0 70,20,20,40
1 91
2 82,42,52,22
3 73,13
4 84
5 45
6 56,46
7
8 28,68
9 59
Kết quả Xổ số Gia Lai - 8 lần quay, soạn tin: XSGL gửi 8593
Lien he quang cao
BACK TO TOP