XSGL - KẾT QUẢ XỔ SỐ GIA LAI XSGL - KẾT QUẢ XỔ SỐ GIA LAI

Kết quả Xổ số Gia Lai, Thứ Sáu 10/07/2020

Đặc biệt 302130
Giải nhất 35116
Giải nhì 14726
Giải ba 23309 50131
Giải tư 58831 75199 85897 69243
47471 53269 23817
Giải năm 5805
Giải sáu 6814 4014 4422
Giải bảy 195
Giải tám 18
Đầu Loto
0 09,05
1 16,17,14,14,18
2 26,22
3 30,31,31
4 43
5
6 69
7 71
8
9 99,97,95
Đuôi Loto
0 30
1 31,31,71
2 22
3 43
4 14,14
5 05,95
6 16,26
7 97,17
8 18
9 09,99,69
Kết quả Xổ số Gia Lai , soạn tin: XSGL gửi 8193

Kết quả Xổ số Gia Lai, Thứ Sáu 03/07/2020

Đặc biệt 843071
Giải nhất 98776
Giải nhì 12766
Giải ba 51247 74842
Giải tư 35572 92688 11094 21158
20952 98506 64047
Giải năm 1882
Giải sáu 9497 8712 3076
Giải bảy 673
Giải tám 55
Đầu Loto
0 06
1 12
2
3
4 47,42,47
5 58,52,55
6 66
7 71,76,72,76,73
8 88,82
9 94,97
Đuôi Loto
0
1 71
2 42,72,52,82,12
3 73
4 94
5 55
6 76,66,06,76
7 47,47,97
8 88,58
9
Kết quả Xổ số Gia Lai , soạn tin: XSGL gửi 8193

Kết quả Xổ số Gia Lai, Thứ Sáu 26/06/2020

Đặc biệt 265767
Giải nhất 39293
Giải nhì 99614
Giải ba 29939 46062
Giải tư 09316 86882 20613 24889
47061 13059 65054
Giải năm 3810
Giải sáu 2888 0939 0856
Giải bảy 371
Giải tám 61
Đầu Loto
0
1 14,16,13,10
2
3 39,39
4
5 59,54,56
6 67,62,61,61
7 71
8 82,89,88
9 93
Đuôi Loto
0 10
1 61,71,61
2 62,82
3 93,13
4 14,54
5
6 16,56
7 67
8 88
9 39,89,59,39
Kết quả Xổ số Gia Lai , soạn tin: XSGL gửi 8193

Kết quả Xổ số Gia Lai, Thứ Sáu 19/06/2020

Đặc biệt 654806
Giải nhất 58403
Giải nhì 19305
Giải ba 05291 51063
Giải tư 36276 61249 90529 63105
05996 94311 52001
Giải năm 2013
Giải sáu 4329 3002 3918
Giải bảy 688
Giải tám 64
Đầu Loto
0 06,03,05,05,01,02
1 11,13,18
2 29,29
3
4 49
5
6 63,64
7 76
8 88
9 91,96
Đuôi Loto
0
1 91,11,01
2 02
3 03,63,13
4 64
5 05,05
6 06,76,96
7
8 18,88
9 49,29,29
Kết quả Xổ số Gia Lai , soạn tin: XSGL gửi 8193

Kết quả Xổ số Gia Lai, Thứ Sáu 12/06/2020

Đặc biệt 209582
Giải nhất 41606
Giải nhì 07762
Giải ba 64463 17588
Giải tư 99681 06311 38996 82066
88989 64277 67880
Giải năm 5358
Giải sáu 1656 3002 7548
Giải bảy 634
Giải tám 08
Đầu Loto
0 06,02,08
1 11
2
3 34
4 48
5 58,56
6 62,63,66
7 77
8 82,88,81,89,80
9 96
Đuôi Loto
0 80
1 81,11
2 82,62,02
3 63
4 34
5
6 06,96,66,56
7 77
8 88,58,48,08
9 89
Kết quả Xổ số Gia Lai , soạn tin: XSGL gửi 8193

Kết quả Xổ số Gia Lai, Thứ Sáu 05/06/2020

Đặc biệt 314076
Giải nhất 26242
Giải nhì 01479
Giải ba 93342 40933
Giải tư 90386 11955 15686 52657
67045 16555 16030
Giải năm 2187
Giải sáu 7660 5960 0451
Giải bảy 309
Giải tám 93
Đầu Loto
0 09
1
2
3 33,30
4 42,42,45
5 55,57,55,51
6 60,60
7 76,79
8 86,86,87
9 93
Đuôi Loto
0 30,60,60
1 51
2 42,42
3 33,93
4
5 55,45,55
6 76,86,86
7 57,87
8
9 79,09
Kết quả Xổ số Gia Lai , soạn tin: XSGL gửi 8193

Kết quả Xổ số Gia Lai, Thứ Sáu 29/05/2020

Đặc biệt 479476
Giải nhất 29281
Giải nhì 57377
Giải ba 92722 22614
Giải tư 09931 37845 78119 07949
73500 06922 66554
Giải năm 1399
Giải sáu 7922 9677 9557
Giải bảy 564
Giải tám 84
Đầu Loto
0 00
1 14,19
2 22,22,22
3 31
4 45,49
5 54,57
6 64
7 76,77,77
8 81,84
9 99
Đuôi Loto
0 00
1 81,31
2 22,22,22
3
4 14,54,64,84
5 45
6 76
7 77,77,57
8
9 19,49,99
Kết quả Xổ số Gia Lai , soạn tin: XSGL gửi 8193

Kết quả Xổ số Gia Lai, Thứ Sáu 22/05/2020

Đặc biệt 567574
Giải nhất 22406
Giải nhì 99617
Giải ba 24760 04564
Giải tư 99501 28678 85801 38139
07764 41261 17800
Giải năm 4136
Giải sáu 4802 6704 3728
Giải bảy 781
Giải tám 34
Đầu Loto
0 06,01,01,00,02,04
1 17
2 28
3 39,36,34
4
5
6 60,64,64,61
7 74,78
8 81
9
Đuôi Loto
0 60,00
1 01,01,61,81
2 02
3
4 74,64,64,04,34
5
6 06,36
7 17
8 78,28
9 39
Kết quả Xổ số Gia Lai , soạn tin: XSGL gửi 8193

Kết quả Xổ số Gia Lai, Thứ Sáu 15/05/2020

Đặc biệt 454513
Giải nhất 86351
Giải nhì 07582
Giải ba 23771 03293
Giải tư 03155 22766 27609 60355
36935 10426 45451
Giải năm 3910
Giải sáu 5908 3841 6414
Giải bảy 021
Giải tám 36
Đầu Loto
0 09,08
1 13,10,14
2 26,21
3 35,36
4 41
5 51,55,55,51
6 66
7 71
8 82
9 93
Đuôi Loto
0 10
1 51,71,51,41,21
2 82
3 13,93
4 14
5 55,55,35
6 66,26,36
7
8 08
9 09
Kết quả Xổ số Gia Lai , soạn tin: XSGL gửi 8193

Kết quả Xổ số Gia Lai, Thứ Sáu 08/05/2020

Đặc biệt 013110
Giải nhất 76049
Giải nhì 98565
Giải ba 95027 60769
Giải tư 48825 58354 37681 99615
43080 25020 83366
Giải năm 4919
Giải sáu 6632 5971 3432
Giải bảy 734
Giải tám 48
Đầu Loto
0
1 10,15,19
2 27,25,20
3 32,32,34
4 49,48
5 54
6 65,69,66
7 71
8 81,80
9
Đuôi Loto
0 10,80,20
1 81,71
2 32,32
3
4 54,34
5 65,25,15
6 66
7 27
8 48
9 49,69,19
Kết quả Xổ số Gia Lai , soạn tin: XSGL gửi 8193
BACK TO TOP