XSGL - KẾT QUẢ XỔ SỐ GIA LAI XSGL - KẾT QUẢ XỔ SỐ GIA LAI

Kết quả Xổ số Gia Lai, Thứ Sáu 25/09/2020

Đặc biệt 834088
Giải nhất 56885
Giải nhì 60191
Giải ba 03632 11962
Giải tư 47556 12438 69408 84927
18517 51678 84240
Giải năm 9099
Giải sáu 9591 2020 2848
Giải bảy 226
Giải tám 76
Đầu Loto
0 08
1 17
2 27,20,26
3 32,38
4 40,48
5 56
6 62
7 78,76
8 88,85
9 91,99,91
Đuôi Loto
0 40,20
1 91,91
2 32,62
3
4
5 85
6 56,26,76
7 27,17
8 88,38,08,78,48
9 99
Kết quả Xổ số Gia Lai , soạn tin: XSGL gửi 8193

Kết quả Xổ số Gia Lai, Thứ Sáu 18/09/2020

Đặc biệt 476020
Giải nhất 95028
Giải nhì 87539
Giải ba 46152 88381
Giải tư 42543 10003 71670 11770
97651 20553 88652
Giải năm 7565
Giải sáu 5900 6472 4896
Giải bảy 089
Giải tám 79
Đầu Loto
0 03,00
1
2 20,28
3 39
4 43
5 52,51,53,52
6 65
7 70,70,72,79
8 81,89
9 96
Đuôi Loto
0 20,70,70,00
1 81,51
2 52,52,72
3 43,03,53
4
5 65
6 96
7
8 28
9 39,89,79
Kết quả Xổ số Gia Lai , soạn tin: XSGL gửi 8193

Kết quả Xổ số Gia Lai, Thứ Sáu 11/09/2020

Đặc biệt 139151
Giải nhất 14129
Giải nhì 84520
Giải ba 92107 66231
Giải tư 34775 17730 33198 31392
90071 61519 66907
Giải năm 4586
Giải sáu 4190 7977 9351
Giải bảy 994
Giải tám 71
Đầu Loto
0 07,07
1 19
2 29,20
3 31,30
4
5 51,51
6
7 75,71,77,71
8 86
9 98,92,90,94
Đuôi Loto
0 20,30,90
1 51,31,71,51,71
2 92
3
4 94
5 75
6 86
7 07,07,77
8 98
9 29,19
Kết quả Xổ số Gia Lai , soạn tin: XSGL gửi 8193

Kết quả Xổ số Gia Lai, Thứ Sáu 04/09/2020

Đặc biệt 812973
Giải nhất 28321
Giải nhì 48727
Giải ba 11034 22854
Giải tư 05350 10310 72949 90750
08003 16914 00440
Giải năm 4656
Giải sáu 5553 4338 9518
Giải bảy 034
Giải tám 26
Đầu Loto
0 03
1 10,14,18
2 21,27,26
3 34,38,34
4 49,40
5 54,50,50,56,53
6
7 73
8
9
Đuôi Loto
0 50,10,50,40
1 21
2
3 73,03,53
4 34,54,14,34
5
6 56,26
7 27
8 38,18
9 49
Kết quả Xổ số Gia Lai , soạn tin: XSGL gửi 8193

Kết quả Xổ số Gia Lai, Thứ Sáu 28/08/2020

Đặc biệt 119679
Giải nhất 82757
Giải nhì 49841
Giải ba 82902 99522
Giải tư 10915 42508 91594 80892
22097 16624 10947
Giải năm 4680
Giải sáu 5983 3165 4473
Giải bảy 706
Giải tám 11
Đầu Loto
0 02,08,06
1 15,11
2 22,24
3
4 41,47
5 57
6 65
7 79,73
8 80,83
9 94,92,97
Đuôi Loto
0 80
1 41,11
2 02,22,92
3 83,73
4 94,24
5 15,65
6 06
7 57,97,47
8 08
9 79
Kết quả Xổ số Gia Lai , soạn tin: XSGL gửi 8193

Kết quả Xổ số Gia Lai, Thứ Sáu 21/08/2020

Đặc biệt 088205
Giải nhất 38546
Giải nhì 73302
Giải ba 90644 36405
Giải tư 19542 83006 22177 38091
23392 47564 51411
Giải năm 2971
Giải sáu 1830 5831 1869
Giải bảy 797
Giải tám 22
Đầu Loto
0 05,02,05,06
1 11
2 22
3 30,31
4 46,44,42
5
6 64,69
7 77,71
8
9 91,92,97
Đuôi Loto
0 30
1 91,11,71,31
2 02,42,92,22
3
4 44,64
5 05,05
6 46,06
7 77,97
8
9 69
Kết quả Xổ số Gia Lai , soạn tin: XSGL gửi 8193

Kết quả Xổ số Gia Lai, Thứ Sáu 14/08/2020

Đặc biệt 308610
Giải nhất 35400
Giải nhì 52457
Giải ba 93848 01781
Giải tư 35314 54773 54474 74269
41454 96873 41666
Giải năm 6280
Giải sáu 8777 7315 2494
Giải bảy 431
Giải tám 57
Đầu Loto
0 00
1 10,14,15
2
3 31
4 48
5 57,54,57
6 69,66
7 73,74,73,77
8 81,80
9 94
Đuôi Loto
0 10,00,80
1 81,31
2
3 73,73
4 14,74,54,94
5 15
6 66
7 57,77,57
8 48
9 69
Kết quả Xổ số Gia Lai , soạn tin: XSGL gửi 8193

Kết quả Xổ số Gia Lai, Thứ Sáu 07/08/2020

Đặc biệt 139336
Giải nhất 92257
Giải nhì 69224
Giải ba 97857 58376
Giải tư 26574 23628 15076 72171
82352 51393 76816
Giải năm 6568
Giải sáu 6672 0044 6951
Giải bảy 015
Giải tám 25
Đầu Loto
0
1 16,15
2 24,28,25
3 36
4 44
5 57,57,52,51
6 68
7 76,74,76,71,72
8
9 93
Đuôi Loto
0
1 71,51
2 52,72
3 93
4 24,74,44
5 15,25
6 36,76,76,16
7 57,57
8 28,68
9
Kết quả Xổ số Gia Lai , soạn tin: XSGL gửi 8193

Kết quả Xổ số Gia Lai, Thứ Sáu 31/07/2020

Đặc biệt 258093
Giải nhất 06753
Giải nhì 32811
Giải ba 57773 87718
Giải tư 70765 81787 75162 63633
20034 47314 62457
Giải năm 9746
Giải sáu 3430 0896 2084
Giải bảy 713
Giải tám 11
Đầu Loto
0
1 11,18,14,13,11
2
3 33,34,30
4 46
5 53,57
6 65,62
7 73
8 87,84
9 93,96
Đuôi Loto
0 30
1 11,11
2 62
3 93,53,73,33,13
4 34,14,84
5 65
6 46,96
7 87,57
8 18
9
Kết quả Xổ số Gia Lai , soạn tin: XSGL gửi 8193

Kết quả Xổ số Gia Lai, Thứ Sáu 24/07/2020

Đặc biệt 199984
Giải nhất 14531
Giải nhì 52490
Giải ba 81936 84886
Giải tư 09841 95053 57946 64563
84689 79229 03961
Giải năm 7932
Giải sáu 0559 5863 4073
Giải bảy 767
Giải tám 42
Đầu Loto
0
1
2 29
3 31,36,32
4 41,46,42
5 53,59
6 63,61,63,67
7 73
8 84,86,89
9 90
Đuôi Loto
0 90
1 31,41,61
2 32,42
3 53,63,63,73
4 84
5
6 36,86,46
7 67
8
9 89,29,59
Kết quả Xổ số Gia Lai , soạn tin: XSGL gửi 8193
BACK TO TOP