XSGL - KẾT QUẢ XỔ SỐ GIA LAI XSGL - KẾT QUẢ XỔ SỐ GIA LAI

Kết quả Xổ số Gia Lai, Thứ Sáu 15/01/2021

Đặc biệt 091778
Giải nhất 47118
Giải nhì 08840
Giải ba 50704 14888
Giải tư 17455 52012 68245 92739
41238 87586 24266
Giải năm 9445
Giải sáu 4543 0983 2206
Giải bảy 866
Giải tám 09
Đầu Loto
0 04,06,09
1 18,12
2
3 39,38
4 40,45,45,43
5 55
6 66,66
7 78
8 88,86,83
9
Đuôi Loto
0 40
1
2 12
3 43,83
4 04
5 55,45,45
6 86,66,06,66
7
8 78,18,88,38
9 39,09
Kết quả Xổ số Gia Lai , soạn tin: XSGL gửi 8193

Kết quả Xổ số Gia Lai, Thứ Sáu 08/01/2021

Đặc biệt 656418
Giải nhất 42525
Giải nhì 01528
Giải ba 96703 29596
Giải tư 91781 71666 00532 54285
73633 02398 99344
Giải năm 4159
Giải sáu 3207 7606 7425
Giải bảy 992
Giải tám 43
Đầu Loto
0 03,07,06
1 18
2 25,28,25
3 32,33
4 44,43
5 59
6 66
7
8 81,85
9 96,98,92
Đuôi Loto
0
1 81
2 32,92
3 03,33,43
4 44
5 25,85,25
6 96,66,06
7 07
8 18,28,98
9 59
Kết quả Xổ số Gia Lai , soạn tin: XSGL gửi 8193

Kết quả Xổ số Gia Lai, Thứ Sáu 01/01/2021

Đặc biệt 720642
Giải nhất 03615
Giải nhì 42981
Giải ba 65033 56510
Giải tư 58387 78146 44785 33774
49175 99722 27188
Giải năm 2683
Giải sáu 1188 0002 4250
Giải bảy 482
Giải tám 06
Đầu Loto
0 02,06
1 15,10
2 22
3 33
4 42,46
5 50
6
7 74,75
8 81,87,85,88,83,88,82
9
Đuôi Loto
0 10,50
1 81
2 42,22,02,82
3 33,83
4 74
5 15,85,75
6 46,06
7 87
8 88,88
9
Kết quả Xổ số Gia Lai , soạn tin: XSGL gửi 8193

Kết quả Xổ số Gia Lai, Thứ Sáu 25/12/2020

Đặc biệt 372195
Giải nhất 27740
Giải nhì 44681
Giải ba 16048 16054
Giải tư 46743 26491 35478 66652
71666 44182 73206
Giải năm 2148
Giải sáu 4386 8131 3255
Giải bảy 008
Giải tám 30
Đầu Loto
0 06,08
1
2
3 31,30
4 40,48,43,48
5 54,52,55
6 66
7 78
8 81,82,86
9 95,91
Đuôi Loto
0 40,30
1 81,91,31
2 52,82
3 43
4 54
5 95,55
6 66,06,86
7
8 48,78,48,08
9
Kết quả Xổ số Gia Lai , soạn tin: XSGL gửi 8193

Kết quả Xổ số Gia Lai, Thứ Sáu 18/12/2020

Đặc biệt 877764
Giải nhất 01870
Giải nhì 43158
Giải ba 41868 86684
Giải tư 77768 12831 12000 97509
24924 85667 37000
Giải năm 1598
Giải sáu 8885 1245 4299
Giải bảy 301
Giải tám 86
Đầu Loto
0 00,09,00,01
1
2 24
3 31
4 45
5 58
6 64,68,68,67
7 70
8 84,85,86
9 98,99
Đuôi Loto
0 70,00,00
1 31,01
2
3
4 64,84,24
5 85,45
6 86
7 67
8 58,68,68,98
9 09,99
Kết quả Xổ số Gia Lai , soạn tin: XSGL gửi 8193

Kết quả Xổ số Gia Lai, Thứ Sáu 11/12/2020

Đặc biệt 753493
Giải nhất 65953
Giải nhì 00244
Giải ba 58293 92586
Giải tư 14915 45082 97932 16291
56494 80333 25607
Giải năm 7735
Giải sáu 6702 1869 3247
Giải bảy 888
Giải tám 38
Đầu Loto
0 07,02
1 15
2
3 32,33,35,38
4 44,47
5 53
6 69
7
8 86,82,88
9 93,93,91,94
Đuôi Loto
0
1 91
2 82,32,02
3 93,53,93,33
4 44,94
5 15,35
6 86
7 07,47
8 88,38
9 69
Kết quả Xổ số Gia Lai , soạn tin: XSGL gửi 8193

Kết quả Xổ số Gia Lai, Thứ Sáu 04/12/2020

Đặc biệt 703559
Giải nhất 07836
Giải nhì 45880
Giải ba 54121 13377
Giải tư 99645 38489 49964 62319
01531 17831 02432
Giải năm 9562
Giải sáu 7639 0779 3436
Giải bảy 381
Giải tám 08
Đầu Loto
0 08
1 19
2 21
3 36,31,31,32,39,36
4 45
5 59
6 64,62
7 77,79
8 80,89,81
9
Đuôi Loto
0 80
1 21,31,31,81
2 32,62
3
4 64
5 45
6 36,36
7 77
8 08
9 59,89,19,39,79
Kết quả Xổ số Gia Lai , soạn tin: XSGL gửi 8193

Kết quả Xổ số Gia Lai, Thứ Sáu 27/11/2020

Đặc biệt 726241
Giải nhất 86525
Giải nhì 29857
Giải ba 59639 58074
Giải tư 07382 86522 43339 58117
03022 32969 30282
Giải năm 0837
Giải sáu 2005 4745 0815
Giải bảy 909
Giải tám 51
Đầu Loto
0 05,09
1 17,15
2 25,22,22
3 39,39,37
4 41,45
5 57,51
6 69
7 74
8 82,82
9
Đuôi Loto
0
1 41,51
2 82,22,22,82
3
4 74
5 25,05,45,15
6
7 57,17,37
8
9 39,39,69,09
Kết quả Xổ số Gia Lai , soạn tin: XSGL gửi 8193

Kết quả Xổ số Gia Lai, Thứ Sáu 20/11/2020

Đặc biệt 970325
Giải nhất 54500
Giải nhì 46383
Giải ba 25246 19731
Giải tư 66641 30223 28179 41984
13886 54459 08410
Giải năm 6641
Giải sáu 1257 3047 3317
Giải bảy 115
Giải tám 69
Đầu Loto
0 00
1 10,17,15
2 25,23
3 31
4 46,41,41,47
5 59,57
6 69
7 79
8 83,84,86
9
Đuôi Loto
0 00,10
1 31,41,41
2
3 83,23
4 84
5 25,15
6 46,86
7 57,47,17
8
9 79,59,69
Kết quả Xổ số Gia Lai , soạn tin: XSGL gửi 8193

Kết quả Xổ số Gia Lai, Thứ Sáu 13/11/2020

Đặc biệt 363921
Giải nhất 87276
Giải nhì 27453
Giải ba 63660 10324
Giải tư 00642 21586 74925 79386
48097 38284 50606
Giải năm 4564
Giải sáu 9004 6932 2544
Giải bảy 363
Giải tám 98
Đầu Loto
0 06,04
1
2 21,24,25
3 32
4 42,44
5 53
6 60,64,63
7 76
8 86,86,84
9 97,98
Đuôi Loto
0 60
1 21
2 42,32
3 53,63
4 24,84,64,04,44
5 25
6 76,86,86,06
7 97
8 98
9
Kết quả Xổ số Gia Lai , soạn tin: XSGL gửi 8193
BACK TO TOP