XSDNO - KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮC NÔNG XSDNO - KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮC NÔNG

Kết quả Xổ số Đắc Nông, Thứ Bảy 13/07/2019

Đặc biệt 990175
Giải nhất 79526
Giải nhì 50278
Giải ba 92098 59020
Giải tư 36597 15274 50231 40413
25349 88960 88127
Giải năm 2204
Giải sáu 4295 8798 3157
Giải bảy 882
Giải tám 78
Đầu Loto
0 04
1 13
2 26,20,27
3 31
4 49
5 57
6 60
7 75,78,74,78
8 82
9 98,97,95,98
Đuôi Loto
0 20,60
1 31
2 82
3 13
4 74,04
5 75,95
6 26
7 97,27,57
8 78,98,98,78
9 49
Kết quả Xổ số Đắc Nông , soạn tin: XSDNO gửi 8193

Kết quả Xổ số Đắc Nông, Thứ Bảy 06/07/2019

Đặc biệt 410940
Giải nhất 65959
Giải nhì 01783
Giải ba 51301 17286
Giải tư 22657 20306 61100 74512
19344 68935 16425
Giải năm 6273
Giải sáu 7798 9398 5368
Giải bảy 452
Giải tám 98
Đầu Loto
0 01,06,00
1 12
2 25
3 35
4 40,44
5 59,57,52
6 68
7 73
8 83,86
9 98,98,98
Đuôi Loto
0 40,00
1 01
2 12,52
3 83,73
4 44
5 35,25
6 86,06
7 57
8 98,98,68,98
9 59
Kết quả Xổ số Đắc Nông , soạn tin: XSDNO gửi 8193

Kết quả Xổ số Đắc Nông, Thứ Bảy 29/06/2019

Đặc biệt 696298
Giải nhất 74488
Giải nhì 74602
Giải ba 76903 60583
Giải tư 82080 14884 76496 30399
91297 89228 72624
Giải năm 7961
Giải sáu 8192 5812 8048
Giải bảy 430
Giải tám 01
Đầu Loto
0 02,03,01
1 12
2 28,24
3 30
4 48
5
6 61
7
8 88,83,80,84
9 98,96,99,97,92
Đuôi Loto
0 80,30
1 61,01
2 02,92,12
3 03,83
4 84,24
5
6 96
7 97
8 98,88,28,48
9 99
Kết quả Xổ số Đắc Nông , soạn tin: XSDNO gửi 8193

Kết quả Xổ số Đắc Nông, Thứ Bảy 22/06/2019

Đặc biệt 911602
Giải nhất 82683
Giải nhì 95239
Giải ba 76849 52367
Giải tư 77052 71835 97330 39349
76722 12579 10765
Giải năm 2474
Giải sáu 8678 8684 6524
Giải bảy 047
Giải tám 54
Đầu Loto
0 02
1
2 22,24
3 39,35,30
4 49,49,47
5 52,54
6 67,65
7 79,74,78
8 83,84
9
Đuôi Loto
0 30
1
2 02,52,22
3 83
4 74,84,24,54
5 35,65
6
7 67,47
8 78
9 39,49,49,79
Kết quả Xổ số Đắc Nông , soạn tin: XSDNO gửi 8193

Kết quả Xổ số Đắc Nông, Thứ Bảy 15/06/2019

Đặc biệt 974703
Giải nhất 49526
Giải nhì 40037
Giải ba 98685 51872
Giải tư 19502 71793 14857 40319
43849 65007 67365
Giải năm 6004
Giải sáu 4238 7806 9893
Giải bảy 453
Giải tám 15
Đầu Loto
0 03,02,07,04,06
1 19,15
2 26
3 37,38
4 49
5 57,53
6 65
7 72
8 85
9 93,93
Đuôi Loto
0
1
2 72,02
3 03,93,93,53
4 04
5 85,65,15
6 26,06
7 37,57,07
8 38
9 19,49
Kết quả Xổ số Đắc Nông , soạn tin: XSDNO gửi 8193

Kết quả Xổ số Đắc Nông, Thứ Bảy 08/06/2019

Đặc biệt 012494
Giải nhất 26616
Giải nhì 94340
Giải ba 55433 21646
Giải tư 00544 77661 38021 13370
67741 47373 85229
Giải năm 9600
Giải sáu 6947 6752 1191
Giải bảy 463
Giải tám 51
Đầu Loto
0 00
1 16
2 21,29
3 33
4 40,46,44,41,47
5 52,51
6 61,63
7 70,73
8
9 94,91
Đuôi Loto
0 40,70,00
1 61,21,41,91,51
2 52
3 33,73,63
4 94,44
5
6 16,46
7 47
8
9 29
Kết quả Xổ số Đắc Nông , soạn tin: XSDNO gửi 8193

Kết quả Xổ số Đắc Nông, Thứ Bảy 01/06/2019

Đặc biệt 006174
Giải nhất 21866
Giải nhì 78773
Giải ba 30090 93189
Giải tư 66260 37938 34839 01508
55344 83090 21033
Giải năm 6285
Giải sáu 2376 6633 7869
Giải bảy 762
Giải tám 13
Đầu Loto
0 08
1 13
2
3 38,39,33,33
4 44
5
6 66,60,69,62
7 74,73,76
8 89,85
9 90,90
Đuôi Loto
0 90,60,90
1
2 62
3 73,33,33,13
4 74,44
5 85
6 66,76
7
8 38,08
9 89,39,69
Kết quả Xổ số Đắc Nông , soạn tin: XSDNO gửi 8193

Kết quả Xổ số Đắc Nông, Thứ Bảy 25/05/2019

Đặc biệt 328457
Giải nhất 23285
Giải nhì 34531
Giải ba 58007 05724
Giải tư 80160 15075 42527 41656
90434 53978 88161
Giải năm 6487
Giải sáu 8999 4276 3813
Giải bảy 388
Giải tám 88
Đầu Loto
0 07
1 13
2 24,27
3 31,34
4
5 57,56
6 60,61
7 75,78,76
8 85,87,88,88
9 99
Đuôi Loto
0 60
1 31,61
2
3 13
4 24,34
5 85,75
6 56,76
7 57,07,27,87
8 78,88,88
9 99
Kết quả Xổ số Đắc Nông , soạn tin: XSDNO gửi 8193

Kết quả Xổ số Đắc Nông, Thứ Bảy 18/05/2019

Đặc biệt 857537
Giải nhất 93505
Giải nhì 25715
Giải ba 42236 13818
Giải tư 15604 42980 43440 07001
94831 02276 19224
Giải năm 3425
Giải sáu 7738 0477 3152
Giải bảy 402
Giải tám 02
Đầu Loto
0 05,04,01,02,02
1 15,18
2 24,25
3 37,36,31,38
4 40
5 52
6
7 76,77
8 80
9
Đuôi Loto
0 80,40
1 01,31
2 52,02,02
3
4 04,24
5 05,15,25
6 36,76
7 37,77
8 18,38
9
Kết quả Xổ số Đắc Nông , soạn tin: XSDNO gửi 8193

Kết quả Xổ số Đắc Nông, Thứ Bảy 11/05/2019

Đặc biệt 054897
Giải nhất 82113
Giải nhì 08099
Giải ba 33336 44008
Giải tư 85041 39627 38116 84517
01971 45030 52560
Giải năm 8070
Giải sáu 0415 6314 7301
Giải bảy 740
Giải tám 22
Đầu Loto
0 08,01
1 13,16,17,15,14
2 27,22
3 36,30
4 41,40
5
6 60
7 71,70
8
9 97,99
Đuôi Loto
0 30,60,70,40
1 41,71,01
2 22
3 13
4 14
5 15
6 36,16
7 97,27,17
8 08
9 99
Kết quả Xổ số Đắc Nông , soạn tin: XSDNO gửi 8193
BACK TO TOP