consomayman-pc-center-1 Nội thất đức thiện

XSDNO - KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮC NÔNG XSDNO - KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮC NÔNG

Kết quả Xổ số Đắc Nông, Thứ Bảy 14/07/2018

Đặc biệt 103109
Giải nhất 43767
Giải nhì 10824
Giải ba 78437 39325
Giải tư 10642 04074 94334 19437
58107 24245 90979
Giải năm 0400
Giải sáu 8088 8898 7687
Giải bảy 041
Giải tám 38
Đầu Loto
0 09,07,00
1
2 24,25
3 37,34,37,38
4 42,45,41
5
6 67
7 74,79
8 88,87
9 98
Đuôi Loto
0 00
1 41
2 42
3
4 24,74,34
5 25,45
6
7 67,37,37,07,87
8 88,98,38
9 09,79
Kết quả Xổ số Đắc Nông - 8 lần quay, soạn tin: XSDNO gửi 8593

Kết quả Xổ số Đắc Nông, Thứ Bảy 07/07/2018

Đặc biệt 395981
Giải nhất 09376
Giải nhì 88973
Giải ba 18780 56399
Giải tư 54866 38002 33213 46297
02836 29516 27858
Giải năm 3308
Giải sáu 6286 9561 1224
Giải bảy 625
Giải tám 14
Đầu Loto
0 02,08
1 13,16,14
2 24,25
3 36
4
5 58
6 66,61
7 76,73
8 81,80,86
9 99,97
Đuôi Loto
0 80
1 81,61
2 02
3 73,13
4 24,14
5 25
6 76,66,36,16,86
7 97
8 58,08
9 99
Kết quả Xổ số Đắc Nông - 8 lần quay, soạn tin: XSDNO gửi 8593

Kết quả Xổ số Đắc Nông, Thứ Bảy 30/06/2018

Đặc biệt 846785
Giải nhất 77601
Giải nhì 83498
Giải ba 06867 26164
Giải tư 01153 99215 31833 65146
79481 47333 67355
Giải năm 3788
Giải sáu 3163 3401 9139
Giải bảy 395
Giải tám 14
Đầu Loto
0 01,01
1 15,14
2
3 33,33,39
4 46
5 53,55
6 67,64,63
7
8 85,81,88
9 98,95
Đuôi Loto
0
1 01,81,01
2
3 53,33,33,63
4 64,14
5 85,15,55,95
6 46
7 67
8 98,88
9 39
Kết quả Xổ số Đắc Nông - 8 lần quay, soạn tin: XSDNO gửi 8593

Kết quả Xổ số Đắc Nông, Thứ Bảy 23/06/2018

Đặc biệt 967285
Giải nhất 63531
Giải nhì 23884
Giải ba 82040 28995
Giải tư 44823 74863 77564 15436
49488 59555 37233
Giải năm 4182
Giải sáu 1251 5669 2737
Giải bảy 239
Giải tám 90
Đầu Loto
0
1
2 23
3 31,36,33,37,39
4 40
5 55,51
6 63,64,69
7
8 85,84,88,82
9 95,90
Đuôi Loto
0 40,90
1 31,51
2 82
3 23,63,33
4 84,64
5 85,95,55
6 36
7 37
8 88
9 69,39
Kết quả Xổ số Đắc Nông - 8 lần quay, soạn tin: XSDNO gửi 8593

Kết quả Xổ số Đắc Nông, Thứ Bảy 16/06/2018

Đặc biệt 431415
Giải nhất 03579
Giải nhì 98067
Giải ba 79693 93815
Giải tư 72999 56588 43885 60566
84112 25373 47311
Giải năm 2647
Giải sáu 4765 9821 8646
Giải bảy 139
Giải tám 34
Đầu Loto
0
1 15,15,12,11
2 21
3 39,34
4 47,46
5
6 67,66,65
7 79,73
8 88,85
9 93,99
Đuôi Loto
0
1 11,21
2 12
3 93,73
4 34
5 15,15,85,65
6 66,46
7 67,47
8 88
9 79,99,39
Kết quả Xổ số Đắc Nông - 8 lần quay, soạn tin: XSDNO gửi 8593

Kết quả Xổ số Đắc Nông, Thứ Bảy 09/06/2018

Đặc biệt 150959
Giải nhất 77986
Giải nhì 72933
Giải ba 08186 70904
Giải tư 54424 05789 18318 76461
95842 33079 43161
Giải năm 6065
Giải sáu 4660 2674 1199
Giải bảy 189
Giải tám 12
Đầu Loto
0 04
1 18,12
2 24
3 33
4 42
5 59
6 61,61,65,60
7 79,74
8 86,86,89,89
9 99
Đuôi Loto
0 60
1 61,61
2 42,12
3 33
4 04,24,74
5 65
6 86,86
7
8 18
9 59,89,79,99,89
Kết quả Xổ số Đắc Nông - 8 lần quay, soạn tin: XSDNO gửi 8593

Kết quả Xổ số Đắc Nông, Thứ Bảy 02/06/2018

Đặc biệt 758055
Giải nhất 40888
Giải nhì 74090
Giải ba 46936 68749
Giải tư 51588 53970 08328 68310
95489 69872 45810
Giải năm 8091
Giải sáu 6865 8924 5721
Giải bảy 369
Giải tám 25
Đầu Loto
0
1 10,10
2 28,24,21,25
3 36
4 49
5 55
6 65,69
7 70,72
8 88,88,89
9 90,91
Đuôi Loto
0 90,70,10,10
1 91,21
2 72
3
4 24
5 55,65,25
6 36
7
8 88,88,28
9 49,89,69
Kết quả Xổ số Đắc Nông - 8 lần quay, soạn tin: XSDNO gửi 8593

Kết quả Xổ số Đắc Nông, Thứ Bảy 26/05/2018

Đặc biệt 407624
Giải nhất 17926
Giải nhì 30490
Giải ba 39600 71671
Giải tư 50202 77800 98230 74196
42957 59857 58883
Giải năm 1051
Giải sáu 4936 5215 8521
Giải bảy 433
Giải tám 12
Đầu Loto
0 00,02,00
1 15,12
2 24,26,21
3 30,36,33
4
5 57,57,51
6
7 71
8 83
9 90,96
Đuôi Loto
0 90,00,00,30
1 71,51,21
2 02,12
3 83,33
4 24
5 15
6 26,96,36
7 57,57
8
9
Kết quả Xổ số Đắc Nông - 8 lần quay, soạn tin: XSDNO gửi 8593

Kết quả Xổ số Đắc Nông, Thứ Bảy 19/05/2018

Đặc biệt 974326
Giải nhất 69541
Giải nhì 49059
Giải ba 07832 47453
Giải tư 27285 24470 18228 52291
77628 02625 40194
Giải năm 7551
Giải sáu 3970 2028 3696
Giải bảy 748
Giải tám 98
Đầu Loto
0
1
2 26,28,28,25,28
3 32
4 41,48
5 59,53,51
6
7 70,70
8 85
9 91,94,96,98
Đuôi Loto
0 70,70
1 41,91,51
2 32
3 53
4 94
5 85,25
6 26,96
7
8 28,28,28,48,98
9 59
Kết quả Xổ số Đắc Nông - 8 lần quay, soạn tin: XSDNO gửi 8593

Kết quả Xổ số Đắc Nông, Thứ Bảy 12/05/2018

Đặc biệt 067832
Giải nhất 11946
Giải nhì 46261
Giải ba 20482 95425
Giải tư 37755 14715 47365 40100
57958 98890 79984
Giải năm 3788
Giải sáu 4148 7295 1488
Giải bảy 877
Giải tám 00
Đầu Loto
0 00,00
1 15
2 25
3 32
4 46,48
5 55,58
6 61,65
7 77
8 82,84,88,88
9 90,95
Đuôi Loto
0 00,90,00
1 61
2 32,82
3
4 84
5 25,55,15,65,95
6 46
7 77
8 58,88,48,88
9
Kết quả Xổ số Đắc Nông - 8 lần quay, soạn tin: XSDNO gửi 8593
Lien he quang cao
BACK TO TOP