XSDNO - KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮC NÔNG XSDNO - KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮC NÔNG

Kết quả Xổ số Đắc Nông, Thứ Bảy 28/03/2020

Đặc biệt 589811
Giải nhất 29177
Giải nhì 27033
Giải ba 39738 18148
Giải tư 31994 27086 17939 47808
28703 39386 16920
Giải năm 6289
Giải sáu 3766 1208 7310
Giải bảy 745
Giải tám 54
Đầu Loto
0 08,03,08
1 11,10
2 20
3 33,38,39
4 48,45
5 54
6 66
7 77
8 86,86,89
9 94
Đuôi Loto
0 20,10
1 11
2
3 33,03
4 94,54
5 45
6 86,86,66
7 77
8 38,48,08,08
9 39,89
Kết quả Xổ số Đắc Nông , soạn tin: XSDNO gửi 8193

Kết quả Xổ số Đắc Nông, Thứ Bảy 21/03/2020

Đặc biệt 275232
Giải nhất 26040
Giải nhì 34663
Giải ba 82635 19955
Giải tư 36344 38652 60486 88310
95085 90102 47150
Giải năm 5063
Giải sáu 9801 7581 0357
Giải bảy 305
Giải tám 79
Đầu Loto
0 02,01,05
1 10
2
3 32,35
4 40,44
5 55,52,50,57
6 63,63
7 79
8 86,85,81
9
Đuôi Loto
0 40,10,50
1 01,81
2 32,52,02
3 63,63
4 44
5 35,55,85,05
6 86
7 57
8
9 79
Kết quả Xổ số Đắc Nông , soạn tin: XSDNO gửi 8193

Kết quả Xổ số Đắc Nông, Thứ Bảy 14/03/2020

Đặc biệt 335236
Giải nhất 92484
Giải nhì 96113
Giải ba 66938 74918
Giải tư 10699 08427 35432 50027
66722 68545 49967
Giải năm 9778
Giải sáu 9091 6345 3840
Giải bảy 089
Giải tám 57
Đầu Loto
0
1 13,18
2 27,27,22
3 36,38,32
4 45,45,40
5 57
6 67
7 78
8 84,89
9 99,91
Đuôi Loto
0 40
1 91
2 32,22
3 13
4 84
5 45,45
6 36
7 27,27,67,57
8 38,18,78
9 99,89
Kết quả Xổ số Đắc Nông , soạn tin: XSDNO gửi 8193

Kết quả Xổ số Đắc Nông, Thứ Bảy 07/03/2020

Đặc biệt 005314
Giải nhất 21771
Giải nhì 18937
Giải ba 30161 58405
Giải tư 20815 57251 14284 39535
11940 16366 46457
Giải năm 5739
Giải sáu 7636 9932 6052
Giải bảy 776
Giải tám 63
Đầu Loto
0 05
1 14,15
2
3 37,35,39,36,32
4 40
5 51,57,52
6 61,66,63
7 71,76
8 84
9
Đuôi Loto
0 40
1 71,61,51
2 32,52
3 63
4 14,84
5 05,15,35
6 66,36,76
7 37,57
8
9 39
Kết quả Xổ số Đắc Nông , soạn tin: XSDNO gửi 8193

Kết quả Xổ số Đắc Nông, Thứ Bảy 29/02/2020

Đặc biệt 930831
Giải nhất 36828
Giải nhì 85580
Giải ba 50432 36016
Giải tư 50387 28364 21100 35076
73977 15272 11098
Giải năm 0551
Giải sáu 7911 1377 6494
Giải bảy 762
Giải tám 72
Đầu Loto
0 00
1 16,11
2 28
3 31,32
4
5 51
6 64,62
7 76,77,72,77,72
8 80,87
9 98,94
Đuôi Loto
0 80,00
1 31,51,11
2 32,72,62,72
3
4 64,94
5
6 16,76
7 87,77,77
8 28,98
9
Kết quả Xổ số Đắc Nông , soạn tin: XSDNO gửi 8193

Kết quả Xổ số Đắc Nông, Thứ Bảy 22/02/2020

Đặc biệt 538349
Giải nhất 06930
Giải nhì 48222
Giải ba 54982 09935
Giải tư 90183 05024 88601 05177
21783 47457 69977
Giải năm 5357
Giải sáu 9126 4434 2698
Giải bảy 996
Giải tám 72
Đầu Loto
0 01
1
2 22,24,26
3 30,35,34
4 49
5 57,57
6
7 77,77,72
8 82,83,83
9 98,96
Đuôi Loto
0 30
1 01
2 22,82,72
3 83,83
4 24,34
5 35
6 26,96
7 77,57,77,57
8 98
9 49
Kết quả Xổ số Đắc Nông , soạn tin: XSDNO gửi 8193

Kết quả Xổ số Đắc Nông, Thứ Bảy 15/02/2020

Đặc biệt 228603
Giải nhất 35777
Giải nhì 97926
Giải ba 89234 98391
Giải tư 79134 67543 94492 96711
08715 38948 25730
Giải năm 9992
Giải sáu 9253 0033 8793
Giải bảy 945
Giải tám 08
Đầu Loto
0 03,08
1 11,15
2 26
3 34,34,30,33
4 43,48,45
5 53
6
7 77
8
9 91,92,92,93
Đuôi Loto
0 30
1 91,11
2 92,92
3 03,43,53,33,93
4 34,34
5 15,45
6 26
7 77
8 48,08
9
Kết quả Xổ số Đắc Nông , soạn tin: XSDNO gửi 8193

Kết quả Xổ số Đắc Nông, Thứ Bảy 08/02/2020

Đặc biệt 657275
Giải nhất 52732
Giải nhì 63677
Giải ba 61061 73032
Giải tư 70763 93836 97292 88146
23793 73511 01528
Giải năm 8944
Giải sáu 9505 5055 6276
Giải bảy 223
Giải tám 86
Đầu Loto
0 05
1 11
2 28,23
3 32,32,36
4 46,44
5 55
6 61,63
7 75,77,76
8 86
9 92,93
Đuôi Loto
0
1 61,11
2 32,32,92
3 63,93,23
4 44
5 75,05,55
6 36,46,76,86
7 77
8 28
9
Kết quả Xổ số Đắc Nông , soạn tin: XSDNO gửi 8193

Kết quả Xổ số Đắc Nông, Thứ Bảy 01/02/2020

Đặc biệt 954869
Giải nhất 09308
Giải nhì 87610
Giải ba 24040 67456
Giải tư 47536 92532 63015 54871
01524 41309 27649
Giải năm 8771
Giải sáu 1626 7595 2537
Giải bảy 578
Giải tám 63
Đầu Loto
0 08,09
1 10,15
2 24,26
3 36,32,37
4 40,49
5 56
6 69,63
7 71,71,78
8
9 95
Đuôi Loto
0 10,40
1 71,71
2 32
3 63
4 24
5 15,95
6 56,36,26
7 37
8 08,78
9 69,09,49
Kết quả Xổ số Đắc Nông , soạn tin: XSDNO gửi 8193

Kết quả Xổ số Đắc Nông, Thứ Bảy 25/01/2020

Đặc biệt 097629
Giải nhất 89184
Giải nhì 96562
Giải ba 42485 62355
Giải tư 20912 63215 51001 78332
85544 76410 81332
Giải năm 3581
Giải sáu 0020 1848 3012
Giải bảy 169
Giải tám 52
Đầu Loto
0 01
1 12,15,10,12
2 29,20
3 32,32
4 44,48
5 55,52
6 62,69
7
8 84,85,81
9
Đuôi Loto
0 10,20
1 01,81
2 62,12,32,32,12,52
3
4 84,44
5 85,55,15
6
7
8 48
9 29,69
Kết quả Xổ số Đắc Nông , soạn tin: XSDNO gửi 8193
BACK TO TOP