XSDNO - KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮC NÔNG XSDNO - KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮC NÔNG

Kết quả Xổ số Đắc Nông, Thứ Bảy 17/08/2019

Đặc biệt 716530
Giải nhất 35505
Giải nhì 61906
Giải ba 34520 93937
Giải tư 66916 45748 94846 98414
42044 78794 20468
Giải năm 9849
Giải sáu 4867 5669 6188
Giải bảy 278
Giải tám 57
Đầu Loto
0 05,06
1 16,14
2 20
3 30,37
4 48,46,44,49
5 57
6 68,67,69
7 78
8 88
9 94
Đuôi Loto
0 30,20
1
2
3
4 14,44,94
5 05
6 06,16,46
7 37,67,57
8 48,68,88,78
9 49,69
Kết quả Xổ số Đắc Nông , soạn tin: XSDNO gửi 8193

Kết quả Xổ số Đắc Nông, Thứ Bảy 10/08/2019

Đặc biệt 801165
Giải nhất 92916
Giải nhì 49862
Giải ba 21953 25773
Giải tư 10359 28260 10054 02990
06633 35801 90297
Giải năm 4660
Giải sáu 8519 7202 2996
Giải bảy 324
Giải tám 25
Đầu Loto
0 01,02
1 16,19
2 24,25
3 33
4
5 53,59,54
6 65,62,60,60
7 73
8
9 90,97,96
Đuôi Loto
0 60,90,60
1 01
2 62,02
3 53,73,33
4 54,24
5 65,25
6 16,96
7 97
8
9 59,19
Kết quả Xổ số Đắc Nông , soạn tin: XSDNO gửi 8193

Kết quả Xổ số Đắc Nông, Thứ Bảy 03/08/2019

Đặc biệt 788163
Giải nhất 35936
Giải nhì 52929
Giải ba 27191 17853
Giải tư 94927 49770 31411 82348
23065 55457 17307
Giải năm 3168
Giải sáu 3716 6381 9536
Giải bảy 200
Giải tám 10
Đầu Loto
0 07,00
1 11,16,10
2 29,27
3 36,36
4 48
5 53,57
6 63,65,68
7 70
8 81
9 91
Đuôi Loto
0 70,00,10
1 91,11,81
2
3 63,53
4
5 65
6 36,16,36
7 27,57,07
8 48,68
9 29
Kết quả Xổ số Đắc Nông , soạn tin: XSDNO gửi 8193

Kết quả Xổ số Đắc Nông, Thứ Bảy 27/07/2019

Đặc biệt 248948
Giải nhất 22433
Giải nhì 36402
Giải ba 66007 83683
Giải tư 40990 01400 83639 16254
07686 26219 28011
Giải năm 4120
Giải sáu 8459 0573 5450
Giải bảy 162
Giải tám 43
Đầu Loto
0 02,07,00
1 19,11
2 20
3 33,39
4 48,43
5 54,59,50
6 62
7 73
8 83,86
9 90
Đuôi Loto
0 90,00,20,50
1 11
2 02,62
3 33,83,73,43
4 54
5
6 86
7 07
8 48
9 39,19,59
Kết quả Xổ số Đắc Nông , soạn tin: XSDNO gửi 8193

Kết quả Xổ số Đắc Nông, Thứ Bảy 20/07/2019

Đặc biệt 068427
Giải nhất 05110
Giải nhì 80990
Giải ba 00848 27136
Giải tư 21418 10308 10135 14050
40844 60130 52138
Giải năm 9189
Giải sáu 2289 2078 1473
Giải bảy 052
Giải tám 67
Đầu Loto
0 08
1 10,18
2 27
3 36,35,30,38
4 48,44
5 50,52
6 67
7 78,73
8 89,89
9 90
Đuôi Loto
0 10,90,50,30
1
2 52
3 73
4 44
5 35
6 36
7 27,67
8 48,18,08,38,78
9 89,89
Kết quả Xổ số Đắc Nông , soạn tin: XSDNO gửi 8193

Kết quả Xổ số Đắc Nông, Thứ Bảy 13/07/2019

Đặc biệt 990175
Giải nhất 79526
Giải nhì 50278
Giải ba 92098 59020
Giải tư 36597 15274 50231 40413
25349 88960 88127
Giải năm 2204
Giải sáu 4295 8798 3157
Giải bảy 882
Giải tám 78
Đầu Loto
0 04
1 13
2 26,20,27
3 31
4 49
5 57
6 60
7 75,78,74,78
8 82
9 98,97,95,98
Đuôi Loto
0 20,60
1 31
2 82
3 13
4 74,04
5 75,95
6 26
7 97,27,57
8 78,98,98,78
9 49
Kết quả Xổ số Đắc Nông , soạn tin: XSDNO gửi 8193

Kết quả Xổ số Đắc Nông, Thứ Bảy 06/07/2019

Đặc biệt 410940
Giải nhất 65959
Giải nhì 01783
Giải ba 51301 17286
Giải tư 22657 20306 61100 74512
19344 68935 16425
Giải năm 6273
Giải sáu 7798 9398 5368
Giải bảy 452
Giải tám 98
Đầu Loto
0 01,06,00
1 12
2 25
3 35
4 40,44
5 59,57,52
6 68
7 73
8 83,86
9 98,98,98
Đuôi Loto
0 40,00
1 01
2 12,52
3 83,73
4 44
5 35,25
6 86,06
7 57
8 98,98,68,98
9 59
Kết quả Xổ số Đắc Nông , soạn tin: XSDNO gửi 8193

Kết quả Xổ số Đắc Nông, Thứ Bảy 29/06/2019

Đặc biệt 696298
Giải nhất 74488
Giải nhì 74602
Giải ba 76903 60583
Giải tư 82080 14884 76496 30399
91297 89228 72624
Giải năm 7961
Giải sáu 8192 5812 8048
Giải bảy 430
Giải tám 01
Đầu Loto
0 02,03,01
1 12
2 28,24
3 30
4 48
5
6 61
7
8 88,83,80,84
9 98,96,99,97,92
Đuôi Loto
0 80,30
1 61,01
2 02,92,12
3 03,83
4 84,24
5
6 96
7 97
8 98,88,28,48
9 99
Kết quả Xổ số Đắc Nông , soạn tin: XSDNO gửi 8193

Kết quả Xổ số Đắc Nông, Thứ Bảy 22/06/2019

Đặc biệt 911602
Giải nhất 82683
Giải nhì 95239
Giải ba 76849 52367
Giải tư 77052 71835 97330 39349
76722 12579 10765
Giải năm 2474
Giải sáu 8678 8684 6524
Giải bảy 047
Giải tám 54
Đầu Loto
0 02
1
2 22,24
3 39,35,30
4 49,49,47
5 52,54
6 67,65
7 79,74,78
8 83,84
9
Đuôi Loto
0 30
1
2 02,52,22
3 83
4 74,84,24,54
5 35,65
6
7 67,47
8 78
9 39,49,49,79
Kết quả Xổ số Đắc Nông , soạn tin: XSDNO gửi 8193

Kết quả Xổ số Đắc Nông, Thứ Bảy 15/06/2019

Đặc biệt 974703
Giải nhất 49526
Giải nhì 40037
Giải ba 98685 51872
Giải tư 19502 71793 14857 40319
43849 65007 67365
Giải năm 6004
Giải sáu 4238 7806 9893
Giải bảy 453
Giải tám 15
Đầu Loto
0 03,02,07,04,06
1 19,15
2 26
3 37,38
4 49
5 57,53
6 65
7 72
8 85
9 93,93
Đuôi Loto
0
1
2 72,02
3 03,93,93,53
4 04
5 85,65,15
6 26,06
7 37,57,07
8 38
9 19,49
Kết quả Xổ số Đắc Nông , soạn tin: XSDNO gửi 8193
BACK TO TOP