XSDNO - KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮC NÔNG XSDNO - KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮC NÔNG

Kết quả Xổ số Đắc Nông, Thứ Bảy 16/03/2019

Đặc biệt 436119
Giải nhất 68764
Giải nhì 00275
Giải ba 76719 82964
Giải tư 70645 11629 66540 91109
55308 55775 11135
Giải năm 6668
Giải sáu 7386 5908 8575
Giải bảy 683
Giải tám 99
Đầu Loto
0 09,08,08
1 19,19
2 29
3 35
4 45,40
5
6 64,64,68
7 75,75,75
8 86,83
9 99
Đuôi Loto
0 40
1
2
3 83
4 64,64
5 75,45,75,35,75
6 86
7
8 08,68,08
9 19,19,29,09,99
Kết quả Xổ số Đắc Nông , soạn tin: XSDNO gửi 8193

Kết quả Xổ số Đắc Nông, Thứ Bảy 09/03/2019

Đặc biệt 183211
Giải nhất 77079
Giải nhì 66682
Giải ba 08299 30501
Giải tư 32960 78632 54871 46994
48215 22236 81311
Giải năm 4773
Giải sáu 3537 4685 9458
Giải bảy 793
Giải tám 62
Đầu Loto
0 01
1 11,15,11
2
3 32,36,37
4
5 58
6 60,62
7 79,71,73
8 82,85
9 99,94,93
Đuôi Loto
0 60
1 11,01,71,11
2 82,32,62
3 73,93
4 94
5 15,85
6 36
7 37
8 58
9 79,99
Kết quả Xổ số Đắc Nông , soạn tin: XSDNO gửi 8193

Kết quả Xổ số Đắc Nông, Thứ Bảy 02/03/2019

Đặc biệt 531490
Giải nhất 21814
Giải nhì 24576
Giải ba 38093 12915
Giải tư 83005 70877 07173 82448
24975 91068 29521
Giải năm 4798
Giải sáu 1858 5179 5566
Giải bảy 960
Giải tám 94
Đầu Loto
0 05
1 14,15
2 21
3
4 48
5 58
6 68,66,60
7 76,77,73,75,79
8
9 90,93,98,94
Đuôi Loto
0 90,60
1 21
2
3 93,73
4 14,94
5 15,05,75
6 76,66
7 77
8 48,68,98,58
9 79
Kết quả Xổ số Đắc Nông , soạn tin: XSDNO gửi 8193

Kết quả Xổ số Đắc Nông, Thứ Bảy 23/02/2019

Đặc biệt 409452
Giải nhất 55891
Giải nhì 06660
Giải ba 34609 73066
Giải tư 24147 97737 42408 75571
07134 64398 50846
Giải năm 9359
Giải sáu 0088 6373 4855
Giải bảy 907
Giải tám 35
Đầu Loto
0 09,08,07
1
2
3 37,34,35
4 47,46
5 52,59,55
6 60,66
7 71,73
8 88
9 91,98
Đuôi Loto
0 60
1 91,71
2 52
3 73
4 34
5 55,35
6 66,46
7 47,37,07
8 08,98,88
9 09,59
Kết quả Xổ số Đắc Nông , soạn tin: XSDNO gửi 8193

Kết quả Xổ số Đắc Nông, Thứ Bảy 16/02/2019

Đặc biệt 512358
Giải nhất 51515
Giải nhì 14481
Giải ba 97413 60324
Giải tư 76476 13687 08656 52736
18145 76276 68913
Giải năm 4328
Giải sáu 0425 6751 1380
Giải bảy 396
Giải tám 98
Đầu Loto
0
1 15,13,13
2 24,28,25
3 36
4 45
5 58,56,51
6
7 76,76
8 81,87,80
9 96,98
Đuôi Loto
0 80
1 81,51
2
3 13,13
4 24
5 15,45,25
6 76,56,36,76,96
7 87
8 58,28,98
9
Kết quả Xổ số Đắc Nông , soạn tin: XSDNO gửi 8193

Kết quả Xổ số Đắc Nông, Thứ Bảy 09/02/2019

Đặc biệt 047061
Giải nhất 07995
Giải nhì 53393
Giải ba 22857 33971
Giải tư 56576 65366 99729 96164
05723 70614 34412
Giải năm 9022
Giải sáu 1083 8664 8114
Giải bảy 474
Giải tám 09
Đầu Loto
0 09
1 14,12,14
2 29,23,22
3
4
5 57
6 61,66,64,64
7 71,76,74
8 83
9 95,93
Đuôi Loto
0
1 61,71
2 12,22
3 93,23,83
4 64,14,64,14,74
5 95
6 76,66
7 57
8
9 29,09
Kết quả Xổ số Đắc Nông , soạn tin: XSDNO gửi 8193

Kết quả Xổ số Đắc Nông, Thứ Bảy 02/02/2019

Đặc biệt 989669
Giải nhất 60254
Giải nhì 03099
Giải ba 75242 89001
Giải tư 50276 68797 07098 99574
33742 25311 99309
Giải năm 8687
Giải sáu 8080 8630 0474
Giải bảy 467
Giải tám 24
Đầu Loto
0 01,09
1 11
2 24
3 30
4 42,42
5 54
6 69,67
7 76,74,74
8 87,80
9 99,97,98
Đuôi Loto
0 80,30
1 01,11
2 42,42
3
4 54,74,74,24
5
6 76
7 97,87,67
8 98
9 69,99,09
Kết quả Xổ số Đắc Nông , soạn tin: XSDNO gửi 8193

Kết quả Xổ số Đắc Nông, Thứ Bảy 26/01/2019

Đặc biệt 090534
Giải nhất 42688
Giải nhì 40852
Giải ba 49704 20176
Giải tư 04320 56300 64477 75651
80334 77624 22821
Giải năm 6310
Giải sáu 9645 8972 5828
Giải bảy 138
Giải tám 34
Đầu Loto
0 04,00
1 10
2 20,24,21,28
3 34,34,38,34
4 45
5 52,51
6
7 76,77,72
8 88
9
Đuôi Loto
0 20,00,10
1 51,21
2 52,72
3
4 34,04,34,24,34
5 45
6 76
7 77
8 88,28,38
9
Kết quả Xổ số Đắc Nông , soạn tin: XSDNO gửi 8193

Kết quả Xổ số Đắc Nông, Thứ Bảy 19/01/2019

Đặc biệt 289856
Giải nhất 16954
Giải nhì 37005
Giải ba 50033 64462
Giải tư 42645 31781 12933 03889
23448 81335 35508
Giải năm 5323
Giải sáu 1303 1848 9464
Giải bảy 039
Giải tám 39
Đầu Loto
0 05,08,03
1
2 23
3 33,33,35,39,39
4 45,48,48
5 56,54
6 62,64
7
8 81,89
9
Đuôi Loto
0
1 81
2 62
3 33,33,23,03
4 54,64
5 05,45,35
6 56
7
8 48,08,48
9 89,39,39
Kết quả Xổ số Đắc Nông , soạn tin: XSDNO gửi 8193

Kết quả Xổ số Đắc Nông, Thứ Bảy 12/01/2019

Đặc biệt 865474
Giải nhất 62819
Giải nhì 23808
Giải ba 02708 16193
Giải tư 47739 08594 86770 29723
86947 92871 35632
Giải năm 3908
Giải sáu 6170 5413 0075
Giải bảy 269
Giải tám 16
Đầu Loto
0 08,08,08
1 19,13,16
2 23
3 39,32
4 47
5
6 69
7 74,70,71,70,75
8
9 93,94
Đuôi Loto
0 70,70
1 71
2 32
3 93,23,13
4 74,94
5 75
6 16
7 47
8 08,08,08
9 19,39,69
Kết quả Xổ số Đắc Nông , soạn tin: XSDNO gửi 8193
BACK TO TOP