Nội thất đức thiện Nội thất Đức Thiện

XSDNO - KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮC NÔNG XSDNO - KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮC NÔNG

Kết quả Xổ số Đắc Nông, Thứ Bảy 10/03/2018

Đặc biệt 762433
Giải nhất 61657
Giải nhì 28358
Giải ba 34840 55411
Giải tư 40442 47179 43627 72851
31186 64704 16549
Giải năm 5070
Giải sáu 9662 4595 9331
Giải bảy 907
Giải tám 25
Đầu Loto
0 04,07
1 11
2 27,25
3 33,31
4 40,42,49
5 57,58,51
6 62
7 79,70
8 86
9 95
Đuôi Loto
0 40,70
1 11,51,31
2 42,62
3 33
4 04
5 95,25
6 86
7 57,27,07
8 58
9 79,49
Kết quả Xổ số Đắc Nông - 8 lần quay, soạn tin: XSDNO gửi 8593

Kết quả Xổ số Đắc Nông, Thứ Bảy 03/03/2018

Đặc biệt 853253
Giải nhất 93545
Giải nhì 57170
Giải ba 21866 33374
Giải tư 07157 56037 51063 44442
16527 50665 05859
Giải năm 0051
Giải sáu 4053 6390 6237
Giải bảy 677
Giải tám 66
Đầu Loto
0
1
2 27
3 37,37
4 45,42
5 53,57,59,51,53
6 66,63,65,66
7 70,74,77
8
9 90
Đuôi Loto
0 70,90
1 51
2 42
3 53,63,53
4 74
5 45,65
6 66,66
7 57,37,27,37,77
8
9 59
Kết quả Xổ số Đắc Nông - 8 lần quay, soạn tin: XSDNO gửi 8593

Kết quả Xổ số Đắc Nông, Thứ Bảy 24/02/2018

Đặc biệt 857871
Giải nhất 53008
Giải nhì 97355
Giải ba 05124 16615
Giải tư 94385 07331 55239 10418
07031 16877 41969
Giải năm 6728
Giải sáu 3754 1250 4395
Giải bảy 109
Giải tám 16
Đầu Loto
0 08,09
1 15,18,16
2 24,28
3 31,39,31
4
5 55,54,50
6 69
7 71,77
8 85
9 95
Đuôi Loto
0 50
1 71,31,31
2
3
4 24,54
5 55,15,85,95
6 16
7 77
8 08,18,28
9 39,69,09
Kết quả Xổ số Đắc Nông - 8 lần quay, soạn tin: XSDNO gửi 8593

Kết quả Xổ số Đắc Nông, Thứ Bảy 17/02/2018

Đặc biệt 620285
Giải nhất 62379
Giải nhì 04021
Giải ba 80248 52718
Giải tư 19265 66888 44515 57264
65316 22667 07450
Giải năm 5621
Giải sáu 2650 3980 6652
Giải bảy 671
Giải tám 96
Đầu Loto
0
1 18,15,16
2 21,21
3
4 48
5 50,50,52
6 65,64,67
7 79,71
8 85,88,80
9 96
Đuôi Loto
0 50,50,80
1 21,21,71
2 52
3
4 64
5 85,65,15
6 16,96
7 67
8 48,18,88
9 79
Kết quả Xổ số Đắc Nông - 8 lần quay, soạn tin: XSDNO gửi 8593

Kết quả Xổ số Đắc Nông, Thứ Bảy 10/02/2018

Đặc biệt 371139
Giải nhất 56838
Giải nhì 56267
Giải ba 46287 39637
Giải tư 66972 13852 03632 33111
54993 41675 96602
Giải năm 0774
Giải sáu 0846 2728 3665
Giải bảy 408
Giải tám 06
Đầu Loto
0 02,08,06
1 11
2 28
3 39,38,37,32
4 46
5 52
6 67,65
7 72,75,74
8 87
9 93
Đuôi Loto
0
1 11
2 72,52,32,02
3 93
4 74
5 75,65
6 46,06
7 67,87,37
8 38,28,08
9 39
Kết quả Xổ số Đắc Nông - 8 lần quay, soạn tin: XSDNO gửi 8593

Kết quả Xổ số Đắc Nông, Thứ Bảy 03/02/2018

Đặc biệt 647341
Giải nhất 12764
Giải nhì 09131
Giải ba 60640 45289
Giải tư 34239 63248 68700 76072
21819 37040 96163
Giải năm 6809
Giải sáu 3293 4910 9510
Giải bảy 259
Giải tám 59
Đầu Loto
0 00,09
1 19,10,10
2
3 31,39
4 41,40,48,40
5 59,59
6 64,63
7 72
8 89
9 93
Đuôi Loto
0 40,00,40,10,10
1 41,31
2 72
3 63,93
4 64
5
6
7
8 48
9 89,39,19,09,59,59
Kết quả Xổ số Đắc Nông - 8 lần quay, soạn tin: XSDNO gửi 8593

Kết quả Xổ số Đắc Nông, Thứ Bảy 27/01/2018

Đặc biệt 962139
Giải nhất 07596
Giải nhì 84150
Giải ba 69619 16069
Giải tư 80025 27611 96538 78091
68025 81770 47686
Giải năm 1513
Giải sáu 1152 0797 1175
Giải bảy 485
Giải tám 67
Đầu Loto
0
1 19,11,13
2 25,25
3 39,38
4
5 50,52
6 69,67
7 70,75
8 86,85
9 96,91,97
Đuôi Loto
0 50,70
1 11,91
2 52
3 13
4
5 25,25,75,85
6 96,86
7 97,67
8 38
9 39,19,69
Kết quả Xổ số Đắc Nông - 8 lần quay, soạn tin: XSDNO gửi 8593

Kết quả Xổ số Đắc Nông, Thứ Bảy 20/01/2018

Đặc biệt 369692
Giải nhất 01486
Giải nhì 46503
Giải ba 42466 76112
Giải tư 42618 26471 97991 03623
05651 62106 68897
Giải năm 1737
Giải sáu 1200 1918 3118
Giải bảy 199
Giải tám 79
Đầu Loto
0 03,06,00
1 12,18,18,18
2 23
3 37
4
5 51
6 66
7 71,79
8 86
9 92,91,97,99
Đuôi Loto
0 00
1 71,91,51
2 92,12
3 03,23
4
5
6 86,66,06
7 97,37
8 18,18,18
9 99,79
Kết quả Xổ số Đắc Nông - 8 lần quay, soạn tin: XSDNO gửi 8593

Kết quả Xổ số Đắc Nông, Thứ Bảy 13/01/2018

Đặc biệt 330533
Giải nhất 97971
Giải nhì 81474
Giải ba 50875 08047
Giải tư 38171 78449 23473 30655
47248 30938 36414
Giải năm 8400
Giải sáu 9103 6156 6279
Giải bảy 661
Giải tám 26
Đầu Loto
0 00,03
1 14
2 26
3 33,38
4 47,49,48
5 55,56
6 61
7 71,74,75,71,73,79
8
9
Đuôi Loto
0 00
1 71,71,61
2
3 33,73,03
4 74,14
5 75,55
6 56,26
7 47
8 48,38
9 49,79
Kết quả Xổ số Đắc Nông - 8 lần quay, soạn tin: XSDNO gửi 8593

Kết quả Xổ số Đắc Nông, Thứ Bảy 06/01/2018

Đặc biệt 109803
Giải nhất 01342
Giải nhì 84355
Giải ba 59049 96487
Giải tư 08839 12660 34433 32957
25868 98187 14206
Giải năm 8504
Giải sáu 1596 6012 8524
Giải bảy 499
Giải tám 52
Đầu Loto
0 03,06,04
1 12
2 24
3 39,33
4 42,49
5 55,57,52
6 60,68
7
8 87,87
9 96,99
Đuôi Loto
0 60
1
2 42,12,52
3 03,33
4 04,24
5 55
6 06,96
7 87,57,87
8 68
9 49,39,99
Kết quả Xổ số Đắc Nông - 8 lần quay, soạn tin: XSDNO gửi 8593
Lien he quang cao
BACK TO TOP