XSDNO - KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮC NÔNG XSDNO - KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮC NÔNG

Kết quả Xổ số Đắc Nông, Thứ Bảy 12/10/2019

Đặc biệt 096390
Giải nhất 95595
Giải nhì 06114
Giải ba 96271 36817
Giải tư 28854 42741 78541 56733
59750 16615 65971
Giải năm 4483
Giải sáu 5157 4930 9860
Giải bảy 236
Giải tám 84
Đầu Loto
0
1 14,17,15
2
3 33,30,36
4 41,41
5 54,50,57
6 60
7 71,71
8 83,84
9 90,95
Đuôi Loto
0 90,50,30,60
1 71,41,41,71
2
3 33,83
4 14,54,84
5 95,15
6 36
7 17,57
8
9
Kết quả Xổ số Đắc Nông , soạn tin: XSDNO gửi 8193

Kết quả Xổ số Đắc Nông, Thứ Bảy 05/10/2019

Đặc biệt 737709
Giải nhất 57913
Giải nhì 95161
Giải ba 52963 93535
Giải tư 11210 17528 93297 22235
46875 09916 02058
Giải năm 7010
Giải sáu 0037 7241 0871
Giải bảy 095
Giải tám 39
Đầu Loto
0 09
1 13,10,16,10
2 28
3 35,35,37,39
4 41
5 58
6 61,63
7 75,71
8
9 97,95
Đuôi Loto
0 10,10
1 61,41,71
2
3 13,63
4
5 35,35,75,95
6 16
7 97,37
8 28,58
9 09,39
Kết quả Xổ số Đắc Nông , soạn tin: XSDNO gửi 8193

Kết quả Xổ số Đắc Nông, Thứ Bảy 28/09/2019

Đặc biệt 349180
Giải nhất 43031
Giải nhì 26826
Giải ba 26276 32991
Giải tư 68318 54466 63441 93483
87231 60963 69167
Giải năm 3262
Giải sáu 5808 9179 7349
Giải bảy 289
Giải tám 03
Đầu Loto
0 08,03
1 18
2 26
3 31,31
4 41,49
5
6 66,63,67,62
7 76,79
8 80,83,89
9 91
Đuôi Loto
0 80
1 31,91,41,31
2 62
3 83,63,03
4
5
6 26,76,66
7 67
8 18,08
9 79,49,89
Kết quả Xổ số Đắc Nông , soạn tin: XSDNO gửi 8193

Kết quả Xổ số Đắc Nông, Thứ Bảy 21/09/2019

Đặc biệt 668489
Giải nhất 38749
Giải nhì 54891
Giải ba 93757 06984
Giải tư 09088 95330 26335 56857
55899 06155 77964
Giải năm 0006
Giải sáu 8241 2299 2110
Giải bảy 984
Giải tám 49
Đầu Loto
0 06
1 10
2
3 30,35
4 49,41,49
5 57,57,55
6 64
7
8 89,84,88,84
9 91,99,99
Đuôi Loto
0 30,10
1 91,41
2
3
4 84,64,84
5 35,55
6 06
7 57,57
8 88
9 89,49,99,99,49
Kết quả Xổ số Đắc Nông , soạn tin: XSDNO gửi 8193

Kết quả Xổ số Đắc Nông, Thứ Bảy 14/09/2019

Đặc biệt 848497
Giải nhất 75469
Giải nhì 20743
Giải ba 05775 50512
Giải tư 24822 92096 13293 36806
21389 45188 91842
Giải năm 4253
Giải sáu 3927 4192 2191
Giải bảy 903
Giải tám 73
Đầu Loto
0 06,03
1 12
2 22,27
3
4 43,42
5 53
6 69
7 75,73
8 89,88
9 97,96,93,92,91
Đuôi Loto
0
1 91
2 12,22,42,92
3 43,93,53,03,73
4
5 75
6 96,06
7 97,27
8 88
9 69,89
Kết quả Xổ số Đắc Nông , soạn tin: XSDNO gửi 8193

Kết quả Xổ số Đắc Nông, Thứ Bảy 07/09/2019

Đặc biệt 424060
Giải nhất 35040
Giải nhì 85776
Giải ba 98288 20063
Giải tư 51370 03908 98492 51166
29880 03739 99721
Giải năm 5465
Giải sáu 9382 5086 1435
Giải bảy 728
Giải tám 93
Đầu Loto
0 08
1
2 21,28
3 39,35
4 40
5
6 60,63,66,65
7 76,70
8 88,80,82,86
9 92,93
Đuôi Loto
0 60,40,70,80
1 21
2 92,82
3 63,93
4
5 65,35
6 76,66,86
7
8 88,08,28
9 39
Kết quả Xổ số Đắc Nông , soạn tin: XSDNO gửi 8193

Kết quả Xổ số Đắc Nông, Thứ Bảy 31/08/2019

Đặc biệt 657706
Giải nhất 28990
Giải nhì 84469
Giải ba 36225 40645
Giải tư 65486 77279 00925 97889
77106 57452 03999
Giải năm 2719
Giải sáu 4110 3200 2802
Giải bảy 459
Giải tám 00
Đầu Loto
0 06,06,00,02,00
1 19,10
2 25,25
3
4 45
5 52,59
6 69
7 79
8 86,89
9 90,99
Đuôi Loto
0 90,10,00,00
1
2 52,02
3
4
5 25,45,25
6 06,86,06
7
8
9 69,79,89,99,19,59
Kết quả Xổ số Đắc Nông , soạn tin: XSDNO gửi 8193

Kết quả Xổ số Đắc Nông, Thứ Bảy 24/08/2019

Đặc biệt 662815
Giải nhất 60044
Giải nhì 15397
Giải ba 25411 13464
Giải tư 16448 64156 35734 71479
16306 14414 66513
Giải năm 6792
Giải sáu 2205 9669 5390
Giải bảy 331
Giải tám 95
Đầu Loto
0 06,05
1 15,11,14,13
2
3 34,31
4 44,48
5 56
6 64,69
7 79
8
9 97,92,90,95
Đuôi Loto
0 90
1 11,31
2 92
3 13
4 44,64,34,14
5 15,05,95
6 56,06
7 97
8 48
9 79,69
Kết quả Xổ số Đắc Nông , soạn tin: XSDNO gửi 8193

Kết quả Xổ số Đắc Nông, Thứ Bảy 17/08/2019

Đặc biệt 716530
Giải nhất 35505
Giải nhì 61906
Giải ba 34520 93937
Giải tư 66916 45748 94846 98414
42044 78794 20468
Giải năm 9849
Giải sáu 4867 5669 6188
Giải bảy 278
Giải tám 57
Đầu Loto
0 05,06
1 16,14
2 20
3 30,37
4 48,46,44,49
5 57
6 68,67,69
7 78
8 88
9 94
Đuôi Loto
0 30,20
1
2
3
4 14,44,94
5 05
6 06,16,46
7 37,67,57
8 48,68,88,78
9 49,69
Kết quả Xổ số Đắc Nông , soạn tin: XSDNO gửi 8193

Kết quả Xổ số Đắc Nông, Thứ Bảy 10/08/2019

Đặc biệt 801165
Giải nhất 92916
Giải nhì 49862
Giải ba 21953 25773
Giải tư 10359 28260 10054 02990
06633 35801 90297
Giải năm 4660
Giải sáu 8519 7202 2996
Giải bảy 324
Giải tám 25
Đầu Loto
0 01,02
1 16,19
2 24,25
3 33
4
5 53,59,54
6 65,62,60,60
7 73
8
9 90,97,96
Đuôi Loto
0 60,90,60
1 01
2 62,02
3 53,73,33
4 54,24
5 65,25
6 16,96
7 97
8
9 59,19
Kết quả Xổ số Đắc Nông , soạn tin: XSDNO gửi 8193
BACK TO TOP