XSDNO - KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮC NÔNG XSDNO - KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮC NÔNG

Kết quả Xổ số Đắc Nông, Thứ Bảy 20/02/2021

Đặc biệt 706788
Giải nhất 42976
Giải nhì 36993
Giải ba 08416 58366
Giải tư 31858 00739 56610 77253
99246 16367 11087
Giải năm 9066
Giải sáu 4749 6899 5947
Giải bảy 558
Giải tám 90
Đầu Loto
0
1 16,10
2
3 39
4 46,49,47
5 58,53,58
6 66,67,66
7 76
8 88,87
9 93,99,90
Đuôi Loto
0 10,90
1
2
3 93,53
4
5
6 76,16,66,46,66
7 67,87,47
8 88,58,58
9 39,49,99
Kết quả Xổ số Đắc Nông , soạn tin: XSDNO gửi 8193

Kết quả Xổ số Đắc Nông, Thứ Bảy 13/02/2021

Đặc biệt 766911
Giải nhất 15925
Giải nhì 54251
Giải ba 49395 36774
Giải tư 47198 13663 31107 49764
94034 60534 19390
Giải năm 8286
Giải sáu 4334 4189 1948
Giải bảy 450
Giải tám 14
Đầu Loto
0 07
1 11,14
2 25
3 34,34,34
4 48
5 51,50
6 63,64
7 74
8 86,89
9 95,98,90
Đuôi Loto
0 90,50
1 11,51
2
3 63
4 74,64,34,34,34,14
5 25,95
6 86
7 07
8 98,48
9 89
Kết quả Xổ số Đắc Nông , soạn tin: XSDNO gửi 8193

Kết quả Xổ số Đắc Nông, Thứ Bảy 06/02/2021

Đặc biệt 516837
Giải nhất 27839
Giải nhì 99432
Giải ba 97703 93926
Giải tư 19574 48007 16308 34480
97637 89492 50824
Giải năm 4181
Giải sáu 0624 6585 7033
Giải bảy 197
Giải tám 31
Đầu Loto
0 03,07,08
1
2 26,24,24
3 37,39,32,37,33,31
4
5
6
7 74
8 80,81,85
9 92,97
Đuôi Loto
0 80
1 81,31
2 32,92
3 03,33
4 74,24,24
5 85
6 26
7 37,07,37,97
8 08
9 39
Kết quả Xổ số Đắc Nông , soạn tin: XSDNO gửi 8193

Kết quả Xổ số Đắc Nông, Thứ Bảy 30/01/2021

Đặc biệt 366082
Giải nhất 95136
Giải nhì 87693
Giải ba 98281 62596
Giải tư 67162 18594 74692 66957
54481 23830 74751
Giải năm 4699
Giải sáu 0654 9877 2698
Giải bảy 070
Giải tám 10
Đầu Loto
0
1 10
2
3 36,30
4
5 57,51,54
6 62
7 77,70
8 82,81,81
9 93,96,94,92,99,98
Đuôi Loto
0 30,70,10
1 81,81,51
2 82,62,92
3 93
4 94,54
5
6 36,96
7 57,77
8 98
9 99
Kết quả Xổ số Đắc Nông , soạn tin: XSDNO gửi 8193

Kết quả Xổ số Đắc Nông, Thứ Bảy 23/01/2021

Đặc biệt 957784
Giải nhất 66722
Giải nhì 35093
Giải ba 56811 68567
Giải tư 51850 67480 18509 67424
52719 60232 78578
Giải năm 0246
Giải sáu 9997 4440 3436
Giải bảy 407
Giải tám 25
Đầu Loto
0 09,07
1 11,19
2 22,24,25
3 32,36
4 46,40
5 50
6 67
7 78
8 84,80
9 93,97
Đuôi Loto
0 50,80,40
1 11
2 22,32
3 93
4 84,24
5 25
6 46,36
7 67,97,07
8 78
9 09,19
Kết quả Xổ số Đắc Nông , soạn tin: XSDNO gửi 8193

Kết quả Xổ số Đắc Nông, Thứ Bảy 16/01/2021

Đặc biệt 060778
Giải nhất 12536
Giải nhì 36784
Giải ba 15588 22872
Giải tư 95930 91597 63234 55650
86215 71880 70507
Giải năm 5283
Giải sáu 1684 4683 9040
Giải bảy 485
Giải tám 38
Đầu Loto
0 07
1 15
2
3 36,30,34,38
4 40
5 50
6
7 78,72
8 84,88,80,83,84,83,85
9 97
Đuôi Loto
0 30,50,80,40
1
2 72
3 83,83
4 84,34,84
5 15,85
6 36
7 97,07
8 78,88,38
9
Kết quả Xổ số Đắc Nông , soạn tin: XSDNO gửi 8193

Kết quả Xổ số Đắc Nông, Thứ Bảy 09/01/2021

Đặc biệt 279862
Giải nhất 01140
Giải nhì 38755
Giải ba 50934 38614
Giải tư 72114 86852 79306 85214
98720 21150 63314
Giải năm 4947
Giải sáu 9352 3497 0431
Giải bảy 832
Giải tám 29
Đầu Loto
0 06
1 14,14,14,14
2 20,29
3 34,31,32
4 40,47
5 55,52,50,52
6 62
7
8
9 97
Đuôi Loto
0 40,20,50
1 31
2 62,52,52,32
3
4 34,14,14,14,14
5 55
6 06
7 47,97
8
9 29
Kết quả Xổ số Đắc Nông , soạn tin: XSDNO gửi 8193

Kết quả Xổ số Đắc Nông, Thứ Bảy 02/01/2021

Đặc biệt 976599
Giải nhất 97347
Giải nhì 45134
Giải ba 48165 49443
Giải tư 15001 78264 07494 71828
75617 48083 10655
Giải năm 6105
Giải sáu 7053 4171 1265
Giải bảy 255
Giải tám 32
Đầu Loto
0 01,05
1 17
2 28
3 34,32
4 47,43
5 55,53,55
6 65,64,65
7 71
8 83
9 99,94
Đuôi Loto
0
1 01,71
2 32
3 43,83,53
4 34,64,94
5 65,55,05,65,55
6
7 47,17
8 28
9 99
Kết quả Xổ số Đắc Nông , soạn tin: XSDNO gửi 8193

Kết quả Xổ số Đắc Nông, Thứ Bảy 26/12/2020

Đặc biệt 825744
Giải nhất 88162
Giải nhì 85934
Giải ba 70819 57918
Giải tư 94071 78625 08619 08161
80317 69606 86446
Giải năm 9198
Giải sáu 3226 3043 7619
Giải bảy 774
Giải tám 24
Đầu Loto
0 06
1 19,18,19,17,19
2 25,26,24
3 34
4 44,46,43
5
6 62,61
7 71,74
8
9 98
Đuôi Loto
0
1 71,61
2 62
3 43
4 44,34,74,24
5 25
6 06,46,26
7 17
8 18,98
9 19,19,19
Kết quả Xổ số Đắc Nông , soạn tin: XSDNO gửi 8193

Kết quả Xổ số Đắc Nông, Thứ Bảy 19/12/2020

Đặc biệt 797871
Giải nhất 06975
Giải nhì 34015
Giải ba 17251 22921
Giải tư 09794 65501 68109 03761
41108 12421 67936
Giải năm 2739
Giải sáu 3726 5119 8821
Giải bảy 733
Giải tám 26
Đầu Loto
0 01,09,08
1 15,19
2 21,21,26,21,26
3 36,39,33
4
5 51
6 61
7 71,75
8
9 94
Đuôi Loto
0
1 71,51,21,01,61,21,21
2
3 33
4 94
5 75,15
6 36,26,26
7
8 08
9 09,39,19
Kết quả Xổ số Đắc Nông , soạn tin: XSDNO gửi 8193
BACK TO TOP