Lien he quang cao Nội thất đức thiện

XSDNG - KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÀ NẴNG XSDNG - KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÀ NẴNG

Kết quả Xổ số Đà Nẵng, Thứ Bảy 19/01/2019

Đặc biệt 630115
Giải nhất 63309
Giải nhì 50841
Giải ba 65472 68530
Giải tư 33941 56766 81711 66884
01014 48079 24589
Giải năm 4856
Giải sáu 7552 1603 9784
Giải bảy 875
Giải tám 99
Đầu Loto
0 09,03
1 15,11,14
2
3 30
4 41,41
5 56,52
6 66
7 72,79,75
8 84,89,84
9 99
Đuôi Loto
0 30
1 41,41,11
2 72,52
3 03
4 84,14,84
5 15,75
6 66,56
7
8
9 09,79,89,99
Kết quả Xổ số Đà Nẵng , soạn tin: XSDNG gửi 8193

Kết quả Xổ số Đà Nẵng, Thứ Tư 16/01/2019

Đặc biệt 673475
Giải nhất 02845
Giải nhì 46105
Giải ba 36413 71060
Giải tư 04453 18857 85226 24659
01275 39620 79053
Giải năm 9329
Giải sáu 6712 0166 5135
Giải bảy 236
Giải tám 52
Đầu Loto
0 05
1 13,12
2 26,20,29
3 35,36
4 45
5 53,57,59,53,52
6 60,66
7 75,75
8
9
Đuôi Loto
0 60,20
1
2 12,52
3 13,53,53
4
5 75,45,05,75,35
6 26,66,36
7 57
8
9 59,29
Kết quả Xổ số Đà Nẵng , soạn tin: XSDNG gửi 8193

Kết quả Xổ số Đà Nẵng, Thứ Bảy 12/01/2019

Đặc biệt 950224
Giải nhất 34523
Giải nhì 59170
Giải ba 21765 05340
Giải tư 38988 49471 59474 20689
65666 63386 65058
Giải năm 5034
Giải sáu 5758 1549 4878
Giải bảy 746
Giải tám 11
Đầu Loto
0
1 11
2 24,23
3 34
4 40,49,46
5 58,58
6 65,66
7 70,71,74,78
8 88,89,86
9
Đuôi Loto
0 70,40
1 71,11
2
3 23
4 24,74,34
5 65
6 66,86,46
7
8 88,58,58,78
9 89,49
Kết quả Xổ số Đà Nẵng , soạn tin: XSDNG gửi 8193

Kết quả Xổ số Đà Nẵng, Thứ Tư 09/01/2019

Đặc biệt 660796
Giải nhất 30218
Giải nhì 51059
Giải ba 93434 72090
Giải tư 53250 69205 35123 82925
21998 81206 23326
Giải năm 2635
Giải sáu 1721 7377 3556
Giải bảy 909
Giải tám 20
Đầu Loto
0 05,06,09
1 18
2 23,25,26,21,20
3 34,35
4
5 59,50,56
6
7 77
8
9 96,90,98
Đuôi Loto
0 90,50,20
1 21
2
3 23
4 34
5 05,25,35
6 96,06,26,56
7 77
8 18,98
9 59,09
Kết quả Xổ số Đà Nẵng , soạn tin: XSDNG gửi 8193

Kết quả Xổ số Đà Nẵng, Thứ Bảy 05/01/2019

Đặc biệt 038004
Giải nhất 41110
Giải nhì 11885
Giải ba 22854 90718
Giải tư 93586 09174 25645 70133
56789 51819 16941
Giải năm 2246
Giải sáu 4281 6105 5320
Giải bảy 416
Giải tám 79
Đầu Loto
0 04,05
1 10,18,19,16
2 20
3 33
4 45,41,46
5 54
6
7 74,79
8 85,86,89,81
9
Đuôi Loto
0 10,20
1 41,81
2
3 33
4 04,54,74
5 85,45,05
6 86,46,16
7
8 18
9 89,19,79
Kết quả Xổ số Đà Nẵng , soạn tin: XSDNG gửi 8193

Kết quả Xổ số Đà Nẵng, Thứ Tư 02/01/2019

Đặc biệt 544025
Giải nhất 25573
Giải nhì 53380
Giải ba 65281 08252
Giải tư 73894 15834 66389 04792
81947 36877 27734
Giải năm 9479
Giải sáu 6860 4650 9523
Giải bảy 663
Giải tám 91
Đầu Loto
0
1
2 25,23
3 34,34
4 47
5 52,50
6 60,63
7 73,77,79
8 80,81,89
9 94,92,91
Đuôi Loto
0 80,60,50
1 81,91
2 52,92
3 73,23,63
4 94,34,34
5 25
6
7 47,77
8
9 89,79
Kết quả Xổ số Đà Nẵng , soạn tin: XSDNG gửi 8193

Kết quả Xổ số Đà Nẵng, Thứ Bảy 29/12/2018

Đặc biệt 436318
Giải nhất 70299
Giải nhì 64499
Giải ba 27089 25389
Giải tư 45273 24334 70751 78164
28464 82047 87577
Giải năm 1881
Giải sáu 4894 7428 1374
Giải bảy 218
Giải tám 84
Đầu Loto
0
1 18,18
2 28
3 34
4 47
5 51
6 64,64
7 73,77,74
8 89,89,81,84
9 99,99,94
Đuôi Loto
0
1 51,81
2
3 73
4 34,64,64,94,74,84
5
6
7 47,77
8 18,28,18
9 99,99,89,89
Kết quả Xổ số Đà Nẵng , soạn tin: XSDNG gửi 8193

Kết quả Xổ số Đà Nẵng, Thứ Tư 26/12/2018

Đặc biệt 107610
Giải nhất 63514
Giải nhì 12870
Giải ba 17518 59802
Giải tư 15951 16176 31596 72208
09703 08139 53282
Giải năm 1064
Giải sáu 8647 9849 4470
Giải bảy 283
Giải tám 32
Đầu Loto
0 02,08,03
1 10,14,18
2
3 39,32
4 47,49
5 51
6 64
7 70,76,70
8 82,83
9 96
Đuôi Loto
0 10,70,70
1 51
2 02,82,32
3 03,83
4 14,64
5
6 76,96
7 47
8 18,08
9 39,49
Kết quả Xổ số Đà Nẵng , soạn tin: XSDNG gửi 8193

Kết quả Xổ số Đà Nẵng, Thứ Bảy 22/12/2018

Đặc biệt 751693
Giải nhất 23678
Giải nhì 43351
Giải ba 89499 45966
Giải tư 56781 92797 95746 36593
58822 77642 97623
Giải năm 0687
Giải sáu 5169 2733 4949
Giải bảy 438
Giải tám 32
Đầu Loto
0
1
2 22,23
3 33,38,32
4 46,42,49
5 51
6 66,69
7 78
8 81,87
9 93,99,97,93
Đuôi Loto
0
1 51,81
2 22,42,32
3 93,93,23,33
4
5
6 66,46
7 97,87
8 78,38
9 99,69,49
Kết quả Xổ số Đà Nẵng , soạn tin: XSDNG gửi 8193

Kết quả Xổ số Đà Nẵng, Thứ Tư 19/12/2018

Đặc biệt 183405
Giải nhất 28344
Giải nhì 34680
Giải ba 88137 28291
Giải tư 48023 72332 55176 55115
12549 99727 47024
Giải năm 2687
Giải sáu 1565 6150 1736
Giải bảy 510
Giải tám 23
Đầu Loto
0 05
1 15,10
2 23,27,24,23
3 37,32,36
4 44,49
5 50
6 65
7 76
8 80,87
9 91
Đuôi Loto
0 80,50,10
1 91
2 32
3 23,23
4 44,24
5 05,15,65
6 76,36
7 37,27,87
8
9 49
Kết quả Xổ số Đà Nẵng , soạn tin: XSDNG gửi 8193
Lien he quang cao
BACK TO TOP