XSDLK - KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮC LẮC XSDLK - KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮC LẮC

Kết quả Xổ số Đắc Lắc, Thứ Ba 24/11/2020

Đặc biệt 082055
Giải nhất 48671
Giải nhì 23783
Giải ba 99153 21173
Giải tư 75614 95795 41004 52337
92792 67188 54820
Giải năm 9346
Giải sáu 6343 1249 1060
Giải bảy 509
Giải tám 73
Đầu Loto
0 04,09
1 14
2 20
3 37
4 46,43,49
5 55,53
6 60
7 71,73,73
8 83,88
9 95,92
Đuôi Loto
0 20,60
1 71
2 92
3 83,53,73,43,73
4 14,04
5 55,95
6 46
7 37
8 88
9 49,09
Kết quả Xổ số Đắc Lắc , soạn tin: XSDLK gửi 8193

Kết quả Xổ số Đắc Lắc, Thứ Ba 17/11/2020

Đặc biệt 183971
Giải nhất 10547
Giải nhì 23630
Giải ba 03905 89458
Giải tư 35418 89002 80479 88549
78988 08002 91805
Giải năm 3799
Giải sáu 6805 1377 2343
Giải bảy 610
Giải tám 67
Đầu Loto
0 05,02,02,05,05
1 18,10
2
3 30
4 47,49,43
5 58
6 67
7 71,79,77
8 88
9 99
Đuôi Loto
0 30,10
1 71
2 02,02
3 43
4
5 05,05,05
6
7 47,77,67
8 58,18,88
9 79,49,99
Kết quả Xổ số Đắc Lắc , soạn tin: XSDLK gửi 8193

Kết quả Xổ số Đắc Lắc, Thứ Ba 10/11/2020

Đặc biệt 633597
Giải nhất 76992
Giải nhì 80291
Giải ba 71972 00935
Giải tư 50923 88342 94918 03625
33586 52200 00282
Giải năm 5025
Giải sáu 1878 5446 3625
Giải bảy 564
Giải tám 87
Đầu Loto
0 00
1 18
2 23,25,25,25
3 35
4 42,46
5
6 64
7 72,78
8 86,82,87
9 97,92,91
Đuôi Loto
0 00
1 91
2 92,72,42,82
3 23
4 64
5 35,25,25,25
6 86,46
7 97,87
8 18,78
9
Kết quả Xổ số Đắc Lắc , soạn tin: XSDLK gửi 8193

Kết quả Xổ số Đắc Lắc, Thứ Ba 03/11/2020

Đặc biệt 417509
Giải nhất 23965
Giải nhì 87559
Giải ba 62883 67420
Giải tư 88653 00724 52069 08543
77388 47109 46396
Giải năm 0698
Giải sáu 1975 2535 9938
Giải bảy 346
Giải tám 92
Đầu Loto
0 09,09
1
2 20,24
3 35,38
4 43,46
5 59,53
6 65,69
7 75
8 83,88
9 96,98,92
Đuôi Loto
0 20
1
2 92
3 83,53,43
4 24
5 65,75,35
6 96,46
7
8 88,98,38
9 09,59,69,09
Kết quả Xổ số Đắc Lắc , soạn tin: XSDLK gửi 8193

Kết quả Xổ số Đắc Lắc, Thứ Ba 27/10/2020

Đặc biệt 289818
Giải nhất 12457
Giải nhì 08597
Giải ba 41270 55792
Giải tư 47958 75040 81257 32343
40943 29285 59231
Giải năm 3046
Giải sáu 9360 9295 1988
Giải bảy 360
Giải tám 39
Đầu Loto
0
1 18
2
3 31,39
4 40,43,43,46
5 57,58,57
6 60,60
7 70
8 85,88
9 97,92,95
Đuôi Loto
0 70,40,60,60
1 31
2 92
3 43,43
4
5 85,95
6 46
7 57,97,57
8 18,58,88
9 39
Kết quả Xổ số Đắc Lắc , soạn tin: XSDLK gửi 8193

Kết quả Xổ số Đắc Lắc, Thứ Ba 20/10/2020

Đặc biệt 384980
Giải nhất 61316
Giải nhì 88924
Giải ba 74280 27272
Giải tư 98823 69493 71928 02669
58532 20821 64835
Giải năm 1539
Giải sáu 7530 9980 9452
Giải bảy 262
Giải tám 73
Đầu Loto
0
1 16
2 24,23,28,21
3 32,35,39,30
4
5 52
6 69,62
7 72,73
8 80,80,80
9 93
Đuôi Loto
0 80,80,30,80
1 21
2 72,32,52,62
3 23,93,73
4 24
5 35
6 16
7
8 28
9 69,39
Kết quả Xổ số Đắc Lắc , soạn tin: XSDLK gửi 8193

Kết quả Xổ số Đắc Lắc, Thứ Ba 13/10/2020

Đặc biệt 150870
Giải nhất 03157
Giải nhì 58034
Giải ba 30613 95298
Giải tư 99009 06042 02935 36345
06987 74257 71368
Giải năm 4139
Giải sáu 8631 8978 2929
Giải bảy 405
Giải tám 43
Đầu Loto
0 09,05
1 13
2 29
3 34,35,39,31
4 42,45,43
5 57,57
6 68
7 70,78
8 87
9 98
Đuôi Loto
0 70
1 31
2 42
3 13,43
4 34
5 35,45,05
6
7 57,87,57
8 98,68,78
9 09,39,29
Kết quả Xổ số Đắc Lắc , soạn tin: XSDLK gửi 8193

Kết quả Xổ số Đắc Lắc, Thứ Ba 06/10/2020

Đặc biệt 126162
Giải nhất 09726
Giải nhì 42250
Giải ba 19351 57215
Giải tư 40195 33961 06016 84347
34795 07137 02201
Giải năm 8767
Giải sáu 6584 8126 2171
Giải bảy 221
Giải tám 92
Đầu Loto
0 01
1 15,16
2 26,26,21
3 37
4 47
5 50,51
6 62,61,67
7 71
8 84
9 95,95,92
Đuôi Loto
0 50
1 51,61,01,71,21
2 62,92
3
4 84
5 15,95,95
6 26,16,26
7 47,37,67
8
9
Kết quả Xổ số Đắc Lắc , soạn tin: XSDLK gửi 8193

Kết quả Xổ số Đắc Lắc, Thứ Ba 29/09/2020

Đặc biệt 617617
Giải nhất 03520
Giải nhì 85089
Giải ba 27479 08405
Giải tư 53270 01108 68992 20755
08050 22635 42527
Giải năm 3564
Giải sáu 5441 5121 6619
Giải bảy 172
Giải tám 92
Đầu Loto
0 05,08
1 17,19
2 20,27,21
3 35
4 41
5 55,50
6 64
7 79,70,72
8 89
9 92,92
Đuôi Loto
0 20,70,50
1 41,21
2 92,72,92
3
4 64
5 05,55,35
6
7 17,27
8 08
9 89,79,19
Kết quả Xổ số Đắc Lắc , soạn tin: XSDLK gửi 8193

Kết quả Xổ số Đắc Lắc, Thứ Ba 22/09/2020

Đặc biệt 581491
Giải nhất 08850
Giải nhì 98689
Giải ba 65200 25492
Giải tư 82445 20158 97820 31412
59180 50568 55994
Giải năm 6739
Giải sáu 4206 2684 2258
Giải bảy 686
Giải tám 34
Đầu Loto
0 00,06
1 12
2 20
3 39,34
4 45
5 50,58,58
6 68
7
8 89,80,84,86
9 91,92,94
Đuôi Loto
0 50,00,20,80
1 91
2 92,12
3
4 94,84,34
5 45
6 06,86
7
8 58,68,58
9 89,39
Kết quả Xổ số Đắc Lắc , soạn tin: XSDLK gửi 8193
BACK TO TOP