XSDLK - KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮC LẮC XSDLK - KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮC LẮC

Kết quả Xổ số Đắc Lắc, Thứ Ba 08/10/2019

Đặc biệt 496472
Giải nhất 07544
Giải nhì 11567
Giải ba 70380 23902
Giải tư 25194 92228 13894 58776
83215 64662 77540
Giải năm 7810
Giải sáu 3534 4175 3894
Giải bảy 264
Giải tám 56
Đầu Loto
0 02
1 15,10
2 28
3 34
4 44,40
5 56
6 67,62,64
7 72,76,75
8 80
9 94,94,94
Đuôi Loto
0 80,40,10
1
2 72,02,62
3
4 44,94,94,34,94,64
5 15,75
6 76,56
7 67
8 28
9
Kết quả Xổ số Đắc Lắc , soạn tin: XSDLK gửi 8193

Kết quả Xổ số Đắc Lắc, Thứ Ba 01/10/2019

Đặc biệt 003486
Giải nhất 43825
Giải nhì 06985
Giải ba 13779 29403
Giải tư 28930 16034 10809 08617
41917 20277 48168
Giải năm 1357
Giải sáu 6576 9492 5093
Giải bảy 935
Giải tám 78
Đầu Loto
0 03,09
1 17,17
2 25
3 30,34,35
4
5 57
6 68
7 79,77,76,78
8 86,85
9 92,93
Đuôi Loto
0 30
1
2 92
3 03,93
4 34
5 25,85,35
6 86,76
7 17,17,77,57
8 68,78
9 79,09
Kết quả Xổ số Đắc Lắc , soạn tin: XSDLK gửi 8193

Kết quả Xổ số Đắc Lắc, Thứ Ba 24/09/2019

Đặc biệt 543632
Giải nhất 05626
Giải nhì 83654
Giải ba 04448 80429
Giải tư 67676 25436 78259 06243
10202 10496 71758
Giải năm 0866
Giải sáu 1254 4753 8003
Giải bảy 713
Giải tám 26
Đầu Loto
0 02,03
1 13
2 26,29,26
3 32,36
4 48,43
5 54,59,58,54,53
6 66
7 76
8
9 96
Đuôi Loto
0
1
2 32,02
3 43,53,03,13
4 54,54
5
6 26,76,36,96,66,26
7
8 48,58
9 29,59
Kết quả Xổ số Đắc Lắc , soạn tin: XSDLK gửi 8193

Kết quả Xổ số Đắc Lắc, Thứ Ba 17/09/2019

Đặc biệt 439854
Giải nhất 49553
Giải nhì 63392
Giải ba 60933 98148
Giải tư 55163 53321 56852 51273
73220 52642 45170
Giải năm 1713
Giải sáu 2695 1517 1419
Giải bảy 689
Giải tám 70
Đầu Loto
0
1 13,17,19
2 21,20
3 33
4 48,42
5 54,53,52
6 63
7 73,70,70
8 89
9 92,95
Đuôi Loto
0 20,70,70
1 21
2 92,52,42
3 53,33,63,73,13
4 54
5 95
6
7 17
8 48
9 19,89
Kết quả Xổ số Đắc Lắc , soạn tin: XSDLK gửi 8193

Kết quả Xổ số Đắc Lắc, Thứ Ba 10/09/2019

Đặc biệt 479254
Giải nhất 52354
Giải nhì 55014
Giải ba 18830 63644
Giải tư 26202 85124 73372 74742
83056 27637 37704
Giải năm 6169
Giải sáu 8129 1927 4863
Giải bảy 505
Giải tám 84
Đầu Loto
0 02,04,05
1 14
2 24,29,27
3 30,37
4 44,42
5 54,54,56
6 69,63
7 72
8 84
9
Đuôi Loto
0 30
1
2 02,72,42
3 63
4 54,54,14,44,24,04,84
5 05
6 56
7 37,27
8
9 69,29
Kết quả Xổ số Đắc Lắc , soạn tin: XSDLK gửi 8193

Kết quả Xổ số Đắc Lắc, Thứ Ba 03/09/2019

Đặc biệt 856866
Giải nhất 82275
Giải nhì 05247
Giải ba 24099 79800
Giải tư 65939 24851 38460 14578
85865 95361 66558
Giải năm 1528
Giải sáu 8433 1672 2894
Giải bảy 661
Giải tám 13
Đầu Loto
0 00
1 13
2 28
3 39,33
4 47
5 51,58
6 66,60,65,61,61
7 75,78,72
8
9 99,94
Đuôi Loto
0 00,60
1 51,61,61
2 72
3 33,13
4 94
5 75,65
6 66
7 47
8 78,58,28
9 99,39
Kết quả Xổ số Đắc Lắc , soạn tin: XSDLK gửi 8193

Kết quả Xổ số Đắc Lắc, Thứ Ba 27/08/2019

Đặc biệt 974822
Giải nhất 31134
Giải nhì 10747
Giải ba 74930 93145
Giải tư 44378 70135 68301 51322
68616 12629 22627
Giải năm 5048
Giải sáu 4694 3868 9460
Giải bảy 807
Giải tám 26
Đầu Loto
0 01,07
1 16
2 22,22,29,27,26
3 34,30,35
4 47,45,48
5
6 68,60
7 78
8
9 94
Đuôi Loto
0 30,60
1 01
2 22,22
3
4 34,94
5 45,35
6 16,26
7 47,27,07
8 78,48,68
9 29
Kết quả Xổ số Đắc Lắc , soạn tin: XSDLK gửi 8193

Kết quả Xổ số Đắc Lắc, Thứ Ba 20/08/2019

Đặc biệt 332952
Giải nhất 81733
Giải nhì 89214
Giải ba 56854 53669
Giải tư 73364 92943 78412 65922
88391 23846 64997
Giải năm 6265
Giải sáu 6716 0412 4423
Giải bảy 439
Giải tám 79
Đầu Loto
0
1 14,12,16,12
2 22,23
3 33,39
4 43,46
5 52,54
6 69,64,65
7 79
8
9 91,97
Đuôi Loto
0
1 91
2 52,12,22,12
3 33,43,23
4 14,54,64
5 65
6 46,16
7 97
8
9 69,39,79
Kết quả Xổ số Đắc Lắc , soạn tin: XSDLK gửi 8193

Kết quả Xổ số Đắc Lắc, Thứ Ba 13/08/2019

Đặc biệt 990590
Giải nhất 56246
Giải nhì 31948
Giải ba 29145 17682
Giải tư 91102 84207 77488 33978
39794 08917 98843
Giải năm 3793
Giải sáu 1404 0950 3968
Giải bảy 870
Giải tám 10
Đầu Loto
0 02,07,04
1 17,10
2
3
4 46,48,45,43
5 50
6 68
7 78,70
8 82,88
9 90,94,93
Đuôi Loto
0 90,50,70,10
1
2 82,02
3 43,93
4 94,04
5 45
6 46
7 07,17
8 48,88,78,68
9
Kết quả Xổ số Đắc Lắc , soạn tin: XSDLK gửi 8193

Kết quả Xổ số Đắc Lắc, Thứ Ba 06/08/2019

Đặc biệt 072614
Giải nhất 15974
Giải nhì 30998
Giải ba 69131 41463
Giải tư 83997 68053 01970 19140
82769 03256 77991
Giải năm 0670
Giải sáu 0204 4393 2129
Giải bảy 205
Giải tám 75
Đầu Loto
0 04,05
1 14
2 29
3 31
4 40
5 53,56
6 63,69
7 74,70,70,75
8
9 98,97,91,93
Đuôi Loto
0 70,40,70
1 31,91
2
3 63,53,93
4 14,74,04
5 05,75
6 56
7 97
8 98
9 69,29
Kết quả Xổ số Đắc Lắc , soạn tin: XSDLK gửi 8193
BACK TO TOP