XSDLK - KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮC LẮC XSDLK - KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮC LẮC

Kết quả Xổ số Đắc Lắc, Thứ Ba 19/11/2019

Đặc biệt 086268
Giải nhất 19720
Giải nhì 68095
Giải ba 59601 75885
Giải tư 27503 21631 25235 48365
59148 84840 52056
Giải năm 2355
Giải sáu 4557 1569 1679
Giải bảy 024
Giải tám 34
Đầu Loto
0 01,03
1
2 20,24
3 31,35,34
4 48,40
5 56,55,57
6 68,65,69
7 79
8 85
9 95
Đuôi Loto
0 20,40
1 01,31
2
3 03
4 24,34
5 95,85,35,65,55
6 56
7 57
8 68,48
9 69,79
Kết quả Xổ số Đắc Lắc , soạn tin: XSDLK gửi 8193

Kết quả Xổ số Đắc Lắc, Thứ Ba 12/11/2019

Đặc biệt 868693
Giải nhất 30621
Giải nhì 38929
Giải ba 05681 78260
Giải tư 93566 71504 98085 68290
69750 70235 29301
Giải năm 9559
Giải sáu 5531 5935 3321
Giải bảy 020
Giải tám 67
Đầu Loto
0 04,01
1
2 21,29,21,20
3 35,31,35
4
5 50,59
6 60,66,67
7
8 81,85
9 93,90
Đuôi Loto
0 60,90,50,20
1 21,81,01,31,21
2
3 93
4 04
5 85,35,35
6 66
7 67
8
9 29,59
Kết quả Xổ số Đắc Lắc , soạn tin: XSDLK gửi 8193

Kết quả Xổ số Đắc Lắc, Thứ Ba 05/11/2019

Đặc biệt 673459
Giải nhất 05163
Giải nhì 53462
Giải ba 87744 00412
Giải tư 54584 22353 83906 63105
55667 90261 18442
Giải năm 6074
Giải sáu 4430 6094 6596
Giải bảy 667
Giải tám 00
Đầu Loto
0 06,05,00
1 12
2
3 30
4 44,42
5 59,53
6 63,62,67,61,67
7 74
8 84
9 94,96
Đuôi Loto
0 30,00
1 61
2 62,12,42
3 63,53
4 44,84,74,94
5 05
6 06,96
7 67,67
8
9 59
Kết quả Xổ số Đắc Lắc , soạn tin: XSDLK gửi 8193

Kết quả Xổ số Đắc Lắc, Thứ Ba 29/10/2019

Đặc biệt 194510
Giải nhất 41821
Giải nhì 80389
Giải ba 68041 92396
Giải tư 88755 27266 44034 15248
93027 48013 66754
Giải năm 1708
Giải sáu 9021 0542 5290
Giải bảy 776
Giải tám 38
Đầu Loto
0 08
1 10,13
2 21,27,21
3 34,38
4 41,48,42
5 55,54
6 66
7 76
8 89
9 96,90
Đuôi Loto
0 10,90
1 21,41,21
2 42
3 13
4 34,54
5 55
6 96,66,76
7 27
8 48,08,38
9 89
Kết quả Xổ số Đắc Lắc , soạn tin: XSDLK gửi 8193

Kết quả Xổ số Đắc Lắc, Thứ Ba 22/10/2019

Đặc biệt 978529
Giải nhất 78464
Giải nhì 74437
Giải ba 74313 10517
Giải tư 26937 07112 49945 70308
08795 04174 09519
Giải năm 7031
Giải sáu 5181 4710 8410
Giải bảy 453
Giải tám 10
Đầu Loto
0 08
1 13,17,12,19,10,10,10
2 29
3 37,37,31
4 45
5 53
6 64
7 74
8 81
9 95
Đuôi Loto
0 10,10,10
1 31,81
2 12
3 13,53
4 64,74
5 45,95
6
7 37,17,37
8 08
9 29,19
Kết quả Xổ số Đắc Lắc , soạn tin: XSDLK gửi 8193

Kết quả Xổ số Đắc Lắc, Thứ Ba 15/10/2019

Đặc biệt 021843
Giải nhất 67920
Giải nhì 57539
Giải ba 76953 22548
Giải tư 73295 09676 85670 73942
81165 57309 59145
Giải năm 9288
Giải sáu 9059 0452 0807
Giải bảy 106
Giải tám 28
Đầu Loto
0 09,07,06
1
2 20,28
3 39
4 43,48,42,45
5 53,59,52
6 65
7 76,70
8 88
9 95
Đuôi Loto
0 20,70
1
2 42,52
3 43,53
4
5 95,65,45
6 76,06
7 07
8 48,88,28
9 39,09,59
Kết quả Xổ số Đắc Lắc , soạn tin: XSDLK gửi 8193

Kết quả Xổ số Đắc Lắc, Thứ Ba 08/10/2019

Đặc biệt 496472
Giải nhất 07544
Giải nhì 11567
Giải ba 70380 23902
Giải tư 25194 92228 13894 58776
83215 64662 77540
Giải năm 7810
Giải sáu 3534 4175 3894
Giải bảy 264
Giải tám 56
Đầu Loto
0 02
1 15,10
2 28
3 34
4 44,40
5 56
6 67,62,64
7 72,76,75
8 80
9 94,94,94
Đuôi Loto
0 80,40,10
1
2 72,02,62
3
4 44,94,94,34,94,64
5 15,75
6 76,56
7 67
8 28
9
Kết quả Xổ số Đắc Lắc , soạn tin: XSDLK gửi 8193

Kết quả Xổ số Đắc Lắc, Thứ Ba 01/10/2019

Đặc biệt 003486
Giải nhất 43825
Giải nhì 06985
Giải ba 13779 29403
Giải tư 28930 16034 10809 08617
41917 20277 48168
Giải năm 1357
Giải sáu 6576 9492 5093
Giải bảy 935
Giải tám 78
Đầu Loto
0 03,09
1 17,17
2 25
3 30,34,35
4
5 57
6 68
7 79,77,76,78
8 86,85
9 92,93
Đuôi Loto
0 30
1
2 92
3 03,93
4 34
5 25,85,35
6 86,76
7 17,17,77,57
8 68,78
9 79,09
Kết quả Xổ số Đắc Lắc , soạn tin: XSDLK gửi 8193

Kết quả Xổ số Đắc Lắc, Thứ Ba 24/09/2019

Đặc biệt 543632
Giải nhất 05626
Giải nhì 83654
Giải ba 04448 80429
Giải tư 67676 25436 78259 06243
10202 10496 71758
Giải năm 0866
Giải sáu 1254 4753 8003
Giải bảy 713
Giải tám 26
Đầu Loto
0 02,03
1 13
2 26,29,26
3 32,36
4 48,43
5 54,59,58,54,53
6 66
7 76
8
9 96
Đuôi Loto
0
1
2 32,02
3 43,53,03,13
4 54,54
5
6 26,76,36,96,66,26
7
8 48,58
9 29,59
Kết quả Xổ số Đắc Lắc , soạn tin: XSDLK gửi 8193

Kết quả Xổ số Đắc Lắc, Thứ Ba 17/09/2019

Đặc biệt 439854
Giải nhất 49553
Giải nhì 63392
Giải ba 60933 98148
Giải tư 55163 53321 56852 51273
73220 52642 45170
Giải năm 1713
Giải sáu 2695 1517 1419
Giải bảy 689
Giải tám 70
Đầu Loto
0
1 13,17,19
2 21,20
3 33
4 48,42
5 54,53,52
6 63
7 73,70,70
8 89
9 92,95
Đuôi Loto
0 20,70,70
1 21
2 92,52,42
3 53,33,63,73,13
4 54
5 95
6
7 17
8 48
9 19,89
Kết quả Xổ số Đắc Lắc , soạn tin: XSDLK gửi 8193
BACK TO TOP