XSBDH - KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH ĐỊNH XSBDH - KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH ĐỊNH

Kết quả Xổ số Bình Định, Thứ Năm 22/10/2020

Đặc biệt 687395
Giải nhất 13073
Giải nhì 28258
Giải ba 20041 36499
Giải tư 43304 91939 75897 92042
66340 84777 44074
Giải năm 1317
Giải sáu 9039 6974 6360
Giải bảy 348
Giải tám 27
Đầu Loto
0 04
1 17
2 27
3 39,39
4 41,42,40,48
5 58
6 60
7 73,77,74,74
8
9 95,99,97
Đuôi Loto
0 40,60
1 41
2 42
3 73
4 04,74,74
5 95
6
7 97,77,17,27
8 58,48
9 99,39,39
Kết quả Xổ số Bình Định , soạn tin: XSBDH gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Định, Thứ Năm 15/10/2020

Đặc biệt 962327
Giải nhất 58497
Giải nhì 43603
Giải ba 72638 36725
Giải tư 17792 18911 82205 34965
84258 66700 27617
Giải năm 7309
Giải sáu 6368 4491 5950
Giải bảy 261
Giải tám 46
Đầu Loto
0 03,05,00,09
1 11,17
2 27,25
3 38
4 46
5 58,50
6 65,68,61
7
8
9 97,92,91
Đuôi Loto
0 00,50
1 11,91,61
2 92
3 03
4
5 25,05,65
6 46
7 27,97,17
8 38,58,68
9 09
Kết quả Xổ số Bình Định , soạn tin: XSBDH gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Định, Thứ Năm 08/10/2020

Đặc biệt 603903
Giải nhất 94085
Giải nhì 61635
Giải ba 76120 46249
Giải tư 50537 60349 32243 11585
87204 65931 15503
Giải năm 1910
Giải sáu 4305 0373 3633
Giải bảy 488
Giải tám 43
Đầu Loto
0 03,04,03,05
1 10
2 20
3 35,37,31,33
4 49,49,43,43
5
6
7 73
8 85,85,88
9
Đuôi Loto
0 20,10
1 31
2
3 03,43,03,73,33,43
4 04
5 85,35,85,05
6
7 37
8 88
9 49,49
Kết quả Xổ số Bình Định , soạn tin: XSBDH gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Định, Thứ Năm 01/10/2020

Đặc biệt 700648
Giải nhất 71488
Giải nhì 33235
Giải ba 96170 27583
Giải tư 44515 43108 59648 91329
09534 45345 27623
Giải năm 9299
Giải sáu 5819 0830 7669
Giải bảy 293
Giải tám 87
Đầu Loto
0 08
1 15,19
2 29,23
3 35,34,30
4 48,48,45
5
6 69
7 70
8 88,83,87
9 99,93
Đuôi Loto
0 70,30
1
2
3 83,23,93
4 34
5 35,15,45
6
7 87
8 48,88,08,48
9 29,99,19,69
Kết quả Xổ số Bình Định , soạn tin: XSBDH gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Định, Thứ Năm 24/09/2020

Đặc biệt 902805
Giải nhất 78910
Giải nhì 43878
Giải ba 29026 72456
Giải tư 17019 51169 18821 48970
57646 73406 76614
Giải năm 2138
Giải sáu 4624 9993 5985
Giải bảy 112
Giải tám 42
Đầu Loto
0 05,06
1 10,19,14,12
2 26,21,24
3 38
4 46,42
5 56
6 69
7 78,70
8 85
9 93
Đuôi Loto
0 10,70
1 21
2 12,42
3 93
4 14,24
5 05,85
6 26,56,46,06
7
8 78,38
9 19,69
Kết quả Xổ số Bình Định , soạn tin: XSBDH gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Định, Thứ Năm 17/09/2020

Đặc biệt 690411
Giải nhất 24982
Giải nhì 41182
Giải ba 44740 65640
Giải tư 30254 52302 49885 54596
42806 99346 05611
Giải năm 6099
Giải sáu 5086 0051 5692
Giải bảy 046
Giải tám 96
Đầu Loto
0 02,06
1 11,11
2
3
4 40,40,46,46
5 54,51
6
7
8 82,82,85,86
9 96,99,92,96
Đuôi Loto
0 40,40
1 11,11,51
2 82,82,02,92
3
4 54
5 85
6 96,06,46,86,46,96
7
8
9 99
Kết quả Xổ số Bình Định , soạn tin: XSBDH gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Định, Thứ Năm 10/09/2020

Đặc biệt 905736
Giải nhất 88312
Giải nhì 62138
Giải ba 62382 31671
Giải tư 60748 17963 53583 24228
88454 97527 73569
Giải năm 2349
Giải sáu 7068 8603 0453
Giải bảy 177
Giải tám 47
Đầu Loto
0 03
1 12
2 28,27
3 36,38
4 48,49,47
5 54,53
6 63,69,68
7 71,77
8 82,83
9
Đuôi Loto
0
1 71
2 12,82
3 63,83,03,53
4 54
5
6 36
7 27,77,47
8 38,48,28,68
9 69,49
Kết quả Xổ số Bình Định , soạn tin: XSBDH gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Định, Thứ Năm 03/09/2020

Đặc biệt 786643
Giải nhất 02260
Giải nhì 46522
Giải ba 10326 05877
Giải tư 55329 86543 58388 34049
17135 09062 22434
Giải năm 4090
Giải sáu 1521 2112 5899
Giải bảy 363
Giải tám 18
Đầu Loto
0
1 12,18
2 22,26,29,21
3 35,34
4 43,43,49
5
6 60,62,63
7 77
8 88
9 90,99
Đuôi Loto
0 60,90
1 21
2 22,62,12
3 43,43,63
4 34
5 35
6 26
7 77
8 88,18
9 29,49,99
Kết quả Xổ số Bình Định , soạn tin: XSBDH gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Định, Thứ Năm 27/08/2020

Đặc biệt 386612
Giải nhất 69706
Giải nhì 97664
Giải ba 88385 93343
Giải tư 05440 34759 38074 63292
30164 25405 58021
Giải năm 3657
Giải sáu 6826 9472 9727
Giải bảy 610
Giải tám 31
Đầu Loto
0 06,05
1 12,10
2 21,26,27
3 31
4 43,40
5 59,57
6 64,64
7 74,72
8 85
9 92
Đuôi Loto
0 40,10
1 21,31
2 12,92,72
3 43
4 64,74,64
5 85,05
6 06,26
7 57,27
8
9 59
Kết quả Xổ số Bình Định , soạn tin: XSBDH gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Định, Thứ Năm 20/08/2020

Đặc biệt 369567
Giải nhất 16876
Giải nhì 80593
Giải ba 53085 57618
Giải tư 50159 36466 84563 57709
89170 24136 10575
Giải năm 1578
Giải sáu 5071 3892 9171
Giải bảy 976
Giải tám 72
Đầu Loto
0 09
1 18
2
3 36
4
5 59
6 67,66,63
7 76,70,75,78,71,71,76,72
8 85
9 93,92
Đuôi Loto
0 70
1 71,71
2 92,72
3 93,63
4
5 85,75
6 76,66,36,76
7 67
8 18,78
9 59,09
Kết quả Xổ số Bình Định , soạn tin: XSBDH gửi 8193
BACK TO TOP