XSVT - KẾT QUẢ XỔ SỐ VŨNG TÀU XSVT - KẾT QUẢ XỔ SỐ VŨNG TÀU

Kết quả Xổ số Vũng Tàu, Thứ Ba 13/08/2019

Đặc biệt 035587
Giải nhất 98202
Giải nhì 32777
Giải ba 44933 79721
Giải tư 73345 64164 45078 34656
26084 11916 34307
Giải năm 7125
Giải sáu 9177 5487 8309
Giải bảy 575
Giải tám 97
Đầu Loto
0 02,07,09
1 16
2 21,25
3 33
4 45
5 56
6 64
7 77,78,77,75
8 87,84,87
9 97
Đuôi Loto
0
1 21
2 02
3 33
4 64,84
5 45,25,75
6 56,16
7 87,77,07,77,87,97
8 78
9 09
Kết quả Xổ số Vũng Tàu , soạn tin: XSVT gửi 8193

Kết quả Xổ số Vũng Tàu, Thứ Ba 06/08/2019

Đặc biệt 664616
Giải nhất 39550
Giải nhì 60511
Giải ba 25608 80753
Giải tư 83717 91053 85436 30518
96314 57240 70545
Giải năm 3632
Giải sáu 3103 3713 7508
Giải bảy 234
Giải tám 80
Đầu Loto
0 08,03,08
1 16,11,17,18,14,13
2
3 36,32,34
4 40,45
5 50,53,53
6
7
8 80
9
Đuôi Loto
0 50,40,80
1 11
2 32
3 53,53,03,13
4 14,34
5 45
6 16,36
7 17
8 08,18,08
9
Kết quả Xổ số Vũng Tàu , soạn tin: XSVT gửi 8193

Kết quả Xổ số Vũng Tàu, Thứ Ba 30/07/2019

Đặc biệt 859890
Giải nhất 97014
Giải nhì 52290
Giải ba 57275 45941
Giải tư 81443 93845 34345 29498
27781 94067 94716
Giải năm 4607
Giải sáu 4606 2835 8635
Giải bảy 477
Giải tám 45
Đầu Loto
0 07,06
1 14,16
2
3 35,35
4 41,43,45,45,45
5
6 67
7 75,77
8 81
9 90,90,98
Đuôi Loto
0 90,90
1 41,81
2
3 43
4 14
5 75,45,45,35,35,45
6 16,06
7 67,07,77
8 98
9
Kết quả Xổ số Vũng Tàu , soạn tin: XSVT gửi 8193

Kết quả Xổ số Vũng Tàu, Thứ Ba 23/07/2019

Đặc biệt 837048
Giải nhất 06309
Giải nhì 46459
Giải ba 93555 87696
Giải tư 95540 92507 61581 23254
35291 38156 01755
Giải năm 5433
Giải sáu 6843 7428 7451
Giải bảy 391
Giải tám 45
Đầu Loto
0 09,07
1
2 28
3 33
4 48,40,43,45
5 59,55,54,56,55,51
6
7
8 81
9 96,91,91
Đuôi Loto
0 40
1 81,91,51,91
2
3 33,43
4 54
5 55,55,45
6 96,56
7 07
8 48,28
9 09,59
Kết quả Xổ số Vũng Tàu , soạn tin: XSVT gửi 8193

Kết quả Xổ số Vũng Tàu, Thứ Ba 16/07/2019

Đặc biệt 368060
Giải nhất 66675
Giải nhì 19837
Giải ba 45286 28967
Giải tư 44528 36584 38109 58258
63249 66723 55350
Giải năm 7817
Giải sáu 4680 2912 0853
Giải bảy 532
Giải tám 73
Đầu Loto
0 09
1 17,12
2 28,23
3 37,32
4 49
5 58,50,53
6 60,67
7 75,73
8 86,84,80
9
Đuôi Loto
0 60,50,80
1
2 12,32
3 23,53,73
4 84
5 75
6 86
7 37,67,17
8 28,58
9 09,49
Kết quả Xổ số Vũng Tàu , soạn tin: XSVT gửi 8193

Kết quả Xổ số Vũng Tàu, Thứ Ba 09/07/2019

Đặc biệt 918294
Giải nhất 80778
Giải nhì 29511
Giải ba 67932 68924
Giải tư 91316 47304 55905 77801
63638 72405 69666
Giải năm 6754
Giải sáu 2158 7108 6854
Giải bảy 412
Giải tám 80
Đầu Loto
0 04,05,01,05,08
1 11,16,12
2 24
3 32,38
4
5 54,58,54
6 66
7 78
8 80
9 94
Đuôi Loto
0 80
1 11,01
2 32,12
3
4 94,24,04,54,54
5 05,05
6 16,66
7
8 78,38,58,08
9
Kết quả Xổ số Vũng Tàu , soạn tin: XSVT gửi 8193

Kết quả Xổ số Vũng Tàu, Thứ Ba 02/07/2019

Đặc biệt 253224
Giải nhất 42791
Giải nhì 87109
Giải ba 02797 99655
Giải tư 80819 15379 05997 64139
12442 09886 74763
Giải năm 8635
Giải sáu 6523 9868 0142
Giải bảy 393
Giải tám 39
Đầu Loto
0 09
1 19
2 24,23
3 39,35,39
4 42,42
5 55
6 63,68
7 79
8 86
9 91,97,97,93
Đuôi Loto
0
1 91
2 42,42
3 63,23,93
4 24
5 55,35
6 86
7 97,97
8 68
9 09,19,79,39,39
Kết quả Xổ số Vũng Tàu , soạn tin: XSVT gửi 8193

Kết quả Xổ số Vũng Tàu, Thứ Ba 25/06/2019

Đặc biệt 713195
Giải nhất 67044
Giải nhì 97100
Giải ba 72313 29422
Giải tư 96347 69401 23599 88131
64475 62947 21333
Giải năm 5324
Giải sáu 1974 2235 9140
Giải bảy 847
Giải tám 11
Đầu Loto
0 00,01
1 13,11
2 22,24
3 31,33,35
4 44,47,47,40,47
5
6
7 75,74
8
9 95,99
Đuôi Loto
0 00,40
1 01,31,11
2 22
3 13,33
4 44,24,74
5 95,75,35
6
7 47,47,47
8
9 99
Kết quả Xổ số Vũng Tàu , soạn tin: XSVT gửi 8193

Kết quả Xổ số Vũng Tàu, Thứ Ba 18/06/2019

Đặc biệt 277462
Giải nhất 80286
Giải nhì 43683
Giải ba 89080 08736
Giải tư 73067 24119 69500 41222
85432 44672 88205
Giải năm 2595
Giải sáu 6669 9662 9769
Giải bảy 914
Giải tám 10
Đầu Loto
0 00,05
1 19,14,10
2 22
3 36,32
4
5
6 62,67,69,62,69
7 72
8 86,83,80
9 95
Đuôi Loto
0 80,00,10
1
2 62,22,32,72,62
3 83
4 14
5 05,95
6 86,36
7 67
8
9 19,69,69
Kết quả Xổ số Vũng Tàu , soạn tin: XSVT gửi 8193

Kết quả Xổ số Vũng Tàu, Thứ Ba 11/06/2019

Đặc biệt 953399
Giải nhất 22915
Giải nhì 15865
Giải ba 53291 38611
Giải tư 05748 87252 26388 91087
09130 64035 47684
Giải năm 3561
Giải sáu 2840 3747 8069
Giải bảy 459
Giải tám 82
Đầu Loto
0
1 15,11
2
3 30,35
4 48,40,47
5 52,59
6 65,61,69
7
8 88,87,84,82
9 99,91
Đuôi Loto
0 30,40
1 91,11,61
2 52,82
3
4 84
5 15,65,35
6
7 87,47
8 48,88
9 99,69,59
Kết quả Xổ số Vũng Tàu , soạn tin: XSVT gửi 8193
BACK TO TOP