XSVT - KẾT QUẢ XỔ SỐ VŨNG TÀU XSVT - KẾT QUẢ XỔ SỐ VŨNG TÀU

Kết quả Xổ số Vũng Tàu, Thứ Ba 08/10/2019

Đặc biệt 636417
Giải nhất 12924
Giải nhì 44503
Giải ba 80967 69459
Giải tư 49375 11187 37541 19609
22512 85699 63725
Giải năm 5933
Giải sáu 1606 5798 3113
Giải bảy 521
Giải tám 30
Đầu Loto
0 03,09,06
1 17,12,13
2 24,25,21
3 33,30
4 41
5 59
6 67
7 75
8 87
9 99,98
Đuôi Loto
0 30
1 41,21
2 12
3 03,33,13
4 24
5 75,25
6 06
7 17,67,87
8 98
9 59,09,99
Kết quả Xổ số Vũng Tàu , soạn tin: XSVT gửi 8193

Kết quả Xổ số Vũng Tàu, Thứ Ba 01/10/2019

Đặc biệt 587258
Giải nhất 45425
Giải nhì 94097
Giải ba 43072 27446
Giải tư 49544 13770 20775 04405
55359 98950 22574
Giải năm 7822
Giải sáu 7382 3387 8955
Giải bảy 541
Giải tám 25
Đầu Loto
0 05
1
2 25,22,25
3
4 46,44,41
5 58,59,50,55
6
7 72,70,75,74
8 82,87
9 97
Đuôi Loto
0 70,50
1 41
2 72,22,82
3
4 44,74
5 25,75,05,55,25
6 46
7 97,87
8 58
9 59
Kết quả Xổ số Vũng Tàu , soạn tin: XSVT gửi 8193

Kết quả Xổ số Vũng Tàu, Thứ Ba 24/09/2019

Đặc biệt 123550
Giải nhất 44309
Giải nhì 95695
Giải ba 20026 50420
Giải tư 74333 23513 11648 88223
96134 85263 13478
Giải năm 4253
Giải sáu 8333 5203 9473
Giải bảy 688
Giải tám 85
Đầu Loto
0 09,03
1 13
2 26,20,23
3 33,34,33
4 48
5 50,53
6 63
7 78,73
8 88,85
9 95
Đuôi Loto
0 50,20
1
2
3 33,13,23,63,53,33,03,73
4 34
5 95,85
6 26
7
8 48,78,88
9 09
Kết quả Xổ số Vũng Tàu , soạn tin: XSVT gửi 8193

Kết quả Xổ số Vũng Tàu, Thứ Ba 17/09/2019

Đặc biệt 389283
Giải nhất 09752
Giải nhì 05553
Giải ba 11086 05302
Giải tư 14716 03329 40344 68812
26217 47731 89309
Giải năm 6216
Giải sáu 8439 3584 6266
Giải bảy 622
Giải tám 42
Đầu Loto
0 02,09
1 16,12,17,16
2 29,22
3 31,39
4 44,42
5 52,53
6 66
7
8 83,86,84
9
Đuôi Loto
0
1 31
2 52,02,12,22,42
3 83,53
4 44,84
5
6 86,16,16,66
7 17
8
9 29,09,39
Kết quả Xổ số Vũng Tàu , soạn tin: XSVT gửi 8193

Kết quả Xổ số Vũng Tàu, Thứ Ba 10/09/2019

Đặc biệt 850698
Giải nhất 96898
Giải nhì 93849
Giải ba 49906 03381
Giải tư 65903 92705 02556 31250
80798 42412 95158
Giải năm 9917
Giải sáu 1893 9495 3299
Giải bảy 929
Giải tám 12
Đầu Loto
0 06,03,05
1 12,17,12
2 29
3
4 49
5 56,50,58
6
7
8 81
9 98,98,98,93,95,99
Đuôi Loto
0 50
1 81
2 12,12
3 03,93
4
5 05,95
6 06,56
7 17
8 98,98,98,58
9 49,99,29
Kết quả Xổ số Vũng Tàu , soạn tin: XSVT gửi 8193

Kết quả Xổ số Vũng Tàu, Thứ Ba 03/09/2019

Đặc biệt 972942
Giải nhất 56775
Giải nhì 42691
Giải ba 81093 63274
Giải tư 94920 43187 43027 03336
57457 46235 87606
Giải năm 4604
Giải sáu 3581 3348 6232
Giải bảy 658
Giải tám 30
Đầu Loto
0 06,04
1
2 20,27
3 36,35,32,30
4 42,48
5 57,58
6
7 75,74
8 87,81
9 91,93
Đuôi Loto
0 20,30
1 91,81
2 42,32
3 93
4 74,04
5 75,35
6 36,06
7 87,27,57
8 48,58
9
Kết quả Xổ số Vũng Tàu , soạn tin: XSVT gửi 8193

Kết quả Xổ số Vũng Tàu, Thứ Ba 27/08/2019

Đặc biệt 142138
Giải nhất 53874
Giải nhì 29797
Giải ba 08293 05797
Giải tư 65032 28673 28430 56204
29312 63859 51410
Giải năm 4842
Giải sáu 7256 0918 3388
Giải bảy 950
Giải tám 69
Đầu Loto
0 04
1 12,10,18
2
3 38,32,30
4 42
5 59,56,50
6 69
7 74,73
8 88
9 97,93,97
Đuôi Loto
0 30,10,50
1
2 32,12,42
3 93,73
4 74,04
5
6 56
7 97,97
8 38,18,88
9 59,69
Kết quả Xổ số Vũng Tàu , soạn tin: XSVT gửi 8193

Kết quả Xổ số Vũng Tàu, Thứ Ba 20/08/2019

Đặc biệt 345875
Giải nhất 57209
Giải nhì 97547
Giải ba 81005 73701
Giải tư 67729 38035 59138 01083
15976 72392 25752
Giải năm 2676
Giải sáu 0500 7135 4178
Giải bảy 801
Giải tám 48
Đầu Loto
0 09,05,01,00,01
1
2 29
3 35,38,35
4 47,48
5 52
6
7 75,76,76,78
8 83
9 92
Đuôi Loto
0 00
1 01,01
2 92,52
3 83
4
5 75,05,35,35
6 76,76
7 47
8 38,78,48
9 09,29
Kết quả Xổ số Vũng Tàu , soạn tin: XSVT gửi 8193

Kết quả Xổ số Vũng Tàu, Thứ Ba 13/08/2019

Đặc biệt 035587
Giải nhất 98202
Giải nhì 32777
Giải ba 44933 79721
Giải tư 73345 64164 45078 34656
26084 11916 34307
Giải năm 7125
Giải sáu 9177 5487 8309
Giải bảy 575
Giải tám 97
Đầu Loto
0 02,07,09
1 16
2 21,25
3 33
4 45
5 56
6 64
7 77,78,77,75
8 87,84,87
9 97
Đuôi Loto
0
1 21
2 02
3 33
4 64,84
5 45,25,75
6 56,16
7 87,77,07,77,87,97
8 78
9 09
Kết quả Xổ số Vũng Tàu , soạn tin: XSVT gửi 8193

Kết quả Xổ số Vũng Tàu, Thứ Ba 06/08/2019

Đặc biệt 664616
Giải nhất 39550
Giải nhì 60511
Giải ba 25608 80753
Giải tư 83717 91053 85436 30518
96314 57240 70545
Giải năm 3632
Giải sáu 3103 3713 7508
Giải bảy 234
Giải tám 80
Đầu Loto
0 08,03,08
1 16,11,17,18,14,13
2
3 36,32,34
4 40,45
5 50,53,53
6
7
8 80
9
Đuôi Loto
0 50,40,80
1 11
2 32
3 53,53,03,13
4 14,34
5 45
6 16,36
7 17
8 08,18,08
9
Kết quả Xổ số Vũng Tàu , soạn tin: XSVT gửi 8193
BACK TO TOP