XSVT - KẾT QUẢ XỔ SỐ VŨNG TÀU XSVT - KẾT QUẢ XỔ SỐ VŨNG TÀU

Kết quả Xổ số Vũng Tàu, Thứ Ba 18/02/2020

Đặc biệt 737854
Giải nhất 48838
Giải nhì 02474
Giải ba 12057 65332
Giải tư 33106 74636 43205 45427
47736 07904 58593
Giải năm 4971
Giải sáu 5324 6787 5918
Giải bảy 938
Giải tám 37
Đầu Loto
0 06,05,04
1 18
2 27,24
3 38,32,36,36,38,37
4
5 54,57
6
7 74,71
8 87
9 93
Đuôi Loto
0
1 71
2 32
3 93
4 54,74,04,24
5 05
6 06,36,36
7 57,27,87,37
8 38,18,38
9
Kết quả Xổ số Vũng Tàu , soạn tin: XSVT gửi 8193

Kết quả Xổ số Vũng Tàu, Thứ Ba 11/02/2020

Đặc biệt 266431
Giải nhất 58753
Giải nhì 45971
Giải ba 50160 10389
Giải tư 50811 17545 18532 85432
80460 17099 34520
Giải năm 4762
Giải sáu 4568 7370 1986
Giải bảy 734
Giải tám 45
Đầu Loto
0
1 11
2 20
3 31,32,32,34
4 45,45
5 53
6 60,60,62,68
7 71,70
8 89,86
9 99
Đuôi Loto
0 60,60,20,70
1 31,71,11
2 32,32,62
3 53
4 34
5 45,45
6 86
7
8 68
9 89,99
Kết quả Xổ số Vũng Tàu , soạn tin: XSVT gửi 8193

Kết quả Xổ số Vũng Tàu, Thứ Ba 04/02/2020

Đặc biệt 437318
Giải nhất 07565
Giải nhì 27440
Giải ba 56334 85866
Giải tư 24677 28153 36554 70054
05305 68692 83572
Giải năm 7801
Giải sáu 1809 6019 8024
Giải bảy 631
Giải tám 61
Đầu Loto
0 05,01,09
1 18,19
2 24
3 34,31
4 40
5 53,54,54
6 65,66,61
7 77,72
8
9 92
Đuôi Loto
0 40
1 01,31,61
2 92,72
3 53
4 34,54,54,24
5 65,05
6 66
7 77
8 18
9 09,19
Kết quả Xổ số Vũng Tàu , soạn tin: XSVT gửi 8193

Kết quả Xổ số Vũng Tàu, Thứ Ba 28/01/2020

Đặc biệt 223900
Giải nhất 62485
Giải nhì 99184
Giải ba 23989 86891
Giải tư 92274 96449 66798 58687
34002 24514 28685
Giải năm 1975
Giải sáu 1916 4437 4111
Giải bảy 582
Giải tám 45
Đầu Loto
0 00,02
1 14,16,11
2
3 37
4 49,45
5
6
7 74,75
8 85,84,89,87,85,82
9 91,98
Đuôi Loto
0 00
1 91,11
2 02,82
3
4 84,74,14
5 85,85,75,45
6 16
7 87,37
8 98
9 89,49
Kết quả Xổ số Vũng Tàu , soạn tin: XSVT gửi 8193

Kết quả Xổ số Vũng Tàu, Thứ Ba 21/01/2020

Đặc biệt 964170
Giải nhất 73497
Giải nhì 11232
Giải ba 91990 58978
Giải tư 27494 21024 80457 89980
37496 48709 87851
Giải năm 1350
Giải sáu 4836 8036 8507
Giải bảy 254
Giải tám 57
Đầu Loto
0 09,07
1
2 24
3 32,36,36
4
5 57,51,50,54,57
6
7 70,78
8 80
9 97,90,94,96
Đuôi Loto
0 70,90,80,50
1 51
2 32
3
4 94,24,54
5
6 96,36,36
7 97,57,07,57
8 78
9 09
Kết quả Xổ số Vũng Tàu , soạn tin: XSVT gửi 8193

Kết quả Xổ số Vũng Tàu, Thứ Ba 14/01/2020

Đặc biệt 694086
Giải nhất 08666
Giải nhì 35296
Giải ba 19793 01574
Giải tư 29030 37993 97620 56554
89048 51426 98192
Giải năm 8196
Giải sáu 2703 7359 9078
Giải bảy 868
Giải tám 56
Đầu Loto
0 03
1
2 20,26
3 30
4 48
5 54,59,56
6 66,68
7 74,78
8 86
9 96,93,93,92,96
Đuôi Loto
0 30,20
1
2 92
3 93,93,03
4 74,54
5
6 86,66,96,26,96,56
7
8 48,78,68
9 59
Kết quả Xổ số Vũng Tàu , soạn tin: XSVT gửi 8193

Kết quả Xổ số Vũng Tàu, Thứ Ba 07/01/2020

Đặc biệt 873455
Giải nhất 29378
Giải nhì 60655
Giải ba 45118 27810
Giải tư 81681 60056 72125 42185
64583 51924 06491
Giải năm 3980
Giải sáu 0530 6691 6878
Giải bảy 070
Giải tám 03
Đầu Loto
0 03
1 18,10
2 25,24
3 30
4
5 55,55,56
6
7 78,78,70
8 81,85,83,80
9 91,91
Đuôi Loto
0 10,80,30,70
1 81,91,91
2
3 83,03
4 24
5 55,55,25,85
6 56
7
8 78,18,78
9
Kết quả Xổ số Vũng Tàu , soạn tin: XSVT gửi 8193

Kết quả Xổ số Vũng Tàu, Thứ Ba 31/12/2019

Đặc biệt 545846
Giải nhất 44254
Giải nhì 98790
Giải ba 16771 82916
Giải tư 61697 95411 53522 35011
82998 59318 60590
Giải năm 6621
Giải sáu 1971 0027 3908
Giải bảy 365
Giải tám 95
Đầu Loto
0 08
1 16,11,11,18
2 22,21,27
3
4 46
5 54
6 65
7 71,71
8
9 90,97,98,90,95
Đuôi Loto
0 90,90
1 71,11,11,21,71
2 22
3
4 54
5 65,95
6 46,16
7 97,27
8 98,18,08
9
Kết quả Xổ số Vũng Tàu , soạn tin: XSVT gửi 8193

Kết quả Xổ số Vũng Tàu, Thứ Ba 24/12/2019

Đặc biệt 377268
Giải nhất 32622
Giải nhì 71518
Giải ba 05132 25217
Giải tư 51447 03342 02979 81745
82199 85822 59468
Giải năm 5327
Giải sáu 8317 9158 9625
Giải bảy 691
Giải tám 81
Đầu Loto
0
1 18,17,17
2 22,22,27,25
3 32
4 47,42,45
5 58
6 68,68
7 79
8 81
9 99,91
Đuôi Loto
0
1 91,81
2 22,32,42,22
3
4
5 45,25
6
7 17,47,27,17
8 68,18,68,58
9 79,99
Kết quả Xổ số Vũng Tàu , soạn tin: XSVT gửi 8193

Kết quả Xổ số Vũng Tàu, Thứ Ba 17/12/2019

Đặc biệt 252208
Giải nhất 54423
Giải nhì 05886
Giải ba 28269 31435
Giải tư 61748 57164 68446 63957
02047 66654 39104
Giải năm 5260
Giải sáu 9458 4082 0018
Giải bảy 210
Giải tám 42
Đầu Loto
0 08,04
1 18,10
2 23
3 35
4 48,46,47,42
5 57,54,58
6 69,64,60
7
8 86,82
9
Đuôi Loto
0 60,10
1
2 82,42
3 23
4 64,54,04
5 35
6 86,46
7 57,47
8 08,48,58,18
9 69
Kết quả Xổ số Vũng Tàu , soạn tin: XSVT gửi 8193
BACK TO TOP