XSVT - KẾT QUẢ XỔ SỐ VŨNG TÀU XSVT - KẾT QUẢ XỔ SỐ VŨNG TÀU

Kết quả Xổ số Vũng Tàu, Thứ Ba 10/12/2019

Đặc biệt 592563
Giải nhất 08720
Giải nhì 66045
Giải ba 43103 83943
Giải tư 61477 47289 76822 68623
09020 24340 83792
Giải năm 8074
Giải sáu 8868 3159 0773
Giải bảy 109
Giải tám 96
Đầu Loto
0 03,09
1
2 20,22,23,20
3
4 45,43,40
5 59
6 63,68
7 77,74,73
8 89
9 92,96
Đuôi Loto
0 20,20,40
1
2 22,92
3 63,03,43,23,73
4 74
5 45
6 96
7 77
8 68
9 89,59,09
Kết quả Xổ số Vũng Tàu , soạn tin: XSVT gửi 8193

Kết quả Xổ số Vũng Tàu, Thứ Ba 03/12/2019

Đặc biệt 513933
Giải nhất 52760
Giải nhì 17558
Giải ba 76403 94713
Giải tư 41293 03836 89509 67367
83343 14142 16713
Giải năm 7014
Giải sáu 4733 3522 4819
Giải bảy 367
Giải tám 87
Đầu Loto
0 03,09
1 13,13,14,19
2 22
3 33,36,33
4 43,42
5 58
6 60,67,67
7
8 87
9 93
Đuôi Loto
0 60
1
2 42,22
3 33,03,13,93,43,13,33
4 14
5
6 36
7 67,67,87
8 58
9 09,19
Kết quả Xổ số Vũng Tàu , soạn tin: XSVT gửi 8193

Kết quả Xổ số Vũng Tàu, Thứ Ba 26/11/2019

Đặc biệt 961002
Giải nhất 68615
Giải nhì 36541
Giải ba 28424 20552
Giải tư 40397 37551 85531 53904
96803 39324 69240
Giải năm 4210
Giải sáu 5792 1792 0984
Giải bảy 435
Giải tám 24
Đầu Loto
0 02,04,03
1 15,10
2 24,24,24
3 31,35
4 41,40
5 52,51
6
7
8 84
9 97,92,92
Đuôi Loto
0 40,10
1 41,51,31
2 02,52,92,92
3 03
4 24,04,24,84,24
5 15,35
6
7 97
8
9
Kết quả Xổ số Vũng Tàu , soạn tin: XSVT gửi 8193

Kết quả Xổ số Vũng Tàu, Thứ Ba 19/11/2019

Đặc biệt 130382
Giải nhất 42230
Giải nhì 95348
Giải ba 94568 87208
Giải tư 72803 18735 94770 35704
60451 24328 54821
Giải năm 3544
Giải sáu 0074 7103 8231
Giải bảy 175
Giải tám 83
Đầu Loto
0 08,03,04,03
1
2 28,21
3 30,35,31
4 48,44
5 51
6 68
7 70,74,75
8 82,83
9
Đuôi Loto
0 30,70
1 51,21,31
2 82
3 03,03,83
4 04,44,74
5 35,75
6
7
8 48,68,08,28
9
Kết quả Xổ số Vũng Tàu , soạn tin: XSVT gửi 8193

Kết quả Xổ số Vũng Tàu, Thứ Ba 12/11/2019

Đặc biệt 161625
Giải nhất 46666
Giải nhì 97676
Giải ba 48318 67975
Giải tư 33947 85175 72544 62088
98286 63240 77811
Giải năm 8803
Giải sáu 9311 7472 6460
Giải bảy 590
Giải tám 00
Đầu Loto
0 03,00
1 18,11,11
2 25
3
4 47,44,40
5
6 66,60
7 76,75,75,72
8 88,86
9 90
Đuôi Loto
0 40,60,90,00
1 11,11
2 72
3 03
4 44
5 25,75,75
6 66,76,86
7 47
8 18,88
9
Kết quả Xổ số Vũng Tàu , soạn tin: XSVT gửi 8193

Kết quả Xổ số Vũng Tàu, Thứ Ba 05/11/2019

Đặc biệt 773224
Giải nhất 85262
Giải nhì 92324
Giải ba 97384 44289
Giải tư 63437 80254 56151 86130
55201 51061 62081
Giải năm 9150
Giải sáu 2322 2796 3294
Giải bảy 528
Giải tám 63
Đầu Loto
0 01
1
2 24,24,22,28
3 37,30
4
5 54,51,50
6 62,61,63
7
8 84,89,81
9 96,94
Đuôi Loto
0 30,50
1 51,01,61,81
2 62,22
3 63
4 24,24,84,54,94
5
6 96
7 37
8 28
9 89
Kết quả Xổ số Vũng Tàu , soạn tin: XSVT gửi 8193

Kết quả Xổ số Vũng Tàu, Thứ Ba 29/10/2019

Đặc biệt 228498
Giải nhất 35640
Giải nhì 51372
Giải ba 32274 13613
Giải tư 02487 67428 00486 11169
09363 15359 98051
Giải năm 8572
Giải sáu 9776 7343 2519
Giải bảy 411
Giải tám 73
Đầu Loto
0
1 13,19,11
2 28
3
4 40,43
5 59,51
6 69,63
7 72,74,72,76,73
8 87,86
9 98
Đuôi Loto
0 40
1 51,11
2 72,72
3 13,63,43,73
4 74
5
6 86,76
7 87
8 98,28
9 69,59,19
Kết quả Xổ số Vũng Tàu , soạn tin: XSVT gửi 8193

Kết quả Xổ số Vũng Tàu, Thứ Ba 22/10/2019

Đặc biệt 197803
Giải nhất 85586
Giải nhì 62005
Giải ba 44432 58643
Giải tư 15441 85682 76514 00972
03312 14460 08669
Giải năm 7467
Giải sáu 3067 3814 6499
Giải bảy 103
Giải tám 65
Đầu Loto
0 03,05,03
1 14,12,14
2
3 32
4 43,41
5
6 60,69,67,67,65
7 72
8 86,82
9 99
Đuôi Loto
0 60
1 41
2 32,82,72,12
3 03,43,03
4 14,14
5 05,65
6 86
7 67,67
8
9 69,99
Kết quả Xổ số Vũng Tàu , soạn tin: XSVT gửi 8193

Kết quả Xổ số Vũng Tàu, Thứ Ba 15/10/2019

Đặc biệt 042235
Giải nhất 77834
Giải nhì 61431
Giải ba 60287 65027
Giải tư 89125 51222 36767 22668
17298 65585 82162
Giải năm 9406
Giải sáu 6333 4759 3842
Giải bảy 935
Giải tám 78
Đầu Loto
0 06
1
2 27,25,22
3 35,34,31,33,35
4 42
5 59
6 67,68,62
7 78
8 87,85
9 98
Đuôi Loto
0
1 31
2 22,62,42
3 33
4 34
5 35,25,85,35
6 06
7 87,27,67
8 68,98,78
9 59
Kết quả Xổ số Vũng Tàu , soạn tin: XSVT gửi 8193

Kết quả Xổ số Vũng Tàu, Thứ Ba 08/10/2019

Đặc biệt 636417
Giải nhất 12924
Giải nhì 44503
Giải ba 80967 69459
Giải tư 49375 11187 37541 19609
22512 85699 63725
Giải năm 5933
Giải sáu 1606 5798 3113
Giải bảy 521
Giải tám 30
Đầu Loto
0 03,09,06
1 17,12,13
2 24,25,21
3 33,30
4 41
5 59
6 67
7 75
8 87
9 99,98
Đuôi Loto
0 30
1 41,21
2 12
3 03,33,13
4 24
5 75,25
6 06
7 17,67,87
8 98
9 59,09,99
Kết quả Xổ số Vũng Tàu , soạn tin: XSVT gửi 8193
BACK TO TOP