XSVT - KẾT QUẢ XỔ SỐ VŨNG TÀU XSVT - KẾT QUẢ XỔ SỐ VŨNG TÀU

Kết quả Xổ số Vũng Tàu, Thứ Ba 23/02/2021

Đặc biệt 099726
Giải nhất 12672
Giải nhì 01596
Giải ba 39736 67566
Giải tư 10604 10268 41577 00275
30526 85147 48991
Giải năm 8281
Giải sáu 6384 0477 1447
Giải bảy 470
Giải tám 49
Đầu Loto
0 04
1
2 26,26
3 36
4 47,47,49
5
6 66,68
7 72,77,75,77,70
8 81,84
9 96,91
Đuôi Loto
0 70
1 91,81
2 72
3
4 04,84
5 75
6 26,96,36,66,26
7 77,47,77,47
8 68
9 49
Kết quả Xổ số Vũng Tàu , soạn tin: XSVT gửi 8193

Kết quả Xổ số Vũng Tàu, Thứ Ba 16/02/2021

Đặc biệt 928409
Giải nhất 69070
Giải nhì 82763
Giải ba 65488 49934
Giải tư 44961 31473 87373 74735
33635 53697 41117
Giải năm 3971
Giải sáu 4062 1440 8895
Giải bảy 653
Giải tám 76
Đầu Loto
0 09
1 17
2
3 34,35,35
4 40
5 53
6 63,61,62
7 70,73,73,71,76
8 88
9 97,95
Đuôi Loto
0 70,40
1 61,71
2 62
3 63,73,73,53
4 34
5 35,35,95
6 76
7 97,17
8 88
9 09
Kết quả Xổ số Vũng Tàu , soạn tin: XSVT gửi 8193

Kết quả Xổ số Vũng Tàu, Thứ Ba 09/02/2021

Đặc biệt 004375
Giải nhất 95970
Giải nhì 63841
Giải ba 49420 90471
Giải tư 07465 76441 32497 24340
13356 85786 43390
Giải năm 9989
Giải sáu 7428 5288 9747
Giải bảy 970
Giải tám 12
Đầu Loto
0
1 12
2 20,28
3
4 41,41,40,47
5 56
6 65
7 75,70,71,70
8 86,89,88
9 97,90
Đuôi Loto
0 70,20,40,90,70
1 41,71,41
2 12
3
4
5 75,65
6 56,86
7 97,47
8 28,88
9 89
Kết quả Xổ số Vũng Tàu , soạn tin: XSVT gửi 8193

Kết quả Xổ số Vũng Tàu, Thứ Ba 02/02/2021

Đặc biệt 454010
Giải nhất 85276
Giải nhì 27087
Giải ba 32205 52791
Giải tư 87495 96484 85300 64295
69077 36697 57546
Giải năm 0423
Giải sáu 9393 3820 7888
Giải bảy 177
Giải tám 32
Đầu Loto
0 05,00
1 10
2 23,20
3 32
4 46
5
6
7 76,77,77
8 87,84,88
9 91,95,95,97,93
Đuôi Loto
0 10,00,20
1 91
2 32
3 23,93
4 84
5 05,95,95
6 76,46
7 87,77,97,77
8 88
9
Kết quả Xổ số Vũng Tàu , soạn tin: XSVT gửi 8193

Kết quả Xổ số Vũng Tàu, Thứ Ba 26/01/2021

Đặc biệt 972164
Giải nhất 07745
Giải nhì 34399
Giải ba 14511 78455
Giải tư 02290 67705 77511 88479
41038 63023 44270
Giải năm 3042
Giải sáu 1651 0902 2399
Giải bảy 597
Giải tám 47
Đầu Loto
0 05,02
1 11,11
2 23
3 38
4 45,42,47
5 55,51
6 64
7 79,70
8
9 99,90,99,97
Đuôi Loto
0 90,70
1 11,11,51
2 42,02
3 23
4 64
5 45,55,05
6
7 97,47
8 38
9 99,79,99
Kết quả Xổ số Vũng Tàu , soạn tin: XSVT gửi 8193

Kết quả Xổ số Vũng Tàu, Thứ Ba 19/01/2021

Đặc biệt 502962
Giải nhất 92041
Giải nhì 74916
Giải ba 09766 15281
Giải tư 91757 85876 50759 77157
70133 92589 61181
Giải năm 0528
Giải sáu 6678 5209 5980
Giải bảy 697
Giải tám 67
Đầu Loto
0 09
1 16
2 28
3 33
4 41
5 57,59,57
6 62,66,67
7 76,78
8 81,89,81,80
9 97
Đuôi Loto
0 80
1 41,81,81
2 62
3 33
4
5
6 16,66,76
7 57,57,97,67
8 28,78
9 59,89,09
Kết quả Xổ số Vũng Tàu , soạn tin: XSVT gửi 8193

Kết quả Xổ số Vũng Tàu, Thứ Ba 12/01/2021

Đặc biệt 187568
Giải nhất 94467
Giải nhì 98337
Giải ba 63853 27531
Giải tư 58383 82217 79804 47281
88327 73955 82130
Giải năm 6234
Giải sáu 4089 0671 3979
Giải bảy 909
Giải tám 57
Đầu Loto
0 04,09
1 17
2 27
3 37,31,30,34
4
5 53,55,57
6 68,67
7 71,79
8 83,81,89
9
Đuôi Loto
0 30
1 31,81,71
2
3 53,83
4 04,34
5 55
6
7 67,37,17,27,57
8 68
9 89,79,09
Kết quả Xổ số Vũng Tàu , soạn tin: XSVT gửi 8193

Kết quả Xổ số Vũng Tàu, Thứ Ba 05/01/2021

Đặc biệt 282263
Giải nhất 91460
Giải nhì 34859
Giải ba 54470 93751
Giải tư 94352 68893 94638 27105
85213 15904 20165
Giải năm 9055
Giải sáu 0683 2815 0721
Giải bảy 629
Giải tám 11
Đầu Loto
0 05,04
1 13,15,11
2 21,29
3 38
4
5 59,51,52,55
6 63,60,65
7 70
8 83
9 93
Đuôi Loto
0 60,70
1 51,21,11
2 52
3 63,93,13,83
4 04
5 05,65,55,15
6
7
8 38
9 59,29
Kết quả Xổ số Vũng Tàu , soạn tin: XSVT gửi 8193

Kết quả Xổ số Vũng Tàu, Thứ Ba 29/12/2020

Đặc biệt 585231
Giải nhất 39993
Giải nhì 92664
Giải ba 02080 10565
Giải tư 09427 25998 01813 73236
72273 46747 14019
Giải năm 7425
Giải sáu 6852 8217 0979
Giải bảy 993
Giải tám 05
Đầu Loto
0 05
1 13,19,17
2 27,25
3 31,36
4 47
5 52
6 64,65
7 73,79
8 80
9 93,98,93
Đuôi Loto
0 80
1 31
2 52
3 93,13,73,93
4 64
5 65,25,05
6 36
7 27,47,17
8 98
9 19,79
Kết quả Xổ số Vũng Tàu , soạn tin: XSVT gửi 8193

Kết quả Xổ số Vũng Tàu, Thứ Ba 22/12/2020

Đặc biệt 151893
Giải nhất 80247
Giải nhì 18726
Giải ba 95273 19516
Giải tư 81313 73869 63246 13697
79717 50575 97879
Giải năm 0007
Giải sáu 0138 4711 2551
Giải bảy 962
Giải tám 53
Đầu Loto
0 07
1 16,13,17,11
2 26
3 38
4 47,46
5 51,53
6 69,62
7 73,75,79
8
9 93,97
Đuôi Loto
0
1 11,51
2 62
3 93,73,13,53
4
5 75
6 26,16,46
7 47,97,17,07
8 38
9 69,79
Kết quả Xổ số Vũng Tàu , soạn tin: XSVT gửi 8193
BACK TO TOP