XSVT - KẾT QUẢ XỔ SỐ VŨNG TÀU XSVT - KẾT QUẢ XỔ SỐ VŨNG TÀU

Kết quả Xổ số Vũng Tàu, Thứ Ba 31/03/2020

Đặc biệt 351163
Giải nhất 92536
Giải nhì 31899
Giải ba 91232 20118
Giải tư 05871 59707 12293 73984
07483 78308 73836
Giải năm 6081
Giải sáu 2031 1407 0135
Giải bảy 440
Giải tám 08
Đầu Loto
0 07,08,07,08
1 18
2
3 36,32,36,31,35
4 40
5
6 63
7 71
8 84,83,81
9 99,93
Đuôi Loto
0 40
1 71,81,31
2 32
3 63,93,83
4 84
5 35
6 36,36
7 07,07
8 18,08,08
9 99
Kết quả Xổ số Vũng Tàu , soạn tin: XSVT gửi 8193

Kết quả Xổ số Vũng Tàu, Thứ Ba 24/03/2020

Đặc biệt 614071
Giải nhất 82315
Giải nhì 59786
Giải ba 70374 51618
Giải tư 39881 59893 85515 62132
37655 97161 95644
Giải năm 8697
Giải sáu 0973 0794 5380
Giải bảy 169
Giải tám 73
Đầu Loto
0
1 15,18,15
2
3 32
4 44
5 55
6 61,69
7 71,74,73,73
8 86,81,80
9 93,97,94
Đuôi Loto
0 80
1 71,81,61
2 32
3 93,73,73
4 74,44,94
5 15,15,55
6 86
7 97
8 18
9 69
Kết quả Xổ số Vũng Tàu , soạn tin: XSVT gửi 8193

Kết quả Xổ số Vũng Tàu, Thứ Ba 17/03/2020

Đặc biệt 339256
Giải nhất 57210
Giải nhì 86795
Giải ba 36973 96959
Giải tư 40663 36172 77270 76059
88397 83428 01955
Giải năm 6855
Giải sáu 2651 7612 1761
Giải bảy 699
Giải tám 32
Đầu Loto
0
1 10,12
2 28
3 32
4
5 56,59,59,55,55,51
6 63,61
7 73,72,70
8
9 95,97,99
Đuôi Loto
0 10,70
1 51,61
2 72,12,32
3 73,63
4
5 95,55,55
6 56
7 97
8 28
9 59,59,99
Kết quả Xổ số Vũng Tàu , soạn tin: XSVT gửi 8193

Kết quả Xổ số Vũng Tàu, Thứ Ba 10/03/2020

Đặc biệt 738654
Giải nhất 97862
Giải nhì 60356
Giải ba 68552 01781
Giải tư 93607 11751 24067 62774
43355 65737 31149
Giải năm 0757
Giải sáu 3112 8338 4921
Giải bảy 616
Giải tám 17
Đầu Loto
0 07
1 12,16,17
2 21
3 37,38
4 49
5 54,56,52,51,55,57
6 62,67
7 74
8 81
9
Đuôi Loto
0
1 81,51,21
2 62,52,12
3
4 54,74
5 55
6 56,16
7 07,67,37,57,17
8 38
9 49
Kết quả Xổ số Vũng Tàu , soạn tin: XSVT gửi 8193

Kết quả Xổ số Vũng Tàu, Thứ Ba 03/03/2020

Đặc biệt 931881
Giải nhất 60915
Giải nhì 54997
Giải ba 94305 20039
Giải tư 97714 16230 97351 78874
13626 63851 65317
Giải năm 4780
Giải sáu 4334 5027 1893
Giải bảy 246
Giải tám 61
Đầu Loto
0 05
1 15,14,17
2 26,27
3 39,30,34
4 46
5 51,51
6 61
7 74
8 81,80
9 97,93
Đuôi Loto
0 30,80
1 81,51,51,61
2
3 93
4 14,74,34
5 15,05
6 26,46
7 97,17,27
8
9 39
Kết quả Xổ số Vũng Tàu , soạn tin: XSVT gửi 8193

Kết quả Xổ số Vũng Tàu, Thứ Ba 25/02/2020

Đặc biệt 514370
Giải nhất 89630
Giải nhì 78006
Giải ba 14822 80100
Giải tư 99011 64829 45518 32098
97571 04590 24810
Giải năm 5061
Giải sáu 2153 0006 7131
Giải bảy 101
Giải tám 90
Đầu Loto
0 06,00,06,01
1 11,18,10
2 22,29
3 30,31
4
5 53
6 61
7 70,71
8
9 98,90,90
Đuôi Loto
0 70,30,00,90,10,90
1 11,71,61,31,01
2 22
3 53
4
5
6 06,06
7
8 18,98
9 29
Kết quả Xổ số Vũng Tàu , soạn tin: XSVT gửi 8193

Kết quả Xổ số Vũng Tàu, Thứ Ba 18/02/2020

Đặc biệt 737854
Giải nhất 48838
Giải nhì 02474
Giải ba 12057 65332
Giải tư 33106 74636 43205 45427
47736 07904 58593
Giải năm 4971
Giải sáu 5324 6787 5918
Giải bảy 938
Giải tám 37
Đầu Loto
0 06,05,04
1 18
2 27,24
3 38,32,36,36,38,37
4
5 54,57
6
7 74,71
8 87
9 93
Đuôi Loto
0
1 71
2 32
3 93
4 54,74,04,24
5 05
6 06,36,36
7 57,27,87,37
8 38,18,38
9
Kết quả Xổ số Vũng Tàu , soạn tin: XSVT gửi 8193

Kết quả Xổ số Vũng Tàu, Thứ Ba 11/02/2020

Đặc biệt 266431
Giải nhất 58753
Giải nhì 45971
Giải ba 50160 10389
Giải tư 50811 17545 18532 85432
80460 17099 34520
Giải năm 4762
Giải sáu 4568 7370 1986
Giải bảy 734
Giải tám 45
Đầu Loto
0
1 11
2 20
3 31,32,32,34
4 45,45
5 53
6 60,60,62,68
7 71,70
8 89,86
9 99
Đuôi Loto
0 60,60,20,70
1 31,71,11
2 32,32,62
3 53
4 34
5 45,45
6 86
7
8 68
9 89,99
Kết quả Xổ số Vũng Tàu , soạn tin: XSVT gửi 8193

Kết quả Xổ số Vũng Tàu, Thứ Ba 04/02/2020

Đặc biệt 437318
Giải nhất 07565
Giải nhì 27440
Giải ba 56334 85866
Giải tư 24677 28153 36554 70054
05305 68692 83572
Giải năm 7801
Giải sáu 1809 6019 8024
Giải bảy 631
Giải tám 61
Đầu Loto
0 05,01,09
1 18,19
2 24
3 34,31
4 40
5 53,54,54
6 65,66,61
7 77,72
8
9 92
Đuôi Loto
0 40
1 01,31,61
2 92,72
3 53
4 34,54,54,24
5 65,05
6 66
7 77
8 18
9 09,19
Kết quả Xổ số Vũng Tàu , soạn tin: XSVT gửi 8193

Kết quả Xổ số Vũng Tàu, Thứ Ba 28/01/2020

Đặc biệt 223900
Giải nhất 62485
Giải nhì 99184
Giải ba 23989 86891
Giải tư 92274 96449 66798 58687
34002 24514 28685
Giải năm 1975
Giải sáu 1916 4437 4111
Giải bảy 582
Giải tám 45
Đầu Loto
0 00,02
1 14,16,11
2
3 37
4 49,45
5
6
7 74,75
8 85,84,89,87,85,82
9 91,98
Đuôi Loto
0 00
1 91,11
2 02,82
3
4 84,74,14
5 85,85,75,45
6 16
7 87,37
8 98
9 89,49
Kết quả Xổ số Vũng Tàu , soạn tin: XSVT gửi 8193
BACK TO TOP