XSVT - KẾT QUẢ XỔ SỐ VŨNG TÀU XSVT - KẾT QUẢ XỔ SỐ VŨNG TÀU

Kết quả Xổ số Vũng Tàu, Thứ Ba 07/07/2020

Đặc biệt 241636
Giải nhất 55636
Giải nhì 31293
Giải ba 87102 37349
Giải tư 82204 81363 66266 96558
74965 15064 24413
Giải năm 2385
Giải sáu 0536 5375 7257
Giải bảy 205
Giải tám 61
Đầu Loto
0 02,04,05
1 13
2
3 36,36,36
4 49
5 58,57
6 63,66,65,64,61
7 75
8 85
9 93
Đuôi Loto
0
1 61
2 02
3 93,63,13
4 04,64
5 65,85,75,05
6 36,36,66,36
7 57
8 58
9 49
Kết quả Xổ số Vũng Tàu , soạn tin: XSVT gửi 8193

Kết quả Xổ số Vũng Tàu, Thứ Ba 30/06/2020

Đặc biệt 369253
Giải nhất 57336
Giải nhì 65789
Giải ba 89633 81638
Giải tư 38092 32381 10320 25278
49819 51414 20462
Giải năm 6914
Giải sáu 8231 6758 6143
Giải bảy 988
Giải tám 26
Đầu Loto
0
1 19,14,14
2 20,26
3 36,33,38,31
4 43
5 53,58
6 62
7 78
8 89,81,88
9 92
Đuôi Loto
0 20
1 81,31
2 92,62
3 53,33,43
4 14,14
5
6 36,26
7
8 38,78,58,88
9 89,19
Kết quả Xổ số Vũng Tàu , soạn tin: XSVT gửi 8193

Kết quả Xổ số Vũng Tàu, Thứ Ba 23/06/2020

Đặc biệt 524034
Giải nhất 35885
Giải nhì 43656
Giải ba 53144 69087
Giải tư 93508 67233 49770 81185
31622 95717 49534
Giải năm 1347
Giải sáu 8380 5636 6301
Giải bảy 098
Giải tám 50
Đầu Loto
0 08,01
1 17
2 22
3 34,33,34,36
4 44,47
5 56,50
6
7 70
8 85,87,85,80
9 98
Đuôi Loto
0 70,80,50
1 01
2 22
3 33
4 34,44,34
5 85,85
6 56,36
7 87,17,47
8 08,98
9
Kết quả Xổ số Vũng Tàu , soạn tin: XSVT gửi 8193

Kết quả Xổ số Vũng Tàu, Thứ Ba 16/06/2020

Đặc biệt 708556
Giải nhất 31589
Giải nhì 99352
Giải ba 48305 13450
Giải tư 11575 76239 08454 27125
42325 57395 15025
Giải năm 2798
Giải sáu 6781 9641 3895
Giải bảy 428
Giải tám 15
Đầu Loto
0 05
1 15
2 25,25,25,28
3 39
4 41
5 56,52,50,54
6
7 75
8 89,81
9 95,98,95
Đuôi Loto
0 50
1 81,41
2 52
3
4 54
5 05,75,25,25,95,25,95,15
6 56
7
8 98,28
9 89,39
Kết quả Xổ số Vũng Tàu , soạn tin: XSVT gửi 8193

Kết quả Xổ số Vũng Tàu, Thứ Ba 09/06/2020

Đặc biệt 559610
Giải nhất 83374
Giải nhì 72730
Giải ba 10116 48347
Giải tư 74761 42219 03426 24139
55623 58681 84031
Giải năm 6727
Giải sáu 0798 1068 8604
Giải bảy 653
Giải tám 34
Đầu Loto
0 04
1 10,16,19
2 26,23,27
3 30,39,31,34
4 47
5 53
6 61,68
7 74
8 81
9 98
Đuôi Loto
0 10,30
1 61,81,31
2
3 23,53
4 74,04,34
5
6 16,26
7 47,27
8 98,68
9 19,39
Kết quả Xổ số Vũng Tàu , soạn tin: XSVT gửi 8193

Kết quả Xổ số Vũng Tàu, Thứ Ba 02/06/2020

Đặc biệt 343462
Giải nhất 51663
Giải nhì 12866
Giải ba 90781 10241
Giải tư 17984 97784 00082 00776
07786 68126 75904
Giải năm 6659
Giải sáu 6363 7537 7599
Giải bảy 935
Giải tám 00
Đầu Loto
0 04,00
1
2 26
3 37,35
4 41
5 59
6 62,63,66,63
7 76
8 81,84,84,82,86
9 99
Đuôi Loto
0 00
1 81,41
2 62,82
3 63,63
4 84,84,04
5 35
6 66,76,86,26
7 37
8
9 59,99
Kết quả Xổ số Vũng Tàu , soạn tin: XSVT gửi 8193

Kết quả Xổ số Vũng Tàu, Thứ Ba 26/05/2020

Đặc biệt 501434
Giải nhất 21033
Giải nhì 14151
Giải ba 72860 86302
Giải tư 43366 53372 82116 79903
84542 96313 96429
Giải năm 8007
Giải sáu 6264 2673 0910
Giải bảy 423
Giải tám 39
Đầu Loto
0 02,03,07
1 16,13,10
2 29,23
3 34,33,39
4 42
5 51
6 60,66,64
7 72,73
8
9
Đuôi Loto
0 60,10
1 51
2 02,72,42
3 33,03,13,73,23
4 34,64
5
6 66,16
7 07
8
9 29,39
Kết quả Xổ số Vũng Tàu , soạn tin: XSVT gửi 8193

Kết quả Xổ số Vũng Tàu, Thứ Ba 19/05/2020

Đặc biệt 676134
Giải nhất 39410
Giải nhì 53912
Giải ba 68484 64414
Giải tư 90420 47257 56192 80406
72727 74734 04714
Giải năm 4356
Giải sáu 7100 7115 4286
Giải bảy 595
Giải tám 60
Đầu Loto
0 06,00
1 10,12,14,14,15
2 20,27
3 34,34
4
5 57,56
6 60
7
8 84,86
9 92,95
Đuôi Loto
0 10,20,00,60
1
2 12,92
3
4 34,84,14,34,14
5 15,95
6 06,56,86
7 57,27
8
9
Kết quả Xổ số Vũng Tàu , soạn tin: XSVT gửi 8193

Kết quả Xổ số Vũng Tàu, Thứ Ba 12/05/2020

Đặc biệt 894499
Giải nhất 12212
Giải nhì 28901
Giải ba 78265 72771
Giải tư 65192 84746 11242 29168
39634 50863 50546
Giải năm 3226
Giải sáu 0236 0505 1262
Giải bảy 402
Giải tám 23
Đầu Loto
0 01,05,02
1 12
2 26,23
3 34,36
4 46,42,46
5
6 65,68,63,62
7 71
8
9 99,92
Đuôi Loto
0
1 01,71
2 12,92,42,62,02
3 63,23
4 34
5 65,05
6 46,46,26,36
7
8 68
9 99
Kết quả Xổ số Vũng Tàu , soạn tin: XSVT gửi 8193

Kết quả Xổ số Vũng Tàu, Thứ Ba 05/05/2020

Đặc biệt 864898
Giải nhất 36740
Giải nhì 07217
Giải ba 28634 71032
Giải tư 78635 65561 41237 13723
01405 23282 61180
Giải năm 0936
Giải sáu 8804 1084 4529
Giải bảy 321
Giải tám 86
Đầu Loto
0 05,04
1 17
2 23,29,21
3 34,32,35,37,36
4 40
5
6 61
7
8 82,80,84,86
9 98
Đuôi Loto
0 40,80
1 61,21
2 32,82
3 23
4 34,04,84
5 35,05
6 36,86
7 17,37
8 98
9 29
Kết quả Xổ số Vũng Tàu , soạn tin: XSVT gửi 8193
BACK TO TOP