XSVL - KẾT QUẢ XỔ SỐ VĨNH LONG XSVL - KẾT QUẢ XỔ SỐ VĨNH LONG

Kết quả Xổ số Vĩnh Long, Thứ Sáu 14/02/2020

Đặc biệt 993867
Giải nhất 31714
Giải nhì 91956
Giải ba 50959 40865
Giải tư 34347 33830 19355 99124
85186 87674 51913
Giải năm 3847
Giải sáu 6804 8856 2486
Giải bảy 040
Giải tám 03
Đầu Loto
0 04,03
1 14,13
2 24
3 30
4 47,47,40
5 56,59,55,56
6 67,65
7 74
8 86,86
9
Đuôi Loto
0 30,40
1
2
3 13,03
4 14,24,74,04
5 65,55
6 56,86,56,86
7 67,47,47
8
9 59
Kết quả Xổ số Vĩnh Long , soạn tin: XSVL gửi 8193

Kết quả Xổ số Vĩnh Long, Thứ Sáu 07/02/2020

Đặc biệt 371296
Giải nhất 29131
Giải nhì 90121
Giải ba 96631 02811
Giải tư 36041 58715 76680 22850
77809 62272 28449
Giải năm 2814
Giải sáu 9025 9566 3447
Giải bảy 081
Giải tám 08
Đầu Loto
0 09,08
1 11,15,14
2 21,25
3 31,31
4 41,49,47
5 50
6 66
7 72
8 80,81
9 96
Đuôi Loto
0 80,50
1 31,21,31,11,41,81
2 72
3
4 14
5 15,25
6 96,66
7 47
8 08
9 09,49
Kết quả Xổ số Vĩnh Long , soạn tin: XSVL gửi 8193

Kết quả Xổ số Vĩnh Long, Thứ Sáu 31/01/2020

Đặc biệt 989950
Giải nhất 60784
Giải nhì 74609
Giải ba 46345 82180
Giải tư 78770 13380 17346 52217
97274 05521 06843
Giải năm 8699
Giải sáu 5251 1372 3121
Giải bảy 153
Giải tám 61
Đầu Loto
0 09
1 17
2 21,21
3
4 45,46,43
5 50,51,53
6 61
7 70,74,72
8 84,80,80
9 99
Đuôi Loto
0 50,80,70,80
1 21,51,21,61
2 72
3 43,53
4 84,74
5 45
6 46
7 17
8
9 09,99
Kết quả Xổ số Vĩnh Long , soạn tin: XSVL gửi 8193

Kết quả Xổ số Vĩnh Long, Thứ Sáu 24/01/2020

Đặc biệt 721258
Giải nhất 60866
Giải nhì 60831
Giải ba 50819 30794
Giải tư 76614 15542 27130 92587
97532 07596 83298
Giải năm 0780
Giải sáu 7804 9246 2451
Giải bảy 716
Giải tám 93
Đầu Loto
0 04
1 19,14,16
2
3 31,30,32
4 42,46
5 58,51
6 66
7
8 87,80
9 94,96,98,93
Đuôi Loto
0 30,80
1 31,51
2 42,32
3 93
4 94,14,04
5
6 66,96,46,16
7 87
8 58,98
9 19
Kết quả Xổ số Vĩnh Long , soạn tin: XSVL gửi 8193

Kết quả Xổ số Vĩnh Long, Thứ Sáu 17/01/2020

Đặc biệt 684564
Giải nhất 62104
Giải nhì 06078
Giải ba 72707 23413
Giải tư 27403 70527 46898 08541
42401 69274 61800
Giải năm 3282
Giải sáu 2715 9363 4998
Giải bảy 175
Giải tám 24
Đầu Loto
0 04,07,03,01,00
1 13,15
2 27,24
3
4 41
5
6 64,63
7 78,74,75
8 82
9 98,98
Đuôi Loto
0 00
1 41,01
2 82
3 13,03,63
4 64,04,74,24
5 15,75
6
7 07,27
8 78,98,98
9
Kết quả Xổ số Vĩnh Long , soạn tin: XSVL gửi 8193

Kết quả Xổ số Vĩnh Long, Thứ Sáu 10/01/2020

Đặc biệt 902356
Giải nhất 34029
Giải nhì 14083
Giải ba 48163 29186
Giải tư 19280 95424 37952 12601
86677 39213 95451
Giải năm 0291
Giải sáu 9628 9290 7166
Giải bảy 998
Giải tám 85
Đầu Loto
0 01
1 13
2 29,24,28
3
4
5 56,52,51
6 63,66
7 77
8 83,86,80,85
9 91,90,98
Đuôi Loto
0 80,90
1 01,51,91
2 52
3 83,63,13
4 24
5 85
6 56,86,66
7 77
8 28,98
9 29
Kết quả Xổ số Vĩnh Long , soạn tin: XSVL gửi 8193

Kết quả Xổ số Vĩnh Long, Thứ Sáu 03/01/2020

Đặc biệt 185972
Giải nhất 15933
Giải nhì 15698
Giải ba 04343 42353
Giải tư 22342 49776 00116 51642
23297 26239 17600
Giải năm 2385
Giải sáu 2660 3122 1265
Giải bảy 048
Giải tám 03
Đầu Loto
0 00,03
1 16
2 22
3 33,39
4 43,42,42,48
5 53
6 60,65
7 72,76
8 85
9 98,97
Đuôi Loto
0 00,60
1
2 72,42,42,22
3 33,43,53,03
4
5 85,65
6 76,16
7 97
8 98,48
9 39
Kết quả Xổ số Vĩnh Long , soạn tin: XSVL gửi 8193

Kết quả Xổ số Vĩnh Long, Thứ Sáu 27/12/2019

Đặc biệt 257077
Giải nhất 24666
Giải nhì 50827
Giải ba 41088 15554
Giải tư 85270 15057 77127 56927
03586 26136 16367
Giải năm 2869
Giải sáu 7839 7650 7244
Giải bảy 889
Giải tám 78
Đầu Loto
0
1
2 27,27,27
3 36,39
4 44
5 54,57,50
6 66,67,69
7 77,70,78
8 88,86,89
9
Đuôi Loto
0 70,50
1
2
3
4 54,44
5
6 66,86,36
7 77,27,57,27,27,67
8 88,78
9 69,39,89
Kết quả Xổ số Vĩnh Long , soạn tin: XSVL gửi 8193

Kết quả Xổ số Vĩnh Long, Thứ Sáu 20/12/2019

Đặc biệt 143230
Giải nhất 56842
Giải nhì 72544
Giải ba 93474 07909
Giải tư 73598 86283 01139 71302
41853 40290 63328
Giải năm 2785
Giải sáu 9519 4913 7280
Giải bảy 634
Giải tám 03
Đầu Loto
0 09,02,03
1 19,13
2 28
3 30,39,34
4 42,44
5 53
6
7 74
8 83,85,80
9 98,90
Đuôi Loto
0 30,90,80
1
2 42,02
3 83,53,13,03
4 44,74,34
5 85
6
7
8 98,28
9 09,39,19
Kết quả Xổ số Vĩnh Long , soạn tin: XSVL gửi 8193

Kết quả Xổ số Vĩnh Long, Thứ Sáu 13/12/2019

Đặc biệt 678138
Giải nhất 51968
Giải nhì 95033
Giải ba 26760 13270
Giải tư 97630 23564 04078 81527
86051 72026 71415
Giải năm 5656
Giải sáu 5429 5077 5306
Giải bảy 133
Giải tám 23
Đầu Loto
0 06
1 15
2 27,26,29,23
3 38,33,30,33
4
5 51,56
6 68,60,64
7 70,78,77
8
9
Đuôi Loto
0 60,70,30
1 51
2
3 33,33,23
4 64
5 15
6 26,56,06
7 27,77
8 38,68,78
9 29
Kết quả Xổ số Vĩnh Long , soạn tin: XSVL gửi 8193
BACK TO TOP