XSVL - KẾT QUẢ XỔ SỐ VĨNH LONG XSVL - KẾT QUẢ XỔ SỐ VĨNH LONG

Kết quả Xổ số Vĩnh Long, Thứ Sáu 16/08/2019

Đặc biệt 034722
Giải nhất 62162
Giải nhì 87392
Giải ba 36742 85316
Giải tư 65916 69108 73124 16037
07880 62852 77668
Giải năm 0057
Giải sáu 7768 4821 4262
Giải bảy 102
Giải tám 14
Đầu Loto
0 08,02
1 16,16,14
2 22,24,21
3 37
4 42
5 52,57
6 62,68,68,62
7
8 80
9 92
Đuôi Loto
0 80
1 21
2 22,62,92,42,52,62,02
3
4 24,14
5
6 16,16
7 37,57
8 08,68,68
9
Kết quả Xổ số Vĩnh Long , soạn tin: XSVL gửi 8193

Kết quả Xổ số Vĩnh Long, Thứ Sáu 09/08/2019

Đặc biệt 876748
Giải nhất 68438
Giải nhì 47401
Giải ba 50709 10298
Giải tư 76723 68825 74902 34692
28858 41915 95346
Giải năm 5857
Giải sáu 2880 4469 2490
Giải bảy 391
Giải tám 75
Đầu Loto
0 01,09,02
1 15
2 23,25
3 38
4 48,46
5 58,57
6 69
7 75
8 80
9 98,92,90,91
Đuôi Loto
0 80,90
1 01,91
2 02,92
3 23
4
5 25,15,75
6 46
7 57
8 48,38,98,58
9 09,69
Kết quả Xổ số Vĩnh Long , soạn tin: XSVL gửi 8193

Kết quả Xổ số Vĩnh Long, Thứ Sáu 02/08/2019

Đặc biệt 269853
Giải nhất 13102
Giải nhì 60546
Giải ba 67207 55868
Giải tư 08469 52421 96388 79739
67156 80657 21323
Giải năm 7532
Giải sáu 7326 7514 1971
Giải bảy 139
Giải tám 28
Đầu Loto
0 02,07
1 14
2 21,23,26,28
3 39,32,39
4 46
5 53,56,57
6 68,69
7 71
8 88
9
Đuôi Loto
0
1 21,71
2 02,32
3 53,23
4 14
5
6 46,56,26
7 07,57
8 68,88,28
9 69,39,39
Kết quả Xổ số Vĩnh Long , soạn tin: XSVL gửi 8193

Kết quả Xổ số Vĩnh Long, Thứ Sáu 26/07/2019

Đặc biệt 208962
Giải nhất 28387
Giải nhì 36507
Giải ba 60950 55445
Giải tư 39082 57986 26820 58588
91761 81994 48514
Giải năm 2486
Giải sáu 6308 5773 9832
Giải bảy 290
Giải tám 01
Đầu Loto
0 07,08,01
1 14
2 20
3 32
4 45
5 50
6 62,61
7 73
8 87,82,86,88,86
9 94,90
Đuôi Loto
0 50,20,90
1 61,01
2 62,82,32
3 73
4 94,14
5 45
6 86,86
7 87,07
8 88,08
9
Kết quả Xổ số Vĩnh Long , soạn tin: XSVL gửi 8193

Kết quả Xổ số Vĩnh Long, Thứ Sáu 19/07/2019

Đặc biệt 751878
Giải nhất 68869
Giải nhì 75959
Giải ba 20871 06936
Giải tư 36129 53002 54982 38734
12305 04284 27032
Giải năm 1664
Giải sáu 9842 5232 0877
Giải bảy 886
Giải tám 80
Đầu Loto
0 02,05
1
2 29
3 36,34,32,32
4 42
5 59
6 69,64
7 78,71,77
8 82,84,86,80
9
Đuôi Loto
0 80
1 71
2 02,82,32,42,32
3
4 34,84,64
5 05
6 36,86
7 77
8 78
9 69,59,29
Kết quả Xổ số Vĩnh Long , soạn tin: XSVL gửi 8193

Kết quả Xổ số Vĩnh Long, Thứ Sáu 12/07/2019

Đặc biệt 228974
Giải nhất 99497
Giải nhì 87230
Giải ba 92976 16517
Giải tư 15899 63989 15279 08408
14178 32797 32468
Giải năm 8963
Giải sáu 5037 2072 8420
Giải bảy 905
Giải tám 36
Đầu Loto
0 08,05
1 17
2 20
3 30,37,36
4
5
6 68,63
7 74,76,79,78,72
8 89
9 97,99,97
Đuôi Loto
0 30,20
1
2 72
3 63
4 74
5 05
6 76,36
7 97,17,97,37
8 08,78,68
9 99,89,79
Kết quả Xổ số Vĩnh Long , soạn tin: XSVL gửi 8193

Kết quả Xổ số Vĩnh Long, Thứ Sáu 05/07/2019

Đặc biệt 124024
Giải nhất 73212
Giải nhì 64605
Giải ba 97098 37493
Giải tư 72918 26051 02956 35367
50836 55573 16607
Giải năm 8649
Giải sáu 7323 1340 1589
Giải bảy 371
Giải tám 10
Đầu Loto
0 05,07
1 12,18,10
2 24,23
3 36
4 49,40
5 51,56
6 67
7 73,71
8 89
9 98,93
Đuôi Loto
0 40,10
1 51,71
2 12
3 93,73,23
4 24
5 05
6 56,36
7 67,07
8 98,18
9 49,89
Kết quả Xổ số Vĩnh Long , soạn tin: XSVL gửi 8193

Kết quả Xổ số Vĩnh Long, Thứ Sáu 28/06/2019

Đặc biệt 765221
Giải nhất 72216
Giải nhì 38472
Giải ba 59302 93680
Giải tư 72262 62336 74195 88961
27362 43472 82143
Giải năm 7834
Giải sáu 6765 8659 7491
Giải bảy 467
Giải tám 17
Đầu Loto
0 02
1 16,17
2 21
3 36,34
4 43
5 59
6 62,61,62,65,67
7 72,72
8 80
9 95,91
Đuôi Loto
0 80
1 21,61,91
2 72,02,62,62,72
3 43
4 34
5 95,65
6 16,36
7 67,17
8
9 59
Kết quả Xổ số Vĩnh Long , soạn tin: XSVL gửi 8193

Kết quả Xổ số Vĩnh Long, Thứ Sáu 21/06/2019

Đặc biệt 301759
Giải nhất 24208
Giải nhì 88092
Giải ba 92813 27750
Giải tư 33342 28247 04985 66607
95553 73057 90405
Giải năm 9405
Giải sáu 2682 6514 3920
Giải bảy 482
Giải tám 38
Đầu Loto
0 08,07,05,05
1 13,14
2 20
3 38
4 42,47
5 59,50,53,57
6
7
8 85,82,82
9 92
Đuôi Loto
0 50,20
1
2 92,42,82,82
3 13,53
4 14
5 85,05,05
6
7 47,07,57
8 08,38
9 59
Kết quả Xổ số Vĩnh Long , soạn tin: XSVL gửi 8193

Kết quả Xổ số Vĩnh Long, Thứ Sáu 14/06/2019

Đặc biệt 716487
Giải nhất 90733
Giải nhì 78420
Giải ba 69834 24511
Giải tư 16536 34558 70328 92184
55849 03502 65325
Giải năm 1357
Giải sáu 1436 8308 5729
Giải bảy 532
Giải tám 84
Đầu Loto
0 02,08
1 11
2 20,28,25,29
3 33,34,36,36,32
4 49
5 58,57
6
7
8 87,84,84
9
Đuôi Loto
0 20
1 11
2 02,32
3 33
4 34,84,84
5 25
6 36,36
7 87,57
8 58,28,08
9 49,29
Kết quả Xổ số Vĩnh Long , soạn tin: XSVL gửi 8193
BACK TO TOP