XSVL - KẾT QUẢ XỔ SỐ VĨNH LONG XSVL - KẾT QUẢ XỔ SỐ VĨNH LONG

Kết quả Xổ số Vĩnh Long, Thứ Sáu 17/01/2020

Đặc biệt 684564
Giải nhất 62104
Giải nhì 06078
Giải ba 72707 23413
Giải tư 27403 70527 46898 08541
42401 69274 61800
Giải năm 3282
Giải sáu 2715 9363 4998
Giải bảy 175
Giải tám 24
Đầu Loto
0 04,07,03,01,00
1 13,15
2 27,24
3
4 41
5
6 64,63
7 78,74,75
8 82
9 98,98
Đuôi Loto
0 00
1 41,01
2 82
3 13,03,63
4 64,04,74,24
5 15,75
6
7 07,27
8 78,98,98
9
Kết quả Xổ số Vĩnh Long , soạn tin: XSVL gửi 8193

Kết quả Xổ số Vĩnh Long, Thứ Sáu 10/01/2020

Đặc biệt 902356
Giải nhất 34029
Giải nhì 14083
Giải ba 48163 29186
Giải tư 19280 95424 37952 12601
86677 39213 95451
Giải năm 0291
Giải sáu 9628 9290 7166
Giải bảy 998
Giải tám 85
Đầu Loto
0 01
1 13
2 29,24,28
3
4
5 56,52,51
6 63,66
7 77
8 83,86,80,85
9 91,90,98
Đuôi Loto
0 80,90
1 01,51,91
2 52
3 83,63,13
4 24
5 85
6 56,86,66
7 77
8 28,98
9 29
Kết quả Xổ số Vĩnh Long , soạn tin: XSVL gửi 8193

Kết quả Xổ số Vĩnh Long, Thứ Sáu 03/01/2020

Đặc biệt 185972
Giải nhất 15933
Giải nhì 15698
Giải ba 04343 42353
Giải tư 22342 49776 00116 51642
23297 26239 17600
Giải năm 2385
Giải sáu 2660 3122 1265
Giải bảy 048
Giải tám 03
Đầu Loto
0 00,03
1 16
2 22
3 33,39
4 43,42,42,48
5 53
6 60,65
7 72,76
8 85
9 98,97
Đuôi Loto
0 00,60
1
2 72,42,42,22
3 33,43,53,03
4
5 85,65
6 76,16
7 97
8 98,48
9 39
Kết quả Xổ số Vĩnh Long , soạn tin: XSVL gửi 8193

Kết quả Xổ số Vĩnh Long, Thứ Sáu 27/12/2019

Đặc biệt 257077
Giải nhất 24666
Giải nhì 50827
Giải ba 41088 15554
Giải tư 85270 15057 77127 56927
03586 26136 16367
Giải năm 2869
Giải sáu 7839 7650 7244
Giải bảy 889
Giải tám 78
Đầu Loto
0
1
2 27,27,27
3 36,39
4 44
5 54,57,50
6 66,67,69
7 77,70,78
8 88,86,89
9
Đuôi Loto
0 70,50
1
2
3
4 54,44
5
6 66,86,36
7 77,27,57,27,27,67
8 88,78
9 69,39,89
Kết quả Xổ số Vĩnh Long , soạn tin: XSVL gửi 8193

Kết quả Xổ số Vĩnh Long, Thứ Sáu 20/12/2019

Đặc biệt 143230
Giải nhất 56842
Giải nhì 72544
Giải ba 93474 07909
Giải tư 73598 86283 01139 71302
41853 40290 63328
Giải năm 2785
Giải sáu 9519 4913 7280
Giải bảy 634
Giải tám 03
Đầu Loto
0 09,02,03
1 19,13
2 28
3 30,39,34
4 42,44
5 53
6
7 74
8 83,85,80
9 98,90
Đuôi Loto
0 30,90,80
1
2 42,02
3 83,53,13,03
4 44,74,34
5 85
6
7
8 98,28
9 09,39,19
Kết quả Xổ số Vĩnh Long , soạn tin: XSVL gửi 8193

Kết quả Xổ số Vĩnh Long, Thứ Sáu 13/12/2019

Đặc biệt 678138
Giải nhất 51968
Giải nhì 95033
Giải ba 26760 13270
Giải tư 97630 23564 04078 81527
86051 72026 71415
Giải năm 5656
Giải sáu 5429 5077 5306
Giải bảy 133
Giải tám 23
Đầu Loto
0 06
1 15
2 27,26,29,23
3 38,33,30,33
4
5 51,56
6 68,60,64
7 70,78,77
8
9
Đuôi Loto
0 60,70,30
1 51
2
3 33,33,23
4 64
5 15
6 26,56,06
7 27,77
8 38,68,78
9 29
Kết quả Xổ số Vĩnh Long , soạn tin: XSVL gửi 8193

Kết quả Xổ số Vĩnh Long, Thứ Sáu 06/12/2019

Đặc biệt 381142
Giải nhất 00811
Giải nhì 96565
Giải ba 40288 88285
Giải tư 69274 39203 02090 50671
57148 34082 64540
Giải năm 8278
Giải sáu 1365 7828 7483
Giải bảy 342
Giải tám 28
Đầu Loto
0 03
1 11
2 28,28
3
4 42,48,40,42
5
6 65,65
7 74,71,78
8 88,85,82,83
9 90
Đuôi Loto
0 90,40
1 11,71
2 42,82,42
3 03,83
4 74
5 65,85,65
6
7
8 88,48,78,28,28
9
Kết quả Xổ số Vĩnh Long , soạn tin: XSVL gửi 8193

Kết quả Xổ số Vĩnh Long, Thứ Sáu 29/11/2019

Đặc biệt 525386
Giải nhất 89927
Giải nhì 59097
Giải ba 06707 46464
Giải tư 66449 70334 56222 69625
47945 13070 28907
Giải năm 0044
Giải sáu 4698 2715 8558
Giải bảy 408
Giải tám 50
Đầu Loto
0 07,07,08
1 15
2 27,22,25
3 34
4 49,45,44
5 58,50
6 64
7 70
8 86
9 97,98
Đuôi Loto
0 70,50
1
2 22
3
4 64,34,44
5 25,45,15
6 86
7 27,97,07,07
8 98,58,08
9 49
Kết quả Xổ số Vĩnh Long , soạn tin: XSVL gửi 8193

Kết quả Xổ số Vĩnh Long, Thứ Sáu 22/11/2019

Đặc biệt 501300
Giải nhất 49662
Giải nhì 95825
Giải ba 11739 89119
Giải tư 52828 49444 44660 59995
97985 04664 31502
Giải năm 6480
Giải sáu 6838 5587 8491
Giải bảy 587
Giải tám 05
Đầu Loto
0 00,02,05
1 19
2 25,28
3 39,38
4 44
5
6 62,60,64
7
8 85,80,87,87
9 95,91
Đuôi Loto
0 00,60,80
1 91
2 62,02
3
4 44,64
5 25,95,85,05
6
7 87,87
8 28,38
9 39,19
Kết quả Xổ số Vĩnh Long , soạn tin: XSVL gửi 8193

Kết quả Xổ số Vĩnh Long, Thứ Sáu 15/11/2019

Đặc biệt 865438
Giải nhất 40295
Giải nhì 66275
Giải ba 32780 89430
Giải tư 29578 33454 74450 75761
98094 14431 25166
Giải năm 9420
Giải sáu 3888 1075 1730
Giải bảy 240
Giải tám 95
Đầu Loto
0
1
2 20
3 38,30,31,30
4 40
5 54,50
6 61,66
7 75,78,75
8 80,88
9 95,94,95
Đuôi Loto
0 80,30,50,20,30,40
1 61,31
2
3
4 54,94
5 95,75,75,95
6 66
7
8 38,78,88
9
Kết quả Xổ số Vĩnh Long , soạn tin: XSVL gửi 8193
BACK TO TOP