consomayman-pc-center-1 Nội thất đức thiện

XSVL - KẾT QUẢ XỔ SỐ VĨNH LONG XSVL - KẾT QUẢ XỔ SỐ VĨNH LONG

Kết quả Xổ số Vĩnh Long, Thứ Sáu 22/06/2018

Đặc biệt 064887
Giải nhất 68337
Giải nhì 40802
Giải ba 69814 42466
Giải tư 07049 47658 21997 73720
50370 17515 41030
Giải năm 9064
Giải sáu 8476 7834 5516
Giải bảy 667
Giải tám 76
Đầu Loto
0 02
1 14,15,16
2 20
3 37,30,34
4 49
5 58
6 66,64,67
7 70,76,76
8 87
9 97
Đuôi Loto
0 20,70,30
1
2 02
3
4 14,64,34
5 15
6 66,76,16,76
7 87,37,97,67
8 58
9 49
Kết quả Xổ số Vĩnh Long - 8 lần quay, soạn tin: XSVL gửi 8593

Kết quả Xổ số Vĩnh Long, Thứ Sáu 15/06/2018

Đặc biệt 274750
Giải nhất 78281
Giải nhì 55479
Giải ba 57564 38789
Giải tư 44700 76490 56449 06184
88320 75208 59259
Giải năm 8855
Giải sáu 7786 0976 0757
Giải bảy 951
Giải tám 70
Đầu Loto
0 00,08
1
2 20
3
4 49
5 50,59,55,57,51
6 64
7 79,76,70
8 81,89,84,86
9 90
Đuôi Loto
0 50,00,90,20,70
1 81,51
2
3
4 64,84
5 55
6 86,76
7 57
8 08
9 79,89,49,59
Kết quả Xổ số Vĩnh Long - 8 lần quay, soạn tin: XSVL gửi 8593

Kết quả Xổ số Vĩnh Long, Thứ Sáu 08/06/2018

Đặc biệt 352720
Giải nhất 72821
Giải nhì 07512
Giải ba 71029 96000
Giải tư 54441 93566 13177 08548
44818 16042 78759
Giải năm 3532
Giải sáu 0137 7912 4821
Giải bảy 145
Giải tám 35
Đầu Loto
0 00
1 12,18,12
2 20,21,29,21
3 32,37,35
4 41,48,42,45
5 59
6 66
7 77
8
9
Đuôi Loto
0 20,00
1 21,41,21
2 12,42,32,12
3
4
5 45,35
6 66
7 77,37
8 48,18
9 29,59
Kết quả Xổ số Vĩnh Long - 8 lần quay, soạn tin: XSVL gửi 8593

Kết quả Xổ số Vĩnh Long, Thứ Sáu 01/06/2018

Đặc biệt 964617
Giải nhất 52978
Giải nhì 29790
Giải ba 22232 76521
Giải tư 57998 04386 27942 40187
71091 04360 24710
Giải năm 0376
Giải sáu 2011 6738 4396
Giải bảy 433
Giải tám 78
Đầu Loto
0
1 17,10,11
2 21
3 32,38,33
4 42
5
6 60
7 78,76,78
8 86,87
9 90,98,91,96
Đuôi Loto
0 90,60,10
1 21,91,11
2 32,42
3 33
4
5
6 86,76,96
7 17,87
8 78,98,38,78
9
Kết quả Xổ số Vĩnh Long - 8 lần quay, soạn tin: XSVL gửi 8593

Kết quả Xổ số Vĩnh Long, Thứ Sáu 25/05/2018

Đặc biệt 934328
Giải nhất 94594
Giải nhì 10917
Giải ba 58077 11263
Giải tư 80192 95040 61695 80172
89550 80974 66763
Giải năm 5939
Giải sáu 3640 7858 3780
Giải bảy 750
Giải tám 07
Đầu Loto
0 07
1 17
2 28
3 39
4 40,40
5 50,58,50
6 63,63
7 77,72,74
8 80
9 94,92,95
Đuôi Loto
0 40,50,40,80,50
1
2 92,72
3 63,63
4 94,74
5 95
6
7 17,77,07
8 28,58
9 39
Kết quả Xổ số Vĩnh Long - 8 lần quay, soạn tin: XSVL gửi 8593

Kết quả Xổ số Vĩnh Long, Thứ Sáu 18/05/2018

Đặc biệt 014217
Giải nhất 37427
Giải nhì 94950
Giải ba 88032 70861
Giải tư 43164 73419 53596 10869
12891 88817 33667
Giải năm 8955
Giải sáu 1075 4761 4776
Giải bảy 165
Giải tám 36
Đầu Loto
0
1 17,19,17
2 27
3 32,36
4
5 50,55
6 61,64,69,67,61,65
7 75,76
8
9 96,91
Đuôi Loto
0 50
1 61,91,61
2 32
3
4 64
5 55,75,65
6 96,76,36
7 17,27,17,67
8
9 19,69
Kết quả Xổ số Vĩnh Long - 8 lần quay, soạn tin: XSVL gửi 8593

Kết quả Xổ số Vĩnh Long, Thứ Sáu 11/05/2018

Đặc biệt 895054
Giải nhất 81352
Giải nhì 46047
Giải ba 44360 12039
Giải tư 46023 67412 64648 11137
64495 88528 26075
Giải năm 3696
Giải sáu 1862 1082 3620
Giải bảy 033
Giải tám 85
Đầu Loto
0
1 12
2 23,28,20
3 39,37,33
4 47,48
5 54,52
6 60,62
7 75
8 82,85
9 95,96
Đuôi Loto
0 60,20
1
2 52,12,62,82
3 23,33
4 54
5 95,75,85
6 96
7 47,37
8 48,28
9 39
Kết quả Xổ số Vĩnh Long - 8 lần quay, soạn tin: XSVL gửi 8593

Kết quả Xổ số Vĩnh Long, Thứ Sáu 04/05/2018

Đặc biệt 344846
Giải nhất 25485
Giải nhì 69329
Giải ba 22977 81525
Giải tư 23801 11589 96000 61157
34642 99334 82151
Giải năm 9740
Giải sáu 0110 3400 8785
Giải bảy 713
Giải tám 84
Đầu Loto
0 01,00,00
1 10,13
2 29,25
3 34
4 46,42,40
5 57,51
6
7 77
8 85,89,85,84
9
Đuôi Loto
0 00,40,10,00
1 01,51
2 42
3 13
4 34,84
5 85,25,85
6 46
7 77,57
8
9 29,89
Kết quả Xổ số Vĩnh Long - 8 lần quay, soạn tin: XSVL gửi 8593

Kết quả Xổ số Vĩnh Long, Thứ Sáu 27/04/2018

Đặc biệt 809812
Giải nhất 56744
Giải nhì 72178
Giải ba 61105 23956
Giải tư 56239 06364 36306 35480
22202 97572 50502
Giải năm 2045
Giải sáu 2413 1172 5426
Giải bảy 156
Giải tám 82
Đầu Loto
0 05,06,02,02
1 12,13
2 26
3 39
4 44,45
5 56,56
6 64
7 78,72,72
8 80,82
9
Đuôi Loto
0 80
1
2 12,02,72,02,72,82
3 13
4 44,64
5 05,45
6 56,06,26,56
7
8 78
9 39
Kết quả Xổ số Vĩnh Long - 8 lần quay, soạn tin: XSVL gửi 8593

Kết quả Xổ số Vĩnh Long, Thứ Sáu 20/04/2018

Đặc biệt 100457
Giải nhất 53683
Giải nhì 74694
Giải ba 09407 99818
Giải tư 21505 33521 07258 49700
65994 35411 25184
Giải năm 4364
Giải sáu 4103 1613 5741
Giải bảy 783
Giải tám 09
Đầu Loto
0 07,05,00,03,09
1 18,11,13
2 21
3
4 41
5 57,58
6 64
7
8 83,84,83
9 94,94
Đuôi Loto
0 00
1 21,11,41
2
3 83,03,13,83
4 94,94,84,64
5 05
6
7 57,07
8 18,58
9 09
Kết quả Xổ số Vĩnh Long - 8 lần quay, soạn tin: XSVL gửi 8593
Lien he quang cao
BACK TO TOP