XSVL - KẾT QUẢ XỔ SỐ VĨNH LONG XSVL - KẾT QUẢ XỔ SỐ VĨNH LONG

Kết quả Xổ số Vĩnh Long, Thứ Sáu 03/07/2020

Đặc biệt 227742
Giải nhất 69953
Giải nhì 64277
Giải ba 29712 44164
Giải tư 63465 39568 03929 64319
08438 44975 30278
Giải năm 4118
Giải sáu 0368 1937 7908
Giải bảy 215
Giải tám 89
Đầu Loto
0 08
1 12,19,18,15
2 29
3 38,37
4 42
5 53
6 64,65,68,68
7 77,75,78
8 89
9
Đuôi Loto
0
1
2 42,12
3 53
4 64
5 65,75,15
6
7 77,37
8 68,38,78,18,68,08
9 29,19,89
Kết quả Xổ số Vĩnh Long , soạn tin: XSVL gửi 8193

Kết quả Xổ số Vĩnh Long, Thứ Sáu 26/06/2020

Đặc biệt 848702
Giải nhất 45391
Giải nhì 68592
Giải ba 14168 95967
Giải tư 16385 09515 87119 09844
85972 44818 28847
Giải năm 5468
Giải sáu 7301 3226 8700
Giải bảy 857
Giải tám 37
Đầu Loto
0 02,01,00
1 15,19,18
2 26
3 37
4 44,47
5 57
6 68,67,68
7 72
8 85
9 91,92
Đuôi Loto
0 00
1 91,01
2 02,92,72
3
4 44
5 85,15
6 26
7 67,47,57,37
8 68,18,68
9 19
Kết quả Xổ số Vĩnh Long , soạn tin: XSVL gửi 8193

Kết quả Xổ số Vĩnh Long, Thứ Sáu 19/06/2020

Đặc biệt 516225
Giải nhất 89473
Giải nhì 65605
Giải ba 82426 23027
Giải tư 12387 99879 74505 69031
52000 97525 47831
Giải năm 4579
Giải sáu 7722 9063 2420
Giải bảy 188
Giải tám 94
Đầu Loto
0 05,05,00
1
2 25,26,27,25,22,20
3 31,31
4
5
6 63
7 73,79,79
8 87,88
9 94
Đuôi Loto
0 00,20
1 31,31
2 22
3 73,63
4 94
5 25,05,05,25
6 26
7 27,87
8 88
9 79,79
Kết quả Xổ số Vĩnh Long , soạn tin: XSVL gửi 8193

Kết quả Xổ số Vĩnh Long, Thứ Sáu 12/06/2020

Đặc biệt 071971
Giải nhất 52734
Giải nhì 32657
Giải ba 97919 48062
Giải tư 75869 52851 03145 57137
95162 02049 57752
Giải năm 2597
Giải sáu 7031 9527 0518
Giải bảy 856
Giải tám 24
Đầu Loto
0
1 19,18
2 27,24
3 34,37,31
4 45,49
5 57,51,52,56
6 62,69,62
7 71
8
9 97
Đuôi Loto
0
1 71,51,31
2 62,62,52
3
4 34,24
5 45
6 56
7 57,37,97,27
8 18
9 19,69,49
Kết quả Xổ số Vĩnh Long , soạn tin: XSVL gửi 8193

Kết quả Xổ số Vĩnh Long, Thứ Sáu 05/06/2020

Đặc biệt 777038
Giải nhất 48311
Giải nhì 21116
Giải ba 80902 55838
Giải tư 21702 34800 47429 47776
89788 62331 00961
Giải năm 9835
Giải sáu 0533 6977 1947
Giải bảy 758
Giải tám 52
Đầu Loto
0 02,02,00
1 11,16
2 29
3 38,38,31,35,33
4 47
5 58,52
6 61
7 76,77
8 88
9
Đuôi Loto
0 00
1 11,31,61
2 02,02,52
3 33
4
5 35
6 16,76
7 77,47
8 38,38,88,58
9 29
Kết quả Xổ số Vĩnh Long , soạn tin: XSVL gửi 8193

Kết quả Xổ số Vĩnh Long, Thứ Sáu 29/05/2020

Đặc biệt 813865
Giải nhất 66864
Giải nhì 45838
Giải ba 99751 04001
Giải tư 18366 90730 01710 01348
99712 15646 95086
Giải năm 7915
Giải sáu 1435 8717 1479
Giải bảy 759
Giải tám 49
Đầu Loto
0 01
1 10,12,15,17
2
3 38,30,35
4 48,46,49
5 51,59
6 65,64,66
7 79
8 86
9
Đuôi Loto
0 30,10
1 51,01
2 12
3
4 64
5 65,15,35
6 66,46,86
7 17
8 38,48
9 79,59,49
Kết quả Xổ số Vĩnh Long , soạn tin: XSVL gửi 8193

Kết quả Xổ số Vĩnh Long, Thứ Sáu 22/05/2020

Đặc biệt 454623
Giải nhất 50219
Giải nhì 57530
Giải ba 96629 02579
Giải tư 18716 03331 45198 92411
82906 41277 47044
Giải năm 7004
Giải sáu 8951 7627 9004
Giải bảy 977
Giải tám 68
Đầu Loto
0 06,04,04
1 19,16,11
2 23,29,27
3 30,31
4 44
5 51
6 68
7 79,77,77
8
9 98
Đuôi Loto
0 30
1 31,11,51
2
3 23
4 44,04,04
5
6 16,06
7 77,27,77
8 98,68
9 19,29,79
Kết quả Xổ số Vĩnh Long , soạn tin: XSVL gửi 8193

Kết quả Xổ số Vĩnh Long, Thứ Sáu 15/05/2020

Đặc biệt 514611
Giải nhất 35913
Giải nhì 77116
Giải ba 71255 45991
Giải tư 09244 02614 26080 62105
85263 28447 35799
Giải năm 6491
Giải sáu 2750 0924 7946
Giải bảy 982
Giải tám 21
Đầu Loto
0 05
1 11,13,16,14
2 24,21
3
4 44,47,46
5 55,50
6 63
7
8 80,82
9 91,99,91
Đuôi Loto
0 80,50
1 11,91,91,21
2 82
3 13,63
4 44,14,24
5 55,05
6 16,46
7 47
8
9 99
Kết quả Xổ số Vĩnh Long , soạn tin: XSVL gửi 8193

Kết quả Xổ số Vĩnh Long, Thứ Sáu 08/05/2020

Đặc biệt 664207
Giải nhất 55829
Giải nhì 49260
Giải ba 87585 05520
Giải tư 27444 27122 69007 93959
95965 26105 93889
Giải năm 5785
Giải sáu 4922 5596 9942
Giải bảy 245
Giải tám 81
Đầu Loto
0 07,07,05
1
2 29,20,22,22
3
4 44,42,45
5 59
6 60,65
7
8 85,89,85,81
9 96
Đuôi Loto
0 60,20
1 81
2 22,22,42
3
4 44
5 85,65,05,85,45
6 96
7 07,07
8
9 29,59,89
Kết quả Xổ số Vĩnh Long , soạn tin: XSVL gửi 8193

Kết quả Xổ số Vĩnh Long, Thứ Sáu 01/05/2020

Đặc biệt 914078
Giải nhất 31502
Giải nhì 28002
Giải ba 22177 23886
Giải tư 56741 98431 17062 03049
06353 55781 98066
Giải năm 2500
Giải sáu 8063 5154 4685
Giải bảy 784
Giải tám 99
Đầu Loto
0 02,02,00
1
2
3 31
4 41,49
5 53,54
6 62,66,63
7 78,77
8 86,81,85,84
9 99
Đuôi Loto
0 00
1 41,31,81
2 02,02,62
3 53,63
4 54,84
5 85
6 86,66
7 77
8 78
9 49,99
Kết quả Xổ số Vĩnh Long , soạn tin: XSVL gửi 8193
BACK TO TOP