XSVL - KẾT QUẢ XỔ SỐ VĨNH LONG XSVL - KẾT QUẢ XỔ SỐ VĨNH LONG

Kết quả Xổ số Vĩnh Long, Thứ Sáu 11/10/2019

Đặc biệt 901299
Giải nhất 67741
Giải nhì 08318
Giải ba 75038 09067
Giải tư 55400 99907 50524 76185
57093 14126 85472
Giải năm 7640
Giải sáu 9891 5974 6984
Giải bảy 901
Giải tám 24
Đầu Loto
0 00,07,01
1 18
2 24,26,24
3 38
4 41,40
5
6 67
7 72,74
8 85,84
9 99,93,91
Đuôi Loto
0 00,40
1 41,91,01
2 72
3 93
4 24,74,84,24
5 85
6 26
7 67,07
8 18,38
9 99
Kết quả Xổ số Vĩnh Long , soạn tin: XSVL gửi 8193

Kết quả Xổ số Vĩnh Long, Thứ Sáu 04/10/2019

Đặc biệt 055755
Giải nhất 47936
Giải nhì 91082
Giải ba 55909 36594
Giải tư 00680 42843 66846 41685
83066 92816 46828
Giải năm 4463
Giải sáu 2332 8116 0098
Giải bảy 652
Giải tám 43
Đầu Loto
0 09
1 16,16
2 28
3 36,32
4 43,46,43
5 55,52
6 66,63
7
8 82,80,85
9 94,98
Đuôi Loto
0 80
1
2 82,32,52
3 43,63,43
4 94
5 55,85
6 36,46,66,16,16
7
8 28,98
9 09
Kết quả Xổ số Vĩnh Long , soạn tin: XSVL gửi 8193

Kết quả Xổ số Vĩnh Long, Thứ Sáu 27/09/2019

Đặc biệt 396332
Giải nhất 27332
Giải nhì 92221
Giải ba 60266 40441
Giải tư 04085 89132 10620 54453
87837 48645 98817
Giải năm 5199
Giải sáu 2552 3197 7759
Giải bảy 591
Giải tám 26
Đầu Loto
0
1 17
2 21,20,26
3 32,32,32,37
4 41,45
5 53,52,59
6 66
7
8 85
9 99,97,91
Đuôi Loto
0 20
1 21,41,91
2 32,32,32,52
3 53
4
5 85,45
6 66,26
7 37,17,97
8
9 99,59
Kết quả Xổ số Vĩnh Long , soạn tin: XSVL gửi 8193

Kết quả Xổ số Vĩnh Long, Thứ Sáu 20/09/2019

Đặc biệt 500269
Giải nhất 87899
Giải nhì 93066
Giải ba 57949 53782
Giải tư 68025 66851 51107 30452
50120 23773 24488
Giải năm 4726
Giải sáu 7846 6251 8091
Giải bảy 653
Giải tám 37
Đầu Loto
0 07
1
2 25,20,26
3 37
4 49,46
5 51,52,51,53
6 69,66
7 73
8 82,88
9 99,91
Đuôi Loto
0 20
1 51,51,91
2 82,52
3 73,53
4
5 25
6 66,26,46
7 07,37
8 88
9 69,99,49
Kết quả Xổ số Vĩnh Long , soạn tin: XSVL gửi 8193

Kết quả Xổ số Vĩnh Long, Thứ Sáu 13/09/2019

Đặc biệt 466648
Giải nhất 22509
Giải nhì 04594
Giải ba 58888 61201
Giải tư 68455 47038 27430 25657
79127 01389 08884
Giải năm 9988
Giải sáu 8926 2629 8126
Giải bảy 731
Giải tám 88
Đầu Loto
0 09,01
1
2 27,26,29,26
3 38,30,31
4 48
5 55,57
6
7
8 88,89,84,88,88
9 94
Đuôi Loto
0 30
1 01,31
2
3
4 94,84
5 55
6 26,26
7 57,27
8 48,88,38,88,88
9 09,89,29
Kết quả Xổ số Vĩnh Long , soạn tin: XSVL gửi 8193

Kết quả Xổ số Vĩnh Long, Thứ Sáu 06/09/2019

Đặc biệt 086032
Giải nhất 45543
Giải nhì 23779
Giải ba 58559 65414
Giải tư 67971 90112 01175 57412
31073 84565 93572
Giải năm 4761
Giải sáu 1465 4096 2625
Giải bảy 640
Giải tám 66
Đầu Loto
0
1 14,12,12
2 25
3 32
4 43,40
5 59
6 65,61,65,66
7 79,71,75,73,72
8
9 96
Đuôi Loto
0 40
1 71,61
2 32,12,12,72
3 43,73
4 14
5 75,65,65,25
6 96,66
7
8
9 79,59
Kết quả Xổ số Vĩnh Long , soạn tin: XSVL gửi 8193

Kết quả Xổ số Vĩnh Long, Thứ Sáu 30/08/2019

Đặc biệt 949270
Giải nhất 96064
Giải nhì 21785
Giải ba 27458 62172
Giải tư 55752 64096 18236 60307
19029 13785 30412
Giải năm 5332
Giải sáu 4267 7747 7131
Giải bảy 793
Giải tám 00
Đầu Loto
0 07,00
1 12
2 29
3 36,32,31
4 47
5 58,52
6 64,67
7 70,72
8 85,85
9 96,93
Đuôi Loto
0 70,00
1 31
2 72,52,12,32
3 93
4 64
5 85,85
6 96,36
7 07,67,47
8 58
9 29
Kết quả Xổ số Vĩnh Long , soạn tin: XSVL gửi 8193

Kết quả Xổ số Vĩnh Long, Thứ Sáu 23/08/2019

Đặc biệt 247493
Giải nhất 25870
Giải nhì 37381
Giải ba 56984 72643
Giải tư 25221 35616 13332 59507
11628 44049 01142
Giải năm 5988
Giải sáu 6606 6059 4192
Giải bảy 623
Giải tám 31
Đầu Loto
0 07,06
1 16
2 21,28,23
3 32,31
4 43,49,42
5 59
6
7 70
8 81,84,88
9 93,92
Đuôi Loto
0 70
1 81,21,31
2 32,42,92
3 93,43,23
4 84
5
6 16,06
7 07
8 28,88
9 49,59
Kết quả Xổ số Vĩnh Long , soạn tin: XSVL gửi 8193

Kết quả Xổ số Vĩnh Long, Thứ Sáu 16/08/2019

Đặc biệt 034722
Giải nhất 62162
Giải nhì 87392
Giải ba 36742 85316
Giải tư 65916 69108 73124 16037
07880 62852 77668
Giải năm 0057
Giải sáu 7768 4821 4262
Giải bảy 102
Giải tám 14
Đầu Loto
0 08,02
1 16,16,14
2 22,24,21
3 37
4 42
5 52,57
6 62,68,68,62
7
8 80
9 92
Đuôi Loto
0 80
1 21
2 22,62,92,42,52,62,02
3
4 24,14
5
6 16,16
7 37,57
8 08,68,68
9
Kết quả Xổ số Vĩnh Long , soạn tin: XSVL gửi 8193

Kết quả Xổ số Vĩnh Long, Thứ Sáu 09/08/2019

Đặc biệt 876748
Giải nhất 68438
Giải nhì 47401
Giải ba 50709 10298
Giải tư 76723 68825 74902 34692
28858 41915 95346
Giải năm 5857
Giải sáu 2880 4469 2490
Giải bảy 391
Giải tám 75
Đầu Loto
0 01,09,02
1 15
2 23,25
3 38
4 48,46
5 58,57
6 69
7 75
8 80
9 98,92,90,91
Đuôi Loto
0 80,90
1 01,91
2 02,92
3 23
4
5 25,15,75
6 46
7 57
8 48,38,98,58
9 09,69
Kết quả Xổ số Vĩnh Long , soạn tin: XSVL gửi 8193
BACK TO TOP