XSTV - KẾT QUẢ XỔ SỐ TRÀ VINH XSTV - KẾT QUẢ XỔ SỐ TRÀ VINH

Kết quả Xổ số Trà Vinh, Thứ Sáu 07/05/2021

Đặc biệt 092951
Giải nhất 09068
Giải nhì 07696
Giải ba 17678 77640
Giải tư 96114 90357 53247 31123
76500 97822 28675
Giải năm 4846
Giải sáu 3229 2437 3417
Giải bảy 663
Giải tám 43
Đầu Loto
0 00
1 14,17
2 23,22,29
3 37
4 40,47,46,43
5 51,57
6 68,63
7 78,75
8
9 96
Đuôi Loto
0 40,00
1 51
2 22
3 23,63,43
4 14
5 75
6 96,46
7 57,47,37,17
8 68,78
9 29
Kết quả Xổ số Trà Vinh , soạn tin: XSTV gửi 8193

Kết quả Xổ số Trà Vinh, Thứ Sáu 30/04/2021

Đặc biệt 326379
Giải nhất 74273
Giải nhì 28451
Giải ba 65347 63079
Giải tư 96847 24945 23066 58958
88532 42323 70129
Giải năm 9609
Giải sáu 3582 0788 1360
Giải bảy 620
Giải tám 99
Đầu Loto
0 09
1
2 23,29,20
3 32
4 47,47,45
5 51,58
6 66,60
7 79,73,79
8 82,88
9 99
Đuôi Loto
0 60,20
1 51
2 32,82
3 73,23
4
5 45
6 66
7 47,47
8 58,88
9 79,79,29,09,99
Kết quả Xổ số Trà Vinh , soạn tin: XSTV gửi 8193

Kết quả Xổ số Trà Vinh, Thứ Sáu 23/04/2021

Đặc biệt 322166
Giải nhất 33662
Giải nhì 55617
Giải ba 98883 97879
Giải tư 77547 12382 52662 78987
13623 63521 42703
Giải năm 7102
Giải sáu 6935 9206 3684
Giải bảy 119
Giải tám 98
Đầu Loto
0 03,02,06
1 17,19
2 23,21
3 35
4 47
5
6 66,62,62
7 79
8 83,82,87,84
9 98
Đuôi Loto
0
1 21
2 62,82,62,02
3 83,23,03
4 84
5 35
6 66,06
7 17,47,87
8 98
9 79,19
Kết quả Xổ số Trà Vinh , soạn tin: XSTV gửi 8193

Kết quả Xổ số Trà Vinh, Thứ Sáu 16/04/2021

Đặc biệt 857599
Giải nhất 76625
Giải nhì 15905
Giải ba 30568 66355
Giải tư 44017 40362 52697 87058
14730 07651 82294
Giải năm 4498
Giải sáu 8972 6769 7461
Giải bảy 124
Giải tám 51
Đầu Loto
0 05
1 17
2 25,24
3 30
4
5 55,58,51,51
6 68,62,69,61
7 72
8
9 99,97,94,98
Đuôi Loto
0 30
1 51,61,51
2 62,72
3
4 94,24
5 25,05,55
6
7 17,97
8 68,58,98
9 99,69
Kết quả Xổ số Trà Vinh , soạn tin: XSTV gửi 8193

Kết quả Xổ số Trà Vinh, Thứ Sáu 09/04/2021

Đặc biệt 948895
Giải nhất 43652
Giải nhì 07900
Giải ba 77689 29851
Giải tư 08527 69601 95781 84275
91924 60545 70728
Giải năm 1549
Giải sáu 9951 8843 6394
Giải bảy 850
Giải tám 16
Đầu Loto
0 00,01
1 16
2 27,24,28
3
4 45,49,43
5 52,51,51,50
6
7 75
8 89,81
9 95,94
Đuôi Loto
0 00,50
1 51,01,81,51
2 52
3 43
4 24,94
5 95,75,45
6 16
7 27
8 28
9 89,49
Kết quả Xổ số Trà Vinh , soạn tin: XSTV gửi 8193

Kết quả Xổ số Trà Vinh, Thứ Sáu 02/04/2021

Đặc biệt 243293
Giải nhất 89756
Giải nhì 98334
Giải ba 80753 83136
Giải tư 27900 67682 76669 31716
97270 74677 25046
Giải năm 5781
Giải sáu 9316 9904 9327
Giải bảy 489
Giải tám 72
Đầu Loto
0 00,04
1 16,16
2 27
3 34,36
4 46
5 56,53
6 69
7 70,77,72
8 82,81,89
9 93
Đuôi Loto
0 00,70
1 81
2 82,72
3 93,53
4 34,04
5
6 56,36,16,46,16
7 77,27
8
9 69,89
Kết quả Xổ số Trà Vinh , soạn tin: XSTV gửi 8193

Kết quả Xổ số Trà Vinh, Thứ Sáu 26/03/2021

Đặc biệt 661120
Giải nhất 71810
Giải nhì 57881
Giải ba 68448 51973
Giải tư 31068 06360 93390 25009
40141 41254 67782
Giải năm 1761
Giải sáu 4223 0451 3665
Giải bảy 988
Giải tám 86
Đầu Loto
0 09
1 10
2 20,23
3
4 48,41
5 54,51
6 68,60,61,65
7 73
8 81,82,88,86
9 90
Đuôi Loto
0 20,10,60,90
1 81,41,61,51
2 82
3 73,23
4 54
5 65
6 86
7
8 48,68,88
9 09
Kết quả Xổ số Trà Vinh , soạn tin: XSTV gửi 8193

Kết quả Xổ số Trà Vinh, Thứ Sáu 19/03/2021

Đặc biệt 441539
Giải nhất 92194
Giải nhì 75694
Giải ba 99725 09771
Giải tư 14350 76240 94518 24863
32230 71455 91910
Giải năm 9936
Giải sáu 4664 9832 1189
Giải bảy 907
Giải tám 13
Đầu Loto
0 07
1 18,10,13
2 25
3 39,30,36,32
4 40
5 50,55
6 63,64
7 71
8 89
9 94,94
Đuôi Loto
0 50,40,30,10
1 71
2 32
3 63,13
4 94,94,64
5 25,55
6 36
7 07
8 18
9 39,89
Kết quả Xổ số Trà Vinh , soạn tin: XSTV gửi 8193

Kết quả Xổ số Trà Vinh, Thứ Sáu 12/03/2021

Đặc biệt 026204
Giải nhất 12843
Giải nhì 31680
Giải ba 01356 85509
Giải tư 00620 07875 01681 08407
95169 01470 50791
Giải năm 3571
Giải sáu 2698 0264 2629
Giải bảy 898
Giải tám 31
Đầu Loto
0 04,09,07
1
2 20,29
3 31
4 43
5 56
6 69,64
7 75,70,71
8 80,81
9 91,98,98
Đuôi Loto
0 80,20,70
1 81,91,71,31
2
3 43
4 04,64
5 75
6 56
7 07
8 98,98
9 09,69,29
Kết quả Xổ số Trà Vinh , soạn tin: XSTV gửi 8193

Kết quả Xổ số Trà Vinh, Thứ Sáu 05/03/2021

Đặc biệt 511302
Giải nhất 78315
Giải nhì 20870
Giải ba 49861 42038
Giải tư 21744 93489 25893 92734
63776 80122 40283
Giải năm 3222
Giải sáu 8803 1746 1185
Giải bảy 634
Giải tám 98
Đầu Loto
0 02,03
1 15
2 22,22
3 38,34,34
4 44,46
5
6 61
7 70,76
8 89,83,85
9 93,98
Đuôi Loto
0 70
1 61
2 02,22,22
3 93,83,03
4 44,34,34
5 15,85
6 76,46
7
8 38,98
9 89
Kết quả Xổ số Trà Vinh , soạn tin: XSTV gửi 8193
BACK TO TOP