XSTV - KẾT QUẢ XỔ SỐ TRÀ VINH XSTV - KẾT QUẢ XỔ SỐ TRÀ VINH

Kết quả Xổ số Trà Vinh, Thứ Sáu 16/08/2019

Đặc biệt 461260
Giải nhất 41993
Giải nhì 29319
Giải ba 46195 50199
Giải tư 54586 81511 18289 82528
95874 62646 24820
Giải năm 1227
Giải sáu 0513 0805 7693
Giải bảy 085
Giải tám 74
Đầu Loto
0 05
1 19,11,13
2 28,20,27
3
4 46
5
6 60
7 74,74
8 86,89,85
9 93,95,99,93
Đuôi Loto
0 60,20
1 11
2
3 93,13,93
4 74,74
5 95,05,85
6 86,46
7 27
8 28
9 19,99,89
Kết quả Xổ số Trà Vinh , soạn tin: XSTV gửi 8193

Kết quả Xổ số Trà Vinh, Thứ Sáu 09/08/2019

Đặc biệt 147653
Giải nhất 47165
Giải nhì 26025
Giải ba 09368 79911
Giải tư 19275 83473 49581 95114
39012 96676 92897
Giải năm 2806
Giải sáu 5805 3968 7806
Giải bảy 949
Giải tám 32
Đầu Loto
0 06,05,06
1 11,14,12
2 25
3 32
4 49
5 53
6 65,68,68
7 75,73,76
8 81
9 97
Đuôi Loto
0
1 11,81
2 12,32
3 53,73
4 14
5 65,25,75,05
6 76,06,06
7 97
8 68,68
9 49
Kết quả Xổ số Trà Vinh , soạn tin: XSTV gửi 8193

Kết quả Xổ số Trà Vinh, Thứ Sáu 02/08/2019

Đặc biệt 044617
Giải nhất 99782
Giải nhì 04374
Giải ba 58407 99394
Giải tư 01400 54804 73555 52059
85267 69427 11433
Giải năm 4266
Giải sáu 4485 2251 8150
Giải bảy 569
Giải tám 76
Đầu Loto
0 07,00,04
1 17
2 27
3 33
4
5 55,59,51,50
6 67,66,69
7 74,76
8 82,85
9 94
Đuôi Loto
0 00,50
1 51
2 82
3 33
4 74,94,04
5 55,85
6 66,76
7 17,07,67,27
8
9 59,69
Kết quả Xổ số Trà Vinh , soạn tin: XSTV gửi 8193

Kết quả Xổ số Trà Vinh, Thứ Sáu 26/07/2019

Đặc biệt 730000
Giải nhất 15098
Giải nhì 79241
Giải ba 62972 37931
Giải tư 71765 21933 24108 83211
32772 85166 59261
Giải năm 8439
Giải sáu 8907 6914 5332
Giải bảy 371
Giải tám 24
Đầu Loto
0 00,08,07
1 11,14
2 24
3 31,33,39,32
4 41
5
6 65,66,61
7 72,72,71
8
9 98
Đuôi Loto
0 00
1 41,31,11,61,71
2 72,72,32
3 33
4 14,24
5 65
6 66
7 07
8 98,08
9 39
Kết quả Xổ số Trà Vinh , soạn tin: XSTV gửi 8193

Kết quả Xổ số Trà Vinh, Thứ Sáu 19/07/2019

Đặc biệt 723614
Giải nhất 25407
Giải nhì 73483
Giải ba 63910 58181
Giải tư 31642 52490 72575 06601
66666 87246 27713
Giải năm 9567
Giải sáu 3734 2101 5375
Giải bảy 455
Giải tám 74
Đầu Loto
0 07,01,01
1 14,10,13
2
3 34
4 42,46
5 55
6 66,67
7 75,75,74
8 83,81
9 90
Đuôi Loto
0 10,90
1 81,01,01
2 42
3 83,13
4 14,34,74
5 75,75,55
6 66,46
7 07,67
8
9
Kết quả Xổ số Trà Vinh , soạn tin: XSTV gửi 8193

Kết quả Xổ số Trà Vinh, Thứ Sáu 12/07/2019

Đặc biệt 940657
Giải nhất 62518
Giải nhì 84971
Giải ba 23397 97487
Giải tư 76086 46524 06199 21675
12306 55005 80918
Giải năm 3354
Giải sáu 3641 4779 3351
Giải bảy 779
Giải tám 94
Đầu Loto
0 06,05
1 18,18
2 24
3
4 41
5 57,54,51
6
7 71,75,79,79
8 87,86
9 97,99,94
Đuôi Loto
0
1 71,41,51
2
3
4 24,54,94
5 75,05
6 86,06
7 57,97,87
8 18,18
9 99,79,79
Kết quả Xổ số Trà Vinh , soạn tin: XSTV gửi 8193

Kết quả Xổ số Trà Vinh, Thứ Sáu 05/07/2019

Đặc biệt 792299
Giải nhất 11493
Giải nhì 57272
Giải ba 87179 63689
Giải tư 78266 63230 62314 33810
56571 54924 58405
Giải năm 0598
Giải sáu 5028 0677 3516
Giải bảy 205
Giải tám 97
Đầu Loto
0 05,05
1 14,10,16
2 24,28
3 30
4
5
6 66
7 72,79,71,77
8 89
9 99,93,98,97
Đuôi Loto
0 30,10
1 71
2 72
3 93
4 14,24
5 05,05
6 66,16
7 77,97
8 98,28
9 99,79,89
Kết quả Xổ số Trà Vinh , soạn tin: XSTV gửi 8193

Kết quả Xổ số Trà Vinh, Thứ Sáu 28/06/2019

Đặc biệt 227950
Giải nhất 04073
Giải nhì 85396
Giải ba 24642 22519
Giải tư 41310 88375 04392 18215
43775 84802 56552
Giải năm 5192
Giải sáu 9443 0014 5750
Giải bảy 787
Giải tám 97
Đầu Loto
0 02
1 19,10,15,14
2
3
4 42,43
5 50,52,50
6
7 73,75,75
8 87
9 96,92,92,97
Đuôi Loto
0 50,10,50
1
2 42,92,02,52,92
3 73,43
4 14
5 75,15,75
6 96
7 87,97
8
9 19
Kết quả Xổ số Trà Vinh , soạn tin: XSTV gửi 8193

Kết quả Xổ số Trà Vinh, Thứ Sáu 21/06/2019

Đặc biệt 125806
Giải nhất 70884
Giải nhì 88192
Giải ba 94865 55805
Giải tư 04023 35000 07757 90692
08755 18025 93478
Giải năm 4063
Giải sáu 1421 7695 5819
Giải bảy 414
Giải tám 20
Đầu Loto
0 06,05,00
1 19,14
2 23,25,21,20
3
4
5 57,55
6 65,63
7 78
8 84
9 92,92,95
Đuôi Loto
0 00,20
1 21
2 92,92
3 23,63
4 84,14
5 65,05,55,25,95
6 06
7 57
8 78
9 19
Kết quả Xổ số Trà Vinh , soạn tin: XSTV gửi 8193

Kết quả Xổ số Trà Vinh, Thứ Sáu 14/06/2019

Đặc biệt 393591
Giải nhất 71831
Giải nhì 44439
Giải ba 58734 94033
Giải tư 58805 68361 28256 42466
30264 66479 94950
Giải năm 2205
Giải sáu 6823 7216 3387
Giải bảy 982
Giải tám 55
Đầu Loto
0 05,05
1 16
2 23
3 31,39,34,33
4
5 56,50,55
6 61,66,64
7 79
8 87,82
9 91
Đuôi Loto
0 50
1 91,31,61
2 82
3 33,23
4 34,64
5 05,05,55
6 56,66,16
7 87
8
9 39,79
Kết quả Xổ số Trà Vinh , soạn tin: XSTV gửi 8193
BACK TO TOP