XSTV - KẾT QUẢ XỔ SỐ TRÀ VINH XSTV - KẾT QUẢ XỔ SỐ TRÀ VINH

Kết quả Xổ số Trà Vinh, Thứ Sáu 27/11/2020

Đặc biệt 084831
Giải nhất 07401
Giải nhì 82324
Giải ba 51250 68525
Giải tư 60773 92706 62454 66745
31097 24306 73756
Giải năm 2301
Giải sáu 4137 3664 4430
Giải bảy 814
Giải tám 45
Đầu Loto
0 01,06,06,01
1 14
2 24,25
3 31,37,30
4 45,45
5 50,54,56
6 64
7 73
8
9 97
Đuôi Loto
0 50,30
1 31,01,01
2
3 73
4 24,54,64,14
5 25,45,45
6 06,06,56
7 97,37
8
9
Kết quả Xổ số Trà Vinh , soạn tin: XSTV gửi 8193

Kết quả Xổ số Trà Vinh, Thứ Sáu 20/11/2020

Đặc biệt 358536
Giải nhất 43401
Giải nhì 42772
Giải ba 10805 02537
Giải tư 30959 13977 93970 29149
71580 53687 78076
Giải năm 1726
Giải sáu 3408 7448 6800
Giải bảy 706
Giải tám 48
Đầu Loto
0 01,05,08,00,06
1
2 26
3 36,37
4 49,48,48
5 59
6
7 72,77,70,76
8 80,87
9
Đuôi Loto
0 70,80,00
1 01
2 72
3
4
5 05
6 36,76,26,06
7 37,77,87
8 08,48,48
9 59,49
Kết quả Xổ số Trà Vinh , soạn tin: XSTV gửi 8193

Kết quả Xổ số Trà Vinh, Thứ Sáu 13/11/2020

Đặc biệt 666115
Giải nhất 90962
Giải nhì 92926
Giải ba 84106 27746
Giải tư 16765 65672 29743 26913
84707 80772 54763
Giải năm 5363
Giải sáu 6483 1175 8095
Giải bảy 084
Giải tám 91
Đầu Loto
0 06,07
1 15,13
2 26
3
4 46,43
5
6 62,65,63,63
7 72,72,75
8 83,84
9 95,91
Đuôi Loto
0
1 91
2 62,72,72
3 43,13,63,63,83
4 84
5 15,65,75,95
6 26,06,46
7 07
8
9
Kết quả Xổ số Trà Vinh , soạn tin: XSTV gửi 8193

Kết quả Xổ số Trà Vinh, Thứ Sáu 06/11/2020

Đặc biệt 844463
Giải nhất 98940
Giải nhì 94049
Giải ba 46732 10518
Giải tư 98102 33664 51896 68627
43604 03326 41764
Giải năm 9182
Giải sáu 6114 4146 0445
Giải bảy 361
Giải tám 97
Đầu Loto
0 02,04
1 18,14
2 27,26
3 32
4 40,49,46,45
5
6 63,64,64,61
7
8 82
9 96,97
Đuôi Loto
0 40
1 61
2 32,02,82
3 63
4 64,04,64,14
5 45
6 96,26,46
7 27,97
8 18
9 49
Kết quả Xổ số Trà Vinh , soạn tin: XSTV gửi 8193

Kết quả Xổ số Trà Vinh, Thứ Sáu 30/10/2020

Đặc biệt 062743
Giải nhất 37910
Giải nhì 99367
Giải ba 30538 17821
Giải tư 90407 36332 85484 74630
79356 30474 83737
Giải năm 3214
Giải sáu 5973 1879 8792
Giải bảy 943
Giải tám 57
Đầu Loto
0 07
1 10,14
2 21
3 38,32,30,37
4 43,43
5 56,57
6 67
7 74,73,79
8 84
9 92
Đuôi Loto
0 10,30
1 21
2 32,92
3 43,73,43
4 84,74,14
5
6 56
7 67,07,37,57
8 38
9 79
Kết quả Xổ số Trà Vinh , soạn tin: XSTV gửi 8193

Kết quả Xổ số Trà Vinh, Thứ Sáu 23/10/2020

Đặc biệt 562446
Giải nhất 37811
Giải nhì 28258
Giải ba 46373 99916
Giải tư 71938 96000 12597 25401
97397 63044 99950
Giải năm 7342
Giải sáu 3366 4819 6698
Giải bảy 791
Giải tám 12
Đầu Loto
0 00,01
1 11,16,19,12
2
3 38
4 46,44,42
5 58,50
6 66
7 73
8
9 97,97,98,91
Đuôi Loto
0 00,50
1 11,01,91
2 42,12
3 73
4 44
5
6 46,16,66
7 97,97
8 58,38,98
9 19
Kết quả Xổ số Trà Vinh , soạn tin: XSTV gửi 8193

Kết quả Xổ số Trà Vinh, Thứ Sáu 16/10/2020

Đặc biệt 830889
Giải nhất 75147
Giải nhì 15317
Giải ba 77883 70081
Giải tư 22135 72864 03525 48741
43804 26009 24201
Giải năm 0075
Giải sáu 6210 9769 4754
Giải bảy 997
Giải tám 57
Đầu Loto
0 04,09,01
1 17,10
2 25
3 35
4 47,41
5 54,57
6 64,69
7 75
8 89,83,81
9 97
Đuôi Loto
0 10
1 81,41,01
2
3 83
4 64,04,54
5 35,25,75
6
7 47,17,97,57
8
9 89,09,69
Kết quả Xổ số Trà Vinh , soạn tin: XSTV gửi 8193

Kết quả Xổ số Trà Vinh, Thứ Sáu 09/10/2020

Đặc biệt 114560
Giải nhất 79825
Giải nhì 61547
Giải ba 56401 19431
Giải tư 05788 93747 29718 92597
07843 91971 29936
Giải năm 0191
Giải sáu 6479 7302 0464
Giải bảy 891
Giải tám 65
Đầu Loto
0 01,02
1 18
2 25
3 31,36
4 47,47,43
5
6 60,64,65
7 71,79
8 88
9 97,91,91
Đuôi Loto
0 60
1 01,31,71,91,91
2 02
3 43
4 64
5 25,65
6 36
7 47,47,97
8 88,18
9 79
Kết quả Xổ số Trà Vinh , soạn tin: XSTV gửi 8193

Kết quả Xổ số Trà Vinh, Thứ Sáu 02/10/2020

Đặc biệt 261621
Giải nhất 20283
Giải nhì 05692
Giải ba 23480 48699
Giải tư 78704 79537 40897 06183
47928 58375 16749
Giải năm 9360
Giải sáu 7983 4135 4628
Giải bảy 498
Giải tám 89
Đầu Loto
0 04
1
2 21,28,28
3 37,35
4 49
5
6 60
7 75
8 83,80,83,83,89
9 92,99,97,98
Đuôi Loto
0 80,60
1 21
2 92
3 83,83,83
4 04
5 75,35
6
7 37,97
8 28,28,98
9 99,49,89
Kết quả Xổ số Trà Vinh , soạn tin: XSTV gửi 8193

Kết quả Xổ số Trà Vinh, Thứ Sáu 25/09/2020

Đặc biệt 711842
Giải nhất 82049
Giải nhì 31890
Giải ba 95421 48542
Giải tư 11114 17348 60639 49181
60540 96568 91267
Giải năm 8367
Giải sáu 9193 0155 0553
Giải bảy 958
Giải tám 59
Đầu Loto
0
1 14
2 21
3 39
4 42,49,42,48,40
5 55,53,58,59
6 68,67,67
7
8 81
9 90,93
Đuôi Loto
0 90,40
1 21,81
2 42,42
3 93,53
4 14
5 55
6
7 67,67
8 48,68,58
9 49,39,59
Kết quả Xổ số Trà Vinh , soạn tin: XSTV gửi 8193
BACK TO TOP