Lien he quang cao Nội thất đức thiện

XSTV - KẾT QUẢ XỔ SỐ TRÀ VINH XSTV - KẾT QUẢ XỔ SỐ TRÀ VINH

Kết quả Xổ số Trà Vinh, Thứ Sáu 03/08/2018

Đặc biệt 459985
Giải nhất 17518
Giải nhì 18431
Giải ba 23153 42333
Giải tư 50695 53540 31795 13884
88683 03540 33927
Giải năm 5885
Giải sáu 7214 2403 3783
Giải bảy 059
Giải tám 95
Đầu Loto
0 03
1 18,14
2 27
3 31,33
4 40,40
5 53,59
6
7
8 85,84,83,85,83
9 95,95,95
Đuôi Loto
0 40,40
1 31
2
3 53,33,83,03,83
4 84,14
5 85,95,95,85,95
6
7 27
8 18
9 59
Kết quả Xổ số Trà Vinh - 8 lần quay, soạn tin: XSTV gửi 8593

Kết quả Xổ số Trà Vinh, Thứ Sáu 27/07/2018

Đặc biệt 209884
Giải nhất 14616
Giải nhì 06417
Giải ba 27723 19593
Giải tư 31416 63835 17209 83613
77792 63562 41623
Giải năm 3705
Giải sáu 6587 8011 8813
Giải bảy 843
Giải tám 23
Đầu Loto
0 09,05
1 16,17,16,13,11,13
2 23,23,23
3 35
4 43
5
6 62
7
8 84,87
9 93,92
Đuôi Loto
0
1 11
2 92,62
3 23,93,13,23,13,43,23
4 84
5 35,05
6 16,16
7 17,87
8
9 09
Kết quả Xổ số Trà Vinh - 8 lần quay, soạn tin: XSTV gửi 8593

Kết quả Xổ số Trà Vinh, Thứ Sáu 20/07/2018

Đặc biệt 312417
Giải nhất 14472
Giải nhì 16567
Giải ba 13642 57203
Giải tư 62830 35633 80625 86887
61983 81096 62849
Giải năm 7262
Giải sáu 5463 6008 7591
Giải bảy 486
Giải tám 79
Đầu Loto
0 03,08
1 17
2 25
3 30,33
4 42,49
5
6 67,62,63
7 72,79
8 87,83,86
9 96,91
Đuôi Loto
0 30
1 91
2 72,42,62
3 03,33,83,63
4
5 25
6 96,86
7 17,67,87
8 08
9 49,79
Kết quả Xổ số Trà Vinh - 8 lần quay, soạn tin: XSTV gửi 8593

Kết quả Xổ số Trà Vinh, Thứ Sáu 13/07/2018

Đặc biệt 211892
Giải nhất 14143
Giải nhì 02362
Giải ba 95211 44032
Giải tư 42666 17790 77427 51985
38675 19630 45277
Giải năm 3954
Giải sáu 2448 5715 3088
Giải bảy 903
Giải tám 13
Đầu Loto
0 03
1 11,15,13
2 27
3 32,30
4 43,48
5 54
6 62,66
7 75,77
8 85,88
9 92,90
Đuôi Loto
0 90,30
1 11
2 92,62,32
3 43,03,13
4 54
5 85,75,15
6 66
7 27,77
8 48,88
9
Kết quả Xổ số Trà Vinh - 8 lần quay, soạn tin: XSTV gửi 8593

Kết quả Xổ số Trà Vinh, Thứ Sáu 06/07/2018

Đặc biệt 524046
Giải nhất 44025
Giải nhì 99213
Giải ba 88740 06978
Giải tư 63425 49189 81431 68962
70183 51768 06863
Giải năm 0701
Giải sáu 7922 4810 8744
Giải bảy 191
Giải tám 94
Đầu Loto
0 01
1 13,10
2 25,25,22
3 31
4 46,40,44
5
6 62,68,63
7 78
8 89,83
9 91,94
Đuôi Loto
0 40,10
1 31,01,91
2 62,22
3 13,83,63
4 44,94
5 25,25
6 46
7
8 78,68
9 89
Kết quả Xổ số Trà Vinh - 8 lần quay, soạn tin: XSTV gửi 8593

Kết quả Xổ số Trà Vinh, Thứ Sáu 29/06/2018

Đặc biệt 000066
Giải nhất 73593
Giải nhì 75712
Giải ba 87157 42120
Giải tư 77205 78794 80609 24611
76771 92199 94135
Giải năm 0202
Giải sáu 4866 2478 0518
Giải bảy 264
Giải tám 35
Đầu Loto
0 05,09,02
1 12,11,18
2 20
3 35,35
4
5 57
6 66,66,64
7 71,78
8
9 93,94,99
Đuôi Loto
0 20
1 11,71
2 12,02
3 93
4 94,64
5 05,35,35
6 66,66
7 57
8 78,18
9 09,99
Kết quả Xổ số Trà Vinh - 8 lần quay, soạn tin: XSTV gửi 8593

Kết quả Xổ số Trà Vinh, Thứ Sáu 22/06/2018

Đặc biệt 976508
Giải nhất 44515
Giải nhì 09589
Giải ba 66031 32568
Giải tư 00876 61229 85948 47824
41943 04688 53095
Giải năm 2963
Giải sáu 2963 2759 4316
Giải bảy 638
Giải tám 63
Đầu Loto
0 08
1 15,16
2 29,24
3 31,38
4 48,43
5 59
6 68,63,63,63
7 76
8 89,88
9 95
Đuôi Loto
0
1 31
2
3 43,63,63,63
4 24
5 15,95
6 76,16
7
8 08,68,48,88,38
9 89,29,59
Kết quả Xổ số Trà Vinh - 8 lần quay, soạn tin: XSTV gửi 8593

Kết quả Xổ số Trà Vinh, Thứ Sáu 08/06/2018

Đặc biệt 256912
Giải nhất 31861
Giải nhì 60030
Giải ba 41549 83840
Giải tư 42505 96522 47863 52970
32047 06563 48612
Giải năm 8891
Giải sáu 2800 6838 4472
Giải bảy 828
Giải tám 53
Đầu Loto
0 05,00
1 12,12
2 22,28
3 30,38
4 49,40,47
5 53
6 61,63,63
7 70,72
8
9 91
Đuôi Loto
0 30,40,70,00
1 61,91
2 12,22,12,72
3 63,63,53
4
5 05
6
7 47
8 38,28
9 49
Kết quả Xổ số Trà Vinh - 8 lần quay, soạn tin: XSTV gửi 8593

Kết quả Xổ số Trà Vinh, Thứ Sáu 01/06/2018

Đặc biệt 682264
Giải nhất 18597
Giải nhì 82978
Giải ba 46392 43711
Giải tư 38500 33611 17074 35279
08753 91029 97916
Giải năm 4760
Giải sáu 4169 5243 4838
Giải bảy 840
Giải tám 76
Đầu Loto
0 00
1 11,11,16
2 29
3 38
4 43,40
5 53
6 64,60,69
7 78,74,79,76
8
9 97,92
Đuôi Loto
0 00,60,40
1 11,11
2 92
3 53,43
4 64,74
5
6 16,76
7 97
8 78,38
9 79,29,69
Kết quả Xổ số Trà Vinh - 8 lần quay, soạn tin: XSTV gửi 8593
Lien he quang cao
BACK TO TOP