XSTV - KẾT QUẢ XỔ SỐ TRÀ VINH XSTV - KẾT QUẢ XỔ SỐ TRÀ VINH

Kết quả Xổ số Trà Vinh, Thứ Sáu 14/06/2019

Đặc biệt 393591
Giải nhất 71831
Giải nhì 44439
Giải ba 58734 94033
Giải tư 58805 68361 28256 42466
30264 66479 94950
Giải năm 2205
Giải sáu 6823 7216 3387
Giải bảy 982
Giải tám 55
Đầu Loto
0 05,05
1 16
2 23
3 31,39,34,33
4
5 56,50,55
6 61,66,64
7 79
8 87,82
9 91
Đuôi Loto
0 50
1 91,31,61
2 82
3 33,23
4 34,64
5 05,05,55
6 56,66,16
7 87
8
9 39,79
Kết quả Xổ số Trà Vinh , soạn tin: XSTV gửi 8193

Kết quả Xổ số Trà Vinh, Thứ Sáu 07/06/2019

Đặc biệt 155608
Giải nhất 06823
Giải nhì 55490
Giải ba 79342 00419
Giải tư 01379 13212 53793 79711
82543 29399 16274
Giải năm 0778
Giải sáu 5121 6413 2085
Giải bảy 350
Giải tám 89
Đầu Loto
0 08
1 19,12,11,13
2 23,21
3
4 42,43
5 50
6
7 79,74,78
8 85,89
9 90,93,99
Đuôi Loto
0 90,50
1 11,21
2 42,12
3 23,93,43,13
4 74
5 85
6
7
8 08,78
9 19,79,99,89
Kết quả Xổ số Trà Vinh , soạn tin: XSTV gửi 8193

Kết quả Xổ số Trà Vinh, Thứ Sáu 31/05/2019

Đặc biệt 653395
Giải nhất 60124
Giải nhì 66575
Giải ba 47772 56669
Giải tư 36940 45519 57009 44495
57030 32623 25503
Giải năm 0456
Giải sáu 1170 3359 2207
Giải bảy 510
Giải tám 50
Đầu Loto
0 09,03,07
1 19,10
2 24,23
3 30
4 40
5 56,59,50
6 69
7 75,72,70
8
9 95,95
Đuôi Loto
0 40,30,70,10,50
1
2 72
3 23,03
4 24
5 95,75,95
6 56
7 07
8
9 69,19,09,59
Kết quả Xổ số Trà Vinh , soạn tin: XSTV gửi 8193

Kết quả Xổ số Trà Vinh, Thứ Sáu 24/05/2019

Đặc biệt 169976
Giải nhất 27310
Giải nhì 90074
Giải ba 88622 16226
Giải tư 42210 42653 51762 73219
30450 88753 38603
Giải năm 5191
Giải sáu 7290 4080 0220
Giải bảy 733
Giải tám 51
Đầu Loto
0 03
1 10,10,19
2 22,26,20
3 33
4
5 53,50,53,51
6 62
7 76,74
8 80
9 91,90
Đuôi Loto
0 10,10,50,90,80,20
1 91,51
2 22,62
3 53,53,03,33
4 74
5
6 76,26
7
8
9 19
Kết quả Xổ số Trà Vinh , soạn tin: XSTV gửi 8193

Kết quả Xổ số Trà Vinh, Thứ Sáu 17/05/2019

Đặc biệt 924653
Giải nhất 29258
Giải nhì 73452
Giải ba 23612 56247
Giải tư 10477 65822 07563 99414
04077 49965 43935
Giải năm 0371
Giải sáu 8392 8925 4243
Giải bảy 525
Giải tám 21
Đầu Loto
0
1 12,14
2 22,25,25,21
3 35
4 47,43
5 53,58,52
6 63,65
7 77,77,71
8
9 92
Đuôi Loto
0
1 71,21
2 52,12,22,92
3 53,63,43
4 14
5 65,35,25,25
6
7 47,77,77
8 58
9
Kết quả Xổ số Trà Vinh , soạn tin: XSTV gửi 8193

Kết quả Xổ số Trà Vinh, Thứ Sáu 10/05/2019

Đặc biệt 438613
Giải nhất 29326
Giải nhì 36250
Giải ba 12368 23351
Giải tư 95688 06571 75057 15824
72601 89340 26736
Giải năm 4103
Giải sáu 7444 2006 9975
Giải bảy 809
Giải tám 57
Đầu Loto
0 01,03,06,09
1 13
2 26,24
3 36
4 40,44
5 50,51,57,57
6 68
7 71,75
8 88
9
Đuôi Loto
0 50,40
1 51,71,01
2
3 13,03
4 24,44
5 75
6 26,36,06
7 57,57
8 68,88
9 09
Kết quả Xổ số Trà Vinh , soạn tin: XSTV gửi 8193

Kết quả Xổ số Trà Vinh, Thứ Sáu 03/05/2019

Đặc biệt 263732
Giải nhất 78694
Giải nhì 89743
Giải ba 61752 74611
Giải tư 40711 17366 68504 76353
36778 92745 34322
Giải năm 2170
Giải sáu 4918 4461 5549
Giải bảy 513
Giải tám 47
Đầu Loto
0 04
1 11,11,18,13
2 22
3 32
4 43,45,49,47
5 52,53
6 66,61
7 78,70
8
9 94
Đuôi Loto
0 70
1 11,11,61
2 32,52,22
3 43,53,13
4 94,04
5 45
6 66
7 47
8 78,18
9 49
Kết quả Xổ số Trà Vinh , soạn tin: XSTV gửi 8193

Kết quả Xổ số Trà Vinh, Thứ Sáu 26/04/2019

Đặc biệt 359857
Giải nhất 44316
Giải nhì 47801
Giải ba 67653 62103
Giải tư 63917 82748 73470 56612
47902 45635 78985
Giải năm 4327
Giải sáu 8655 0260 3710
Giải bảy 410
Giải tám 66
Đầu Loto
0 01,03,02
1 16,17,12,10,10
2 27
3 35
4 48
5 57,53,55
6 60,66
7 70
8 85
9
Đuôi Loto
0 70,60,10,10
1 01
2 12,02
3 53,03
4
5 35,85,55
6 16,66
7 57,17,27
8 48
9
Kết quả Xổ số Trà Vinh , soạn tin: XSTV gửi 8193

Kết quả Xổ số Trà Vinh, Thứ Sáu 19/04/2019

Đặc biệt 165040
Giải nhất 81059
Giải nhì 97729
Giải ba 37439 30784
Giải tư 08857 50380 04905 67393
38158 89003 21907
Giải năm 4447
Giải sáu 5263 3782 6659
Giải bảy 860
Giải tám 75
Đầu Loto
0 05,03,07
1
2 29
3 39
4 40,47
5 59,57,58,59
6 63,60
7 75
8 84,80,82
9 93
Đuôi Loto
0 40,80,60
1
2 82
3 93,03,63
4 84
5 05,75
6
7 57,07,47
8 58
9 59,29,39,59
Kết quả Xổ số Trà Vinh , soạn tin: XSTV gửi 8193

Kết quả Xổ số Trà Vinh, Thứ Sáu 12/04/2019

Đặc biệt 914200
Giải nhất 35693
Giải nhì 14265
Giải ba 39621 36480
Giải tư 14666 63590 96925 03124
63883 50377 38245
Giải năm 0274
Giải sáu 4866 9537 2850
Giải bảy 371
Giải tám 94
Đầu Loto
0 00
1
2 21,25,24
3 37
4 45
5 50
6 65,66,66
7 77,74,71
8 80,83
9 93,90,94
Đuôi Loto
0 00,80,90,50
1 21,71
2
3 93,83
4 24,74,94
5 65,25,45
6 66,66
7 77,37
8
9
Kết quả Xổ số Trà Vinh , soạn tin: XSTV gửi 8193
BACK TO TOP