XSTV - KẾT QUẢ XỔ SỐ TRÀ VINH XSTV - KẾT QUẢ XỔ SỐ TRÀ VINH

Kết quả Xổ số Trà Vinh, Thứ Sáu 11/10/2019

Đặc biệt 500275
Giải nhất 34240
Giải nhì 92230
Giải ba 90468 83507
Giải tư 52983 63132 99693 63354
21620 53563 43830
Giải năm 3742
Giải sáu 5452 2252 8272
Giải bảy 179
Giải tám 20
Đầu Loto
0 07
1
2 20,20
3 30,32,30
4 40,42
5 54,52,52
6 68,63
7 75,72,79
8 83
9 93
Đuôi Loto
0 40,30,20,30,20
1
2 32,42,52,52,72
3 83,93,63
4 54
5 75
6
7 07
8 68
9 79
Kết quả Xổ số Trà Vinh , soạn tin: XSTV gửi 8193

Kết quả Xổ số Trà Vinh, Thứ Sáu 04/10/2019

Đặc biệt 063207
Giải nhất 87567
Giải nhì 47132
Giải ba 81272 14752
Giải tư 23993 49198 75527 34286
10439 50172 10285
Giải năm 2241
Giải sáu 8916 5963 2118
Giải bảy 331
Giải tám 73
Đầu Loto
0 07
1 16,18
2 27
3 32,39,31
4 41
5 52
6 67,63
7 72,72,73
8 86,85
9 93,98
Đuôi Loto
0
1 41,31
2 32,72,52,72
3 93,63,73
4
5 85
6 86,16
7 07,67,27
8 98,18
9 39
Kết quả Xổ số Trà Vinh , soạn tin: XSTV gửi 8193

Kết quả Xổ số Trà Vinh, Thứ Sáu 27/09/2019

Đặc biệt 326030
Giải nhất 90720
Giải nhì 78232
Giải ba 41403 94257
Giải tư 61871 74927 29714 33386
05361 00838 73289
Giải năm 1038
Giải sáu 2246 5410 6425
Giải bảy 267
Giải tám 69
Đầu Loto
0 03
1 14,10
2 20,27,25
3 30,32,38,38
4 46
5 57
6 61,67,69
7 71
8 86,89
9
Đuôi Loto
0 30,20,10
1 71,61
2 32
3 03
4 14
5 25
6 86,46
7 57,27,67
8 38,38
9 89,69
Kết quả Xổ số Trà Vinh , soạn tin: XSTV gửi 8193

Kết quả Xổ số Trà Vinh, Thứ Sáu 20/09/2019

Đặc biệt 454443
Giải nhất 61195
Giải nhì 34645
Giải ba 29406 01762
Giải tư 87021 85746 05844 90664
34442 52434 75963
Giải năm 0699
Giải sáu 1678 2144 2828
Giải bảy 184
Giải tám 58
Đầu Loto
0 06
1
2 21,28
3 34
4 43,45,46,44,42,44
5 58
6 62,64,63
7 78
8 84
9 95,99
Đuôi Loto
0
1 21
2 62,42
3 43,63
4 44,64,34,44,84
5 95,45
6 06,46
7
8 78,28,58
9 99
Kết quả Xổ số Trà Vinh , soạn tin: XSTV gửi 8193

Kết quả Xổ số Trà Vinh, Thứ Sáu 13/09/2019

Đặc biệt 194873
Giải nhất 78785
Giải nhì 57998
Giải ba 20283 42191
Giải tư 08106 56136 17393 88270
39166 37516 26906
Giải năm 3372
Giải sáu 1525 4132 2637
Giải bảy 598
Giải tám 68
Đầu Loto
0 06,06
1 16
2 25
3 36,32,37
4
5
6 66,68
7 73,70,72
8 85,83
9 98,91,93,98
Đuôi Loto
0 70
1 91
2 72,32
3 73,83,93
4
5 85,25
6 06,36,66,16,06
7 37
8 98,98,68
9
Kết quả Xổ số Trà Vinh , soạn tin: XSTV gửi 8193

Kết quả Xổ số Trà Vinh, Thứ Sáu 06/09/2019

Đặc biệt 153693
Giải nhất 71477
Giải nhì 46203
Giải ba 59431 64871
Giải tư 46119 74358 95865 54127
24833 00458 76746
Giải năm 8318
Giải sáu 3273 7613 9095
Giải bảy 450
Giải tám 68
Đầu Loto
0 03
1 19,18,13
2 27
3 31,33
4 46
5 58,58,50
6 65,68
7 77,71,73
8
9 93,95
Đuôi Loto
0 50
1 31,71
2
3 93,03,33,73,13
4
5 65,95
6 46
7 77,27
8 58,58,18,68
9 19
Kết quả Xổ số Trà Vinh , soạn tin: XSTV gửi 8193

Kết quả Xổ số Trà Vinh, Thứ Sáu 30/08/2019

Đặc biệt 883448
Giải nhất 65755
Giải nhì 60451
Giải ba 88332 42347
Giải tư 71222 69950 34860 22060
95248 44214 89722
Giải năm 7151
Giải sáu 1794 2545 4351
Giải bảy 700
Giải tám 25
Đầu Loto
0 00
1 14
2 22,22,25
3 32
4 48,47,48,45
5 55,51,50,51,51
6 60,60
7
8
9 94
Đuôi Loto
0 50,60,60,00
1 51,51,51
2 32,22,22
3
4 14,94
5 55,45,25
6
7 47
8 48,48
9
Kết quả Xổ số Trà Vinh , soạn tin: XSTV gửi 8193

Kết quả Xổ số Trà Vinh, Thứ Sáu 23/08/2019

Đặc biệt 246683
Giải nhất 19954
Giải nhì 16074
Giải ba 13159 05723
Giải tư 30001 32201 65360 05636
24806 78345 85202
Giải năm 8728
Giải sáu 4473 2906 3223
Giải bảy 961
Giải tám 53
Đầu Loto
0 01,01,06,02,06
1
2 23,28,23
3 36
4 45
5 54,59,53
6 60,61
7 74,73
8 83
9
Đuôi Loto
0 60
1 01,01,61
2 02
3 83,23,73,23,53
4 54,74
5 45
6 36,06,06
7
8 28
9 59
Kết quả Xổ số Trà Vinh , soạn tin: XSTV gửi 8193

Kết quả Xổ số Trà Vinh, Thứ Sáu 16/08/2019

Đặc biệt 461260
Giải nhất 41993
Giải nhì 29319
Giải ba 46195 50199
Giải tư 54586 81511 18289 82528
95874 62646 24820
Giải năm 1227
Giải sáu 0513 0805 7693
Giải bảy 085
Giải tám 74
Đầu Loto
0 05
1 19,11,13
2 28,20,27
3
4 46
5
6 60
7 74,74
8 86,89,85
9 93,95,99,93
Đuôi Loto
0 60,20
1 11
2
3 93,13,93
4 74,74
5 95,05,85
6 86,46
7 27
8 28
9 19,99,89
Kết quả Xổ số Trà Vinh , soạn tin: XSTV gửi 8193

Kết quả Xổ số Trà Vinh, Thứ Sáu 09/08/2019

Đặc biệt 147653
Giải nhất 47165
Giải nhì 26025
Giải ba 09368 79911
Giải tư 19275 83473 49581 95114
39012 96676 92897
Giải năm 2806
Giải sáu 5805 3968 7806
Giải bảy 949
Giải tám 32
Đầu Loto
0 06,05,06
1 11,14,12
2 25
3 32
4 49
5 53
6 65,68,68
7 75,73,76
8 81
9 97
Đuôi Loto
0
1 11,81
2 12,32
3 53,73
4 14
5 65,25,75,05
6 76,06,06
7 97
8 68,68
9 49
Kết quả Xổ số Trà Vinh , soạn tin: XSTV gửi 8193
BACK TO TOP