XSTV - KẾT QUẢ XỔ SỐ TRÀ VINH XSTV - KẾT QUẢ XỔ SỐ TRÀ VINH

Kết quả Xổ số Trà Vinh, Thứ Sáu 26/02/2021

Đặc biệt 557933
Giải nhất 74578
Giải nhì 78415
Giải ba 96388 29837
Giải tư 76461 63784 75856 13694
12406 13814 13872
Giải năm 7003
Giải sáu 1028 3063 2450
Giải bảy 143
Giải tám 53
Đầu Loto
0 06,03
1 15,14
2 28
3 33,37
4 43
5 56,50,53
6 61,63
7 78,72
8 88,84
9 94
Đuôi Loto
0 50
1 61
2 72
3 33,03,63,43,53
4 84,94,14
5 15
6 56,06
7 37
8 78,88,28
9
Kết quả Xổ số Trà Vinh , soạn tin: XSTV gửi 8193

Kết quả Xổ số Trà Vinh, Thứ Sáu 19/02/2021

Đặc biệt 051271
Giải nhất 86495
Giải nhì 60840
Giải ba 66546 50978
Giải tư 46107 37463 33442 15740
35324 74303 08331
Giải năm 4461
Giải sáu 5818 3890 0582
Giải bảy 367
Giải tám 05
Đầu Loto
0 07,03,05
1 18
2 24
3 31
4 40,46,42,40
5
6 63,61,67
7 71,78
8 82
9 95,90
Đuôi Loto
0 40,40,90
1 71,31,61
2 42,82
3 63,03
4 24
5 95,05
6 46
7 07,67
8 78,18
9
Kết quả Xổ số Trà Vinh , soạn tin: XSTV gửi 8193

Kết quả Xổ số Trà Vinh, Thứ Sáu 12/02/2021

Đặc biệt 037914
Giải nhất 12997
Giải nhì 84910
Giải ba 24374 65136
Giải tư 58777 53323 87422 11759
23736 10013 18709
Giải năm 0943
Giải sáu 8468 5812 8101
Giải bảy 171
Giải tám 17
Đầu Loto
0 09,01
1 14,10,13,12,17
2 23,22
3 36,36
4 43
5 59
6 68
7 74,77,71
8
9 97
Đuôi Loto
0 10
1 01,71
2 22,12
3 23,13,43
4 14,74
5
6 36,36
7 97,77,17
8 68
9 59,09
Kết quả Xổ số Trà Vinh , soạn tin: XSTV gửi 8193

Kết quả Xổ số Trà Vinh, Thứ Sáu 05/02/2021

Đặc biệt 089039
Giải nhất 83782
Giải nhì 26886
Giải ba 30367 53566
Giải tư 71006 53316 27652 12661
91165 92747 59500
Giải năm 6091
Giải sáu 4984 3712 3815
Giải bảy 764
Giải tám 29
Đầu Loto
0 06,00
1 16,12,15
2 29
3 39
4 47
5 52
6 67,66,61,65,64
7
8 82,86,84
9 91
Đuôi Loto
0 00
1 61,91
2 82,52,12
3
4 84,64
5 65,15
6 86,66,06,16
7 67,47
8
9 39,29
Kết quả Xổ số Trà Vinh , soạn tin: XSTV gửi 8193

Kết quả Xổ số Trà Vinh, Thứ Sáu 29/01/2021

Đặc biệt 861304
Giải nhất 07257
Giải nhì 19528
Giải ba 30767 51003
Giải tư 72557 90330 38220 13083
21248 94366 23629
Giải năm 0595
Giải sáu 5745 0552 4958
Giải bảy 520
Giải tám 49
Đầu Loto
0 04,03
1
2 28,20,29,20
3 30
4 48,45,49
5 57,57,52,58
6 67,66
7
8 83
9 95
Đuôi Loto
0 30,20,20
1
2 52
3 03,83
4 04
5 95,45
6 66
7 57,67,57
8 28,48,58
9 29,49
Kết quả Xổ số Trà Vinh , soạn tin: XSTV gửi 8193

Kết quả Xổ số Trà Vinh, Thứ Sáu 22/01/2021

Đặc biệt 284087
Giải nhất 61304
Giải nhì 32842
Giải ba 94840 96325
Giải tư 85845 77044 32950 74949
77200 43126 36105
Giải năm 2048
Giải sáu 0682 4317 4744
Giải bảy 744
Giải tám 23
Đầu Loto
0 04,00,05
1 17
2 25,26,23
3
4 42,40,45,44,49,48,44,44
5 50
6
7
8 87,82
9
Đuôi Loto
0 40,50,00
1
2 42,82
3 23
4 04,44,44,44
5 25,45,05
6 26
7 87,17
8 48
9 49
Kết quả Xổ số Trà Vinh , soạn tin: XSTV gửi 8193

Kết quả Xổ số Trà Vinh, Thứ Sáu 15/01/2021

Đặc biệt 295088
Giải nhất 01440
Giải nhì 47614
Giải ba 48021 43255
Giải tư 99186 56436 13968 54128
12763 08189 00807
Giải năm 5696
Giải sáu 3046 3563 9737
Giải bảy 621
Giải tám 61
Đầu Loto
0 07
1 14
2 21,28,21
3 36,37
4 40,46
5 55
6 68,63,63,61
7
8 88,86,89
9 96
Đuôi Loto
0 40
1 21,21,61
2
3 63,63
4 14
5 55
6 86,36,96,46
7 07,37
8 88,68,28
9 89
Kết quả Xổ số Trà Vinh , soạn tin: XSTV gửi 8193

Kết quả Xổ số Trà Vinh, Thứ Sáu 08/01/2021

Đặc biệt 559616
Giải nhất 55139
Giải nhì 94411
Giải ba 61690 24666
Giải tư 55300 30923 40485 14652
45643 10363 68733
Giải năm 3164
Giải sáu 9168 3311 7063
Giải bảy 521
Giải tám 54
Đầu Loto
0 00
1 16,11,11
2 23,21
3 39,33
4 43
5 52,54
6 66,63,64,68,63
7
8 85
9 90
Đuôi Loto
0 90,00
1 11,11,21
2 52
3 23,43,63,33,63
4 64,54
5 85
6 16,66
7
8 68
9 39
Kết quả Xổ số Trà Vinh , soạn tin: XSTV gửi 8193

Kết quả Xổ số Trà Vinh, Thứ Sáu 01/01/2021

Đặc biệt 017444
Giải nhất 16504
Giải nhì 10979
Giải ba 52507 33321
Giải tư 36098 52645 83100 22666
13793 48132 27808
Giải năm 0128
Giải sáu 0012 0912 8126
Giải bảy 862
Giải tám 00
Đầu Loto
0 04,07,00,08,00
1 12,12
2 21,28,26
3 32
4 44,45
5
6 66,62
7 79
8
9 98,93
Đuôi Loto
0 00,00
1 21
2 32,12,12,62
3 93
4 44,04
5 45
6 66,26
7 07
8 98,08,28
9 79
Kết quả Xổ số Trà Vinh , soạn tin: XSTV gửi 8193

Kết quả Xổ số Trà Vinh, Thứ Sáu 25/12/2020

Đặc biệt 203884
Giải nhất 86666
Giải nhì 66201
Giải ba 22425 14628
Giải tư 32582 32052 29456 59358
43793 05722 93957
Giải năm 8528
Giải sáu 6254 0164 5095
Giải bảy 429
Giải tám 03
Đầu Loto
0 01,03
1
2 25,28,22,28,29
3
4
5 52,56,58,57,54
6 66,64
7
8 84,82
9 93,95
Đuôi Loto
0
1 01
2 82,52,22
3 93,03
4 84,54,64
5 25,95
6 66,56
7 57
8 28,58,28
9 29
Kết quả Xổ số Trà Vinh , soạn tin: XSTV gửi 8193
BACK TO TOP