XSTV - KẾT QUẢ XỔ SỐ TRÀ VINH XSTV - KẾT QUẢ XỔ SỐ TRÀ VINH

Kết quả Xổ số Trà Vinh, Thứ Sáu 19/04/2019

Đặc biệt 165040
Giải nhất 81059
Giải nhì 97729
Giải ba 37439 30784
Giải tư 08857 50380 04905 67393
38158 89003 21907
Giải năm 4447
Giải sáu 5263 3782 6659
Giải bảy 860
Giải tám 75
Đầu Loto
0 05,03,07
1
2 29
3 39
4 40,47
5 59,57,58,59
6 63,60
7 75
8 84,80,82
9 93
Đuôi Loto
0 40,80,60
1
2 82
3 93,03,63
4 84
5 05,75
6
7 57,07,47
8 58
9 59,29,39,59
Kết quả Xổ số Trà Vinh , soạn tin: XSTV gửi 8193

Kết quả Xổ số Trà Vinh, Thứ Sáu 12/04/2019

Đặc biệt 914200
Giải nhất 35693
Giải nhì 14265
Giải ba 39621 36480
Giải tư 14666 63590 96925 03124
63883 50377 38245
Giải năm 0274
Giải sáu 4866 9537 2850
Giải bảy 371
Giải tám 94
Đầu Loto
0 00
1
2 21,25,24
3 37
4 45
5 50
6 65,66,66
7 77,74,71
8 80,83
9 93,90,94
Đuôi Loto
0 00,80,90,50
1 21,71
2
3 93,83
4 24,74,94
5 65,25,45
6 66,66
7 77,37
8
9
Kết quả Xổ số Trà Vinh , soạn tin: XSTV gửi 8193

Kết quả Xổ số Trà Vinh, Thứ Sáu 05/04/2019

Đặc biệt 496608
Giải nhất 13610
Giải nhì 18591
Giải ba 54625 74706
Giải tư 38201 95029 35066 35908
22256 08227 94320
Giải năm 7285
Giải sáu 7111 0121 5258
Giải bảy 776
Giải tám 30
Đầu Loto
0 08,06,01,08
1 10,11
2 25,29,27,20,21
3 30
4
5 56,58
6 66
7 76
8 85
9 91
Đuôi Loto
0 10,20,30
1 91,01,11,21
2
3
4
5 25,85
6 06,66,56,76
7 27
8 08,08,58
9 29
Kết quả Xổ số Trà Vinh , soạn tin: XSTV gửi 8193

Kết quả Xổ số Trà Vinh, Thứ Sáu 29/03/2019

Đặc biệt 800074
Giải nhất 56056
Giải nhì 28439
Giải ba 06342 55463
Giải tư 19223 51766 99369 49658
07747 53731 87100
Giải năm 9696
Giải sáu 8876 5920 9919
Giải bảy 537
Giải tám 57
Đầu Loto
0 00
1 19
2 23,20
3 39,31,37
4 42,47
5 56,58,57
6 63,66,69
7 74,76
8
9 96
Đuôi Loto
0 00,20
1 31
2 42
3 63,23
4 74
5
6 56,66,96,76
7 47,37,57
8 58
9 39,69,19
Kết quả Xổ số Trà Vinh , soạn tin: XSTV gửi 8193

Kết quả Xổ số Trà Vinh, Thứ Sáu 22/03/2019

Đặc biệt 577082
Giải nhất 47489
Giải nhì 08208
Giải ba 77866 73977
Giải tư 04837 77467 12222 55596
18879 04526 40569
Giải năm 4082
Giải sáu 3375 1705 5861
Giải bảy 425
Giải tám 13
Đầu Loto
0 08,05
1 13
2 22,26,25
3 37
4
5
6 66,67,69,61
7 77,79,75
8 82,89,82
9 96
Đuôi Loto
0
1 61
2 82,22,82
3 13
4
5 75,05,25
6 66,96,26
7 77,37,67
8 08
9 89,79,69
Kết quả Xổ số Trà Vinh , soạn tin: XSTV gửi 8193

Kết quả Xổ số Trà Vinh, Thứ Sáu 15/03/2019

Đặc biệt 144220
Giải nhất 75399
Giải nhì 19513
Giải ba 96137 89534
Giải tư 67484 10097 09234 01928
58543 56268 05210
Giải năm 7217
Giải sáu 8723 8806 3620
Giải bảy 363
Giải tám 82
Đầu Loto
0 06
1 13,10,17
2 20,28,23,20
3 37,34,34
4 43
5
6 68,63
7
8 84,82
9 99,97
Đuôi Loto
0 20,10,20
1
2 82
3 13,43,23,63
4 34,84,34
5
6 06
7 37,97,17
8 28,68
9 99
Kết quả Xổ số Trà Vinh , soạn tin: XSTV gửi 8193

Kết quả Xổ số Trà Vinh, Thứ Sáu 08/03/2019

Đặc biệt 492055
Giải nhất 14936
Giải nhì 75863
Giải ba 91753 55407
Giải tư 04720 76346 99090 90049
05637 13568 66020
Giải năm 7259
Giải sáu 7554 4212 5734
Giải bảy 409
Giải tám 34
Đầu Loto
0 07,09
1 12
2 20,20
3 36,37,34,34
4 46,49
5 55,53,59,54
6 63,68
7
8
9 90
Đuôi Loto
0 20,90,20
1
2 12
3 63,53
4 54,34,34
5 55
6 36,46
7 07,37
8 68
9 49,59,09
Kết quả Xổ số Trà Vinh , soạn tin: XSTV gửi 8193

Kết quả Xổ số Trà Vinh, Thứ Sáu 01/03/2019

Đặc biệt 298139
Giải nhất 35151
Giải nhì 10962
Giải ba 09976 66600
Giải tư 31238 52164 69391 11296
41779 47756 48363
Giải năm 1458
Giải sáu 5627 0291 5463
Giải bảy 572
Giải tám 91
Đầu Loto
0 00
1
2 27
3 39,38
4
5 51,56,58
6 62,64,63,63
7 76,79,72
8
9 91,96,91,91
Đuôi Loto
0 00
1 51,91,91,91
2 62,72
3 63,63
4 64
5
6 76,96,56
7 27
8 38,58
9 39,79
Kết quả Xổ số Trà Vinh , soạn tin: XSTV gửi 8193

Kết quả Xổ số Trà Vinh, Thứ Sáu 22/02/2019

Đặc biệt 216780
Giải nhất 55195
Giải nhì 65440
Giải ba 48367 52674
Giải tư 16920 34445 35567 73769
77544 29311 45795
Giải năm 3301
Giải sáu 8729 5780 9506
Giải bảy 613
Giải tám 88
Đầu Loto
0 01,06
1 11,13
2 20,29
3
4 40,45,44
5
6 67,67,69
7 74
8 80,80,88
9 95,95
Đuôi Loto
0 80,40,20,80
1 11,01
2
3 13
4 74,44
5 95,45,95
6 06
7 67,67
8 88
9 69,29
Kết quả Xổ số Trà Vinh , soạn tin: XSTV gửi 8193

Kết quả Xổ số Trà Vinh, Thứ Sáu 15/02/2019

Đặc biệt 198849
Giải nhất 00353
Giải nhì 00890
Giải ba 00460 26994
Giải tư 23093 06555 07715 51364
77107 71452 21264
Giải năm 3771
Giải sáu 5964 8694 8685
Giải bảy 668
Giải tám 22
Đầu Loto
0 07
1 15
2 22
3
4 49
5 53,55,52
6 60,64,64,64,68
7 71
8 85
9 90,94,93,94
Đuôi Loto
0 90,60
1 71
2 52,22
3 53,93
4 94,64,64,64,94
5 55,15,85
6
7 07
8 68
9 49
Kết quả Xổ số Trà Vinh , soạn tin: XSTV gửi 8193
BACK TO TOP