Nội thất đức thiện Nội thất Đức Thiện

XSTV - KẾT QUẢ XỔ SỐ TRÀ VINH XSTV - KẾT QUẢ XỔ SỐ TRÀ VINH

Kết quả Xổ số Trà Vinh, Thứ Sáu 20/04/2018

Đặc biệt 234284
Giải nhất 17707
Giải nhì 93440
Giải ba 35708 20154
Giải tư 15359 37026 59392 93192
50818 70160 36305
Giải năm 6234
Giải sáu 7004 1601 6784
Giải bảy 791
Giải tám 71
Đầu Loto
0 07,08,05,04,01
1 18
2 26
3 34
4 40
5 54,59
6 60
7 71
8 84,84
9 92,92,91
Đuôi Loto
0 40,60
1 01,91,71
2 92,92
3
4 84,54,34,04,84
5 05
6 26
7 07
8 08,18
9 59
Kết quả Xổ số Trà Vinh - 8 lần quay, soạn tin: XSTV gửi 8593

Kết quả Xổ số Trà Vinh, Thứ Sáu 13/04/2018

Đặc biệt 599354
Giải nhất 06957
Giải nhì 14906
Giải ba 00914 87568
Giải tư 53940 56831 33230 38180
19082 76277 61742
Giải năm 2403
Giải sáu 1393 8244 9497
Giải bảy 542
Giải tám 26
Đầu Loto
0 06,03
1 14
2 26
3 31,30
4 40,42,44,42
5 54,57
6 68
7 77
8 80,82
9 93,97
Đuôi Loto
0 40,30,80
1 31
2 82,42,42
3 03,93
4 54,14,44
5
6 06,26
7 57,77,97
8 68
9
Kết quả Xổ số Trà Vinh - 8 lần quay, soạn tin: XSTV gửi 8593

Kết quả Xổ số Trà Vinh, Thứ Sáu 06/04/2018

Đặc biệt 298011
Giải nhất 54375
Giải nhì 40529
Giải ba 24478 35270
Giải tư 78913 13344 40513 76638
39971 53954 44152
Giải năm 7569
Giải sáu 8464 6997 8311
Giải bảy 755
Giải tám 49
Đầu Loto
0
1 11,13,13,11
2 29
3 38
4 44,49
5 54,52,55
6 69,64
7 75,78,70,71
8
9 97
Đuôi Loto
0 70
1 11,71,11
2 52
3 13,13
4 44,54,64
5 75,55
6
7 97
8 78,38
9 29,69,49
Kết quả Xổ số Trà Vinh - 8 lần quay, soạn tin: XSTV gửi 8593

Kết quả Xổ số Trà Vinh, Thứ Sáu 30/03/2018

Đặc biệt 653002
Giải nhất 40318
Giải nhì 78718
Giải ba 79685 89478
Giải tư 10401 04870 43054 12167
78316 56549 57176
Giải năm 2094
Giải sáu 4433 6454 9808
Giải bảy 450
Giải tám 37
Đầu Loto
0 02,01,08
1 18,18,16
2
3 33,37
4 49
5 54,54,50
6 67
7 78,70,76
8 85
9 94
Đuôi Loto
0 70,50
1 01
2 02
3 33
4 54,94,54
5 85
6 16,76
7 67,37
8 18,18,78,08
9 49
Kết quả Xổ số Trà Vinh - 8 lần quay, soạn tin: XSTV gửi 8593

Kết quả Xổ số Trà Vinh, Thứ Sáu 23/03/2018

Đặc biệt 857364
Giải nhất 68630
Giải nhì 81377
Giải ba 26754 11324
Giải tư 84255 63534 03531 22221
90761 01361 87106
Giải năm 1999
Giải sáu 8340 4750 7608
Giải bảy 529
Giải tám 81
Đầu Loto
0 06,08
1
2 24,21,29
3 30,34,31
4 40
5 54,55,50
6 64,61,61
7 77
8 81
9 99
Đuôi Loto
0 30,40,50
1 31,21,61,61,81
2
3
4 64,54,24,34
5 55
6 06
7 77
8 08
9 99,29
Kết quả Xổ số Trà Vinh - 8 lần quay, soạn tin: XSTV gửi 8593

Kết quả Xổ số Trà Vinh, Thứ Sáu 09/03/2018

Đặc biệt 702647
Giải nhất 32814
Giải nhì 75278
Giải ba 60941 30234
Giải tư 28418 03303 92710 42571
75027 67995 20144
Giải năm 2335
Giải sáu 4327 3237 6390
Giải bảy 284
Giải tám 42
Đầu Loto
0 03
1 14,18,10
2 27,27
3 34,35,37
4 47,41,44,42
5
6
7 78,71
8 84
9 95,90
Đuôi Loto
0 10,90
1 41,71
2 42
3 03
4 14,34,44,84
5 95,35
6
7 47,27,27,37
8 78,18
9
Kết quả Xổ số Trà Vinh - 8 lần quay, soạn tin: XSTV gửi 8593

Kết quả Xổ số Trà Vinh, Thứ Sáu 02/03/2018

Đặc biệt 197406
Giải nhất 53123
Giải nhì 18553
Giải ba 33966 97202
Giải tư 36377 35627 95120 44853
38416 66296 84530
Giải năm 2272
Giải sáu 7916 9699 1507
Giải bảy 002
Giải tám 15
Đầu Loto
0 06,02,07,02
1 16,16,15
2 23,27,20
3 30
4
5 53,53
6 66
7 77,72
8
9 96,99
Đuôi Loto
0 20,30
1
2 02,72,02
3 23,53,53
4
5 15
6 06,66,16,96,16
7 77,27,07
8
9 99
Kết quả Xổ số Trà Vinh - 8 lần quay, soạn tin: XSTV gửi 8593

Kết quả Xổ số Trà Vinh, Thứ Sáu 23/02/2018

Đặc biệt 191556
Giải nhất 89510
Giải nhì 78310
Giải ba 78020 09069
Giải tư 76173 21778 07976 12209
49627 30182 66010
Giải năm 3642
Giải sáu 8771 2386 9527
Giải bảy 442
Giải tám 69
Đầu Loto
0 09
1 10,10,10
2 20,27,27
3
4 42,42
5 56
6 69,69
7 73,78,76,71
8 82,86
9
Đuôi Loto
0 10,10,20,10
1 71
2 82,42,42
3 73
4
5
6 56,76,86
7 27,27
8 78
9 69,09,69
Kết quả Xổ số Trà Vinh - 8 lần quay, soạn tin: XSTV gửi 8593

Kết quả Xổ số Trà Vinh, Thứ Sáu 16/02/2018

Đặc biệt 498483
Giải nhất 43907
Giải nhì 77461
Giải ba 16686 84691
Giải tư 78757 25372 18092 57806
40563 14703 60698
Giải năm 0605
Giải sáu 4020 1561 5485
Giải bảy 124
Giải tám 55
Đầu Loto
0 07,06,03,05
1
2 20,24
3
4
5 57,55
6 61,63,61
7 72
8 83,86,85
9 91,92,98
Đuôi Loto
0 20
1 61,91,61
2 72,92
3 83,63,03
4 24
5 05,85,55
6 86,06
7 07,57
8 98
9
Kết quả Xổ số Trà Vinh - 8 lần quay, soạn tin: XSTV gửi 8593

Kết quả Xổ số Trà Vinh, Thứ Sáu 09/02/2018

Đặc biệt 885702
Giải nhất 03831
Giải nhì 33154
Giải ba 81446 37847
Giải tư 49803 22225 44579 78636
19490 42068 11830
Giải năm 5927
Giải sáu 1268 2223 6931
Giải bảy 429
Giải tám 23
Đầu Loto
0 02,03
1
2 25,27,23,29,23
3 31,36,30,31
4 46,47
5 54
6 68,68
7 79
8
9 90
Đuôi Loto
0 90,30
1 31,31
2 02
3 03,23,23
4 54
5 25
6 46,36
7 47,27
8 68,68
9 79,29
Kết quả Xổ số Trà Vinh - 8 lần quay, soạn tin: XSTV gửi 8593
Lien he quang cao
BACK TO TOP