XSTN - KẾT QUẢ XỔ SỐ TÂY NINH XSTN - KẾT QUẢ XỔ SỐ TÂY NINH

Kết quả Xổ số Tây Ninh, Thứ Năm 13/06/2019

Đặc biệt 746188
Giải nhất 15548
Giải nhì 29476
Giải ba 97982 98770
Giải tư 73969 65685 09552 19102
10280 61079 95817
Giải năm 0756
Giải sáu 7075 1708 1460
Giải bảy 576
Giải tám 54
Đầu Loto
0 02,08
1 17
2
3
4 48
5 52,56,54
6 69,60
7 76,70,79,75,76
8 88,82,85,80
9
Đuôi Loto
0 70,80,60
1
2 82,52,02
3
4 54
5 85,75
6 76,56,76
7 17
8 88,48,08
9 69,79
Kết quả Xổ số Tây Ninh , soạn tin: XSTN gửi 8193

Kết quả Xổ số Tây Ninh, Thứ Năm 06/06/2019

Đặc biệt 168937
Giải nhất 30939
Giải nhì 46698
Giải ba 35032 82101
Giải tư 68833 31348 38450 39922
66429 92144 51056
Giải năm 6164
Giải sáu 9696 2346 5288
Giải bảy 823
Giải tám 70
Đầu Loto
0 01
1
2 22,29,23
3 37,39,32,33
4 48,44,46
5 50,56
6 64
7 70
8 88
9 98,96
Đuôi Loto
0 50,70
1 01
2 32,22
3 33,23
4 44,64
5
6 56,96,46
7 37
8 98,48,88
9 39,29
Kết quả Xổ số Tây Ninh , soạn tin: XSTN gửi 8193

Kết quả Xổ số Tây Ninh, Thứ Năm 30/05/2019

Đặc biệt 037093
Giải nhất 07165
Giải nhì 24979
Giải ba 93126 07196
Giải tư 27807 15632 77549 52642
36147 00462 68024
Giải năm 6787
Giải sáu 5202 1456 9567
Giải bảy 013
Giải tám 06
Đầu Loto
0 07,02,06
1 13
2 26,24
3 32
4 49,42,47
5 56
6 65,62,67
7 79
8 87
9 93,96
Đuôi Loto
0
1
2 32,42,62,02
3 93,13
4 24
5 65
6 26,96,56,06
7 07,47,87,67
8
9 79,49
Kết quả Xổ số Tây Ninh , soạn tin: XSTN gửi 8193

Kết quả Xổ số Tây Ninh, Thứ Năm 23/05/2019

Đặc biệt 144396
Giải nhất 69199
Giải nhì 47567
Giải ba 57934 51927
Giải tư 05731 31304 47183 80054
47730 98057 57962
Giải năm 7359
Giải sáu 6370 5001 3660
Giải bảy 721
Giải tám 10
Đầu Loto
0 04,01
1 10
2 27,21
3 34,31,30
4
5 54,57,59
6 67,62,60
7 70
8 83
9 96,99
Đuôi Loto
0 30,70,60,10
1 31,01,21
2 62
3 83
4 34,04,54
5
6 96
7 67,27,57
8
9 99,59
Kết quả Xổ số Tây Ninh , soạn tin: XSTN gửi 8193

Kết quả Xổ số Tây Ninh, Thứ Năm 16/05/2019

Đặc biệt 154469
Giải nhất 10237
Giải nhì 65791
Giải ba 48062 13555
Giải tư 37337 26727 94330 94547
59634 61602 01026
Giải năm 2428
Giải sáu 9599 6393 0783
Giải bảy 682
Giải tám 03
Đầu Loto
0 02,03
1
2 27,26,28
3 37,37,30,34
4 47
5 55
6 69,62
7
8 83,82
9 91,99,93
Đuôi Loto
0 30
1 91
2 62,02,82
3 93,83,03
4 34
5 55
6 26
7 37,37,27,47
8 28
9 69,99
Kết quả Xổ số Tây Ninh , soạn tin: XSTN gửi 8193

Kết quả Xổ số Tây Ninh, Thứ Năm 09/05/2019

Đặc biệt 555910
Giải nhất 41870
Giải nhì 51103
Giải ba 38583 89692
Giải tư 67280 45970 79386 28416
81340 17416 66451
Giải năm 1731
Giải sáu 5873 8062 2096
Giải bảy 044
Giải tám 73
Đầu Loto
0 03
1 10,16,16
2
3 31
4 40,44
5 51
6 62
7 70,70,73,73
8 83,80,86
9 92,96
Đuôi Loto
0 10,70,80,70,40
1 51,31
2 92,62
3 03,83,73,73
4 44
5
6 86,16,16,96
7
8
9
Kết quả Xổ số Tây Ninh , soạn tin: XSTN gửi 8193

Kết quả Xổ số Tây Ninh, Thứ Năm 02/05/2019

Đặc biệt 301703
Giải nhất 69147
Giải nhì 88784
Giải ba 48017 41403
Giải tư 12111 11970 45650 46953
12593 98927 17762
Giải năm 6905
Giải sáu 5424 4990 2491
Giải bảy 788
Giải tám 17
Đầu Loto
0 03,03,05
1 17,11,17
2 27,24
3
4 47
5 50,53
6 62
7 70
8 84,88
9 93,90,91
Đuôi Loto
0 70,50,90
1 11,91
2 62
3 03,03,53,93
4 84,24
5 05
6
7 47,17,27,17
8 88
9
Kết quả Xổ số Tây Ninh , soạn tin: XSTN gửi 8193

Kết quả Xổ số Tây Ninh, Thứ Năm 25/04/2019

Đặc biệt 584482
Giải nhất 91382
Giải nhì 49655
Giải ba 20540 21375
Giải tư 67904 35895 94423 15208
56413 16702 55043
Giải năm 1155
Giải sáu 1421 9674 8807
Giải bảy 784
Giải tám 71
Đầu Loto
0 04,08,02,07
1 13
2 23,21
3
4 40,43
5 55,55
6
7 75,74,71
8 82,82,84
9 95
Đuôi Loto
0 40
1 21,71
2 82,82,02
3 23,13,43
4 04,74,84
5 55,75,95,55
6
7 07
8 08
9
Kết quả Xổ số Tây Ninh , soạn tin: XSTN gửi 8193

Kết quả Xổ số Tây Ninh, Thứ Năm 18/04/2019

Đặc biệt 433425
Giải nhất 99217
Giải nhì 45677
Giải ba 82103 15396
Giải tư 71679 01094 25035 88696
97314 47577 56824
Giải năm 7578
Giải sáu 9017 6910 9760
Giải bảy 084
Giải tám 23
Đầu Loto
0 03
1 17,14,17,10
2 25,24,23
3 35
4
5
6 60
7 77,79,77,78
8 84
9 96,94,96
Đuôi Loto
0 10,60
1
2
3 03,23
4 94,14,24,84
5 25,35
6 96,96
7 17,77,77,17
8 78
9 79
Kết quả Xổ số Tây Ninh , soạn tin: XSTN gửi 8193

Kết quả Xổ số Tây Ninh, Thứ Năm 11/04/2019

Đặc biệt 295216
Giải nhất 04842
Giải nhì 82369
Giải ba 70499 91557
Giải tư 46907 38472 68891 90862
03389 62655 27181
Giải năm 1337
Giải sáu 7473 8441 6469
Giải bảy 690
Giải tám 32
Đầu Loto
0 07
1 16
2
3 37,32
4 42,41
5 57,55
6 69,62,69
7 72,73
8 89,81
9 99,91,90
Đuôi Loto
0 90
1 91,81,41
2 42,72,62,32
3 73
4
5 55
6 16
7 57,07,37
8
9 69,99,89,69
Kết quả Xổ số Tây Ninh , soạn tin: XSTN gửi 8193
BACK TO TOP