XSTN - KẾT QUẢ XỔ SỐ TÂY NINH XSTN - KẾT QUẢ XỔ SỐ TÂY NINH

Kết quả Xổ số Tây Ninh, Thứ Năm 26/03/2020

Đặc biệt 213852
Giải nhất 06614
Giải nhì 50441
Giải ba 73293 57363
Giải tư 83950 30781 53169 61798
56741 42877 48123
Giải năm 4536
Giải sáu 2500 2972 1961
Giải bảy 205
Giải tám 00
Đầu Loto
0 00,05,00
1 14
2 23
3 36
4 41,41
5 52,50
6 63,69,61
7 77,72
8 81
9 93,98
Đuôi Loto
0 50,00,00
1 41,81,41,61
2 52,72
3 93,63,23
4 14
5 05
6 36
7 77
8 98
9 69
Kết quả Xổ số Tây Ninh , soạn tin: XSTN gửi 8193

Kết quả Xổ số Tây Ninh, Thứ Năm 19/03/2020

Đặc biệt 819735
Giải nhất 86679
Giải nhì 98163
Giải ba 83295 15629
Giải tư 80794 22576 43452 23287
18713 83579 24679
Giải năm 3251
Giải sáu 0877 4582 0197
Giải bảy 321
Giải tám 67
Đầu Loto
0
1 13
2 29,21
3 35
4
5 52,51
6 63,67
7 79,76,79,79,77
8 87,82
9 95,94,97
Đuôi Loto
0
1 51,21
2 52,82
3 63,13
4 94
5 35,95
6 76
7 87,77,97,67
8
9 79,29,79,79
Kết quả Xổ số Tây Ninh , soạn tin: XSTN gửi 8193

Kết quả Xổ số Tây Ninh, Thứ Năm 12/03/2020

Đặc biệt 444253
Giải nhất 64654
Giải nhì 87874
Giải ba 65553 84400
Giải tư 37895 27209 17671 59325
60817 48615 00887
Giải năm 8787
Giải sáu 9319 8132 7732
Giải bảy 754
Giải tám 92
Đầu Loto
0 00,09
1 17,15,19
2 25
3 32,32
4
5 53,54,53,54
6
7 74,71
8 87,87
9 95,92
Đuôi Loto
0 00
1 71
2 32,32,92
3 53,53
4 54,74,54
5 95,25,15
6
7 17,87,87
8
9 09,19
Kết quả Xổ số Tây Ninh , soạn tin: XSTN gửi 8193

Kết quả Xổ số Tây Ninh, Thứ Năm 05/03/2020

Đặc biệt 888846
Giải nhất 69484
Giải nhì 98976
Giải ba 54557 43691
Giải tư 24730 77708 85457 61607
71631 59271 18953
Giải năm 2618
Giải sáu 5950 0197 8454
Giải bảy 062
Giải tám 53
Đầu Loto
0 08,07
1 18
2
3 30,31
4 46
5 57,57,53,50,54,53
6 62
7 76,71
8 84
9 91,97
Đuôi Loto
0 30,50
1 91,31,71
2 62
3 53,53
4 84,54
5
6 46,76
7 57,57,07,97
8 08,18
9
Kết quả Xổ số Tây Ninh , soạn tin: XSTN gửi 8193

Kết quả Xổ số Tây Ninh, Thứ Năm 27/02/2020

Đặc biệt 163106
Giải nhất 99189
Giải nhì 34455
Giải ba 79014 60746
Giải tư 74608 56448 10045 14262
34718 21139 42476
Giải năm 5111
Giải sáu 9613 5880 8200
Giải bảy 418
Giải tám 13
Đầu Loto
0 06,08,00
1 14,18,11,13,18,13
2
3 39
4 46,48,45
5 55
6 62
7 76
8 89,80
9
Đuôi Loto
0 80,00
1 11
2 62
3 13,13
4 14
5 55,45
6 06,46,76
7
8 08,48,18,18
9 89,39
Kết quả Xổ số Tây Ninh , soạn tin: XSTN gửi 8193

Kết quả Xổ số Tây Ninh, Thứ Năm 20/02/2020

Đặc biệt 709658
Giải nhất 62064
Giải nhì 88421
Giải ba 27209 40229
Giải tư 03097 20526 00122 37284
80821 93181 19379
Giải năm 6172
Giải sáu 6130 8904 4061
Giải bảy 999
Giải tám 84
Đầu Loto
0 09,04
1
2 21,29,26,22,21
3 30
4
5 58
6 64,61
7 79,72
8 84,81,84
9 97,99
Đuôi Loto
0 30
1 21,21,81,61
2 22,72
3
4 64,84,04,84
5
6 26
7 97
8 58
9 09,29,79,99
Kết quả Xổ số Tây Ninh , soạn tin: XSTN gửi 8193

Kết quả Xổ số Tây Ninh, Thứ Năm 13/02/2020

Đặc biệt 392121
Giải nhất 43313
Giải nhì 37170
Giải ba 19841 83025
Giải tư 09355 06749 50922 20343
56703 63752 03546
Giải năm 7797
Giải sáu 6784 1613 1415
Giải bảy 119
Giải tám 16
Đầu Loto
0 03
1 13,13,15,19,16
2 21,25,22
3
4 41,49,43,46
5 55,52
6
7 70
8 84
9 97
Đuôi Loto
0 70
1 21,41
2 22,52
3 13,43,03,13
4 84
5 25,55,15
6 46,16
7 97
8
9 49,19
Kết quả Xổ số Tây Ninh , soạn tin: XSTN gửi 8193

Kết quả Xổ số Tây Ninh, Thứ Năm 06/02/2020

Đặc biệt 857911
Giải nhất 60490
Giải nhì 73911
Giải ba 20397 35566
Giải tư 00574 80984 86845 64783
82443 50594 44624
Giải năm 8358
Giải sáu 6293 8806 2678
Giải bảy 954
Giải tám 11
Đầu Loto
0 06
1 11,11,11
2 24
3
4 45,43
5 58,54
6 66
7 74,78
8 84,83
9 90,97,94,93
Đuôi Loto
0 90
1 11,11,11
2
3 83,43,93
4 74,84,94,24,54
5 45
6 66,06
7 97
8 58,78
9
Kết quả Xổ số Tây Ninh , soạn tin: XSTN gửi 8193

Kết quả Xổ số Tây Ninh, Thứ Năm 30/01/2020

Đặc biệt 275350
Giải nhất 66479
Giải nhì 13034
Giải ba 80253 71353
Giải tư 71278 02388 66599 62108
06825 87750 93576
Giải năm 4607
Giải sáu 9227 5296 9001
Giải bảy 430
Giải tám 62
Đầu Loto
0 08,07,01
1
2 25,27
3 34,30
4
5 50,53,53,50
6 62
7 79,78,76
8 88
9 99,96
Đuôi Loto
0 50,50,30
1 01
2 62
3 53,53
4 34
5 25
6 76,96
7 07,27
8 78,88,08
9 79,99
Kết quả Xổ số Tây Ninh , soạn tin: XSTN gửi 8193

Kết quả Xổ số Tây Ninh, Thứ Năm 23/01/2020

Đặc biệt 297377
Giải nhất 86266
Giải nhì 59390
Giải ba 93951 47762
Giải tư 50877 98123 15597 17970
60325 50541 49261
Giải năm 4781
Giải sáu 0110 4679 0893
Giải bảy 315
Giải tám 21
Đầu Loto
0
1 10,15
2 23,25,21
3
4 41
5 51
6 66,62,61
7 77,77,70,79
8 81
9 90,97,93
Đuôi Loto
0 90,70,10
1 51,41,61,81,21
2 62
3 23,93
4
5 25,15
6 66
7 77,77,97
8
9 79
Kết quả Xổ số Tây Ninh , soạn tin: XSTN gửi 8193
BACK TO TOP