Vi-tri-1-PC-chotsovang365 Lien he quang cao

XSTG - KẾT QUẢ XỔ SỐ TIỀN GIANG XSTG - KẾT QUẢ XỔ SỐ TIỀN GIANG

Kết quả Xổ số Tiền Giang, Chủ Nhật 24/09

Đặc biệt 913435
Giải nhất 31096
Giải nhì 63248
Giải ba 69264 41638
Giải tư 41107 51271 66436 22605
73312 03858 74612
Giải năm 0285
Giải sáu 1808 2775 4526
Giải bảy 469
Giải tám 74
Đầu Loto
0 07,05,08
1 12,12
2 26
3 35,38,36
4 48
5 58
6 64,69
7 71,75,74
8 85
9 96
Đuôi Loto
0
1 71
2 12,12
3
4 64,74
5 35,05,85,75
6 96,36,26
7 07
8 48,38,58,08
9 69
Kết quả Xổ số Tiền Giang - 8 lần quay, soạn tin: XSTG gửi 8593

Kết quả Xổ số Tiền Giang, Chủ Nhật 17/09

Đặc biệt 482457
Giải nhất 80875
Giải nhì 37309
Giải ba 56897 28102
Giải tư 58373 51495 26292 64332
40727 76128 62344
Giải năm 3901
Giải sáu 1822 7619 4367
Giải bảy 995
Giải tám 81
Đầu Loto
0 09,02,01
1 19
2 27,28,22
3 32
4 44
5 57
6 67
7 75,73
8 81
9 97,95,92,95
Đuôi Loto
0
1 01,81
2 02,92,32,22
3 73
4 44
5 75,95,95
6
7 57,97,27,67
8 28
9 09,19
Kết quả Xổ số Tiền Giang - 8 lần quay, soạn tin: XSTG gửi 8593

Kết quả Xổ số Tiền Giang, Chủ Nhật 10/09

Đặc biệt 352158
Giải nhất 09947
Giải nhì 70616
Giải ba 73226 72308
Giải tư 66582 79385 50961 35123
49842 00158 56572
Giải năm 0256
Giải sáu 1747 2759 0206
Giải bảy 951
Giải tám 23
Đầu Loto
0 08,06
1 16
2 26,23,23
3
4 47,42,47
5 58,58,56,59,51
6 61
7 72
8 82,85
9
Đuôi Loto
0
1 61,51
2 82,42,72
3 23,23
4
5 85
6 16,26,56,06
7 47,47
8 58,08,58
9 59
Kết quả Xổ số Tiền Giang - 8 lần quay, soạn tin: XSTG gửi 8593

Kết quả Xổ số Tiền Giang, Chủ Nhật 03/09

Đặc biệt 606883
Giải nhất 67663
Giải nhì 15431
Giải ba 37483 42421
Giải tư 74387 26575 22802 04940
10068 77525 13971
Giải năm 0266
Giải sáu 3254 6244 8495
Giải bảy 192
Giải tám 57
Đầu Loto
0 02
1
2 21,25
3 31
4 40,44
5 54,57
6 63,68,66
7 75,71
8 83,83,87
9 95,92
Đuôi Loto
0 40
1 31,21,71
2 02,92
3 83,63,83
4 54,44
5 75,25,95
6 66
7 87,57
8 68
9
Kết quả Xổ số Tiền Giang - 8 lần quay, soạn tin: XSTG gửi 8593

Kết quả Xổ số Tiền Giang, Chủ Nhật 27/08

Đặc biệt 799470
Giải nhất 02530
Giải nhì 83595
Giải ba 30187 17082
Giải tư 98980 00923 40798 26816
59821 37056 46507
Giải năm 2569
Giải sáu 8477 4132 0487
Giải bảy 426
Giải tám 89
Đầu Loto
0 07
1 16
2 23,21,26
3 30,32
4
5 56
6 69
7 70,77
8 87,82,80,87,89
9 95,98
Đuôi Loto
0 70,30,80
1 21
2 82,32
3 23
4
5 95
6 16,56,26
7 87,07,77,87
8 98
9 69,89
Kết quả Xổ số Tiền Giang - 8 lần quay, soạn tin: XSTG gửi 8593

Kết quả Xổ số Tiền Giang, Chủ Nhật 20/08

Đặc biệt 958545
Giải nhất 36560
Giải nhì 86272
Giải ba 46051 77672
Giải tư 20117 90004 86175 39458
94051 67353 63375
Giải năm 6611
Giải sáu 6805 4742 5064
Giải bảy 059
Giải tám 77
Đầu Loto
0 04,05
1 17,11
2
3
4 45,42
5 51,58,51,53,59
6 60,64
7 72,72,75,75,77
8
9
Đuôi Loto
0 60
1 51,51,11
2 72,72,42
3 53
4 04,64
5 45,75,75,05
6
7 17,77
8 58
9 59
Kết quả Xổ số Tiền Giang - 8 lần quay, soạn tin: XSTG gửi 8593

Kết quả Xổ số Tiền Giang, Chủ Nhật 13/08

Đặc biệt 706817
Giải nhất 22429
Giải nhì 57357
Giải ba 42298 97324
Giải tư 53996 30884 64551 56698
84955 80487 54886
Giải năm 3281
Giải sáu 6714 9872 3962
Giải bảy 591
Giải tám 92
Đầu Loto
0
1 17,14
2 29,24
3
4
5 57,51,55
6 62
7 72
8 84,87,86,81
9 98,96,98,91,92
Đuôi Loto
0
1 51,81,91
2 72,62,92
3
4 24,84,14
5 55
6 96,86
7 17,57,87
8 98,98
9 29
Kết quả Xổ số Tiền Giang - 8 lần quay, soạn tin: XSTG gửi 8593

Kết quả Xổ số Tiền Giang, Chủ Nhật 06/08

Đặc biệt 135444
Giải nhất 17608
Giải nhì 98909
Giải ba 49948 78087
Giải tư 00064 62764 33842 71855
88322 48875 49367
Giải năm 1860
Giải sáu 5161 6296 8931
Giải bảy 931
Giải tám 12
Đầu Loto
0 08,09
1 12
2 22
3 31,31
4 44,48,42
5 55
6 64,64,67,60,61
7 75
8 87
9 96
Đuôi Loto
0 60
1 61,31,31
2 42,22,12
3
4 44,64,64
5 55,75
6 96
7 87,67
8 08,48
9 09
Kết quả Xổ số Tiền Giang - 8 lần quay, soạn tin: XSTG gửi 8593

Kết quả Xổ số Tiền Giang, Chủ Nhật 30/07

Đặc biệt 618122
Giải nhất 85375
Giải nhì 52122
Giải ba 72781 82848
Giải tư 91452 93023 74492 27556
46933 69954 97841
Giải năm 2916
Giải sáu 6148 7834 0179
Giải bảy 813
Giải tám 22
Đầu Loto
0
1 16,13
2 22,22,23,22
3 33,34
4 48,41,48
5 52,56,54
6
7 75,79
8 81
9 92
Đuôi Loto
0
1 81,41
2 22,22,52,92,22
3 23,33,13
4 54,34
5 75
6 56,16
7
8 48,48
9 79
Kết quả Xổ số Tiền Giang - 8 lần quay, soạn tin: XSTG gửi 8593

Kết quả Xổ số Tiền Giang, Chủ Nhật 23/07

Đặc biệt 982923
Giải nhất 14339
Giải nhì 99572
Giải ba 99038 38594
Giải tư 39398 57138 87814 68514
46004 42435 56441
Giải năm 1245
Giải sáu 0004 1194 4473
Giải bảy 328
Giải tám 04
Đầu Loto
0 04,04,04
1 14,14
2 23,28
3 39,38,38,35
4 41,45
5
6
7 72,73
8
9 94,98,94
Đuôi Loto
0
1 41
2 72
3 23,73
4 94,14,14,04,04,94,04
5 35,45
6
7
8 38,98,38,28
9 39
Kết quả Xổ số Tiền Giang - 8 lần quay, soạn tin: XSTG gửi 8593
Vi-tri-2-PC-soicaucongnghe
BACK TO TOP