XSTG - KẾT QUẢ XỔ SỐ TIỀN GIANG XSTG - KẾT QUẢ XỔ SỐ TIỀN GIANG

Kết quả Xổ số Tiền Giang, Chủ Nhật 02/05/2021

Đặc biệt 847552
Giải nhất 88724
Giải nhì 62299
Giải ba 21809 71826
Giải tư 16240 09808 59050 90011
89285 30268 46506
Giải năm 7637
Giải sáu 4618 8557 8840
Giải bảy 643
Giải tám 44
Đầu Loto
0 09,08,06
1 11,18
2 24,26
3 37
4 40,40,43,44
5 52,50,57
6 68
7
8 85
9 99
Đuôi Loto
0 40,50,40
1 11
2 52
3 43
4 24,44
5 85
6 26,06
7 37,57
8 08,68,18
9 99,09
Kết quả Xổ số Tiền Giang , soạn tin: XSTG gửi 8193

Kết quả Xổ số Tiền Giang, Chủ Nhật 25/04/2021

Đặc biệt 708135
Giải nhất 96562
Giải nhì 09343
Giải ba 51013 12069
Giải tư 50031 01257 94422 50313
18837 38473 24496
Giải năm 5692
Giải sáu 4409 3880 3906
Giải bảy 349
Giải tám 24
Đầu Loto
0 09,06
1 13,13
2 22,24
3 35,31,37
4 43,49
5 57
6 62,69
7 73
8 80
9 96,92
Đuôi Loto
0 80
1 31
2 62,22,92
3 43,13,13,73
4 24
5 35
6 96,06
7 57,37
8
9 69,09,49
Kết quả Xổ số Tiền Giang , soạn tin: XSTG gửi 8193

Kết quả Xổ số Tiền Giang, Chủ Nhật 18/04/2021

Đặc biệt 454361
Giải nhất 98948
Giải nhì 56857
Giải ba 90103 81923
Giải tư 10620 80315 74626 92080
85263 52213 51916
Giải năm 3411
Giải sáu 6710 9070 2820
Giải bảy 064
Giải tám 02
Đầu Loto
0 03,02
1 15,13,16,11,10
2 23,20,26,20
3
4 48
5 57
6 61,63,64
7 70
8 80
9
Đuôi Loto
0 20,80,10,70,20
1 61,11
2 02
3 03,23,63,13
4 64
5 15
6 26,16
7 57
8 48
9
Kết quả Xổ số Tiền Giang , soạn tin: XSTG gửi 8193

Kết quả Xổ số Tiền Giang, Chủ Nhật 11/04/2021

Đặc biệt 430678
Giải nhất 87392
Giải nhì 67728
Giải ba 23047 39162
Giải tư 77928 45549 74644 03918
50355 40475 28307
Giải năm 6334
Giải sáu 0637 4561 4685
Giải bảy 869
Giải tám 47
Đầu Loto
0 07
1 18
2 28,28
3 34,37
4 47,49,44,47
5 55
6 62,61,69
7 78,75
8 85
9 92
Đuôi Loto
0
1 61
2 92,62
3
4 44,34
5 55,75,85
6
7 47,07,37,47
8 78,28,28,18
9 49,69
Kết quả Xổ số Tiền Giang , soạn tin: XSTG gửi 8193

Kết quả Xổ số Tiền Giang, Chủ Nhật 04/04/2021

Đặc biệt 130942
Giải nhất 44534
Giải nhì 31343
Giải ba 00591 82156
Giải tư 98601 10164 15259 10469
58167 79873 09838
Giải năm 1693
Giải sáu 2631 9143 1381
Giải bảy 390
Giải tám 26
Đầu Loto
0 01
1
2 26
3 34,38,31
4 42,43,43
5 56,59
6 64,69,67
7 73
8 81
9 91,93,90
Đuôi Loto
0 90
1 91,01,31,81
2 42
3 43,73,93,43
4 34,64
5
6 56,26
7 67
8 38
9 59,69
Kết quả Xổ số Tiền Giang , soạn tin: XSTG gửi 8193

Kết quả Xổ số Tiền Giang, Chủ Nhật 28/03/2021

Đặc biệt 094197
Giải nhất 16424
Giải nhì 83836
Giải ba 08869 26907
Giải tư 76218 92225 17183 69158
93855 99556 26898
Giải năm 4202
Giải sáu 4756 2084 2986
Giải bảy 032
Giải tám 77
Đầu Loto
0 07,02
1 18
2 24,25
3 36,32
4
5 58,55,56,56
6 69
7 77
8 83,84,86
9 97,98
Đuôi Loto
0
1
2 02,32
3 83
4 24,84
5 25,55
6 36,56,56,86
7 97,07,77
8 18,58,98
9 69
Kết quả Xổ số Tiền Giang , soạn tin: XSTG gửi 8193

Kết quả Xổ số Tiền Giang, Chủ Nhật 21/03/2021

Đặc biệt 230858
Giải nhất 95969
Giải nhì 34929
Giải ba 06886 72476
Giải tư 23059 93509 02695 86151
26632 47656 43946
Giải năm 5662
Giải sáu 5078 5112 4099
Giải bảy 448
Giải tám 91
Đầu Loto
0 09
1 12
2 29
3 32
4 46,48
5 58,59,51,56
6 69,62
7 76,78
8 86
9 95,99,91
Đuôi Loto
0
1 51,91
2 32,62,12
3
4
5 95
6 86,76,56,46
7
8 58,78,48
9 69,29,59,09,99
Kết quả Xổ số Tiền Giang , soạn tin: XSTG gửi 8193

Kết quả Xổ số Tiền Giang, Chủ Nhật 14/03/2021

Đặc biệt 648787
Giải nhất 94578
Giải nhì 81513
Giải ba 36823 10264
Giải tư 31221 90253 06911 75363
97034 25731 17295
Giải năm 5149
Giải sáu 8852 8048 8909
Giải bảy 274
Giải tám 15
Đầu Loto
0 09
1 13,11,15
2 23,21
3 34,31
4 49,48
5 53,52
6 64,63
7 78,74
8 87
9 95
Đuôi Loto
0
1 21,11,31
2 52
3 13,23,53,63
4 64,34,74
5 95,15
6
7 87
8 78,48
9 49,09
Kết quả Xổ số Tiền Giang , soạn tin: XSTG gửi 8193

Kết quả Xổ số Tiền Giang, Chủ Nhật 07/03/2021

Đặc biệt 263591
Giải nhất 37767
Giải nhì 98993
Giải ba 24686 08630
Giải tư 56588 61017 29393 01359
96403 31664 33500
Giải năm 5417
Giải sáu 9156 0794 3156
Giải bảy 789
Giải tám 39
Đầu Loto
0 03,00
1 17,17
2
3 30,39
4
5 59,56,56
6 67,64
7
8 86,88,89
9 91,93,93,94
Đuôi Loto
0 30,00
1 91
2
3 93,93,03
4 64,94
5
6 86,56,56
7 67,17,17
8 88
9 59,89,39
Kết quả Xổ số Tiền Giang , soạn tin: XSTG gửi 8193

Kết quả Xổ số Tiền Giang, Chủ Nhật 28/02/2021

Đặc biệt 166688
Giải nhất 54480
Giải nhì 22577
Giải ba 64488 52558
Giải tư 38355 15149 23229 36149
08515 77461 29227
Giải năm 5816
Giải sáu 7126 3010 1103
Giải bảy 574
Giải tám 07
Đầu Loto
0 03,07
1 15,16,10
2 29,27,26
3
4 49,49
5 58,55
6 61
7 77,74
8 88,80,88
9
Đuôi Loto
0 80,10
1 61
2
3 03
4 74
5 55,15
6 16,26
7 77,27,07
8 88,88,58
9 49,29,49
Kết quả Xổ số Tiền Giang , soạn tin: XSTG gửi 8193
BACK TO TOP