Nội thất đức thiện Nội thất Đức Thiện

XSST - KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG XSST - KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 14/03/2018

Đặc biệt 776454
Giải nhất 65523
Giải nhì 92450
Giải ba 08530 45736
Giải tư 61000 16919 99776 80006
01645 50322 92585
Giải năm 6585
Giải sáu 7581 5404 6667
Giải bảy 785
Giải tám 88
Đầu Loto
0 00,06,04
1 19
2 23,22
3 30,36
4 45
5 54,50
6 67
7 76
8 85,85,81,85,88
9
Đuôi Loto
0 50,30,00
1 81
2 22
3 23
4 54,04
5 45,85,85,85
6 36,76,06
7 67
8 88
9 19
Kết quả Xổ số Sóc Trăng - 8 lần quay, soạn tin: XSST gửi 8593

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 07/03/2018

Đặc biệt 728469
Giải nhất 76037
Giải nhì 47611
Giải ba 14566 39893
Giải tư 95656 90761 84117 01643
09775 37221 45515
Giải năm 6231
Giải sáu 8478 6127 5478
Giải bảy 010
Giải tám 49
Đầu Loto
0
1 11,17,15,10
2 21,27
3 37,31
4 43,49
5 56
6 69,66,61
7 75,78,78
8
9 93
Đuôi Loto
0 10
1 11,61,21,31
2
3 93,43
4
5 75,15
6 66,56
7 37,17,27
8 78,78
9 69,49
Kết quả Xổ số Sóc Trăng - 8 lần quay, soạn tin: XSST gửi 8593

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 28/02/2018

Đặc biệt 743586
Giải nhất 00135
Giải nhì 04611
Giải ba 07596 51223
Giải tư 78141 38476 99805 97984
08199 25823 08050
Giải năm 0837
Giải sáu 7676 8878 2906
Giải bảy 126
Giải tám 17
Đầu Loto
0 05,06
1 11,17
2 23,23,26
3 35,37
4 41
5 50
6
7 76,76,78
8 86,84
9 96,99
Đuôi Loto
0 50
1 11,41
2
3 23,23
4 84
5 35,05
6 86,96,76,76,06,26
7 37,17
8 78
9 99
Kết quả Xổ số Sóc Trăng - 8 lần quay, soạn tin: XSST gửi 8593

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 21/02/2018

Đặc biệt 026246
Giải nhất 16749
Giải nhì 21265
Giải ba 23341 62599
Giải tư 28269 00491 63779 83752
34951 18380 38995
Giải năm 6474
Giải sáu 3115 5596 1789
Giải bảy 250
Giải tám 51
Đầu Loto
0
1 15
2
3
4 46,49,41
5 52,51,50,51
6 65,69
7 79,74
8 80,89
9 99,91,95,96
Đuôi Loto
0 80,50
1 41,91,51,51
2 52
3
4 74
5 65,95,15
6 46,96
7
8
9 49,99,69,79,89
Kết quả Xổ số Sóc Trăng - 8 lần quay, soạn tin: XSST gửi 8593

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 14/02/2018

Đặc biệt 985427
Giải nhất 94562
Giải nhì 65943
Giải ba 27202 35837
Giải tư 32982 92894 49699 03857
55292 03441 53486
Giải năm 2768
Giải sáu 5441 3315 1697
Giải bảy 659
Giải tám 18
Đầu Loto
0 02
1 15,18
2 27
3 37
4 43,41,41
5 57,59
6 62,68
7
8 82,86
9 94,99,92,97
Đuôi Loto
0
1 41,41
2 62,02,82,92
3 43
4 94
5 15
6 86
7 27,37,57,97
8 68,18
9 99,59
Kết quả Xổ số Sóc Trăng - 8 lần quay, soạn tin: XSST gửi 8593

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 07/02/2018

Đặc biệt 137269
Giải nhất 10073
Giải nhì 03242
Giải ba 21661 13661
Giải tư 98072 64723 34917 88583
92206 84152 85218
Giải năm 5716
Giải sáu 3881 0291 9525
Giải bảy 308
Giải tám 61
Đầu Loto
0 06,08
1 17,18,16
2 23,25
3
4 42
5 52
6 69,61,61,61
7 73,72
8 83,81
9 91
Đuôi Loto
0
1 61,61,81,91,61
2 42,72,52
3 73,23,83
4
5 25
6 06,16
7 17
8 18,08
9 69
Kết quả Xổ số Sóc Trăng - 8 lần quay, soạn tin: XSST gửi 8593

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 31/01/2018

Đặc biệt 031138
Giải nhất 58423
Giải nhì 39126
Giải ba 85079 40973
Giải tư 10549 44605 39149 47549
12970 64717 61948
Giải năm 0987
Giải sáu 9701 8081 8972
Giải bảy 888
Giải tám 43
Đầu Loto
0 05,01
1 17
2 23,26
3 38
4 49,49,49,48,43
5
6
7 79,73,70,72
8 87,81,88
9
Đuôi Loto
0 70
1 01,81
2 72
3 23,73,43
4
5 05
6 26
7 17,87
8 38,48,88
9 79,49,49,49
Kết quả Xổ số Sóc Trăng - 8 lần quay, soạn tin: XSST gửi 8593

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 24/01/2018

Đặc biệt 917264
Giải nhất 05949
Giải nhì 23486
Giải ba 85960 68321
Giải tư 72564 81080 47049 71921
84205 60739 41022
Giải năm 0726
Giải sáu 9652 9829 0937
Giải bảy 427
Giải tám 67
Đầu Loto
0 05
1
2 21,21,22,26,29,27
3 39,37
4 49,49
5 52
6 64,60,64,67
7
8 86,80
9
Đuôi Loto
0 60,80
1 21,21
2 22,52
3
4 64,64
5 05
6 86,26
7 37,27,67
8
9 49,49,39,29
Kết quả Xổ số Sóc Trăng - 8 lần quay, soạn tin: XSST gửi 8593

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 17/01/2018

Đặc biệt 907234
Giải nhất 26988
Giải nhì 16030
Giải ba 35784 01349
Giải tư 57699 17077 40551 87722
52994 05577 12427
Giải năm 9215
Giải sáu 3133 8797 1788
Giải bảy 542
Giải tám 45
Đầu Loto
0
1 15
2 22,27
3 34,30,33
4 49,42,45
5 51
6
7 77,77
8 88,84,88
9 99,94,97
Đuôi Loto
0 30
1 51
2 22,42
3 33
4 34,84,94
5 15,45
6
7 77,77,27,97
8 88,88
9 49,99
Kết quả Xổ số Sóc Trăng - 8 lần quay, soạn tin: XSST gửi 8593

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 10/01/2018

Đặc biệt 900774
Giải nhất 64936
Giải nhì 84090
Giải ba 52383 53296
Giải tư 12076 68197 26219 11949
90294 28987 41411
Giải năm 5610
Giải sáu 6016 6567 5373
Giải bảy 395
Giải tám 92
Đầu Loto
0
1 19,11,10,16
2
3 36
4 49
5
6 67
7 74,76,73
8 83,87
9 90,96,97,94,95,92
Đuôi Loto
0 90,10
1 11
2 92
3 83,73
4 74,94
5 95
6 36,96,76,16
7 97,87,67
8
9 19,49
Kết quả Xổ số Sóc Trăng - 8 lần quay, soạn tin: XSST gửi 8593
Lien he quang cao
BACK TO TOP