XSST - KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG XSST - KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 20/11/2019

Đặc biệt 850499
Giải nhất 63000
Giải nhì 62528
Giải ba 81952 48100
Giải tư 81687 88914 51616 26673
63368 63232 96359
Giải năm 2573
Giải sáu 9141 4419 6841
Giải bảy 826
Giải tám 99
Đầu Loto
0 00,00
1 14,16,19
2 28,26
3 32
4 41,41
5 52,59
6 68
7 73,73
8 87
9 99,99
Đuôi Loto
0 00,00
1 41,41
2 52,32
3 73,73
4 14
5
6 16,26
7 87
8 28,68
9 99,59,19,99
Kết quả Xổ số Sóc Trăng , soạn tin: XSST gửi 8193

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 13/11/2019

Đặc biệt 129894
Giải nhất 34577
Giải nhì 63193
Giải ba 66814 90924
Giải tư 10551 26534 37927 33235
82693 45093 23885
Giải năm 9821
Giải sáu 3044 6806 1796
Giải bảy 399
Giải tám 55
Đầu Loto
0 06
1 14
2 24,27,21
3 34,35
4 44
5 51,55
6
7 77
8 85
9 94,93,93,93,96,99
Đuôi Loto
0
1 51,21
2
3 93,93,93
4 94,14,24,34,44
5 35,85,55
6 06,96
7 77,27
8
9 99
Kết quả Xổ số Sóc Trăng , soạn tin: XSST gửi 8193

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 06/11/2019

Đặc biệt 307888
Giải nhất 62888
Giải nhì 84290
Giải ba 56760 72839
Giải tư 70199 82414 64394 13102
36036 02996 99641
Giải năm 2837
Giải sáu 1467 1881 0213
Giải bảy 420
Giải tám 60
Đầu Loto
0 02
1 14,13
2 20
3 39,36,37
4 41
5
6 60,67,60
7
8 88,88,81
9 90,99,94,96
Đuôi Loto
0 90,60,20,60
1 41,81
2 02
3 13
4 14,94
5
6 36,96
7 37,67
8 88,88
9 39,99
Kết quả Xổ số Sóc Trăng , soạn tin: XSST gửi 8193

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 30/10/2019

Đặc biệt 397354
Giải nhất 43185
Giải nhì 94899
Giải ba 62155 89344
Giải tư 59406 55691 90507 68208
69667 91943 06372
Giải năm 8711
Giải sáu 2880 9729 7255
Giải bảy 916
Giải tám 55
Đầu Loto
0 06,07,08
1 11,16
2 29
3
4 44,43
5 54,55,55,55
6 67
7 72
8 85,80
9 99,91
Đuôi Loto
0 80
1 91,11
2 72
3 43
4 54,44
5 85,55,55,55
6 06,16
7 07,67
8 08
9 99,29
Kết quả Xổ số Sóc Trăng , soạn tin: XSST gửi 8193

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 23/10/2019

Đặc biệt 555596
Giải nhất 96744
Giải nhì 29033
Giải ba 47901 16585
Giải tư 34244 79672 46079 68183
59917 39555 09763
Giải năm 0707
Giải sáu 4243 7691 8935
Giải bảy 340
Giải tám 23
Đầu Loto
0 01,07
1 17
2 23
3 33,35
4 44,44,43,40
5 55
6 63
7 72,79
8 85,83
9 96,91
Đuôi Loto
0 40
1 01,91
2 72
3 33,83,63,43,23
4 44,44
5 85,55,35
6 96
7 17,07
8
9 79
Kết quả Xổ số Sóc Trăng , soạn tin: XSST gửi 8193

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 16/10/2019

Đặc biệt 145776
Giải nhất 34397
Giải nhì 37107
Giải ba 18924 98502
Giải tư 67802 34176 88326 55187
20879 93566 63344
Giải năm 4641
Giải sáu 5456 5197 0363
Giải bảy 814
Giải tám 78
Đầu Loto
0 07,02,02
1 14
2 24,26
3
4 44,41
5 56
6 66,63
7 76,76,79,78
8 87
9 97,97
Đuôi Loto
0
1 41
2 02,02
3 63
4 24,44,14
5
6 76,76,26,66,56
7 97,07,87,97
8 78
9 79
Kết quả Xổ số Sóc Trăng , soạn tin: XSST gửi 8193

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 09/10/2019

Đặc biệt 907971
Giải nhất 39097
Giải nhì 71991
Giải ba 73437 22210
Giải tư 63173 35627 51515 49484
79232 36022 61338
Giải năm 9351
Giải sáu 8247 6753 4762
Giải bảy 005
Giải tám 46
Đầu Loto
0 05
1 10,15
2 27,22
3 37,32,38
4 47,46
5 51,53
6 62
7 71,73
8 84
9 97,91
Đuôi Loto
0 10
1 71,91,51
2 32,22,62
3 73,53
4 84
5 15,05
6 46
7 97,37,27,47
8 38
9
Kết quả Xổ số Sóc Trăng , soạn tin: XSST gửi 8193

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 02/10/2019

Đặc biệt 793389
Giải nhất 53476
Giải nhì 23921
Giải ba 30046 69680
Giải tư 16774 59739 54530 37551
11796 17276 34552
Giải năm 7223
Giải sáu 2458 0447 3653
Giải bảy 396
Giải tám 37
Đầu Loto
0
1
2 21,23
3 39,30,37
4 46,47
5 51,52,58,53
6
7 76,74,76
8 89,80
9 96,96
Đuôi Loto
0 80,30
1 21,51
2 52
3 23,53
4 74
5
6 76,46,96,76,96
7 47,37
8 58
9 89,39
Kết quả Xổ số Sóc Trăng , soạn tin: XSST gửi 8193

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 25/09/2019

Đặc biệt 855737
Giải nhất 85911
Giải nhì 71950
Giải ba 67635 98411
Giải tư 85959 59884 80320 86340
70790 11025 20457
Giải năm 1655
Giải sáu 4958 9532 5907
Giải bảy 998
Giải tám 28
Đầu Loto
0 07
1 11,11
2 20,25,28
3 37,35,32
4 40
5 50,59,57,55,58
6
7
8 84
9 90,98
Đuôi Loto
0 50,20,40,90
1 11,11
2 32
3
4 84
5 35,25,55
6
7 37,57,07
8 58,98,28
9 59
Kết quả Xổ số Sóc Trăng , soạn tin: XSST gửi 8193

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 18/09/2019

Đặc biệt 517283
Giải nhất 50854
Giải nhì 86783
Giải ba 59121 21217
Giải tư 45800 22337 80973 21382
06231 91232 70835
Giải năm 8288
Giải sáu 8838 1684 2193
Giải bảy 559
Giải tám 42
Đầu Loto
0 00
1 17
2 21
3 37,31,32,35,38
4 42
5 54,59
6
7 73
8 83,83,82,88,84
9 93
Đuôi Loto
0 00
1 21,31
2 82,32,42
3 83,83,73,93
4 54,84
5 35
6
7 17,37
8 88,38
9 59
Kết quả Xổ số Sóc Trăng , soạn tin: XSST gửi 8193
BACK TO TOP