XSST - KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG XSST - KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 11/09/2019

Đặc biệt 917101
Giải nhất 44837
Giải nhì 21745
Giải ba 71608 71497
Giải tư 33359 26820 84827 16240
91921 51459 46002
Giải năm 1528
Giải sáu 4725 6844 5938
Giải bảy 005
Giải tám 39
Đầu Loto
0 01,08,02,05
1
2 20,27,21,28,25
3 37,38,39
4 45,40,44
5 59,59
6
7
8
9 97
Đuôi Loto
0 20,40
1 01,21
2 02
3
4 44
5 45,25,05
6
7 37,97,27
8 08,28,38
9 59,59,39
Kết quả Xổ số Sóc Trăng , soạn tin: XSST gửi 8193

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 04/09/2019

Đặc biệt 940819
Giải nhất 13549
Giải nhì 30326
Giải ba 19240 86315
Giải tư 23678 20615 19295 87405
85869 46414 68009
Giải năm 2123
Giải sáu 9984 0159 3444
Giải bảy 075
Giải tám 83
Đầu Loto
0 05,09
1 19,15,15,14
2 26,23
3
4 49,40,44
5 59
6 69
7 78,75
8 84,83
9 95
Đuôi Loto
0 40
1
2
3 23,83
4 14,84,44
5 15,15,95,05,75
6 26
7
8 78
9 19,49,69,09,59
Kết quả Xổ số Sóc Trăng , soạn tin: XSST gửi 8193

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 28/08/2019

Đặc biệt 214212
Giải nhất 10849
Giải nhì 98273
Giải ba 30899 59208
Giải tư 94502 65396 91520 04152
26298 82372 93640
Giải năm 3352
Giải sáu 7581 5008 6326
Giải bảy 223
Giải tám 08
Đầu Loto
0 08,02,08,08
1 12
2 20,26,23
3
4 49,40
5 52,52
6
7 73,72
8 81
9 99,96,98
Đuôi Loto
0 20,40
1 81
2 12,02,52,72,52
3 73,23
4
5
6 96,26
7
8 08,98,08,08
9 49,99
Kết quả Xổ số Sóc Trăng , soạn tin: XSST gửi 8193

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 21/08/2019

Đặc biệt 667306
Giải nhất 98835
Giải nhì 26054
Giải ba 25778 43247
Giải tư 82952 19751 66634 81107
33276 70831 63560
Giải năm 0248
Giải sáu 3141 6140 2437
Giải bảy 608
Giải tám 07
Đầu Loto
0 06,07,08,07
1
2
3 35,34,31,37
4 47,48,41,40
5 54,52,51
6 60
7 78,76
8
9
Đuôi Loto
0 60,40
1 51,31,41
2 52
3
4 54,34
5 35
6 06,76
7 47,07,37,07
8 78,48,08
9
Kết quả Xổ số Sóc Trăng , soạn tin: XSST gửi 8193

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 14/08/2019

Đặc biệt 671968
Giải nhất 91870
Giải nhì 24285
Giải ba 68525 40514
Giải tư 57367 45286 00310 51175
32811 59936 14091
Giải năm 4307
Giải sáu 3204 5926 5408
Giải bảy 754
Giải tám 41
Đầu Loto
0 07,04,08
1 14,10,11
2 25,26
3 36
4 41
5 54
6 68,67
7 70,75
8 85,86
9 91
Đuôi Loto
0 70,10
1 11,91,41
2
3
4 14,04,54
5 85,25,75
6 86,36,26
7 67,07
8 68,08
9
Kết quả Xổ số Sóc Trăng , soạn tin: XSST gửi 8193

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 07/08/2019

Đặc biệt 320610
Giải nhất 15508
Giải nhì 02627
Giải ba 79373 21336
Giải tư 92722 19422 99805 10163
44403 01044 07429
Giải năm 4346
Giải sáu 1960 8462 9815
Giải bảy 569
Giải tám 40
Đầu Loto
0 08,05,03
1 10,15
2 27,22,22,29
3 36
4 44,46,40
5
6 63,60,62,69
7 73
8
9
Đuôi Loto
0 10,60,40
1
2 22,22,62
3 73,63,03
4 44
5 05,15
6 36,46
7 27
8 08
9 29,69
Kết quả Xổ số Sóc Trăng , soạn tin: XSST gửi 8193

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 31/07/2019

Đặc biệt 678274
Giải nhất 04057
Giải nhì 08719
Giải ba 42664 77434
Giải tư 17690 23212 04624 35616
46598 61309 06567
Giải năm 9517
Giải sáu 9031 5943 3842
Giải bảy 168
Giải tám 10
Đầu Loto
0 09
1 19,12,16,17,10
2 24
3 34,31
4 43,42
5 57
6 64,67,68
7 74
8
9 90,98
Đuôi Loto
0 90,10
1 31
2 12,42
3 43
4 74,64,34,24
5
6 16
7 57,67,17
8 98,68
9 19,09
Kết quả Xổ số Sóc Trăng , soạn tin: XSST gửi 8193

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 24/07/2019

Đặc biệt 210310
Giải nhất 14119
Giải nhì 79400
Giải ba 89213 91191
Giải tư 34743 55289 84673 10134
86835 14361 94293
Giải năm 8176
Giải sáu 4160 5251 2048
Giải bảy 095
Giải tám 01
Đầu Loto
0 00,01
1 10,19,13
2
3 34,35
4 43,48
5 51
6 61,60
7 73,76
8 89
9 91,93,95
Đuôi Loto
0 10,00,60
1 91,61,51,01
2
3 13,43,73,93
4 34
5 35,95
6 76
7
8 48
9 19,89
Kết quả Xổ số Sóc Trăng , soạn tin: XSST gửi 8193

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 17/07/2019

Đặc biệt 480468
Giải nhất 42946
Giải nhì 70483
Giải ba 18197 08891
Giải tư 81027 99801 71372 97896
87307 47730 48889
Giải năm 4786
Giải sáu 9008 3725 6503
Giải bảy 573
Giải tám 95
Đầu Loto
0 01,07,08,03
1
2 27,25
3 30
4 46
5
6 68
7 72,73
8 83,89,86
9 97,91,96,95
Đuôi Loto
0 30
1 91,01
2 72
3 83,03,73
4
5 25,95
6 46,96,86
7 97,27,07
8 68,08
9 89
Kết quả Xổ số Sóc Trăng , soạn tin: XSST gửi 8193

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 10/07/2019

Đặc biệt 931077
Giải nhất 39345
Giải nhì 00812
Giải ba 27800 27027
Giải tư 75453 00103 16443 98568
48837 83969 58240
Giải năm 9415
Giải sáu 1639 1725 8907
Giải bảy 479
Giải tám 14
Đầu Loto
0 00,03,07
1 12,15,14
2 27,25
3 37,39
4 45,43,40
5 53
6 68,69
7 77,79
8
9
Đuôi Loto
0 00,40
1
2 12
3 53,03,43
4 14
5 45,15,25
6
7 77,27,37,07
8 68
9 69,39,79
Kết quả Xổ số Sóc Trăng , soạn tin: XSST gửi 8193
BACK TO TOP