XSST - KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG XSST - KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 08/07/2020

Đặc biệt 635574
Giải nhất 63681
Giải nhì 63297
Giải ba 31201 44350
Giải tư 31524 38493 30307 51443
25756 14588 99390
Giải năm 2396
Giải sáu 8699 7605 6841
Giải bảy 276
Giải tám 90
Đầu Loto
0 01,07,05
1
2 24
3
4 43,41
5 50,56
6
7 74,76
8 81,88
9 97,93,90,96,99,90
Đuôi Loto
0 50,90,90
1 81,01,41
2
3 93,43
4 74,24
5 05
6 56,96,76
7 97,07
8 88
9 99
Kết quả Xổ số Sóc Trăng , soạn tin: XSST gửi 8193

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 01/07/2020

Đặc biệt 395233
Giải nhất 53348
Giải nhì 00700
Giải ba 83865 73529
Giải tư 73389 98968 15822 31723
06951 07060 89694
Giải năm 3727
Giải sáu 5842 0998 8879
Giải bảy 304
Giải tám 89
Đầu Loto
0 00,04
1
2 29,22,23,27
3 33
4 48,42
5 51
6 65,68,60
7 79
8 89,89
9 94,98
Đuôi Loto
0 00,60
1 51
2 22,42
3 33,23
4 94,04
5 65
6
7 27
8 48,68,98
9 29,89,79,89
Kết quả Xổ số Sóc Trăng , soạn tin: XSST gửi 8193

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 24/06/2020

Đặc biệt 257300
Giải nhất 20810
Giải nhì 05831
Giải ba 95223 26085
Giải tư 55931 66154 00491 41566
92514 50918 32125
Giải năm 8747
Giải sáu 9008 0545 1332
Giải bảy 029
Giải tám 02
Đầu Loto
0 00,08,02
1 10,14,18
2 23,25,29
3 31,31,32
4 47,45
5 54
6 66
7
8 85
9 91
Đuôi Loto
0 00,10
1 31,31,91
2 32,02
3 23
4 54,14
5 85,25,45
6 66
7 47
8 18,08
9 29
Kết quả Xổ số Sóc Trăng , soạn tin: XSST gửi 8193

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 17/06/2020

Đặc biệt 979294
Giải nhất 84003
Giải nhì 92578
Giải ba 86936 51606
Giải tư 89617 87115 32937 07767
29572 01875 76286
Giải năm 1611
Giải sáu 2356 2980 8051
Giải bảy 091
Giải tám 91
Đầu Loto
0 03,06
1 17,15,11
2
3 36,37
4
5 56,51
6 67
7 78,72,75
8 86,80
9 94,91,91
Đuôi Loto
0 80
1 11,51,91,91
2 72
3 03
4 94
5 15,75
6 36,06,86,56
7 17,37,67
8 78
9
Kết quả Xổ số Sóc Trăng , soạn tin: XSST gửi 8193

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 10/06/2020

Đặc biệt 960330
Giải nhất 73507
Giải nhì 65549
Giải ba 10104 24177
Giải tư 11058 42940 16395 87956
94321 46370 41774
Giải năm 0745
Giải sáu 1908 3460 7461
Giải bảy 504
Giải tám 71
Đầu Loto
0 07,04,08,04
1
2 21
3 30
4 49,40,45
5 58,56
6 60,61
7 77,70,74,71
8
9 95
Đuôi Loto
0 30,40,70,60
1 21,61,71
2
3
4 04,74,04
5 95,45
6 56
7 07,77
8 58,08
9 49
Kết quả Xổ số Sóc Trăng , soạn tin: XSST gửi 8193

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 03/06/2020

Đặc biệt 090838
Giải nhất 52582
Giải nhì 07654
Giải ba 85190 41840
Giải tư 93371 98099 86299 24176
39373 79785 15234
Giải năm 0162
Giải sáu 9938 4240 6841
Giải bảy 055
Giải tám 19
Đầu Loto
0
1 19
2
3 38,34,38
4 40,40,41
5 54,55
6 62
7 71,76,73
8 82,85
9 90,99,99
Đuôi Loto
0 90,40,40
1 71,41
2 82,62
3 73
4 54,34
5 85,55
6 76
7
8 38,38
9 99,99,19
Kết quả Xổ số Sóc Trăng , soạn tin: XSST gửi 8193

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 27/05/2020

Đặc biệt 874919
Giải nhất 01947
Giải nhì 42206
Giải ba 93064 49235
Giải tư 88900 93431 87292 37119
17151 40855 59410
Giải năm 7046
Giải sáu 2765 2131 8756
Giải bảy 981
Giải tám 11
Đầu Loto
0 06,00
1 19,19,10,11
2
3 35,31,31
4 47,46
5 51,55,56
6 64,65
7
8 81
9 92
Đuôi Loto
0 00,10
1 31,51,31,81,11
2 92
3
4 64
5 35,55,65
6 06,46,56
7 47
8
9 19,19
Kết quả Xổ số Sóc Trăng , soạn tin: XSST gửi 8193

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 20/05/2020

Đặc biệt 463945
Giải nhất 30330
Giải nhì 35876
Giải ba 39206 90605
Giải tư 41353 76835 64557 25616
46917 06543 02374
Giải năm 7849
Giải sáu 4679 0854 5527
Giải bảy 558
Giải tám 92
Đầu Loto
0 06,05
1 16,17
2 27
3 30,35
4 45,43,49
5 53,57,54,58
6
7 76,74,79
8
9 92
Đuôi Loto
0 30
1
2 92
3 53,43
4 74,54
5 45,05,35
6 76,06,16
7 57,17,27
8 58
9 49,79
Kết quả Xổ số Sóc Trăng , soạn tin: XSST gửi 8193

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 13/05/2020

Đặc biệt 223329
Giải nhất 75192
Giải nhì 79453
Giải ba 16338 00045
Giải tư 77682 62356 60292 79444
84881 40904 83910
Giải năm 2818
Giải sáu 5566 2264 0494
Giải bảy 304
Giải tám 57
Đầu Loto
0 04,04
1 10,18
2 29
3 38
4 45,44
5 53,56,57
6 66,64
7
8 82,81
9 92,92,94
Đuôi Loto
0 10
1 81
2 92,82,92
3 53
4 44,04,64,94,04
5 45
6 56,66
7 57
8 38,18
9 29
Kết quả Xổ số Sóc Trăng , soạn tin: XSST gửi 8193

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 06/05/2020

Đặc biệt 864619
Giải nhất 82863
Giải nhì 21302
Giải ba 10855 32054
Giải tư 65680 00144 63249 27035
53243 40111 76269
Giải năm 6234
Giải sáu 5621 5237 7522
Giải bảy 600
Giải tám 22
Đầu Loto
0 02,00
1 19,11
2 21,22,22
3 35,34,37
4 44,49,43
5 55,54
6 63,69
7
8 80
9
Đuôi Loto
0 80,00
1 11,21
2 02,22,22
3 63,43
4 54,44,34
5 55,35
6
7 37
8
9 19,49,69
Kết quả Xổ số Sóc Trăng , soạn tin: XSST gửi 8193
BACK TO TOP