XSST - KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG XSST - KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 22/05/2019

Đặc biệt 390536
Giải nhất 58359
Giải nhì 85239
Giải ba 07448 22989
Giải tư 93764 76634 78339 76918
04932 90554 71357
Giải năm 8187
Giải sáu 5716 4846 6399
Giải bảy 516
Giải tám 91
Đầu Loto
0
1 18,16,16
2
3 36,39,34,39,32
4 48,46
5 59,54,57
6 64
7
8 89,87
9 99,91
Đuôi Loto
0
1 91
2 32
3
4 64,34,54
5
6 36,16,46,16
7 57,87
8 48,18
9 59,39,89,39,99
Kết quả Xổ số Sóc Trăng , soạn tin: XSST gửi 8193

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 15/05/2019

Đặc biệt 139695
Giải nhất 04808
Giải nhì 13162
Giải ba 14583 49801
Giải tư 71870 94269 05481 43992
71285 35067 37621
Giải năm 0966
Giải sáu 4222 6680 4793
Giải bảy 190
Giải tám 51
Đầu Loto
0 08,01
1
2 21,22
3
4
5 51
6 62,69,67,66
7 70
8 83,81,85,80
9 95,92,93,90
Đuôi Loto
0 70,80,90
1 01,81,21,51
2 62,92,22
3 83,93
4
5 95,85
6 66
7 67
8 08
9 69
Kết quả Xổ số Sóc Trăng , soạn tin: XSST gửi 8193

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 08/05/2019

Đặc biệt 583930
Giải nhất 53175
Giải nhì 46709
Giải ba 71423 38712
Giải tư 01844 68262 75993 08295
43453 45737 30618
Giải năm 9736
Giải sáu 9910 3966 1983
Giải bảy 565
Giải tám 19
Đầu Loto
0 09
1 12,18,10,19
2 23
3 30,37,36
4 44
5 53
6 62,66,65
7 75
8 83
9 93,95
Đuôi Loto
0 30,10
1
2 12,62
3 23,93,53,83
4 44
5 75,95,65
6 36,66
7 37
8 18
9 09,19
Kết quả Xổ số Sóc Trăng , soạn tin: XSST gửi 8193

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 01/05/2019

Đặc biệt 385120
Giải nhất 73614
Giải nhì 49718
Giải ba 31671 73048
Giải tư 87192 40315 46585 14369
36109 49137 80717
Giải năm 8640
Giải sáu 4392 8705 1982
Giải bảy 710
Giải tám 93
Đầu Loto
0 09,05
1 14,18,15,17,10
2 20
3 37
4 48,40
5
6 69
7 71
8 85,82
9 92,92,93
Đuôi Loto
0 20,40,10
1 71
2 92,92,82
3 93
4 14
5 15,85,05
6
7 37,17
8 18,48
9 69,09
Kết quả Xổ số Sóc Trăng , soạn tin: XSST gửi 8193

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 24/04/2019

Đặc biệt 556300
Giải nhất 62542
Giải nhì 84364
Giải ba 60672 97276
Giải tư 75412 08765 17132 22388
20153 54528 06449
Giải năm 7250
Giải sáu 6616 3708 9129
Giải bảy 339
Giải tám 82
Đầu Loto
0 00,08
1 12,16
2 28,29
3 32,39
4 42,49
5 53,50
6 64,65
7 72,76
8 88,82
9
Đuôi Loto
0 00,50
1
2 42,72,12,32,82
3 53
4 64
5 65
6 76,16
7
8 88,28,08
9 49,29,39
Kết quả Xổ số Sóc Trăng , soạn tin: XSST gửi 8193

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 17/04/2019

Đặc biệt 310067
Giải nhất 23434
Giải nhì 47483
Giải ba 98977 18439
Giải tư 05638 06811 36318 96740
61774 69176 23161
Giải năm 7422
Giải sáu 6459 8374 5848
Giải bảy 399
Giải tám 56
Đầu Loto
0
1 11,18
2 22
3 34,39,38
4 40,48
5 59,56
6 67,61
7 77,74,76,74
8 83
9 99
Đuôi Loto
0 40
1 11,61
2 22
3 83
4 34,74,74
5
6 76,56
7 67,77
8 38,18,48
9 39,59,99
Kết quả Xổ số Sóc Trăng , soạn tin: XSST gửi 8193

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 10/04/2019

Đặc biệt 760670
Giải nhất 55499
Giải nhì 72891
Giải ba 88081 54182
Giải tư 71769 24511 37505 73730
98366 61721 05914
Giải năm 0066
Giải sáu 8454 2166 9038
Giải bảy 847
Giải tám 88
Đầu Loto
0 05
1 11,14
2 21
3 30,38
4 47
5 54
6 69,66,66,66
7 70
8 81,82,88
9 99,91
Đuôi Loto
0 70,30
1 91,81,11,21
2 82
3
4 14,54
5 05
6 66,66,66
7 47
8 38,88
9 99,69
Kết quả Xổ số Sóc Trăng , soạn tin: XSST gửi 8193

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 03/04/2019

Đặc biệt 424325
Giải nhất 94005
Giải nhì 39260
Giải ba 67070 62827
Giải tư 99007 13955 66958 26128
00543 71249 93010
Giải năm 0821
Giải sáu 6388 4799 2713
Giải bảy 880
Giải tám 28
Đầu Loto
0 05,07
1 10,13
2 25,27,28,21,28
3
4 43,49
5 55,58
6 60
7 70
8 88,80
9 99
Đuôi Loto
0 60,70,10,80
1 21
2
3 43,13
4
5 25,05,55
6
7 27,07
8 58,28,88,28
9 49,99
Kết quả Xổ số Sóc Trăng , soạn tin: XSST gửi 8193

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 27/03/2019

Đặc biệt 464780
Giải nhất 07983
Giải nhì 44769
Giải ba 25099 55868
Giải tư 88654 16161 28739 17725
64418 67367 26718
Giải năm 1479
Giải sáu 1393 0862 6370
Giải bảy 763
Giải tám 16
Đầu Loto
0
1 18,18,16
2 25
3 39
4
5 54
6 69,68,61,67,62,63
7 79,70
8 80,83
9 99,93
Đuôi Loto
0 80,70
1 61
2 62
3 83,93,63
4 54
5 25
6 16
7 67
8 68,18,18
9 69,99,39,79
Kết quả Xổ số Sóc Trăng , soạn tin: XSST gửi 8193

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 20/03/2019

Đặc biệt 705456
Giải nhất 67650
Giải nhì 48098
Giải ba 37944 56089
Giải tư 85777 24772 70647 50933
28778 41796 61049
Giải năm 6536
Giải sáu 6730 6099 0866
Giải bảy 550
Giải tám 38
Đầu Loto
0
1
2
3 33,36,30,38
4 44,47,49
5 56,50,50
6 66
7 77,72,78
8 89
9 98,96,99
Đuôi Loto
0 50,30,50
1
2 72
3 33
4 44
5
6 56,96,36,66
7 77,47
8 98,78,38
9 89,49,99
Kết quả Xổ số Sóc Trăng , soạn tin: XSST gửi 8193
BACK TO TOP