Soi cau lo to 79 Ve xe khach truc tuyen

XSST - KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG XSST - KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 19/01/2022

Đặc biệt 515210
Giải nhất 51928
Giải nhì 18364
Giải ba 43553 47390
Giải tư 23557 49846 68516 10806
81980 68637 68341
Giải năm 4523
Giải sáu 3358 8450 4310
Giải bảy 772
Giải tám 21
Đầu Loto
0 06
1 10,16,10
2 28,23,21
3 37
4 46,41
5 53,57,58,50
6 64
7 72
8 80
9 90
Đuôi Loto
0 10,90,80,50,10
1 41,21
2 72
3 53,23
4 64
5
6 46,16,06
7 57,37
8 28,58
9
Kết quả Xổ số Sóc Trăng , soạn tin: XSST gửi 8193

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 12/01/2022

Đặc biệt 101876
Giải nhất 72419
Giải nhì 93254
Giải ba 76590 44245
Giải tư 82969 69590 29636 89870
66786 49857 17490
Giải năm 8907
Giải sáu 2900 5614 9341
Giải bảy 062
Giải tám 27
Đầu Loto
0 07,00
1 19,14
2 27
3 36
4 45,41
5 54,57
6 69,62
7 76,70
8 86
9 90,90,90
Đuôi Loto
0 90,90,70,90,00
1 41
2 62
3
4 54,14
5 45
6 76,36,86
7 57,07,27
8
9 19,69
Kết quả Xổ số Sóc Trăng , soạn tin: XSST gửi 8193

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 05/01/2022

Đặc biệt 471775
Giải nhất 84507
Giải nhì 45442
Giải ba 38066 34335
Giải tư 22927 96192 43790 74626
49099 11576 84592
Giải năm 8590
Giải sáu 6647 9214 7330
Giải bảy 971
Giải tám 47
Đầu Loto
0 07
1 14
2 27,26
3 35,30
4 42,47,47
5
6 66
7 75,76,71
8
9 92,90,99,92,90
Đuôi Loto
0 90,90,30
1 71
2 42,92,92
3
4 14
5 75,35
6 66,26,76
7 07,27,47,47
8
9 99
Kết quả Xổ số Sóc Trăng , soạn tin: XSST gửi 8193

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 29/12/2021

Đặc biệt 062568
Giải nhất 58536
Giải nhì 22299
Giải ba 02012 21512
Giải tư 79156 51342 24607 50451
85034 96832 34390
Giải năm 6581
Giải sáu 5158 9641 1753
Giải bảy 473
Giải tám 06
Đầu Loto
0 07,06
1 12,12
2
3 36,34,32
4 42,41
5 56,51,58,53
6 68
7 73
8 81
9 99,90
Đuôi Loto
0 90
1 51,81,41
2 12,12,42,32
3 53,73
4 34
5
6 36,56,06
7 07
8 68,58
9 99
Kết quả Xổ số Sóc Trăng , soạn tin: XSST gửi 8193

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 22/12/2021

Đặc biệt 231558
Giải nhất 86377
Giải nhì 60838
Giải ba 54585 50601
Giải tư 67230 15424 03357 08569
44238 68534 05514
Giải năm 9964
Giải sáu 9619 9536 4576
Giải bảy 752
Giải tám 00
Đầu Loto
0 01,00
1 14,19
2 24
3 38,30,38,34,36
4
5 58,57,52
6 69,64
7 77,76
8 85
9
Đuôi Loto
0 30,00
1 01
2 52
3
4 24,34,14,64
5 85
6 36,76
7 77,57
8 58,38,38
9 69,19
Kết quả Xổ số Sóc Trăng , soạn tin: XSST gửi 8193

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 15/12/2021

Đặc biệt 476981
Giải nhất 38092
Giải nhì 67656
Giải ba 47983 38755
Giải tư 10099 57807 90389 95114
09208 59236 36399
Giải năm 2139
Giải sáu 8668 9262 5242
Giải bảy 328
Giải tám 20
Đầu Loto
0 07,08
1 14
2 28,20
3 36,39
4 42
5 56,55
6 68,62
7
8 81,83,89
9 92,99,99
Đuôi Loto
0 20
1 81
2 92,62,42
3 83
4 14
5 55
6 56,36
7 07
8 08,68,28
9 99,89,99,39
Kết quả Xổ số Sóc Trăng , soạn tin: XSST gửi 8193

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 08/12/2021

Đặc biệt 770990
Giải nhất 37004
Giải nhì 61696
Giải ba 68099 96132
Giải tư 67024 60822 33951 60096
87544 40539 43548
Giải năm 7841
Giải sáu 3488 3411 2201
Giải bảy 937
Giải tám 51
Đầu Loto
0 04,01
1 11
2 24,22
3 32,39,37
4 44,48,41
5 51,51
6
7
8 88
9 90,96,99,96
Đuôi Loto
0 90
1 51,41,11,01,51
2 32,22
3
4 04,24,44
5
6 96,96
7 37
8 48,88
9 99,39
Kết quả Xổ số Sóc Trăng , soạn tin: XSST gửi 8193

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 01/12/2021

Đặc biệt 253291
Giải nhất 88724
Giải nhì 52474
Giải ba 56518 13905
Giải tư 79060 14740 68867 13147
24939 77096 09027
Giải năm 7420
Giải sáu 3488 2416 0475
Giải bảy 358
Giải tám 22
Đầu Loto
0 05
1 18,16
2 24,27,20,22
3 39
4 40,47
5 58
6 60,67
7 74,75
8 88
9 91,96
Đuôi Loto
0 60,40,20
1 91
2 22
3
4 24,74
5 05,75
6 96,16
7 67,47,27
8 18,88,58
9 39
Kết quả Xổ số Sóc Trăng , soạn tin: XSST gửi 8193

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 24/11/2021

Đặc biệt 293382
Giải nhất 44168
Giải nhì 96406
Giải ba 27618 95146
Giải tư 34238 79921 52848 46481
63212 73806 61361
Giải năm 5696
Giải sáu 5756 9926 7953
Giải bảy 148
Giải tám 48
Đầu Loto
0 06,06
1 18,12
2 21,26
3 38
4 46,48,48,48
5 56,53
6 68,61
7
8 82,81
9 96
Đuôi Loto
0
1 21,81,61
2 82,12
3 53
4
5
6 06,46,06,96,56,26
7
8 68,18,38,48,48,48
9
Kết quả Xổ số Sóc Trăng , soạn tin: XSST gửi 8193

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 17/11/2021

Đặc biệt 815027
Giải nhất 01285
Giải nhì 21939
Giải ba 56767 94660
Giải tư 13988 01328 60036 17079
14127 60767 13654
Giải năm 7534
Giải sáu 5282 3664 4471
Giải bảy 017
Giải tám 67
Đầu Loto
0
1 17
2 27,28,27
3 39,36,34
4
5 54
6 67,60,67,64,67
7 79,71
8 85,88,82
9
Đuôi Loto
0 60
1 71
2 82
3
4 54,34,64
5 85
6 36
7 27,67,27,67,17,67
8 88,28
9 39,79
Kết quả Xổ số Sóc Trăng , soạn tin: XSST gửi 8193
BACK TO TOP