XSST - KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG XSST - KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 25/03/2020

Đặc biệt 200347
Giải nhất 91091
Giải nhì 35626
Giải ba 34320 45145
Giải tư 57871 59230 54570 20784
73286 78352 86029
Giải năm 3198
Giải sáu 2447 9558 6756
Giải bảy 915
Giải tám 50
Đầu Loto
0
1 15
2 26,20,29
3 30
4 47,45,47
5 52,58,56,50
6
7 71,70
8 84,86
9 91,98
Đuôi Loto
0 20,30,70,50
1 91,71
2 52
3
4 84
5 45,15
6 26,86,56
7 47,47
8 98,58
9 29
Kết quả Xổ số Sóc Trăng , soạn tin: XSST gửi 8193

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 18/03/2020

Đặc biệt 455086
Giải nhất 84851
Giải nhì 88989
Giải ba 63113 09865
Giải tư 45029 16218 72442 96633
53106 30686 85640
Giải năm 3967
Giải sáu 0662 0674 3409
Giải bảy 320
Giải tám 67
Đầu Loto
0 06,09
1 13,18
2 29,20
3 33
4 42,40
5 51
6 65,67,62,67
7 74
8 86,89,86
9
Đuôi Loto
0 40,20
1 51
2 42,62
3 13,33
4 74
5 65
6 86,06,86
7 67,67
8 18
9 89,29,09
Kết quả Xổ số Sóc Trăng , soạn tin: XSST gửi 8193

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 11/03/2020

Đặc biệt 080617
Giải nhất 72164
Giải nhì 36504
Giải ba 56381 21263
Giải tư 24139 35933 19600 53148
09538 16000 78040
Giải năm 1458
Giải sáu 2516 0393 3653
Giải bảy 142
Giải tám 44
Đầu Loto
0 04,00,00
1 17,16
2
3 39,33,38
4 48,40,42,44
5 58,53
6 64,63
7
8 81
9 93
Đuôi Loto
0 00,00,40
1 81
2 42
3 63,33,93,53
4 64,04,44
5
6 16
7 17
8 48,38,58
9 39
Kết quả Xổ số Sóc Trăng , soạn tin: XSST gửi 8193

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 04/03/2020

Đặc biệt 642445
Giải nhất 53718
Giải nhì 42208
Giải ba 97145 97360
Giải tư 63443 68657 50274 11889
38934 96186 65187
Giải năm 6897
Giải sáu 5888 6874 8505
Giải bảy 251
Giải tám 70
Đầu Loto
0 08,05
1 18
2
3 34
4 45,45,43
5 57,51
6 60
7 74,74,70
8 89,86,87,88
9 97
Đuôi Loto
0 60,70
1 51
2
3 43
4 74,34,74
5 45,45,05
6 86
7 57,87,97
8 18,08,88
9 89
Kết quả Xổ số Sóc Trăng , soạn tin: XSST gửi 8193

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 26/02/2020

Đặc biệt 115338
Giải nhất 22112
Giải nhì 49605
Giải ba 41504 68456
Giải tư 93792 67249 21687 46364
51847 30546 14903
Giải năm 5654
Giải sáu 7066 1138 5102
Giải bảy 763
Giải tám 32
Đầu Loto
0 05,04,03,02
1 12
2
3 38,38,32
4 49,47,46
5 56,54
6 64,66,63
7
8 87
9 92
Đuôi Loto
0
1
2 12,92,02,32
3 03,63
4 04,64,54
5 05
6 56,46,66
7 87,47
8 38,38
9 49
Kết quả Xổ số Sóc Trăng , soạn tin: XSST gửi 8193

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 19/02/2020

Đặc biệt 409161
Giải nhất 56301
Giải nhì 79676
Giải ba 45556 13169
Giải tư 02151 35203 62891 89688
07927 24639 03187
Giải năm 8377
Giải sáu 0296 6349 3852
Giải bảy 306
Giải tám 92
Đầu Loto
0 01,03,06
1
2 27
3 39
4 49
5 56,51,52
6 61,69
7 76,77
8 88,87
9 91,96,92
Đuôi Loto
0
1 61,01,51,91
2 52,92
3 03
4
5
6 76,56,96,06
7 27,87,77
8 88
9 69,39,49
Kết quả Xổ số Sóc Trăng , soạn tin: XSST gửi 8193

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 12/02/2020

Đặc biệt 140942
Giải nhất 45161
Giải nhì 12769
Giải ba 83870 90608
Giải tư 54341 76182 03440 27057
22242 01403 17477
Giải năm 1990
Giải sáu 6417 7065 4740
Giải bảy 108
Giải tám 23
Đầu Loto
0 08,03,08
1 17
2 23
3
4 42,41,40,42,40
5 57
6 61,69,65
7 70,77
8 82
9 90
Đuôi Loto
0 70,40,90,40
1 61,41
2 42,82,42
3 03,23
4
5 65
6
7 57,77,17
8 08,08
9 69
Kết quả Xổ số Sóc Trăng , soạn tin: XSST gửi 8193

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 05/02/2020

Đặc biệt 360834
Giải nhất 06593
Giải nhì 73100
Giải ba 95737 00567
Giải tư 33501 89613 68512 49367
39770 01447 71795
Giải năm 6926
Giải sáu 2775 4297 0225
Giải bảy 829
Giải tám 50
Đầu Loto
0 00,01
1 13,12
2 26,25,29
3 34,37
4 47
5 50
6 67,67
7 70,75
8
9 93,95,97
Đuôi Loto
0 00,70,50
1 01
2 12
3 93,13
4 34
5 95,75,25
6 26
7 37,67,67,47,97
8
9 29
Kết quả Xổ số Sóc Trăng , soạn tin: XSST gửi 8193

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 29/01/2020

Đặc biệt 865547
Giải nhất 51491
Giải nhì 56688
Giải ba 62522 80096
Giải tư 93844 84666 10812 08805
96656 54240 46078
Giải năm 7304
Giải sáu 6628 9450 0747
Giải bảy 443
Giải tám 64
Đầu Loto
0 05,04
1 12
2 22,28
3
4 47,44,40,47,43
5 56,50
6 66,64
7 78
8 88
9 91,96
Đuôi Loto
0 40,50
1 91
2 22,12
3 43
4 44,04,64
5 05
6 96,66,56
7 47,47
8 88,78,28
9
Kết quả Xổ số Sóc Trăng , soạn tin: XSST gửi 8193

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 22/01/2020

Đặc biệt 502669
Giải nhất 56202
Giải nhì 70857
Giải ba 60635 99164
Giải tư 12932 52747 75628 79569
69729 08770 86992
Giải năm 8796
Giải sáu 7996 8936 5373
Giải bảy 937
Giải tám 23
Đầu Loto
0 02
1
2 28,29,23
3 35,32,36,37
4 47
5 57
6 69,64,69
7 70,73
8
9 92,96,96
Đuôi Loto
0 70
1
2 02,32,92
3 73,23
4 64
5 35
6 96,96,36
7 57,47,37
8 28
9 69,69,29
Kết quả Xổ số Sóc Trăng , soạn tin: XSST gửi 8193
BACK TO TOP