Soi cau sieu chuan Casino Game Corona

XSST - KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG XSST - KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 06/07/2022

Đặc biệt 060085
Giải nhất 91730
Giải nhì 41540
Giải ba 26837 77792
Giải tư 53057 97416 41431 98147
00395 42537 54510
Giải năm 9668
Giải sáu 8622 4426 9183
Giải bảy 377
Giải tám 56
Đầu Loto
0
1 16,10
2 22,26
3 30,37,31,37
4 40,47
5 57,56
6 68
7 77
8 85,83
9 92,95
Đuôi Loto
0 30,40,10
1 31
2 92,22
3 83
4
5 85,95
6 16,26,56
7 37,57,47,37,77
8 68
9
Kết quả Xổ số Sóc Trăng , soạn tin: XSST gửi 8193

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 29/06/2022

Đặc biệt 779318
Giải nhất 86245
Giải nhì 79437
Giải ba 65509 83535
Giải tư 51400 78278 66036 97681
13655 47325 26172
Giải năm 3388
Giải sáu 1199 9837 0454
Giải bảy 232
Giải tám 14
Đầu Loto
0 09,00
1 18,14
2 25
3 37,35,36,37,32
4 45
5 55,54
6
7 78,72
8 81,88
9 99
Đuôi Loto
0 00
1 81
2 72,32
3
4 54,14
5 45,35,55,25
6 36
7 37,37
8 18,78,88
9 09,99
Kết quả Xổ số Sóc Trăng , soạn tin: XSST gửi 8193

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 22/06/2022

Đặc biệt 793817
Giải nhất 57196
Giải nhì 19296
Giải ba 96949 92810
Giải tư 93496 67317 42593 48035
32999 48685 80308
Giải năm 8594
Giải sáu 3428 8250 5573
Giải bảy 853
Giải tám 11
Đầu Loto
0 08
1 17,10,17,11
2 28
3 35
4 49
5 50,53
6
7 73
8 85
9 96,96,96,93,99,94
Đuôi Loto
0 10,50
1 11
2
3 93,73,53
4 94
5 35,85
6 96,96,96
7 17,17
8 08,28
9 49,99
Kết quả Xổ số Sóc Trăng , soạn tin: XSST gửi 8193

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 15/06/2022

Đặc biệt 554772
Giải nhất 84491
Giải nhì 92260
Giải ba 15039 99850
Giải tư 41227 72361 15473 34956
45007 94246 82806
Giải năm 9843
Giải sáu 0925 0865 1526
Giải bảy 737
Giải tám 97
Đầu Loto
0 07,06
1
2 27,25,26
3 39,37
4 46,43
5 50,56
6 60,61,65
7 72,73
8
9 91,97
Đuôi Loto
0 60,50
1 91,61
2 72
3 73,43
4
5 25,65
6 56,46,06,26
7 27,07,37,97
8
9 39
Kết quả Xổ số Sóc Trăng , soạn tin: XSST gửi 8193

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 08/06/2022

Đặc biệt 826015
Giải nhất 51595
Giải nhì 33239
Giải ba 08998 18866
Giải tư 89939 72504 58659 07876
57691 36688 62202
Giải năm 2598
Giải sáu 4538 3243 4476
Giải bảy 297
Giải tám 10
Đầu Loto
0 04,02
1 15,10
2
3 39,39,38
4 43
5 59
6 66
7 76,76
8 88
9 95,98,91,98,97
Đuôi Loto
0 10
1 91
2 02
3 43
4 04
5 15,95
6 66,76,76
7 97
8 98,88,98,38
9 39,39,59
Kết quả Xổ số Sóc Trăng , soạn tin: XSST gửi 8193

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 01/06/2022

Đặc biệt 915476
Giải nhất 66798
Giải nhì 04881
Giải ba 05624 11903
Giải tư 79511 74198 74863 48892
74422 91849 11070
Giải năm 5709
Giải sáu 3131 8190 4756
Giải bảy 361
Giải tám 03
Đầu Loto
0 03,09,03
1 11
2 24,22
3 31
4 49
5 56
6 63,61
7 76,70
8 81
9 98,98,92,90
Đuôi Loto
0 70,90
1 81,11,31,61
2 92,22
3 03,63,03
4 24
5
6 76,56
7
8 98,98
9 49,09
Kết quả Xổ số Sóc Trăng , soạn tin: XSST gửi 8193

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 25/05/2022

Đặc biệt 172208
Giải nhất 47507
Giải nhì 54154
Giải ba 35193 75477
Giải tư 41901 49195 98829 46555
46040 07235 03826
Giải năm 1121
Giải sáu 5012 4663 6338
Giải bảy 556
Giải tám 09
Đầu Loto
0 08,07,01,09
1 12
2 29,26,21
3 35,38
4 40
5 54,55,56
6 63
7 77
8
9 93,95
Đuôi Loto
0 40
1 01,21
2 12
3 93,63
4 54
5 95,55,35
6 26,56
7 07,77
8 08,38
9 29,09
Kết quả Xổ số Sóc Trăng , soạn tin: XSST gửi 8193

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 18/05/2022

Đặc biệt 995365
Giải nhất 79529
Giải nhì 80694
Giải ba 19977 22333
Giải tư 73760 95483 47767 92527
53316 36818 03424
Giải năm 0714
Giải sáu 4239 0484 7638
Giải bảy 054
Giải tám 17
Đầu Loto
0
1 16,18,14,17
2 29,27,24
3 33,39,38
4
5 54
6 65,60,67
7 77
8 83,84
9 94
Đuôi Loto
0 60
1
2
3 33,83
4 94,24,14,84,54
5 65
6 16
7 77,67,27,17
8 18,38
9 29,39
Kết quả Xổ số Sóc Trăng , soạn tin: XSST gửi 8193

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 11/05/2022

Đặc biệt 317171
Giải nhất 81405
Giải nhì 77836
Giải ba 75249 31514
Giải tư 67897 92916 21305 53621
86228 34341 49953
Giải năm 6926
Giải sáu 9632 6843 5436
Giải bảy 760
Giải tám 68
Đầu Loto
0 05,05
1 14,16
2 21,28,26
3 36,32,36
4 49,41,43
5 53
6 60,68
7 71
8
9 97
Đuôi Loto
0 60
1 71,21,41
2 32
3 53,43
4 14
5 05,05
6 36,16,26,36
7 97
8 28,68
9 49
Kết quả Xổ số Sóc Trăng , soạn tin: XSST gửi 8193

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 04/05/2022

Đặc biệt 524151
Giải nhất 58913
Giải nhì 56631
Giải ba 04367 85189
Giải tư 86034 95969 16128 37821
91718 23912 72858
Giải năm 4145
Giải sáu 9022 7694 8646
Giải bảy 946
Giải tám 99
Đầu Loto
0
1 13,18,12
2 28,21,22
3 31,34
4 45,46,46
5 51,58
6 67,69
7
8 89
9 94,99
Đuôi Loto
0
1 51,31,21
2 12,22
3 13
4 34,94
5 45
6 46,46
7 67
8 28,18,58
9 89,69,99
Kết quả Xổ số Sóc Trăng , soạn tin: XSST gửi 8193
BACK TO TOP