XSST - KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG XSST - KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 19/02/2020

Đặc biệt 409161
Giải nhất 56301
Giải nhì 79676
Giải ba 45556 13169
Giải tư 02151 35203 62891 89688
07927 24639 03187
Giải năm 8377
Giải sáu 0296 6349 3852
Giải bảy 306
Giải tám 92
Đầu Loto
0 01,03,06
1
2 27
3 39
4 49
5 56,51,52
6 61,69
7 76,77
8 88,87
9 91,96,92
Đuôi Loto
0
1 61,01,51,91
2 52,92
3 03
4
5
6 76,56,96,06
7 27,87,77
8 88
9 69,39,49
Kết quả Xổ số Sóc Trăng , soạn tin: XSST gửi 8193

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 12/02/2020

Đặc biệt 140942
Giải nhất 45161
Giải nhì 12769
Giải ba 83870 90608
Giải tư 54341 76182 03440 27057
22242 01403 17477
Giải năm 1990
Giải sáu 6417 7065 4740
Giải bảy 108
Giải tám 23
Đầu Loto
0 08,03,08
1 17
2 23
3
4 42,41,40,42,40
5 57
6 61,69,65
7 70,77
8 82
9 90
Đuôi Loto
0 70,40,90,40
1 61,41
2 42,82,42
3 03,23
4
5 65
6
7 57,77,17
8 08,08
9 69
Kết quả Xổ số Sóc Trăng , soạn tin: XSST gửi 8193

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 05/02/2020

Đặc biệt 360834
Giải nhất 06593
Giải nhì 73100
Giải ba 95737 00567
Giải tư 33501 89613 68512 49367
39770 01447 71795
Giải năm 6926
Giải sáu 2775 4297 0225
Giải bảy 829
Giải tám 50
Đầu Loto
0 00,01
1 13,12
2 26,25,29
3 34,37
4 47
5 50
6 67,67
7 70,75
8
9 93,95,97
Đuôi Loto
0 00,70,50
1 01
2 12
3 93,13
4 34
5 95,75,25
6 26
7 37,67,67,47,97
8
9 29
Kết quả Xổ số Sóc Trăng , soạn tin: XSST gửi 8193

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 29/01/2020

Đặc biệt 865547
Giải nhất 51491
Giải nhì 56688
Giải ba 62522 80096
Giải tư 93844 84666 10812 08805
96656 54240 46078
Giải năm 7304
Giải sáu 6628 9450 0747
Giải bảy 443
Giải tám 64
Đầu Loto
0 05,04
1 12
2 22,28
3
4 47,44,40,47,43
5 56,50
6 66,64
7 78
8 88
9 91,96
Đuôi Loto
0 40,50
1 91
2 22,12
3 43
4 44,04,64
5 05
6 96,66,56
7 47,47
8 88,78,28
9
Kết quả Xổ số Sóc Trăng , soạn tin: XSST gửi 8193

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 22/01/2020

Đặc biệt 502669
Giải nhất 56202
Giải nhì 70857
Giải ba 60635 99164
Giải tư 12932 52747 75628 79569
69729 08770 86992
Giải năm 8796
Giải sáu 7996 8936 5373
Giải bảy 937
Giải tám 23
Đầu Loto
0 02
1
2 28,29,23
3 35,32,36,37
4 47
5 57
6 69,64,69
7 70,73
8
9 92,96,96
Đuôi Loto
0 70
1
2 02,32,92
3 73,23
4 64
5 35
6 96,96,36
7 57,47,37
8 28
9 69,69,29
Kết quả Xổ số Sóc Trăng , soạn tin: XSST gửi 8193

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 15/01/2020

Đặc biệt 622712
Giải nhất 00904
Giải nhì 49299
Giải ba 85401 94502
Giải tư 45869 55044 22914 07387
64055 30274 47964
Giải năm 9729
Giải sáu 1507 1300 8971
Giải bảy 389
Giải tám 65
Đầu Loto
0 04,01,02,07,00
1 12,14
2 29
3
4 44
5 55
6 69,64,65
7 74,71
8 87,89
9 99
Đuôi Loto
0 00
1 01,71
2 12,02
3
4 04,44,14,74,64
5 55,65
6
7 87,07
8
9 99,69,29,89
Kết quả Xổ số Sóc Trăng , soạn tin: XSST gửi 8193

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 08/01/2020

Đặc biệt 345092
Giải nhất 81275
Giải nhì 57886
Giải ba 40247 63443
Giải tư 05369 43368 56129 05540
41969 24739 01446
Giải năm 7504
Giải sáu 6439 6577 9088
Giải bảy 961
Giải tám 82
Đầu Loto
0 04
1
2 29
3 39,39
4 47,43,40,46
5
6 69,68,69,61
7 75,77
8 86,88,82
9 92
Đuôi Loto
0 40
1 61
2 92,82
3 43
4 04
5 75
6 86,46
7 47,77
8 68,88
9 69,29,69,39,39
Kết quả Xổ số Sóc Trăng , soạn tin: XSST gửi 8193

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 01/01/2020

Đặc biệt 066758
Giải nhất 24155
Giải nhì 57135
Giải ba 72390 25842
Giải tư 13102 08938 93611 09951
92092 42130 39137
Giải năm 5847
Giải sáu 0746 6564 3305
Giải bảy 470
Giải tám 85
Đầu Loto
0 02,05
1 11
2
3 35,38,30,37
4 42,47,46
5 58,55,51
6 64
7 70
8 85
9 90,92
Đuôi Loto
0 90,30,70
1 11,51
2 42,02,92
3
4 64
5 55,35,05,85
6 46
7 37,47
8 58,38
9
Kết quả Xổ số Sóc Trăng , soạn tin: XSST gửi 8193

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 25/12/2019

Đặc biệt 958051
Giải nhất 71601
Giải nhì 13574
Giải ba 53953 86710
Giải tư 64853 75174 11884 28525
63566 06266 65007
Giải năm 3020
Giải sáu 7354 1583 5482
Giải bảy 483
Giải tám 74
Đầu Loto
0 01,07
1 10
2 25,20
3
4
5 51,53,53,54
6 66,66
7 74,74,74
8 84,83,82,83
9
Đuôi Loto
0 10,20
1 51,01
2 82
3 53,53,83,83
4 74,74,84,54,74
5 25
6 66,66
7 07
8
9
Kết quả Xổ số Sóc Trăng , soạn tin: XSST gửi 8193

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 18/12/2019

Đặc biệt 755734
Giải nhất 70889
Giải nhì 04835
Giải ba 47614 32444
Giải tư 46597 00065 22517 36610
21586 25240 74124
Giải năm 6887
Giải sáu 0350 3533 9400
Giải bảy 032
Giải tám 73
Đầu Loto
0 00
1 14,17,10
2 24
3 34,35,33,32
4 44,40
5 50
6 65
7 73
8 89,86,87
9 97
Đuôi Loto
0 10,40,50,00
1
2 32
3 33,73
4 34,14,44,24
5 35,65
6 86
7 97,17,87
8
9 89
Kết quả Xổ số Sóc Trăng , soạn tin: XSST gửi 8193
BACK TO TOP