Lien he quang cao Nội thất đức thiện

XSST - KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG XSST - KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 16/01/2019

Đặc biệt 624713
Giải nhất 11397
Giải nhì 72403
Giải ba 86928 53992
Giải tư 21496 87516 50119 76209
41398 08051 28396
Giải năm 6975
Giải sáu 6122 8459 4947
Giải bảy 067
Giải tám 85
Đầu Loto
0 03,09
1 13,16,19
2 28,22
3
4 47
5 51,59
6 67
7 75
8 85
9 97,92,96,98,96
Đuôi Loto
0
1 51
2 92,22
3 13,03
4
5 75,85
6 96,16,96
7 97,47,67
8 28,98
9 19,09,59
Kết quả Xổ số Sóc Trăng , soạn tin: XSST gửi 8193

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 09/01/2019

Đặc biệt 654075
Giải nhất 76890
Giải nhì 61440
Giải ba 96218 19808
Giải tư 94305 04432 03090 41999
63959 96611 50218
Giải năm 4617
Giải sáu 5356 6005 1413
Giải bảy 105
Giải tám 17
Đầu Loto
0 08,05,05,05
1 18,11,18,17,13,17
2
3 32
4 40
5 59,56
6
7 75
8
9 90,90,99
Đuôi Loto
0 90,40,90
1 11
2 32
3 13
4
5 75,05,05,05
6 56
7 17,17
8 18,08,18
9 99,59
Kết quả Xổ số Sóc Trăng , soạn tin: XSST gửi 8193

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 02/01/2019

Đặc biệt 038046
Giải nhất 04797
Giải nhì 44042
Giải ba 38501 48730
Giải tư 41400 53363 09236 84686
18061 75036 09006
Giải năm 4769
Giải sáu 1748 8961 6245
Giải bảy 778
Giải tám 96
Đầu Loto
0 01,00,06
1
2
3 30,36,36
4 46,42,48,45
5
6 63,61,69,61
7 78
8 86
9 97,96
Đuôi Loto
0 30,00
1 01,61,61
2 42
3 63
4
5 45
6 46,36,86,36,06,96
7 97
8 48,78
9 69
Kết quả Xổ số Sóc Trăng , soạn tin: XSST gửi 8193

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 26/12/2018

Đặc biệt 848305
Giải nhất 21529
Giải nhì 34339
Giải ba 52565 13826
Giải tư 35445 20942 27905 26937
15449 14796 77507
Giải năm 4421
Giải sáu 7907 4511 5373
Giải bảy 524
Giải tám 15
Đầu Loto
0 05,05,07,07
1 11,15
2 29,26,21,24
3 39,37
4 45,42,49
5
6 65
7 73
8
9 96
Đuôi Loto
0
1 21,11
2 42
3 73
4 24
5 05,65,45,05,15
6 26,96
7 37,07,07
8
9 29,39,49
Kết quả Xổ số Sóc Trăng , soạn tin: XSST gửi 8193

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 19/12/2018

Đặc biệt 827779
Giải nhất 58262
Giải nhì 48337
Giải ba 51970 25434
Giải tư 42284 28598 20367 33048
23578 72474 91214
Giải năm 3699
Giải sáu 6985 7926 1739
Giải bảy 424
Giải tám 78
Đầu Loto
0
1 14
2 26,24
3 37,34,39
4 48
5
6 62,67
7 79,70,78,74,78
8 84,85
9 98,99
Đuôi Loto
0 70
1
2 62
3
4 34,84,74,14,24
5 85
6 26
7 37,67
8 98,48,78,78
9 79,99,39
Kết quả Xổ số Sóc Trăng , soạn tin: XSST gửi 8193

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 12/12/2018

Đặc biệt 098005
Giải nhất 84743
Giải nhì 17585
Giải ba 89320 72494
Giải tư 46521 77447 00732 06487
69112 22336 13971
Giải năm 6885
Giải sáu 8941 7554 0169
Giải bảy 647
Giải tám 97
Đầu Loto
0 05
1 12
2 20,21
3 32,36
4 43,47,41,47
5 54
6 69
7 71
8 85,87,85
9 94,97
Đuôi Loto
0 20
1 21,71,41
2 32,12
3 43
4 94,54
5 05,85,85
6 36
7 47,87,47,97
8
9 69
Kết quả Xổ số Sóc Trăng , soạn tin: XSST gửi 8193

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 05/12/2018

Đặc biệt 844496
Giải nhất 38506
Giải nhì 51108
Giải ba 52641 30379
Giải tư 67856 43257 97697 10105
45351 20864 46233
Giải năm 6906
Giải sáu 6458 0404 2517
Giải bảy 113
Giải tám 22
Đầu Loto
0 06,08,05,06,04
1 17,13
2 22
3 33
4 41
5 56,57,51,58
6 64
7 79
8
9 96,97
Đuôi Loto
0
1 41,51
2 22
3 33,13
4 64,04
5 05
6 96,06,56,06
7 57,97,17
8 08,58
9 79
Kết quả Xổ số Sóc Trăng , soạn tin: XSST gửi 8193

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 28/11/2018

Đặc biệt 677445
Giải nhất 05792
Giải nhì 71993
Giải ba 50750 23843
Giải tư 03513 48743 84925 47668
73710 16653 59341
Giải năm 2405
Giải sáu 3147 0816 8084
Giải bảy 381
Giải tám 76
Đầu Loto
0 05
1 13,10,16
2 25
3
4 45,43,43,41,47
5 50,53
6 68
7 76
8 84,81
9 92,93
Đuôi Loto
0 50,10
1 41,81
2 92
3 93,43,13,43,53
4 84
5 45,25,05
6 16,76
7 47
8 68
9
Kết quả Xổ số Sóc Trăng , soạn tin: XSST gửi 8193

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 21/11/2018

Đặc biệt 457396
Giải nhất 32700
Giải nhì 48337
Giải ba 47490 54277
Giải tư 40400 07343 81807 03788
15903 77816 67978
Giải năm 0805
Giải sáu 8931 7901 1949
Giải bảy 470
Giải tám 54
Đầu Loto
0 00,00,07,03,05,01
1 16
2
3 37,31
4 43,49
5 54
6
7 77,78,70
8 88
9 96,90
Đuôi Loto
0 00,90,00,70
1 31,01
2
3 43,03
4 54
5 05
6 96,16
7 37,77,07
8 88,78
9 49
Kết quả Xổ số Sóc Trăng , soạn tin: XSST gửi 8193

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 14/11/2018

Đặc biệt 015409
Giải nhất 55135
Giải nhì 96113
Giải ba 40337 02955
Giải tư 55879 66695 09081 23407
89139 56224 38862
Giải năm 5050
Giải sáu 7538 9022 6858
Giải bảy 138
Giải tám 53
Đầu Loto
0 09,07
1 13
2 24,22
3 35,37,39,38,38
4
5 55,50,58,53
6 62
7 79
8 81
9 95
Đuôi Loto
0 50
1 81
2 62,22
3 13,53
4 24
5 35,55,95
6
7 37,07
8 38,58,38
9 09,79,39
Kết quả Xổ số Sóc Trăng , soạn tin: XSST gửi 8193
Lien he quang cao
BACK TO TOP