Vi-tri-1-PC-Soicaudaiphat Vi-tri-1-PC-caumaydaithanh

XSST - KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG XSST - KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 22/11

Đặc biệt 803401
Giải nhất 40410
Giải nhì 84127
Giải ba 64870 48814
Giải tư 69497 04744 14743 87309
36870 76772 76338
Giải năm 4437
Giải sáu 9966 3822 8512
Giải bảy 438
Giải tám 27
Đầu Loto
0 01,09
1 10,14,12
2 27,22,27
3 38,37,38
4 44,43
5
6 66
7 70,70,72
8
9 97
Đuôi Loto
0 10,70,70
1 01
2 72,22,12
3 43
4 14,44
5
6 66
7 27,97,37,27
8 38,38
9 09
Kết quả Xổ số Sóc Trăng - 8 lần quay, soạn tin: XSST gửi 8593

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 15/11

Đặc biệt 366831
Giải nhất 20309
Giải nhì 47680
Giải ba 56224 64736
Giải tư 33146 10707 20003 37926
59584 31448 52095
Giải năm 6282
Giải sáu 7656 0987 5196
Giải bảy 039
Giải tám 64
Đầu Loto
0 09,07,03
1
2 24,26
3 31,36,39
4 46,48
5 56
6 64
7
8 80,84,82,87
9 95,96
Đuôi Loto
0 80
1 31
2 82
3 03
4 24,84,64
5 95
6 36,46,26,56,96
7 07,87
8 48
9 09,39
Kết quả Xổ số Sóc Trăng - 8 lần quay, soạn tin: XSST gửi 8593

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 08/11

Đặc biệt 788416
Giải nhất 93081
Giải nhì 34056
Giải ba 18121 28646
Giải tư 44356 90109 74770 37603
34928 54835 09171
Giải năm 8783
Giải sáu 5759 5032 4756
Giải bảy 672
Giải tám 06
Đầu Loto
0 09,03,06
1 16
2 21,28
3 35,32
4 46
5 56,56,59,56
6
7 70,71,72
8 81,83
9
Đuôi Loto
0 70
1 81,21,71
2 32,72
3 03,83
4
5 35
6 16,56,46,56,56,06
7
8 28
9 09,59
Kết quả Xổ số Sóc Trăng - 8 lần quay, soạn tin: XSST gửi 8593

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 01/11

Đặc biệt 035235
Giải nhất 74948
Giải nhì 63609
Giải ba 78492 81672
Giải tư 50086 57089 52930 38163
99000 88012 33116
Giải năm 0997
Giải sáu 2228 2571 3017
Giải bảy 452
Giải tám 63
Đầu Loto
0 09,00
1 12,16,17
2 28
3 35,30
4 48
5 52
6 63,63
7 72,71
8 86,89
9 92,97
Đuôi Loto
0 30,00
1 71
2 92,72,12,52
3 63,63
4
5 35
6 86,16
7 97,17
8 48,28
9 09,89
Kết quả Xổ số Sóc Trăng - 8 lần quay, soạn tin: XSST gửi 8593

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 25/10

Đặc biệt 418962
Giải nhất 24706
Giải nhì 21006
Giải ba 81076 30213
Giải tư 93292 41978 42118 58862
44046 04539 69956
Giải năm 4764
Giải sáu 9656 7249 9913
Giải bảy 479
Giải tám 87
Đầu Loto
0 06,06
1 13,18,13
2
3 39
4 46,49
5 56,56
6 62,62,64
7 76,78,79
8 87
9 92
Đuôi Loto
0
1
2 62,92,62
3 13,13
4 64
5
6 06,06,76,46,56,56
7 87
8 78,18
9 39,49,79
Kết quả Xổ số Sóc Trăng - 8 lần quay, soạn tin: XSST gửi 8593

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 18/10

Đặc biệt 336153
Giải nhất 94442
Giải nhì 92806
Giải ba 60466 18808
Giải tư 57058 12396 23923 64642
10229 13690 99005
Giải năm 4591
Giải sáu 8888 3191 2176
Giải bảy 021
Giải tám 13
Đầu Loto
0 06,08,05
1 13
2 23,29,21
3
4 42,42
5 53,58
6 66
7 76
8 88
9 96,90,91,91
Đuôi Loto
0 90
1 91,91,21
2 42,42
3 53,23,13
4
5 05
6 06,66,96,76
7
8 08,58,88
9 29
Kết quả Xổ số Sóc Trăng - 8 lần quay, soạn tin: XSST gửi 8593

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 11/10

Đặc biệt 452595
Giải nhất 92390
Giải nhì 60014
Giải ba 62113 89110
Giải tư 84439 33079 09818 43467
01218 93700 22580
Giải năm 1365
Giải sáu 8348 5485 0703
Giải bảy 342
Giải tám 16
Đầu Loto
0 00,03
1 14,13,10,18,18,16
2
3 39
4 48,42
5
6 67,65
7 79
8 80,85
9 95,90
Đuôi Loto
0 90,10,00,80
1
2 42
3 13,03
4 14
5 95,65,85
6 16
7 67
8 18,18,48
9 39,79
Kết quả Xổ số Sóc Trăng - 8 lần quay, soạn tin: XSST gửi 8593

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 04/10

Đặc biệt 868007
Giải nhất 31385
Giải nhì 05237
Giải ba 07340 87201
Giải tư 20262 46785 02000 56134
04266 99033 53053
Giải năm 5397
Giải sáu 3872 4272 4107
Giải bảy 464
Giải tám 27
Đầu Loto
0 07,01,00,07
1
2 27
3 37,34,33
4 40
5 53
6 62,66,64
7 72,72
8 85,85
9 97
Đuôi Loto
0 40,00
1 01
2 62,72,72
3 33,53
4 34,64
5 85,85
6 66
7 07,37,97,07,27
8
9
Kết quả Xổ số Sóc Trăng - 8 lần quay, soạn tin: XSST gửi 8593

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 27/09

Đặc biệt 211363
Giải nhất 37685
Giải nhì 92995
Giải ba 10852 00567
Giải tư 23614 27629 10067 33653
65001 34529 34320
Giải năm 5792
Giải sáu 4443 7404 3994
Giải bảy 916
Giải tám 02
Đầu Loto
0 01,04,02
1 14,16
2 29,29,20
3
4 43
5 52,53
6 63,67,67
7
8 85
9 95,92,94
Đuôi Loto
0 20
1 01
2 52,92,02
3 63,53,43
4 14,04,94
5 85,95
6 16
7 67,67
8
9 29,29
Kết quả Xổ số Sóc Trăng - 8 lần quay, soạn tin: XSST gửi 8593

Kết quả Xổ số Sóc Trăng, Thứ Tư 20/09

Đặc biệt 405380
Giải nhất 16182
Giải nhì 46932
Giải ba 45882 51713
Giải tư 16518 45115 10078 97257
43613 66993 26496
Giải năm 8758
Giải sáu 1687 5652 6764
Giải bảy 967
Giải tám 00
Đầu Loto
0 00
1 13,18,15,13
2
3 32
4
5 57,58,52
6 64,67
7 78
8 80,82,82,87
9 93,96
Đuôi Loto
0 80,00
1
2 82,32,82,52
3 13,13,93
4 64
5 15
6 96
7 57,87,67
8 18,78,58
9
Kết quả Xổ số Sóc Trăng - 8 lần quay, soạn tin: XSST gửi 8593
Vi-tri-2-PC-soicaucongnghe
BACK TO TOP