Vi-tri-1-PC-soicau24h Lien he quang cao

XSHG - KẾT QUẢ XỔ SỐ HẬU GIANG XSHG - KẾT QUẢ XỔ SỐ HẬU GIANG

Kết quả Xổ số Hậu Giang, Thứ Bảy 13/01/2018

Đặc biệt 452573
Giải nhất 73199
Giải nhì 74410
Giải ba 10004 99713
Giải tư 39223 89410 70564 26623
02890 81651 97341
Giải năm 5520
Giải sáu 2911 1879 0673
Giải bảy 921
Giải tám 80
Đầu Loto
0 04
1 10,13,10,11
2 23,23,20,21
3
4 41
5 51
6 64
7 73,79,73
8 80
9 99,90
Đuôi Loto
0 10,10,90,20,80
1 51,41,11,21
2
3 73,13,23,23,73
4 04,64
5
6
7
8
9 99,79
Kết quả Xổ số Hậu Giang - 8 lần quay, soạn tin: XSHG gửi 8593

Kết quả Xổ số Hậu Giang, Thứ Bảy 06/01/2018

Đặc biệt 613081
Giải nhất 71322
Giải nhì 54612
Giải ba 32468 22340
Giải tư 27343 63776 55558 37195
30802 17137 80087
Giải năm 2316
Giải sáu 8873 4961 3855
Giải bảy 589
Giải tám 80
Đầu Loto
0 02
1 12,16
2 22
3 37
4 40,43
5 58,55
6 68,61
7 76,73
8 81,87,89,80
9 95
Đuôi Loto
0 40,80
1 81,61
2 22,12,02
3 43,73
4
5 95,55
6 76,16
7 37,87
8 68,58
9 89
Kết quả Xổ số Hậu Giang - 8 lần quay, soạn tin: XSHG gửi 8593

Kết quả Xổ số Hậu Giang, Thứ Bảy 30/12

Đặc biệt 817602
Giải nhất 01467
Giải nhì 79656
Giải ba 19888 61550
Giải tư 00065 49277 57708 45930
38508 45004 74480
Giải năm 4636
Giải sáu 5103 2605 3604
Giải bảy 072
Giải tám 02
Đầu Loto
0 02,08,08,04,03,05,04,02
1
2
3 30,36
4
5 56,50
6 67,65
7 77,72
8 88,80
9
Đuôi Loto
0 50,30,80
1
2 02,72,02
3 03
4 04,04
5 65,05
6 56,36
7 67,77
8 88,08,08
9
Kết quả Xổ số Hậu Giang - 8 lần quay, soạn tin: XSHG gửi 8593

Kết quả Xổ số Hậu Giang, Thứ Bảy 23/12

Đặc biệt 402449
Giải nhất 68005
Giải nhì 04786
Giải ba 03850 95959
Giải tư 25313 75808 93070 59184
84269 50675 97180
Giải năm 9670
Giải sáu 3030 3326 3829
Giải bảy 808
Giải tám 59
Đầu Loto
0 05,08,08
1 13
2 26,29
3 30
4 49
5 50,59,59
6 69
7 70,75,70
8 86,84,80
9
Đuôi Loto
0 50,70,80,70,30
1
2
3 13
4 84
5 05,75
6 86,26
7
8 08,08
9 49,59,69,29,59
Kết quả Xổ số Hậu Giang - 8 lần quay, soạn tin: XSHG gửi 8593

Kết quả Xổ số Hậu Giang, Thứ Bảy 16/12

Đặc biệt 664187
Giải nhất 33281
Giải nhì 14461
Giải ba 69741 72102
Giải tư 59414 24827 67481 78891
77215 08480 00382
Giải năm 3740
Giải sáu 3372 8277 3550
Giải bảy 259
Giải tám 64
Đầu Loto
0 02
1 14,15
2 27
3
4 41,40
5 50,59
6 61,64
7 72,77
8 87,81,81,80,82
9 91
Đuôi Loto
0 80,40,50
1 81,61,41,81,91
2 02,82,72
3
4 14,64
5 15
6
7 87,27,77
8
9 59
Kết quả Xổ số Hậu Giang - 8 lần quay, soạn tin: XSHG gửi 8593

Kết quả Xổ số Hậu Giang, Thứ Bảy 09/12

Đặc biệt 760731
Giải nhất 14832
Giải nhì 25316
Giải ba 54142 01769
Giải tư 18964 85264 48976 51104
38367 04305 64240
Giải năm 4073
Giải sáu 9673 7879 2864
Giải bảy 575
Giải tám 57
Đầu Loto
0 04,05
1 16
2
3 31,32
4 42,40
5 57
6 69,64,64,67,64
7 76,73,73,79,75
8
9
Đuôi Loto
0 40
1 31
2 32,42
3 73,73
4 64,64,04,64
5 05,75
6 16,76
7 67,57
8
9 69,79
Kết quả Xổ số Hậu Giang - 8 lần quay, soạn tin: XSHG gửi 8593

Kết quả Xổ số Hậu Giang, Thứ Bảy 02/12

Đặc biệt 456820
Giải nhất 54207
Giải nhì 42074
Giải ba 82258 41843
Giải tư 81935 34539 23232 50929
80063 09095 84273
Giải năm 7483
Giải sáu 2851 0220 8634
Giải bảy 004
Giải tám 35
Đầu Loto
0 07,04
1
2 20,29,20
3 35,39,32,34,35
4 43
5 58,51
6 63
7 74,73
8 83
9 95
Đuôi Loto
0 20,20
1 51
2 32
3 43,63,73,83
4 74,34,04
5 35,95,35
6
7 07
8 58
9 39,29
Kết quả Xổ số Hậu Giang - 8 lần quay, soạn tin: XSHG gửi 8593

Kết quả Xổ số Hậu Giang, Thứ Bảy 25/11

Đặc biệt 657228
Giải nhất 13616
Giải nhì 11654
Giải ba 48754 00056
Giải tư 12620 16774 88470 94405
60330 11014 74011
Giải năm 8014
Giải sáu 5752 2805 3874
Giải bảy 001
Giải tám 66
Đầu Loto
0 05,05,01
1 16,14,11,14
2 28,20
3 30
4
5 54,54,56,52
6 66
7 74,70,74
8
9
Đuôi Loto
0 20,70,30
1 11,01
2 52
3
4 54,54,74,14,14,74
5 05,05
6 16,56,66
7
8 28
9
Kết quả Xổ số Hậu Giang - 8 lần quay, soạn tin: XSHG gửi 8593

Kết quả Xổ số Hậu Giang, Thứ Bảy 18/11

Đặc biệt 284799
Giải nhất 49279
Giải nhì 02832
Giải ba 28797 92100
Giải tư 36066 68883 59616 04692
16735 43288 39018
Giải năm 4101
Giải sáu 1803 0440 4244
Giải bảy 999
Giải tám 71
Đầu Loto
0 00,01,03
1 16,18
2
3 32,35
4 40,44
5
6 66
7 79,71
8 83,88
9 99,97,92,99
Đuôi Loto
0 00,40
1 01,71
2 32,92
3 83,03
4 44
5 35
6 66,16
7 97
8 88,18
9 99,79,99
Kết quả Xổ số Hậu Giang - 8 lần quay, soạn tin: XSHG gửi 8593

Kết quả Xổ số Hậu Giang, Thứ Bảy 11/11

Đặc biệt 712585
Giải nhất 00617
Giải nhì 77321
Giải ba 22249 72215
Giải tư 27330 85200 22590 38411
40497 28123 83527
Giải năm 1200
Giải sáu 6405 3476 9484
Giải bảy 785
Giải tám 70
Đầu Loto
0 00,00,05
1 17,15,11
2 21,23,27
3 30
4 49
5
6
7 76,70
8 85,84,85
9 90,97
Đuôi Loto
0 30,00,90,00,70
1 21,11
2
3 23
4 84
5 85,15,05,85
6 76
7 17,97,27
8
9 49
Kết quả Xổ số Hậu Giang - 8 lần quay, soạn tin: XSHG gửi 8593
Lien he quang cao
BACK TO TOP