XSHCM - KẾT QUẢ XỔ SỐ TP.HCM XSHCM - KẾT QUẢ XỔ SỐ TP.HCM

Kết quả Xổ số TP.HCM, Thứ Hai 20/01/2020

Đặc biệt 285333
Giải nhất 37231
Giải nhì 33209
Giải ba 80703 20258
Giải tư 82969 67303 14776 18120
55063 98823 19425
Giải năm 5099
Giải sáu 0533 9258 7453
Giải bảy 980
Giải tám 28
Đầu Loto
0 09,03,03
1
2 20,23,25,28
3 33,31,33
4
5 58,58,53
6 69,63
7 76
8 80
9 99
Đuôi Loto
0 20,80
1 31
2
3 33,03,03,63,23,33,53
4
5 25
6 76
7
8 58,58,28
9 09,69,99
Kết quả Xổ số TP.HCM , soạn tin: XSHCM gửi 8193

Kết quả Xổ số TP.HCM, Thứ Bảy 18/01/2020

Đặc biệt 084653
Giải nhất 17468
Giải nhì 40043
Giải ba 48968 51661
Giải tư 45358 49864 34732 66669
26782 94598 07560
Giải năm 6555
Giải sáu 2208 0145 3828
Giải bảy 894
Giải tám 59
Đầu Loto
0 08
1
2 28
3 32
4 43,45
5 53,58,55,59
6 68,68,61,64,69,60
7
8 82
9 98,94
Đuôi Loto
0 60
1 61
2 32,82
3 53,43
4 64,94
5 55,45
6
7
8 68,68,58,98,08,28
9 69,59
Kết quả Xổ số TP.HCM , soạn tin: XSHCM gửi 8193

Kết quả Xổ số TP.HCM, Thứ Hai 13/01/2020

Đặc biệt 695662
Giải nhất 39292
Giải nhì 00585
Giải ba 69816 62962
Giải tư 92357 78499 95280 56705
31258 60987 90686
Giải năm 9441
Giải sáu 3144 2011 8465
Giải bảy 748
Giải tám 88
Đầu Loto
0 05
1 16,11
2
3
4 41,44,48
5 57,58
6 62,62,65
7
8 85,80,87,86,88
9 92,99
Đuôi Loto
0 80
1 41,11
2 62,92,62
3
4 44
5 85,05,65
6 16,86
7 57,87
8 58,48,88
9 99
Kết quả Xổ số TP.HCM , soạn tin: XSHCM gửi 8193

Kết quả Xổ số TP.HCM, Thứ Bảy 11/01/2020

Đặc biệt 982705
Giải nhất 41714
Giải nhì 80839
Giải ba 91968 15748
Giải tư 21724 51850 41392 99727
50874 66726 38113
Giải năm 6505
Giải sáu 9038 1939 1609
Giải bảy 740
Giải tám 84
Đầu Loto
0 05,05,09
1 14,13
2 24,27,26
3 39,38,39
4 48,40
5 50
6 68
7 74
8 84
9 92
Đuôi Loto
0 50,40
1
2 92
3 13
4 14,24,74,84
5 05,05
6 26
7 27
8 68,48,38
9 39,39,09
Kết quả Xổ số TP.HCM , soạn tin: XSHCM gửi 8193

Kết quả Xổ số TP.HCM, Thứ Hai 06/01/2020

Đặc biệt 418470
Giải nhất 83056
Giải nhì 06177
Giải ba 43694 25686
Giải tư 44172 51863 10390 63423
98357 64711 32659
Giải năm 2209
Giải sáu 7561 0715 1460
Giải bảy 738
Giải tám 14
Đầu Loto
0 09
1 11,15,14
2 23
3 38
4
5 56,57,59
6 63,61,60
7 70,77,72
8 86
9 94,90
Đuôi Loto
0 70,90,60
1 11,61
2 72
3 63,23
4 94,14
5 15
6 56,86
7 77,57
8 38
9 59,09
Kết quả Xổ số TP.HCM , soạn tin: XSHCM gửi 8193

Kết quả Xổ số TP.HCM, Thứ Bảy 04/01/2020

Đặc biệt 830331
Giải nhất 22175
Giải nhì 00454
Giải ba 28341 88788
Giải tư 53970 01756 92440 12645
43836 23845 53258
Giải năm 1835
Giải sáu 4450 9600 2537
Giải bảy 626
Giải tám 10
Đầu Loto
0 00
1 10
2 26
3 31,36,35,37
4 41,40,45,45
5 54,56,58,50
6
7 75,70
8 88
9
Đuôi Loto
0 70,40,50,00,10
1 31,41
2
3
4 54
5 75,45,45,35
6 56,36,26
7 37
8 88,58
9
Kết quả Xổ số TP.HCM , soạn tin: XSHCM gửi 8193

Kết quả Xổ số TP.HCM, Thứ Hai 30/12/2019

Đặc biệt 654092
Giải nhất 04240
Giải nhì 94698
Giải ba 19195 96437
Giải tư 43776 97114 43215 67286
37885 37084 92841
Giải năm 9600
Giải sáu 6784 3411 6825
Giải bảy 102
Giải tám 21
Đầu Loto
0 00,02
1 14,15,11
2 25,21
3 37
4 40,41
5
6
7 76
8 86,85,84,84
9 92,98,95
Đuôi Loto
0 40,00
1 41,11,21
2 92,02
3
4 14,84,84
5 95,15,85,25
6 76,86
7 37
8 98
9
Kết quả Xổ số TP.HCM , soạn tin: XSHCM gửi 8193

Kết quả Xổ số TP.HCM, Thứ Bảy 28/12/2019

Đặc biệt 429969
Giải nhất 66318
Giải nhì 17868
Giải ba 09663 97916
Giải tư 37474 62310 13583 55740
07976 97646 75938
Giải năm 2732
Giải sáu 7225 2644 4557
Giải bảy 794
Giải tám 21
Đầu Loto
0
1 18,16,10
2 25,21
3 38,32
4 40,46,44
5 57
6 69,68,63
7 74,76
8 83
9 94
Đuôi Loto
0 10,40
1 21
2 32
3 63,83
4 74,44,94
5 25
6 16,76,46
7 57
8 18,68,38
9 69
Kết quả Xổ số TP.HCM , soạn tin: XSHCM gửi 8193

Kết quả Xổ số TP.HCM, Thứ Hai 23/12/2019

Đặc biệt 180279
Giải nhất 65108
Giải nhì 13552
Giải ba 50649 85294
Giải tư 46740 96001 20053 38134
71972 46284 11204
Giải năm 3074
Giải sáu 4672 4362 8077
Giải bảy 882
Giải tám 54
Đầu Loto
0 08,01,04
1
2
3 34
4 49,40
5 52,53,54
6 62
7 79,72,74,72,77
8 84,82
9 94
Đuôi Loto
0 40
1 01
2 52,72,72,62,82
3 53
4 94,34,84,04,74,54
5
6
7 77
8 08
9 79,49
Kết quả Xổ số TP.HCM , soạn tin: XSHCM gửi 8193

Kết quả Xổ số TP.HCM, Thứ Bảy 21/12/2019

Đặc biệt 831395
Giải nhất 44223
Giải nhì 14785
Giải ba 85267 37314
Giải tư 59692 92086 50614 65136
83096 85076 26260
Giải năm 9889
Giải sáu 1628 7833 6575
Giải bảy 319
Giải tám 45
Đầu Loto
0
1 14,14,19
2 23,28
3 36,33
4 45
5
6 67,60
7 76,75
8 85,86,89
9 95,92,96
Đuôi Loto
0 60
1
2 92
3 23,33
4 14,14
5 95,85,75,45
6 86,36,96,76
7 67
8 28
9 89,19
Kết quả Xổ số TP.HCM , soạn tin: XSHCM gửi 8193
BACK TO TOP