XSHCM - KẾT QUẢ XỔ SỐ TP.HCM XSHCM - KẾT QUẢ XỔ SỐ TP.HCM

Kết quả Xổ số TP.HCM, Thứ Hai 01/03/2021

Đặc biệt 000507
Giải nhất 80451
Giải nhì 71448
Giải ba 31158 10215
Giải tư 23371 74160 42730 48603
60509 86404 97037
Giải năm 1636
Giải sáu 9327 6022 9019
Giải bảy 273
Giải tám 15
Đầu Loto
0 07,03,09,04
1 15,19,15
2 27,22
3 30,37,36
4 48
5 51,58
6 60
7 71,73
8
9
Đuôi Loto
0 60,30
1 51,71
2 22
3 03,73
4 04
5 15,15
6 36
7 07,37,27
8 48,58
9 09,19
Kết quả Xổ số TP.HCM , soạn tin: XSHCM gửi 8193

Kết quả Xổ số TP.HCM, Thứ Bảy 27/02/2021

Đặc biệt 376616
Giải nhất 22578
Giải nhì 41254
Giải ba 04049 73555
Giải tư 54111 93144 16876 92829
55975 90172 80837
Giải năm 6721
Giải sáu 6967 1703 2465
Giải bảy 895
Giải tám 29
Đầu Loto
0 03
1 16,11
2 29,21,29
3 37
4 49,44
5 54,55
6 67,65
7 78,76,75,72
8
9 95
Đuôi Loto
0
1 11,21
2 72
3 03
4 54,44
5 55,75,65,95
6 16,76
7 37,67
8 78
9 49,29,29
Kết quả Xổ số TP.HCM , soạn tin: XSHCM gửi 8193

Kết quả Xổ số TP.HCM, Thứ Hai 22/02/2021

Đặc biệt 594003
Giải nhất 98007
Giải nhì 68636
Giải ba 06486 35244
Giải tư 70494 83127 10371 00012
76269 57288 00036
Giải năm 1764
Giải sáu 9050 9639 0790
Giải bảy 894
Giải tám 25
Đầu Loto
0 03,07
1 12
2 27,25
3 36,36,39
4 44
5 50
6 69,64
7 71
8 86,88
9 94,90,94
Đuôi Loto
0 50,90
1 71
2 12
3 03
4 44,94,64,94
5 25
6 36,86,36
7 07,27
8 88
9 69,39
Kết quả Xổ số TP.HCM , soạn tin: XSHCM gửi 8193

Kết quả Xổ số TP.HCM, Thứ Bảy 20/02/2021

Đặc biệt 001723
Giải nhất 52110
Giải nhì 96823
Giải ba 78688 02493
Giải tư 87033 63343 69754 32062
44910 08318 75885
Giải năm 0925
Giải sáu 0907 8765 7529
Giải bảy 807
Giải tám 26
Đầu Loto
0 07,07
1 10,10,18
2 23,23,25,29,26
3 33
4 43
5 54
6 62,65
7
8 88,85
9 93
Đuôi Loto
0 10,10
1
2 62
3 23,23,93,33,43
4 54
5 85,25,65
6 26
7 07,07
8 88,18
9 29
Kết quả Xổ số TP.HCM , soạn tin: XSHCM gửi 8193

Kết quả Xổ số TP.HCM, Thứ Hai 15/02/2021

Đặc biệt 569356
Giải nhất 83922
Giải nhì 49575
Giải ba 20166 85579
Giải tư 38172 88029 61826 94869
50073 21718 63169
Giải năm 4429
Giải sáu 1530 5196 4456
Giải bảy 458
Giải tám 52
Đầu Loto
0
1 18
2 22,29,26,29
3 30
4
5 56,56,58,52
6 66,69,69
7 75,79,72,73
8
9 96
Đuôi Loto
0 30
1
2 22,72,52
3 73
4
5 75
6 56,66,26,96,56
7
8 18,58
9 79,29,69,69,29
Kết quả Xổ số TP.HCM , soạn tin: XSHCM gửi 8193

Kết quả Xổ số TP.HCM, Thứ Bảy 13/02/2021

Đặc biệt 346015
Giải nhất 72420
Giải nhì 62044
Giải ba 30527 26707
Giải tư 16097 20404 53589 63340
01982 84821 97736
Giải năm 5336
Giải sáu 8203 8964 1197
Giải bảy 789
Giải tám 33
Đầu Loto
0 07,04,03
1 15
2 20,27,21
3 36,36,33
4 44,40
5
6 64
7
8 89,82,89
9 97,97
Đuôi Loto
0 20,40
1 21
2 82
3 03,33
4 44,04,64
5 15
6 36,36
7 27,07,97,97
8
9 89,89
Kết quả Xổ số TP.HCM , soạn tin: XSHCM gửi 8193

Kết quả Xổ số TP.HCM, Thứ Hai 08/02/2021

Đặc biệt 502117
Giải nhất 94856
Giải nhì 67790
Giải ba 88973 93760
Giải tư 75778 46773 41235 44775
22681 59093 92033
Giải năm 5700
Giải sáu 6308 3409 7873
Giải bảy 711
Giải tám 73
Đầu Loto
0 00,08,09
1 17,11
2
3 35,33
4
5 56
6 60
7 73,78,73,75,73,73
8 81
9 90,93
Đuôi Loto
0 90,60,00
1 81,11
2
3 73,73,93,33,73,73
4
5 35,75
6 56
7 17
8 78,08
9 09
Kết quả Xổ số TP.HCM , soạn tin: XSHCM gửi 8193

Kết quả Xổ số TP.HCM, Thứ Bảy 06/02/2021

Đặc biệt 530464
Giải nhất 90406
Giải nhì 55007
Giải ba 09862 83242
Giải tư 59392 08342 78720 78075
14692 73513 65585
Giải năm 8254
Giải sáu 4105 9528 7678
Giải bảy 519
Giải tám 14
Đầu Loto
0 06,07,05
1 13,19,14
2 20,28
3
4 42,42
5 54
6 64,62
7 75,78
8 85
9 92,92
Đuôi Loto
0 20
1
2 62,42,92,42,92
3 13
4 64,54,14
5 75,85,05
6 06
7 07
8 28,78
9 19
Kết quả Xổ số TP.HCM , soạn tin: XSHCM gửi 8193

Kết quả Xổ số TP.HCM, Thứ Hai 01/02/2021

Đặc biệt 722174
Giải nhất 08207
Giải nhì 33303
Giải ba 59402 81165
Giải tư 19754 83442 81350 36206
86234 77258 66479
Giải năm 5348
Giải sáu 6820 9332 9013
Giải bảy 115
Giải tám 80
Đầu Loto
0 07,03,02,06
1 13,15
2 20
3 34,32
4 42,48
5 54,50,58
6 65
7 74,79
8 80
9
Đuôi Loto
0 50,20,80
1
2 02,42,32
3 03,13
4 74,54,34
5 65,15
6 06
7 07
8 58,48
9 79
Kết quả Xổ số TP.HCM , soạn tin: XSHCM gửi 8193

Kết quả Xổ số TP.HCM, Thứ Bảy 30/01/2021

Đặc biệt 034031
Giải nhất 64469
Giải nhì 97968
Giải ba 84098 87798
Giải tư 26237 83912 18839 31530
05082 96847 53799
Giải năm 2088
Giải sáu 8997 8935 5629
Giải bảy 381
Giải tám 50
Đầu Loto
0
1 12
2 29
3 31,37,39,30,35
4 47
5 50
6 69,68
7
8 82,88,81
9 98,98,99,97
Đuôi Loto
0 30,50
1 31,81
2 12,82
3
4
5 35
6
7 37,47,97
8 68,98,98,88
9 69,39,99,29
Kết quả Xổ số TP.HCM , soạn tin: XSHCM gửi 8193
BACK TO TOP