XSHCM - KẾT QUẢ XỔ SỐ TP.HCM XSHCM - KẾT QUẢ XỔ SỐ TP.HCM

Kết quả Xổ số TP.HCM, Thứ Hai 20/05/2019

Đặc biệt 656512
Giải nhất 43155
Giải nhì 04894
Giải ba 72434 08042
Giải tư 41869 58266 51111 13009
33248 75727 04825
Giải năm 5255
Giải sáu 0193 5930 7576
Giải bảy 795
Giải tám 75
Đầu Loto
0 09
1 12,11
2 27,25
3 34,30
4 42,48
5 55,55
6 69,66
7 76,75
8
9 94,93,95
Đuôi Loto
0 30
1 11
2 12,42
3 93
4 94,34
5 55,25,55,95,75
6 66,76
7 27
8 48
9 69,09
Kết quả Xổ số TP.HCM , soạn tin: XSHCM gửi 8193

Kết quả Xổ số TP.HCM, Thứ Bảy 18/05/2019

Đặc biệt 961108
Giải nhất 68664
Giải nhì 17359
Giải ba 66453 09897
Giải tư 32487 17948 27340 75863
07946 14623 99177
Giải năm 4748
Giải sáu 0909 6032 0389
Giải bảy 672
Giải tám 60
Đầu Loto
0 08,09
1
2 23
3 32
4 48,40,46,48
5 59,53
6 64,63,60
7 77,72
8 87,89
9 97
Đuôi Loto
0 40,60
1
2 32,72
3 53,63,23
4 64
5
6 46
7 97,87,77
8 08,48,48
9 59,09,89
Kết quả Xổ số TP.HCM , soạn tin: XSHCM gửi 8193

Kết quả Xổ số TP.HCM, Thứ Hai 13/05/2019

Đặc biệt 330475
Giải nhất 72560
Giải nhì 91934
Giải ba 10605 30653
Giải tư 04725 34030 14522 40218
15168 01637 58708
Giải năm 1036
Giải sáu 7296 5552 4295
Giải bảy 368
Giải tám 58
Đầu Loto
0 05,08
1 18
2 25,22
3 34,30,37,36
4
5 53,52,58
6 60,68,68
7 75
8
9 96,95
Đuôi Loto
0 60,30
1
2 22,52
3 53
4 34
5 75,05,25,95
6 36,96
7 37
8 18,68,08,68,58
9
Kết quả Xổ số TP.HCM , soạn tin: XSHCM gửi 8193

Kết quả Xổ số TP.HCM, Thứ Bảy 11/05/2019

Đặc biệt 178777
Giải nhất 43483
Giải nhì 92560
Giải ba 08554 16824
Giải tư 35227 87591 06561 64293
19873 51231 05707
Giải năm 2569
Giải sáu 7532 6602 9073
Giải bảy 012
Giải tám 06
Đầu Loto
0 07,02,06
1 12
2 24,27
3 31,32
4
5 54
6 60,61,69
7 77,73,73
8 83
9 91,93
Đuôi Loto
0 60
1 91,61,31
2 32,02,12
3 83,93,73,73
4 54,24
5
6 06
7 77,27,07
8
9 69
Kết quả Xổ số TP.HCM , soạn tin: XSHCM gửi 8193

Kết quả Xổ số TP.HCM, Thứ Hai 06/05/2019

Đặc biệt 068029
Giải nhất 59210
Giải nhì 09010
Giải ba 81820 03006
Giải tư 89968 21876 18784 73019
26534 08226 01524
Giải năm 6245
Giải sáu 7684 8079 6155
Giải bảy 962
Giải tám 68
Đầu Loto
0 06
1 10,10,19
2 29,20,26,24
3 34
4 45
5 55
6 68,62,68
7 76,79
8 84,84
9
Đuôi Loto
0 10,10,20
1
2 62
3
4 84,34,24,84
5 45,55
6 06,76,26
7
8 68,68
9 29,19,79
Kết quả Xổ số TP.HCM , soạn tin: XSHCM gửi 8193

Kết quả Xổ số TP.HCM, Thứ Bảy 04/05/2019

Đặc biệt 257662
Giải nhất 84829
Giải nhì 66437
Giải ba 00345 38205
Giải tư 12526 27648 65268 68605
05594 29054 80904
Giải năm 8776
Giải sáu 9321 5754 1047
Giải bảy 098
Giải tám 72
Đầu Loto
0 05,05,04
1
2 29,26,21
3 37
4 45,48,47
5 54,54
6 62,68
7 76,72
8
9 94,98
Đuôi Loto
0
1 21
2 62,72
3
4 94,54,04,54
5 45,05,05
6 26,76
7 37,47
8 48,68,98
9 29
Kết quả Xổ số TP.HCM , soạn tin: XSHCM gửi 8193

Kết quả Xổ số TP.HCM, Thứ Hai 29/04/2019

Đặc biệt 714196
Giải nhất 90228
Giải nhì 09565
Giải ba 08594 69178
Giải tư 18576 61842 38995 57283
68883 83590 77565
Giải năm 0449
Giải sáu 7003 7238 1996
Giải bảy 248
Giải tám 08
Đầu Loto
0 03,08
1
2 28
3 38
4 42,49,48
5
6 65,65
7 78,76
8 83,83
9 96,94,95,90,96
Đuôi Loto
0 90
1
2 42
3 83,83,03
4 94
5 65,95,65
6 96,76,96
7
8 28,78,38,48,08
9 49
Kết quả Xổ số TP.HCM , soạn tin: XSHCM gửi 8193

Kết quả Xổ số TP.HCM, Thứ Bảy 27/04/2019

Đặc biệt 246433
Giải nhất 32560
Giải nhì 03155
Giải ba 39455 03363
Giải tư 02054 37198 14540 35586
48136 31292 10324
Giải năm 2184
Giải sáu 1865 2079 6285
Giải bảy 437
Giải tám 14
Đầu Loto
0
1 14
2 24
3 33,36,37
4 40
5 55,55,54
6 60,63,65
7 79
8 86,84,85
9 98,92
Đuôi Loto
0 60,40
1
2 92
3 33,63
4 54,24,84,14
5 55,55,65,85
6 86,36
7 37
8 98
9 79
Kết quả Xổ số TP.HCM , soạn tin: XSHCM gửi 8193

Kết quả Xổ số TP.HCM, Thứ Hai 22/04/2019

Đặc biệt 013099
Giải nhất 62464
Giải nhì 53059
Giải ba 83007 69917
Giải tư 80722 29081 66553 87967
26128 22091 50269
Giải năm 2893
Giải sáu 8665 4525 5699
Giải bảy 766
Giải tám 97
Đầu Loto
0 07
1 17
2 22,28,25
3
4
5 59,53
6 64,67,69,65,66
7
8 81
9 99,91,93,99,97
Đuôi Loto
0
1 81,91
2 22
3 53,93
4 64
5 65,25
6 66
7 07,17,67,97
8 28
9 99,59,69,99
Kết quả Xổ số TP.HCM , soạn tin: XSHCM gửi 8193

Kết quả Xổ số TP.HCM, Thứ Bảy 20/04/2019

Đặc biệt 062866
Giải nhất 35865
Giải nhì 48761
Giải ba 31943 11748
Giải tư 08594 74625 44415 27544
36963 02071 57395
Giải năm 8610
Giải sáu 8799 8118 3357
Giải bảy 978
Giải tám 18
Đầu Loto
0
1 15,10,18,18
2 25
3
4 43,48,44
5 57
6 66,65,61,63
7 71,78
8
9 94,95,99
Đuôi Loto
0 10
1 61,71
2
3 43,63
4 94,44
5 65,25,15,95
6 66
7 57
8 48,18,78,18
9 99
Kết quả Xổ số TP.HCM , soạn tin: XSHCM gửi 8193
BACK TO TOP