XSDT - KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐỒNG THÁP XSDT - KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐỒNG THÁP

Kết quả Xổ số Đồng Tháp, Thứ Hai 21/09/2020

Đặc biệt 228279
Giải nhất 32633
Giải nhì 84583
Giải ba 18511 47439
Giải tư 72316 23123 09892 18082
82350 89296 78372
Giải năm 5096
Giải sáu 4704 5344 4159
Giải bảy 528
Giải tám 65
Đầu Loto
0 04
1 11,16
2 23,28
3 33,39
4 44
5 50,59
6 65
7 79,72
8 83,82
9 92,96,96
Đuôi Loto
0 50
1 11
2 92,82,72
3 33,83,23
4 04,44
5 65
6 16,96,96
7
8 28
9 79,39,59
Kết quả Xổ số Đồng Tháp , soạn tin: XSDT gửi 8193

Kết quả Xổ số Đồng Tháp, Thứ Hai 14/09/2020

Đặc biệt 458421
Giải nhất 99945
Giải nhì 01219
Giải ba 36397 61938
Giải tư 81954 54084 21229 02720
70816 23922 78628
Giải năm 8471
Giải sáu 4425 9556 8335
Giải bảy 312
Giải tám 47
Đầu Loto
0
1 19,16,12
2 21,29,20,22,28,25
3 38,35
4 45,47
5 54,56
6
7 71
8 84
9 97
Đuôi Loto
0 20
1 21,71
2 22,12
3
4 54,84
5 45,25,35
6 16,56
7 97,47
8 38,28
9 19,29
Kết quả Xổ số Đồng Tháp , soạn tin: XSDT gửi 8193

Kết quả Xổ số Đồng Tháp, Thứ Hai 07/09/2020

Đặc biệt 470786
Giải nhất 05116
Giải nhì 38722
Giải ba 80681 98773
Giải tư 78094 89082 54251 87714
48393 73199 89402
Giải năm 5049
Giải sáu 4688 9800 3177
Giải bảy 027
Giải tám 20
Đầu Loto
0 02,00
1 16,14
2 22,27,20
3
4 49
5 51
6
7 73,77
8 86,81,82,88
9 94,93,99
Đuôi Loto
0 00,20
1 81,51
2 22,82,02
3 73,93
4 94,14
5
6 86,16
7 77,27
8 88
9 99,49
Kết quả Xổ số Đồng Tháp , soạn tin: XSDT gửi 8193

Kết quả Xổ số Đồng Tháp, Thứ Hai 31/08/2020

Đặc biệt 746410
Giải nhất 33261
Giải nhì 85164
Giải ba 16289 39342
Giải tư 79352 74356 51030 91966
36399 36262 86149
Giải năm 9119
Giải sáu 2399 5995 6934
Giải bảy 686
Giải tám 69
Đầu Loto
0
1 10,19
2
3 30,34
4 42,49
5 52,56
6 61,64,66,62,69
7
8 89,86
9 99,99,95
Đuôi Loto
0 10,30
1 61
2 42,52,62
3
4 64,34
5 95
6 56,66,86
7
8
9 89,99,49,19,99,69
Kết quả Xổ số Đồng Tháp , soạn tin: XSDT gửi 8193

Kết quả Xổ số Đồng Tháp, Thứ Hai 24/08/2020

Đặc biệt 003951
Giải nhất 78865
Giải nhì 14833
Giải ba 18382 45760
Giải tư 74296 91891 11171 43842
76979 98273 39625
Giải năm 8077
Giải sáu 1203 0170 5132
Giải bảy 609
Giải tám 72
Đầu Loto
0 03,09
1
2 25
3 33,32
4 42
5 51
6 65,60
7 71,79,73,77,70,72
8 82
9 96,91
Đuôi Loto
0 60,70
1 51,91,71
2 82,42,32,72
3 33,73,03
4
5 65,25
6 96
7 77
8
9 79,09
Kết quả Xổ số Đồng Tháp , soạn tin: XSDT gửi 8193

Kết quả Xổ số Đồng Tháp, Thứ Hai 17/08/2020

Đặc biệt 071083
Giải nhất 55446
Giải nhì 28192
Giải ba 66440 27271
Giải tư 13246 75343 53331 58296
92220 00347 54101
Giải năm 6878
Giải sáu 0991 4807 4657
Giải bảy 386
Giải tám 46
Đầu Loto
0 01,07
1
2 20
3 31
4 46,40,46,43,47,46
5 57
6
7 71,78
8 83,86
9 92,96,91
Đuôi Loto
0 40,20
1 71,31,01,91
2 92
3 83,43
4
5
6 46,46,96,86,46
7 47,07,57
8 78
9
Kết quả Xổ số Đồng Tháp , soạn tin: XSDT gửi 8193

Kết quả Xổ số Đồng Tháp, Thứ Hai 10/08/2020

Đặc biệt 673483
Giải nhất 21266
Giải nhì 15628
Giải ba 87756 44701
Giải tư 70685 45014 28338 46369
21872 39276 28352
Giải năm 8079
Giải sáu 2382 5228 4392
Giải bảy 789
Giải tám 30
Đầu Loto
0 01
1 14
2 28,28
3 38,30
4
5 56,52
6 66,69
7 72,76,79
8 83,85,82,89
9 92
Đuôi Loto
0 30
1 01
2 72,52,82,92
3 83
4 14
5 85
6 66,56,76
7
8 28,38,28
9 69,79,89
Kết quả Xổ số Đồng Tháp , soạn tin: XSDT gửi 8193

Kết quả Xổ số Đồng Tháp, Thứ Hai 03/08/2020

Đặc biệt 520547
Giải nhất 84344
Giải nhì 06680
Giải ba 39105 22012
Giải tư 15310 53322 78879 53915
74375 08183 77072
Giải năm 5244
Giải sáu 1899 7835 7982
Giải bảy 461
Giải tám 99
Đầu Loto
0 05
1 12,10,15
2 22
3 35
4 47,44,44
5
6 61
7 79,75,72
8 80,83,82
9 99,99
Đuôi Loto
0 80,10
1 61
2 12,22,72,82
3 83
4 44,44
5 05,15,75,35
6
7 47
8
9 79,99,99
Kết quả Xổ số Đồng Tháp , soạn tin: XSDT gửi 8193

Kết quả Xổ số Đồng Tháp, Thứ Hai 27/07/2020

Đặc biệt 291822
Giải nhất 44188
Giải nhì 96729
Giải ba 78939 15755
Giải tư 64789 55609 35143 87470
22434 53997 66337
Giải năm 5585
Giải sáu 2397 5021 6248
Giải bảy 036
Giải tám 16
Đầu Loto
0 09
1 16
2 22,29,21
3 39,34,37,36
4 43,48
5 55
6
7 70
8 88,89,85
9 97,97
Đuôi Loto
0 70
1 21
2 22
3 43
4 34
5 55,85
6 36,16
7 97,37,97
8 88,48
9 29,39,89,09
Kết quả Xổ số Đồng Tháp , soạn tin: XSDT gửi 8193

Kết quả Xổ số Đồng Tháp, Thứ Hai 20/07/2020

Đặc biệt 146846
Giải nhất 19008
Giải nhì 38841
Giải ba 46698 75958
Giải tư 90683 79507 29439 70169
34867 17005 64678
Giải năm 4070
Giải sáu 3399 5897 2619
Giải bảy 473
Giải tám 11
Đầu Loto
0 08,07,05
1 19,11
2
3 39
4 46,41
5 58
6 69,67
7 78,70,73
8 83
9 98,99,97
Đuôi Loto
0 70
1 41,11
2
3 83,73
4
5 05
6 46
7 07,67,97
8 08,98,58,78
9 39,69,99,19
Kết quả Xổ số Đồng Tháp , soạn tin: XSDT gửi 8193
BACK TO TOP