XSDT - KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐỒNG THÁP XSDT - KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐỒNG THÁP

Kết quả Xổ số Đồng Tháp, Thứ Hai 03/05/2021

Đặc biệt 153732
Giải nhất 96578
Giải nhì 52763
Giải ba 23282 26143
Giải tư 17609 87345 94637 42328
90375 07896 79884
Giải năm 7533
Giải sáu 8492 8125 9296
Giải bảy 924
Giải tám 81
Đầu Loto
0 09
1
2 28,25,24
3 32,37,33
4 43,45
5
6 63
7 78,75
8 82,84,81
9 96,92,96
Đuôi Loto
0
1 81
2 32,82,92
3 63,43,33
4 84,24
5 45,75,25
6 96,96
7 37
8 78,28
9 09
Kết quả Xổ số Đồng Tháp , soạn tin: XSDT gửi 8193

Kết quả Xổ số Đồng Tháp, Thứ Hai 26/04/2021

Đặc biệt 288261
Giải nhất 25145
Giải nhì 98023
Giải ba 08669 11784
Giải tư 08609 80213 80446 32516
62569 93249 22623
Giải năm 7212
Giải sáu 7904 0287 4502
Giải bảy 536
Giải tám 12
Đầu Loto
0 09,04,02
1 13,16,12,12
2 23,23
3 36
4 45,46,49
5
6 61,69,69
7
8 84,87
9
Đuôi Loto
0
1 61
2 12,02,12
3 23,13,23
4 84,04
5 45
6 46,16,36
7 87
8
9 69,09,69,49
Kết quả Xổ số Đồng Tháp , soạn tin: XSDT gửi 8193

Kết quả Xổ số Đồng Tháp, Thứ Hai 19/04/2021

Đặc biệt 180944
Giải nhất 26275
Giải nhì 12968
Giải ba 35502 03943
Giải tư 59719 44568 31528 68354
95463 87746 42495
Giải năm 2225
Giải sáu 8337 9874 8682
Giải bảy 514
Giải tám 68
Đầu Loto
0 02
1 19,14
2 28,25
3 37
4 44,43,46
5 54
6 68,68,63,68
7 75,74
8 82
9 95
Đuôi Loto
0
1
2 02,82
3 43,63
4 44,54,74,14
5 75,95,25
6 46
7 37
8 68,68,28,68
9 19
Kết quả Xổ số Đồng Tháp , soạn tin: XSDT gửi 8193

Kết quả Xổ số Đồng Tháp, Thứ Hai 12/04/2021

Đặc biệt 950928
Giải nhất 24865
Giải nhì 14986
Giải ba 78996 20553
Giải tư 84755 51752 41441 24757
85313 55127 93910
Giải năm 7332
Giải sáu 5180 9550 3247
Giải bảy 182
Giải tám 44
Đầu Loto
0
1 13,10
2 28,27
3 32
4 41,47,44
5 53,55,52,57,50
6 65
7
8 86,80,82
9 96
Đuôi Loto
0 10,80,50
1 41
2 52,32,82
3 53,13
4 44
5 65,55
6 86,96
7 57,27,47
8 28
9
Kết quả Xổ số Đồng Tháp , soạn tin: XSDT gửi 8193

Kết quả Xổ số Đồng Tháp, Thứ Hai 05/04/2021

Đặc biệt 830718
Giải nhất 85139
Giải nhì 93571
Giải ba 60946 49110
Giải tư 21821 94784 13557 39044
56711 40606 55882
Giải năm 3030
Giải sáu 1395 9674 4304
Giải bảy 428
Giải tám 65
Đầu Loto
0 06,04
1 18,10,11
2 21,28
3 39,30
4 46,44
5 57
6 65
7 71,74
8 84,82
9 95
Đuôi Loto
0 10,30
1 71,21,11
2 82
3
4 84,44,74,04
5 95,65
6 46,06
7 57
8 18,28
9 39
Kết quả Xổ số Đồng Tháp , soạn tin: XSDT gửi 8193

Kết quả Xổ số Đồng Tháp, Thứ Hai 29/03/2021

Đặc biệt 430404
Giải nhất 23391
Giải nhì 08694
Giải ba 95432 57704
Giải tư 86014 89440 06952 16676
90852 47612 65767
Giải năm 8906
Giải sáu 0313 3629 7488
Giải bảy 680
Giải tám 28
Đầu Loto
0 04,04,06
1 14,12,13
2 29,28
3 32
4 40
5 52,52
6 67
7 76
8 88,80
9 91,94
Đuôi Loto
0 40,80
1 91
2 32,52,52,12
3 13
4 04,94,04,14
5
6 76,06
7 67
8 88,28
9 29
Kết quả Xổ số Đồng Tháp , soạn tin: XSDT gửi 8193

Kết quả Xổ số Đồng Tháp, Thứ Hai 22/03/2021

Đặc biệt 280903
Giải nhất 55524
Giải nhì 24132
Giải ba 38406 05105
Giải tư 84144 95034 52029 05584
46874 34818 56606
Giải năm 8554
Giải sáu 6707 0892 6332
Giải bảy 330
Giải tám 34
Đầu Loto
0 03,06,05,06,07
1 18
2 24,29
3 32,34,32,30,34
4 44
5 54
6
7 74
8 84
9 92
Đuôi Loto
0 30
1
2 32,92,32
3 03
4 24,44,34,84,74,54,34
5 05
6 06,06
7 07
8 18
9 29
Kết quả Xổ số Đồng Tháp , soạn tin: XSDT gửi 8193

Kết quả Xổ số Đồng Tháp, Thứ Hai 15/03/2021

Đặc biệt 885882
Giải nhất 22555
Giải nhì 62050
Giải ba 84806 73684
Giải tư 58275 56749 70820 46819
97816 80370 19341
Giải năm 6311
Giải sáu 1051 0339 4765
Giải bảy 983
Giải tám 79
Đầu Loto
0 06
1 19,16,11
2 20
3 39
4 49,41
5 55,50,51
6 65
7 75,70,79
8 82,84,83
9
Đuôi Loto
0 50,20,70
1 41,11,51
2 82
3 83
4 84
5 55,75,65
6 06,16
7
8
9 49,19,39,79
Kết quả Xổ số Đồng Tháp , soạn tin: XSDT gửi 8193

Kết quả Xổ số Đồng Tháp, Thứ Hai 08/03/2021

Đặc biệt 748658
Giải nhất 85819
Giải nhì 77726
Giải ba 07086 92662
Giải tư 18338 16733 48930 76913
55158 52092 68887
Giải năm 6171
Giải sáu 2468 0320 7291
Giải bảy 178
Giải tám 78
Đầu Loto
0
1 19,13
2 26,20
3 38,33,30
4
5 58,58
6 62,68
7 71,78,78
8 86,87
9 92,91
Đuôi Loto
0 30,20
1 71,91
2 62,92
3 33,13
4
5
6 26,86
7 87
8 58,38,58,68,78,78
9 19
Kết quả Xổ số Đồng Tháp , soạn tin: XSDT gửi 8193

Kết quả Xổ số Đồng Tháp, Thứ Hai 01/03/2021

Đặc biệt 108125
Giải nhất 22261
Giải nhì 36660
Giải ba 46249 99369
Giải tư 97045 83876 65230 26916
41820 27520 00255
Giải năm 8362
Giải sáu 3174 5110 0704
Giải bảy 800
Giải tám 59
Đầu Loto
0 04,00
1 16,10
2 25,20,20
3 30
4 49,45
5 55,59
6 61,60,69,62
7 76,74
8
9
Đuôi Loto
0 60,30,20,20,10,00
1 61
2 62
3
4 74,04
5 25,45,55
6 76,16
7
8
9 49,69,59
Kết quả Xổ số Đồng Tháp , soạn tin: XSDT gửi 8193
BACK TO TOP