Vi-tri-1-PC-chotsovang365 Lien he quang cao

XSDT - KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐỒNG THÁP XSDT - KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐỒNG THÁP

Kết quả Xổ số Đồng Tháp, Thứ Hai 18/09

Đặc biệt 880715
Giải nhất 12510
Giải nhì 37999
Giải ba 28597 88926
Giải tư 61997 65564 63681 64650
40699 51692 72644
Giải năm 2434
Giải sáu 7759 3103 4056
Giải bảy 446
Giải tám 02
Đầu Loto
0 03,02
1 15,10
2 26
3 34
4 44,46
5 50,59,56
6 64
7
8 81
9 99,97,97,99,92
Đuôi Loto
0 10,50
1 81
2 92,02
3 03
4 64,44,34
5 15
6 26,56,46
7 97,97
8
9 99,99,59
Kết quả Xổ số Đồng Tháp - 8 lần quay, soạn tin: XSDT gửi 8593

Kết quả Xổ số Đồng Tháp, Thứ Hai 11/09

Đặc biệt 804499
Giải nhất 65601
Giải nhì 32930
Giải ba 90433 53438
Giải tư 78952 64606 90816 62644
86392 35938 75490
Giải năm 1882
Giải sáu 3550 7322 6301
Giải bảy 336
Giải tám 88
Đầu Loto
0 01,06,01
1 16
2 22
3 30,33,38,38,36
4 44
5 52,50
6
7
8 82,88
9 99,92,90
Đuôi Loto
0 30,90,50
1 01,01
2 52,92,82,22
3 33
4 44
5
6 06,16,36
7
8 38,38,88
9 99
Kết quả Xổ số Đồng Tháp - 8 lần quay, soạn tin: XSDT gửi 8593

Kết quả Xổ số Đồng Tháp, Thứ Hai 04/09

Đặc biệt 231665
Giải nhất 01982
Giải nhì 79256
Giải ba 14382 71983
Giải tư 53699 98768 75468 40047
81637 95015 56243
Giải năm 1045
Giải sáu 1484 8051 1931
Giải bảy 585
Giải tám 49
Đầu Loto
0
1 15
2
3 37,31
4 47,43,45,49
5 56,51
6 65,68,68
7
8 82,82,83,84,85
9 99
Đuôi Loto
0
1 51,31
2 82,82
3 83,43
4 84
5 65,15,45,85
6 56
7 47,37
8 68,68
9 99,49
Kết quả Xổ số Đồng Tháp - 8 lần quay, soạn tin: XSDT gửi 8593

Kết quả Xổ số Đồng Tháp, Thứ Hai 28/08

Đặc biệt 753079
Giải nhất 11550
Giải nhì 94065
Giải ba 09789 20395
Giải tư 07290 85789 04257 46641
13489 61489 96424
Giải năm 7134
Giải sáu 9995 7469 3750
Giải bảy 233
Giải tám 86
Đầu Loto
0
1
2 24
3 34,33
4 41
5 50,57,50
6 65,69
7 79
8 89,89,89,89,86
9 95,90,95
Đuôi Loto
0 50,90,50
1 41
2
3 33
4 24,34
5 65,95,95
6 86
7 57
8
9 79,89,89,89,89,69
Kết quả Xổ số Đồng Tháp - 8 lần quay, soạn tin: XSDT gửi 8593

Kết quả Xổ số Đồng Tháp, Thứ Hai 21/08

Đặc biệt 806974
Giải nhất 76361
Giải nhì 54899
Giải ba 83720 94292
Giải tư 11363 97972 07527 80812
73380 16854 38485
Giải năm 8657
Giải sáu 0476 3518 0260
Giải bảy 671
Giải tám 91
Đầu Loto
0
1 12,18
2 20,27
3
4
5 54,57
6 61,63,60
7 74,72,76,71
8 80,85
9 99,92,91
Đuôi Loto
0 20,80,60
1 61,71,91
2 92,72,12
3 63
4 74,54
5 85
6 76
7 27,57
8 18
9 99
Kết quả Xổ số Đồng Tháp - 8 lần quay, soạn tin: XSDT gửi 8593

Kết quả Xổ số Đồng Tháp, Thứ Hai 14/08

Đặc biệt 700010
Giải nhất 38386
Giải nhì 96133
Giải ba 70902 36201
Giải tư 53673 08999 60310 08303
75583 12313 71643
Giải năm 2799
Giải sáu 3100 9719 7127
Giải bảy 941
Giải tám 99
Đầu Loto
0 02,01,03,00
1 10,10,13,19
2 27
3 33
4 43,41
5
6
7 73
8 86,83
9 99,99,99
Đuôi Loto
0 10,10,00
1 01,41
2 02
3 33,73,03,83,13,43
4
5
6 86
7 27
8
9 99,99,19,99
Kết quả Xổ số Đồng Tháp - 8 lần quay, soạn tin: XSDT gửi 8593

Kết quả Xổ số Đồng Tháp, Thứ Hai 07/08

Đặc biệt 451558
Giải nhất 87619
Giải nhì 37462
Giải ba 57563 58501
Giải tư 86561 32032 66094 02922
43708 01275 72891
Giải năm 6040
Giải sáu 0531 5920 2031
Giải bảy 445
Giải tám 82
Đầu Loto
0 01,08
1 19
2 22,20
3 32,31,31
4 40,45
5 58
6 62,63,61
7 75
8 82
9 94,91
Đuôi Loto
0 40,20
1 01,61,91,31,31
2 62,32,22,82
3 63
4 94
5 75,45
6
7
8 58,08
9 19
Kết quả Xổ số Đồng Tháp - 8 lần quay, soạn tin: XSDT gửi 8593

Kết quả Xổ số Đồng Tháp, Thứ Hai 31/07

Đặc biệt 075218
Giải nhất 50755
Giải nhì 69680
Giải ba 45897 03424
Giải tư 71588 95188 38451 34146
29178 03294 49332
Giải năm 8246
Giải sáu 9126 9489 1497
Giải bảy 432
Giải tám 59
Đầu Loto
0
1 18
2 24,26
3 32,32
4 46,46
5 55,51,59
6
7 78
8 80,88,88,89
9 97,94,97
Đuôi Loto
0 80
1 51
2 32,32
3
4 24,94
5 55
6 46,46,26
7 97,97
8 18,88,88,78
9 89,59
Kết quả Xổ số Đồng Tháp - 8 lần quay, soạn tin: XSDT gửi 8593

Kết quả Xổ số Đồng Tháp, Thứ Hai 24/07

Đặc biệt 715270
Giải nhất 24371
Giải nhì 89347
Giải ba 52091 20367
Giải tư 58704 08691 26172 33267
31881 40386 50040
Giải năm 3288
Giải sáu 4788 5347 5584
Giải bảy 880
Giải tám 10
Đầu Loto
0 04
1 10
2
3
4 47,40,47
5
6 67,67
7 70,71,72
8 81,86,88,88,84,80
9 91,91
Đuôi Loto
0 70,40,80,10
1 71,91,91,81
2 72
3
4 04,84
5
6 86
7 47,67,67,47
8 88,88
9
Kết quả Xổ số Đồng Tháp - 8 lần quay, soạn tin: XSDT gửi 8593

Kết quả Xổ số Đồng Tháp, Thứ Hai 17/07

Đặc biệt 139332
Giải nhất 89015
Giải nhì 47006
Giải ba 82529 28349
Giải tư 48301 82170 73425 49927
56268 10392 41561
Giải năm 1814
Giải sáu 4740 4788 5500
Giải bảy 211
Giải tám 53
Đầu Loto
0 06,01,00
1 15,14,11
2 29,25,27
3 32
4 49,40
5 53
6 68,61
7 70
8 88
9 92
Đuôi Loto
0 70,40,00
1 01,61,11
2 32,92
3 53
4 14
5 15,25
6 06
7 27
8 68,88
9 29,49
Kết quả Xổ số Đồng Tháp - 8 lần quay, soạn tin: XSDT gửi 8593
Vi-tri-2-PC-soicaucongnghe
BACK TO TOP