XSDT - KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐỒNG THÁP XSDT - KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐỒNG THÁP

Kết quả Xổ số Đồng Tháp, Thứ Hai 22/04/2019

Đặc biệt 038280
Giải nhất 51153
Giải nhì 78134
Giải ba 80496 18335
Giải tư 28839 76303 82887 79326
10330 01888 81303
Giải năm 8213
Giải sáu 3401 5651 7723
Giải bảy 526
Giải tám 73
Đầu Loto
0 03,03,01
1 13
2 26,23,26
3 34,35,39,30
4
5 53,51
6
7 73
8 80,87,88
9 96
Đuôi Loto
0 80,30
1 01,51
2
3 53,03,03,13,23,73
4 34
5 35
6 96,26,26
7 87
8 88
9 39
Kết quả Xổ số Đồng Tháp , soạn tin: XSDT gửi 8193

Kết quả Xổ số Đồng Tháp, Thứ Hai 15/04/2019

Đặc biệt 717709
Giải nhất 67939
Giải nhì 09430
Giải ba 35351 86655
Giải tư 01020 03570 26360 88822
16172 87750 19471
Giải năm 6557
Giải sáu 0737 2753 5154
Giải bảy 305
Giải tám 27
Đầu Loto
0 09,05
1
2 20,22,27
3 39,30,37
4
5 51,55,50,57,53,54
6 60
7 70,72,71
8
9
Đuôi Loto
0 30,20,70,60,50
1 51,71
2 22,72
3 53
4 54
5 55,05
6
7 57,37,27
8
9 09,39
Kết quả Xổ số Đồng Tháp , soạn tin: XSDT gửi 8193

Kết quả Xổ số Đồng Tháp, Thứ Hai 08/04/2019

Đặc biệt 994908
Giải nhất 16051
Giải nhì 94017
Giải ba 85786 71995
Giải tư 05319 54813 86450 68298
08204 78213 08603
Giải năm 3862
Giải sáu 7871 6382 8065
Giải bảy 601
Giải tám 40
Đầu Loto
0 08,04,03,01
1 17,19,13,13
2
3
4 40
5 51,50
6 62,65
7 71
8 86,82
9 95,98
Đuôi Loto
0 50,40
1 51,71,01
2 62,82
3 13,13,03
4 04
5 95,65
6 86
7 17
8 08,98
9 19
Kết quả Xổ số Đồng Tháp , soạn tin: XSDT gửi 8193

Kết quả Xổ số Đồng Tháp, Thứ Hai 01/04/2019

Đặc biệt 399553
Giải nhất 80152
Giải nhì 68017
Giải ba 70733 18057
Giải tư 58651 26771 03809 12080
07874 74193 89057
Giải năm 9340
Giải sáu 9419 2295 7409
Giải bảy 224
Giải tám 18
Đầu Loto
0 09,09
1 17,19,18
2 24
3 33
4 40
5 53,52,57,51,57
6
7 71,74
8 80
9 93,95
Đuôi Loto
0 80,40
1 51,71
2 52
3 53,33,93
4 74,24
5 95
6
7 17,57,57
8 18
9 09,19,09
Kết quả Xổ số Đồng Tháp , soạn tin: XSDT gửi 8193

Kết quả Xổ số Đồng Tháp, Thứ Hai 25/03/2019

Đặc biệt 819623
Giải nhất 17628
Giải nhì 09957
Giải ba 60752 42671
Giải tư 87031 36937 08939 54808
28132 02434 36222
Giải năm 0155
Giải sáu 2987 3619 4383
Giải bảy 586
Giải tám 26
Đầu Loto
0 08
1 19
2 23,28,22,26
3 31,37,39,32,34
4
5 57,52,55
6
7 71
8 87,83,86
9
Đuôi Loto
0
1 71,31
2 52,32,22
3 23,83
4 34
5 55
6 86,26
7 57,37,87
8 28,08
9 39,19
Kết quả Xổ số Đồng Tháp , soạn tin: XSDT gửi 8193

Kết quả Xổ số Đồng Tháp, Thứ Hai 18/03/2019

Đặc biệt 397520
Giải nhất 97931
Giải nhì 08714
Giải ba 66001 41325
Giải tư 83438 61392 73738 24520
70452 33475 86884
Giải năm 7106
Giải sáu 8365 0990 5636
Giải bảy 185
Giải tám 56
Đầu Loto
0 01,06
1 14
2 20,25,20
3 31,38,38,36
4
5 52,56
6 65
7 75
8 84,85
9 92,90
Đuôi Loto
0 20,20,90
1 31,01
2 92,52
3
4 14,84
5 25,75,65,85
6 06,36,56
7
8 38,38
9
Kết quả Xổ số Đồng Tháp , soạn tin: XSDT gửi 8193

Kết quả Xổ số Đồng Tháp, Thứ Hai 11/03/2019

Đặc biệt 242943
Giải nhất 79414
Giải nhì 19018
Giải ba 50531 49080
Giải tư 78169 16497 13672 08552
08783 48318 53557
Giải năm 2937
Giải sáu 9551 7412 7660
Giải bảy 443
Giải tám 62
Đầu Loto
0
1 14,18,18,12
2
3 31,37
4 43,43
5 52,57,51
6 69,60,62
7 72
8 80,83
9 97
Đuôi Loto
0 80,60
1 31,51
2 72,52,12,62
3 43,83,43
4 14
5
6
7 97,57,37
8 18,18
9 69
Kết quả Xổ số Đồng Tháp , soạn tin: XSDT gửi 8193

Kết quả Xổ số Đồng Tháp, Thứ Hai 04/03/2019

Đặc biệt 798057
Giải nhất 15140
Giải nhì 13158
Giải ba 73780 71023
Giải tư 08277 36852 26134 02566
71546 48369 70410
Giải năm 9946
Giải sáu 8158 9884 1178
Giải bảy 144
Giải tám 70
Đầu Loto
0
1 10
2 23
3 34
4 40,46,46,44
5 57,58,52,58
6 66,69
7 77,78,70
8 80,84
9
Đuôi Loto
0 40,80,10,70
1
2 52
3 23
4 34,84,44
5
6 66,46,46
7 57,77
8 58,58,78
9 69
Kết quả Xổ số Đồng Tháp , soạn tin: XSDT gửi 8193

Kết quả Xổ số Đồng Tháp, Thứ Hai 25/02/2019

Đặc biệt 388512
Giải nhất 63136
Giải nhì 16426
Giải ba 04842 95861
Giải tư 94218 54630 50156 38099
14238 84236 46449
Giải năm 8776
Giải sáu 0511 1964 2734
Giải bảy 438
Giải tám 94
Đầu Loto
0
1 12,18,11
2 26
3 36,30,38,36,34,38
4 42,49
5 56
6 61,64
7 76
8
9 99,94
Đuôi Loto
0 30
1 61,11
2 12,42
3
4 64,34,94
5
6 36,26,56,36,76
7
8 18,38,38
9 99,49
Kết quả Xổ số Đồng Tháp , soạn tin: XSDT gửi 8193

Kết quả Xổ số Đồng Tháp, Thứ Hai 18/02/2019

Đặc biệt 961353
Giải nhất 65434
Giải nhì 96909
Giải ba 86359 11612
Giải tư 34313 37285 88542 93028
69809 20821 58174
Giải năm 1493
Giải sáu 9775 2793 1048
Giải bảy 130
Giải tám 81
Đầu Loto
0 09,09
1 12,13
2 28,21
3 34,30
4 42,48
5 53,59
6
7 74,75
8 85,81
9 93,93
Đuôi Loto
0 30
1 21,81
2 12,42
3 53,13,93,93
4 34,74
5 85,75
6
7
8 28,48
9 09,59,09
Kết quả Xổ số Đồng Tháp , soạn tin: XSDT gửi 8193
BACK TO TOP