Vi-tri-1-PC-soicau24h Lien he quang cao

XSDT - KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐỒNG THÁP XSDT - KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐỒNG THÁP

Kết quả Xổ số Đồng Tháp, Thứ Hai 22/01/2018

Đặc biệt 309186
Giải nhất 46860
Giải nhì 26312
Giải ba 70638 46357
Giải tư 77964 67583 41881 63286
46620 46620 52204
Giải năm 1417
Giải sáu 4342 0948 4020
Giải bảy 904
Giải tám 90
Đầu Loto
0 04,04
1 12,17
2 20,20,20
3 38
4 42,48
5 57
6 60,64
7
8 86,83,81,86
9 90
Đuôi Loto
0 60,20,20,20,90
1 81
2 12,42
3 83
4 64,04,04
5
6 86,86
7 57,17
8 38,48
9
Kết quả Xổ số Đồng Tháp - 8 lần quay, soạn tin: XSDT gửi 8593

Kết quả Xổ số Đồng Tháp, Thứ Hai 15/01/2018

Đặc biệt 452578
Giải nhất 86598
Giải nhì 22180
Giải ba 37123 02775
Giải tư 14597 65612 15491 76015
67405 81178 94379
Giải năm 5293
Giải sáu 6513 9433 0781
Giải bảy 602
Giải tám 86
Đầu Loto
0 05,02
1 12,15,13
2 23
3 33
4
5
6
7 78,75,78,79
8 80,81,86
9 98,97,91,93
Đuôi Loto
0 80
1 91,81
2 12,02
3 23,93,13,33
4
5 75,15,05
6 86
7 97
8 78,98,78
9 79
Kết quả Xổ số Đồng Tháp - 8 lần quay, soạn tin: XSDT gửi 8593

Kết quả Xổ số Đồng Tháp, Thứ Hai 08/01/2018

Đặc biệt 494468
Giải nhất 28469
Giải nhì 89779
Giải ba 43884 51865
Giải tư 91627 10712 25386 05770
46786 97678 86649
Giải năm 2525
Giải sáu 6053 1686 1970
Giải bảy 943
Giải tám 79
Đầu Loto
0
1 12
2 27,25
3
4 49,43
5 53
6 68,69,65
7 79,70,78,70,79
8 84,86,86,86
9
Đuôi Loto
0 70,70
1
2 12
3 53,43
4 84
5 65,25
6 86,86,86
7 27
8 68,78
9 69,79,49,79
Kết quả Xổ số Đồng Tháp - 8 lần quay, soạn tin: XSDT gửi 8593

Kết quả Xổ số Đồng Tháp, Thứ Hai 01/01/2018

Đặc biệt 622602
Giải nhất 68606
Giải nhì 05610
Giải ba 52136 72430
Giải tư 43924 34385 71978 35076
61670 39539 87208
Giải năm 8492
Giải sáu 5212 8972 8762
Giải bảy 352
Giải tám 58
Đầu Loto
0 02,06,08
1 10,12
2 24
3 36,30,39
4
5 52,58
6 62
7 78,76,70,72
8 85
9 92
Đuôi Loto
0 10,30,70
1
2 02,92,12,72,62,52
3
4 24
5 85
6 06,36,76
7
8 78,08,58
9 39
Kết quả Xổ số Đồng Tháp - 8 lần quay, soạn tin: XSDT gửi 8593

Kết quả Xổ số Đồng Tháp, Thứ Hai 25/12

Đặc biệt 113100
Giải nhất 50730
Giải nhì 33390
Giải ba 77899 87909
Giải tư 83353 90094 01340 11090
22161 64106 25654
Giải năm 5454
Giải sáu 9821 1953 5621
Giải bảy 106
Giải tám 54
Đầu Loto
0 00,09,06,06
1
2 21,21
3 30
4 40
5 53,54,54,53,54
6 61
7
8
9 90,99,94,90
Đuôi Loto
0 00,30,90,40,90
1 61,21,21
2
3 53,53
4 94,54,54,54
5
6 06,06
7
8
9 99,09
Kết quả Xổ số Đồng Tháp - 8 lần quay, soạn tin: XSDT gửi 8593

Kết quả Xổ số Đồng Tháp, Thứ Hai 18/12

Đặc biệt 479362
Giải nhất 77260
Giải nhì 48893
Giải ba 18609 56686
Giải tư 18566 14130 93210 38397
11570 24521 34576
Giải năm 5402
Giải sáu 5893 7391 8734
Giải bảy 127
Giải tám 39
Đầu Loto
0 09,02
1 10
2 21,27
3 30,34,39
4
5
6 62,60,66
7 70,76
8 86
9 93,97,93,91
Đuôi Loto
0 60,30,10,70
1 21,91
2 62,02
3 93,93
4 34
5
6 86,66,76
7 97,27
8
9 09,39
Kết quả Xổ số Đồng Tháp - 8 lần quay, soạn tin: XSDT gửi 8593

Kết quả Xổ số Đồng Tháp, Thứ Hai 11/12

Đặc biệt 637973
Giải nhất 33105
Giải nhì 96347
Giải ba 82324 90041
Giải tư 41272 22195 58169 97521
13073 56281 41327
Giải năm 8302
Giải sáu 0691 1864 0104
Giải bảy 879
Giải tám 07
Đầu Loto
0 05,02,04,07
1
2 24,21,27
3
4 47,41
5
6 69,64
7 73,72,73,79
8 81
9 95,91
Đuôi Loto
0
1 41,21,81,91
2 72,02
3 73,73
4 24,64,04
5 05,95
6
7 47,27,07
8
9 69,79
Kết quả Xổ số Đồng Tháp - 8 lần quay, soạn tin: XSDT gửi 8593

Kết quả Xổ số Đồng Tháp, Thứ Hai 04/12

Đặc biệt 380681
Giải nhất 49902
Giải nhì 02781
Giải ba 13315 34403
Giải tư 75350 95508 50886 49722
34081 44916 96439
Giải năm 0159
Giải sáu 5239 9498 1957
Giải bảy 177
Giải tám 81
Đầu Loto
0 02,03,08
1 15,16
2 22
3 39,39
4
5 50,59,57
6
7 77
8 81,81,86,81,81
9 98
Đuôi Loto
0 50
1 81,81,81,81
2 02,22
3 03
4
5 15
6 86,16
7 57,77
8 08,98
9 39,59,39
Kết quả Xổ số Đồng Tháp - 8 lần quay, soạn tin: XSDT gửi 8593

Kết quả Xổ số Đồng Tháp, Thứ Hai 27/11

Đặc biệt 993018
Giải nhất 53992
Giải nhì 41736
Giải ba 12404 26421
Giải tư 78470 38605 66519 80728
72546 08144 21154
Giải năm 7077
Giải sáu 1681 3062 6511
Giải bảy 466
Giải tám 42
Đầu Loto
0 04,05
1 18,19,11
2 21,28
3 36
4 46,44,42
5 54
6 62,66
7 70,77
8 81
9 92
Đuôi Loto
0 70
1 21,81,11
2 92,62,42
3
4 04,44,54
5 05
6 36,46,66
7 77
8 18,28
9 19
Kết quả Xổ số Đồng Tháp - 8 lần quay, soạn tin: XSDT gửi 8593

Kết quả Xổ số Đồng Tháp, Thứ Hai 20/11

Đặc biệt 614158
Giải nhất 35778
Giải nhì 80707
Giải ba 16680 54462
Giải tư 41675 87894 46939 83751
72043 52938 11132
Giải năm 4064
Giải sáu 4493 4679 8328
Giải bảy 525
Giải tám 76
Đầu Loto
0 07
1
2 28,25
3 39,38,32
4 43
5 58,51
6 62,64
7 78,75,79,76
8 80
9 94,93
Đuôi Loto
0 80
1 51
2 62,32
3 43,93
4 94,64
5 75,25
6 76
7 07
8 58,78,38,28
9 39,79
Kết quả Xổ số Đồng Tháp - 8 lần quay, soạn tin: XSDT gửi 8593
Lien he quang cao
BACK TO TOP