XSDT - KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐỒNG THÁP XSDT - KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐỒNG THÁP

Kết quả Xổ số Đồng Tháp, Thứ Hai 14/10/2019

Đặc biệt 601993
Giải nhất 00938
Giải nhì 26469
Giải ba 63921 18895
Giải tư 47681 07784 81690 22994
18111 61685 17541
Giải năm 8153
Giải sáu 7069 2974 6476
Giải bảy 172
Giải tám 67
Đầu Loto
0
1 11
2 21
3 38
4 41
5 53
6 69,69,67
7 74,76,72
8 81,84,85
9 93,95,90,94
Đuôi Loto
0 90
1 21,81,11,41
2 72
3 93,53
4 84,94,74
5 95,85
6 76
7 67
8 38
9 69,69
Kết quả Xổ số Đồng Tháp , soạn tin: XSDT gửi 8193

Kết quả Xổ số Đồng Tháp, Thứ Hai 07/10/2019

Đặc biệt 533694
Giải nhất 13196
Giải nhì 81409
Giải ba 15090 12160
Giải tư 25895 70020 88612 20698
32439 41140 73615
Giải năm 5932
Giải sáu 1883 0167 8695
Giải bảy 792
Giải tám 39
Đầu Loto
0 09
1 12,15
2 20
3 39,32,39
4 40
5
6 60,67
7
8 83
9 94,96,90,95,98,95,92
Đuôi Loto
0 90,60,20,40
1
2 12,32,92
3 83
4 94
5 95,15,95
6 96
7 67
8 98
9 09,39,39
Kết quả Xổ số Đồng Tháp , soạn tin: XSDT gửi 8193

Kết quả Xổ số Đồng Tháp, Thứ Hai 30/09/2019

Đặc biệt 115387
Giải nhất 23119
Giải nhì 58827
Giải ba 09169 91748
Giải tư 03079 88932 38619 79745
44902 78814 11393
Giải năm 4624
Giải sáu 6573 4931 2017
Giải bảy 708
Giải tám 37
Đầu Loto
0 02,08
1 19,19,14,17
2 27,24
3 32,31,37
4 48,45
5
6 69
7 79,73
8 87
9 93
Đuôi Loto
0
1 31
2 32,02
3 93,73
4 14,24
5 45
6
7 87,27,17,37
8 48,08
9 19,69,79,19
Kết quả Xổ số Đồng Tháp , soạn tin: XSDT gửi 8193

Kết quả Xổ số Đồng Tháp, Thứ Hai 23/09/2019

Đặc biệt 969649
Giải nhất 77969
Giải nhì 23804
Giải ba 46986 90290
Giải tư 52230 60013 10703 93706
49528 07216 78430
Giải năm 8706
Giải sáu 8265 5319 1089
Giải bảy 066
Giải tám 85
Đầu Loto
0 04,03,06,06
1 13,16,19
2 28
3 30,30
4 49
5
6 69,65,66
7
8 86,89,85
9 90
Đuôi Loto
0 90,30,30
1
2
3 13,03
4 04
5 65,85
6 86,06,16,06,66
7
8 28
9 49,69,19,89
Kết quả Xổ số Đồng Tháp , soạn tin: XSDT gửi 8193

Kết quả Xổ số Đồng Tháp, Thứ Hai 16/09/2019

Đặc biệt 003409
Giải nhất 05288
Giải nhì 43915
Giải ba 64547 86115
Giải tư 25333 88734 70293 90010
01562 99025 85530
Giải năm 0445
Giải sáu 3074 2619 6031
Giải bảy 558
Giải tám 32
Đầu Loto
0 09
1 15,15,10,19
2 25
3 33,34,30,31,32
4 47,45
5 58
6 62
7 74
8 88
9 93
Đuôi Loto
0 10,30
1 31
2 62,32
3 33,93
4 34,74
5 15,15,25,45
6
7 47
8 88,58
9 09,19
Kết quả Xổ số Đồng Tháp , soạn tin: XSDT gửi 8193

Kết quả Xổ số Đồng Tháp, Thứ Hai 09/09/2019

Đặc biệt 703260
Giải nhất 69969
Giải nhì 53188
Giải ba 57426 83384
Giải tư 90508 66480 89748 52733
92739 33944 56566
Giải năm 3960
Giải sáu 0759 3095 6694
Giải bảy 770
Giải tám 61
Đầu Loto
0 08
1
2 26
3 33,39
4 48,44
5 59
6 60,69,66,60,61
7 70
8 88,84,80
9 95,94
Đuôi Loto
0 60,80,60,70
1 61
2
3 33
4 84,44,94
5 95
6 26,66
7
8 88,08,48
9 69,39,59
Kết quả Xổ số Đồng Tháp , soạn tin: XSDT gửi 8193

Kết quả Xổ số Đồng Tháp, Thứ Hai 02/09/2019

Đặc biệt 439414
Giải nhất 28325
Giải nhì 00534
Giải ba 66717 64005
Giải tư 42439 04250 53884 91640
82082 63956 61993
Giải năm 3896
Giải sáu 1160 1258 1607
Giải bảy 075
Giải tám 63
Đầu Loto
0 05,07
1 14,17
2 25
3 34,39
4 40
5 50,56,58
6 60,63
7 75
8 84,82
9 93,96
Đuôi Loto
0 50,40,60
1
2 82
3 93,63
4 14,34,84
5 25,05,75
6 56,96
7 17,07
8 58
9 39
Kết quả Xổ số Đồng Tháp , soạn tin: XSDT gửi 8193

Kết quả Xổ số Đồng Tháp, Thứ Hai 26/08/2019

Đặc biệt 107504
Giải nhất 44495
Giải nhì 61944
Giải ba 58302 12627
Giải tư 66261 14486 80534 33150
50200 84104 48738
Giải năm 5617
Giải sáu 7054 3591 0327
Giải bảy 225
Giải tám 74
Đầu Loto
0 04,02,00,04
1 17
2 27,27,25
3 34,38
4 44
5 50,54
6 61
7 74
8 86
9 95,91
Đuôi Loto
0 50,00
1 61,91
2 02
3
4 04,44,34,04,54,74
5 95,25
6 86
7 27,17,27
8 38
9
Kết quả Xổ số Đồng Tháp , soạn tin: XSDT gửi 8193

Kết quả Xổ số Đồng Tháp, Thứ Hai 19/08/2019

Đặc biệt 835809
Giải nhất 48114
Giải nhì 56805
Giải ba 32118 78938
Giải tư 04812 28044 88404 06987
23489 33427 44229
Giải năm 9424
Giải sáu 3878 6138 2499
Giải bảy 916
Giải tám 66
Đầu Loto
0 09,05,04
1 14,18,12,16
2 27,29,24
3 38,38
4 44
5
6 66
7 78
8 87,89
9 99
Đuôi Loto
0
1
2 12
3
4 14,44,04,24
5 05
6 16,66
7 87,27
8 18,38,78,38
9 09,89,29,99
Kết quả Xổ số Đồng Tháp , soạn tin: XSDT gửi 8193

Kết quả Xổ số Đồng Tháp, Thứ Hai 12/08/2019

Đặc biệt 168081
Giải nhất 25679
Giải nhì 84130
Giải ba 96718 64819
Giải tư 75880 75989 54024 99615
81928 58070 12407
Giải năm 9671
Giải sáu 0191 9442 3042
Giải bảy 517
Giải tám 98
Đầu Loto
0 07
1 18,19,15,17
2 24,28
3 30
4 42,42
5
6
7 79,70,71
8 81,80,89
9 91,98
Đuôi Loto
0 30,80,70
1 81,71,91
2 42,42
3
4 24
5 15
6
7 07,17
8 18,28,98
9 79,19,89
Kết quả Xổ số Đồng Tháp , soạn tin: XSDT gửi 8193
BACK TO TOP