Vi-tri-1-PC-Soicaudaiphat Vi-tri-1-PC-caumaydaithanh

XSDT - KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐỒNG THÁP XSDT - KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐỒNG THÁP

Kết quả Xổ số Đồng Tháp, Thứ Hai 13/11

Đặc biệt 213999
Giải nhất 61083
Giải nhì 05705
Giải ba 59220 80341
Giải tư 99972 42134 75298 62138
28036 47228 87802
Giải năm 6336
Giải sáu 7057 3866 2050
Giải bảy 406
Giải tám 66
Đầu Loto
0 05,02,06
1
2 20,28
3 34,38,36,36
4 41
5 57,50
6 66,66
7 72
8 83
9 99,98
Đuôi Loto
0 20,50
1 41
2 72,02
3 83
4 34
5 05
6 36,36,66,06,66
7 57
8 98,38,28
9 99
Kết quả Xổ số Đồng Tháp - 8 lần quay, soạn tin: XSDT gửi 8593

Kết quả Xổ số Đồng Tháp, Thứ Hai 06/11

Đặc biệt 906057
Giải nhất 99962
Giải nhì 19426
Giải ba 00547 71586
Giải tư 19235 17298 97599 83436
09793 70422 29854
Giải năm 5003
Giải sáu 4533 2726 8101
Giải bảy 576
Giải tám 80
Đầu Loto
0 03,01
1
2 26,22,26
3 35,36,33
4 47
5 57,54
6 62
7 76
8 86,80
9 98,99,93
Đuôi Loto
0 80
1 01
2 62,22
3 93,03,33
4 54
5 35
6 26,86,36,26,76
7 57,47
8 98
9 99
Kết quả Xổ số Đồng Tháp - 8 lần quay, soạn tin: XSDT gửi 8593

Kết quả Xổ số Đồng Tháp, Thứ Hai 30/10

Đặc biệt 747960
Giải nhất 58106
Giải nhì 18522
Giải ba 55973 97508
Giải tư 23657 91909 46487 69988
36159 09196 04177
Giải năm 5106
Giải sáu 0282 5841 9605
Giải bảy 915
Giải tám 48
Đầu Loto
0 06,08,09,06,05
1 15
2 22
3
4 41,48
5 57,59
6 60
7 73,77
8 87,88,82
9 96
Đuôi Loto
0 60
1 41
2 22,82
3 73
4
5 05,15
6 06,96,06
7 57,87,77
8 08,88,48
9 09,59
Kết quả Xổ số Đồng Tháp - 8 lần quay, soạn tin: XSDT gửi 8593

Kết quả Xổ số Đồng Tháp, Thứ Hai 23/10

Đặc biệt 690079
Giải nhất 59823
Giải nhì 88788
Giải ba 87451 65233
Giải tư 66356 93576 45405 14324
79855 93741 14608
Giải năm 6357
Giải sáu 6850 1291 7627
Giải bảy 614
Giải tám 95
Đầu Loto
0 05,08
1 14
2 23,24,27
3 33
4 41
5 51,56,55,57,50
6
7 79,76
8 88
9 91,95
Đuôi Loto
0 50
1 51,41,91
2
3 23,33
4 24,14
5 05,55,95
6 56,76
7 57,27
8 88,08
9 79
Kết quả Xổ số Đồng Tháp - 8 lần quay, soạn tin: XSDT gửi 8593

Kết quả Xổ số Đồng Tháp, Thứ Hai 16/10

Đặc biệt 166722
Giải nhất 43714
Giải nhì 04171
Giải ba 62226 52672
Giải tư 72923 51170 09657 68440
36268 63109 36503
Giải năm 9821
Giải sáu 9544 3126 4886
Giải bảy 952
Giải tám 96
Đầu Loto
0 09,03
1 14
2 22,26,23,21,26
3
4 40,44
5 57,52
6 68
7 71,72,70
8 86
9 96
Đuôi Loto
0 70,40
1 71,21
2 22,72,52
3 23,03
4 14,44
5
6 26,26,86,96
7 57
8 68
9 09
Kết quả Xổ số Đồng Tháp - 8 lần quay, soạn tin: XSDT gửi 8593

Kết quả Xổ số Đồng Tháp, Thứ Hai 09/10

Đặc biệt 630901
Giải nhất 82908
Giải nhì 78152
Giải ba 79441 40245
Giải tư 73761 54161 13940 93787
33724 04434 17562
Giải năm 4413
Giải sáu 9735 7176 5827
Giải bảy 581
Giải tám 96
Đầu Loto
0 01,08
1 13
2 24,27
3 34,35
4 41,45,40
5 52
6 61,61,62
7 76
8 87,81
9 96
Đuôi Loto
0 40
1 01,41,61,61,81
2 52,62
3 13
4 24,34
5 45,35
6 76,96
7 87,27
8 08
9
Kết quả Xổ số Đồng Tháp - 8 lần quay, soạn tin: XSDT gửi 8593

Kết quả Xổ số Đồng Tháp, Thứ Hai 02/10

Đặc biệt 578837
Giải nhất 46300
Giải nhì 46631
Giải ba 19164 62005
Giải tư 26540 32379 00426 01230
37887 42930 00423
Giải năm 3829
Giải sáu 6809 8454 0220
Giải bảy 409
Giải tám 51
Đầu Loto
0 00,05,09,09
1
2 26,23,29,20
3 37,31,30,30
4 40
5 54,51
6 64
7 79
8 87
9
Đuôi Loto
0 00,40,30,30,20
1 31,51
2
3 23
4 64,54
5 05
6 26
7 37,87
8
9 79,29,09,09
Kết quả Xổ số Đồng Tháp - 8 lần quay, soạn tin: XSDT gửi 8593

Kết quả Xổ số Đồng Tháp, Thứ Hai 25/09

Đặc biệt 889068
Giải nhất 75772
Giải nhì 69056
Giải ba 37905 52557
Giải tư 99299 64604 75722 35781
62114 59177 50750
Giải năm 7123
Giải sáu 1802 8629 4769
Giải bảy 491
Giải tám 98
Đầu Loto
0 05,04,02
1 14
2 22,23,29
3
4
5 56,57,50
6 68,69
7 72,77
8 81
9 99,91,98
Đuôi Loto
0 50
1 81,91
2 72,22,02
3 23
4 04,14
5 05
6 56
7 57,77
8 68,98
9 99,29,69
Kết quả Xổ số Đồng Tháp - 8 lần quay, soạn tin: XSDT gửi 8593

Kết quả Xổ số Đồng Tháp, Thứ Hai 18/09

Đặc biệt 880715
Giải nhất 12510
Giải nhì 37999
Giải ba 28597 88926
Giải tư 61997 65564 63681 64650
40699 51692 72644
Giải năm 2434
Giải sáu 7759 3103 4056
Giải bảy 446
Giải tám 02
Đầu Loto
0 03,02
1 15,10
2 26
3 34
4 44,46
5 50,59,56
6 64
7
8 81
9 99,97,97,99,92
Đuôi Loto
0 10,50
1 81
2 92,02
3 03
4 64,44,34
5 15
6 26,56,46
7 97,97
8
9 99,99,59
Kết quả Xổ số Đồng Tháp - 8 lần quay, soạn tin: XSDT gửi 8593

Kết quả Xổ số Đồng Tháp, Thứ Hai 11/09

Đặc biệt 804499
Giải nhất 65601
Giải nhì 32930
Giải ba 90433 53438
Giải tư 78952 64606 90816 62644
86392 35938 75490
Giải năm 1882
Giải sáu 3550 7322 6301
Giải bảy 336
Giải tám 88
Đầu Loto
0 01,06,01
1 16
2 22
3 30,33,38,38,36
4 44
5 52,50
6
7
8 82,88
9 99,92,90
Đuôi Loto
0 30,90,50
1 01,01
2 52,92,82,22
3 33
4 44
5
6 06,16,36
7
8 38,38,88
9 99
Kết quả Xổ số Đồng Tháp - 8 lần quay, soạn tin: XSDT gửi 8593
Vi-tri-2-PC-soicaucongnghe
BACK TO TOP