XSDT - KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐỒNG THÁP XSDT - KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐỒNG THÁP

Kết quả Xổ số Đồng Tháp, Thứ Hai 19/08/2019

Đặc biệt 835809
Giải nhất 48114
Giải nhì 56805
Giải ba 32118 78938
Giải tư 04812 28044 88404 06987
23489 33427 44229
Giải năm 9424
Giải sáu 3878 6138 2499
Giải bảy 916
Giải tám 66
Đầu Loto
0 09,05,04
1 14,18,12,16
2 27,29,24
3 38,38
4 44
5
6 66
7 78
8 87,89
9 99
Đuôi Loto
0
1
2 12
3
4 14,44,04,24
5 05
6 16,66
7 87,27
8 18,38,78,38
9 09,89,29,99
Kết quả Xổ số Đồng Tháp , soạn tin: XSDT gửi 8193

Kết quả Xổ số Đồng Tháp, Thứ Hai 12/08/2019

Đặc biệt 168081
Giải nhất 25679
Giải nhì 84130
Giải ba 96718 64819
Giải tư 75880 75989 54024 99615
81928 58070 12407
Giải năm 9671
Giải sáu 0191 9442 3042
Giải bảy 517
Giải tám 98
Đầu Loto
0 07
1 18,19,15,17
2 24,28
3 30
4 42,42
5
6
7 79,70,71
8 81,80,89
9 91,98
Đuôi Loto
0 30,80,70
1 81,71,91
2 42,42
3
4 24
5 15
6
7 07,17
8 18,28,98
9 79,19,89
Kết quả Xổ số Đồng Tháp , soạn tin: XSDT gửi 8193

Kết quả Xổ số Đồng Tháp, Thứ Hai 05/08/2019

Đặc biệt 531349
Giải nhất 09851
Giải nhì 82459
Giải ba 05894 82097
Giải tư 99551 56185 16859 60801
89192 08899 84794
Giải năm 1616
Giải sáu 3937 6495 4663
Giải bảy 195
Giải tám 28
Đầu Loto
0 01
1 16
2 28
3 37
4 49
5 51,59,51,59
6 63
7
8 85
9 94,97,92,99,94,95,95
Đuôi Loto
0
1 51,51,01
2 92
3 63
4 94,94
5 85,95,95
6 16
7 97,37
8 28
9 49,59,59,99
Kết quả Xổ số Đồng Tháp , soạn tin: XSDT gửi 8193

Kết quả Xổ số Đồng Tháp, Thứ Hai 29/07/2019

Đặc biệt 829962
Giải nhất 93801
Giải nhì 69036
Giải ba 08346 69394
Giải tư 61411 94425 12463 92471
82526 39080 52244
Giải năm 2629
Giải sáu 4639 7258 7244
Giải bảy 558
Giải tám 87
Đầu Loto
0 01
1 11
2 25,26,29
3 36,39
4 46,44,44
5 58,58
6 62,63
7 71
8 80,87
9 94
Đuôi Loto
0 80
1 01,11,71
2 62
3 63
4 94,44,44
5 25
6 36,46,26
7 87
8 58,58
9 29,39
Kết quả Xổ số Đồng Tháp , soạn tin: XSDT gửi 8193

Kết quả Xổ số Đồng Tháp, Thứ Hai 22/07/2019

Đặc biệt 553529
Giải nhất 94337
Giải nhì 32418
Giải ba 12719 01822
Giải tư 05671 87813 32039 01507
22490 97007 70575
Giải năm 0909
Giải sáu 7684 6920 3572
Giải bảy 548
Giải tám 02
Đầu Loto
0 07,07,09,02
1 18,19,13
2 29,22,20
3 37,39
4 48
5
6
7 71,75,72
8 84
9 90
Đuôi Loto
0 90,20
1 71
2 22,72,02
3 13
4 84
5 75
6
7 37,07,07
8 18,48
9 29,19,39,09
Kết quả Xổ số Đồng Tháp , soạn tin: XSDT gửi 8193

Kết quả Xổ số Đồng Tháp, Thứ Hai 15/07/2019

Đặc biệt 113191
Giải nhất 01972
Giải nhì 07920
Giải ba 13058 62067
Giải tư 49047 92068 88324 05672
39651 98235 78626
Giải năm 6031
Giải sáu 6829 2322 3726
Giải bảy 284
Giải tám 37
Đầu Loto
0
1
2 20,24,26,29,22,26
3 35,31,37
4 47
5 58,51
6 67,68
7 72,72
8 84
9 91
Đuôi Loto
0 20
1 91,51,31
2 72,72,22
3
4 24,84
5 35
6 26,26
7 67,47,37
8 58,68
9 29
Kết quả Xổ số Đồng Tháp , soạn tin: XSDT gửi 8193

Kết quả Xổ số Đồng Tháp, Thứ Hai 08/07/2019

Đặc biệt 670458
Giải nhất 24327
Giải nhì 26377
Giải ba 90586 20194
Giải tư 05320 71165 11481 59872
28495 17277 25278
Giải năm 3875
Giải sáu 7923 1208 6293
Giải bảy 570
Giải tám 01
Đầu Loto
0 08,01
1
2 27,20,23
3
4
5 58
6 65
7 77,72,77,78,75,70
8 86,81
9 94,95,93
Đuôi Loto
0 20,70
1 81,01
2 72
3 23,93
4 94
5 65,95,75
6 86
7 27,77,77
8 58,78,08
9
Kết quả Xổ số Đồng Tháp , soạn tin: XSDT gửi 8193

Kết quả Xổ số Đồng Tháp, Thứ Hai 01/07/2019

Đặc biệt 251305
Giải nhất 17875
Giải nhì 14429
Giải ba 61781 67972
Giải tư 24179 45582 60749 57849
84716 92641 94948
Giải năm 2779
Giải sáu 1545 1168 1136
Giải bảy 062
Giải tám 39
Đầu Loto
0 05
1 16
2 29
3 36,39
4 49,49,41,48,45
5
6 68,62
7 75,72,79,79
8 81,82
9
Đuôi Loto
0
1 81,41
2 72,82,62
3
4
5 05,75,45
6 16,36
7
8 48,68
9 29,79,49,49,79,39
Kết quả Xổ số Đồng Tháp , soạn tin: XSDT gửi 8193

Kết quả Xổ số Đồng Tháp, Thứ Hai 24/06/2019

Đặc biệt 266948
Giải nhất 13603
Giải nhì 84172
Giải ba 55540 38123
Giải tư 91601 41227 62297 18964
33287 86843 05391
Giải năm 6864
Giải sáu 1682 7889 5488
Giải bảy 167
Giải tám 20
Đầu Loto
0 03,01
1
2 23,27,20
3
4 48,40,43
5
6 64,64,67
7 72
8 87,82,89,88
9 97,91
Đuôi Loto
0 40,20
1 01,91
2 72,82
3 03,23,43
4 64,64
5
6
7 27,97,87,67
8 48,88
9 89
Kết quả Xổ số Đồng Tháp , soạn tin: XSDT gửi 8193

Kết quả Xổ số Đồng Tháp, Thứ Hai 17/06/2019

Đặc biệt 917431
Giải nhất 71098
Giải nhì 32023
Giải ba 40255 75990
Giải tư 70469 32319 01109 48637
90197 93787 67776
Giải năm 6406
Giải sáu 3101 8078 3010
Giải bảy 466
Giải tám 05
Đầu Loto
0 09,06,01,05
1 19,10
2 23
3 31,37
4
5 55
6 69,66
7 76,78
8 87
9 98,90,97
Đuôi Loto
0 90,10
1 31,01
2
3 23
4
5 55,05
6 76,06,66
7 37,97,87
8 98,78
9 69,19,09
Kết quả Xổ số Đồng Tháp , soạn tin: XSDT gửi 8193
BACK TO TOP