XSDN - KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐỒNG NAI XSDN - KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐỒNG NAI

Kết quả Xổ số Đồng Nai, Thứ Tư 24/02/2021

Đặc biệt 967014
Giải nhất 39181
Giải nhì 07366
Giải ba 36599 28637
Giải tư 48901 93341 49473 45969
16624 41649 62305
Giải năm 9476
Giải sáu 0653 8217 3411
Giải bảy 578
Giải tám 88
Đầu Loto
0 01,05
1 14,17,11
2 24
3 37
4 41,49
5 53
6 66,69
7 73,76,78
8 81,88
9 99
Đuôi Loto
0
1 81,01,41,11
2
3 73,53
4 14,24
5 05
6 66,76
7 37,17
8 78,88
9 99,69,49
Kết quả Xổ số Đồng Nai , soạn tin: XSDN gửi 8193

Kết quả Xổ số Đồng Nai, Thứ Tư 17/02/2021

Đặc biệt 754727
Giải nhất 07564
Giải nhì 94053
Giải ba 89123 09534
Giải tư 47393 33118 03615 74589
14323 28882 46133
Giải năm 5429
Giải sáu 9487 7429 5204
Giải bảy 051
Giải tám 23
Đầu Loto
0 04
1 18,15
2 27,23,23,29,29,23
3 34,33
4
5 53,51
6 64
7
8 89,82,87
9 93
Đuôi Loto
0
1 51
2 82
3 53,23,93,23,33,23
4 64,34,04
5 15
6
7 27,87
8 18
9 89,29,29
Kết quả Xổ số Đồng Nai , soạn tin: XSDN gửi 8193

Kết quả Xổ số Đồng Nai, Thứ Tư 10/02/2021

Đặc biệt 465677
Giải nhất 29567
Giải nhì 40792
Giải ba 17883 18917
Giải tư 53532 47520 75556 96869
87308 69139 70362
Giải năm 7060
Giải sáu 0424 2677 9986
Giải bảy 878
Giải tám 58
Đầu Loto
0 08
1 17
2 20,24
3 32,39
4
5 56,58
6 67,69,62,60
7 77,77,78
8 83,86
9 92
Đuôi Loto
0 20,60
1
2 92,32,62
3 83
4 24
5
6 56,86
7 77,67,17,77
8 08,78,58
9 69,39
Kết quả Xổ số Đồng Nai , soạn tin: XSDN gửi 8193

Kết quả Xổ số Đồng Nai, Thứ Tư 03/02/2021

Đặc biệt 665134
Giải nhất 98479
Giải nhì 55120
Giải ba 38353 80031
Giải tư 18386 67682 42362 49623
38384 55225 85462
Giải năm 2057
Giải sáu 4337 9157 9717
Giải bảy 936
Giải tám 47
Đầu Loto
0
1 17
2 20,23,25
3 34,31,37,36
4 47
5 53,57,57
6 62,62
7 79
8 86,82,84
9
Đuôi Loto
0 20
1 31
2 82,62,62
3 53,23
4 34,84
5 25
6 86,36
7 57,37,57,17,47
8
9 79
Kết quả Xổ số Đồng Nai , soạn tin: XSDN gửi 8193

Kết quả Xổ số Đồng Nai, Thứ Tư 27/01/2021

Đặc biệt 330623
Giải nhất 71959
Giải nhì 80246
Giải ba 64202 11858
Giải tư 86844 88808 64573 68574
00925 55043 80738
Giải năm 0888
Giải sáu 7018 0631 0273
Giải bảy 116
Giải tám 58
Đầu Loto
0 02,08
1 18,16
2 23,25
3 38,31
4 46,44,43
5 59,58,58
6
7 73,74,73
8 88
9
Đuôi Loto
0
1 31
2 02
3 23,73,43,73
4 44,74
5 25
6 46,16
7
8 58,08,38,88,18,58
9 59
Kết quả Xổ số Đồng Nai , soạn tin: XSDN gửi 8193

Kết quả Xổ số Đồng Nai, Thứ Tư 20/01/2021

Đặc biệt 399042
Giải nhất 58974
Giải nhì 73849
Giải ba 27532 92249
Giải tư 97195 53335 36745 01728
94180 32228 79952
Giải năm 6016
Giải sáu 8215 2395 6818
Giải bảy 378
Giải tám 67
Đầu Loto
0
1 16,15,18
2 28,28
3 32,35
4 42,49,49,45
5 52
6 67
7 74,78
8 80
9 95,95
Đuôi Loto
0 80
1
2 42,32,52
3
4 74
5 95,35,45,15,95
6 16
7 67
8 28,28,18,78
9 49,49
Kết quả Xổ số Đồng Nai , soạn tin: XSDN gửi 8193

Kết quả Xổ số Đồng Nai, Thứ Tư 13/01/2021

Đặc biệt 780398
Giải nhất 25704
Giải nhì 91159
Giải ba 07283 72510
Giải tư 80061 71805 78083 30816
87871 79278 31606
Giải năm 8988
Giải sáu 7774 4682 4037
Giải bảy 587
Giải tám 14
Đầu Loto
0 04,05,06
1 10,16,14
2
3 37
4
5 59
6 61
7 71,78,74
8 83,83,88,82,87
9 98
Đuôi Loto
0 10
1 61,71
2 82
3 83,83
4 04,74,14
5 05
6 16,06
7 37,87
8 98,78,88
9 59
Kết quả Xổ số Đồng Nai , soạn tin: XSDN gửi 8193

Kết quả Xổ số Đồng Nai, Thứ Tư 06/01/2021

Đặc biệt 768660
Giải nhất 55607
Giải nhì 41860
Giải ba 52123 56397
Giải tư 81552 64284 88010 52758
57044 21306 18921
Giải năm 5388
Giải sáu 3118 9746 6665
Giải bảy 958
Giải tám 01
Đầu Loto
0 07,06,01
1 10,18
2 23,21
3
4 44,46
5 52,58,58
6 60,60,65
7
8 84,88
9 97
Đuôi Loto
0 60,60,10
1 21,01
2 52
3 23
4 84,44
5 65
6 06,46
7 07,97
8 58,88,18,58
9
Kết quả Xổ số Đồng Nai , soạn tin: XSDN gửi 8193

Kết quả Xổ số Đồng Nai, Thứ Tư 30/12/2020

Đặc biệt 300918
Giải nhất 82351
Giải nhì 89016
Giải ba 87913 61747
Giải tư 10988 83983 01297 72980
38564 17182 01094
Giải năm 9570
Giải sáu 6765 0425 2746
Giải bảy 450
Giải tám 57
Đầu Loto
0
1 18,16,13
2 25
3
4 47,46
5 51,50,57
6 64,65
7 70
8 88,83,80,82
9 97,94
Đuôi Loto
0 80,70,50
1 51
2 82
3 13,83
4 64,94
5 65,25
6 16,46
7 47,97,57
8 18,88
9
Kết quả Xổ số Đồng Nai , soạn tin: XSDN gửi 8193

Kết quả Xổ số Đồng Nai, Thứ Tư 23/12/2020

Đặc biệt 703964
Giải nhất 93445
Giải nhì 28713
Giải ba 82734 22464
Giải tư 86923 10254 01021 46504
54433 27096 28749
Giải năm 8499
Giải sáu 5313 6659 7378
Giải bảy 414
Giải tám 72
Đầu Loto
0 04
1 13,13,14
2 23,21
3 34,33
4 45,49
5 54,59
6 64,64
7 78,72
8
9 96,99
Đuôi Loto
0
1 21
2 72
3 13,23,33,13
4 64,34,64,54,04,14
5 45
6 96
7
8 78
9 49,99,59
Kết quả Xổ số Đồng Nai , soạn tin: XSDN gửi 8193
BACK TO TOP