XSDL - KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÀ LẠT LÂM ĐỒNG XSDL - KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÀ LẠT LÂM ĐỒNG

Kết quả Xổ số Lâm Đồng, Chủ Nhật 05/07/2020

Đặc biệt 440610
Giải nhất 95386
Giải nhì 49530
Giải ba 55507 32189
Giải tư 75502 59750 58597 01309
15774 08369 38870
Giải năm 1716
Giải sáu 1160 7952 5889
Giải bảy 796
Giải tám 12
Đầu Loto
0 07,02,09
1 10,16,12
2
3 30
4
5 50,52
6 69,60
7 74,70
8 86,89,89
9 97,96
Đuôi Loto
0 10,30,50,70,60
1
2 02,52,12
3
4 74
5
6 86,16,96
7 07,97
8
9 89,09,69,89
Kết quả Xổ số Lâm Đồng , soạn tin: XSDL gửi 8193

Kết quả Xổ số Lâm Đồng, Chủ Nhật 28/06/2020

Đặc biệt 878285
Giải nhất 68251
Giải nhì 60653
Giải ba 82686 39235
Giải tư 33729 47478 88670 33230
45981 39269 83886
Giải năm 1525
Giải sáu 0334 7106 3086
Giải bảy 932
Giải tám 30
Đầu Loto
0 06
1
2 29,25
3 35,30,34,32,30
4
5 51,53
6 69
7 78,70
8 85,86,81,86,86
9
Đuôi Loto
0 70,30,30
1 51,81
2 32
3 53
4 34
5 85,35,25
6 86,86,06,86
7
8 78
9 29,69
Kết quả Xổ số Lâm Đồng , soạn tin: XSDL gửi 8193

Kết quả Xổ số Lâm Đồng, Chủ Nhật 21/06/2020

Đặc biệt 596663
Giải nhất 85130
Giải nhì 87054
Giải ba 11369 80439
Giải tư 54565 91255 24216 96323
83902 50778 30914
Giải năm 7530
Giải sáu 7202 4731 1088
Giải bảy 816
Giải tám 85
Đầu Loto
0 02,02
1 16,14,16
2 23
3 30,39,30,31
4
5 54,55
6 63,69,65
7 78
8 88,85
9
Đuôi Loto
0 30,30
1 31
2 02,02
3 63,23
4 54,14
5 65,55,85
6 16,16
7
8 78,88
9 69,39
Kết quả Xổ số Lâm Đồng , soạn tin: XSDL gửi 8193

Kết quả Xổ số Lâm Đồng, Chủ Nhật 14/06/2020

Đặc biệt 320954
Giải nhất 54064
Giải nhì 63651
Giải ba 27898 62682
Giải tư 81560 27173 90387 12087
22082 65768 41191
Giải năm 5299
Giải sáu 9293 3193 7309
Giải bảy 977
Giải tám 82
Đầu Loto
0 09
1
2
3
4
5 54,51
6 64,60,68
7 73,77
8 82,87,87,82,82
9 98,91,99,93,93
Đuôi Loto
0 60
1 51,91
2 82,82,82
3 73,93,93
4 54,64
5
6
7 87,87,77
8 98,68
9 99,09
Kết quả Xổ số Lâm Đồng , soạn tin: XSDL gửi 8193

Kết quả Xổ số Lâm Đồng, Chủ Nhật 07/06/2020

Đặc biệt 804194
Giải nhất 63329
Giải nhì 35862
Giải ba 19254 76867
Giải tư 71801 69956 39901 56115
73679 50706 02223
Giải năm 4524
Giải sáu 5603 6897 5474
Giải bảy 488
Giải tám 65
Đầu Loto
0 01,01,06,03
1 15
2 29,23,24
3
4
5 54,56
6 62,67,65
7 79,74
8 88
9 94,97
Đuôi Loto
0
1 01,01
2 62
3 23,03
4 94,54,24,74
5 15,65
6 56,06
7 67,97
8 88
9 29,79
Kết quả Xổ số Lâm Đồng , soạn tin: XSDL gửi 8193

Kết quả Xổ số Lâm Đồng, Chủ Nhật 31/05/2020

Đặc biệt 138039
Giải nhất 50023
Giải nhì 53520
Giải ba 43613 89531
Giải tư 31299 49334 21569 81620
09804 20025 96663
Giải năm 0231
Giải sáu 6333 8769 5761
Giải bảy 909
Giải tám 11
Đầu Loto
0 04,09
1 13,11
2 23,20,20,25
3 39,31,34,31,33
4
5
6 69,63,69,61
7
8
9 99
Đuôi Loto
0 20,20
1 31,31,61,11
2
3 23,13,63,33
4 34,04
5 25
6
7
8
9 39,99,69,69,09
Kết quả Xổ số Lâm Đồng , soạn tin: XSDL gửi 8193

Kết quả Xổ số Lâm Đồng, Chủ Nhật 24/05/2020

Đặc biệt 324790
Giải nhất 81188
Giải nhì 12234
Giải ba 98539 14570
Giải tư 58243 73050 55132 14915
85286 46084 03269
Giải năm 9736
Giải sáu 3232 3564 1408
Giải bảy 864
Giải tám 83
Đầu Loto
0 08
1 15
2
3 34,39,32,36,32
4 43
5 50
6 69,64,64
7 70
8 88,86,84,83
9 90
Đuôi Loto
0 90,70,50
1
2 32,32
3 43,83
4 34,84,64,64
5 15
6 86,36
7
8 88,08
9 39,69
Kết quả Xổ số Lâm Đồng , soạn tin: XSDL gửi 8193

Kết quả Xổ số Lâm Đồng, Chủ Nhật 17/05/2020

Đặc biệt 289736
Giải nhất 34471
Giải nhì 28703
Giải ba 27256 50421
Giải tư 00494 32486 93451 48912
32786 80268 09149
Giải năm 7825
Giải sáu 3124 1895 5198
Giải bảy 389
Giải tám 30
Đầu Loto
0 03
1 12
2 21,25,24
3 36,30
4 49
5 56,51
6 68
7 71
8 86,86,89
9 94,95,98
Đuôi Loto
0 30
1 71,21,51
2 12
3 03
4 94,24
5 25,95
6 36,56,86,86
7
8 68,98
9 49,89
Kết quả Xổ số Lâm Đồng , soạn tin: XSDL gửi 8193

Kết quả Xổ số Lâm Đồng, Chủ Nhật 10/05/2020

Đặc biệt 142159
Giải nhất 34844
Giải nhì 63600
Giải ba 88632 74528
Giải tư 98621 40986 48042 82867
56594 86794 24921
Giải năm 8948
Giải sáu 0810 8116 9123
Giải bảy 041
Giải tám 60
Đầu Loto
0 00
1 10,16
2 28,21,21,23
3 32
4 44,42,48,41
5 59
6 67,60
7
8 86
9 94,94
Đuôi Loto
0 00,10,60
1 21,21,41
2 32,42
3 23
4 44,94,94
5
6 86,16
7 67
8 28,48
9 59
Kết quả Xổ số Lâm Đồng , soạn tin: XSDL gửi 8193

Kết quả Xổ số Lâm Đồng, Chủ Nhật 03/05/2020

Đặc biệt 534833
Giải nhất 25080
Giải nhì 33617
Giải ba 88506 31073
Giải tư 15420 65922 23244 68813
25127 18986 87062
Giải năm 7421
Giải sáu 1515 6533 9735
Giải bảy 141
Giải tám 57
Đầu Loto
0 06
1 17,13,15
2 20,22,27,21
3 33,33,35
4 44,41
5 57
6 62
7 73
8 80,86
9
Đuôi Loto
0 80,20
1 21,41
2 22,62
3 33,73,13,33
4 44
5 15,35
6 06,86
7 17,27,57
8
9
Kết quả Xổ số Lâm Đồng , soạn tin: XSDL gửi 8193
BACK TO TOP