XSCT - KẾT QUẢ XỔ SỐ CẦN THƠ XSCT - KẾT QUẢ XỔ SỐ CẦN THƠ

Kết quả Xổ số Cần Thơ, Thứ Tư 17/07/2019

Đặc biệt 865377
Giải nhất 26567
Giải nhì 55973
Giải ba 92288 09230
Giải tư 72296 61974 11757 83263
04494 25977 06351
Giải năm 1564
Giải sáu 5498 9918 3404
Giải bảy 249
Giải tám 71
Đầu Loto
0 04
1 18
2
3 30
4 49
5 57,51
6 67,63,64
7 77,73,74,77,71
8 88
9 96,94,98
Đuôi Loto
0 30
1 51,71
2
3 73,63
4 74,94,64,04
5
6 96
7 77,67,57,77
8 88,98,18
9 49
Kết quả Xổ số Cần Thơ , soạn tin: XSCT gửi 8193

Kết quả Xổ số Cần Thơ, Thứ Tư 10/07/2019

Đặc biệt 969920
Giải nhất 69105
Giải nhì 34723
Giải ba 73334 92396
Giải tư 23028 72480 80536 20411
26469 54321 27767
Giải năm 2036
Giải sáu 4407 6801 9522
Giải bảy 052
Giải tám 47
Đầu Loto
0 05,07,01
1 11
2 20,23,28,21,22
3 34,36,36
4 47
5 52
6 69,67
7
8 80
9 96
Đuôi Loto
0 20,80
1 11,21,01
2 22,52
3 23
4 34
5 05
6 96,36,36
7 67,07,47
8 28
9 69
Kết quả Xổ số Cần Thơ , soạn tin: XSCT gửi 8193

Kết quả Xổ số Cần Thơ, Thứ Tư 03/07/2019

Đặc biệt 861681
Giải nhất 94338
Giải nhì 61705
Giải ba 17628 14026
Giải tư 10678 96744 28423 05755
25489 97504 68505
Giải năm 9907
Giải sáu 7856 9168 2001
Giải bảy 316
Giải tám 99
Đầu Loto
0 05,04,05,07,01
1 16
2 28,26,23
3 38
4 44
5 55,56
6 68
7 78
8 81,89
9 99
Đuôi Loto
0
1 81,01
2
3 23
4 44,04
5 05,55,05
6 26,56,16
7 07
8 38,28,78,68
9 89,99
Kết quả Xổ số Cần Thơ , soạn tin: XSCT gửi 8193

Kết quả Xổ số Cần Thơ, Thứ Tư 26/06/2019

Đặc biệt 848867
Giải nhất 56752
Giải nhì 87709
Giải ba 59577 90051
Giải tư 87499 85216 03648 67989
26230 43365 31033
Giải năm 7120
Giải sáu 2286 6833 7362
Giải bảy 818
Giải tám 47
Đầu Loto
0 09
1 16,18
2 20
3 30,33,33
4 48,47
5 52,51
6 67,65,62
7 77
8 89,86
9 99
Đuôi Loto
0 30,20
1 51
2 52,62
3 33,33
4
5 65
6 16,86
7 67,77,47
8 48,18
9 09,99,89
Kết quả Xổ số Cần Thơ , soạn tin: XSCT gửi 8193

Kết quả Xổ số Cần Thơ, Thứ Tư 19/06/2019

Đặc biệt 022979
Giải nhất 88807
Giải nhì 62335
Giải ba 60224 40916
Giải tư 24287 10085 50910 92520
35888 78335 07968
Giải năm 2551
Giải sáu 7414 4128 2148
Giải bảy 721
Giải tám 93
Đầu Loto
0 07
1 16,10,14
2 24,20,28,21
3 35,35
4 48
5 51
6 68
7 79
8 87,85,88
9 93
Đuôi Loto
0 10,20
1 51,21
2
3 93
4 24,14
5 35,85,35
6 16
7 07,87
8 88,68,28,48
9 79
Kết quả Xổ số Cần Thơ , soạn tin: XSCT gửi 8193

Kết quả Xổ số Cần Thơ, Thứ Tư 12/06/2019

Đặc biệt 433086
Giải nhất 37870
Giải nhì 16349
Giải ba 70289 75044
Giải tư 47124 10142 57716 92707
78010 06644 46924
Giải năm 7782
Giải sáu 7081 1264 2482
Giải bảy 668
Giải tám 26
Đầu Loto
0 07
1 16,10
2 24,24,26
3
4 49,44,42,44
5
6 64,68
7 70
8 86,89,82,81,82
9
Đuôi Loto
0 70,10
1 81
2 42,82,82
3
4 44,24,44,24,64
5
6 86,16,26
7 07
8 68
9 49,89
Kết quả Xổ số Cần Thơ , soạn tin: XSCT gửi 8193

Kết quả Xổ số Cần Thơ, Thứ Tư 05/06/2019

Đặc biệt 071363
Giải nhất 57266
Giải nhì 84099
Giải ba 45066 08306
Giải tư 70045 87964 88388 47111
15183 46714 66381
Giải năm 5301
Giải sáu 5877 4808 8517
Giải bảy 092
Giải tám 93
Đầu Loto
0 06,01,08
1 11,14,17
2
3
4 45
5
6 63,66,66,64
7 77
8 88,83,81
9 99,92,93
Đuôi Loto
0
1 11,81,01
2 92
3 63,83,93
4 64,14
5 45
6 66,66,06
7 77,17
8 88,08
9 99
Kết quả Xổ số Cần Thơ , soạn tin: XSCT gửi 8193

Kết quả Xổ số Cần Thơ, Thứ Tư 29/05/2019

Đặc biệt 192507
Giải nhất 17209
Giải nhì 81574
Giải ba 73948 65829
Giải tư 80736 51952 40788 55063
00202 38595 38535
Giải năm 8945
Giải sáu 4281 7195 2846
Giải bảy 633
Giải tám 58
Đầu Loto
0 07,09,02
1
2 29
3 36,35,33
4 48,45,46
5 52,58
6 63
7 74
8 88,81
9 95,95
Đuôi Loto
0
1 81
2 52,02
3 63,33
4 74
5 95,35,45,95
6 36,46
7 07
8 48,88,58
9 09,29
Kết quả Xổ số Cần Thơ , soạn tin: XSCT gửi 8193

Kết quả Xổ số Cần Thơ, Thứ Tư 22/05/2019

Đặc biệt 467245
Giải nhất 25514
Giải nhì 62429
Giải ba 77228 82301
Giải tư 59433 03364 64231 34870
28638 32937 15171
Giải năm 8903
Giải sáu 8254 7078 7105
Giải bảy 816
Giải tám 56
Đầu Loto
0 01,03,05
1 14,16
2 29,28
3 33,31,38,37
4 45
5 54,56
6 64
7 70,71,78
8
9
Đuôi Loto
0 70
1 01,31,71
2
3 33,03
4 14,64,54
5 45,05
6 16,56
7 37
8 28,38,78
9 29
Kết quả Xổ số Cần Thơ , soạn tin: XSCT gửi 8193

Kết quả Xổ số Cần Thơ, Thứ Tư 15/05/2019

Đặc biệt 797311
Giải nhất 42676
Giải nhì 03550
Giải ba 42964 18024
Giải tư 31315 99001 14938 29107
97485 35514 64050
Giải năm 7306
Giải sáu 9777 7678 3197
Giải bảy 649
Giải tám 86
Đầu Loto
0 01,07,06
1 11,15,14
2 24
3 38
4 49
5 50,50
6 64
7 76,77,78
8 85,86
9 97
Đuôi Loto
0 50,50
1 11,01
2
3
4 64,24,14
5 15,85
6 76,06,86
7 07,77,97
8 38,78
9 49
Kết quả Xổ số Cần Thơ , soạn tin: XSCT gửi 8193
BACK TO TOP