XSCT - KẾT QUẢ XỔ SỐ CẦN THƠ XSCT - KẾT QUẢ XỔ SỐ CẦN THƠ

Kết quả Xổ số Cần Thơ, Thứ Tư 22/05/2019

Đặc biệt 467245
Giải nhất 25514
Giải nhì 62429
Giải ba 77228 82301
Giải tư 59433 03364 64231 34870
28638 32937 15171
Giải năm 8903
Giải sáu 8254 7078 7105
Giải bảy 816
Giải tám 56
Đầu Loto
0 01,03,05
1 14,16
2 29,28
3 33,31,38,37
4 45
5 54,56
6 64
7 70,71,78
8
9
Đuôi Loto
0 70
1 01,31,71
2
3 33,03
4 14,64,54
5 45,05
6 16,56
7 37
8 28,38,78
9 29
Kết quả Xổ số Cần Thơ , soạn tin: XSCT gửi 8193

Kết quả Xổ số Cần Thơ, Thứ Tư 15/05/2019

Đặc biệt 797311
Giải nhất 42676
Giải nhì 03550
Giải ba 42964 18024
Giải tư 31315 99001 14938 29107
97485 35514 64050
Giải năm 7306
Giải sáu 9777 7678 3197
Giải bảy 649
Giải tám 86
Đầu Loto
0 01,07,06
1 11,15,14
2 24
3 38
4 49
5 50,50
6 64
7 76,77,78
8 85,86
9 97
Đuôi Loto
0 50,50
1 11,01
2
3
4 64,24,14
5 15,85
6 76,06,86
7 07,77,97
8 38,78
9 49
Kết quả Xổ số Cần Thơ , soạn tin: XSCT gửi 8193

Kết quả Xổ số Cần Thơ, Thứ Tư 08/05/2019

Đặc biệt 585515
Giải nhất 80453
Giải nhì 90125
Giải ba 81697 06942
Giải tư 32571 65903 42559 49432
54815 46226 48937
Giải năm 9989
Giải sáu 4447 5646 2719
Giải bảy 347
Giải tám 49
Đầu Loto
0 03
1 15,15,19
2 25,26
3 32,37
4 42,47,46,47,49
5 53,59
6
7 71
8 89
9 97
Đuôi Loto
0
1 71
2 42,32
3 53,03
4
5 15,25,15
6 26,46
7 97,37,47,47
8
9 59,89,19,49
Kết quả Xổ số Cần Thơ , soạn tin: XSCT gửi 8193

Kết quả Xổ số Cần Thơ, Thứ Tư 01/05/2019

Đặc biệt 970586
Giải nhất 02275
Giải nhì 98817
Giải ba 81060 01378
Giải tư 38661 40416 41273 96769
79477 44004 86736
Giải năm 6202
Giải sáu 9424 5790 6143
Giải bảy 490
Giải tám 66
Đầu Loto
0 04,02
1 17,16
2 24
3 36
4 43
5
6 60,61,69,66
7 75,78,73,77
8 86
9 90,90
Đuôi Loto
0 60,90,90
1 61
2 02
3 73,43
4 04,24
5 75
6 86,16,36,66
7 17,77
8 78
9 69
Kết quả Xổ số Cần Thơ , soạn tin: XSCT gửi 8193

Kết quả Xổ số Cần Thơ, Thứ Tư 24/04/2019

Đặc biệt 775183
Giải nhất 94803
Giải nhì 19440
Giải ba 60083 76588
Giải tư 41948 86194 93597 78619
30585 61554 99842
Giải năm 4556
Giải sáu 5728 0145 5220
Giải bảy 837
Giải tám 14
Đầu Loto
0 03
1 19,14
2 28,20
3 37
4 40,48,42,45
5 54,56
6
7
8 83,83,88,85
9 94,97
Đuôi Loto
0 40,20
1
2 42
3 83,03,83
4 94,54,14
5 85,45
6 56
7 97,37
8 88,48,28
9 19
Kết quả Xổ số Cần Thơ , soạn tin: XSCT gửi 8193

Kết quả Xổ số Cần Thơ, Thứ Tư 17/04/2019

Đặc biệt 140283
Giải nhất 65675
Giải nhì 42198
Giải ba 74944 12361
Giải tư 75915 87285 44785 58483
37658 88513 09743
Giải năm 6100
Giải sáu 7978 9064 6521
Giải bảy 099
Giải tám 37
Đầu Loto
0 00
1 15,13
2 21
3 37
4 44,43
5 58
6 61,64
7 75,78
8 83,85,85,83
9 98,99
Đuôi Loto
0 00
1 61,21
2
3 83,83,13,43
4 44,64
5 75,15,85,85
6
7 37
8 98,58,78
9 99
Kết quả Xổ số Cần Thơ , soạn tin: XSCT gửi 8193

Kết quả Xổ số Cần Thơ, Thứ Tư 10/04/2019

Đặc biệt 817084
Giải nhất 78404
Giải nhì 14449
Giải ba 99064 76035
Giải tư 13883 91239 14032 44059
72207 61524 32633
Giải năm 5570
Giải sáu 2072 2702 4976
Giải bảy 688
Giải tám 52
Đầu Loto
0 04,07,02
1
2 24
3 35,39,32,33
4 49
5 59,52
6 64
7 70,72,76
8 84,83,88
9
Đuôi Loto
0 70
1
2 32,72,02,52
3 83,33
4 84,04,64,24
5 35
6 76
7 07
8 88
9 49,39,59
Kết quả Xổ số Cần Thơ , soạn tin: XSCT gửi 8193

Kết quả Xổ số Cần Thơ, Thứ Tư 03/04/2019

Đặc biệt 411578
Giải nhất 30865
Giải nhì 76003
Giải ba 79098 23361
Giải tư 62675 63373 65955 19067
82364 76356 75892
Giải năm 2980
Giải sáu 6848 5564 9587
Giải bảy 321
Giải tám 89
Đầu Loto
0 03
1
2 21
3
4 48
5 55,56
6 65,61,67,64,64
7 78,75,73
8 80,87,89
9 98,92
Đuôi Loto
0 80
1 61,21
2 92
3 03,73
4 64,64
5 65,75,55
6 56
7 67,87
8 78,98,48
9 89
Kết quả Xổ số Cần Thơ , soạn tin: XSCT gửi 8193

Kết quả Xổ số Cần Thơ, Thứ Tư 27/03/2019

Đặc biệt 786765
Giải nhất 74805
Giải nhì 49954
Giải ba 58948 78543
Giải tư 32297 94227 92015 12251
07203 07093 04138
Giải năm 7222
Giải sáu 4026 5534 3649
Giải bảy 166
Giải tám 20
Đầu Loto
0 05,03
1 15
2 27,22,26,20
3 38,34
4 48,43,49
5 54,51
6 65,66
7
8
9 97,93
Đuôi Loto
0 20
1 51
2 22
3 43,03,93
4 54,34
5 65,05,15
6 26,66
7 97,27
8 48,38
9 49
Kết quả Xổ số Cần Thơ , soạn tin: XSCT gửi 8193

Kết quả Xổ số Cần Thơ, Thứ Tư 20/03/2019

Đặc biệt 728327
Giải nhất 20684
Giải nhì 61284
Giải ba 60718 34281
Giải tư 85629 90197 76429 57349
52405 65909 55639
Giải năm 1086
Giải sáu 4200 0951 2068
Giải bảy 254
Giải tám 77
Đầu Loto
0 05,09,00
1 18
2 27,29,29
3 39
4 49
5 51,54
6 68
7 77
8 84,84,81,86
9 97
Đuôi Loto
0 00
1 81,51
2
3
4 84,84,54
5 05
6 86
7 27,97,77
8 18,68
9 29,29,49,09,39
Kết quả Xổ số Cần Thơ , soạn tin: XSCT gửi 8193
BACK TO TOP