XSBTR - KẾT QUẢ XỔ SỐ BẾN TRE XSBTR - KẾT QUẢ XỔ SỐ BẾN TRE

Kết quả Xổ số Bến Tre, Thứ Ba 22/09/2020

Đặc biệt 156717
Giải nhất 29796
Giải nhì 73057
Giải ba 25844 50831
Giải tư 03873 47042 27803 98842
69834 26596 47013
Giải năm 9458
Giải sáu 6337 9996 3263
Giải bảy 679
Giải tám 99
Đầu Loto
0 03
1 17,13
2
3 31,34,37
4 44,42,42
5 57,58
6 63
7 73,79
8
9 96,96,96,99
Đuôi Loto
0
1 31
2 42,42
3 73,03,13,63
4 44,34
5
6 96,96,96
7 17,57,37
8 58
9 79,99
Kết quả Xổ số Bến Tre , soạn tin: XSBTR gửi 8193

Kết quả Xổ số Bến Tre, Thứ Ba 15/09/2020

Đặc biệt 078027
Giải nhất 30080
Giải nhì 30678
Giải ba 23069 71573
Giải tư 38825 91025 61038 43442
38346 30674 84033
Giải năm 1417
Giải sáu 8759 6615 3401
Giải bảy 167
Giải tám 04
Đầu Loto
0 01,04
1 17,15
2 27,25,25
3 38,33
4 42,46
5 59
6 69,67
7 78,73,74
8 80
9
Đuôi Loto
0 80
1 01
2 42
3 73,33
4 74,04
5 25,25,15
6 46
7 27,17,67
8 78,38
9 69,59
Kết quả Xổ số Bến Tre , soạn tin: XSBTR gửi 8193

Kết quả Xổ số Bến Tre, Thứ Ba 08/09/2020

Đặc biệt 984707
Giải nhất 29584
Giải nhì 25286
Giải ba 79584 06185
Giải tư 53207 47440 19420 70757
57345 34460 91030
Giải năm 7040
Giải sáu 8754 6408 2677
Giải bảy 604
Giải tám 84
Đầu Loto
0 07,07,08,04
1
2 20
3 30
4 40,45,40
5 57,54
6 60
7 77
8 84,86,84,85,84
9
Đuôi Loto
0 40,20,60,30,40
1
2
3
4 84,84,54,04,84
5 85,45
6 86
7 07,07,57,77
8 08
9
Kết quả Xổ số Bến Tre , soạn tin: XSBTR gửi 8193

Kết quả Xổ số Bến Tre, Thứ Ba 01/09/2020

Đặc biệt 033852
Giải nhất 31499
Giải nhì 53341
Giải ba 89918 59446
Giải tư 92622 16287 14783 85977
59697 66654 52629
Giải năm 3210
Giải sáu 8329 8179 7448
Giải bảy 183
Giải tám 12
Đầu Loto
0
1 18,10,12
2 22,29,29
3
4 41,46,48
5 52,54
6
7 77,79
8 87,83,83
9 99,97
Đuôi Loto
0 10
1 41
2 52,22,12
3 83,83
4 54
5
6 46
7 87,77,97
8 18,48
9 99,29,29,79
Kết quả Xổ số Bến Tre , soạn tin: XSBTR gửi 8193

Kết quả Xổ số Bến Tre, Thứ Ba 25/08/2020

Đặc biệt 009953
Giải nhất 36104
Giải nhì 50250
Giải ba 69582 73762
Giải tư 20146 73405 06319 77615
63715 07393 74113
Giải năm 3137
Giải sáu 2704 9018 5283
Giải bảy 084
Giải tám 28
Đầu Loto
0 04,05,04
1 19,15,15,13,18
2 28
3 37
4 46
5 53,50
6 62
7
8 82,83,84
9 93
Đuôi Loto
0 50
1
2 82,62
3 53,93,13,83
4 04,04,84
5 05,15,15
6 46
7 37
8 18,28
9 19
Kết quả Xổ số Bến Tre , soạn tin: XSBTR gửi 8193

Kết quả Xổ số Bến Tre, Thứ Ba 18/08/2020

Đặc biệt 875495
Giải nhất 25749
Giải nhì 49001
Giải ba 70848 18543
Giải tư 86973 01967 55039 20770
77273 09731 20230
Giải năm 2930
Giải sáu 7031 9337 6085
Giải bảy 151
Giải tám 50
Đầu Loto
0 01
1
2
3 39,31,30,30,31,37
4 49,48,43
5 51,50
6 67
7 73,70,73
8 85
9 95
Đuôi Loto
0 70,30,30,50
1 01,31,31,51
2
3 43,73,73
4
5 95,85
6
7 67,37
8 48
9 49,39
Kết quả Xổ số Bến Tre , soạn tin: XSBTR gửi 8193

Kết quả Xổ số Bến Tre, Thứ Ba 11/08/2020

Đặc biệt 944544
Giải nhất 09374
Giải nhì 38741
Giải ba 74862 76702
Giải tư 53520 71743 55849 51817
70718 89668 74049
Giải năm 0724
Giải sáu 5992 3729 1733
Giải bảy 549
Giải tám 99
Đầu Loto
0 02
1 17,18
2 20,24,29
3 33
4 44,41,43,49,49,49
5
6 62,68
7 74
8
9 92,99
Đuôi Loto
0 20
1 41
2 62,02,92
3 43,33
4 44,74,24
5
6
7 17
8 18,68
9 49,49,29,49,99
Kết quả Xổ số Bến Tre , soạn tin: XSBTR gửi 8193

Kết quả Xổ số Bến Tre, Thứ Ba 04/08/2020

Đặc biệt 791663
Giải nhất 28930
Giải nhì 76495
Giải ba 15772 78143
Giải tư 60013 29684 72238 13789
65235 83583 07015
Giải năm 6711
Giải sáu 7539 3102 8289
Giải bảy 700
Giải tám 44
Đầu Loto
0 02,00
1 13,15,11
2
3 30,38,35,39
4 43,44
5
6 63
7 72
8 84,89,83,89
9 95
Đuôi Loto
0 30,00
1 11
2 72,02
3 63,43,13,83
4 84,44
5 95,35,15
6
7
8 38
9 89,39,89
Kết quả Xổ số Bến Tre , soạn tin: XSBTR gửi 8193

Kết quả Xổ số Bến Tre, Thứ Ba 28/07/2020

Đặc biệt 619301
Giải nhất 39776
Giải nhì 04876
Giải ba 53765 73030
Giải tư 08022 52768 01832 87558
61831 55318 97337
Giải năm 1724
Giải sáu 3356 0152 5191
Giải bảy 680
Giải tám 10
Đầu Loto
0 01
1 18,10
2 22,24
3 30,32,31,37
4
5 58,56,52
6 65,68
7 76,76
8 80
9 91
Đuôi Loto
0 30,80,10
1 01,31,91
2 22,32,52
3
4 24
5 65
6 76,76,56
7 37
8 68,58,18
9
Kết quả Xổ số Bến Tre , soạn tin: XSBTR gửi 8193

Kết quả Xổ số Bến Tre, Thứ Ba 21/07/2020

Đặc biệt 637648
Giải nhất 14122
Giải nhì 21718
Giải ba 60322 65766
Giải tư 73929 87452 41462 27267
61874 84471 29126
Giải năm 6168
Giải sáu 8569 4067 9569
Giải bảy 866
Giải tám 46
Đầu Loto
0
1 18
2 22,22,29,26
3
4 48,46
5 52
6 66,62,67,68,69,67,69,66
7 74,71
8
9
Đuôi Loto
0
1 71
2 22,22,52,62
3
4 74
5
6 66,26,66,46
7 67,67
8 48,18,68
9 29,69,69
Kết quả Xổ số Bến Tre , soạn tin: XSBTR gửi 8193
BACK TO TOP