XSBTR - KẾT QUẢ XỔ SỐ BẾN TRE XSBTR - KẾT QUẢ XỔ SỐ BẾN TRE

Kết quả Xổ số Bến Tre, Thứ Ba 07/07/2020

Đặc biệt 543782
Giải nhất 38394
Giải nhì 05908
Giải ba 71597 06752
Giải tư 55268 85364 34827 29720
10986 08930 39109
Giải năm 9998
Giải sáu 8932 3159 7847
Giải bảy 624
Giải tám 80
Đầu Loto
0 08,09
1
2 27,20,24
3 30,32
4 47
5 52,59
6 68,64
7
8 82,86,80
9 94,97,98
Đuôi Loto
0 20,30,80
1
2 82,52,32
3
4 94,64,24
5
6 86
7 97,27,47
8 08,68,98
9 09,59
Kết quả Xổ số Bến Tre , soạn tin: XSBTR gửi 8193

Kết quả Xổ số Bến Tre, Thứ Ba 30/06/2020

Đặc biệt 275304
Giải nhất 66738
Giải nhì 82485
Giải ba 47217 31146
Giải tư 07967 34875 88516 46762
60379 60286 44095
Giải năm 2727
Giải sáu 5696 7015 8478
Giải bảy 540
Giải tám 96
Đầu Loto
0 04
1 17,16,15
2 27
3 38
4 46,40
5
6 67,62
7 75,79,78
8 85,86
9 95,96,96
Đuôi Loto
0 40
1
2 62
3
4 04
5 85,75,95,15
6 46,16,86,96,96
7 17,67,27
8 38,78
9 79
Kết quả Xổ số Bến Tre , soạn tin: XSBTR gửi 8193

Kết quả Xổ số Bến Tre, Thứ Ba 23/06/2020

Đặc biệt 699888
Giải nhất 23316
Giải nhì 00921
Giải ba 68952 68001
Giải tư 85958 26313 34637 20629
10202 47188 80760
Giải năm 1765
Giải sáu 5080 6056 5171
Giải bảy 795
Giải tám 42
Đầu Loto
0 01,02
1 16,13
2 21,29
3 37
4 42
5 52,58,56
6 60,65
7 71
8 88,88,80
9 95
Đuôi Loto
0 60,80
1 21,01,71
2 52,02,42
3 13
4
5 65,95
6 16,56
7 37
8 88,58,88
9 29
Kết quả Xổ số Bến Tre , soạn tin: XSBTR gửi 8193

Kết quả Xổ số Bến Tre, Thứ Ba 16/06/2020

Đặc biệt 713752
Giải nhất 01725
Giải nhì 88281
Giải ba 10999 42207
Giải tư 73355 56881 10029 88414
05295 12171 30600
Giải năm 4288
Giải sáu 4042 2015 3876
Giải bảy 369
Giải tám 40
Đầu Loto
0 07,00
1 14,15
2 25,29
3
4 42,40
5 52,55
6 69
7 71,76
8 81,81,88
9 99,95
Đuôi Loto
0 00,40
1 81,81,71
2 52,42
3
4 14
5 25,55,95,15
6 76
7 07
8 88
9 99,29,69
Kết quả Xổ số Bến Tre , soạn tin: XSBTR gửi 8193

Kết quả Xổ số Bến Tre, Thứ Ba 09/06/2020

Đặc biệt 810200
Giải nhất 03234
Giải nhì 93303
Giải ba 86652 00086
Giải tư 23968 11277 67915 19380
84642 06632 49226
Giải năm 5400
Giải sáu 9468 4096 0947
Giải bảy 391
Giải tám 02
Đầu Loto
0 00,03,00,02
1 15
2 26
3 34,32
4 42,47
5 52
6 68,68
7 77
8 86,80
9 96,91
Đuôi Loto
0 00,80,00
1 91
2 52,42,32,02
3 03
4 34
5 15
6 86,26,96
7 77,47
8 68,68
9
Kết quả Xổ số Bến Tre , soạn tin: XSBTR gửi 8193

Kết quả Xổ số Bến Tre, Thứ Ba 02/06/2020

Đặc biệt 483757
Giải nhất 18323
Giải nhì 27786
Giải ba 15426 42515
Giải tư 49668 53243 93046 09765
00874 75849 99031
Giải năm 3599
Giải sáu 6091 7867 8536
Giải bảy 381
Giải tám 50
Đầu Loto
0
1 15
2 23,26
3 31,36
4 43,46,49
5 57,50
6 68,65,67
7 74
8 86,81
9 99,91
Đuôi Loto
0 50
1 31,91,81
2
3 23,43
4 74
5 15,65
6 86,26,46,36
7 57,67
8 68
9 49,99
Kết quả Xổ số Bến Tre , soạn tin: XSBTR gửi 8193

Kết quả Xổ số Bến Tre, Thứ Ba 26/05/2020

Đặc biệt 155589
Giải nhất 35899
Giải nhì 35530
Giải ba 16634 37902
Giải tư 71139 19825 96649 35269
05143 50531 77167
Giải năm 7624
Giải sáu 9247 0025 9129
Giải bảy 153
Giải tám 07
Đầu Loto
0 02,07
1
2 25,24,25,29
3 30,34,39,31
4 49,43,47
5 53
6 69,67
7
8 89
9 99
Đuôi Loto
0 30
1 31
2 02
3 43,53
4 34,24
5 25,25
6
7 67,47,07
8
9 89,99,39,49,69,29
Kết quả Xổ số Bến Tre , soạn tin: XSBTR gửi 8193

Kết quả Xổ số Bến Tre, Thứ Ba 19/05/2020

Đặc biệt 925902
Giải nhất 39370
Giải nhì 29850
Giải ba 51159 70078
Giải tư 24311 53331 57466 65956
40933 21893 54441
Giải năm 1216
Giải sáu 3873 7337 7736
Giải bảy 046
Giải tám 14
Đầu Loto
0 02
1 11,16,14
2
3 31,33,37,36
4 41,46
5 50,59,56
6 66
7 70,78,73
8
9 93
Đuôi Loto
0 70,50
1 11,31,41
2 02
3 33,93,73
4 14
5
6 66,56,16,36,46
7 37
8 78
9 59
Kết quả Xổ số Bến Tre , soạn tin: XSBTR gửi 8193

Kết quả Xổ số Bến Tre, Thứ Ba 12/05/2020

Đặc biệt 308711
Giải nhất 55855
Giải nhì 57465
Giải ba 21230 39411
Giải tư 13047 43090 26266 40829
91436 26693 34607
Giải năm 2887
Giải sáu 0787 5496 7379
Giải bảy 467
Giải tám 84
Đầu Loto
0 07
1 11,11
2 29
3 30,36
4 47
5 55
6 65,66,67
7 79
8 87,87,84
9 90,93,96
Đuôi Loto
0 30,90
1 11,11
2
3 93
4 84
5 55,65
6 66,36,96
7 47,07,87,87,67
8
9 29,79
Kết quả Xổ số Bến Tre , soạn tin: XSBTR gửi 8193

Kết quả Xổ số Bến Tre, Thứ Ba 05/05/2020

Đặc biệt 956854
Giải nhất 11069
Giải nhì 13063
Giải ba 15071 70687
Giải tư 97651 68351 87359 43279
97644 70854 54643
Giải năm 3844
Giải sáu 6629 9906 4045
Giải bảy 054
Giải tám 06
Đầu Loto
0 06,06
1
2 29
3
4 44,43,44,45
5 54,51,51,59,54,54
6 69,63
7 71,79
8 87
9
Đuôi Loto
0
1 71,51,51
2
3 63,43
4 54,44,54,44,54
5 45
6 06,06
7 87
8
9 69,59,79,29
Kết quả Xổ số Bến Tre , soạn tin: XSBTR gửi 8193
BACK TO TOP