XSBTH - KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH THUẬN XSBTH - KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH THUẬN

Kết quả Xổ số Bình Thuận, Thứ Năm 16/01/2020

Đặc biệt 201398
Giải nhất 66016
Giải nhì 80812
Giải ba 77826 13461
Giải tư 20402 76800 96191 63547
67876 53787 16958
Giải năm 3189
Giải sáu 6402 1596 2813
Giải bảy 827
Giải tám 51
Đầu Loto
0 02,00,02
1 16,12,13
2 26,27
3
4 47
5 58,51
6 61
7 76
8 87,89
9 98,91,96
Đuôi Loto
0 00
1 61,91,51
2 12,02,02
3 13
4
5
6 16,26,76,96
7 47,87,27
8 98,58
9 89
Kết quả Xổ số Bình Thuận , soạn tin: XSBTH gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Thuận, Thứ Năm 09/01/2020

Đặc biệt 896922
Giải nhất 60435
Giải nhì 73488
Giải ba 96930 18371
Giải tư 85401 79701 90087 70072
14976 51238 13079
Giải năm 7602
Giải sáu 8287 1692 5855
Giải bảy 797
Giải tám 89
Đầu Loto
0 01,01,02
1
2 22
3 35,30,38
4
5 55
6
7 71,72,76,79
8 88,87,87,89
9 92,97
Đuôi Loto
0 30
1 71,01,01
2 22,72,02,92
3
4
5 35,55
6 76
7 87,87,97
8 88,38
9 79,89
Kết quả Xổ số Bình Thuận , soạn tin: XSBTH gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Thuận, Thứ Năm 02/01/2020

Đặc biệt 252800
Giải nhất 10437
Giải nhì 08161
Giải ba 74021 34040
Giải tư 91699 64153 68253 29905
56496 12725 13063
Giải năm 4163
Giải sáu 7896 5905 3780
Giải bảy 698
Giải tám 69
Đầu Loto
0 00,05,05
1
2 21,25
3 37
4 40
5 53,53
6 61,63,63,69
7
8 80
9 99,96,96,98
Đuôi Loto
0 00,40,80
1 61,21
2
3 53,53,63,63
4
5 05,25,05
6 96,96
7 37
8 98
9 99,69
Kết quả Xổ số Bình Thuận , soạn tin: XSBTH gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Thuận, Thứ Năm 26/12/2019

Đặc biệt 041933
Giải nhất 16636
Giải nhì 31114
Giải ba 45653 35002
Giải tư 90286 60451 94638 59682
62085 13580 84777
Giải năm 2430
Giải sáu 3288 1808 4676
Giải bảy 969
Giải tám 01
Đầu Loto
0 02,08,01
1 14
2
3 33,36,38,30
4
5 53,51
6 69
7 77,76
8 86,82,85,80,88
9
Đuôi Loto
0 80,30
1 51,01
2 02,82
3 33,53
4 14
5 85
6 36,86,76
7 77
8 38,88,08
9 69
Kết quả Xổ số Bình Thuận , soạn tin: XSBTH gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Thuận, Thứ Năm 19/12/2019

Đặc biệt 845811
Giải nhất 45360
Giải nhì 21795
Giải ba 03657 52313
Giải tư 68515 38740 52883 61693
94176 16486 66167
Giải năm 4743
Giải sáu 0203 2255 4423
Giải bảy 142
Giải tám 28
Đầu Loto
0 03
1 11,13,15
2 23,28
3
4 40,43,42
5 57,55
6 60,67
7 76
8 83,86
9 95,93
Đuôi Loto
0 60,40
1 11
2 42
3 13,83,93,43,03,23
4
5 95,15,55
6 76,86
7 57,67
8 28
9
Kết quả Xổ số Bình Thuận , soạn tin: XSBTH gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Thuận, Thứ Năm 12/12/2019

Đặc biệt 134753
Giải nhất 18676
Giải nhì 32667
Giải ba 73397 05402
Giải tư 66850 20579 08813 73803
78473 02017 91087
Giải năm 7762
Giải sáu 3350 4401 3374
Giải bảy 307
Giải tám 26
Đầu Loto
0 02,03,01,07
1 13,17
2 26
3
4
5 53,50,50
6 67,62
7 76,79,73,74
8 87
9 97
Đuôi Loto
0 50,50
1 01
2 02,62
3 53,13,03,73
4 74
5
6 76,26
7 67,97,17,87,07
8
9 79
Kết quả Xổ số Bình Thuận , soạn tin: XSBTH gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Thuận, Thứ Năm 05/12/2019

Đặc biệt 990387
Giải nhất 95306
Giải nhì 02680
Giải ba 66120 98432
Giải tư 21549 86284 96899 51022
32024 49841 67273
Giải năm 1037
Giải sáu 7867 2122 9613
Giải bảy 070
Giải tám 91
Đầu Loto
0 06
1 13
2 20,22,24,22
3 32,37
4 49,41
5
6 67
7 73,70
8 87,80,84
9 99,91
Đuôi Loto
0 80,20,70
1 41,91
2 32,22,22
3 73,13
4 84,24
5
6 06
7 87,37,67
8
9 49,99
Kết quả Xổ số Bình Thuận , soạn tin: XSBTH gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Thuận, Thứ Năm 28/11/2019

Đặc biệt 778880
Giải nhất 99014
Giải nhì 97469
Giải ba 27224 93498
Giải tư 07546 38318 55166 48600
02835 99130 07331
Giải năm 4335
Giải sáu 2477 0622 8702
Giải bảy 590
Giải tám 48
Đầu Loto
0 00,02
1 14,18
2 24,22
3 35,30,31,35
4 46,48
5
6 69,66
7 77
8 80
9 98,90
Đuôi Loto
0 80,00,30,90
1 31
2 22,02
3
4 14,24
5 35,35
6 46,66
7 77
8 98,18,48
9 69
Kết quả Xổ số Bình Thuận , soạn tin: XSBTH gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Thuận, Thứ Năm 21/11/2019

Đặc biệt 237384
Giải nhất 53085
Giải nhì 19930
Giải ba 53124 76641
Giải tư 45842 80373 17412 88313
76671 48329 68996
Giải năm 4561
Giải sáu 9729 3074 0316
Giải bảy 035
Giải tám 24
Đầu Loto
0
1 12,13,16
2 24,29,29,24
3 30,35
4 41,42
5
6 61
7 73,71,74
8 84,85
9 96
Đuôi Loto
0 30
1 41,71,61
2 42,12
3 73,13
4 84,24,74,24
5 85,35
6 96,16
7
8
9 29,29
Kết quả Xổ số Bình Thuận , soạn tin: XSBTH gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Thuận, Thứ Năm 14/11/2019

Đặc biệt 984756
Giải nhất 81204
Giải nhì 49367
Giải ba 07878 90745
Giải tư 25952 32701 74370 32213
93878 19359 37310
Giải năm 3249
Giải sáu 4346 5304 5968
Giải bảy 036
Giải tám 12
Đầu Loto
0 04,01,04
1 13,10,12
2
3 36
4 45,49,46
5 56,52,59
6 67,68
7 78,70,78
8
9
Đuôi Loto
0 70,10
1 01
2 52,12
3 13
4 04,04
5 45
6 56,46,36
7 67
8 78,78,68
9 59,49
Kết quả Xổ số Bình Thuận , soạn tin: XSBTH gửi 8193
BACK TO TOP