XSBTH - KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH THUẬN XSBTH - KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH THUẬN

Kết quả Xổ số Bình Thuận, Thứ Năm 25/02/2021

Đặc biệt 622893
Giải nhất 65620
Giải nhì 33806
Giải ba 75235 17265
Giải tư 73570 47098 37294 67190
97532 44748 39109
Giải năm 3513
Giải sáu 6570 4160 6155
Giải bảy 251
Giải tám 45
Đầu Loto
0 06,09
1 13
2 20
3 35,32
4 48,45
5 55,51
6 65,60
7 70,70
8
9 93,98,94,90
Đuôi Loto
0 20,70,90,70,60
1 51
2 32
3 93,13
4 94
5 35,65,55,45
6 06
7
8 98,48
9 09
Kết quả Xổ số Bình Thuận , soạn tin: XSBTH gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Thuận, Thứ Năm 18/02/2021

Đặc biệt 631152
Giải nhất 74709
Giải nhì 29546
Giải ba 52963 73526
Giải tư 86460 03118 77225 76036
58833 54127 80371
Giải năm 4939
Giải sáu 7809 1574 9641
Giải bảy 800
Giải tám 63
Đầu Loto
0 09,09,00
1 18
2 26,25,27
3 36,33,39
4 46,41
5 52
6 63,60,63
7 71,74
8
9
Đuôi Loto
0 60,00
1 71,41
2 52
3 63,33,63
4 74
5 25
6 46,26,36
7 27
8 18
9 09,39,09
Kết quả Xổ số Bình Thuận , soạn tin: XSBTH gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Thuận, Thứ Năm 11/02/2021

Đặc biệt 821132
Giải nhất 61396
Giải nhì 35796
Giải ba 66482 57151
Giải tư 23357 05673 32821 39742
72676 61561 61358
Giải năm 9885
Giải sáu 9595 8081 0291
Giải bảy 362
Giải tám 36
Đầu Loto
0
1
2 21
3 32,36
4 42
5 51,57,58
6 61,62
7 73,76
8 82,85,81
9 96,96,95,91
Đuôi Loto
0
1 51,21,61,81,91
2 32,82,42,62
3 73
4
5 85,95
6 96,96,76,36
7 57
8 58
9
Kết quả Xổ số Bình Thuận , soạn tin: XSBTH gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Thuận, Thứ Năm 04/02/2021

Đặc biệt 115548
Giải nhất 94736
Giải nhì 24585
Giải ba 57193 58313
Giải tư 44111 56039 13481 34864
34192 14884 35307
Giải năm 0257
Giải sáu 8319 2029 0509
Giải bảy 250
Giải tám 98
Đầu Loto
0 07,09
1 13,11,19
2 29
3 36,39
4 48
5 57,50
6 64
7
8 85,81,84
9 93,92,98
Đuôi Loto
0 50
1 11,81
2 92
3 93,13
4 64,84
5 85
6 36
7 07,57
8 48,98
9 39,19,29,09
Kết quả Xổ số Bình Thuận , soạn tin: XSBTH gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Thuận, Thứ Năm 28/01/2021

Đặc biệt 087866
Giải nhất 99850
Giải nhì 35416
Giải ba 31841 41511
Giải tư 16367 05730 07676 21310
64561 62097 33257
Giải năm 2474
Giải sáu 4764 2407 5239
Giải bảy 382
Giải tám 73
Đầu Loto
0 07
1 16,11,10
2
3 30,39
4 41
5 50,57
6 66,67,61,64
7 76,74,73
8 82
9 97
Đuôi Loto
0 50,30,10
1 41,11,61
2 82
3 73
4 74,64
5
6 66,16,76
7 67,97,57,07
8
9 39
Kết quả Xổ số Bình Thuận , soạn tin: XSBTH gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Thuận, Thứ Năm 21/01/2021

Đặc biệt 078424
Giải nhất 25519
Giải nhì 43569
Giải ba 61363 52013
Giải tư 25098 67033 43780 57451
00076 53263 28617
Giải năm 1054
Giải sáu 0587 8750 0323
Giải bảy 897
Giải tám 92
Đầu Loto
0
1 19,13,17
2 24,23
3 33
4
5 51,54,50
6 69,63,63
7 76
8 80,87
9 98,97,92
Đuôi Loto
0 80,50
1 51
2 92
3 63,13,33,63,23
4 24,54
5
6 76
7 17,87,97
8 98
9 19,69
Kết quả Xổ số Bình Thuận , soạn tin: XSBTH gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Thuận, Thứ Năm 14/01/2021

Đặc biệt 279246
Giải nhất 28749
Giải nhì 24725
Giải ba 63025 77287
Giải tư 84519 71645 72984 30876
59400 23476 67382
Giải năm 2075
Giải sáu 1602 1492 1300
Giải bảy 172
Giải tám 21
Đầu Loto
0 00,02,00
1 19
2 25,25,21
3
4 46,49,45
5
6
7 76,76,75,72
8 87,84,82
9 92
Đuôi Loto
0 00,00
1 21
2 82,02,92,72
3
4 84
5 25,25,45,75
6 46,76,76
7 87
8
9 49,19
Kết quả Xổ số Bình Thuận , soạn tin: XSBTH gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Thuận, Thứ Năm 07/01/2021

Đặc biệt 547067
Giải nhất 19605
Giải nhì 15270
Giải ba 91983 11426
Giải tư 26668 00582 11081 88908
72752 40509 75878
Giải năm 1174
Giải sáu 1511 7546 8604
Giải bảy 542
Giải tám 37
Đầu Loto
0 05,08,09,04
1 11
2 26
3 37
4 46,42
5 52
6 67,68
7 70,78,74
8 83,82,81
9
Đuôi Loto
0 70
1 81,11
2 82,52,42
3 83
4 74,04
5 05
6 26,46
7 67,37
8 68,08,78
9 09
Kết quả Xổ số Bình Thuận , soạn tin: XSBTH gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Thuận, Thứ Năm 31/12/2020

Đặc biệt 184618
Giải nhất 08137
Giải nhì 01640
Giải ba 85056 87215
Giải tư 65828 90200 15459 28849
06071 44962 72201
Giải năm 4164
Giải sáu 2773 1181 8686
Giải bảy 141
Giải tám 73
Đầu Loto
0 00,01
1 18,15
2 28
3 37
4 40,49,41
5 56,59
6 62,64
7 71,73,73
8 81,86
9
Đuôi Loto
0 40,00
1 71,01,81,41
2 62
3 73,73
4 64
5 15
6 56,86
7 37
8 18,28
9 59,49
Kết quả Xổ số Bình Thuận , soạn tin: XSBTH gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Thuận, Thứ Năm 24/12/2020

Đặc biệt 107174
Giải nhất 46416
Giải nhì 80905
Giải ba 26479 00449
Giải tư 07387 76999 65722 91326
10266 75259 44440
Giải năm 6577
Giải sáu 5159 0828 2095
Giải bảy 063
Giải tám 39
Đầu Loto
0 05
1 16
2 22,26,28
3 39
4 49,40
5 59,59
6 66,63
7 74,79,77
8 87
9 99,95
Đuôi Loto
0 40
1
2 22
3 63
4 74
5 05,95
6 16,26,66
7 87,77
8 28
9 79,49,99,59,59,39
Kết quả Xổ số Bình Thuận , soạn tin: XSBTH gửi 8193
BACK TO TOP