XSBTH - KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH THUẬN XSBTH - KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH THUẬN

Kết quả Xổ số Bình Thuận, Thứ Năm 02/07/2020

Đặc biệt 868838
Giải nhất 22761
Giải nhì 61739
Giải ba 61522 35868
Giải tư 90673 23824 59930 58343
73465 00258 54362
Giải năm 3714
Giải sáu 8440 9498 8035
Giải bảy 921
Giải tám 51
Đầu Loto
0
1 14
2 22,24,21
3 38,39,30,35
4 43,40
5 58,51
6 61,68,65,62
7 73
8
9 98
Đuôi Loto
0 30,40
1 61,21,51
2 22,62
3 73,43
4 24,14
5 65,35
6
7
8 38,68,58,98
9 39
Kết quả Xổ số Bình Thuận , soạn tin: XSBTH gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Thuận, Thứ Năm 25/06/2020

Đặc biệt 720594
Giải nhất 45591
Giải nhì 54272
Giải ba 30628 98373
Giải tư 23448 52856 36309 26279
54251 68857 67057
Giải năm 0956
Giải sáu 1946 5282 0460
Giải bảy 945
Giải tám 18
Đầu Loto
0 09
1 18
2 28
3
4 48,46,45
5 56,51,57,57,56
6 60
7 72,73,79
8 82
9 94,91
Đuôi Loto
0 60
1 91,51
2 72,82
3 73
4 94
5 45
6 56,56,46
7 57,57
8 28,48,18
9 09,79
Kết quả Xổ số Bình Thuận , soạn tin: XSBTH gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Thuận, Thứ Năm 18/06/2020

Đặc biệt 881465
Giải nhất 96331
Giải nhì 15677
Giải ba 99000 71088
Giải tư 25963 94847 01217 17791
70448 37479 48226
Giải năm 3253
Giải sáu 2879 6897 1774
Giải bảy 875
Giải tám 23
Đầu Loto
0 00
1 17
2 26,23
3 31
4 47,48
5 53
6 65,63
7 77,79,79,74,75
8 88
9 91,97
Đuôi Loto
0 00
1 31,91
2
3 63,53,23
4 74
5 65,75
6 26
7 77,47,17,97
8 88,48
9 79,79
Kết quả Xổ số Bình Thuận , soạn tin: XSBTH gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Thuận, Thứ Năm 11/06/2020

Đặc biệt 675905
Giải nhất 20043
Giải nhì 69332
Giải ba 92384 48463
Giải tư 25529 00474 49252 04837
32455 09291 93081
Giải năm 3455
Giải sáu 6639 0403 5796
Giải bảy 804
Giải tám 68
Đầu Loto
0 05,03,04
1
2 29
3 32,37,39
4 43
5 52,55,55
6 63,68
7 74
8 84,81
9 91,96
Đuôi Loto
0
1 91,81
2 32,52
3 43,63,03
4 84,74,04
5 05,55,55
6 96
7 37
8 68
9 29,39
Kết quả Xổ số Bình Thuận , soạn tin: XSBTH gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Thuận, Thứ Năm 04/06/2020

Đặc biệt 245334
Giải nhất 28725
Giải nhì 50092
Giải ba 43722 93216
Giải tư 41861 74412 37000 66944
84362 71981 56243
Giải năm 8507
Giải sáu 4698 2298 4005
Giải bảy 909
Giải tám 73
Đầu Loto
0 00,07,05,09
1 16,12
2 25,22
3 34
4 44,43
5
6 61,62
7 73
8 81
9 92,98,98
Đuôi Loto
0 00
1 61,81
2 92,22,12,62
3 43,73
4 34,44
5 25,05
6 16
7 07
8 98,98
9 09
Kết quả Xổ số Bình Thuận , soạn tin: XSBTH gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Thuận, Thứ Năm 28/05/2020

Đặc biệt 251284
Giải nhất 38878
Giải nhì 45171
Giải ba 11663 05003
Giải tư 90732 51673 90863 20188
47590 22794 09035
Giải năm 4151
Giải sáu 3825 1471 3891
Giải bảy 371
Giải tám 10
Đầu Loto
0 03
1 10
2 25
3 32,35
4
5 51
6 63,63
7 78,71,73,71,71
8 84,88
9 90,94,91
Đuôi Loto
0 90,10
1 71,51,71,91,71
2 32
3 63,03,73,63
4 84,94
5 35,25
6
7
8 78,88
9
Kết quả Xổ số Bình Thuận , soạn tin: XSBTH gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Thuận, Thứ Năm 21/05/2020

Đặc biệt 444737
Giải nhất 78959
Giải nhì 60916
Giải ba 07573 17259
Giải tư 11475 92097 83100 50243
40450 54856 84542
Giải năm 7363
Giải sáu 7506 6294 4107
Giải bảy 379
Giải tám 60
Đầu Loto
0 00,06,07
1 16
2
3 37
4 43,42
5 59,59,50,56
6 63,60
7 73,75,79
8
9 97,94
Đuôi Loto
0 00,50,60
1
2 42
3 73,43,63
4 94
5 75
6 16,56,06
7 37,97,07
8
9 59,59,79
Kết quả Xổ số Bình Thuận , soạn tin: XSBTH gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Thuận, Thứ Năm 14/05/2020

Đặc biệt 636732
Giải nhất 82506
Giải nhì 21005
Giải ba 95263 08176
Giải tư 77326 70053 69579 39842
56151 02859 98600
Giải năm 8451
Giải sáu 1402 4122 4065
Giải bảy 728
Giải tám 71
Đầu Loto
0 06,05,00,02
1
2 26,22,28
3 32
4 42
5 53,51,59,51
6 63,65
7 76,79,71
8
9
Đuôi Loto
0 00
1 51,51,71
2 32,42,02,22
3 63,53
4
5 05,65
6 06,76,26
7
8 28
9 79,59
Kết quả Xổ số Bình Thuận , soạn tin: XSBTH gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Thuận, Thứ Năm 07/05/2020

Đặc biệt 335885
Giải nhất 65019
Giải nhì 63249
Giải ba 01258 21071
Giải tư 55671 70990 13982 59464
37275 00040 87205
Giải năm 3165
Giải sáu 0128 9577 2162
Giải bảy 846
Giải tám 24
Đầu Loto
0 05
1 19
2 28,24
3
4 49,40,46
5 58
6 64,65,62
7 71,71,75,77
8 85,82
9 90
Đuôi Loto
0 90,40
1 71,71
2 82,62
3
4 64,24
5 85,75,05,65
6 46
7 77
8 58,28
9 19,49
Kết quả Xổ số Bình Thuận , soạn tin: XSBTH gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Thuận, Thứ Năm 30/04/2020

Đặc biệt 177799
Giải nhất 73713
Giải nhì 56192
Giải ba 92675 04764
Giải tư 98717 07418 02417 27221
89138 72581 88947
Giải năm 5684
Giải sáu 8709 6051 5209
Giải bảy 376
Giải tám 32
Đầu Loto
0 09,09
1 13,17,18,17
2 21
3 38,32
4 47
5 51
6 64
7 75,76
8 81,84
9 99,92
Đuôi Loto
0
1 21,81,51
2 92,32
3 13
4 64,84
5 75
6 76
7 17,17,47
8 18,38
9 99,09,09
Kết quả Xổ số Bình Thuận , soạn tin: XSBTH gửi 8193
BACK TO TOP