XSBTH - KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH THUẬN XSBTH - KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH THUẬN

Kết quả Xổ số Bình Thuận, Thứ Năm 24/09/2020

Đặc biệt 231487
Giải nhất 64216
Giải nhì 55973
Giải ba 33539 15988
Giải tư 82667 91773 99868 71136
25591 50939 78536
Giải năm 5373
Giải sáu 5638 8198 1963
Giải bảy 679
Giải tám 96
Đầu Loto
0
1 16
2
3 39,36,39,36,38
4
5
6 67,68,63
7 73,73,73,79
8 87,88
9 91,98,96
Đuôi Loto
0
1 91
2
3 73,73,73,63
4
5
6 16,36,36,96
7 87,67
8 88,68,38,98
9 39,39,79
Kết quả Xổ số Bình Thuận , soạn tin: XSBTH gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Thuận, Thứ Năm 17/09/2020

Đặc biệt 245936
Giải nhất 77754
Giải nhì 47607
Giải ba 53441 99508
Giải tư 83261 74107 75614 96700
02755 58763 33981
Giải năm 6183
Giải sáu 3894 3902 3005
Giải bảy 313
Giải tám 04
Đầu Loto
0 07,08,07,00,02,05,04
1 14,13
2
3 36
4 41
5 54,55
6 61,63
7
8 81,83
9 94
Đuôi Loto
0 00
1 41,61,81
2 02
3 63,83,13
4 54,14,94,04
5 55,05
6 36
7 07,07
8 08
9
Kết quả Xổ số Bình Thuận , soạn tin: XSBTH gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Thuận, Thứ Năm 10/09/2020

Đặc biệt 188923
Giải nhất 98345
Giải nhì 23893
Giải ba 19656 40163
Giải tư 03259 66757 71879 94280
49298 36575 67430
Giải năm 2087
Giải sáu 1606 6297 2273
Giải bảy 706
Giải tám 89
Đầu Loto
0 06,06
1
2 23
3 30
4 45
5 56,59,57
6 63
7 79,75,73
8 80,87,89
9 93,98,97
Đuôi Loto
0 80,30
1
2
3 23,93,63,73
4
5 45,75
6 56,06,06
7 57,87,97
8 98
9 59,79,89
Kết quả Xổ số Bình Thuận , soạn tin: XSBTH gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Thuận, Thứ Năm 03/09/2020

Đặc biệt 201108
Giải nhất 79912
Giải nhì 91095
Giải ba 22210 92015
Giải tư 22126 26362 54473 91944
27922 32463 79174
Giải năm 9615
Giải sáu 0353 6559 5988
Giải bảy 959
Giải tám 94
Đầu Loto
0 08
1 12,10,15,15
2 26,22
3
4 44
5 53,59,59
6 62,63
7 73,74
8 88
9 95,94
Đuôi Loto
0 10
1
2 12,62,22
3 73,63,53
4 44,74,94
5 95,15,15
6 26
7
8 08,88
9 59,59
Kết quả Xổ số Bình Thuận , soạn tin: XSBTH gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Thuận, Thứ Năm 27/08/2020

Đặc biệt 345448
Giải nhất 16936
Giải nhì 02314
Giải ba 43259 61428
Giải tư 82526 85134 57511 13115
16226 67801 06179
Giải năm 2854
Giải sáu 9557 9120 6468
Giải bảy 029
Giải tám 77
Đầu Loto
0 01
1 14,11,15
2 28,26,26,20,29
3 36,34
4 48
5 59,54,57
6 68
7 79,77
8
9
Đuôi Loto
0 20
1 11,01
2
3
4 14,34,54
5 15
6 36,26,26
7 57,77
8 48,28,68
9 59,79,29
Kết quả Xổ số Bình Thuận , soạn tin: XSBTH gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Thuận, Thứ Năm 20/08/2020

Đặc biệt 242082
Giải nhất 39033
Giải nhì 70004
Giải ba 84534 61212
Giải tư 60052 74565 58663 72980
32110 77139 39847
Giải năm 0111
Giải sáu 1811 0069 4076
Giải bảy 987
Giải tám 70
Đầu Loto
0 04
1 12,10,11,11
2
3 33,34,39
4 47
5 52
6 65,63,69
7 76,70
8 82,80,87
9
Đuôi Loto
0 80,10,70
1 11,11
2 82,12,52
3 33,63
4 04,34
5 65
6 76
7 47,87
8
9 39,69
Kết quả Xổ số Bình Thuận , soạn tin: XSBTH gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Thuận, Thứ Năm 13/08/2020

Đặc biệt 439016
Giải nhất 13754
Giải nhì 11474
Giải ba 81350 61759
Giải tư 95099 94750 73998 02532
15083 20818 52339
Giải năm 5652
Giải sáu 7569 5566 4245
Giải bảy 813
Giải tám 98
Đầu Loto
0
1 16,18,13
2
3 32,39
4 45
5 54,50,59,50,52
6 69,66
7 74
8 83
9 99,98,98
Đuôi Loto
0 50,50
1
2 32,52
3 83,13
4 54,74
5 45
6 16,66
7
8 98,18,98
9 59,99,39,69
Kết quả Xổ số Bình Thuận , soạn tin: XSBTH gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Thuận, Thứ Năm 06/08/2020

Đặc biệt 066008
Giải nhất 08900
Giải nhì 73569
Giải ba 48632 77284
Giải tư 07287 81558 06766 26172
72494 90377 53854
Giải năm 4148
Giải sáu 1712 0170 3655
Giải bảy 001
Giải tám 85
Đầu Loto
0 08,00,01
1 12
2
3 32
4 48
5 58,54,55
6 69,66
7 72,77,70
8 84,87,85
9 94
Đuôi Loto
0 00,70
1 01
2 32,72,12
3
4 84,94,54
5 55,85
6 66
7 87,77
8 08,58,48
9 69
Kết quả Xổ số Bình Thuận , soạn tin: XSBTH gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Thuận, Thứ Năm 30/07/2020

Đặc biệt 205085
Giải nhất 21233
Giải nhì 90179
Giải ba 25152 24194
Giải tư 45518 07891 21183 88221
34206 99628 17098
Giải năm 9304
Giải sáu 0497 9106 4491
Giải bảy 713
Giải tám 87
Đầu Loto
0 06,04,06
1 18,13
2 21,28
3 33
4
5 52
6
7 79
8 85,83,87
9 94,91,98,97,91
Đuôi Loto
0
1 91,21,91
2 52
3 33,83,13
4 94,04
5 85
6 06,06
7 97,87
8 18,28,98
9 79
Kết quả Xổ số Bình Thuận , soạn tin: XSBTH gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Thuận, Thứ Năm 23/07/2020

Đặc biệt 898948
Giải nhất 37166
Giải nhì 70361
Giải ba 03186 67427
Giải tư 59633 19001 34632 19395
30151 58157 39947
Giải năm 6442
Giải sáu 5827 4105 4619
Giải bảy 788
Giải tám 35
Đầu Loto
0 01,05
1 19
2 27,27
3 33,32,35
4 48,47,42
5 51,57
6 66,61
7
8 86,88
9 95
Đuôi Loto
0
1 61,01,51
2 32,42
3 33
4
5 95,05,35
6 66,86
7 27,57,47,27
8 48,88
9 19
Kết quả Xổ số Bình Thuận , soạn tin: XSBTH gửi 8193
BACK TO TOP