XSBTH - KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH THUẬN XSBTH - KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH THUẬN

Kết quả Xổ số Bình Thuận, Thứ Năm 15/08/2019

Đặc biệt 817779
Giải nhất 94531
Giải nhì 94358
Giải ba 22444 48046
Giải tư 76544 77627 29617 02294
02545 89124 74513
Giải năm 0474
Giải sáu 2844 6745 1434
Giải bảy 865
Giải tám 92
Đầu Loto
0
1 17,13
2 27,24
3 31,34
4 44,46,44,45,44,45
5 58
6 65
7 79,74
8
9 94,92
Đuôi Loto
0
1 31
2 92
3 13
4 44,44,94,24,74,44,34
5 45,45,65
6 46
7 27,17
8 58
9 79
Kết quả Xổ số Bình Thuận , soạn tin: XSBTH gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Thuận, Thứ Năm 08/08/2019

Đặc biệt 553796
Giải nhất 16817
Giải nhì 73800
Giải ba 23557 28371
Giải tư 61042 19691 62855 80377
05021 65349 81373
Giải năm 0244
Giải sáu 2121 8191 8747
Giải bảy 725
Giải tám 01
Đầu Loto
0 00,01
1 17
2 21,21,25
3
4 42,49,44,47
5 57,55
6
7 71,77,73
8
9 96,91,91
Đuôi Loto
0 00
1 71,91,21,21,91,01
2 42
3 73
4 44
5 55,25
6 96
7 17,57,77,47
8
9 49
Kết quả Xổ số Bình Thuận , soạn tin: XSBTH gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Thuận, Thứ Năm 01/08/2019

Đặc biệt 686849
Giải nhất 29477
Giải nhì 76506
Giải ba 45947 83496
Giải tư 01180 31943 92664 10269
49992 36830 72278
Giải năm 6462
Giải sáu 8903 6926 0097
Giải bảy 915
Giải tám 17
Đầu Loto
0 06,03
1 15,17
2 26
3 30
4 49,47,43
5
6 64,69,62
7 77,78
8 80
9 96,92,97
Đuôi Loto
0 80,30
1
2 92,62
3 43,03
4 64
5 15
6 06,96,26
7 77,47,97,17
8 78
9 49,69
Kết quả Xổ số Bình Thuận , soạn tin: XSBTH gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Thuận, Thứ Năm 25/07/2019

Đặc biệt 215893
Giải nhất 37744
Giải nhì 14477
Giải ba 42375 63950
Giải tư 75739 54748 74207 88163
81736 65505 41892
Giải năm 3372
Giải sáu 6326 8190 3503
Giải bảy 397
Giải tám 98
Đầu Loto
0 07,05,03
1
2 26
3 39,36
4 44,48
5 50
6 63
7 77,75,72
8
9 93,92,90,97,98
Đuôi Loto
0 50,90
1
2 92,72
3 93,63,03
4 44
5 75,05
6 36,26
7 77,07,97
8 48,98
9 39
Kết quả Xổ số Bình Thuận , soạn tin: XSBTH gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Thuận, Thứ Năm 18/07/2019

Đặc biệt 864234
Giải nhất 82428
Giải nhì 64990
Giải ba 54308 82813
Giải tư 74729 60351 92705 55868
36129 16969 09938
Giải năm 3297
Giải sáu 0733 7507 2925
Giải bảy 753
Giải tám 70
Đầu Loto
0 08,05,07
1 13
2 28,29,29,25
3 34,38,33
4
5 51,53
6 68,69
7 70
8
9 90,97
Đuôi Loto
0 90,70
1 51
2
3 13,33,53
4 34
5 05,25
6
7 97,07
8 28,08,68,38
9 29,29,69
Kết quả Xổ số Bình Thuận , soạn tin: XSBTH gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Thuận, Thứ Năm 11/07/2019

Đặc biệt 534691
Giải nhất 34797
Giải nhì 10353
Giải ba 23293 19532
Giải tư 24598 99390 32271 23405
13820 93205 92403
Giải năm 7886
Giải sáu 3320 3838 1319
Giải bảy 820
Giải tám 73
Đầu Loto
0 05,05,03
1 19
2 20,20,20
3 32,38
4
5 53
6
7 71,73
8 86
9 91,97,93,98,90
Đuôi Loto
0 90,20,20,20
1 91,71
2 32
3 53,93,03,73
4
5 05,05
6 86
7 97
8 98,38
9 19
Kết quả Xổ số Bình Thuận , soạn tin: XSBTH gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Thuận, Thứ Năm 04/07/2019

Đặc biệt 130862
Giải nhất 26820
Giải nhì 65040
Giải ba 39273 79315
Giải tư 59118 71548 22681 58554
85274 22488 52057
Giải năm 5978
Giải sáu 0677 7999 5681
Giải bảy 255
Giải tám 39
Đầu Loto
0
1 15,18
2 20
3 39
4 40,48
5 54,57,55
6 62
7 73,74,78,77
8 81,88,81
9 99
Đuôi Loto
0 20,40
1 81,81
2 62
3 73
4 54,74
5 15,55
6
7 57,77
8 18,48,88,78
9 99,39
Kết quả Xổ số Bình Thuận , soạn tin: XSBTH gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Thuận, Thứ Năm 27/06/2019

Đặc biệt 127572
Giải nhất 54096
Giải nhì 58594
Giải ba 43473 37766
Giải tư 23404 07289 52183 27470
17938 66124 74065
Giải năm 6127
Giải sáu 0110 7577 6650
Giải bảy 256
Giải tám 13
Đầu Loto
0 04
1 10,13
2 24,27
3 38
4
5 50,56
6 66,65
7 72,73,70,77
8 89,83
9 96,94
Đuôi Loto
0 70,10,50
1
2 72
3 73,83,13
4 94,04,24
5 65
6 96,66,56
7 27,77
8 38
9 89
Kết quả Xổ số Bình Thuận , soạn tin: XSBTH gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Thuận, Thứ Năm 20/06/2019

Đặc biệt 712517
Giải nhất 29347
Giải nhì 74954
Giải ba 78484 59807
Giải tư 11841 27292 07987 52484
36125 27446 88026
Giải năm 5568
Giải sáu 9822 4979 1880
Giải bảy 992
Giải tám 31
Đầu Loto
0 07
1 17
2 25,26,22
3 31
4 47,41,46
5 54
6 68
7 79
8 84,87,84,80
9 92,92
Đuôi Loto
0 80
1 41,31
2 92,22,92
3
4 54,84,84
5 25
6 46,26
7 17,47,07,87
8 68
9 79
Kết quả Xổ số Bình Thuận , soạn tin: XSBTH gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Thuận, Thứ Năm 13/06/2019

Đặc biệt 273879
Giải nhất 04297
Giải nhì 46792
Giải ba 70226 11947
Giải tư 54173 81371 73015 06981
86445 65891 64035
Giải năm 0241
Giải sáu 5469 2822 8441
Giải bảy 140
Giải tám 34
Đầu Loto
0
1 15
2 26,22
3 35,34
4 47,45,41,41,40
5
6 69
7 79,73,71
8 81
9 97,92,91
Đuôi Loto
0 40
1 71,81,91,41,41
2 92,22
3 73
4 34
5 15,45,35
6 26
7 97,47
8
9 79,69
Kết quả Xổ số Bình Thuận , soạn tin: XSBTH gửi 8193
BACK TO TOP