XSBTH - KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH THUẬN XSBTH - KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH THUẬN

Kết quả Xổ số Bình Thuận, Thứ Năm 26/11/2020

Đặc biệt 800244
Giải nhất 49342
Giải nhì 67946
Giải ba 22926 36972
Giải tư 75669 95104 85217 84170
17927 37775 07216
Giải năm 5487
Giải sáu 8703 6879 0814
Giải bảy 279
Giải tám 65
Đầu Loto
0 04,03
1 17,16,14
2 26,27
3
4 44,42,46
5
6 69,65
7 72,70,75,79,79
8 87
9
Đuôi Loto
0 70
1
2 42,72
3 03
4 44,04,14
5 75,65
6 46,26,16
7 17,27,87
8
9 69,79,79
Kết quả Xổ số Bình Thuận , soạn tin: XSBTH gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Thuận, Thứ Năm 19/11/2020

Đặc biệt 765131
Giải nhất 00793
Giải nhì 37469
Giải ba 45915 29607
Giải tư 32159 99673 71788 35886
80484 44241 82289
Giải năm 4542
Giải sáu 8454 7166 6955
Giải bảy 863
Giải tám 09
Đầu Loto
0 07,09
1 15
2
3 31
4 41,42
5 59,54,55
6 69,66,63
7 73
8 88,86,84,89
9 93
Đuôi Loto
0
1 31,41
2 42
3 93,73,63
4 84,54
5 15,55
6 86,66
7 07
8 88
9 69,59,89,09
Kết quả Xổ số Bình Thuận , soạn tin: XSBTH gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Thuận, Thứ Năm 12/11/2020

Đặc biệt 873143
Giải nhất 79901
Giải nhì 47784
Giải ba 24766 58534
Giải tư 75782 37820 99611 53802
42872 11659 72303
Giải năm 4640
Giải sáu 9550 0806 6786
Giải bảy 434
Giải tám 24
Đầu Loto
0 01,02,03,06
1 11
2 20,24
3 34,34
4 43,40
5 59,50
6 66
7 72
8 84,82,86
9
Đuôi Loto
0 20,40,50
1 01,11
2 82,02,72
3 43,03
4 84,34,34,24
5
6 66,06,86
7
8
9 59
Kết quả Xổ số Bình Thuận , soạn tin: XSBTH gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Thuận, Thứ Năm 05/11/2020

Đặc biệt 557848
Giải nhất 26050
Giải nhì 16606
Giải ba 10382 58597
Giải tư 92711 18151 21797 47788
95230 24763 35123
Giải năm 7796
Giải sáu 4425 7842 3526
Giải bảy 178
Giải tám 83
Đầu Loto
0 06
1 11
2 23,25,26
3 30
4 48,42
5 50,51
6 63
7 78
8 82,88,83
9 97,97,96
Đuôi Loto
0 50,30
1 11,51
2 82,42
3 63,23,83
4
5 25
6 06,96,26
7 97,97
8 48,88,78
9
Kết quả Xổ số Bình Thuận , soạn tin: XSBTH gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Thuận, Thứ Năm 29/10/2020

Đặc biệt 351713
Giải nhất 47214
Giải nhì 72540
Giải ba 83170 20120
Giải tư 53845 45301 23660 99310
45181 36849 74390
Giải năm 4771
Giải sáu 3798 3477 0871
Giải bảy 166
Giải tám 84
Đầu Loto
0 01
1 13,14,10
2 20
3
4 40,45,49
5
6 60,66
7 70,71,77,71
8 81,84
9 90,98
Đuôi Loto
0 40,70,20,60,10,90
1 01,81,71,71
2
3 13
4 14,84
5 45
6 66
7 77
8 98
9 49
Kết quả Xổ số Bình Thuận , soạn tin: XSBTH gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Thuận, Thứ Năm 22/10/2020

Đặc biệt 395251
Giải nhất 20476
Giải nhì 90965
Giải ba 75877 06144
Giải tư 19837 40359 12160 37877
05802 70886 73399
Giải năm 4053
Giải sáu 6208 7696 1335
Giải bảy 284
Giải tám 93
Đầu Loto
0 02,08
1
2
3 37,35
4 44
5 51,59,53
6 65,60
7 76,77,77
8 86,84
9 99,96,93
Đuôi Loto
0 60
1 51
2 02
3 53,93
4 44,84
5 65,35
6 76,86,96
7 77,37,77
8 08
9 59,99
Kết quả Xổ số Bình Thuận , soạn tin: XSBTH gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Thuận, Thứ Năm 15/10/2020

Đặc biệt 918227
Giải nhất 50760
Giải nhì 84773
Giải ba 11931 60846
Giải tư 88095 64260 13324 00610
26633 44668 12969
Giải năm 8689
Giải sáu 5821 2793 9588
Giải bảy 342
Giải tám 33
Đầu Loto
0
1 10
2 27,24,21
3 31,33,33
4 46,42
5
6 60,60,68,69
7 73
8 89,88
9 95,93
Đuôi Loto
0 60,60,10
1 31,21
2 42
3 73,33,93,33
4 24
5 95
6 46
7 27
8 68,88
9 69,89
Kết quả Xổ số Bình Thuận , soạn tin: XSBTH gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Thuận, Thứ Năm 08/10/2020

Đặc biệt 528144
Giải nhất 64543
Giải nhì 95061
Giải ba 05902 78221
Giải tư 00899 64495 73554 62831
74899 56826 09682
Giải năm 6757
Giải sáu 5841 0703 0909
Giải bảy 980
Giải tám 23
Đầu Loto
0 02,03,09
1
2 21,26,23
3 31
4 44,43,41
5 54,57
6 61
7
8 82,80
9 99,95,99
Đuôi Loto
0 80
1 61,21,31,41
2 02,82
3 43,03,23
4 44,54
5 95
6 26
7 57
8
9 99,99,09
Kết quả Xổ số Bình Thuận , soạn tin: XSBTH gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Thuận, Thứ Năm 01/10/2020

Đặc biệt 627304
Giải nhất 07049
Giải nhì 76342
Giải ba 40685 31386
Giải tư 61753 85489 92756 80204
28750 08782 94199
Giải năm 4366
Giải sáu 4850 0701 8949
Giải bảy 903
Giải tám 58
Đầu Loto
0 04,04,01,03
1
2
3
4 49,42,49
5 53,56,50,50,58
6 66
7
8 85,86,89,82
9 99
Đuôi Loto
0 50,50
1 01
2 42,82
3 53,03
4 04,04
5 85
6 86,56,66
7
8 58
9 49,89,99,49
Kết quả Xổ số Bình Thuận , soạn tin: XSBTH gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Thuận, Thứ Năm 24/09/2020

Đặc biệt 231487
Giải nhất 64216
Giải nhì 55973
Giải ba 33539 15988
Giải tư 82667 91773 99868 71136
25591 50939 78536
Giải năm 5373
Giải sáu 5638 8198 1963
Giải bảy 679
Giải tám 96
Đầu Loto
0
1 16
2
3 39,36,39,36,38
4
5
6 67,68,63
7 73,73,73,79
8 87,88
9 91,98,96
Đuôi Loto
0
1 91
2
3 73,73,73,63
4
5
6 16,36,36,96
7 87,67
8 88,68,38,98
9 39,39,79
Kết quả Xổ số Bình Thuận , soạn tin: XSBTH gửi 8193
BACK TO TOP