XSBP - KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH PHƯỚC XSBP - KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH PHƯỚC

Kết quả Xổ số Bình Phước, Thứ Bảy 16/03/2019

Đặc biệt 502257
Giải nhất 23319
Giải nhì 56329
Giải ba 27549 47748
Giải tư 84553 27255 79385 78395
21850 69623 13467
Giải năm 8061
Giải sáu 0260 6645 6938
Giải bảy 938
Giải tám 89
Đầu Loto
0
1 19
2 29,23
3 38,38
4 49,48,45
5 57,53,55,50
6 67,61,60
7
8 85,89
9 95
Đuôi Loto
0 50,60
1 61
2
3 53,23
4
5 55,85,95,45
6
7 57,67
8 48,38,38
9 19,29,49,89
Kết quả Xổ số Bình Phước , soạn tin: XSBP gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Phước, Thứ Bảy 09/03/2019

Đặc biệt 680435
Giải nhất 40839
Giải nhì 85654
Giải ba 71119 27155
Giải tư 20872 96429 94411 41527
55219 08822 19571
Giải năm 4144
Giải sáu 3783 2493 8181
Giải bảy 256
Giải tám 72
Đầu Loto
0
1 19,11,19
2 29,27,22
3 35,39
4 44
5 54,55,56
6
7 72,71,72
8 83,81
9 93
Đuôi Loto
0
1 11,71,81
2 72,22,72
3 83,93
4 54,44
5 35,55
6 56
7 27
8
9 39,19,29,19
Kết quả Xổ số Bình Phước , soạn tin: XSBP gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Phước, Thứ Bảy 02/03/2019

Đặc biệt 688017
Giải nhất 74735
Giải nhì 17910
Giải ba 12118 57873
Giải tư 02936 88490 84527 93008
94710 81356 97701
Giải năm 3129
Giải sáu 1662 9542 1958
Giải bảy 165
Giải tám 27
Đầu Loto
0 08,01
1 17,10,18,10
2 27,29,27
3 35,36
4 42
5 56,58
6 62,65
7 73
8
9 90
Đuôi Loto
0 10,90,10
1 01
2 62,42
3 73
4
5 35,65
6 36,56
7 17,27,27
8 18,08,58
9 29
Kết quả Xổ số Bình Phước , soạn tin: XSBP gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Phước, Thứ Bảy 23/02/2019

Đặc biệt 337221
Giải nhất 06299
Giải nhì 40260
Giải ba 35215 32107
Giải tư 54652 13461 32928 11728
57380 28368 91334
Giải năm 6507
Giải sáu 0255 8971 9760
Giải bảy 640
Giải tám 40
Đầu Loto
0 07,07
1 15
2 21,28,28
3 34
4 40,40
5 52,55
6 60,61,68,60
7 71
8 80
9 99
Đuôi Loto
0 60,80,60,40,40
1 21,61,71
2 52
3
4 34
5 15,55
6
7 07,07
8 28,28,68
9 99
Kết quả Xổ số Bình Phước , soạn tin: XSBP gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Phước, Thứ Bảy 16/02/2019

Đặc biệt 954909
Giải nhất 92076
Giải nhì 57433
Giải ba 31767 33036
Giải tư 89319 66505 86830 32142
66429 21909 52492
Giải năm 6428
Giải sáu 7383 0821 7052
Giải bảy 217
Giải tám 48
Đầu Loto
0 09,05,09
1 19,17
2 29,28,21
3 33,36,30
4 42,48
5 52
6 67
7 76
8 83
9 92
Đuôi Loto
0 30
1 21
2 42,92,52
3 33,83
4
5 05
6 76,36
7 67,17
8 28,48
9 09,19,29,09
Kết quả Xổ số Bình Phước , soạn tin: XSBP gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Phước, Thứ Bảy 09/02/2019

Đặc biệt 695366
Giải nhất 24501
Giải nhì 80782
Giải ba 82120 81289
Giải tư 03546 03279 71845 44080
21920 58172 15750
Giải năm 2192
Giải sáu 5768 0622 5635
Giải bảy 531
Giải tám 05
Đầu Loto
0 01,05
1
2 20,20,22
3 35,31
4 46,45
5 50
6 66,68
7 79,72
8 82,89,80
9 92
Đuôi Loto
0 20,80,20,50
1 01,31
2 82,72,92,22
3
4
5 45,35,05
6 66,46
7
8 68
9 89,79
Kết quả Xổ số Bình Phước , soạn tin: XSBP gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Phước, Thứ Bảy 02/02/2019

Đặc biệt 874804
Giải nhất 90526
Giải nhì 47795
Giải ba 53522 91881
Giải tư 64662 26510 08289 52449
79373 90680 66766
Giải năm 9204
Giải sáu 6547 7429 0550
Giải bảy 845
Giải tám 41
Đầu Loto
0 04,04
1 10
2 26,22,29
3
4 49,47,45,41
5 50
6 62,66
7 73
8 81,89,80
9 95
Đuôi Loto
0 10,80,50
1 81,41
2 22,62
3 73
4 04,04
5 95,45
6 26,66
7 47
8
9 89,49,29
Kết quả Xổ số Bình Phước , soạn tin: XSBP gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Phước, Thứ Bảy 26/01/2019

Đặc biệt 026159
Giải nhất 24042
Giải nhì 23701
Giải ba 65684 68296
Giải tư 98089 72079 13925 08796
09804 68603 84188
Giải năm 5671
Giải sáu 0722 6351 4885
Giải bảy 804
Giải tám 06
Đầu Loto
0 01,04,03,04,06
1
2 25,22
3
4 42
5 59,51
6
7 79,71
8 84,89,88,85
9 96,96
Đuôi Loto
0
1 01,71,51
2 42,22
3 03
4 84,04,04
5 25,85
6 96,96,06
7
8 88
9 59,89,79
Kết quả Xổ số Bình Phước , soạn tin: XSBP gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Phước, Thứ Bảy 19/01/2019

Đặc biệt 033769
Giải nhất 59762
Giải nhì 61703
Giải ba 56452 41362
Giải tư 64485 29179 92495 53201
75001 29650 37016
Giải năm 8060
Giải sáu 5397 2357 6295
Giải bảy 609
Giải tám 29
Đầu Loto
0 03,01,01,09
1 16
2 29
3
4
5 52,50,57
6 69,62,62,60
7 79
8 85
9 95,97,95
Đuôi Loto
0 50,60
1 01,01
2 62,52,62
3 03
4
5 85,95,95
6 16
7 97,57
8
9 69,79,09,29
Kết quả Xổ số Bình Phước , soạn tin: XSBP gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Phước, Thứ Bảy 12/01/2019

Đặc biệt 332059
Giải nhất 44916
Giải nhì 19108
Giải ba 15478 41043
Giải tư 78496 16324 92989 96661
87839 35232 68266
Giải năm 6073
Giải sáu 7840 9617 3138
Giải bảy 341
Giải tám 89
Đầu Loto
0 08
1 16,17
2 24
3 39,32,38
4 43,40,41
5 59
6 61,66
7 78,73
8 89,89
9 96
Đuôi Loto
0 40
1 61,41
2 32
3 43,73
4 24
5
6 16,96,66
7 17
8 08,78,38
9 59,89,39,89
Kết quả Xổ số Bình Phước , soạn tin: XSBP gửi 8193
BACK TO TOP