XSBP - KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH PHƯỚC XSBP - KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH PHƯỚC

Kết quả Xổ số Bình Phước, Thứ Bảy 04/07/2020

Đặc biệt 461847
Giải nhất 52305
Giải nhì 41302
Giải ba 24120 72618
Giải tư 01053 39037 33842 14039
30082 60795 07551
Giải năm 9929
Giải sáu 1705 3902 4644
Giải bảy 304
Giải tám 92
Đầu Loto
0 05,02,05,02,04
1 18
2 20,29
3 37,39
4 47,42,44
5 53,51
6
7
8 82
9 95,92
Đuôi Loto
0 20
1 51
2 02,42,82,02,92
3 53
4 44,04
5 05,95,05
6
7 47,37
8 18
9 39,29
Kết quả Xổ số Bình Phước , soạn tin: XSBP gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Phước, Thứ Bảy 27/06/2020

Đặc biệt 840226
Giải nhất 30033
Giải nhì 64097
Giải ba 38522 16960
Giải tư 12240 68648 09533 41999
72480 97320 21722
Giải năm 2695
Giải sáu 7468 9559 1481
Giải bảy 225
Giải tám 12
Đầu Loto
0
1 12
2 26,22,20,22,25
3 33,33
4 40,48
5 59
6 60,68
7
8 80,81
9 97,99,95
Đuôi Loto
0 60,40,80,20
1 81
2 22,22,12
3 33,33
4
5 95,25
6 26
7 97
8 48,68
9 99,59
Kết quả Xổ số Bình Phước , soạn tin: XSBP gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Phước, Thứ Bảy 20/06/2020

Đặc biệt 882594
Giải nhất 60190
Giải nhì 79560
Giải ba 86887 22467
Giải tư 06575 79667 80533 23249
69303 97454 60150
Giải năm 7216
Giải sáu 3541 5565 3272
Giải bảy 629
Giải tám 40
Đầu Loto
0 03
1 16
2 29
3 33
4 49,41,40
5 54,50
6 60,67,67,65
7 75,72
8 87
9 94,90
Đuôi Loto
0 90,60,50,40
1 41
2 72
3 33,03
4 94,54
5 75,65
6 16
7 87,67,67
8
9 49,29
Kết quả Xổ số Bình Phước , soạn tin: XSBP gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Phước, Thứ Bảy 13/06/2020

Đặc biệt 029637
Giải nhất 36345
Giải nhì 22490
Giải ba 13624 27250
Giải tư 04620 30508 10224 51053
45459 05987 23464
Giải năm 7535
Giải sáu 5834 6979 7012
Giải bảy 989
Giải tám 73
Đầu Loto
0 08
1 12
2 24,20,24
3 37,35,34
4 45
5 50,53,59
6 64
7 79,73
8 87,89
9 90
Đuôi Loto
0 90,50,20
1
2 12
3 53,73
4 24,24,64,34
5 45,35
6
7 37,87
8 08
9 59,79,89
Kết quả Xổ số Bình Phước , soạn tin: XSBP gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Phước, Thứ Bảy 06/06/2020

Đặc biệt 794044
Giải nhất 99047
Giải nhì 84418
Giải ba 51549 60620
Giải tư 37770 84196 17085 38798
52648 10101 67319
Giải năm 4404
Giải sáu 8090 1711 2502
Giải bảy 341
Giải tám 27
Đầu Loto
0 01,04,02
1 18,19,11
2 20,27
3
4 44,47,49,48,41
5
6
7 70
8 85
9 96,98,90
Đuôi Loto
0 20,70,90
1 01,11,41
2 02
3
4 44,04
5 85
6 96
7 47,27
8 18,98,48
9 49,19
Kết quả Xổ số Bình Phước , soạn tin: XSBP gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Phước, Thứ Bảy 30/05/2020

Đặc biệt 541505
Giải nhất 97635
Giải nhì 57774
Giải ba 89768 33039
Giải tư 32444 49492 59513 42489
35904 16236 31932
Giải năm 7244
Giải sáu 6275 8105 4983
Giải bảy 044
Giải tám 23
Đầu Loto
0 05,04,05
1 13
2 23
3 35,39,36,32
4 44,44,44
5
6 68
7 74,75
8 89,83
9 92
Đuôi Loto
0
1
2 92,32
3 13,83,23
4 74,44,04,44,44
5 05,35,75,05
6 36
7
8 68
9 39,89
Kết quả Xổ số Bình Phước , soạn tin: XSBP gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Phước, Thứ Bảy 23/05/2020

Đặc biệt 313812
Giải nhất 05215
Giải nhì 99679
Giải ba 11614 35191
Giải tư 03603 01833 23021 17785
12563 28957 96922
Giải năm 1680
Giải sáu 6806 8580 6261
Giải bảy 946
Giải tám 79
Đầu Loto
0 03,06
1 12,15,14
2 21,22
3 33
4 46
5 57
6 63,61
7 79,79
8 85,80,80
9 91
Đuôi Loto
0 80,80
1 91,21,61
2 12,22
3 03,33,63
4 14
5 15,85
6 06,46
7 57
8
9 79,79
Kết quả Xổ số Bình Phước , soạn tin: XSBP gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Phước, Thứ Bảy 16/05/2020

Đặc biệt 278080
Giải nhất 69402
Giải nhì 90083
Giải ba 75700 21283
Giải tư 60429 62332 13220 38119
80905 77253 56832
Giải năm 1326
Giải sáu 7922 6086 4047
Giải bảy 710
Giải tám 59
Đầu Loto
0 02,00,05
1 19,10
2 29,20,26,22
3 32,32
4 47
5 53,59
6
7
8 80,83,83,86
9
Đuôi Loto
0 80,00,20,10
1
2 02,32,32,22
3 83,83,53
4
5 05
6 26,86
7 47
8
9 29,19,59
Kết quả Xổ số Bình Phước , soạn tin: XSBP gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Phước, Thứ Bảy 09/05/2020

Đặc biệt 619429
Giải nhất 97078
Giải nhì 14317
Giải ba 54663 91439
Giải tư 92770 73603 84996 72564
60601 11136 21205
Giải năm 5226
Giải sáu 3277 9738 9908
Giải bảy 955
Giải tám 43
Đầu Loto
0 03,01,05,08
1 17
2 29,26
3 39,36,38
4 43
5 55
6 63,64
7 78,70,77
8
9 96
Đuôi Loto
0 70
1 01
2
3 63,03,43
4 64
5 05,55
6 96,36,26
7 17,77
8 78,38,08
9 29,39
Kết quả Xổ số Bình Phước , soạn tin: XSBP gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Phước, Thứ Bảy 02/05/2020

Đặc biệt 772297
Giải nhất 49178
Giải nhì 18345
Giải ba 94115 33961
Giải tư 69390 46048 71133 17280
54810 19704 73788
Giải năm 1474
Giải sáu 4936 7238 6557
Giải bảy 022
Giải tám 51
Đầu Loto
0 04
1 15,10
2 22
3 33,36,38
4 45,48
5 57,51
6 61
7 78,74
8 80,88
9 97,90
Đuôi Loto
0 90,80,10
1 61,51
2 22
3 33
4 04,74
5 45,15
6 36
7 97,57
8 78,48,88,38
9
Kết quả Xổ số Bình Phước , soạn tin: XSBP gửi 8193
BACK TO TOP