XSBP - KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH PHƯỚC XSBP - KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH PHƯỚC

Kết quả Xổ số Bình Phước, Thứ Bảy 18/01/2020

Đặc biệt 131804
Giải nhất 80901
Giải nhì 60038
Giải ba 23652 19185
Giải tư 51136 73179 79232 45084
70327 51913 35790
Giải năm 8682
Giải sáu 3323 9199 1518
Giải bảy 996
Giải tám 41
Đầu Loto
0 04,01
1 13,18
2 27,23
3 38,36,32
4 41
5 52
6
7 79
8 85,84,82
9 90,99,96
Đuôi Loto
0 90
1 01,41
2 52,32,82
3 13,23
4 04,84
5 85
6 36,96
7 27
8 38,18
9 79,99
Kết quả Xổ số Bình Phước , soạn tin: XSBP gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Phước, Thứ Bảy 11/01/2020

Đặc biệt 043635
Giải nhất 32767
Giải nhì 18103
Giải ba 28623 08985
Giải tư 16776 52068 22828 83689
88881 94160 59283
Giải năm 6817
Giải sáu 6173 4529 8741
Giải bảy 857
Giải tám 17
Đầu Loto
0 03
1 17,17
2 23,28,29
3 35
4 41
5 57
6 67,68,60
7 76,73
8 85,89,81,83
9
Đuôi Loto
0 60
1 81,41
2
3 03,23,83,73
4
5 35,85
6 76
7 67,17,57,17
8 68,28
9 89,29
Kết quả Xổ số Bình Phước , soạn tin: XSBP gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Phước, Thứ Bảy 04/01/2020

Đặc biệt 503775
Giải nhất 64421
Giải nhì 00466
Giải ba 69689 93436
Giải tư 11456 47691 14635 20647
18824 83098 82212
Giải năm 6237
Giải sáu 3179 7713 6594
Giải bảy 350
Giải tám 03
Đầu Loto
0 03
1 12,13
2 21,24
3 36,35,37
4 47
5 56,50
6 66
7 75,79
8 89
9 91,98,94
Đuôi Loto
0 50
1 21,91
2 12
3 13,03
4 24,94
5 75,35
6 66,36,56
7 47,37
8 98
9 89,79
Kết quả Xổ số Bình Phước , soạn tin: XSBP gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Phước, Thứ Bảy 28/12/2019

Đặc biệt 504096
Giải nhất 18442
Giải nhì 91482
Giải ba 32255 19753
Giải tư 14602 21048 14654 93408
96000 96460 26766
Giải năm 6320
Giải sáu 7480 7890 4667
Giải bảy 569
Giải tám 77
Đầu Loto
0 02,08,00
1
2 20
3
4 42,48
5 55,53,54
6 60,66,67,69
7 77
8 82,80
9 96,90
Đuôi Loto
0 00,60,20,80,90
1
2 42,82,02
3 53
4 54
5 55
6 96,66
7 67,77
8 48,08
9 69
Kết quả Xổ số Bình Phước , soạn tin: XSBP gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Phước, Thứ Bảy 21/12/2019

Đặc biệt 186015
Giải nhất 82983
Giải nhì 00153
Giải ba 32935 00230
Giải tư 94971 96979 31120 10281
63393 39794 68711
Giải năm 5450
Giải sáu 2615 8416 4186
Giải bảy 248
Giải tám 80
Đầu Loto
0
1 15,11,15,16
2 20
3 35,30
4 48
5 53,50
6
7 71,79
8 83,81,86,80
9 93,94
Đuôi Loto
0 30,20,50,80
1 71,81,11
2
3 83,53,93
4 94
5 15,35,15
6 16,86
7
8 48
9 79
Kết quả Xổ số Bình Phước , soạn tin: XSBP gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Phước, Thứ Bảy 14/12/2019

Đặc biệt 299264
Giải nhất 06567
Giải nhì 30217
Giải ba 81007 22837
Giải tư 49180 90420 60055 60729
50068 73711 84044
Giải năm 9431
Giải sáu 5147 4298 5648
Giải bảy 353
Giải tám 07
Đầu Loto
0 07,07
1 17,11
2 20,29
3 37,31
4 44,47,48
5 55,53
6 64,67,68
7
8 80
9 98
Đuôi Loto
0 80,20
1 11,31
2
3 53
4 64,44
5 55
6
7 67,17,07,37,47,07
8 68,98,48
9 29
Kết quả Xổ số Bình Phước , soạn tin: XSBP gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Phước, Thứ Bảy 07/12/2019

Đặc biệt 717295
Giải nhất 47714
Giải nhì 62356
Giải ba 32071 31700
Giải tư 12917 62838 78805 37159
31373 10246 50948
Giải năm 1941
Giải sáu 6562 6634 4745
Giải bảy 448
Giải tám 01
Đầu Loto
0 00,05,01
1 14,17
2
3 38,34
4 46,48,41,45,48
5 56,59
6 62
7 71,73
8
9 95
Đuôi Loto
0 00
1 71,41,01
2 62
3 73
4 14,34
5 95,05,45
6 56,46
7 17
8 38,48,48
9 59
Kết quả Xổ số Bình Phước , soạn tin: XSBP gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Phước, Thứ Bảy 30/11/2019

Đặc biệt 373937
Giải nhất 00659
Giải nhì 00693
Giải ba 81348 05683
Giải tư 03520 69846 23391 88974
98301 42168 06654
Giải năm 1761
Giải sáu 0777 5371 6361
Giải bảy 551
Giải tám 94
Đầu Loto
0 01
1
2 20
3 37
4 48,46
5 59,54,51
6 68,61,61
7 74,77,71
8 83
9 93,91,94
Đuôi Loto
0 20
1 91,01,61,71,61,51
2
3 93,83
4 74,54,94
5
6 46
7 37,77
8 48,68
9 59
Kết quả Xổ số Bình Phước , soạn tin: XSBP gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Phước, Thứ Bảy 23/11/2019

Đặc biệt 719456
Giải nhất 01068
Giải nhì 72902
Giải ba 15253 65546
Giải tư 06245 95899 98438 84148
97885 61446 52103
Giải năm 8687
Giải sáu 6949 2051 6358
Giải bảy 108
Giải tám 24
Đầu Loto
0 02,03,08
1
2 24
3 38
4 46,45,48,46,49
5 56,53,51,58
6 68
7
8 85,87
9 99
Đuôi Loto
0
1 51
2 02
3 53,03
4 24
5 45,85
6 56,46,46
7 87
8 68,38,48,58,08
9 99,49
Kết quả Xổ số Bình Phước , soạn tin: XSBP gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Phước, Thứ Bảy 16/11/2019

Đặc biệt 718663
Giải nhất 09779
Giải nhì 50872
Giải ba 50621 45234
Giải tư 30954 42676 10970 80677
86255 93666 49231
Giải năm 4678
Giải sáu 9765 6942 4942
Giải bảy 298
Giải tám 81
Đầu Loto
0
1
2 21
3 34,31
4 42,42
5 54,55
6 63,66,65
7 79,72,76,70,77,78
8 81
9 98
Đuôi Loto
0 70
1 21,31,81
2 72,42,42
3 63
4 34,54
5 55,65
6 76,66
7 77
8 78,98
9 79
Kết quả Xổ số Bình Phước , soạn tin: XSBP gửi 8193
BACK TO TOP