XSBP - KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH PHƯỚC XSBP - KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH PHƯỚC

Kết quả Xổ số Bình Phước, Thứ Bảy 16/11/2019

Đặc biệt 718663
Giải nhất 09779
Giải nhì 50872
Giải ba 50621 45234
Giải tư 30954 42676 10970 80677
86255 93666 49231
Giải năm 4678
Giải sáu 9765 6942 4942
Giải bảy 298
Giải tám 81
Đầu Loto
0
1
2 21
3 34,31
4 42,42
5 54,55
6 63,66,65
7 79,72,76,70,77,78
8 81
9 98
Đuôi Loto
0 70
1 21,31,81
2 72,42,42
3 63
4 34,54
5 55,65
6 76,66
7 77
8 78,98
9 79
Kết quả Xổ số Bình Phước , soạn tin: XSBP gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Phước, Thứ Bảy 09/11/2019

Đặc biệt 695244
Giải nhất 40053
Giải nhì 49855
Giải ba 16880 32109
Giải tư 57976 96538 69201 40325
37262 75678 81392
Giải năm 2044
Giải sáu 9190 4894 3534
Giải bảy 955
Giải tám 45
Đầu Loto
0 09,01
1
2 25
3 38,34
4 44,44,45
5 53,55,55
6 62
7 76,78
8 80
9 92,90,94
Đuôi Loto
0 80,90
1 01
2 62,92
3 53
4 44,44,94,34
5 55,25,55,45
6 76
7
8 38,78
9 09
Kết quả Xổ số Bình Phước , soạn tin: XSBP gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Phước, Thứ Bảy 02/11/2019

Đặc biệt 414398
Giải nhất 45395
Giải nhì 13125
Giải ba 53176 72766
Giải tư 66778 49339 71787 03754
59481 45641 72316
Giải năm 6711
Giải sáu 1065 7045 1521
Giải bảy 154
Giải tám 56
Đầu Loto
0
1 16,11
2 25,21
3 39
4 41,45
5 54,54,56
6 66,65
7 76,78
8 87,81
9 98,95
Đuôi Loto
0
1 81,41,11,21
2
3
4 54,54
5 95,25,65,45
6 76,66,16,56
7 87
8 98,78
9 39
Kết quả Xổ số Bình Phước , soạn tin: XSBP gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Phước, Thứ Bảy 26/10/2019

Đặc biệt 387181
Giải nhất 74386
Giải nhì 71237
Giải ba 29665 44916
Giải tư 43348 16031 02248 24282
11240 24365 32390
Giải năm 6306
Giải sáu 1311 5143 1975
Giải bảy 382
Giải tám 07
Đầu Loto
0 06,07
1 16,11
2
3 37,31
4 48,48,40,43
5
6 65,65
7 75
8 81,86,82,82
9 90
Đuôi Loto
0 40,90
1 81,31,11
2 82,82
3 43
4
5 65,65,75
6 86,16,06
7 37,07
8 48,48
9
Kết quả Xổ số Bình Phước , soạn tin: XSBP gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Phước, Thứ Bảy 19/10/2019

Đặc biệt 109532
Giải nhất 13496
Giải nhì 95970
Giải ba 80323 70560
Giải tư 08688 98774 94453 44154
45276 33255 03812
Giải năm 7983
Giải sáu 9405 8308 0519
Giải bảy 729
Giải tám 63
Đầu Loto
0 05,08
1 12,19
2 23,29
3 32
4
5 53,54,55
6 60,63
7 70,74,76
8 88,83
9 96
Đuôi Loto
0 70,60
1
2 32,12
3 23,53,83,63
4 74,54
5 55,05
6 96,76
7
8 88,08
9 19,29
Kết quả Xổ số Bình Phước , soạn tin: XSBP gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Phước, Thứ Bảy 12/10/2019

Đặc biệt 260844
Giải nhất 77634
Giải nhì 31323
Giải ba 14524 89988
Giải tư 00110 37691 19063 18976
42243 81165 51941
Giải năm 9731
Giải sáu 4542 0820 8823
Giải bảy 865
Giải tám 13
Đầu Loto
0
1 10,13
2 23,24,20,23
3 34,31
4 44,43,41,42
5
6 63,65,65
7 76
8 88
9 91
Đuôi Loto
0 10,20
1 91,41,31
2 42
3 23,63,43,23,13
4 44,34,24
5 65,65
6 76
7
8 88
9
Kết quả Xổ số Bình Phước , soạn tin: XSBP gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Phước, Thứ Bảy 05/10/2019

Đặc biệt 564880
Giải nhất 40144
Giải nhì 22408
Giải ba 88007 37794
Giải tư 12694 39242 75809 74508
04652 19832 73230
Giải năm 9679
Giải sáu 5348 9495 8123
Giải bảy 423
Giải tám 88
Đầu Loto
0 08,07,09,08
1
2 23,23
3 32,30
4 44,42,48
5 52
6
7 79
8 80,88
9 94,94,95
Đuôi Loto
0 80,30
1
2 42,52,32
3 23,23
4 44,94,94
5 95
6
7 07
8 08,08,48,88
9 09,79
Kết quả Xổ số Bình Phước , soạn tin: XSBP gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Phước, Thứ Bảy 28/09/2019

Đặc biệt 992558
Giải nhất 25465
Giải nhì 31460
Giải ba 80966 93999
Giải tư 45149 66622 20803 05299
47671 62752 70915
Giải năm 7303
Giải sáu 9636 7578 6435
Giải bảy 599
Giải tám 29
Đầu Loto
0 03,03
1 15
2 22,29
3 36,35
4 49
5 58,52
6 65,60,66
7 71,78
8
9 99,99,99
Đuôi Loto
0 60
1 71
2 22,52
3 03,03
4
5 65,15,35
6 66,36
7
8 58,78
9 99,49,99,99,29
Kết quả Xổ số Bình Phước , soạn tin: XSBP gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Phước, Thứ Bảy 21/09/2019

Đặc biệt 595044
Giải nhất 56586
Giải nhì 32434
Giải ba 61715 14969
Giải tư 98192 01948 41150 95238
80330 97745 04497
Giải năm 6711
Giải sáu 5154 6843 3440
Giải bảy 398
Giải tám 46
Đầu Loto
0
1 15,11
2
3 34,38,30
4 44,48,45,43,40,46
5 50,54
6 69
7
8 86
9 92,97,98
Đuôi Loto
0 50,30,40
1 11
2 92
3 43
4 44,34,54
5 15,45
6 86,46
7 97
8 48,38,98
9 69
Kết quả Xổ số Bình Phước , soạn tin: XSBP gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Phước, Thứ Bảy 14/09/2019

Đặc biệt 605640
Giải nhất 19920
Giải nhì 87214
Giải ba 52776 06675
Giải tư 77120 71885 34457 65996
74212 21417 68797
Giải năm 4513
Giải sáu 9352 1259 4976
Giải bảy 843
Giải tám 00
Đầu Loto
0 00
1 14,12,17,13
2 20,20
3
4 40,43
5 57,52,59
6
7 76,75,76
8 85
9 96,97
Đuôi Loto
0 40,20,20,00
1
2 12,52
3 13,43
4 14
5 75,85
6 76,96,76
7 57,17,97
8
9 59
Kết quả Xổ số Bình Phước , soạn tin: XSBP gửi 8193
BACK TO TOP