XSBP - KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH PHƯỚC XSBP - KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH PHƯỚC

Kết quả Xổ số Bình Phước, Thứ Bảy 17/08/2019

Đặc biệt 994087
Giải nhất 63121
Giải nhì 99373
Giải ba 97438 38209
Giải tư 56261 90168 62642 04571
76727 19984 78715
Giải năm 1546
Giải sáu 6207 1009 4119
Giải bảy 901
Giải tám 95
Đầu Loto
0 09,07,09,01
1 15,19
2 21,27
3 38
4 42,46
5
6 61,68
7 73,71
8 87,84
9 95
Đuôi Loto
0
1 21,61,71,01
2 42
3 73
4 84
5 15,95
6 46
7 87,27,07
8 38,68
9 09,09,19
Kết quả Xổ số Bình Phước , soạn tin: XSBP gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Phước, Thứ Bảy 10/08/2019

Đặc biệt 152205
Giải nhất 64552
Giải nhì 83281
Giải ba 41255 46815
Giải tư 88880 73189 43544 35808
51902 73028 00716
Giải năm 2270
Giải sáu 0871 0276 0707
Giải bảy 242
Giải tám 75
Đầu Loto
0 05,08,02,07
1 15,16
2 28
3
4 44,42
5 52,55
6
7 70,71,76,75
8 81,80,89
9
Đuôi Loto
0 80,70
1 81,71
2 52,02,42
3
4 44
5 05,55,15,75
6 16,76
7 07
8 08,28
9 89
Kết quả Xổ số Bình Phước , soạn tin: XSBP gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Phước, Thứ Bảy 03/08/2019

Đặc biệt 206002
Giải nhất 46591
Giải nhì 51618
Giải ba 43666 51630
Giải tư 40723 03539 69676 03579
14049 58548 61248
Giải năm 8454
Giải sáu 2106 6768 8720
Giải bảy 490
Giải tám 51
Đầu Loto
0 02,06
1 18
2 23,20
3 30,39
4 49,48,48
5 54,51
6 66,68
7 76,79
8
9 91,90
Đuôi Loto
0 30,20,90
1 91,51
2 02
3 23
4 54
5
6 66,76,06
7
8 18,48,48,68
9 39,79,49
Kết quả Xổ số Bình Phước , soạn tin: XSBP gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Phước, Thứ Bảy 27/07/2019

Đặc biệt 564131
Giải nhất 34896
Giải nhì 83128
Giải ba 26240 57729
Giải tư 94259 74348 01057 91993
13796 20088 16873
Giải năm 6531
Giải sáu 6398 0907 3221
Giải bảy 670
Giải tám 21
Đầu Loto
0 07
1
2 28,29,21,21
3 31,31
4 40,48
5 59,57
6
7 73,70
8 88
9 96,93,96,98
Đuôi Loto
0 40,70
1 31,31,21,21
2
3 93,73
4
5
6 96,96
7 57,07
8 28,48,88,98
9 29,59
Kết quả Xổ số Bình Phước , soạn tin: XSBP gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Phước, Thứ Bảy 20/07/2019

Đặc biệt 101204
Giải nhất 96946
Giải nhì 60801
Giải ba 06294 65609
Giải tư 14941 51970 59907 58437
84617 26815 44004
Giải năm 0468
Giải sáu 4086 2550 3088
Giải bảy 420
Giải tám 63
Đầu Loto
0 04,01,09,07,04
1 17,15
2 20
3 37
4 46,41
5 50
6 68,63
7 70
8 86,88
9 94
Đuôi Loto
0 70,50,20
1 01,41
2
3 63
4 04,94,04
5 15
6 46,86
7 07,37,17
8 68,88
9 09
Kết quả Xổ số Bình Phước , soạn tin: XSBP gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Phước, Thứ Bảy 13/07/2019

Đặc biệt 382454
Giải nhất 15365
Giải nhì 82468
Giải ba 98712 90658
Giải tư 95968 95497 25178 37473
66612 70906 57219
Giải năm 9878
Giải sáu 0579 6032 1466
Giải bảy 393
Giải tám 83
Đầu Loto
0 06
1 12,12,19
2
3 32
4
5 54,58
6 65,68,68,66
7 78,73,78,79
8 83
9 97,93
Đuôi Loto
0
1
2 12,12,32
3 73,93,83
4 54
5 65
6 06,66
7 97
8 68,58,68,78,78
9 19,79
Kết quả Xổ số Bình Phước , soạn tin: XSBP gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Phước, Thứ Bảy 06/07/2019

Đặc biệt 820295
Giải nhất 58079
Giải nhì 23156
Giải ba 20311 89425
Giải tư 86386 05394 94254 00357
83498 21966 24924
Giải năm 4052
Giải sáu 0599 6283 9506
Giải bảy 700
Giải tám 80
Đầu Loto
0 06,00
1 11
2 25,24
3
4
5 56,54,57,52
6 66
7 79
8 86,83,80
9 95,94,98,99
Đuôi Loto
0 00,80
1 11
2 52
3 83
4 94,54,24
5 95,25
6 56,86,66,06
7 57
8 98
9 79,99
Kết quả Xổ số Bình Phước , soạn tin: XSBP gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Phước, Thứ Bảy 29/06/2019

Đặc biệt 584539
Giải nhất 06159
Giải nhì 36576
Giải ba 45786 01078
Giải tư 76091 15402 56886 16316
23883 45909 68955
Giải năm 5909
Giải sáu 0598 6186 4862
Giải bảy 873
Giải tám 48
Đầu Loto
0 02,09,09
1 16
2
3 39
4 48
5 59,55
6 62
7 76,78,73
8 86,86,83,86
9 91,98
Đuôi Loto
0
1 91
2 02,62
3 83,73
4
5 55
6 76,86,86,16,86
7
8 78,98,48
9 39,59,09,09
Kết quả Xổ số Bình Phước , soạn tin: XSBP gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Phước, Thứ Bảy 22/06/2019

Đặc biệt 031192
Giải nhất 09700
Giải nhì 98691
Giải ba 93180 20976
Giải tư 76019 22315 46121 73136
88283 59298 35236
Giải năm 2237
Giải sáu 7787 6174 0865
Giải bảy 934
Giải tám 15
Đầu Loto
0 00
1 19,15,15
2 21
3 36,36,37,34
4
5
6 65
7 76,74
8 80,83,87
9 92,91,98
Đuôi Loto
0 00,80
1 91,21
2 92
3 83
4 74,34
5 15,65,15
6 76,36,36
7 37,87
8 98
9 19
Kết quả Xổ số Bình Phước , soạn tin: XSBP gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Phước, Thứ Bảy 15/06/2019

Đặc biệt 334053
Giải nhất 33439
Giải nhì 54833
Giải ba 23438 16297
Giải tư 99495 70522 14726 12844
23631 49041 64614
Giải năm 2334
Giải sáu 9098 8095 4000
Giải bảy 983
Giải tám 91
Đầu Loto
0 00
1 14
2 22,26
3 39,33,38,31,34
4 44,41
5 53
6
7
8 83
9 97,95,98,95,91
Đuôi Loto
0 00
1 31,41,91
2 22
3 53,33,83
4 44,14,34
5 95,95
6 26
7 97
8 38,98
9 39
Kết quả Xổ số Bình Phước , soạn tin: XSBP gửi 8193
BACK TO TOP