XSBL - KẾT QUẢ XỔ SỐ BẠC LIÊU XSBL - KẾT QUẢ XỔ SỐ BẠC LIÊU

Kết quả Xổ số Bạc Liêu, Thứ Ba 11/06/2019

Đặc biệt 438532
Giải nhất 27858
Giải nhì 46467
Giải ba 35069 50406
Giải tư 37512 31144 31033 76997
83585 52766 82003
Giải năm 4827
Giải sáu 7916 7135 9254
Giải bảy 343
Giải tám 17
Đầu Loto
0 06,03
1 12,16,17
2 27
3 32,33,35
4 44,43
5 58,54
6 67,69,66
7
8 85
9 97
Đuôi Loto
0
1
2 32,12
3 33,03,43
4 44,54
5 85,35
6 06,66,16
7 67,97,27,17
8 58
9 69
Kết quả Xổ số Bạc Liêu , soạn tin: XSBL gửi 8193

Kết quả Xổ số Bạc Liêu, Thứ Ba 04/06/2019

Đặc biệt 524329
Giải nhất 10869
Giải nhì 19024
Giải ba 76707 12060
Giải tư 71213 09487 62657 11379
13238 05278 47262
Giải năm 0591
Giải sáu 6282 9427 7584
Giải bảy 488
Giải tám 35
Đầu Loto
0 07
1 13
2 29,24,27
3 38,35
4
5 57
6 69,60,62
7 79,78
8 87,82,84,88
9 91
Đuôi Loto
0 60
1 91
2 62,82
3 13
4 24,84
5 35
6
7 07,87,57,27
8 38,78,88
9 29,69,79
Kết quả Xổ số Bạc Liêu , soạn tin: XSBL gửi 8193

Kết quả Xổ số Bạc Liêu, Thứ Ba 28/05/2019

Đặc biệt 683295
Giải nhất 95056
Giải nhì 23493
Giải ba 81281 24017
Giải tư 05385 91549 55068 76734
14169 04774 19107
Giải năm 6962
Giải sáu 2538 6163 2924
Giải bảy 168
Giải tám 55
Đầu Loto
0 07
1 17
2 24
3 34,38
4 49
5 56,55
6 68,69,62,63,68
7 74
8 81,85
9 95,93
Đuôi Loto
0
1 81
2 62
3 93,63
4 34,74,24
5 95,85,55
6 56
7 17,07
8 68,38,68
9 49,69
Kết quả Xổ số Bạc Liêu , soạn tin: XSBL gửi 8193

Kết quả Xổ số Bạc Liêu, Thứ Ba 21/05/2019

Đặc biệt 036258
Giải nhất 29122
Giải nhì 86883
Giải ba 53587 55989
Giải tư 38516 95840 82653 73140
56293 59780 20802
Giải năm 7135
Giải sáu 7325 3124 9214
Giải bảy 693
Giải tám 43
Đầu Loto
0 02
1 16,14
2 22,25,24
3 35
4 40,40,43
5 58,53
6
7
8 83,87,89,80
9 93,93
Đuôi Loto
0 40,40,80
1
2 22,02
3 83,53,93,93,43
4 24,14
5 35,25
6 16
7 87
8 58
9 89
Kết quả Xổ số Bạc Liêu , soạn tin: XSBL gửi 8193

Kết quả Xổ số Bạc Liêu, Thứ Ba 14/05/2019

Đặc biệt 276267
Giải nhất 25644
Giải nhì 44714
Giải ba 33677 26627
Giải tư 59670 48212 25176 75698
10514 11825 81738
Giải năm 5631
Giải sáu 6945 8640 5041
Giải bảy 958
Giải tám 06
Đầu Loto
0 06
1 14,12,14
2 27,25
3 38,31
4 44,45,40,41
5 58
6 67
7 77,70,76
8
9 98
Đuôi Loto
0 70,40
1 31,41
2 12
3
4 44,14,14
5 25,45
6 76,06
7 67,77,27
8 98,38,58
9
Kết quả Xổ số Bạc Liêu , soạn tin: XSBL gửi 8193

Kết quả Xổ số Bạc Liêu, Thứ Ba 07/05/2019

Đặc biệt 224033
Giải nhất 80801
Giải nhì 18413
Giải ba 74060 80036
Giải tư 20563 07669 83555 70856
57285 10135 56979
Giải năm 2249
Giải sáu 1461 7553 6765
Giải bảy 187
Giải tám 16
Đầu Loto
0 01
1 13,16
2
3 33,36,35
4 49
5 55,56,53
6 60,63,69,61,65
7 79
8 85,87
9
Đuôi Loto
0 60
1 01,61
2
3 33,13,63,53
4
5 55,85,35,65
6 36,56,16
7 87
8
9 69,79,49
Kết quả Xổ số Bạc Liêu , soạn tin: XSBL gửi 8193

Kết quả Xổ số Bạc Liêu, Thứ Ba 30/04/2019

Đặc biệt 951717
Giải nhất 51554
Giải nhì 12055
Giải ba 94756 82858
Giải tư 67836 10755 21671 66491
95222 42875 79972
Giải năm 1297
Giải sáu 0616 2539 9478
Giải bảy 113
Giải tám 07
Đầu Loto
0 07
1 17,16,13
2 22
3 36,39
4
5 54,55,56,58,55
6
7 71,75,72,78
8
9 91,97
Đuôi Loto
0
1 71,91
2 22,72
3 13
4 54
5 55,55,75
6 56,36,16
7 17,97,07
8 58,78
9 39
Kết quả Xổ số Bạc Liêu , soạn tin: XSBL gửi 8193

Kết quả Xổ số Bạc Liêu, Thứ Ba 23/04/2019

Đặc biệt 840287
Giải nhất 54503
Giải nhì 35563
Giải ba 24879 87443
Giải tư 89316 80939 45766 27599
19650 12417 63898
Giải năm 0435
Giải sáu 0562 1818 5133
Giải bảy 932
Giải tám 82
Đầu Loto
0 03
1 16,17,18
2
3 39,35,33,32
4 43
5 50
6 63,66,62
7 79
8 87,82
9 99,98
Đuôi Loto
0 50
1
2 62,32,82
3 03,63,43,33
4
5 35
6 16,66
7 87,17
8 98,18
9 79,39,99
Kết quả Xổ số Bạc Liêu , soạn tin: XSBL gửi 8193

Kết quả Xổ số Bạc Liêu, Thứ Ba 16/04/2019

Đặc biệt 236623
Giải nhất 84980
Giải nhì 25465
Giải ba 15683 47117
Giải tư 98779 52800 58102 19591
52644 65198 78448
Giải năm 3184
Giải sáu 2981 2040 3959
Giải bảy 348
Giải tám 59
Đầu Loto
0 00,02
1 17
2 23
3
4 44,48,40,48
5 59,59
6 65
7 79
8 80,83,84,81
9 91,98
Đuôi Loto
0 80,00,40
1 91,81
2 02
3 23,83
4 44,84
5 65
6
7 17
8 98,48,48
9 79,59,59
Kết quả Xổ số Bạc Liêu , soạn tin: XSBL gửi 8193

Kết quả Xổ số Bạc Liêu, Thứ Ba 09/04/2019

Đặc biệt 235878
Giải nhất 07514
Giải nhì 49818
Giải ba 53348 02328
Giải tư 77542 18928 44749 04540
97290 49586 57480
Giải năm 7512
Giải sáu 4158 0089 4576
Giải bảy 089
Giải tám 66
Đầu Loto
0
1 14,18,12
2 28,28
3
4 48,42,49,40
5 58
6 66
7 78,76
8 86,80,89,89
9 90
Đuôi Loto
0 40,90,80
1
2 42,12
3
4 14
5
6 86,76,66
7
8 78,18,48,28,28,58
9 49,89,89
Kết quả Xổ số Bạc Liêu , soạn tin: XSBL gửi 8193
BACK TO TOP