XSBL - KẾT QUẢ XỔ SỐ BẠC LIÊU XSBL - KẾT QUẢ XỔ SỐ BẠC LIÊU

Kết quả Xổ số Bạc Liêu, Thứ Ba 07/07/2020

Đặc biệt 250160
Giải nhất 57200
Giải nhì 94770
Giải ba 76112 30296
Giải tư 63386 14543 02245 99295
98956 75658 77063
Giải năm 8616
Giải sáu 1415 8646 4728
Giải bảy 556
Giải tám 13
Đầu Loto
0 00
1 12,16,15,13
2 28
3
4 43,45,46
5 56,58,56
6 60,63
7 70
8 86
9 96,95
Đuôi Loto
0 60,00,70
1
2 12
3 43,63,13
4
5 45,95,15
6 96,86,56,16,46,56
7
8 58,28
9
Kết quả Xổ số Bạc Liêu , soạn tin: XSBL gửi 8193

Kết quả Xổ số Bạc Liêu, Thứ Ba 30/06/2020

Đặc biệt 248483
Giải nhất 09766
Giải nhì 32773
Giải ba 84119 88908
Giải tư 67491 54271 20286 18562
47742 80077 71885
Giải năm 6139
Giải sáu 3489 2462 3373
Giải bảy 469
Giải tám 95
Đầu Loto
0 08
1 19
2
3 39
4 42
5
6 66,62,62,69
7 73,71,77,73
8 83,86,85,89
9 91,95
Đuôi Loto
0
1 91,71
2 62,42,62
3 83,73,73
4
5 85,95
6 66,86
7 77
8 08
9 19,39,89,69
Kết quả Xổ số Bạc Liêu , soạn tin: XSBL gửi 8193

Kết quả Xổ số Bạc Liêu, Thứ Ba 23/06/2020

Đặc biệt 883277
Giải nhất 06043
Giải nhì 79100
Giải ba 66004 59273
Giải tư 15521 96305 63755 58187
25234 30616 09844
Giải năm 0499
Giải sáu 9153 4470 3157
Giải bảy 379
Giải tám 07
Đầu Loto
0 00,04,05,07
1 16
2 21
3 34
4 43,44
5 55,53,57
6
7 77,73,70,79
8 87
9 99
Đuôi Loto
0 00,70
1 21
2
3 43,73,53
4 04,34,44
5 05,55
6 16
7 77,87,57,07
8
9 99,79
Kết quả Xổ số Bạc Liêu , soạn tin: XSBL gửi 8193

Kết quả Xổ số Bạc Liêu, Thứ Ba 16/06/2020

Đặc biệt 390991
Giải nhất 45078
Giải nhì 16726
Giải ba 75148 34503
Giải tư 16817 32788 22028 62201
01405 44256 04651
Giải năm 2366
Giải sáu 4856 1238 6687
Giải bảy 209
Giải tám 75
Đầu Loto
0 03,01,05,09
1 17
2 26,28
3 38
4 48
5 56,51,56
6 66
7 78,75
8 88,87
9 91
Đuôi Loto
0
1 91,01,51
2
3 03
4
5 05,75
6 26,56,66,56
7 17,87
8 78,48,88,28,38
9 09
Kết quả Xổ số Bạc Liêu , soạn tin: XSBL gửi 8193

Kết quả Xổ số Bạc Liêu, Thứ Ba 09/06/2020

Đặc biệt 660409
Giải nhất 57197
Giải nhì 94826
Giải ba 35818 93214
Giải tư 86532 41672 62404 85668
99505 70364 85493
Giải năm 4052
Giải sáu 3732 7145 9578
Giải bảy 017
Giải tám 92
Đầu Loto
0 09,04,05
1 18,14,17
2 26
3 32,32
4 45
5 52
6 68,64
7 72,78
8
9 97,93,92
Đuôi Loto
0
1
2 32,72,52,32,92
3 93
4 14,04,64
5 05,45
6 26
7 97,17
8 18,68,78
9 09
Kết quả Xổ số Bạc Liêu , soạn tin: XSBL gửi 8193

Kết quả Xổ số Bạc Liêu, Thứ Ba 02/06/2020

Đặc biệt 449362
Giải nhất 07664
Giải nhì 64252
Giải ba 30247 41220
Giải tư 28887 52975 32549 86763
59095 15444 97289
Giải năm 3837
Giải sáu 1699 9216 8651
Giải bảy 809
Giải tám 23
Đầu Loto
0 09
1 16
2 20,23
3 37
4 47,49,44
5 52,51
6 62,64,63
7 75
8 87,89
9 95,99
Đuôi Loto
0 20
1 51
2 62,52
3 63,23
4 64,44
5 75,95
6 16
7 47,87,37
8
9 49,89,99,09
Kết quả Xổ số Bạc Liêu , soạn tin: XSBL gửi 8193

Kết quả Xổ số Bạc Liêu, Thứ Ba 26/05/2020

Đặc biệt 005143
Giải nhất 50346
Giải nhì 29417
Giải ba 63522 26256
Giải tư 39914 86472 01807 40339
52549 92552 73550
Giải năm 3820
Giải sáu 4260 8630 1852
Giải bảy 852
Giải tám 46
Đầu Loto
0 07
1 17,14
2 22,20
3 39,30
4 43,46,49,46
5 56,52,50,52,52
6 60
7 72
8
9
Đuôi Loto
0 50,20,60,30
1
2 22,72,52,52,52
3 43
4 14
5
6 46,56,46
7 17,07
8
9 39,49
Kết quả Xổ số Bạc Liêu , soạn tin: XSBL gửi 8193

Kết quả Xổ số Bạc Liêu, Thứ Ba 19/05/2020

Đặc biệt 083623
Giải nhất 28792
Giải nhì 47358
Giải ba 98898 52110
Giải tư 49520 99954 93235 51984
98636 61345 38508
Giải năm 6827
Giải sáu 5843 9336 5792
Giải bảy 757
Giải tám 81
Đầu Loto
0 08
1 10
2 23,20,27
3 35,36,36
4 45,43
5 58,54,57
6
7
8 84,81
9 92,98,92
Đuôi Loto
0 10,20
1 81
2 92,92
3 23,43
4 54,84
5 35,45
6 36,36
7 27,57
8 58,98,08
9
Kết quả Xổ số Bạc Liêu , soạn tin: XSBL gửi 8193

Kết quả Xổ số Bạc Liêu, Thứ Ba 12/05/2020

Đặc biệt 096097
Giải nhất 98525
Giải nhì 69725
Giải ba 63348 24221
Giải tư 16115 06671 50900 40870
60179 84300 58563
Giải năm 6059
Giải sáu 9151 7144 5389
Giải bảy 852
Giải tám 77
Đầu Loto
0 00,00
1 15
2 25,25,21
3
4 48,44
5 59,51,52
6 63
7 71,70,79,77
8 89
9 97
Đuôi Loto
0 00,70,00
1 21,71,51
2 52
3 63
4 44
5 25,25,15
6
7 97,77
8 48
9 79,59,89
Kết quả Xổ số Bạc Liêu , soạn tin: XSBL gửi 8193

Kết quả Xổ số Bạc Liêu, Thứ Ba 05/05/2020

Đặc biệt 916296
Giải nhất 68351
Giải nhì 30630
Giải ba 73916 40480
Giải tư 71742 04737 91087 58872
39597 06604 76387
Giải năm 1230
Giải sáu 0351 4744 7472
Giải bảy 043
Giải tám 97
Đầu Loto
0 04
1 16
2
3 30,37,30
4 42,44,43
5 51,51
6
7 72,72
8 80,87,87
9 96,97,97
Đuôi Loto
0 30,80,30
1 51,51
2 42,72,72
3 43
4 04,44
5
6 96,16
7 37,87,97,87,97
8
9
Kết quả Xổ số Bạc Liêu , soạn tin: XSBL gửi 8193
BACK TO TOP