XSBL - KẾT QUẢ XỔ SỐ BẠC LIÊU XSBL - KẾT QUẢ XỔ SỐ BẠC LIÊU

Kết quả Xổ số Bạc Liêu, Thứ Ba 31/03/2020

Đặc biệt 313713
Giải nhất 10519
Giải nhì 17180
Giải ba 66885 49990
Giải tư 32333 44776 60651 93994
97295 20760 62340
Giải năm 4703
Giải sáu 0593 5994 7137
Giải bảy 680
Giải tám 43
Đầu Loto
0 03
1 13,19
2
3 33,37
4 40,43
5 51
6 60
7 76
8 80,85,80
9 90,94,95,93,94
Đuôi Loto
0 80,90,60,40,80
1 51
2
3 13,33,03,93,43
4 94,94
5 85,95
6 76
7 37
8
9 19
Kết quả Xổ số Bạc Liêu , soạn tin: XSBL gửi 8193

Kết quả Xổ số Bạc Liêu, Thứ Ba 24/03/2020

Đặc biệt 986587
Giải nhất 90574
Giải nhì 12083
Giải ba 21006 87631
Giải tư 22758 50572 31116 39911
73600 51701 37490
Giải năm 8031
Giải sáu 1898 8256 2410
Giải bảy 354
Giải tám 06
Đầu Loto
0 06,00,01,06
1 16,11,10
2
3 31,31
4
5 58,56,54
6
7 74,72
8 87,83
9 90,98
Đuôi Loto
0 00,90,10
1 31,11,01,31
2 72
3 83
4 74,54
5
6 06,16,56,06
7 87
8 58,98
9
Kết quả Xổ số Bạc Liêu , soạn tin: XSBL gửi 8193

Kết quả Xổ số Bạc Liêu, Thứ Ba 17/03/2020

Đặc biệt 164525
Giải nhất 93481
Giải nhì 77683
Giải ba 47342 71200
Giải tư 71809 93653 54978 56764
26575 49630 53621
Giải năm 8037
Giải sáu 3689 7170 8085
Giải bảy 947
Giải tám 08
Đầu Loto
0 00,09,08
1
2 25,21
3 30,37
4 42,47
5 53
6 64
7 78,75,70
8 81,83,89,85
9
Đuôi Loto
0 00,30,70
1 81,21
2 42
3 83,53
4 64
5 25,75,85
6
7 37,47
8 78,08
9 09,89
Kết quả Xổ số Bạc Liêu , soạn tin: XSBL gửi 8193

Kết quả Xổ số Bạc Liêu, Thứ Ba 10/03/2020

Đặc biệt 964406
Giải nhất 59384
Giải nhì 81830
Giải ba 86728 62333
Giải tư 73127 95606 08763 73570
43568 00299 10130
Giải năm 8136
Giải sáu 6967 7709 9457
Giải bảy 103
Giải tám 41
Đầu Loto
0 06,06,09,03
1
2 28,27
3 30,33,30,36
4 41
5 57
6 63,68,67
7 70
8 84
9 99
Đuôi Loto
0 30,70,30
1 41
2
3 33,63,03
4 84
5
6 06,06,36
7 27,67,57
8 28,68
9 99,09
Kết quả Xổ số Bạc Liêu , soạn tin: XSBL gửi 8193

Kết quả Xổ số Bạc Liêu, Thứ Ba 03/03/2020

Đặc biệt 084706
Giải nhất 21124
Giải nhì 43866
Giải ba 37236 45453
Giải tư 10050 58717 42231 63907
06760 85979 75556
Giải năm 4411
Giải sáu 8073 0816 6972
Giải bảy 859
Giải tám 96
Đầu Loto
0 06,07
1 17,11,16
2 24
3 36,31
4
5 53,50,56,59
6 66,60
7 79,73,72
8
9 96
Đuôi Loto
0 50,60
1 31,11
2 72
3 53,73
4 24
5
6 06,66,36,56,16,96
7 17,07
8
9 79,59
Kết quả Xổ số Bạc Liêu , soạn tin: XSBL gửi 8193

Kết quả Xổ số Bạc Liêu, Thứ Ba 25/02/2020

Đặc biệt 906581
Giải nhất 30430
Giải nhì 52412
Giải ba 69112 98904
Giải tư 78168 40534 51741 19547
21477 89120 37616
Giải năm 4530
Giải sáu 8503 3095 1129
Giải bảy 899
Giải tám 59
Đầu Loto
0 04,03
1 12,12,16
2 20,29
3 30,34,30
4 41,47
5 59
6 68
7 77
8 81
9 95,99
Đuôi Loto
0 30,20,30
1 81,41
2 12,12
3 03
4 04,34
5 95
6 16
7 47,77
8 68
9 29,99,59
Kết quả Xổ số Bạc Liêu , soạn tin: XSBL gửi 8193

Kết quả Xổ số Bạc Liêu, Thứ Ba 18/02/2020

Đặc biệt 631710
Giải nhất 42086
Giải nhì 43024
Giải ba 09868 72249
Giải tư 11291 11709 81613 15102
85457 80496 93686
Giải năm 8245
Giải sáu 1656 1754 4317
Giải bảy 659
Giải tám 56
Đầu Loto
0 09,02
1 10,13,17
2 24
3
4 49,45
5 57,56,54,59,56
6 68
7
8 86,86
9 91,96
Đuôi Loto
0 10
1 91
2 02
3 13
4 24,54
5 45
6 86,96,86,56,56
7 57,17
8 68
9 49,09,59
Kết quả Xổ số Bạc Liêu , soạn tin: XSBL gửi 8193

Kết quả Xổ số Bạc Liêu, Thứ Ba 11/02/2020

Đặc biệt 808233
Giải nhất 18163
Giải nhì 44856
Giải ba 51273 39755
Giải tư 86935 36615 40327 53628
08467 37111 67922
Giải năm 3882
Giải sáu 1771 6848 6410
Giải bảy 079
Giải tám 43
Đầu Loto
0
1 15,11,10
2 27,28,22
3 33,35
4 48,43
5 56,55
6 63,67
7 73,71,79
8 82
9
Đuôi Loto
0 10
1 11,71
2 22,82
3 33,63,73,43
4
5 55,35,15
6 56
7 27,67
8 28,48
9 79
Kết quả Xổ số Bạc Liêu , soạn tin: XSBL gửi 8193

Kết quả Xổ số Bạc Liêu, Thứ Ba 04/02/2020

Đặc biệt 794431
Giải nhất 85725
Giải nhì 27942
Giải ba 71650 25520
Giải tư 39744 90738 91232 60200
37598 44075 78569
Giải năm 6539
Giải sáu 0675 3299 0386
Giải bảy 406
Giải tám 84
Đầu Loto
0 00,06
1
2 25,20
3 31,38,32,39
4 42,44
5 50
6 69
7 75,75
8 86,84
9 98,99
Đuôi Loto
0 50,20,00
1 31
2 42,32
3
4 44,84
5 25,75,75
6 86,06
7
8 38,98
9 69,39,99
Kết quả Xổ số Bạc Liêu , soạn tin: XSBL gửi 8193

Kết quả Xổ số Bạc Liêu, Thứ Ba 28/01/2020

Đặc biệt 335205
Giải nhất 86036
Giải nhì 39587
Giải ba 38431 67357
Giải tư 73939 52868 99955 00688
86949 68809 61377
Giải năm 6367
Giải sáu 7081 8095 5205
Giải bảy 089
Giải tám 45
Đầu Loto
0 05,09,05
1
2
3 36,31,39
4 49,45
5 57,55
6 68,67
7 77
8 87,88,81,89
9 95
Đuôi Loto
0
1 31,81
2
3
4
5 05,55,95,05,45
6 36
7 87,57,77,67
8 68,88
9 39,49,09,89
Kết quả Xổ số Bạc Liêu , soạn tin: XSBL gửi 8193
BACK TO TOP