XSBL - KẾT QUẢ XỔ SỐ BẠC LIÊU XSBL - KẾT QUẢ XỔ SỐ BẠC LIÊU

Kết quả Xổ số Bạc Liêu, Thứ Ba 19/11/2019

Đặc biệt 561224
Giải nhất 36029
Giải nhì 65685
Giải ba 02805 03403
Giải tư 12503 33148 49709 70750
45800 04699 71394
Giải năm 2720
Giải sáu 7702 5689 2342
Giải bảy 245
Giải tám 80
Đầu Loto
0 05,03,03,09,00,02
1
2 24,29,20
3
4 48,42,45
5 50
6
7
8 85,89,80
9 99,94
Đuôi Loto
0 50,00,20,80
1
2 02,42
3 03,03
4 24,94
5 85,05,45
6
7
8 48
9 29,09,99,89
Kết quả Xổ số Bạc Liêu , soạn tin: XSBL gửi 8193

Kết quả Xổ số Bạc Liêu, Thứ Ba 12/11/2019

Đặc biệt 621888
Giải nhất 76492
Giải nhì 45209
Giải ba 32381 28194
Giải tư 70997 10329 17950 58771
73001 72263 51364
Giải năm 8045
Giải sáu 2261 8202 1076
Giải bảy 970
Giải tám 26
Đầu Loto
0 09,01,02
1
2 29,26
3
4 45
5 50
6 63,64,61
7 71,76,70
8 88,81
9 92,94,97
Đuôi Loto
0 50,70
1 81,71,01,61
2 92,02
3 63
4 94,64
5 45
6 76,26
7 97
8 88
9 09,29
Kết quả Xổ số Bạc Liêu , soạn tin: XSBL gửi 8193

Kết quả Xổ số Bạc Liêu, Thứ Ba 05/11/2019

Đặc biệt 398449
Giải nhất 71350
Giải nhì 97580
Giải ba 93563 49347
Giải tư 52654 90359 49966 16994
65813 35804 19327
Giải năm 9559
Giải sáu 8756 2965 4751
Giải bảy 686
Giải tám 80
Đầu Loto
0 04
1 13
2 27
3
4 49,47
5 50,54,59,59,56,51
6 63,66,65
7
8 80,86,80
9 94
Đuôi Loto
0 50,80,80
1 51
2
3 63,13
4 54,94,04
5 65
6 66,56,86
7 47,27
8
9 49,59,59
Kết quả Xổ số Bạc Liêu , soạn tin: XSBL gửi 8193

Kết quả Xổ số Bạc Liêu, Thứ Ba 29/10/2019

Đặc biệt 702453
Giải nhất 01188
Giải nhì 92205
Giải ba 20127 95353
Giải tư 19842 73173 00729 61623
28284 01299 24375
Giải năm 7453
Giải sáu 7185 6001 4354
Giải bảy 322
Giải tám 85
Đầu Loto
0 05,01
1
2 27,29,23,22
3
4 42
5 53,53,53,54
6
7 73,75
8 88,84,85,85
9 99
Đuôi Loto
0
1 01
2 42,22
3 53,53,73,23,53
4 84,54
5 05,75,85,85
6
7 27
8 88
9 29,99
Kết quả Xổ số Bạc Liêu , soạn tin: XSBL gửi 8193

Kết quả Xổ số Bạc Liêu, Thứ Ba 22/10/2019

Đặc biệt 729705
Giải nhất 26159
Giải nhì 55249
Giải ba 94487 51902
Giải tư 56506 82832 31365 63950
45688 98794 28036
Giải năm 1196
Giải sáu 0869 5346 0824
Giải bảy 978
Giải tám 62
Đầu Loto
0 05,02,06
1
2 24
3 32,36
4 49,46
5 59,50
6 65,69,62
7 78
8 87,88
9 94,96
Đuôi Loto
0 50
1
2 02,32,62
3
4 94,24
5 05,65
6 06,36,96,46
7 87
8 88,78
9 59,49,69
Kết quả Xổ số Bạc Liêu , soạn tin: XSBL gửi 8193

Kết quả Xổ số Bạc Liêu, Thứ Ba 15/10/2019

Đặc biệt 411250
Giải nhất 87671
Giải nhì 48400
Giải ba 95868 68798
Giải tư 47366 11661 36161 24443
83012 39401 84213
Giải năm 6332
Giải sáu 4752 1243 2023
Giải bảy 759
Giải tám 42
Đầu Loto
0 00,01
1 12,13
2 23
3 32
4 43,43,42
5 50,52,59
6 68,66,61,61
7 71
8
9 98
Đuôi Loto
0 50,00
1 71,61,61,01
2 12,32,52,42
3 43,13,43,23
4
5
6 66
7
8 68,98
9 59
Kết quả Xổ số Bạc Liêu , soạn tin: XSBL gửi 8193

Kết quả Xổ số Bạc Liêu, Thứ Ba 08/10/2019

Đặc biệt 641647
Giải nhất 78687
Giải nhì 65265
Giải ba 75633 03792
Giải tư 67418 20115 38337 83393
89945 54446 67424
Giải năm 4787
Giải sáu 4898 7410 3725
Giải bảy 726
Giải tám 58
Đầu Loto
0
1 18,15,10
2 24,25,26
3 33,37
4 47,45,46
5 58
6 65
7
8 87,87
9 92,93,98
Đuôi Loto
0 10
1
2 92
3 33,93
4 24
5 65,15,45,25
6 46,26
7 47,87,37,87
8 18,98,58
9
Kết quả Xổ số Bạc Liêu , soạn tin: XSBL gửi 8193

Kết quả Xổ số Bạc Liêu, Thứ Ba 01/10/2019

Đặc biệt 550887
Giải nhất 67368
Giải nhì 98763
Giải ba 13000 28562
Giải tư 82923 23532 70428 74536
79244 03181 39819
Giải năm 7011
Giải sáu 7862 4437 1607
Giải bảy 638
Giải tám 82
Đầu Loto
0 00,07
1 19,11
2 23,28
3 32,36,37,38
4 44
5
6 68,63,62,62
7
8 87,81,82
9
Đuôi Loto
0 00
1 81,11
2 62,32,62,82
3 63,23
4 44
5
6 36
7 87,37,07
8 68,28,38
9 19
Kết quả Xổ số Bạc Liêu , soạn tin: XSBL gửi 8193

Kết quả Xổ số Bạc Liêu, Thứ Ba 24/09/2019

Đặc biệt 332291
Giải nhất 64346
Giải nhì 75213
Giải ba 96860 04116
Giải tư 91045 76608 72059 97951
44381 26270 84478
Giải năm 6599
Giải sáu 2088 5575 5361
Giải bảy 420
Giải tám 32
Đầu Loto
0 08
1 13,16
2 20
3 32
4 46,45
5 59,51
6 60,61
7 70,78,75
8 81,88
9 91,99
Đuôi Loto
0 60,70,20
1 91,51,81,61
2 32
3 13
4
5 45,75
6 46,16
7
8 08,78,88
9 59,99
Kết quả Xổ số Bạc Liêu , soạn tin: XSBL gửi 8193

Kết quả Xổ số Bạc Liêu, Thứ Ba 17/09/2019

Đặc biệt 582962
Giải nhất 16853
Giải nhì 61725
Giải ba 78809 58679
Giải tư 47742 10752 93984 63696
91542 64659 01416
Giải năm 0670
Giải sáu 0852 4664 4432
Giải bảy 193
Giải tám 11
Đầu Loto
0 09
1 16,11
2 25
3 32
4 42,42
5 53,52,59,52
6 62,64
7 79,70
8 84
9 96,93
Đuôi Loto
0 70
1 11
2 62,42,52,42,52,32
3 53,93
4 84,64
5 25
6 96,16
7
8
9 09,79,59
Kết quả Xổ số Bạc Liêu , soạn tin: XSBL gửi 8193
BACK TO TOP