XSBD - KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH DƯƠNG XSBD - KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH DƯƠNG

Kết quả Xổ số Bình Dương, Thứ Sáu 27/03/2020

Đặc biệt 011453
Giải nhất 17510
Giải nhì 90623
Giải ba 56542 38819
Giải tư 01643 63788 57366 68448
58052 42957 36628
Giải năm 0860
Giải sáu 3329 3296 5421
Giải bảy 873
Giải tám 60
Đầu Loto
0
1 10,19
2 23,28,29,21
3
4 42,43,48
5 53,52,57
6 66,60,60
7 73
8 88
9 96
Đuôi Loto
0 10,60,60
1 21
2 42,52
3 53,23,43,73
4
5
6 66,96
7 57
8 88,48,28
9 19,29
Kết quả Xổ số Bình Dương , soạn tin: XSBD gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Dương, Thứ Sáu 20/03/2020

Đặc biệt 959197
Giải nhất 47245
Giải nhì 88590
Giải ba 42610 77265
Giải tư 03011 01849 05433 79352
88309 89268 81075
Giải năm 4462
Giải sáu 6261 1077 9179
Giải bảy 023
Giải tám 61
Đầu Loto
0 09
1 10,11
2 23
3 33
4 45,49
5 52
6 65,68,62,61,61
7 75,77,79
8
9 97,90
Đuôi Loto
0 90,10
1 11,61,61
2 52,62
3 33,23
4
5 45,65,75
6
7 97,77
8 68
9 49,09,79
Kết quả Xổ số Bình Dương , soạn tin: XSBD gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Dương, Thứ Sáu 13/03/2020

Đặc biệt 594682
Giải nhất 19993
Giải nhì 22185
Giải ba 22670 39119
Giải tư 03698 00178 18305 64394
95708 25299 91030
Giải năm 8681
Giải sáu 3554 1742 8111
Giải bảy 504
Giải tám 37
Đầu Loto
0 05,08,04
1 19,11
2
3 30,37
4 42
5 54
6
7 70,78
8 82,85,81
9 93,98,94,99
Đuôi Loto
0 70,30
1 81,11
2 82,42
3 93
4 94,54,04
5 85,05
6
7 37
8 98,78,08
9 19,99
Kết quả Xổ số Bình Dương , soạn tin: XSBD gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Dương, Thứ Sáu 06/03/2020

Đặc biệt 979886
Giải nhất 10912
Giải nhì 56651
Giải ba 81225 69046
Giải tư 82259 61333 60776 33668
76895 87889 05360
Giải năm 2722
Giải sáu 6931 9025 0504
Giải bảy 696
Giải tám 83
Đầu Loto
0 04
1 12
2 25,22,25
3 33,31
4 46
5 51,59
6 68,60
7 76
8 86,89,83
9 95,96
Đuôi Loto
0 60
1 51,31
2 12,22
3 33,83
4 04
5 25,95,25
6 86,46,76,96
7
8 68
9 59,89
Kết quả Xổ số Bình Dương , soạn tin: XSBD gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Dương, Thứ Sáu 28/02/2020

Đặc biệt 654620
Giải nhất 29728
Giải nhì 97076
Giải ba 89696 91365
Giải tư 72471 88962 63987 56371
23489 01888 89462
Giải năm 9330
Giải sáu 6475 9071 2005
Giải bảy 444
Giải tám 45
Đầu Loto
0 05
1
2 20,28
3 30
4 44,45
5
6 65,62,62
7 76,71,71,75,71
8 87,89,88
9 96
Đuôi Loto
0 20,30
1 71,71,71
2 62,62
3
4 44
5 65,75,05,45
6 76,96
7 87
8 28,88
9 89
Kết quả Xổ số Bình Dương , soạn tin: XSBD gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Dương, Thứ Sáu 21/02/2020

Đặc biệt 882650
Giải nhất 49605
Giải nhì 54590
Giải ba 29624 99515
Giải tư 82038 33577 78661 36736
94064 05570 48504
Giải năm 3292
Giải sáu 6958 1518 8444
Giải bảy 883
Giải tám 91
Đầu Loto
0 05,04
1 15,18
2 24
3 38,36
4 44
5 50,58
6 61,64
7 77,70
8 83
9 90,92,91
Đuôi Loto
0 50,90,70
1 61,91
2 92
3 83
4 24,64,04,44
5 05,15
6 36
7 77
8 38,58,18
9
Kết quả Xổ số Bình Dương , soạn tin: XSBD gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Dương, Thứ Sáu 14/02/2020

Đặc biệt 561317
Giải nhất 43399
Giải nhì 21299
Giải ba 35466 77355
Giải tư 36368 68908 80902 94495
52999 98186 48576
Giải năm 3323
Giải sáu 5419 5156 5438
Giải bảy 290
Giải tám 09
Đầu Loto
0 08,02,09
1 17,19
2 23
3 38
4
5 55,56
6 66,68
7 76
8 86
9 99,99,95,99,90
Đuôi Loto
0 90
1
2 02
3 23
4
5 55,95
6 66,86,76,56
7 17
8 68,08,38
9 99,99,99,19,09
Kết quả Xổ số Bình Dương , soạn tin: XSBD gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Dương, Thứ Sáu 07/02/2020

Đặc biệt 161425
Giải nhất 92115
Giải nhì 76936
Giải ba 29600 24248
Giải tư 22656 94341 72075 02528
62250 56169 29641
Giải năm 3894
Giải sáu 9524 9276 5164
Giải bảy 020
Giải tám 58
Đầu Loto
0 00
1 15
2 25,28,24,20
3 36
4 48,41,41
5 56,50,58
6 69,64
7 75,76
8
9 94
Đuôi Loto
0 00,50,20
1 41,41
2
3
4 94,24,64
5 25,15,75
6 36,56,76
7
8 48,28,58
9 69
Kết quả Xổ số Bình Dương , soạn tin: XSBD gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Dương, Thứ Sáu 31/01/2020

Đặc biệt 465792
Giải nhất 43168
Giải nhì 06318
Giải ba 91736 37099
Giải tư 45057 00228 10476 59228
30617 48520 55556
Giải năm 1553
Giải sáu 1636 0421 2735
Giải bảy 829
Giải tám 48
Đầu Loto
0
1 18,17
2 28,28,20,21,29
3 36,36,35
4 48
5 57,56,53
6 68
7 76
8
9 92,99
Đuôi Loto
0 20
1 21
2 92
3 53
4
5 35
6 36,76,56,36
7 57,17
8 68,18,28,28,48
9 99,29
Kết quả Xổ số Bình Dương , soạn tin: XSBD gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Dương, Thứ Sáu 24/01/2020

Đặc biệt 086430
Giải nhất 13018
Giải nhì 68380
Giải ba 38356 54661
Giải tư 49241 49190 30701 22309
93540 50452 24178
Giải năm 3803
Giải sáu 2209 0078 7663
Giải bảy 463
Giải tám 85
Đầu Loto
0 01,09,03,09
1 18
2
3 30
4 41,40
5 56,52
6 61,63,63
7 78,78
8 80,85
9 90
Đuôi Loto
0 30,80,90,40
1 61,41,01
2 52
3 03,63,63
4
5 85
6 56
7
8 18,78,78
9 09,09
Kết quả Xổ số Bình Dương , soạn tin: XSBD gửi 8193
BACK TO TOP