XSBD - KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH DƯƠNG XSBD - KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH DƯƠNG

Kết quả Xổ số Bình Dương, Thứ Sáu 22/11/2019

Đặc biệt 299651
Giải nhất 10977
Giải nhì 50027
Giải ba 12672 72534
Giải tư 32437 73280 64751 71178
46358 63873 76750
Giải năm 0954
Giải sáu 0924 9487 4318
Giải bảy 912
Giải tám 93
Đầu Loto
0
1 18,12
2 27,24
3 34,37
4
5 51,51,58,50,54
6
7 77,72,78,73
8 80,87
9 93
Đuôi Loto
0 80,50
1 51,51
2 72,12
3 73,93
4 34,54,24
5
6
7 77,27,37,87
8 78,58,18
9
Kết quả Xổ số Bình Dương , soạn tin: XSBD gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Dương, Thứ Sáu 15/11/2019

Đặc biệt 721378
Giải nhất 42627
Giải nhì 99833
Giải ba 28012 20512
Giải tư 50625 07236 04800 12737
14827 51553 29076
Giải năm 3865
Giải sáu 4755 3616 3366
Giải bảy 278
Giải tám 00
Đầu Loto
0 00,00
1 12,12,16
2 27,25,27
3 33,36,37
4
5 53,55
6 65,66
7 78,76,78
8
9
Đuôi Loto
0 00,00
1
2 12,12
3 33,53
4
5 25,65,55
6 36,76,16,66
7 27,37,27
8 78,78
9
Kết quả Xổ số Bình Dương , soạn tin: XSBD gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Dương, Thứ Sáu 08/11/2019

Đặc biệt 812160
Giải nhất 28067
Giải nhì 07913
Giải ba 69962 63902
Giải tư 56247 00829 15283 43019
17331 89422 26678
Giải năm 7311
Giải sáu 6041 0210 7770
Giải bảy 194
Giải tám 82
Đầu Loto
0 02
1 13,19,11,10
2 29,22
3 31
4 47,41
5
6 60,67,62
7 78,70
8 83,82
9 94
Đuôi Loto
0 60,10,70
1 31,11,41
2 62,02,22,82
3 13,83
4 94
5
6
7 67,47
8 78
9 29,19
Kết quả Xổ số Bình Dương , soạn tin: XSBD gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Dương, Thứ Sáu 01/11/2019

Đặc biệt 171932
Giải nhất 79582
Giải nhì 06719
Giải ba 84778 38292
Giải tư 89956 72469 53510 21702
67080 11394 53259
Giải năm 1861
Giải sáu 7627 3958 9014
Giải bảy 341
Giải tám 15
Đầu Loto
0 02
1 19,10,14,15
2 27
3 32
4 41
5 56,59,58
6 69,61
7 78
8 82,80
9 92,94
Đuôi Loto
0 10,80
1 61,41
2 32,82,92,02
3
4 94,14
5 15
6 56
7 27
8 78,58
9 19,69,59
Kết quả Xổ số Bình Dương , soạn tin: XSBD gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Dương, Thứ Sáu 25/10/2019

Đặc biệt 914458
Giải nhất 59766
Giải nhì 84247
Giải ba 61433 55850
Giải tư 17002 48424 34537 84731
62521 16399 56018
Giải năm 8011
Giải sáu 4169 6353 4465
Giải bảy 119
Giải tám 07
Đầu Loto
0 02,07
1 18,11,19
2 24,21
3 33,37,31
4 47
5 58,50,53
6 66,69,65
7
8
9 99
Đuôi Loto
0 50
1 31,21,11
2 02
3 33,53
4 24
5 65
6 66
7 47,37,07
8 58,18
9 99,69,19
Kết quả Xổ số Bình Dương , soạn tin: XSBD gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Dương, Thứ Sáu 18/10/2019

Đặc biệt 047391
Giải nhất 66685
Giải nhì 13815
Giải ba 94152 12948
Giải tư 88088 34668 33223 84421
64429 57438 63456
Giải năm 1071
Giải sáu 8891 0798 1765
Giải bảy 931
Giải tám 95
Đầu Loto
0
1 15
2 23,21,29
3 38,31
4 48
5 52,56
6 68,65
7 71
8 85,88
9 91,91,98,95
Đuôi Loto
0
1 91,21,71,91,31
2 52
3 23
4
5 85,15,65,95
6 56
7
8 48,88,68,38,98
9 29
Kết quả Xổ số Bình Dương , soạn tin: XSBD gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Dương, Thứ Sáu 11/10/2019

Đặc biệt 903130
Giải nhất 73119
Giải nhì 91039
Giải ba 54186 10319
Giải tư 03749 88817 53961 54216
45690 25747 38401
Giải năm 2744
Giải sáu 8132 7266 0715
Giải bảy 746
Giải tám 88
Đầu Loto
0 01
1 19,19,17,16,15
2
3 30,39,32
4 49,47,44,46
5
6 61,66
7
8 86,88
9 90
Đuôi Loto
0 30,90
1 61,01
2 32
3
4 44
5 15
6 86,16,66,46
7 17,47
8 88
9 19,39,19,49
Kết quả Xổ số Bình Dương , soạn tin: XSBD gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Dương, Thứ Sáu 04/10/2019

Đặc biệt 394895
Giải nhất 80160
Giải nhì 89793
Giải ba 27058 52409
Giải tư 58558 40567 33917 86182
52514 15328 60367
Giải năm 3443
Giải sáu 4808 0269 6514
Giải bảy 415
Giải tám 92
Đầu Loto
0 09,08
1 17,14,14,15
2 28
3
4 43
5 58,58
6 60,67,67,69
7
8 82
9 95,93,92
Đuôi Loto
0 60
1
2 82,92
3 93,43
4 14,14
5 95,15
6
7 67,17,67
8 58,58,28,08
9 09,69
Kết quả Xổ số Bình Dương , soạn tin: XSBD gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Dương, Thứ Sáu 27/09/2019

Đặc biệt 406941
Giải nhất 98284
Giải nhì 23881
Giải ba 93298 84922
Giải tư 87441 77254 88706 76128
20671 91989 49578
Giải năm 8317
Giải sáu 5867 1218 1592
Giải bảy 381
Giải tám 96
Đầu Loto
0 06
1 17,18
2 22,28
3
4 41,41
5 54
6 67
7 71,78
8 84,81,89,81
9 98,92,96
Đuôi Loto
0
1 41,81,41,71,81
2 22,92
3
4 84,54
5
6 06,96
7 17,67
8 98,28,78,18
9 89
Kết quả Xổ số Bình Dương , soạn tin: XSBD gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Dương, Thứ Sáu 20/09/2019

Đặc biệt 477320
Giải nhất 74379
Giải nhì 79954
Giải ba 71497 66607
Giải tư 22486 37382 51591 17802
29179 26830 33949
Giải năm 7162
Giải sáu 7106 8618 9957
Giải bảy 823
Giải tám 57
Đầu Loto
0 07,02,06
1 18
2 20,23
3 30
4 49
5 54,57,57
6 62
7 79,79
8 86,82
9 97,91
Đuôi Loto
0 20,30
1 91
2 82,02,62
3 23
4 54
5
6 86,06
7 97,07,57,57
8 18
9 79,79,49
Kết quả Xổ số Bình Dương , soạn tin: XSBD gửi 8193
BACK TO TOP