XSBD - KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH DƯƠNG XSBD - KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH DƯƠNG

Kết quả Xổ số Bình Dương, Thứ Sáu 19/02/2021

Đặc biệt 087753
Giải nhất 24048
Giải nhì 54455
Giải ba 87778 70528
Giải tư 16528 59564 63865 85599
38145 97161 48730
Giải năm 8748
Giải sáu 3426 1371 5691
Giải bảy 136
Giải tám 79
Đầu Loto
0
1
2 28,28,26
3 30,36
4 48,45,48
5 53,55
6 64,65,61
7 78,71,79
8
9 99,91
Đuôi Loto
0 30
1 61,71,91
2
3 53
4 64
5 55,65,45
6 26,36
7
8 48,78,28,28,48
9 99,79
Kết quả Xổ số Bình Dương , soạn tin: XSBD gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Dương, Thứ Sáu 12/02/2021

Đặc biệt 548424
Giải nhất 35755
Giải nhì 97129
Giải ba 84032 50508
Giải tư 53946 50964 84735 94310
48038 84003 51179
Giải năm 6167
Giải sáu 5578 2952 4886
Giải bảy 285
Giải tám 27
Đầu Loto
0 08,03
1 10
2 24,29,27
3 32,35,38
4 46
5 55,52
6 64,67
7 79,78
8 86,85
9
Đuôi Loto
0 10
1
2 32,52
3 03
4 24,64
5 55,35,85
6 46,86
7 67,27
8 08,38,78
9 29,79
Kết quả Xổ số Bình Dương , soạn tin: XSBD gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Dương, Thứ Sáu 05/02/2021

Đặc biệt 707735
Giải nhất 53906
Giải nhì 86185
Giải ba 78641 99492
Giải tư 72825 79528 48633 80511
78997 41280 78553
Giải năm 8125
Giải sáu 4728 7801 6868
Giải bảy 853
Giải tám 05
Đầu Loto
0 06,01,05
1 11
2 25,28,25,28
3 35,33
4 41
5 53,53
6 68
7
8 85,80
9 92,97
Đuôi Loto
0 80
1 41,11,01
2 92
3 33,53,53
4
5 35,85,25,25,05
6 06
7 97
8 28,28,68
9
Kết quả Xổ số Bình Dương , soạn tin: XSBD gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Dương, Thứ Sáu 29/01/2021

Đặc biệt 593061
Giải nhất 03969
Giải nhì 75869
Giải ba 29460 82724
Giải tư 90151 46941 42677 03748
04241 42030 50176
Giải năm 8929
Giải sáu 7730 9324 4956
Giải bảy 860
Giải tám 98
Đầu Loto
0
1
2 24,29,24
3 30,30
4 41,48,41
5 51,56
6 61,69,69,60,60
7 77,76
8
9 98
Đuôi Loto
0 60,30,30,60
1 61,51,41,41
2
3
4 24,24
5
6 76,56
7 77
8 48,98
9 69,69,29
Kết quả Xổ số Bình Dương , soạn tin: XSBD gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Dương, Thứ Sáu 22/01/2021

Đặc biệt 702360
Giải nhất 73414
Giải nhì 94016
Giải ba 48152 82396
Giải tư 86124 69579 25942 83509
36322 32146 58527
Giải năm 5045
Giải sáu 5219 9608 7399
Giải bảy 639
Giải tám 47
Đầu Loto
0 09,08
1 14,16,19
2 24,22,27
3 39
4 42,46,45,47
5 52
6 60
7 79
8
9 96,99
Đuôi Loto
0 60
1
2 52,42,22
3
4 14,24
5 45
6 16,96,46
7 27,47
8 08
9 79,09,19,99,39
Kết quả Xổ số Bình Dương , soạn tin: XSBD gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Dương, Thứ Sáu 15/01/2021

Đặc biệt 373408
Giải nhất 80023
Giải nhì 27704
Giải ba 60646 25991
Giải tư 39607 30434 74026 25253
06545 29716 94949
Giải năm 6515
Giải sáu 0583 4107 2687
Giải bảy 664
Giải tám 39
Đầu Loto
0 08,04,07,07
1 16,15
2 23,26
3 34,39
4 46,45,49
5 53
6 64
7
8 83,87
9 91
Đuôi Loto
0
1 91
2
3 23,53,83
4 04,34,64
5 45,15
6 46,26,16
7 07,07,87
8 08
9 49,39
Kết quả Xổ số Bình Dương , soạn tin: XSBD gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Dương, Thứ Sáu 08/01/2021

Đặc biệt 123951
Giải nhất 03809
Giải nhì 37030
Giải ba 68504 66408
Giải tư 41873 57934 18686 60017
98923 34649 15181
Giải năm 7732
Giải sáu 0362 1689 6164
Giải bảy 181
Giải tám 28
Đầu Loto
0 09,04,08
1 17
2 23,28
3 30,34,32
4 49
5 51
6 62,64
7 73
8 86,81,89,81
9
Đuôi Loto
0 30
1 51,81,81
2 32,62
3 73,23
4 04,34,64
5
6 86
7 17
8 08,28
9 09,49,89
Kết quả Xổ số Bình Dương , soạn tin: XSBD gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Dương, Thứ Sáu 01/01/2021

Đặc biệt 092730
Giải nhất 12524
Giải nhì 26344
Giải ba 70481 86230
Giải tư 98181 84147 82615 40420
37220 53884 31537
Giải năm 5161
Giải sáu 3747 4111 9006
Giải bảy 854
Giải tám 07
Đầu Loto
0 06,07
1 15,11
2 24,20,20
3 30,30,37
4 44,47,47
5 54
6 61
7
8 81,81,84
9
Đuôi Loto
0 30,30,20,20
1 81,81,61,11
2
3
4 24,44,84,54
5 15
6 06
7 47,37,47,07
8
9
Kết quả Xổ số Bình Dương , soạn tin: XSBD gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Dương, Thứ Sáu 25/12/2020

Đặc biệt 522104
Giải nhất 45043
Giải nhì 30105
Giải ba 85926 89883
Giải tư 41775 72176 95193 04926
45322 68073 28735
Giải năm 6347
Giải sáu 0303 5823 7979
Giải bảy 093
Giải tám 72
Đầu Loto
0 04,05,03
1
2 26,26,22,23
3 35
4 43,47
5
6
7 75,76,73,79,72
8 83
9 93,93
Đuôi Loto
0
1
2 22,72
3 43,83,93,73,03,23,93
4 04
5 05,75,35
6 26,76,26
7 47
8
9 79
Kết quả Xổ số Bình Dương , soạn tin: XSBD gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Dương, Thứ Sáu 18/12/2020

Đặc biệt 840599
Giải nhất 83401
Giải nhì 83089
Giải ba 80355 18892
Giải tư 64446 48155 33198 10972
08661 92657 41923
Giải năm 1233
Giải sáu 0906 4158 3374
Giải bảy 018
Giải tám 42
Đầu Loto
0 01,06
1 18
2 23
3 33
4 46,42
5 55,55,57,58
6 61
7 72,74
8 89
9 99,92,98
Đuôi Loto
0
1 01,61
2 92,72,42
3 23,33
4 74
5 55,55
6 46,06
7 57
8 98,58,18
9 99,89
Kết quả Xổ số Bình Dương , soạn tin: XSBD gửi 8193
BACK TO TOP