XSBD - KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH DƯƠNG XSBD - KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH DƯƠNG

Kết quả Xổ số Bình Dương, Thứ Sáu 19/04/2019

Đặc biệt 731826
Giải nhất 21697
Giải nhì 48084
Giải ba 98084 81386
Giải tư 86596 76951 76080 96697
51575 80725 82965
Giải năm 0603
Giải sáu 8555 5362 3076
Giải bảy 240
Giải tám 58
Đầu Loto
0 03
1
2 26,25
3
4 40
5 51,55,58
6 65,62
7 75,76
8 84,84,86,80
9 97,96,97
Đuôi Loto
0 80,40
1 51
2 62
3 03
4 84,84
5 75,25,65,55
6 26,86,96,76
7 97,97
8 58
9
Kết quả Xổ số Bình Dương , soạn tin: XSBD gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Dương, Thứ Sáu 12/04/2019

Đặc biệt 370652
Giải nhất 87594
Giải nhì 82064
Giải ba 85532 51281
Giải tư 30973 62629 82780 66874
68901 54255 45303
Giải năm 3857
Giải sáu 2050 5488 0477
Giải bảy 435
Giải tám 29
Đầu Loto
0 01,03
1
2 29,29
3 32,35
4
5 52,55,57,50
6 64
7 73,74,77
8 81,80,88
9 94
Đuôi Loto
0 80,50
1 81,01
2 52,32
3 73,03
4 94,64,74
5 55,35
6
7 57,77
8 88
9 29,29
Kết quả Xổ số Bình Dương , soạn tin: XSBD gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Dương, Thứ Sáu 05/04/2019

Đặc biệt 478950
Giải nhất 28505
Giải nhì 56755
Giải ba 74431 79288
Giải tư 55461 31152 88286 49960
53061 45318 92163
Giải năm 5895
Giải sáu 5837 9612 7791
Giải bảy 071
Giải tám 40
Đầu Loto
0 05
1 18,12
2
3 31,37
4 40
5 50,55,52
6 61,60,61,63
7 71
8 88,86
9 95,91
Đuôi Loto
0 50,60,40
1 31,61,61,91,71
2 52,12
3 63
4
5 05,55,95
6 86
7 37
8 88,18
9
Kết quả Xổ số Bình Dương , soạn tin: XSBD gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Dương, Thứ Sáu 29/03/2019

Đặc biệt 779658
Giải nhất 46813
Giải nhì 76755
Giải ba 03517 14761
Giải tư 34810 70344 98985 77803
90802 80200 88096
Giải năm 0314
Giải sáu 1993 9593 3685
Giải bảy 126
Giải tám 14
Đầu Loto
0 03,02,00
1 13,17,10,14,14
2 26
3
4 44
5 58,55
6 61
7
8 85,85
9 96,93,93
Đuôi Loto
0 10,00
1 61
2 02
3 13,03,93,93
4 44,14,14
5 55,85,85
6 96,26
7 17
8 58
9
Kết quả Xổ số Bình Dương , soạn tin: XSBD gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Dương, Thứ Sáu 22/03/2019

Đặc biệt 763984
Giải nhất 65389
Giải nhì 13467
Giải ba 78240 73566
Giải tư 01052 53141 14258 99597
28109 34574 66645
Giải năm 9434
Giải sáu 7561 3965 1396
Giải bảy 786
Giải tám 85
Đầu Loto
0 09
1
2
3 34
4 40,41,45
5 52,58
6 67,66,61,65
7 74
8 84,89,86,85
9 97,96
Đuôi Loto
0 40
1 41,61
2 52
3
4 84,74,34
5 45,65,85
6 66,96,86
7 67,97
8 58
9 89,09
Kết quả Xổ số Bình Dương , soạn tin: XSBD gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Dương, Thứ Sáu 15/03/2019

Đặc biệt 445700
Giải nhất 71533
Giải nhì 01170
Giải ba 07393 44843
Giải tư 53335 89297 54368 27534
31586 78039 34287
Giải năm 5596
Giải sáu 3724 2235 5548
Giải bảy 056
Giải tám 96
Đầu Loto
0 00
1
2 24
3 33,35,34,39,35
4 43,48
5 56
6 68
7 70
8 86,87
9 93,97,96,96
Đuôi Loto
0 00,70
1
2
3 33,93,43
4 34,24
5 35,35
6 86,96,56,96
7 97,87
8 68,48
9 39
Kết quả Xổ số Bình Dương , soạn tin: XSBD gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Dương, Thứ Sáu 08/03/2019

Đặc biệt 983082
Giải nhất 58585
Giải nhì 40079
Giải ba 71171 61169
Giải tư 24894 25780 88865 71479
27329 89573 76816
Giải năm 9404
Giải sáu 3846 7134 4853
Giải bảy 921
Giải tám 11
Đầu Loto
0 04
1 16,11
2 29,21
3 34
4 46
5 53
6 69,65
7 79,71,79,73
8 82,85,80
9 94
Đuôi Loto
0 80
1 71,21,11
2 82
3 73,53
4 94,04,34
5 85,65
6 16,46
7
8
9 79,69,79,29
Kết quả Xổ số Bình Dương , soạn tin: XSBD gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Dương, Thứ Sáu 01/03/2019

Đặc biệt 881680
Giải nhất 83483
Giải nhì 10518
Giải ba 86211 98059
Giải tư 45407 73482 06923 89414
44705 74187 38247
Giải năm 0450
Giải sáu 0950 4355 9056
Giải bảy 791
Giải tám 62
Đầu Loto
0 07,05
1 18,11,14
2 23
3
4 47
5 59,50,50,55,56
6 62
7
8 80,83,82,87
9 91
Đuôi Loto
0 80,50,50
1 11,91
2 82,62
3 83,23
4 14
5 05,55
6 56
7 07,87,47
8 18
9 59
Kết quả Xổ số Bình Dương , soạn tin: XSBD gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Dương, Thứ Sáu 22/02/2019

Đặc biệt 072923
Giải nhất 92523
Giải nhì 01343
Giải ba 41612 31187
Giải tư 68082 67836 74093 57869
60247 83659 49272
Giải năm 6820
Giải sáu 6333 3906 6025
Giải bảy 584
Giải tám 56
Đầu Loto
0 06
1 12
2 23,23,20,25
3 36,33
4 43,47
5 59,56
6 69
7 72
8 87,82,84
9 93
Đuôi Loto
0 20
1
2 12,82,72
3 23,23,43,93,33
4 84
5 25
6 36,06,56
7 87,47
8
9 69,59
Kết quả Xổ số Bình Dương , soạn tin: XSBD gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Dương, Thứ Sáu 15/02/2019

Đặc biệt 695082
Giải nhất 04594
Giải nhì 74512
Giải ba 05174 52391
Giải tư 24809 25061 94352 37426
65496 61382 09445
Giải năm 3551
Giải sáu 5385 7231 1515
Giải bảy 194
Giải tám 53
Đầu Loto
0 09
1 12,15
2 26
3 31
4 45
5 52,51,53
6 61
7 74
8 82,82,85
9 94,91,96,94
Đuôi Loto
0
1 91,61,51,31
2 82,12,52,82
3 53
4 94,74,94
5 45,85,15
6 26,96
7
8
9 09
Kết quả Xổ số Bình Dương , soạn tin: XSBD gửi 8193
BACK TO TOP