XSBD - KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH DƯƠNG XSBD - KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH DƯƠNG

Kết quả Xổ số Bình Dương, Thứ Sáu 27/11/2020

Đặc biệt 333382
Giải nhất 88337
Giải nhì 03657
Giải ba 95102 06837
Giải tư 54414 48188 80991 58353
86240 47127 39750
Giải năm 0883
Giải sáu 1274 1638 7379
Giải bảy 204
Giải tám 28
Đầu Loto
0 02,04
1 14
2 27,28
3 37,37,38
4 40
5 57,53,50
6
7 74,79
8 82,88,83
9 91
Đuôi Loto
0 40,50
1 91
2 82,02
3 53,83
4 14,74,04
5
6
7 37,57,37,27
8 88,38,28
9 79
Kết quả Xổ số Bình Dương , soạn tin: XSBD gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Dương, Thứ Sáu 20/11/2020

Đặc biệt 574047
Giải nhất 06986
Giải nhì 80938
Giải ba 00954 13960
Giải tư 98199 57639 82017 18927
53977 21841 59702
Giải năm 8889
Giải sáu 0705 3885 2769
Giải bảy 356
Giải tám 16
Đầu Loto
0 02,05
1 17,16
2 27
3 38,39
4 47,41
5 54,56
6 60,69
7 77
8 86,89,85
9 99
Đuôi Loto
0 60
1 41
2 02
3
4 54
5 05,85
6 86,56,16
7 47,17,27,77
8 38
9 99,39,89,69
Kết quả Xổ số Bình Dương , soạn tin: XSBD gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Dương, Thứ Sáu 13/11/2020

Đặc biệt 226477
Giải nhất 09088
Giải nhì 88660
Giải ba 06354 30428
Giải tư 28929 65819 10864 14228
03968 05378 70954
Giải năm 4940
Giải sáu 4054 8897 1347
Giải bảy 989
Giải tám 71
Đầu Loto
0
1 19
2 28,29,28
3
4 40,47
5 54,54,54
6 60,64,68
7 77,78,71
8 88,89
9 97
Đuôi Loto
0 60,40
1 71
2
3
4 54,64,54,54
5
6
7 77,97,47
8 88,28,28,68,78
9 29,19,89
Kết quả Xổ số Bình Dương , soạn tin: XSBD gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Dương, Thứ Sáu 06/11/2020

Đặc biệt 388811
Giải nhất 87593
Giải nhì 24231
Giải ba 01244 73852
Giải tư 96093 60402 67405 31629
09615 23561 12547
Giải năm 1515
Giải sáu 3410 9593 0129
Giải bảy 799
Giải tám 20
Đầu Loto
0 02,05
1 11,15,15,10
2 29,29,20
3 31
4 44,47
5 52
6 61
7
8
9 93,93,93,99
Đuôi Loto
0 10,20
1 11,31,61
2 52,02
3 93,93,93
4 44
5 05,15,15
6
7 47
8
9 29,29,99
Kết quả Xổ số Bình Dương , soạn tin: XSBD gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Dương, Thứ Sáu 30/10/2020

Đặc biệt 591363
Giải nhất 59065
Giải nhì 50196
Giải ba 94944 37831
Giải tư 82505 03994 27376 15273
87136 86130 56389
Giải năm 7111
Giải sáu 5236 2447 0962
Giải bảy 289
Giải tám 13
Đầu Loto
0 05
1 11,13
2
3 31,36,30,36
4 44,47
5
6 63,65,62
7 76,73
8 89,89
9 96,94
Đuôi Loto
0 30
1 31,11
2 62
3 63,73,13
4 44,94
5 65,05
6 96,76,36,36
7 47
8
9 89,89
Kết quả Xổ số Bình Dương , soạn tin: XSBD gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Dương, Thứ Sáu 23/10/2020

Đặc biệt 975780
Giải nhất 31162
Giải nhì 70087
Giải ba 49061 07915
Giải tư 86800 28075 82235 80761
40566 98309 40688
Giải năm 8568
Giải sáu 0170 9335 0774
Giải bảy 054
Giải tám 41
Đầu Loto
0 00,09
1 15
2
3 35,35
4 41
5 54
6 62,61,61,66,68
7 75,70,74
8 80,87,88
9
Đuôi Loto
0 80,00,70
1 61,61,41
2 62
3
4 74,54
5 15,75,35,35
6 66
7 87
8 88,68
9 09
Kết quả Xổ số Bình Dương , soạn tin: XSBD gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Dương, Thứ Sáu 16/10/2020

Đặc biệt 836716
Giải nhất 48121
Giải nhì 52216
Giải ba 25512 38967
Giải tư 36561 35220 67650 48831
28069 57497 08724
Giải năm 3688
Giải sáu 2570 8258 6336
Giải bảy 543
Giải tám 34
Đầu Loto
0
1 16,16,12
2 21,20,24
3 31,36,34
4 43
5 50,58
6 67,61,69
7 70
8 88
9 97
Đuôi Loto
0 20,50,70
1 21,61,31
2 12
3 43
4 24,34
5
6 16,16,36
7 67,97
8 88,58
9 69
Kết quả Xổ số Bình Dương , soạn tin: XSBD gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Dương, Thứ Sáu 09/10/2020

Đặc biệt 619297
Giải nhất 92917
Giải nhì 59634
Giải ba 67733 21064
Giải tư 66304 83528 48496 04142
93785 13885 10210
Giải năm 3702
Giải sáu 9207 9774 0184
Giải bảy 843
Giải tám 59
Đầu Loto
0 04,02,07
1 17,10
2 28
3 34,33
4 42,43
5 59
6 64
7 74
8 85,85,84
9 97,96
Đuôi Loto
0 10
1
2 42,02
3 33,43
4 34,64,04,74,84
5 85,85
6 96
7 97,17,07
8 28
9 59
Kết quả Xổ số Bình Dương , soạn tin: XSBD gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Dương, Thứ Sáu 02/10/2020

Đặc biệt 883337
Giải nhất 17637
Giải nhì 60801
Giải ba 74393 72979
Giải tư 77322 40625 03289 78548
45731 00532 73294
Giải năm 8898
Giải sáu 2454 1110 5109
Giải bảy 680
Giải tám 48
Đầu Loto
0 01,09
1 10
2 22,25
3 37,37,31,32
4 48,48
5 54
6
7 79
8 89,80
9 93,94,98
Đuôi Loto
0 10,80
1 01,31
2 22,32
3 93
4 94,54
5 25
6
7 37,37
8 48,98,48
9 79,89,09
Kết quả Xổ số Bình Dương , soạn tin: XSBD gửi 8193

Kết quả Xổ số Bình Dương, Thứ Sáu 25/09/2020

Đặc biệt 083289
Giải nhất 00925
Giải nhì 39392
Giải ba 45931 91716
Giải tư 86724 20853 93311 21507
00871 39780 25302
Giải năm 3699
Giải sáu 6495 4263 9341
Giải bảy 451
Giải tám 26
Đầu Loto
0 07,02
1 16,11
2 25,24,26
3 31
4 41
5 53,51
6 63
7 71
8 89,80
9 92,99,95
Đuôi Loto
0 80
1 31,11,71,41,51
2 92,02
3 53,63
4 24
5 25,95
6 16,26
7 07
8
9 89,99
Kết quả Xổ số Bình Dương , soạn tin: XSBD gửi 8193
BACK TO TOP