Thống kê VIP

Thống kê VIP:Thống kê tổng hợp đưa ra các bộ số (Trong vòng 15 lần quay gần nhất)
được đánh giá có khả năng cao sẽ về, các bộ số có khả năng sẽ không về, đây là
nguồn tham khảo mà bạn có thể xem rồi đưa ra những quyết định hợp lý
Chọn Tỉnh/Thành phố

Các bộ số được đánh giá cao

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần xuất hiện Số lần quay chưa về Xem chi tiết
59 23/05/2019 16 1 Xem
68 21/05/2019 16 3 Xem
81 23/05/2019 15 1 Xem
74 23/05/2019 14 1 Xem
00 22/05/2019 14 2 Xem
98 24/05/2019 13 0 Xem
42 24/05/2019 12 0 Xem
35 24/05/2019 12 0 Xem
44 24/05/2019 12 0 Xem
02 24/05/2019 12 0 Xem
93 24/05/2019 12 0 Xem
15 20/05/2019 11 4 Xem
45 23/05/2019 11 1 Xem
52 24/05/2019 11 0 Xem
80 20/05/2019 11 4 Xem
Xem tất cả

Các bộ số nên thận trọng

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần suất hiện Số lần quay chưa về Xem chi tiết
09 18/05/2019 1 6 Xem
11 09/05/2019 3 15 Xem
24 08/05/2019 4 16 Xem
06 16/05/2019 4 8 Xem
97 13/05/2019 4 11 Xem
91 18/05/2019 5 6 Xem
61 18/05/2019 5 6 Xem
62 12/05/2019 5 12 Xem
14 13/05/2019 5 11 Xem
16 18/05/2019 5 6 Xem
04 17/05/2019 5 7 Xem
22 13/05/2019 6 11 Xem
84 18/05/2019 7 6 Xem
30 12/05/2019 7 12 Xem
17 15/05/2019 7 9 Xem
28 16/05/2019 7 8 Xem
Xem tất cả

Mở thưởng hôm nay

24/05/2019

Nguoi noi tieng
BACK TO TOP