Thống kê VIP

Thống kê VIP:Thống kê tổng hợp đưa ra các bộ số (Trong vòng 15 lần quay gần nhất)
được đánh giá có khả năng cao sẽ về, các bộ số có khả năng sẽ không về, đây là
nguồn tham khảo mà bạn có thể xem rồi đưa ra những quyết định hợp lý
Chọn Tỉnh/Thành phố

Các bộ số được đánh giá cao

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần xuất hiện Số lần quay chưa về Xem chi tiết
87 20/11/2019 16 0 Xem
03 20/11/2019 15 0 Xem
58 20/11/2019 14 0 Xem
02 17/11/2019 14 3 Xem
68 17/11/2019 13 3 Xem
71 17/11/2019 13 3 Xem
00 18/11/2019 13 2 Xem
63 19/11/2019 13 1 Xem
42 19/11/2019 12 1 Xem
33 19/11/2019 12 1 Xem
93 18/11/2019 12 2 Xem
55 20/11/2019 12 0 Xem
14 18/11/2019 12 2 Xem
77 20/11/2019 12 0 Xem
34 18/11/2019 11 2 Xem
21 20/11/2019 11 0 Xem
Xem tất cả

Các bộ số nên thận trọng

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần suất hiện Số lần quay chưa về Xem chi tiết
41 22/10/2019 1 29 Xem
22 05/11/2019 3 15 Xem
73 09/11/2019 5 11 Xem
89 31/10/2019 5 20 Xem
36 12/11/2019 5 8 Xem
70 11/11/2019 5 9 Xem
88 09/11/2019 5 11 Xem
15 06/11/2019 6 14 Xem
16 13/11/2019 6 7 Xem
28 13/11/2019 6 7 Xem
25 14/11/2019 6 6 Xem
57 10/11/2019 6 10 Xem
96 11/11/2019 7 9 Xem
67 13/11/2019 7 7 Xem
Xem tất cả
Nguoi noi tieng
BACK TO TOP