Thống kê VIP

Thống kê VIP:Thống kê tổng hợp đưa ra các bộ số (Trong vòng 15 lần quay gần nhất)
được đánh giá có khả năng cao sẽ về, các bộ số có khả năng sẽ không về, đây là
nguồn tham khảo mà bạn có thể xem rồi đưa ra những quyết định hợp lý
Chọn Tỉnh/Thành phố

Các bộ số được đánh giá cao

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần xuất hiện Số lần quay chưa về Xem chi tiết
38 27/10/2020 16 0 Xem
04 27/10/2020 16 0 Xem
94 25/10/2020 15 2 Xem
79 27/10/2020 14 0 Xem
92 27/10/2020 14 0 Xem
90 26/10/2020 13 1 Xem
71 25/10/2020 12 2 Xem
25 23/10/2020 12 4 Xem
00 23/10/2020 12 4 Xem
81 27/10/2020 11 0 Xem
19 27/10/2020 11 0 Xem
57 27/10/2020 11 0 Xem
Xem tất cả

Các bộ số nên thận trọng

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần suất hiện Số lần quay chưa về Xem chi tiết
74 10/10/2020 1 17 Xem
17 20/10/2020 3 7 Xem
58 21/10/2020 4 6 Xem
52 18/10/2020 4 9 Xem
99 21/10/2020 4 6 Xem
73 11/10/2020 4 16 Xem
43 21/10/2020 5 6 Xem
03 21/10/2020 5 6 Xem
93 10/10/2020 5 17 Xem
88 19/10/2020 6 8 Xem
29 17/10/2020 6 10 Xem
20 19/10/2020 6 8 Xem
33 17/10/2020 6 10 Xem
10 20/10/2020 6 7 Xem
14 17/10/2020 7 10 Xem
66 18/10/2020 7 9 Xem
67 19/10/2020 7 8 Xem
Xem tất cả
Nguoi noi tieng
BACK TO TOP