Thống kê VIP

Thống kê VIP:Thống kê tổng hợp đưa ra các bộ số (Trong vòng 15 lần quay gần nhất)
được đánh giá có khả năng cao sẽ về, các bộ số có khả năng sẽ không về, đây là
nguồn tham khảo mà bạn có thể xem rồi đưa ra những quyết định hợp lý
Chọn Tỉnh/Thành phố

Các bộ số được đánh giá cao

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần xuất hiện Số lần quay chưa về Xem chi tiết
63 15/09/2019 18 0 Xem
68 15/09/2019 14 0 Xem
20 14/09/2019 14 1 Xem
82 13/09/2019 13 2 Xem
70 14/09/2019 12 1 Xem
25 14/09/2019 12 1 Xem
97 15/09/2019 12 0 Xem
99 11/09/2019 11 4 Xem
96 15/09/2019 11 0 Xem
12 15/09/2019 11 0 Xem
27 14/09/2019 11 1 Xem
48 15/09/2019 11 0 Xem
65 15/09/2019 11 0 Xem
64 12/09/2019 11 3 Xem
Xem tất cả

Các bộ số nên thận trọng

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần suất hiện Số lần quay chưa về Xem chi tiết
01 25/08/2019 4 21 Xem
59 07/09/2019 4 8 Xem
02 08/09/2019 5 7 Xem
81 06/09/2019 5 9 Xem
54 03/09/2019 5 12 Xem
13 08/09/2019 6 7 Xem
31 09/09/2019 6 6 Xem
76 07/09/2019 7 8 Xem
22 08/09/2019 7 7 Xem
52 07/09/2019 7 8 Xem
35 07/09/2019 7 8 Xem
30 08/09/2019 7 7 Xem
90 07/09/2019 7 8 Xem
Xem tất cả
Nguoi noi tieng
BACK TO TOP