Thống kê VIP

Thống kê VIP:Thống kê tổng hợp đưa ra các bộ số (Trong vòng 15 lần quay gần nhất)
được đánh giá có khả năng cao sẽ về, các bộ số có khả năng sẽ không về, đây là
nguồn tham khảo mà bạn có thể xem rồi đưa ra những quyết định hợp lý
Chọn Tỉnh/Thành phố

Các bộ số được đánh giá cao

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần xuất hiện Số lần quay chưa về Xem chi tiết
84 17/01/2020 16 2 Xem
12 16/01/2020 15 3 Xem
81 18/01/2020 14 1 Xem
94 16/01/2020 14 3 Xem
71 19/01/2020 14 0 Xem
64 18/01/2020 13 1 Xem
54 15/01/2020 12 4 Xem
91 16/01/2020 12 3 Xem
88 15/01/2020 12 4 Xem
49 18/01/2020 12 1 Xem
47 17/01/2020 12 2 Xem
26 15/01/2020 11 4 Xem
Xem tất cả

Các bộ số nên thận trọng

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần suất hiện Số lần quay chưa về Xem chi tiết
25 06/01/2020 2 13 Xem
79 04/01/2020 4 15 Xem
41 10/01/2020 4 9 Xem
52 08/01/2020 4 11 Xem
57 13/01/2020 4 6 Xem
61 10/01/2020 5 9 Xem
56 13/01/2020 5 6 Xem
00 09/01/2020 5 10 Xem
66 05/01/2020 5 14 Xem
73 10/01/2020 5 9 Xem
85 11/01/2020 5 8 Xem
53 12/01/2020 5 7 Xem
43 13/01/2020 6 6 Xem
87 07/01/2020 6 12 Xem
14 13/01/2020 6 6 Xem
15 13/01/2020 6 6 Xem
63 03/01/2020 7 16 Xem
Xem tất cả
Nguoi noi tieng
BACK TO TOP