Lien he quang cao Nội thất đức thiện

Thống kê VIP

Thống kê VIP:Thống kê tổng hợp đưa ra các bộ số (Trong vòng 15 lần quay gần nhất)
được đánh giá có khả năng cao sẽ về, các bộ số có khả năng sẽ không về, đây là
nguồn tham khảo mà bạn có thể xem rồi đưa ra những quyết định hợp lý
Chọn Tỉnh/Thành phố

Các bộ số được đánh giá cao

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần xuất hiện Số lần quay chưa về Xem chi tiết
50 13/11/2018 16 2 Xem
32 11/11/2018 16 4 Xem
68 15/11/2018 15 0 Xem
81 11/11/2018 14 4 Xem
57 15/11/2018 14 0 Xem
64 15/11/2018 14 0 Xem
12 14/11/2018 13 1 Xem
70 14/11/2018 13 1 Xem
24 13/11/2018 13 2 Xem
34 13/11/2018 13 2 Xem
93 15/11/2018 12 0 Xem
55 15/11/2018 12 0 Xem
62 15/11/2018 12 0 Xem
79 15/11/2018 11 0 Xem
59 14/11/2018 11 1 Xem
Xem tất cả

Các bộ số nên thận trọng

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần suất hiện Số lần quay chưa về Xem chi tiết
98 14/10/2018 1 29 Xem
33 31/10/2018 2 14 Xem
47 08/11/2018 2 6 Xem
36 04/11/2018 3 10 Xem
29 06/11/2018 4 8 Xem
39 08/11/2018 4 6 Xem
97 06/11/2018 4 8 Xem
63 01/11/2018 5 13 Xem
72 05/11/2018 5 9 Xem
73 06/11/2018 5 8 Xem
67 06/11/2018 6 8 Xem
92 04/11/2018 6 10 Xem
00 07/11/2018 7 7 Xem
43 08/11/2018 7 6 Xem
44 06/11/2018 7 8 Xem
Xem tất cả

Mở thưởng hôm nay

16/11/2018

Nguoi noi tieng
Lien he quang cao
BACK TO TOP