Thống kê VIP

Thống kê VIP:Thống kê tổng hợp đưa ra các bộ số (Trong vòng 15 lần quay gần nhất)
được đánh giá có khả năng cao sẽ về, các bộ số có khả năng sẽ không về, đây là
nguồn tham khảo mà bạn có thể xem rồi đưa ra những quyết định hợp lý
Chọn Tỉnh/Thành phố

Các bộ số được đánh giá cao

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần xuất hiện Số lần quay chưa về Xem chi tiết
90 07/08/2020 14 1 Xem
35 07/08/2020 13 1 Xem
86 08/08/2020 13 0 Xem
71 07/08/2020 13 1 Xem
01 04/08/2020 13 4 Xem
23 05/08/2020 12 3 Xem
59 08/08/2020 12 0 Xem
19 08/08/2020 12 0 Xem
17 08/08/2020 12 0 Xem
39 07/08/2020 12 1 Xem
08 05/08/2020 12 3 Xem
07 08/08/2020 12 0 Xem
28 06/08/2020 12 2 Xem
55 08/08/2020 11 0 Xem
79 07/08/2020 11 1 Xem
50 07/08/2020 11 1 Xem
Xem tất cả

Các bộ số nên thận trọng

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần suất hiện Số lần quay chưa về Xem chi tiết
46 31/07/2020 3 8 Xem
73 24/07/2020 4 15 Xem
85 25/07/2020 5 14 Xem
33 31/07/2020 5 8 Xem
80 02/08/2020 6 6 Xem
67 02/08/2020 6 6 Xem
37 30/07/2020 6 9 Xem
98 29/07/2020 6 10 Xem
69 01/08/2020 6 7 Xem
78 29/07/2020 6 10 Xem
94 24/07/2020 6 15 Xem
25 02/08/2020 7 6 Xem
Xem tất cả
Nguoi noi tieng
BACK TO TOP