Thống kê VIP

Thống kê VIP:Thống kê tổng hợp đưa ra các bộ số (Trong vòng 15 lần quay gần nhất)
được đánh giá có khả năng cao sẽ về, các bộ số có khả năng sẽ không về, đây là
nguồn tham khảo mà bạn có thể xem rồi đưa ra những quyết định hợp lý
Chọn Tỉnh/Thành phố

Các bộ số được đánh giá cao

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần xuất hiện Số lần quay chưa về Xem chi tiết
14 15/01/2021 16 1 Xem
97 16/01/2021 15 0 Xem
85 16/01/2021 14 0 Xem
17 14/01/2021 13 2 Xem
48 16/01/2021 13 0 Xem
11 14/01/2021 13 2 Xem
16 16/01/2021 12 0 Xem
13 15/01/2021 12 1 Xem
54 13/01/2021 12 3 Xem
10 14/01/2021 12 2 Xem
71 16/01/2021 12 0 Xem
08 16/01/2021 12 0 Xem
27 16/01/2021 11 0 Xem
86 13/01/2021 11 3 Xem
77 15/01/2021 11 1 Xem
Xem tất cả

Các bộ số nên thận trọng

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần suất hiện Số lần quay chưa về Xem chi tiết
18 07/01/2021 4 9 Xem
39 04/01/2021 5 12 Xem
94 08/01/2021 5 8 Xem
84 09/01/2021 5 7 Xem
21 06/01/2021 5 10 Xem
52 08/01/2021 6 8 Xem
74 10/01/2021 6 6 Xem
57 07/01/2021 7 9 Xem
90 10/01/2021 7 6 Xem
66 07/01/2021 7 9 Xem
23 09/01/2021 7 7 Xem
81 07/01/2021 7 9 Xem
Xem tất cả
Nguoi noi tieng
BACK TO TOP