Thống kê VIP

Thống kê VIP:Thống kê tổng hợp đưa ra các bộ số (Trong vòng 15 lần quay gần nhất)
được đánh giá có khả năng cao sẽ về, các bộ số có khả năng sẽ không về, đây là
nguồn tham khảo mà bạn có thể xem rồi đưa ra những quyết định hợp lý
Chọn Tỉnh/Thành phố

Các bộ số được đánh giá cao

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần xuất hiện Số lần quay chưa về Xem chi tiết
38 17/04/2021 14 1 Xem
82 17/04/2021 14 1 Xem
52 18/04/2021 13 0 Xem
05 17/04/2021 13 1 Xem
03 15/04/2021 13 3 Xem
59 14/04/2021 12 4 Xem
11 18/04/2021 12 0 Xem
70 18/04/2021 12 0 Xem
56 18/04/2021 12 0 Xem
37 15/04/2021 12 3 Xem
84 16/04/2021 11 2 Xem
49 18/04/2021 11 0 Xem
16 18/04/2021 11 0 Xem
42 16/04/2021 11 2 Xem
10 17/04/2021 11 1 Xem
54 18/04/2021 11 0 Xem
Xem tất cả

Các bộ số nên thận trọng

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần suất hiện Số lần quay chưa về Xem chi tiết
85 30/03/2021 2 19 Xem
69 09/04/2021 4 9 Xem
26 10/04/2021 5 8 Xem
09 04/04/2021 5 14 Xem
60 10/04/2021 6 8 Xem
04 09/04/2021 6 9 Xem
31 09/04/2021 6 9 Xem
78 08/04/2021 6 10 Xem
57 06/04/2021 6 12 Xem
93 09/04/2021 7 9 Xem
86 10/04/2021 7 8 Xem
33 09/04/2021 7 9 Xem
41 09/04/2021 7 9 Xem
Xem tất cả
Nguoi noi tieng
BACK TO TOP