Vi-tri-1-PC-Soicaudaiphat Vi-tri-1-PC-caumaydaithanh

Thống kê VIP

Thống kê VIP:Thống kê tổng hợp đưa ra các bộ số (Trong vòng 15 lần quay gần nhất)
được đánh giá có khả năng cao sẽ về, các bộ số có khả năng sẽ không về, đây là
nguồn tham khảo mà bạn có thể xem rồi đưa ra những quyết định hợp lý
Chọn Tỉnh/Thành phố

Các bộ số được đánh giá cao

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần xuất hiện Số lần quay chưa về Xem chi tiết
55 22/11/2017 14 0 Xem
98 21/11/2017 14 1 Xem
47 20/11/2017 13 2 Xem
30 22/11/2017 13 0 Xem
27 22/11/2017 13 0 Xem
85 20/11/2017 13 2 Xem
62 21/11/2017 13 1 Xem
24 22/11/2017 12 0 Xem
23 19/11/2017 12 3 Xem
97 21/11/2017 12 1 Xem
13 21/11/2017 12 1 Xem
02 22/11/2017 12 0 Xem
00 20/11/2017 12 2 Xem
25 18/11/2017 12 4 Xem
53 21/11/2017 11 1 Xem
72 20/11/2017 11 2 Xem
Xem tất cả

Các bộ số nên thận trọng

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần suất hiện Số lần quay chưa về Xem chi tiết
96 29/10/2017 2 24 Xem
83 08/11/2017 2 14 Xem
31 16/11/2017 3 6 Xem
40 12/11/2017 3 10 Xem
76 15/11/2017 4 7 Xem
99 16/11/2017 4 6 Xem
35 13/11/2017 4 9 Xem
18 11/11/2017 5 11 Xem
01 15/11/2017 5 7 Xem
34 13/11/2017 5 9 Xem
17 16/11/2017 6 6 Xem
81 16/11/2017 6 6 Xem
04 14/11/2017 6 8 Xem
93 15/11/2017 7 7 Xem
36 15/11/2017 7 7 Xem
87 16/11/2017 7 6 Xem
73 16/11/2017 7 6 Xem
Xem tất cả
Nguoi noi tieng
Vi-tri-2-PC-soicaucongnghe
BACK TO TOP