Thống kê VIP

Thống kê VIP:Thống kê tổng hợp đưa ra các bộ số (Trong vòng 15 lần quay gần nhất)
được đánh giá có khả năng cao sẽ về, các bộ số có khả năng sẽ không về, đây là
nguồn tham khảo mà bạn có thể xem rồi đưa ra những quyết định hợp lý
Chọn Tỉnh/Thành phố

Các bộ số được đánh giá cao

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần xuất hiện Số lần quay chưa về Xem chi tiết
42 28/05/2020 15 0 Xem
22 27/05/2020 14 1 Xem
10 28/05/2020 14 0 Xem
55 28/05/2020 13 0 Xem
71 28/05/2020 13 0 Xem
37 24/05/2020 12 4 Xem
80 28/05/2020 12 0 Xem
79 26/05/2020 12 2 Xem
34 28/05/2020 12 0 Xem
24 26/05/2020 11 2 Xem
88 26/05/2020 11 2 Xem
39 27/05/2020 11 1 Xem
85 25/05/2020 11 3 Xem
84 27/05/2020 11 1 Xem
98 27/05/2020 11 1 Xem
Xem tất cả

Các bộ số nên thận trọng

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần suất hiện Số lần quay chưa về Xem chi tiết
27 12/05/2020 2 16 Xem
96 18/05/2020 3 10 Xem
21 21/05/2020 3 7 Xem
66 22/05/2020 4 6 Xem
04 19/05/2020 4 9 Xem
49 19/05/2020 4 9 Xem
90 19/05/2020 4 9 Xem
40 22/05/2020 5 6 Xem
52 18/05/2020 6 10 Xem
18 22/05/2020 6 6 Xem
29 12/05/2020 6 16 Xem
38 21/05/2020 6 7 Xem
23 17/05/2020 6 11 Xem
67 22/05/2020 6 6 Xem
33 15/05/2020 6 13 Xem
35 19/05/2020 7 9 Xem
59 20/05/2020 7 8 Xem
Xem tất cả
Nguoi noi tieng
BACK TO TOP