Thống kê theo tổng

Thống kê theo tổng: Thống kê các bộ số có tổng từ 0 đến 9 từ đó ra được
các nhận định về các số có xác suất về cao trong tổng từ 0 đến 9.
Chọn tổng cần thống kê
Chọn Tỉnh/Thành phố

Từ ngày

Đến ngày

Loại giải: Tất cả giải Giải đặc biệt

Bộ số

Ngày về gần nhất

Số lần xuất hiện

Số lần quay chưa về

Xem chi tiết

00 18/11/2019 132 Xem
19 16/11/2019 94 Xem
28 13/11/2019 67 Xem
37 16/11/2019 34 Xem
46 16/11/2019 74 Xem
55 20/11/2019 120 Xem
64 19/11/2019 51 Xem
73 09/11/2019 511 Xem
82 16/11/2019 34 Xem
91 15/11/2019 95 Xem
Xem tất cả
Thống kê lần quay trước
Tổng Các bộ số về hôm trước
Tổng 0 55
Tổng 1 65, 29
Tổng 2
Tổng 3 03, 58, 21, 58, 12, 30
Tổng 4 04, 40, 59, 77
Tổng 5 05, 23, 87
Tổng 6 51, 97, 60, 06
Tổng 7 98
Tổng 8 53, 44, 35
Tổng 9 09, 54, 54
Nguoi noi tieng
BACK TO TOP