Thống kê theo tổng

Thống kê theo tổng: Thống kê các bộ số có tổng từ 0 đến 9 từ đó ra được
các nhận định về các số có xác suất về cao trong tổng từ 0 đến 9.
Chọn tổng cần thống kê
Chọn Tỉnh/Thành phố

Từ ngày

Đến ngày

Loại giải: Tất cả giải Giải đặc biệt

Bộ số

Ngày về gần nhất

Số lần xuất hiện

Số lần quay chưa về

Xem chi tiết

00 09/01/2020 510 Xem
19 16/01/2020 83 Xem
28 19/01/2020 90 Xem
37 19/01/2020 100 Xem
46 19/01/2020 80 Xem
55 18/01/2020 51 Xem
64 18/01/2020 131 Xem
73 10/01/2020 59 Xem
82 16/01/2020 73 Xem
91 16/01/2020 123 Xem
Xem tất cả
Thống kê lần quay trước
Tổng Các bộ số về hôm trước
Tổng 0 37, 46, 28
Tổng 1 74, 92
Tổng 2 39, 11, 39, 11
Tổng 3 21, 21, 76, 21
Tổng 4 95
Tổng 5 50, 05, 23
Tổng 6 51, 24, 24
Tổng 7 34, 16, 34
Tổng 8 62, 71
Tổng 9 36, 72
Nguoi noi tieng
BACK TO TOP