Lien he quang cao Nội thất đức thiện

Thống kê theo tổng

Thống kê theo tổng: Thống kê các bộ số có tổng từ 0 đến 9 từ đó ra được
các nhận định về các số có xác suất về cao trong tổng từ 0 đến 9.
Chọn tổng cần thống kê
Chọn Tỉnh/Thành phố

Từ ngày

Đến ngày

Loại giải: Tất cả giải Giải đặc biệt

Bộ số

Ngày về gần nhất

Số lần xuất hiện

Số lần quay chưa về

Xem chi tiết

00 12/01/2019 118 Xem
19 15/01/2019 65 Xem
28 16/01/2019 94 Xem
37 17/01/2019 93 Xem
46 19/01/2019 51 Xem
55 17/01/2019 83 Xem
64 19/01/2019 91 Xem
73 19/01/2019 121 Xem
82 20/01/2019 40 Xem
91 06/01/2019 714 Xem
Xem tất cả
Thống kê lần quay trước
Tổng Các bộ số về hôm trước
Tổng 0 82
Tổng 1 10, 74, 47, 92
Tổng 2 11, 11
Tổng 3 58, 76
Tổng 4 22, 95
Tổng 5 23, 87, 69, 87, 14
Tổng 6 60, 79, 79
Tổng 7 52, 89
Tổng 8 08, 35, 71
Tổng 9 45, 72, 54
Nguoi noi tieng
Lien he quang cao
BACK TO TOP