Thống kê theo tổng

Thống kê theo tổng: Thống kê các bộ số có tổng từ 0 đến 9 từ đó ra được
các nhận định về các số có xác suất về cao trong tổng từ 0 đến 9.
Chọn tổng cần thống kê
Chọn Tỉnh/Thành phố

Từ ngày

Đến ngày

Loại giải: Tất cả giải Giải đặc biệt

Bộ số

Ngày về gần nhất

Số lần xuất hiện

Số lần quay chưa về

Xem chi tiết

00 17/07/2019 150 Xem
19 13/07/2019 154 Xem
28 12/07/2019 95 Xem
37 16/07/2019 101 Xem
46 16/07/2019 91 Xem
55 16/07/2019 101 Xem
64 12/07/2019 85 Xem
73 17/07/2019 70 Xem
82 14/07/2019 103 Xem
91 11/07/2019 56 Xem
Xem tất cả
Thống kê lần quay trước
Tổng Các bộ số về hôm trước
Tổng 0 00, 00, 73
Tổng 1 29, 83, 56, 38, 92
Tổng 2 02, 20
Tổng 3 30, 85
Tổng 4 86, 04, 40, 40
Tổng 5 32, 14, 78
Tổng 6 51, 88
Tổng 7
Tổng 8 08, 99, 08
Tổng 9 09, 63, 72
Nguoi noi tieng
BACK TO TOP