Thống kê theo tổng

Thống kê theo tổng: Thống kê các bộ số có tổng từ 0 đến 9 từ đó ra được
các nhận định về các số có xác suất về cao trong tổng từ 0 đến 9.
Chọn tổng cần thống kê
Chọn Tỉnh/Thành phố

Từ ngày

Đến ngày

Loại giải: Tất cả giải Giải đặc biệt

Bộ số

Ngày về gần nhất

Số lần xuất hiện

Số lần quay chưa về

Xem chi tiết

00 25/03/2020 96 Xem
19 31/03/2020 90 Xem
28 28/03/2020 73 Xem
37 29/03/2020 72 Xem
46 28/03/2020 53 Xem
55 31/03/2020 90 Xem
64 26/03/2020 85 Xem
73 31/03/2020 80 Xem
82 30/03/2020 91 Xem
91 31/03/2020 80 Xem
Xem tất cả
Thống kê lần quay trước
Tổng Các bộ số về hôm trước
Tổng 0 19, 73, 91, 19, 55
Tổng 1 38, 10
Tổng 2 84, 57, 57
Tổng 3 94, 12, 58, 76, 85, 30
Tổng 4 68
Tổng 5 96
Tổng 6 79, 15
Tổng 7 70, 61, 89
Tổng 8 08, 17
Tổng 9 63, 45
Nguoi noi tieng
BACK TO TOP