Lien he quang cao Nội thất đức thiện

Thống kê theo tổng

Thống kê theo tổng: Thống kê các bộ số có tổng từ 0 đến 9 từ đó ra được
các nhận định về các số có xác suất về cao trong tổng từ 0 đến 9.
Chọn tổng cần thống kê
Chọn Tỉnh/Thành phố

Từ ngày

Đến ngày

Loại giải: Tất cả giải Giải đặc biệt

Bộ số

Ngày về gần nhất

Số lần xuất hiện

Số lần quay chưa về

Xem chi tiết

00 21/09/2018 62 Xem
19 18/09/2018 95 Xem
28 23/09/2018 50 Xem
37 18/09/2018 55 Xem
46 23/09/2018 90 Xem
55 21/09/2018 72 Xem
64 14/09/2018 98 Xem
73 14/09/2018 98 Xem
82 20/09/2018 93 Xem
91 23/09/2018 80 Xem
Xem tất cả
Thống kê lần quay trước
Tổng Các bộ số về hôm trước
Tổng 0 91, 28, 46
Tổng 1 56, 10, 65, 38, 65
Tổng 2 48, 20, 75
Tổng 3 76, 49, 03, 21
Tổng 4 31
Tổng 5 87, 69, 23
Tổng 6 79
Tổng 7 61, 16
Tổng 8 62, 44, 35, 71, 17
Tổng 9
Nguoi noi tieng
Lien he quang cao
BACK TO TOP