Thống kê theo tổng

Thống kê theo tổng: Thống kê các bộ số có tổng từ 0 đến 9 từ đó ra được
các nhận định về các số có xác suất về cao trong tổng từ 0 đến 9.
Chọn tổng cần thống kê
Chọn Tỉnh/Thành phố

Từ ngày

Đến ngày

Loại giải: Tất cả giải Giải đặc biệt

Bộ số

Ngày về gần nhất

Số lần xuất hiện

Số lần quay chưa về

Xem chi tiết

00 16/01/2021 100 Xem
19 14/01/2021 72 Xem
28 15/01/2021 61 Xem
37 16/01/2021 70 Xem
46 16/01/2021 90 Xem
55 12/01/2021 84 Xem
64 16/01/2021 80 Xem
73 14/01/2021 32 Xem
82 14/01/2021 52 Xem
91 12/01/2021 54 Xem
Xem tất cả
Thống kê lần quay trước
Tổng Các bộ số về hôm trước
Tổng 0 46, 64, 00, 37
Tổng 1 38, 92
Tổng 2 48
Tổng 3 67, 49, 76, 85
Tổng 4 68, 68
Tổng 5 32, 41
Tổng 6 60, 97, 24, 15
Tổng 7 16, 34, 61, 25
Tổng 8 08, 08, 71
Tổng 9 27
Nguoi noi tieng
BACK TO TOP