Thống kê theo tổng

Thống kê theo tổng: Thống kê các bộ số có tổng từ 0 đến 9 từ đó ra được
các nhận định về các số có xác suất về cao trong tổng từ 0 đến 9.
Chọn tổng cần thống kê
Chọn Tỉnh/Thành phố

Từ ngày

Đến ngày

Loại giải: Tất cả giải Giải đặc biệt

Bộ số

Ngày về gần nhất

Số lần xuất hiện

Số lần quay chưa về

Xem chi tiết

00 22/03/2019 80 Xem
19 21/03/2019 51 Xem
28 17/03/2019 85 Xem
37 13/03/2019 69 Xem
46 22/03/2019 30 Xem
55 17/03/2019 55 Xem
64 21/03/2019 81 Xem
73 22/03/2019 100 Xem
82 16/03/2019 116 Xem
91 19/03/2019 73 Xem
Xem tất cả
Thống kê lần quay trước
Tổng Các bộ số về hôm trước
Tổng 0 00, 46, 73
Tổng 1 01, 38
Tổng 2 66, 75, 93
Tổng 3 94, 49
Tổng 4 77, 68, 40, 95, 68
Tổng 5 69, 50, 96, 23
Tổng 6
Tổng 7 89, 25
Tổng 8 62
Tổng 9 63, 36, 54, 27, 63
Nguoi noi tieng
BACK TO TOP