Vi-tri-1-PC-chotsovang365 Lien he quang cao

Thống kê theo tổng

Thống kê theo tổng: Thống kê các bộ số có tổng từ 0 đến 9 từ đó ra được
các nhận định về các số có xác suất về cao trong tổng từ 0 đến 9.
Chọn tổng cần thống kê
Chọn Tỉnh/Thành phố

Từ ngày

Đến ngày

Loại giải: Tất cả giải Giải đặc biệt

Bộ số

Ngày về gần nhất

Số lần xuất hiện

Số lần quay chưa về

Xem chi tiết

00 20/09/2017 84 Xem
19 14/09/2017 710 Xem
28 21/09/2017 83 Xem
37 18/09/2017 96 Xem
46 23/09/2017 71 Xem
55 24/09/2017 110 Xem
64 24/09/2017 40 Xem
73 23/09/2017 111 Xem
82 13/09/2017 511 Xem
91 21/09/2017 103 Xem
Xem tất cả
Thống kê lần quay trước
Tổng Các bộ số về hôm trước
Tổng 0 64, 55, 55
Tổng 1 29
Tổng 2 57
Tổng 3 58, 58, 03, 12
Tổng 4 95, 31, 13, 95, 77
Tổng 5 96, 87, 23, 14, 14, 41
Tổng 6 97
Tổng 7 52, 34
Tổng 8 99, 17, 35
Tổng 9 72
Nguoi noi tieng
Vi-tri-2-PC-soicaucongnghe
BACK TO TOP