Thống kê theo tổng

Thống kê theo tổng: Thống kê các bộ số có tổng từ 0 đến 9 từ đó ra được
các nhận định về các số có xác suất về cao trong tổng từ 0 đến 9.
Chọn tổng cần thống kê
Chọn Tỉnh/Thành phố

Từ ngày

Đến ngày

Loại giải: Tất cả giải Giải đặc biệt

Bộ số

Ngày về gần nhất

Số lần xuất hiện

Số lần quay chưa về

Xem chi tiết

00 22/09/2020 96 Xem
19 21/09/2020 97 Xem
28 26/09/2020 42 Xem
37 25/09/2020 93 Xem
46 27/09/2020 41 Xem
55 11/09/2020 717 Xem
64 27/09/2020 91 Xem
73 27/09/2020 81 Xem
82 28/09/2020 120 Xem
91 27/09/2020 151 Xem
Xem tất cả
Thống kê lần quay trước
Tổng Các bộ số về hôm trước
Tổng 0 82
Tổng 1 56, 38, 38
Tổng 2 57, 84, 39
Tổng 3 85, 85, 49, 76, 58, 21, 49
Tổng 4 31, 59, 04
Tổng 5 96, 23, 78
Tổng 6 88
Tổng 7 16, 98
Tổng 8 08, 99
Tổng 9 36, 90
Nguoi noi tieng
BACK TO TOP