Vi-tri-1-PC-soicau24h Lien he quang cao

Thống kê theo tổng

Thống kê theo tổng: Thống kê các bộ số có tổng từ 0 đến 9 từ đó ra được
các nhận định về các số có xác suất về cao trong tổng từ 0 đến 9.
Chọn tổng cần thống kê
Chọn Tỉnh/Thành phố

Từ ngày

Đến ngày

Loại giải: Tất cả giải Giải đặc biệt

Bộ số

Ngày về gần nhất

Số lần xuất hiện

Số lần quay chưa về

Xem chi tiết

00 23/01/2018 60 Xem
19 13/01/2018 210 Xem
28 22/01/2018 121 Xem
37 20/01/2018 153 Xem
46 15/01/2018 68 Xem
55 23/01/2018 70 Xem
64 13/01/2018 510 Xem
73 23/01/2018 120 Xem
82 23/01/2018 70 Xem
91 20/01/2018 123 Xem
Xem tất cả
Thống kê lần quay trước
Tổng Các bộ số về hôm trước
Tổng 0 73, 73, 55, 55, 82, 00
Tổng 1 01, 56, 29, 92, 29
Tổng 2 48, 11, 57
Tổng 3 21, 21, 21, 30
Tổng 4 04
Tổng 5 78
Tổng 6 88
Tổng 7 98
Tổng 8 99, 17, 62
Tổng 9 45, 72
Nguoi noi tieng
Lien he quang cao
BACK TO TOP