Thống kê theo tổng

Thống kê theo tổng: Thống kê các bộ số có tổng từ 0 đến 9 từ đó ra được
các nhận định về các số có xác suất về cao trong tổng từ 0 đến 9.
Chọn tổng cần thống kê
Chọn Tỉnh/Thành phố

Từ ngày

Đến ngày

Loại giải: Tất cả giải Giải đặc biệt

Bộ số

Ngày về gần nhất

Số lần xuất hiện

Số lần quay chưa về

Xem chi tiết

00 14/09/2019 101 Xem
19 15/09/2019 100 Xem
28 15/09/2019 100 Xem
37 14/09/2019 71 Xem
46 15/09/2019 60 Xem
55 12/09/2019 73 Xem
64 12/09/2019 113 Xem
73 15/09/2019 80 Xem
82 13/09/2019 132 Xem
91 13/09/2019 62 Xem
Xem tất cả
Thống kê lần quay trước
Tổng Các bộ số về hôm trước
Tổng 0 19, 28, 46, 73
Tổng 1 65, 10, 56, 29, 74
Tổng 2 11, 39, 48
Tổng 3 03, 12
Tổng 4 68
Tổng 5 32, 96, 87
Tổng 6 79, 88, 97, 88, 42
Tổng 7 61, 89
Tổng 8 62
Tổng 9 63
Nguoi noi tieng
BACK TO TOP