Thống kê theo tổng

Thống kê theo tổng: Thống kê các bộ số có tổng từ 0 đến 9 từ đó ra được
các nhận định về các số có xác suất về cao trong tổng từ 0 đến 9.
Chọn tổng cần thống kê
Chọn Tỉnh/Thành phố

Từ ngày

Đến ngày

Loại giải: Tất cả giải Giải đặc biệt

Bộ số

Ngày về gần nhất

Số lần xuất hiện

Số lần quay chưa về

Xem chi tiết

00 18/04/2021 100 Xem
19 15/04/2021 83 Xem
28 17/04/2021 61 Xem
37 15/04/2021 123 Xem
46 15/04/2021 73 Xem
55 13/04/2021 85 Xem
64 17/04/2021 51 Xem
73 15/04/2021 63 Xem
82 17/04/2021 141 Xem
91 09/04/2021 89 Xem
Xem tất cả
Thống kê lần quay trước
Tổng Các bộ số về hôm trước
Tổng 0 00
Tổng 1 47, 56
Tổng 2 11, 20, 75
Tổng 3 49, 30
Tổng 4 77
Tổng 5
Tổng 6 15, 79, 06, 06
Tổng 7 70, 52, 70, 52, 89, 16, 16
Tổng 8 08, 35, 71, 08, 62
Tổng 9 54, 27
Nguoi noi tieng
BACK TO TOP