Soi cau sieu chuan Liên hệ quảng cáo

Thống kê theo ngày

Thống kê theo ngày:Tìm các bộ số xuất hiện vào 1 ngày nào
đó trong tuần, thống kê này mang tính chất may rủi 50/50
bạn cần cân nhắc kỹ để có quyết định hợp lý
Chọn thời gian thống kê
Chọn Tỉnh/Thành phố

Bộ số xuất hiện nhiều nhất

55 (4 lần)99 (4 lần)03 (4 lần)39 (3 lần)48 (3 lần)
98 (3 lần)22 (3 lần)85 (3 lần)14 (3 lần)43 (3 lần)
67 (3 lần)34 (2 lần)57 (2 lần)94 (2 lần)90 (2 lần)
54 (2 lần)40 (2 lần)19 (2 lần)18 (2 lần)53 (2 lần)
13 (2 lần)10 (2 lần)05 (2 lần)04 (2 lần)36 (2 lần)
51 (2 lần)66 (2 lần)00 (2 lần)65 (2 lần)64 (2 lần)

Bộ số xuất hiện ít nhất

23 (1 lần)38 (1 lần)86 (1 lần)21 (1 lần)45 (1 lần)
84 (1 lần)81 (1 lần)80 (1 lần)35 (1 lần)49 (1 lần)
16 (1 lần)42 (1 lần)78 (1 lần)41 (1 lần)77 (1 lần)
76 (1 lần)33 (1 lần)74 (1 lần)09 (1 lần)08 (1 lần)
06 (1 lần)56 (1 lần)93 (1 lần)69 (1 lần)92 (1 lần)
68 (1 lần)02 (1 lần)47 (1 lần)01 (1 lần)26 (1 lần)
Nguoi noi tieng
BACK TO TOP