Lien he quang cao Nội thất đức thiện

Thống kê theo ngày

Thống kê theo ngày:Tìm các bộ số xuất hiện vào 1 ngày nào
đó trong tuần, thống kê này mang tính chất may rủi 50/50
bạn cần cân nhắc kỹ để có quyết định hợp lý
Chọn thời gian thống kê
Chọn Tỉnh/Thành phố

Bộ số xuất hiện nhiều nhất

30 (5 lần)51 (4 lần)76 (4 lần)32 (3 lần)04 (3 lần)
66 (3 lần)43 (2 lần)39 (2 lần)37 (2 lần)99 (2 lần)
34 (2 lần)56 (2 lần)96 (2 lần)59 (2 lần)22 (2 lần)
20 (2 lần)84 (2 lần)82 (2 lần)81 (2 lần)80 (2 lần)
19 (2 lần)16 (2 lần)14 (2 lần)49 (2 lần)73 (2 lần)
45 (2 lần)03 (2 lần)02 (2 lần)44 (2 lần)64 (2 lần)

Bộ số xuất hiện ít nhất

24 (1 lần)88 (1 lần)23 (1 lần)35 (1 lần)21 (1 lần)
53 (1 lần)52 (1 lần)98 (1 lần)97 (1 lần)57 (1 lần)
58 (1 lần)95 (1 lần)48 (1 lần)78 (1 lần)94 (1 lần)
74 (1 lần)93 (1 lần)70 (1 lần)09 (1 lần)07 (1 lần)
06 (1 lần)05 (1 lần)92 (1 lần)91 (1 lần)68 (1 lần)
29 (1 lần)67 (1 lần)28 (1 lần)00 (1 lần)65 (1 lần)
Nguoi noi tieng
Lien he quang cao
BACK TO TOP