Soi cau lo to 79 Ve xe khach truc tuyen

Thống kê theo ngày

Thống kê theo ngày:Tìm các bộ số xuất hiện vào 1 ngày nào
đó trong tuần, thống kê này mang tính chất may rủi 50/50
bạn cần cân nhắc kỹ để có quyết định hợp lý
Chọn thời gian thống kê
Chọn Tỉnh/Thành phố

Bộ số xuất hiện nhiều nhất

07 (4 lần)27 (3 lần)23 (3 lần)86 (3 lần)84 (3 lần)
81 (3 lần)14 (3 lần)56 (3 lần)94 (2 lần)93 (2 lần)
50 (2 lần)44 (2 lần)87 (2 lần)22 (2 lần)42 (2 lần)
85 (2 lần)20 (2 lần)39 (2 lần)38 (2 lần)15 (2 lần)
98 (2 lần)11 (2 lần)08 (2 lần)31 (2 lần)68 (2 lần)
01 (2 lần)63 (2 lần)62 (2 lần)61 (2 lần)

Bộ số xuất hiện ít nhất

28 (1 lần)55 (1 lần)26 (1 lần)25 (1 lần)24 (1 lần)
88 (1 lần)41 (1 lần)51 (1 lần)57 (1 lần)37 (1 lần)
21 (1 lần)36 (1 lần)35 (1 lần)34 (1 lần)46 (1 lần)
19 (1 lần)18 (1 lần)33 (1 lần)79 (1 lần)97 (1 lần)
78 (1 lần)77 (1 lần)12 (1 lần)76 (1 lần)45 (1 lần)
75 (1 lần)10 (1 lần)70 (1 lần)30 (1 lần)58 (1 lần)
Nguoi noi tieng
BACK TO TOP