Thống kê bộ lẻ chẵn

Chọn Tỉnh/Thành phố
Từ ngày
Đến ngày
Loại giải: Tất cả giải Giải đặc biệt

Bộ số

Ngày về gần nhất

Số lần xuất hiện

Số lần quay chưa về

Xem chi tiết

10 09/09/2020 4 13 Xem
12 18/09/2020 10 4 Xem
14 19/09/2020 7 3 Xem
16 10/09/2020 8 12 Xem
18 15/09/2020 5 7 Xem
30 18/09/2020 9 4 Xem
32 20/09/2020 7 2 Xem
34 17/09/2020 8 5 Xem
36 21/09/2020 7 1 Xem
38 22/09/2020 8 0 Xem
50 13/09/2020 2 9 Xem
52 20/09/2020 14 2 Xem
54 21/09/2020 12 1 Xem
56 17/09/2020 8 5 Xem
58 22/09/2020 8 0 Xem
70 20/09/2020 8 2 Xem
72 06/09/2020 3 16 Xem
74 22/09/2020 11 0 Xem
76 22/09/2020 3 0 Xem
78 19/09/2020 7 3 Xem
90 22/09/2020 9 0 Xem
92 19/09/2020 9 3 Xem
94 19/09/2020 8 3 Xem
96 21/09/2020 7 1 Xem
98 21/09/2020 7 1 Xem
Xem tất cả
Nguoi noi tieng
BACK TO TOP