Thống kê bộ lẻ chẵn

Chọn Tỉnh/Thành phố
Từ ngày
Đến ngày
Loại giải: Tất cả giải Giải đặc biệt

Bộ số

Ngày về gần nhất

Số lần xuất hiện

Số lần quay chưa về

Xem chi tiết

10 17/01/2020 10 3 Xem
12 16/01/2020 15 4 Xem
14 13/01/2020 6 7 Xem
16 19/01/2020 6 1 Xem
18 18/01/2020 11 2 Xem
30 18/01/2020 8 2 Xem
32 20/01/2020 5 0 Xem
34 19/01/2020 6 1 Xem
36 19/01/2020 7 1 Xem
38 17/01/2020 9 3 Xem
50 20/01/2020 9 0 Xem
52 08/01/2020 4 12 Xem
54 15/01/2020 12 5 Xem
56 13/01/2020 5 7 Xem
58 14/01/2020 14 6 Xem
70 17/01/2020 11 3 Xem
72 20/01/2020 9 0 Xem
74 19/01/2020 11 1 Xem
76 20/01/2020 11 0 Xem
78 17/01/2020 5 3 Xem
90 14/01/2020 7 6 Xem
92 19/01/2020 9 1 Xem
94 16/01/2020 14 4 Xem
96 20/01/2020 11 0 Xem
98 18/01/2020 9 2 Xem
Xem tất cả
Nguoi noi tieng
BACK TO TOP