Thống kê bộ lẻ chẵn

Chọn Tỉnh/Thành phố
Từ ngày
Đến ngày
Loại giải: Tất cả giải Giải đặc biệt

Bộ số

Ngày về gần nhất

Số lần xuất hiện

Số lần quay chưa về

Xem chi tiết

10 24/05/2019 6 0 Xem
12 19/05/2019 8 5 Xem
14 13/05/2019 5 11 Xem
16 18/05/2019 5 6 Xem
18 24/05/2019 12 0 Xem
30 12/05/2019 8 12 Xem
32 24/05/2019 9 0 Xem
34 21/05/2019 7 3 Xem
36 23/05/2019 9 1 Xem
38 24/05/2019 9 0 Xem
50 19/05/2019 9 5 Xem
52 24/05/2019 12 0 Xem
54 18/05/2019 10 6 Xem
56 23/05/2019 9 1 Xem
58 19/05/2019 5 5 Xem
70 24/05/2019 6 0 Xem
72 20/05/2019 8 4 Xem
74 23/05/2019 14 1 Xem
76 24/05/2019 8 0 Xem
78 22/05/2019 7 2 Xem
90 21/05/2019 10 3 Xem
92 23/05/2019 9 1 Xem
94 23/05/2019 8 1 Xem
96 23/05/2019 10 1 Xem
98 24/05/2019 13 0 Xem
Xem tất cả

Mở thưởng hôm nay

24/05/2019

Nguoi noi tieng
BACK TO TOP