Thống kê bộ chẵn lẻ

Chọn Tỉnh/Thành phố
Từ ngày
Đến ngày
Loại giải: Tất cả giải Giải đặc biệt

Bộ số

Ngày về gần nhất

Số lần xuất hiện

Số lần quay chưa về

Xem chi tiết

01 20/05/2019 8 4 Xem
03 23/05/2019 8 1 Xem
05 22/05/2019 10 2 Xem
07 21/05/2019 9 3 Xem
09 18/05/2019 1 6 Xem
21 20/05/2019 8 4 Xem
23 16/05/2019 13 8 Xem
25 19/05/2019 5 5 Xem
27 24/05/2019 8 0 Xem
29 21/05/2019 6 3 Xem
41 19/05/2019 7 5 Xem
43 23/05/2019 7 1 Xem
45 23/05/2019 11 1 Xem
47 22/05/2019 8 2 Xem
49 19/05/2019 10 5 Xem
61 18/05/2019 5 6 Xem
63 24/05/2019 11 0 Xem
65 24/05/2019 4 0 Xem
67 22/05/2019 9 2 Xem
69 23/05/2019 9 1 Xem
81 23/05/2019 16 1 Xem
83 23/05/2019 6 1 Xem
85 22/05/2019 10 2 Xem
87 21/05/2019 4 3 Xem
89 16/05/2019 9 8 Xem
Xem tất cả

Mở thưởng hôm nay

24/05/2019

Nguoi noi tieng
BACK TO TOP