Thống kê bộ chẵn chẵn

Chọn Tỉnh/Thành phố
Từ ngày
Đến ngày
Loại giải: Tất cả giải Giải đặc biệt

Bộ số

Ngày về gần nhất

Số lần xuất hiện

Số lần quay chưa về

Xem chi tiết

00 09/01/2020 6 8 Xem
02 17/01/2020 11 0 Xem
04 13/01/2020 9 4 Xem
06 17/01/2020 8 0 Xem
08 12/01/2020 13 5 Xem
20 17/01/2020 11 0 Xem
22 16/01/2020 5 1 Xem
24 15/01/2020 7 2 Xem
26 15/01/2020 13 2 Xem
28 17/01/2020 9 0 Xem
40 15/01/2020 5 2 Xem
42 17/01/2020 8 0 Xem
44 17/01/2020 12 0 Xem
46 17/01/2020 6 0 Xem
48 14/01/2020 5 3 Xem
60 16/01/2020 10 1 Xem
62 16/01/2020 8 1 Xem
64 17/01/2020 13 0 Xem
66 05/01/2020 5 12 Xem
68 17/01/2020 4 0 Xem
80 12/01/2020 10 5 Xem
82 16/01/2020 8 1 Xem
84 17/01/2020 19 0 Xem
86 12/01/2020 14 5 Xem
88 15/01/2020 15 2 Xem
Xem tất cả

Mở thưởng hôm nay

17/01/2020

Nguoi noi tieng
BACK TO TOP