Thống kê bộ chẵn chẵn

Chọn Tỉnh/Thành phố
Từ ngày
Đến ngày
Loại giải: Tất cả giải Giải đặc biệt

Bộ số

Ngày về gần nhất

Số lần xuất hiện

Số lần quay chưa về

Xem chi tiết

00 22/05/2019 14 2 Xem
02 24/05/2019 12 0 Xem
04 17/05/2019 5 7 Xem
06 16/05/2019 4 8 Xem
08 23/05/2019 4 1 Xem
20 20/05/2019 2 4 Xem
22 13/05/2019 6 11 Xem
24 08/05/2019 4 16 Xem
26 24/05/2019 9 0 Xem
28 16/05/2019 7 8 Xem
40 21/05/2019 7 3 Xem
42 24/05/2019 12 0 Xem
44 24/05/2019 12 0 Xem
46 23/05/2019 8 1 Xem
48 24/05/2019 6 0 Xem
60 20/05/2019 9 4 Xem
62 12/05/2019 5 12 Xem
64 22/05/2019 7 2 Xem
66 24/05/2019 10 0 Xem
68 21/05/2019 17 3 Xem
80 20/05/2019 11 4 Xem
82 20/05/2019 8 4 Xem
84 18/05/2019 7 6 Xem
86 23/05/2019 10 1 Xem
88 22/05/2019 8 2 Xem
Xem tất cả

Mở thưởng hôm nay

24/05/2019

Nguoi noi tieng
BACK TO TOP