Thống kê bộ chẵn chẵn

Chọn Tỉnh/Thành phố
Từ ngày
Đến ngày
Loại giải: Tất cả giải Giải đặc biệt

Bộ số

Ngày về gần nhất

Số lần xuất hiện

Số lần quay chưa về

Xem chi tiết

00 19/03/2019 7 2 Xem
02 21/03/2019 5 0 Xem
04 21/03/2019 9 0 Xem
06 19/03/2019 8 2 Xem
08 18/03/2019 11 3 Xem
20 21/03/2019 7 0 Xem
22 21/03/2019 7 0 Xem
24 20/03/2019 9 1 Xem
26 15/03/2019 10 6 Xem
28 17/03/2019 8 4 Xem
40 20/03/2019 7 1 Xem
42 15/03/2019 6 6 Xem
44 17/03/2019 7 4 Xem
46 13/03/2019 2 8 Xem
48 21/03/2019 7 0 Xem
60 16/03/2019 5 5 Xem
62 18/03/2019 7 3 Xem
64 21/03/2019 10 0 Xem
66 15/03/2019 4 6 Xem
68 21/03/2019 9 0 Xem
80 19/03/2019 7 2 Xem
82 16/03/2019 11 5 Xem
84 16/03/2019 8 5 Xem
86 20/03/2019 8 1 Xem
88 15/03/2019 7 6 Xem
Xem tất cả

Mở thưởng hôm nay

22/03/2019

Nguoi noi tieng
BACK TO TOP