Bảng kết đặc biệt chẵn lẻ dọc

Chỉ áp dụng cho Miền Bắc Chọn số lần quay
Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ Nhật
Nghỉ tết36744
Tổng chẵn
12/11/2019
29618
Tổng lẻ
13/11/2019
86358
Tổng lẻ
14/11/2019
09208
Tổng chẵn
15/11/2019
01682
Tổng chẵn
16/11/2019
25000
Tổng chẵn
17/11/2019
93484
Tổng chẵn
18/11/2019
19942
Tổng chẵn
19/11/2019
72751
Tổng chẵn
20/11/2019
15315
Tổng chẵn
21/11/2019
75178
Tổng lẻ
22/11/2019
89736
Tổng lẻ
23/11/2019
31742
Tổng chẵn
24/11/2019
30468
Tổng chẵn
25/11/2019
16031
Tổng chẵn
26/11/2019
34257
Tổng chẵn
27/11/2019
23232
Tổng lẻ
28/11/2019
40803
Tổng lẻ
29/11/2019
36896
Tổng lẻ
30/11/2019
57187
Tổng lẻ
01/12/2019
28797
Tổng chẵn
02/12/2019
91897
Tổng chẵn
03/12/2019
79119
Tổng chẵn
04/12/2019
22867
Tổng lẻ
05/12/2019
82830
Tổng lẻ
06/12/2019
60238
Tổng lẻ
07/12/2019
70840
Tổng chẵn
08/12/2019
55076
Tổng lẻ
09/12/2019
99233
Tổng chẵn
10/12/2019
45585
Tổng lẻ
11/12/2019
02447
Tổng lẻ
12/12/2019
30476
Tổng lẻ
13/12/2019
46694
Tổng lẻ
14/12/2019
20806
Tổng chẵn
15/12/2019
28068
Tổng chẵn
16/12/2019
83022
Tổng chẵn
17/12/2019
26849
Tổng lẻ
18/12/2019
46081
Tổng lẻ
19/12/2019
76684
Tổng chẵn
20/12/2019
24148
Tổng chẵn
21/12/2019
43242
Tổng chẵn
22/12/2019
70724
Tổng chẵn
23/12/2019
75726
Tổng chẵn
24/12/2019
15181
Tổng lẻ
25/12/2019
05939
Tổng chẵn
26/12/2019
04477
Tổng chẵn
27/12/2019
95201
Tổng lẻ
28/12/2019
31701
Tổng lẻ
29/12/2019
18988
Tổng chẵn
30/12/2019
94908
Tổng chẵn
31/12/2019
32905
Tổng lẻ
01/01/2020
73604
Tổng chẵn
02/01/2020
19143
Tổng lẻ
03/01/2020
54949
Tổng lẻ
04/01/2020
45721
Tổng lẻ
05/01/2020
14012
Tổng lẻ
06/01/2020
14954
Tổng lẻ
07/01/2020
78804
Tổng chẵn
08/01/2020
91574
Tổng lẻ
09/01/2020
26396
Tổng lẻ
10/01/2020
33658
Tổng lẻ
11/01/2020
90880
Tổng chẵn
12/01/2020
41244
Tổng chẵn
13/01/2020
32164
Tổng chẵn
14/01/2020
26710
Tổng lẻ
15/01/2020
72782
Tổng chẵn
16/01/2020
97571
Tổng chẵn
17/01/2020
34706
Tổng chẵn
18/01/2020
70921
Tổng lẻ
19/01/2020
12850
Tổng lẻ
20/01/2020
Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ Nhật

Kết quả xổ số Miền Bắc - 8 lần quay

Soạn tin: XS MB gửi 8593
Nguoi noi tieng
BACK TO TOP