Bảng kết đặc biệt chẵn lẻ dọc

Chỉ áp dụng cho Miền Bắc Chọn số lần quay
Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ Nhật
Nghỉ tết68490
Tổng lẻ
09/07/2019
56266
Tổng chẵn
10/07/2019
67166
Tổng chẵn
11/07/2019
16289
Tổng lẻ
12/07/2019
63297
Tổng chẵn
13/07/2019
29202
Tổng chẵn
14/07/2019
77107
Tổng lẻ
15/07/2019
68355
Tổng chẵn
16/07/2019
75609
Tổng lẻ
17/07/2019
85507
Tổng lẻ
18/07/2019
15102
Tổng chẵn
19/07/2019
17705
Tổng lẻ
20/07/2019
50545
Tổng lẻ
21/07/2019
12598
Tổng lẻ
22/07/2019
75074
Tổng lẻ
23/07/2019
54161
Tổng lẻ
24/07/2019
22382
Tổng chẵn
25/07/2019
97420
Tổng chẵn
26/07/2019
65694
Tổng lẻ
27/07/2019
59008
Tổng chẵn
28/07/2019
79918
Tổng lẻ
29/07/2019
51357
Tổng chẵn
30/07/2019
56690
Tổng lẻ
31/07/2019
05356
Tổng lẻ
01/08/2019
82782
Tổng chẵn
02/08/2019
25333
Tổng chẵn
03/08/2019
63132
Tổng lẻ
04/08/2019
60091
Tổng chẵn
05/08/2019
32648
Tổng chẵn
06/08/2019
28326
Tổng chẵn
07/08/2019
09562
Tổng chẵn
08/08/2019
25002
Tổng chẵn
09/08/2019
14040
Tổng chẵn
10/08/2019
86376
Tổng lẻ
11/08/2019
69859
Tổng chẵn
12/08/2019
93981
Tổng lẻ
13/08/2019
10584
Tổng chẵn
14/08/2019
17474
Tổng lẻ
15/08/2019
65374
Tổng lẻ
16/08/2019
84598
Tổng lẻ
17/08/2019
07111
Tổng chẵn
18/08/2019
91082
Tổng chẵn
19/08/2019
41265
Tổng lẻ
20/08/2019
78137
Tổng chẵn
21/08/2019
56093
Tổng chẵn
22/08/2019
79347
Tổng lẻ
23/08/2019
25362
Tổng chẵn
24/08/2019
97301
Tổng lẻ
25/08/2019
58963
Tổng lẻ
26/08/2019
59662
Tổng chẵn
27/08/2019
41362
Tổng chẵn
28/08/2019
89773
Tổng chẵn
29/08/2019
52766
Tổng chẵn
30/08/2019
70560
Tổng chẵn
31/08/2019
61697
Tổng chẵn
01/09/2019
40725
Tổng lẻ
02/09/2019
91254
Tổng lẻ
03/09/2019
41784
Tổng chẵn
04/09/2019
30051
Tổng chẵn
05/09/2019
58517
Tổng chẵn
06/09/2019
97616
Tổng lẻ
07/09/2019
44868
Tổng chẵn
08/09/2019
52783
Tổng lẻ
09/09/2019
82811
Tổng chẵn
10/09/2019
53841
Tổng lẻ
11/09/2019
75717
Tổng chẵn
12/09/2019
82182
Tổng chẵn
13/09/2019
81843
Tổng lẻ
14/09/2019
42303
Tổng lẻ
15/09/2019
Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ Nhật

Kết quả xổ số Miền Bắc - 8 lần quay

Soạn tin: XS MB gửi 8593
Nguoi noi tieng
BACK TO TOP