Bảng kết đặc biệt chẵn lẻ dọc

Chỉ áp dụng cho Miền Bắc Chọn số lần quay
Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ Nhật
Nghỉ tết69063
Tổng lẻ
28/04/2020
97298
Tổng lẻ
29/04/2020
06702
Tổng chẵn
30/04/2020
29166
Tổng chẵn
01/05/2020
82632
Tổng lẻ
02/05/2020
08247
Tổng lẻ
03/05/2020
36662
Tổng chẵn
04/05/2020
56872
Tổng lẻ
05/05/2020
03336
Tổng lẻ
06/05/2020
83382
Tổng chẵn
07/05/2020
67241
Tổng lẻ
08/05/2020
71770
Tổng lẻ
09/05/2020
32765
Tổng lẻ
10/05/2020
02419
Tổng chẵn
11/05/2020
35009
Tổng lẻ
12/05/2020
12795
Tổng chẵn
13/05/2020
33963
Tổng lẻ
14/05/2020
41795
Tổng chẵn
15/05/2020
75146
Tổng chẵn
16/05/2020
76380
Tổng chẵn
17/05/2020
44554
Tổng lẻ
18/05/2020
96600
Tổng chẵn
19/05/2020
51265
Tổng lẻ
20/05/2020
58738
Tổng lẻ
21/05/2020
27298
Tổng lẻ
22/05/2020
98991
Tổng chẵn
23/05/2020
81779
Tổng chẵn
24/05/2020
67211
Tổng chẵn
25/05/2020
29154
Tổng lẻ
26/05/2020
06561
Tổng lẻ
27/05/2020
09913
Tổng chẵn
28/05/2020
97954
Tổng lẻ
29/05/2020
59964
Tổng chẵn
30/05/2020
83834
Tổng lẻ
31/05/2020
62323
Tổng lẻ
01/06/2020
79222
Tổng chẵn
02/06/2020
62500
Tổng chẵn
03/06/2020
76278
Tổng lẻ
04/06/2020
79913
Tổng chẵn
05/06/2020
18932
Tổng lẻ
06/06/2020
88039
Tổng chẵn
07/06/2020
56860
Tổng chẵn
08/06/2020
27570
Tổng lẻ
09/06/2020
63530
Tổng lẻ
10/06/2020
76634
Tổng lẻ
11/06/2020
51903
Tổng lẻ
12/06/2020
93761
Tổng lẻ
13/06/2020
36374
Tổng lẻ
14/06/2020
75952
Tổng lẻ
15/06/2020
94962
Tổng chẵn
16/06/2020
02517
Tổng chẵn
17/06/2020
38289
Tổng lẻ
18/06/2020
04630
Tổng lẻ
19/06/2020
18969
Tổng lẻ
20/06/2020
25127
Tổng lẻ
21/06/2020
67617
Tổng chẵn
22/06/2020
34062
Tổng chẵn
23/06/2020
80610
Tổng lẻ
24/06/2020
46982
Tổng chẵn
25/06/2020
01316
Tổng lẻ
26/06/2020
74236
Tổng lẻ
27/06/2020
36351
Tổng chẵn
28/06/2020
66720
Tổng chẵn
29/06/2020
67229
Tổng lẻ
30/06/2020
44435
Tổng chẵn
01/07/2020
61129
Tổng lẻ
02/07/2020
58827
Tổng lẻ
03/07/2020
77775
Tổng chẵn
04/07/2020
11070
Tổng lẻ
05/07/2020
25470
Tổng lẻ
06/07/2020
73860
Tổng chẵn
07/07/2020
83783
Tổng lẻ
08/07/2020
Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ Nhật

Kết quả xổ số Miền Bắc - 8 lần quay

Soạn tin: XS MB gửi 8593
Nguoi noi tieng
BACK TO TOP