Bảng kết đặc biệt chẵn lẻ dọc

Chỉ áp dụng cho Miền Bắc Chọn số lần quay
Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ Nhật
Nghỉ tết70921
Tổng lẻ
19/01/2020
12850
Tổng lẻ
20/01/2020
38897
Tổng chẵn
21/01/2020
96449
Tổng lẻ
22/01/2020
16875
Tổng chẵn
23/01/2020
50940
Tổng chẵn
28/01/2020
80389
Tổng lẻ
29/01/2020
75712
Tổng lẻ
30/01/2020
49715
Tổng chẵn
31/01/2020
72130
Tổng lẻ
01/02/2020
79434
Tổng lẻ
02/02/2020
63107
Tổng lẻ
03/02/2020
44410
Tổng lẻ
04/02/2020
97615
Tổng chẵn
05/02/2020
26275
Tổng chẵn
06/02/2020
14973
Tổng chẵn
07/02/2020
22191
Tổng chẵn
08/02/2020
60347
Tổng lẻ
09/02/2020
96045
Tổng lẻ
10/02/2020
07696
Tổng lẻ
11/02/2020
19747
Tổng lẻ
12/02/2020
54232
Tổng lẻ
13/02/2020
51855
Tổng chẵn
14/02/2020
47417
Tổng chẵn
15/02/2020
00776
Tổng lẻ
16/02/2020
99817
Tổng chẵn
17/02/2020
06616
Tổng lẻ
18/02/2020
90398
Tổng lẻ
19/02/2020
22204
Tổng chẵn
20/02/2020
36089
Tổng lẻ
21/02/2020
37647
Tổng lẻ
22/02/2020
36144
Tổng chẵn
23/02/2020
91609
Tổng lẻ
24/02/2020
37376
Tổng lẻ
25/02/2020
23146
Tổng chẵn
26/02/2020
26422
Tổng chẵn
27/02/2020
45982
Tổng chẵn
28/02/2020
80805
Tổng lẻ
29/02/2020
04635
Tổng chẵn
01/03/2020
73787
Tổng lẻ
02/03/2020
38823
Tổng lẻ
03/03/2020
51223
Tổng lẻ
04/03/2020
52991
Tổng chẵn
05/03/2020
78854
Tổng lẻ
06/03/2020
87368
Tổng chẵn
07/03/2020
55060
Tổng chẵn
08/03/2020
95973
Tổng chẵn
09/03/2020
83549
Tổng lẻ
10/03/2020
29224
Tổng chẵn
11/03/2020
74951
Tổng chẵn
12/03/2020
73118
Tổng lẻ
13/03/2020
18915
Tổng chẵn
14/03/2020
18901
Tổng lẻ
15/03/2020
28322
Tổng chẵn
16/03/2020
52267
Tổng lẻ
17/03/2020
81489
Tổng lẻ
18/03/2020
85074
Tổng lẻ
19/03/2020
85736
Tổng lẻ
20/03/2020
55521
Tổng lẻ
21/03/2020
46024
Tổng chẵn
22/03/2020
36123
Tổng lẻ
23/03/2020
31578
Tổng lẻ
24/03/2020
54296
Tổng lẻ
25/03/2020
94135
Tổng chẵn
26/03/2020
33555
Tổng chẵn
27/03/2020
91159
Tổng chẵn
28/03/2020
28914
Tổng lẻ
29/03/2020
42902
Tổng chẵn
30/03/2020
98819
Tổng chẵn
31/03/2020
Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ Nhật

Kết quả xổ số Miền Bắc - 8 lần quay

Soạn tin: XS MB gửi 8593
Nguoi noi tieng
BACK TO TOP