Bảng kết đặc biệt chẵn lẻ dọc

Chỉ áp dụng cho Miền Bắc Chọn số lần quay
Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ Nhật
Nghỉ tết37899
Tổng chẵn
12/03/2019
55062
Tổng chẵn
13/03/2019
75608
Tổng chẵn
14/03/2019
40771
Tổng chẵn
15/03/2019
26682
Tổng chẵn
16/03/2019
96651
Tổng chẵn
17/03/2019
41334
Tổng lẻ
18/03/2019
39473
Tổng chẵn
19/03/2019
20824
Tổng chẵn
20/03/2019
43185
Tổng lẻ
21/03/2019
97477
Tổng chẵn
22/03/2019
40005
Tổng lẻ
23/03/2019
86472
Tổng lẻ
24/03/2019
25019
Tổng chẵn
25/03/2019
94499
Tổng chẵn
26/03/2019
63559
Tổng chẵn
27/03/2019
27974
Tổng lẻ
28/03/2019
21642
Tổng chẵn
29/03/2019
64361
Tổng lẻ
30/03/2019
13748
Tổng chẵn
31/03/2019
83620
Tổng chẵn
01/04/2019
71393
Tổng chẵn
02/04/2019
18934
Tổng lẻ
03/04/2019
70084
Tổng chẵn
04/04/2019
91458
Tổng lẻ
05/04/2019
61188
Tổng chẵn
06/04/2019
98764
Tổng chẵn
07/04/2019
37110
Tổng lẻ
08/04/2019
31765
Tổng lẻ
09/04/2019
05284
Tổng chẵn
10/04/2019
52236
Tổng lẻ
11/04/2019
84308
Tổng chẵn
12/04/2019
46181
Tổng lẻ
13/04/2019
02867
Tổng lẻ
14/04/2019
57843
Tổng lẻ
15/04/2019
11022
Tổng chẵn
16/04/2019
61619
Tổng chẵn
17/04/2019
54399
Tổng chẵn
18/04/2019
73588
Tổng chẵn
19/04/2019
78697
Tổng chẵn
20/04/2019
66103
Tổng lẻ
21/04/2019
78819
Tổng chẵn
22/04/2019
95541
Tổng lẻ
23/04/2019
61229
Tổng lẻ
24/04/2019
44188
Tổng chẵn
25/04/2019
41702
Tổng chẵn
26/04/2019
66029
Tổng lẻ
27/04/2019
61019
Tổng chẵn
28/04/2019
00417
Tổng chẵn
29/04/2019
93006
Tổng chẵn
30/04/2019
34641
Tổng lẻ
01/05/2019
94761
Tổng lẻ
02/05/2019
12050
Tổng lẻ
03/05/2019
63371
Tổng chẵn
04/05/2019
21900
Tổng chẵn
05/05/2019
44642
Tổng chẵn
06/05/2019
74530
Tổng lẻ
07/05/2019
36128
Tổng chẵn
08/05/2019
73052
Tổng lẻ
09/05/2019
95735
Tổng chẵn
10/05/2019
48500
Tổng chẵn
11/05/2019
55886
Tổng chẵn
12/05/2019
75368
Tổng chẵn
13/05/2019
38982
Tổng chẵn
14/05/2019
22819
Tổng chẵn
15/05/2019
23736
Tổng lẻ
16/05/2019
10532
Tổng lẻ
17/05/2019
92849
Tổng lẻ
18/05/2019
20112
Tổng lẻ
19/05/2019
43464
Tổng chẵn
20/05/2019
04934
Tổng lẻ
21/05/2019
31635
Tổng chẵn
22/05/2019
98583
Tổng lẻ
23/05/2019
71563
Tổng lẻ
24/05/2019
Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ Nhật

Kết quả xổ số Miền Bắc - 8 lần quay

Soạn tin: XS MB gửi 8593

Mở thưởng hôm nay

24/05/2019

Nguoi noi tieng
BACK TO TOP