Bảng kết đặc biệt chẵn lẻ dọc

Chỉ áp dụng cho Miền Bắc Chọn số lần quay
Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ Nhật
Nghỉ tết46551
Tổng chẵn
11/12/2020
09945
Tổng lẻ
12/12/2020
08528
Tổng chẵn
13/12/2020
45776
Tổng lẻ
14/12/2020
61681
Tổng lẻ
15/12/2020
16363
Tổng lẻ
16/12/2020
12950
Tổng lẻ
17/12/2020
27054
Tổng lẻ
18/12/2020
20370
Tổng lẻ
19/12/2020
45188
Tổng chẵn
20/12/2020
27693
Tổng chẵn
21/12/2020
81613
Tổng chẵn
22/12/2020
80188
Tổng chẵn
23/12/2020
79993
Tổng chẵn
24/12/2020
36287
Tổng lẻ
25/12/2020
80287
Tổng lẻ
26/12/2020
85971
Tổng chẵn
27/12/2020
07690
Tổng lẻ
28/12/2020
63111
Tổng chẵn
29/12/2020
57905
Tổng lẻ
30/12/2020
42050
Tổng lẻ
31/12/2020
78885
Tổng lẻ
01/01/2021
20681
Tổng lẻ
02/01/2021
43132
Tổng lẻ
03/01/2021
42988
Tổng chẵn
04/01/2021
19376
Tổng lẻ
05/01/2021
90402
Tổng chẵn
06/01/2021
09854
Tổng lẻ
07/01/2021
00726
Tổng chẵn
08/01/2021
82064
Tổng chẵn
09/01/2021
48146
Tổng chẵn
10/01/2021
05507
Tổng lẻ
11/01/2021
16592
Tổng lẻ
12/01/2021
02769
Tổng lẻ
13/01/2021
51338
Tổng lẻ
14/01/2021
68285
Tổng lẻ
15/01/2021
12046
Tổng chẵn
16/01/2021
55095
Tổng chẵn
17/01/2021
92549
Tổng lẻ
18/01/2021
23677
Tổng chẵn
19/01/2021
60545
Tổng lẻ
20/01/2021
21331
Tổng chẵn
21/01/2021
09264
Tổng chẵn
22/01/2021
57860
Tổng chẵn
23/01/2021
45883
Tổng lẻ
24/01/2021
00157
Tổng chẵn
25/01/2021
33079
Tổng chẵn
26/01/2021
45756
Tổng lẻ
27/01/2021
92020
Tổng chẵn
28/01/2021
40169
Tổng lẻ
29/01/2021
71209
Tổng lẻ
30/01/2021
17386
Tổng chẵn
31/01/2021
54782
Tổng chẵn
01/02/2021
15759
Tổng chẵn
02/02/2021
76349
Tổng lẻ
03/02/2021
48218
Tổng lẻ
04/02/2021
48520
Tổng chẵn
05/02/2021
37427
Tổng lẻ
06/02/2021
25119
Tổng chẵn
07/02/2021
42991
Tổng chẵn
08/02/2021
38792
Tổng lẻ
09/02/2021
04629
Tổng lẻ
10/02/2021
56286
Tổng chẵn
15/02/2021
11503
Tổng lẻ
16/02/2021
05177
Tổng chẵn
17/02/2021
81910
Tổng lẻ
18/02/2021
11103
Tổng lẻ
19/02/2021
70030
Tổng lẻ
20/02/2021
57607
Tổng lẻ
21/02/2021
77708
Tổng chẵn
22/02/2021
17110
Tổng lẻ
23/02/2021
93315
Tổng chẵn
24/02/2021
Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ Nhật

Kết quả xổ số Miền Bắc - 8 lần quay

Soạn tin: XS MB gửi 8593
Nguoi noi tieng
BACK TO TOP