Bảng kết đặc biệt chẵn lẻ dọc

Chỉ áp dụng cho Miền Bắc Chọn số lần quay
Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ Nhật
Nghỉ tết44789
Tổng lẻ
14/07/2020
70102
Tổng chẵn
15/07/2020
24511
Tổng chẵn
16/07/2020
60814
Tổng lẻ
17/07/2020
06586
Tổng chẵn
18/07/2020
08834
Tổng lẻ
19/07/2020
30629
Tổng lẻ
20/07/2020
51088
Tổng chẵn
21/07/2020
20942
Tổng chẵn
22/07/2020
09592
Tổng lẻ
23/07/2020
57597
Tổng chẵn
24/07/2020
22508
Tổng chẵn
25/07/2020
71154
Tổng lẻ
26/07/2020
38931
Tổng chẵn
27/07/2020
91382
Tổng chẵn
28/07/2020
63717
Tổng chẵn
29/07/2020
45563
Tổng lẻ
30/07/2020
14362
Tổng chẵn
31/07/2020
86012
Tổng lẻ
01/08/2020
57611
Tổng chẵn
02/08/2020
02836
Tổng lẻ
03/08/2020
11617
Tổng chẵn
04/08/2020
18296
Tổng lẻ
05/08/2020
25375
Tổng chẵn
06/08/2020
43614
Tổng lẻ
07/08/2020
12958
Tổng lẻ
08/08/2020
83138
Tổng lẻ
09/08/2020
98628
Tổng chẵn
10/08/2020
40128
Tổng chẵn
11/08/2020
36852
Tổng lẻ
12/08/2020
42857
Tổng chẵn
13/08/2020
59514
Tổng lẻ
14/08/2020
57980
Tổng chẵn
15/08/2020
82147
Tổng lẻ
16/08/2020
30548
Tổng chẵn
17/08/2020
72437
Tổng chẵn
18/08/2020
95501
Tổng lẻ
19/08/2020
30880
Tổng chẵn
20/08/2020
57454
Tổng lẻ
21/08/2020
81535
Tổng chẵn
22/08/2020
47441
Tổng lẻ
23/08/2020
49316
Tổng lẻ
24/08/2020
67659
Tổng chẵn
25/08/2020
77882
Tổng chẵn
26/08/2020
76496
Tổng lẻ
27/08/2020
17448
Tổng chẵn
28/08/2020
78305
Tổng lẻ
29/08/2020
73783
Tổng lẻ
30/08/2020
56358
Tổng lẻ
31/08/2020
62557
Tổng chẵn
01/09/2020
45148
Tổng chẵn
02/09/2020
80180
Tổng chẵn
03/09/2020
15580
Tổng chẵn
04/09/2020
52085
Tổng lẻ
05/09/2020
01993
Tổng chẵn
06/09/2020
13853
Tổng chẵn
07/09/2020
22022
Tổng chẵn
08/09/2020
88000
Tổng chẵn
09/09/2020
81320
Tổng chẵn
10/09/2020
16129
Tổng lẻ
11/09/2020
51880
Tổng chẵn
12/09/2020
28463
Tổng lẻ
13/09/2020
32489
Tổng lẻ
14/09/2020
23030
Tổng lẻ
15/09/2020
89582
Tổng chẵn
16/09/2020
04170
Tổng lẻ
17/09/2020
20290
Tổng lẻ
18/09/2020
54004
Tổng chẵn
19/09/2020
05042
Tổng chẵn
20/09/2020
68757
Tổng chẵn
21/09/2020
87486
Tổng chẵn
22/09/2020
97711
Tổng chẵn
23/09/2020
87082
Tổng chẵn
24/09/2020
Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ Nhật

Kết quả xổ số Miền Bắc - 8 lần quay

Soạn tin: XS MB gửi 8593

Mở thưởng hôm nay

25/09/2020

Nguoi noi tieng
BACK TO TOP