Bảng kết đặc biệt chẵn lẻ dọc

Chỉ áp dụng cho Miền Bắc Chọn số lần quay
Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ Nhật
Nghỉ tết87486
Tổng chẵn
22/09/2020
97711
Tổng chẵn
23/09/2020
87082
Tổng chẵn
24/09/2020
98018
Tổng lẻ
25/09/2020
17069
Tổng lẻ
26/09/2020
37546
Tổng chẵn
27/09/2020
96331
Tổng chẵn
28/09/2020
59323
Tổng lẻ
29/09/2020
64268
Tổng chẵn
30/09/2020
03418
Tổng lẻ
01/10/2020
99600
Tổng chẵn
02/10/2020
49797
Tổng chẵn
03/10/2020
80489
Tổng lẻ
04/10/2020
20823
Tổng lẻ
05/10/2020
34965
Tổng lẻ
06/10/2020
19665
Tổng lẻ
07/10/2020
09726
Tổng chẵn
08/10/2020
60541
Tổng lẻ
09/10/2020
52248
Tổng chẵn
10/10/2020
82094
Tổng lẻ
11/10/2020
25618
Tổng lẻ
12/10/2020
46266
Tổng chẵn
13/10/2020
77616
Tổng lẻ
14/10/2020
62428
Tổng chẵn
15/10/2020
14408
Tổng chẵn
16/10/2020
99469
Tổng lẻ
17/10/2020
62319
Tổng chẵn
18/10/2020
18225
Tổng lẻ
19/10/2020
90157
Tổng chẵn
20/10/2020
07043
Tổng lẻ
21/10/2020
48879
Tổng chẵn
22/10/2020
06125
Tổng lẻ
23/10/2020
43128
Tổng chẵn
24/10/2020
32436
Tổng lẻ
25/10/2020
77946
Tổng chẵn
26/10/2020
45538
Tổng lẻ
27/10/2020
07707
Tổng lẻ
28/10/2020
33136
Tổng lẻ
29/10/2020
57483
Tổng lẻ
30/10/2020
92610
Tổng lẻ
31/10/2020
97059
Tổng chẵn
01/11/2020
32461
Tổng lẻ
02/11/2020
53818
Tổng lẻ
03/11/2020
16921
Tổng lẻ
04/11/2020
96225
Tổng lẻ
05/11/2020
44571
Tổng chẵn
06/11/2020
00356
Tổng lẻ
07/11/2020
46411
Tổng chẵn
08/11/2020
20047
Tổng lẻ
09/11/2020
37874
Tổng lẻ
10/11/2020
56842
Tổng chẵn
11/11/2020
44516
Tổng lẻ
12/11/2020
88287
Tổng lẻ
13/11/2020
28106
Tổng chẵn
14/11/2020
76818
Tổng lẻ
15/11/2020
41130
Tổng lẻ
16/11/2020
82093
Tổng chẵn
17/11/2020
88630
Tổng lẻ
18/11/2020
17017
Tổng chẵn
19/11/2020
92780
Tổng chẵn
20/11/2020
20561
Tổng lẻ
21/11/2020
61596
Tổng lẻ
22/11/2020
00843
Tổng lẻ
23/11/2020
52664
Tổng chẵn
24/11/2020
72036
Tổng lẻ
25/11/2020
23071
Tổng chẵn
26/11/2020
23126
Tổng chẵn
27/11/2020
10764
Tổng chẵn
28/11/2020
83669
Tổng lẻ
29/11/2020
Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ Nhật

Kết quả xổ số Miền Bắc - 8 lần quay

Soạn tin: XS MB gửi 8593
Nguoi noi tieng
BACK TO TOP