Vi-tri-1-PC-Soicaudaiphat Vi-tri-1-PC-caumaydaithanh

Bảng kết đặc biệt chẵn lẻ dọc

Chỉ áp dụng cho Miền Bắc Chọn số lần quay
Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ Nhật
Nghỉ tết76795
Tổng chẵn
12/09/2017
64060
Tổng chẵn
13/09/2017
42140
Tổng chẵn
14/09/2017
66956
Tổng lẻ
15/09/2017
38485
Tổng lẻ
16/09/2017
94612
Tổng lẻ
17/09/2017
58601
Tổng lẻ
18/09/2017
68546
Tổng chẵn
19/09/2017
07873
Tổng chẵn
20/09/2017
89470
Tổng lẻ
21/09/2017
10587
Tổng lẻ
22/09/2017
18770
Tổng lẻ
23/09/2017
26652
Tổng lẻ
24/09/2017
91239
Tổng chẵn
25/09/2017
35043
Tổng lẻ
26/09/2017
62777
Tổng chẵn
27/09/2017
78296
Tổng lẻ
28/09/2017
56766
Tổng chẵn
29/09/2017
99334
Tổng lẻ
30/09/2017
52863
Tổng lẻ
01/10/2017
53707
Tổng lẻ
02/10/2017
75648
Tổng chẵn
03/10/2017
09379
Tổng chẵn
04/10/2017
20996
Tổng lẻ
05/10/2017
58309
Tổng lẻ
06/10/2017
29424
Tổng chẵn
07/10/2017
55801
Tổng lẻ
08/10/2017
15437
Tổng chẵn
09/10/2017
62571
Tổng chẵn
10/10/2017
00090
Tổng lẻ
11/10/2017
49604
Tổng chẵn
12/10/2017
47028
Tổng chẵn
13/10/2017
69172
Tổng lẻ
14/10/2017
30185
Tổng lẻ
15/10/2017
94549
Tổng lẻ
16/10/2017
84824
Tổng chẵn
17/10/2017
89570
Tổng lẻ
18/10/2017
59331
Tổng chẵn
19/10/2017
65732
Tổng lẻ
20/10/2017
75095
Tổng chẵn
21/10/2017
45353
Tổng chẵn
22/10/2017
30791
Tổng chẵn
23/10/2017
20234
Tổng lẻ
24/10/2017
22622
Tổng chẵn
25/10/2017
42282
Tổng chẵn
26/10/2017
51627
Tổng lẻ
27/10/2017
88324
Tổng chẵn
28/10/2017
31270
Tổng lẻ
29/10/2017
13687
Tổng lẻ
30/10/2017
48743
Tổng lẻ
31/10/2017
83492
Tổng lẻ
01/11/2017
99761
Tổng lẻ
02/11/2017
31134
Tổng lẻ
03/11/2017
40627
Tổng lẻ
04/11/2017
90260
Tổng chẵn
05/11/2017
03355
Tổng chẵn
06/11/2017
71038
Tổng lẻ
07/11/2017
03183
Tổng lẻ
08/11/2017
04327
Tổng lẻ
09/11/2017
70523
Tổng lẻ
10/11/2017
02893
Tổng chẵn
11/11/2017
99365
Tổng lẻ
12/11/2017
33541
Tổng lẻ
13/11/2017
35397
Tổng chẵn
14/11/2017
27798
Tổng lẻ
15/11/2017
24750
Tổng lẻ
16/11/2017
35408
Tổng chẵn
17/11/2017
01622
Tổng chẵn
18/11/2017
85761
Tổng lẻ
19/11/2017
33137
Tổng chẵn
20/11/2017
19753
Tổng chẵn
21/11/2017
83824
Tổng chẵn
22/11/2017
Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ Nhật

Kết quả xổ số Miền Bắc - 8 lần quay

Soạn tin: XS MB gửi 8593
Nguoi noi tieng
Vi-tri-2-PC-soicaucongnghe
BACK TO TOP