Soi cau sieu chuan Liên hệ quảng cáo

QUY ĐỊNH CHUNG

Thông tin trên website

- Website http://soicau.com.vn không đăng tải và không cho phép đăng tải những thông tin vi phạm luật pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và thuần phong mỹ tục Việt Nam.

- Thông tin và các dịch vụ cung cấp trên website http://soicau.com.vn mang tính chất tư vấn, tham khảo và giải trí trên nguyên tắc tự nguyện. Ban quản trị không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến quyền lợi hoặc khiếu nại các thành viên khi sử dụng các dịch vụ này.

- Website http://soicau.com.vn tôn trọng thông tin cá nhân của các thành viên. Các thông tin đăng ký của thành viên sẽ không được cung cấp cho đối tác thứ 3 nào khác.

- Website http://soicau.com.vn không chịu trách nhiệm nếu thông tin cá nhân của người sử dụng bị tiết lộ hoặc mất cắp mà nguyên nhân gây ra do hệ thống website bị tấn công, phá hoại.


Quyền lợi của thành viên

- Mọi thành viên tham gia webstie http://soicau.com.vn được phép sử dụng miễn phí các dịch vụ.

- Mọi thành viên tham gia website http://soicau.com.vn được phép xem các thông tin, nội dung trên website.

- Mọi thành viên tham gia website http://soicau.com.vn được phép bình luận tại các chuyên mục cho phép bình luận.

- Mọi thành viên tham gia website http://soicau.com.vn sử dụng các dịch vụ giải trí của website một cách tự nguyện .


Nghĩa vụ của thành viên

- Người sử dụng có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản của mình. Ban quản trị không chịu trách nhiệm về mọi mất mát thông tin đăng nhập của người sử dụng. Ban quả trị có trách nhiệm hỗ trợ người sử dụng lấy lại thông tin đăng nhập của mình nếu người sử dụng chứng minh được tính hợp lệ về quyền sở hữu tài khoản đó.

- Người sử dụng không được quyền sử dụng thông tin cá nhân của các thành viên khác vào mục đích thương mại, hoặc dùng để quảng cáo, gửi thư rác hoặc quấy rối, hoặc bất cứ hành động nào vi phạm pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Người sử dụng cam kết đọc hiểu và thực hiện các “Điều khoản” khi tham gia làm thành viên của website.


BQT SOICAU

Mở thưởng hôm nay

03/02/2023

Nguoi noi tieng
BACK TO TOP