Kết quả Xổ số Quảng Ngãi, Thứ Bảy

Đặc biệt 699955
Giải nhất 86587
Giải nhì 93190
Giải ba 92982 07244
Giải tư 13128 60188 96197 64494
57823 86861 16845
Giải năm 9758
Giải sáu 0698 5729 0902
Giải bảy 508
Giải tám 58
Đầu Loto
0 02,08
1
2 28,23,29
3
4 44,45
5 55,58,58
6 61
7
8 87,82,88
9 90,97,94,98
Đuôi Loto
0 90
1 61
2 82,02
3 23
4 44,94
5 55,45
6
7 87,97
8 28,88,58,98,08,58
9 29
Để nhận Kết quả Xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn tin: XSQNI gửi 8093

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi, Thứ Bảy

Đặc biệt 015417
Giải nhất 46821
Giải nhì 39926
Giải ba 65779 13982
Giải tư 25176 73262 24951 43335
06003 51166 16422
Giải năm 3830
Giải sáu 2380 3861 4415
Giải bảy 556
Giải tám 67
Đầu Loto
0 03
1 17,15
2 21,26,22
3 35,30
4
5 51,56
6 62,66,61,67
7 79,76
8 82,80
9
Đuôi Loto
0 30,80
1 21,51,61
2 82,62,22
3 03
4
5 35,15
6 26,76,66,56
7 17,67
8
9 79
Để nhận Kết quả Xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn tin: XSQNI gửi 8093

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi, Thứ Bảy

Đặc biệt 657090
Giải nhất 83719
Giải nhì 85295
Giải ba 55471 53325
Giải tư 47867 50106 35295 88140
85647 34623 29534
Giải năm 3112
Giải sáu 5140 5484 5105
Giải bảy 834
Giải tám 09
Đầu Loto
0 06,05,09
1 19,12
2 25,23
3 34,34
4 40,47,40
5
6 67
7 71
8 84
9 90,95,95
Đuôi Loto
0 90,40,40
1 71
2 12
3 23
4 34,84,34
5 95,25,95,05
6 06
7 67,47
8
9 19,09
Để nhận Kết quả Xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn tin: XSQNI gửi 8093

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi, Thứ Bảy

Đặc biệt 885463
Giải nhất 41881
Giải nhì 00000
Giải ba 34462 77239
Giải tư 53792 01249 08145 05769
20065 27718 80404
Giải năm 8721
Giải sáu 3380 4280 8721
Giải bảy 373
Giải tám 14
Đầu Loto
0 00,04
1 18,14
2 21,21
3 39
4 49,45
5
6 63,62,69,65
7 73
8 81,80,80
9 92
Đuôi Loto
0 00,80,80
1 81,21,21
2 62,92
3 63,73
4 04,14
5 45,65
6
7
8 18
9 39,49,69
Để nhận Kết quả Xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn tin: XSQNI gửi 8093

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi, Thứ Bảy

Đặc biệt 592768
Giải nhất 86237
Giải nhì 91837
Giải ba 51461 67810
Giải tư 52899 44910 83941 91886
25477 92105 51741
Giải năm 2720
Giải sáu 9365 0922 9102
Giải bảy 979
Giải tám 97
Đầu Loto
0 05,02
1 10,10
2 20,22
3 37,37
4 41,41
5
6 68,61,65
7 77,79
8 86
9 99,97
Đuôi Loto
0 10,10,20
1 61,41,41
2 22,02
3
4
5 05,65
6 86
7 37,37,77,97
8 68
9 99,79
Để nhận Kết quả Xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn tin: XSQNI gửi 8093

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi, Thứ Bảy

Đặc biệt 970868
Giải nhất 94373
Giải nhì 24424
Giải ba 40261 52066
Giải tư 36974 58617 21672 59056
77257 83793 84852
Giải năm 5383
Giải sáu 5788 1873 7971
Giải bảy 621
Giải tám 79
Đầu Loto
0
1 17
2 24,21
3
4
5 56,57,52
6 68,61,66
7 73,74,72,73,71,79
8 83,88
9 93
Đuôi Loto
0
1 61,71,21
2 72,52
3 73,93,83,73
4 24,74
5
6 66,56
7 17,57
8 68,88
9 79
Để nhận Kết quả Xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn tin: XSQNI gửi 8093

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi, Thứ Bảy

Đặc biệt 625591
Giải nhất 38246
Giải nhì 11333
Giải ba 07523 98844
Giải tư 20828 43518 43399 02887
26802 10433 49728
Giải năm 8880
Giải sáu 5046 3584 0342
Giải bảy 738
Giải tám 92
Đầu Loto
0 02
1 18
2 23,28,28
3 33,33,38
4 46,44,46,42
5
6
7
8 87,80,84
9 91,99,92
Đuôi Loto
0 80
1 91
2 02,42,92
3 33,23,33
4 44,84
5
6 46,46
7 87
8 28,18,28,38
9 99
Để nhận Kết quả Xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn tin: XSQNI gửi 8093

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi, Thứ Bảy

Đặc biệt 682138
Giải nhất 37130
Giải nhì 38344
Giải ba 61464 05464
Giải tư 17509 58167 64000 90938
26880 53807 63622
Giải năm 7595
Giải sáu 8418 1681 0254
Giải bảy 773
Giải tám 94
Đầu Loto
0 09,00,07
1 18
2 22
3 38,30,38
4 44
5 54
6 64,64,67
7 73
8 80,81
9 95,94
Đuôi Loto
0 30,00,80
1 81
2 22
3 73
4 44,64,64,54,94
5 95
6
7 67,07
8 38,38,18
9 09
Để nhận Kết quả Xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn tin: XSQNI gửi 8093

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi, Thứ Bảy

Đặc biệt 182671
Giải nhất 90889
Giải nhì 36539
Giải ba 72528 82929
Giải tư 15886 86193 06151 59823
65107 99666 44471
Giải năm 8532
Giải sáu 0181 3627 8969
Giải bảy 692
Giải tám 30
Đầu Loto
0 07
1
2 28,29,23,27
3 39,32,30
4
5 51
6 66,69
7 71,71
8 89,86,81
9 93,92
Đuôi Loto
0 30
1 71,51,71,81
2 32,92
3 93,23
4
5
6 86,66
7 07,27
8 28
9 89,39,29,69
Để nhận Kết quả Xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn tin: XSQNI gửi 8093

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi, Thứ Bảy

Đặc biệt 615297
Giải nhất 94048
Giải nhì 61024
Giải ba 85043 56730
Giải tư 62499 96943 60100 54740
18324 12470 88069
Giải năm 0737
Giải sáu 2835 0669 2458
Giải bảy 688
Giải tám 56
Đầu Loto
0 00
1
2 24,24
3 30,37,35
4 48,43,43,40
5 58,56
6 69,69
7 70
8 88
9 97,99
Đuôi Loto
0 30,00,40,70
1
2
3 43,43
4 24,24
5 35
6 56
7 97,37
8 48,58,88
9 99,69,69
Để nhận Kết quả Xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn tin: XSQNI gửi 8093
BACK TO TOP