Kết quả Xổ số Quảng Ngãi, Thứ Bảy

Đặc biệt 980200
Giải nhất 43298
Giải nhì 56902
Giải ba 42480 75949
Giải tư 96005 28575 24091 40721
94665 36097 15267
Giải năm 9141
Giải sáu 8208 4062 2453
Giải bảy 819
Giải tám 16
Đầu Loto
0 00,02,05,08
1 19,16
2 21
3
4 49,41
5 53
6 65,67,62
7 75
8 80
9 98,91,97
Đuôi Loto
0 00,80
1 91,21,41
2 02,62
3 53
4
5 05,75,65
6 16
7 97,67
8 98,08
9 49,19
Để nhận Kết quả Xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn tin: XSQNI gửi 8093

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi, Thứ Bảy

Đặc biệt 877730
Giải nhất 25261
Giải nhì 25613
Giải ba 05659 97284
Giải tư 30501 93006 73354 80841
42369 01035 66717
Giải năm 0540
Giải sáu 1384 2763 5889
Giải bảy 693
Giải tám 90
Đầu Loto
0 01,06
1 13,17
2
3 30,35
4 41,40
5 59,54
6 61,69,63
7
8 84,84,89
9 93,90
Đuôi Loto
0 30,40,90
1 61,01,41
2
3 13,63,93
4 84,54,84
5 35
6 06
7 17
8
9 59,69,89
Để nhận Kết quả Xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn tin: XSQNI gửi 8093

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi, Thứ Bảy

Đặc biệt 003967
Giải nhất 93556
Giải nhì 97152
Giải ba 64957 21420
Giải tư 24009 10661 39405 48723
61164 30174 86254
Giải năm 0015
Giải sáu 1374 5697 9776
Giải bảy 824
Giải tám 09
Đầu Loto
0 09,05,09
1 15
2 20,23,24
3
4
5 56,52,57,54
6 67,61,64
7 74,74,76
8
9 97
Đuôi Loto
0 20
1 61
2 52
3 23
4 64,74,54,74,24
5 05,15
6 56,76
7 67,57,97
8
9 09,09
Để nhận Kết quả Xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn tin: XSQNI gửi 8093

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi, Thứ Bảy

Đặc biệt 495070
Giải nhất 18467
Giải nhì 07248
Giải ba 52280 93449
Giải tư 99256 90714 82737 14026
19408 32426 08498
Giải năm 6434
Giải sáu 8096 0381 1243
Giải bảy 516
Giải tám 28
Đầu Loto
0 08
1 14,16
2 26,26,28
3 37,34
4 48,49,43
5 56
6 67
7 70
8 80,81
9 98,96
Đuôi Loto
0 70,80
1 81
2
3 43
4 14,34
5
6 56,26,26,96,16
7 67,37
8 48,08,98,28
9 49
Để nhận Kết quả Xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn tin: XSQNI gửi 8093

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi, Thứ Bảy

Đặc biệt 761841
Giải nhất 21135
Giải nhì 79750
Giải ba 09501 47757
Giải tư 10503 80881 31522 54431
76822 86909 45508
Giải năm 3529
Giải sáu 4304 6094 8657
Giải bảy 444
Giải tám 70
Đầu Loto
0 01,03,09,08,04
1
2 22,22,29
3 35,31
4 41,44
5 50,57,57
6
7 70
8 81
9 94
Đuôi Loto
0 50,70
1 41,01,81,31
2 22,22
3 03
4 04,94,44
5 35
6
7 57,57
8 08
9 09,29
Để nhận Kết quả Xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn tin: XSQNI gửi 8093

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi, Thứ Bảy

Đặc biệt 936531
Giải nhất 45853
Giải nhì 77435
Giải ba 06684 05552
Giải tư 85280 93555 01921 77427
10390 63847 88225
Giải năm 7634
Giải sáu 5593 5409 0701
Giải bảy 221
Giải tám 25
Đầu Loto
0 09,01
1
2 21,27,25,21,25
3 31,35,34
4 47
5 53,52,55
6
7
8 84,80
9 90,93
Đuôi Loto
0 80,90
1 31,21,01,21
2 52
3 53,93
4 84,34
5 35,55,25,25
6
7 27,47
8
9 09
Để nhận Kết quả Xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn tin: XSQNI gửi 8093

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi, Thứ Bảy

Đặc biệt 317905
Giải nhất 64081
Giải nhì 29269
Giải ba 77880 95545
Giải tư 93005 19801 80155 86148
71875 88039 03774
Giải năm 3299
Giải sáu 9119 7439 1772
Giải bảy 680
Giải tám 65
Đầu Loto
0 05,05,01
1 19
2
3 39,39
4 45,48
5 55
6 69,65
7 75,74,72
8 81,80,80
9 99
Đuôi Loto
0 80,80
1 81,01
2 72
3
4 74
5 05,45,05,55,75,65
6
7
8 48
9 69,39,99,19,39
Để nhận Kết quả Xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn tin: XSQNI gửi 8093

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi, Thứ Bảy

Đặc biệt 224787
Giải nhất 51234
Giải nhì 48016
Giải ba 36992 32876
Giải tư 38178 21543 24854 18532
42782 34460 35801
Giải năm 2985
Giải sáu 7584 7432 4079
Giải bảy 886
Giải tám 32
Đầu Loto
0 01
1 16
2
3 34,32,32,32
4 43
5 54
6 60
7 76,78,79
8 87,82,85,84,86
9 92
Đuôi Loto
0 60
1 01
2 92,32,82,32,32
3 43
4 34,54,84
5 85
6 16,76,86
7 87
8 78
9 79
Để nhận Kết quả Xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn tin: XSQNI gửi 8093

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi, Thứ Bảy

Đặc biệt 425132
Giải nhất 69946
Giải nhì 64457
Giải ba 66932 73629
Giải tư 90632 83691 37166 85209
25604 37316 11486
Giải năm 6723
Giải sáu 7466 0046 8975
Giải bảy 430
Giải tám 03
Đầu Loto
0 09,04,03
1 16
2 29,23
3 32,32,32,30
4 46,46
5 57
6 66,66
7 75
8 86
9 91
Đuôi Loto
0 30
1 91
2 32,32,32
3 23,03
4 04
5 75
6 46,66,16,86,66,46
7 57
8
9 29,09
Để nhận Kết quả Xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn tin: XSQNI gửi 8093

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi, Thứ Bảy

Đặc biệt 221923
Giải nhất 94505
Giải nhì 46078
Giải ba 84182 61777
Giải tư 56333 09928 94713 57213
99305 71858 65831
Giải năm 6693
Giải sáu 5989 8804 8324
Giải bảy 850
Giải tám 36
Đầu Loto
0 05,05,04
1 13,13
2 23,28,24
3 33,31,36
4
5 58,50
6
7 78,77
8 82,89
9 93
Đuôi Loto
0 50
1 31
2 82
3 23,33,13,13,93
4 04,24
5 05,05
6 36
7 77
8 78,28,58
9 89
Để nhận Kết quả Xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn tin: XSQNI gửi 8093
BACK TO TOP