Kết quả Xổ số Quảng Ngãi, Thứ Bảy

Đặc biệt 782526
Giải nhất 21588
Giải nhì 93880
Giải ba 29529 77046
Giải tư 57623 29313 57618 37769
24527 35842 22925
Giải năm 6047
Giải sáu 1762 6304 9972
Giải bảy 411
Giải tám 68
Đầu Loto
0 04
1 13,18,11
2 26,29,23,27,25
3
4 46,42,47
5
6 69,62,68
7 72
8 88,80
9
Đuôi Loto
0 80
1 11
2 42,62,72
3 23,13
4 04
5 25
6 26,46
7 27,47
8 88,18,68
9 29,69
Để nhận Kết quả Xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn tin: XSQNI gửi 8093

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi, Thứ Bảy

Đặc biệt 174045
Giải nhất 88706
Giải nhì 70608
Giải ba 45596 91703
Giải tư 18941 33052 95372 30696
20048 53087 54863
Giải năm 4482
Giải sáu 1494 8907 6366
Giải bảy 817
Giải tám 98
Đầu Loto
0 06,08,03,07
1 17
2
3
4 45,41,48
5 52
6 63,66
7 72
8 87,82
9 96,96,94,98
Đuôi Loto
0
1 41
2 52,72,82
3 03,63
4 94
5 45
6 06,96,96,66
7 87,07,17
8 08,48,98
9
Để nhận Kết quả Xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn tin: XSQNI gửi 8093

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi, Thứ Bảy

Đặc biệt 658900
Giải nhất 21764
Giải nhì 22313
Giải ba 20432 86927
Giải tư 61918 37726 34328 34844
82016 60502 24651
Giải năm 7476
Giải sáu 9776 9023 8131
Giải bảy 570
Giải tám 34
Đầu Loto
0 00,02
1 13,18,16
2 27,26,28,23
3 32,31,34
4 44
5 51
6 64
7 76,76,70
8
9
Đuôi Loto
0 00,70
1 51,31
2 32,02
3 13,23
4 64,44,34
5
6 26,16,76,76
7 27
8 18,28
9
Để nhận Kết quả Xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn tin: XSQNI gửi 8093

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi, Thứ Bảy

Đặc biệt 749711
Giải nhất 88875
Giải nhì 56466
Giải ba 02924 91228
Giải tư 60984 18360 91151 18135
76045 85932 22975
Giải năm 0671
Giải sáu 1514 6493 4623
Giải bảy 511
Giải tám 34
Đầu Loto
0
1 11,14,11
2 24,28,23
3 35,32,34
4 45
5 51
6 66,60
7 75,75,71
8 84
9 93
Đuôi Loto
0 60
1 11,51,71,11
2 32
3 93,23
4 24,84,14,34
5 75,35,45,75
6 66
7
8 28
9
Để nhận Kết quả Xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn tin: XSQNI gửi 8093

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi, Thứ Bảy

Đặc biệt 405052
Giải nhất 78936
Giải nhì 28521
Giải ba 38674 64356
Giải tư 63533 11847 37059 97216
17900 92399 63176
Giải năm 0467
Giải sáu 3455 3366 8527
Giải bảy 185
Giải tám 49
Đầu Loto
0 00
1 16
2 21,27
3 36,33
4 47,49
5 52,56,59,55
6 67,66
7 74,76
8 85
9 99
Đuôi Loto
0 00
1 21
2 52
3 33
4 74
5 55,85
6 36,56,16,76,66
7 47,67,27
8
9 59,99,49
Để nhận Kết quả Xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn tin: XSQNI gửi 8093

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi, Thứ Bảy

Đặc biệt 261475
Giải nhất 27093
Giải nhì 65613
Giải ba 54080 01275
Giải tư 19602 54958 36694 95056
45780 12764 62751
Giải năm 8495
Giải sáu 4052 1527 9244
Giải bảy 869
Giải tám 42
Đầu Loto
0 02
1 13
2 27
3
4 44,42
5 58,56,51,52
6 64,69
7 75,75
8 80,80
9 93,94,95
Đuôi Loto
0 80,80
1 51
2 02,52,42
3 93,13
4 94,64,44
5 75,75,95
6 56
7 27
8 58
9 69
Để nhận Kết quả Xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn tin: XSQNI gửi 8093

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi, Thứ Bảy

Đặc biệt 167265
Giải nhất 48328
Giải nhì 51087
Giải ba 36892 24560
Giải tư 87835 03781 12675 03281
89866 76431 21557
Giải năm 1179
Giải sáu 7539 6638 2182
Giải bảy 595
Giải tám 09
Đầu Loto
0 09
1
2 28
3 35,31,39,38
4
5 57
6 65,60,66
7 75,79
8 87,81,81,82
9 92,95
Đuôi Loto
0 60
1 81,81,31
2 92,82
3
4
5 65,35,75,95
6 66
7 87,57
8 28,38
9 79,39,09
Để nhận Kết quả Xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn tin: XSQNI gửi 8093

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi, Thứ Bảy

Đặc biệt 409999
Giải nhất 99366
Giải nhì 10275
Giải ba 58707 87320
Giải tư 82372 14797 00044 95835
76378 88557 81449
Giải năm 7936
Giải sáu 8920 9146 6762
Giải bảy 398
Giải tám 00
Đầu Loto
0 07,00
1
2 20,20
3 35,36
4 44,49,46
5 57
6 66,62
7 75,72,78
8
9 99,97,98
Đuôi Loto
0 20,20,00
1
2 72,62
3
4 44
5 75,35
6 66,36,46
7 07,97,57
8 78,98
9 99,49
Để nhận Kết quả Xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn tin: XSQNI gửi 8093

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi, Thứ Bảy

Đặc biệt 922452
Giải nhất 79975
Giải nhì 51495
Giải ba 64493 84143
Giải tư 73982 39604 50414 60459
01277 04399 15466
Giải năm 2379
Giải sáu 0972 8513 5993
Giải bảy 538
Giải tám 87
Đầu Loto
0 04
1 14,13
2
3 38
4 43
5 52,59
6 66
7 75,77,79,72
8 82,87
9 95,93,99,93
Đuôi Loto
0
1
2 52,82,72
3 93,43,13,93
4 04,14
5 75,95
6 66
7 77,87
8 38
9 59,99,79
Để nhận Kết quả Xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn tin: XSQNI gửi 8093

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi, Thứ Bảy

Đặc biệt 665516
Giải nhất 04526
Giải nhì 32438
Giải ba 50902 30398
Giải tư 30699 91436 28715 06456
67704 16841 55031
Giải năm 7580
Giải sáu 0668 7743 5835
Giải bảy 252
Giải tám 36
Đầu Loto
0 02,04
1 16,15
2 26
3 38,36,31,35,36
4 41,43
5 56,52
6 68
7
8 80
9 98,99
Đuôi Loto
0 80
1 41,31
2 02,52
3 43
4 04
5 15,35
6 16,26,36,56,36
7
8 38,98,68
9 99
Để nhận Kết quả Xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn tin: XSQNI gửi 8093
BACK TO TOP