Kết quả Xổ số Quảng Ngãi, Thứ Bảy

Đặc biệt 425132
Giải nhất 69946
Giải nhì 64457
Giải ba 66932 73629
Giải tư 90632 83691 37166 85209
25604 37316 11486
Giải năm 6723
Giải sáu 7466 0046 8975
Giải bảy 430
Giải tám 03
Đầu Loto
0 09,04,03
1 16
2 29,23
3 32,32,32,30
4 46,46
5 57
6 66,66
7 75
8 86
9 91
Đuôi Loto
0 30
1 91
2 32,32,32
3 23,03
4 04
5 75
6 46,66,16,86,66,46
7 57
8
9 29,09
Để nhận Kết quả Xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn tin: XSQNI gửi 8093

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi, Thứ Bảy

Đặc biệt 221923
Giải nhất 94505
Giải nhì 46078
Giải ba 84182 61777
Giải tư 56333 09928 94713 57213
99305 71858 65831
Giải năm 6693
Giải sáu 5989 8804 8324
Giải bảy 850
Giải tám 36
Đầu Loto
0 05,05,04
1 13,13
2 23,28,24
3 33,31,36
4
5 58,50
6
7 78,77
8 82,89
9 93
Đuôi Loto
0 50
1 31
2 82
3 23,33,13,13,93
4 04,24
5 05,05
6 36
7 77
8 78,28,58
9 89
Để nhận Kết quả Xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn tin: XSQNI gửi 8093

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi, Thứ Bảy

Đặc biệt 194537
Giải nhất 49630
Giải nhì 96336
Giải ba 97819 82439
Giải tư 74180 63901 95309 71178
86800 42538 64113
Giải năm 4588
Giải sáu 0666 3568 8379
Giải bảy 726
Giải tám 08
Đầu Loto
0 01,09,00,08
1 19,13
2 26
3 37,30,36,39,38
4
5
6 66,68
7 78,79
8 80,88
9
Đuôi Loto
0 30,80,00
1 01
2
3 13
4
5
6 36,66,26
7 37
8 78,38,88,68,08
9 19,39,09,79
Để nhận Kết quả Xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn tin: XSQNI gửi 8093

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi, Thứ Bảy

Đặc biệt 841975
Giải nhất 72033
Giải nhì 77219
Giải ba 89196 34507
Giải tư 99658 73360 06050 09310
12028 55969 84113
Giải năm 3107
Giải sáu 9756 0595 1943
Giải bảy 653
Giải tám 71
Đầu Loto
0 07,07
1 19,10,13
2 28
3 33
4 43
5 58,50,56,53
6 60,69
7 75,71
8
9 96,95
Đuôi Loto
0 60,50,10
1 71
2
3 33,13,43,53
4
5 75,95
6 96,56
7 07,07
8 58,28
9 19,69
Để nhận Kết quả Xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn tin: XSQNI gửi 8093

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi, Thứ Bảy

Đặc biệt 699955
Giải nhất 86587
Giải nhì 93190
Giải ba 92982 07244
Giải tư 13128 60188 96197 64494
57823 86861 16845
Giải năm 9758
Giải sáu 0698 5729 0902
Giải bảy 508
Giải tám 58
Đầu Loto
0 02,08
1
2 28,23,29
3
4 44,45
5 55,58,58
6 61
7
8 87,82,88
9 90,97,94,98
Đuôi Loto
0 90
1 61
2 82,02
3 23
4 44,94
5 55,45
6
7 87,97
8 28,88,58,98,08,58
9 29
Để nhận Kết quả Xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn tin: XSQNI gửi 8093

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi, Thứ Bảy

Đặc biệt 015417
Giải nhất 46821
Giải nhì 39926
Giải ba 65779 13982
Giải tư 25176 73262 24951 43335
06003 51166 16422
Giải năm 3830
Giải sáu 2380 3861 4415
Giải bảy 556
Giải tám 67
Đầu Loto
0 03
1 17,15
2 21,26,22
3 35,30
4
5 51,56
6 62,66,61,67
7 79,76
8 82,80
9
Đuôi Loto
0 30,80
1 21,51,61
2 82,62,22
3 03
4
5 35,15
6 26,76,66,56
7 17,67
8
9 79
Để nhận Kết quả Xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn tin: XSQNI gửi 8093

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi, Thứ Bảy

Đặc biệt 657090
Giải nhất 83719
Giải nhì 85295
Giải ba 55471 53325
Giải tư 47867 50106 35295 88140
85647 34623 29534
Giải năm 3112
Giải sáu 5140 5484 5105
Giải bảy 834
Giải tám 09
Đầu Loto
0 06,05,09
1 19,12
2 25,23
3 34,34
4 40,47,40
5
6 67
7 71
8 84
9 90,95,95
Đuôi Loto
0 90,40,40
1 71
2 12
3 23
4 34,84,34
5 95,25,95,05
6 06
7 67,47
8
9 19,09
Để nhận Kết quả Xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn tin: XSQNI gửi 8093

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi, Thứ Bảy

Đặc biệt 885463
Giải nhất 41881
Giải nhì 00000
Giải ba 34462 77239
Giải tư 53792 01249 08145 05769
20065 27718 80404
Giải năm 8721
Giải sáu 3380 4280 8721
Giải bảy 373
Giải tám 14
Đầu Loto
0 00,04
1 18,14
2 21,21
3 39
4 49,45
5
6 63,62,69,65
7 73
8 81,80,80
9 92
Đuôi Loto
0 00,80,80
1 81,21,21
2 62,92
3 63,73
4 04,14
5 45,65
6
7
8 18
9 39,49,69
Để nhận Kết quả Xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn tin: XSQNI gửi 8093

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi, Thứ Bảy

Đặc biệt 592768
Giải nhất 86237
Giải nhì 91837
Giải ba 51461 67810
Giải tư 52899 44910 83941 91886
25477 92105 51741
Giải năm 2720
Giải sáu 9365 0922 9102
Giải bảy 979
Giải tám 97
Đầu Loto
0 05,02
1 10,10
2 20,22
3 37,37
4 41,41
5
6 68,61,65
7 77,79
8 86
9 99,97
Đuôi Loto
0 10,10,20
1 61,41,41
2 22,02
3
4
5 05,65
6 86
7 37,37,77,97
8 68
9 99,79
Để nhận Kết quả Xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn tin: XSQNI gửi 8093

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi, Thứ Bảy

Đặc biệt 970868
Giải nhất 94373
Giải nhì 24424
Giải ba 40261 52066
Giải tư 36974 58617 21672 59056
77257 83793 84852
Giải năm 5383
Giải sáu 5788 1873 7971
Giải bảy 621
Giải tám 79
Đầu Loto
0
1 17
2 24,21
3
4
5 56,57,52
6 68,61,66
7 73,74,72,73,71,79
8 83,88
9 93
Đuôi Loto
0
1 61,71,21
2 72,52
3 73,93,83,73
4 24,74
5
6 66,56
7 17,57
8 68,88
9 79
Để nhận Kết quả Xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn tin: XSQNI gửi 8093
BACK TO TOP