Kết quả Xổ số Quảng Ngãi, Thứ Bảy

Đặc biệt 761841
Giải nhất 21135
Giải nhì 79750
Giải ba 09501 47757
Giải tư 10503 80881 31522 54431
76822 86909 45508
Giải năm 3529
Giải sáu 4304 6094 8657
Giải bảy 444
Giải tám 70
Đầu Loto
0 01,03,09,08,04
1
2 22,22,29
3 35,31
4 41,44
5 50,57,57
6
7 70
8 81
9 94
Đuôi Loto
0 50,70
1 41,01,81,31
2 22,22
3 03
4 04,94,44
5 35
6
7 57,57
8 08
9 09,29
Để nhận Kết quả Xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn tin: XSQNI gửi 8093

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi, Thứ Bảy

Đặc biệt 936531
Giải nhất 45853
Giải nhì 77435
Giải ba 06684 05552
Giải tư 85280 93555 01921 77427
10390 63847 88225
Giải năm 7634
Giải sáu 5593 5409 0701
Giải bảy 221
Giải tám 25
Đầu Loto
0 09,01
1
2 21,27,25,21,25
3 31,35,34
4 47
5 53,52,55
6
7
8 84,80
9 90,93
Đuôi Loto
0 80,90
1 31,21,01,21
2 52
3 53,93
4 84,34
5 35,55,25,25
6
7 27,47
8
9 09
Để nhận Kết quả Xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn tin: XSQNI gửi 8093

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi, Thứ Bảy

Đặc biệt 317905
Giải nhất 64081
Giải nhì 29269
Giải ba 77880 95545
Giải tư 93005 19801 80155 86148
71875 88039 03774
Giải năm 3299
Giải sáu 9119 7439 1772
Giải bảy 680
Giải tám 65
Đầu Loto
0 05,05,01
1 19
2
3 39,39
4 45,48
5 55
6 69,65
7 75,74,72
8 81,80,80
9 99
Đuôi Loto
0 80,80
1 81,01
2 72
3
4 74
5 05,45,05,55,75,65
6
7
8 48
9 69,39,99,19,39
Để nhận Kết quả Xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn tin: XSQNI gửi 8093

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi, Thứ Bảy

Đặc biệt 224787
Giải nhất 51234
Giải nhì 48016
Giải ba 36992 32876
Giải tư 38178 21543 24854 18532
42782 34460 35801
Giải năm 2985
Giải sáu 7584 7432 4079
Giải bảy 886
Giải tám 32
Đầu Loto
0 01
1 16
2
3 34,32,32,32
4 43
5 54
6 60
7 76,78,79
8 87,82,85,84,86
9 92
Đuôi Loto
0 60
1 01
2 92,32,82,32,32
3 43
4 34,54,84
5 85
6 16,76,86
7 87
8 78
9 79
Để nhận Kết quả Xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn tin: XSQNI gửi 8093

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi, Thứ Bảy

Đặc biệt 425132
Giải nhất 69946
Giải nhì 64457
Giải ba 66932 73629
Giải tư 90632 83691 37166 85209
25604 37316 11486
Giải năm 6723
Giải sáu 7466 0046 8975
Giải bảy 430
Giải tám 03
Đầu Loto
0 09,04,03
1 16
2 29,23
3 32,32,32,30
4 46,46
5 57
6 66,66
7 75
8 86
9 91
Đuôi Loto
0 30
1 91
2 32,32,32
3 23,03
4 04
5 75
6 46,66,16,86,66,46
7 57
8
9 29,09
Để nhận Kết quả Xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn tin: XSQNI gửi 8093

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi, Thứ Bảy

Đặc biệt 221923
Giải nhất 94505
Giải nhì 46078
Giải ba 84182 61777
Giải tư 56333 09928 94713 57213
99305 71858 65831
Giải năm 6693
Giải sáu 5989 8804 8324
Giải bảy 850
Giải tám 36
Đầu Loto
0 05,05,04
1 13,13
2 23,28,24
3 33,31,36
4
5 58,50
6
7 78,77
8 82,89
9 93
Đuôi Loto
0 50
1 31
2 82
3 23,33,13,13,93
4 04,24
5 05,05
6 36
7 77
8 78,28,58
9 89
Để nhận Kết quả Xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn tin: XSQNI gửi 8093

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi, Thứ Bảy

Đặc biệt 194537
Giải nhất 49630
Giải nhì 96336
Giải ba 97819 82439
Giải tư 74180 63901 95309 71178
86800 42538 64113
Giải năm 4588
Giải sáu 0666 3568 8379
Giải bảy 726
Giải tám 08
Đầu Loto
0 01,09,00,08
1 19,13
2 26
3 37,30,36,39,38
4
5
6 66,68
7 78,79
8 80,88
9
Đuôi Loto
0 30,80,00
1 01
2
3 13
4
5
6 36,66,26
7 37
8 78,38,88,68,08
9 19,39,09,79
Để nhận Kết quả Xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn tin: XSQNI gửi 8093

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi, Thứ Bảy

Đặc biệt 841975
Giải nhất 72033
Giải nhì 77219
Giải ba 89196 34507
Giải tư 99658 73360 06050 09310
12028 55969 84113
Giải năm 3107
Giải sáu 9756 0595 1943
Giải bảy 653
Giải tám 71
Đầu Loto
0 07,07
1 19,10,13
2 28
3 33
4 43
5 58,50,56,53
6 60,69
7 75,71
8
9 96,95
Đuôi Loto
0 60,50,10
1 71
2
3 33,13,43,53
4
5 75,95
6 96,56
7 07,07
8 58,28
9 19,69
Để nhận Kết quả Xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn tin: XSQNI gửi 8093

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi, Thứ Bảy

Đặc biệt 699955
Giải nhất 86587
Giải nhì 93190
Giải ba 92982 07244
Giải tư 13128 60188 96197 64494
57823 86861 16845
Giải năm 9758
Giải sáu 0698 5729 0902
Giải bảy 508
Giải tám 58
Đầu Loto
0 02,08
1
2 28,23,29
3
4 44,45
5 55,58,58
6 61
7
8 87,82,88
9 90,97,94,98
Đuôi Loto
0 90
1 61
2 82,02
3 23
4 44,94
5 55,45
6
7 87,97
8 28,88,58,98,08,58
9 29
Để nhận Kết quả Xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn tin: XSQNI gửi 8093

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi, Thứ Bảy

Đặc biệt 015417
Giải nhất 46821
Giải nhì 39926
Giải ba 65779 13982
Giải tư 25176 73262 24951 43335
06003 51166 16422
Giải năm 3830
Giải sáu 2380 3861 4415
Giải bảy 556
Giải tám 67
Đầu Loto
0 03
1 17,15
2 21,26,22
3 35,30
4
5 51,56
6 62,66,61,67
7 79,76
8 82,80
9
Đuôi Loto
0 30,80
1 21,51,61
2 82,62,22
3 03
4
5 35,15
6 26,76,66,56
7 17,67
8
9 79
Để nhận Kết quả Xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn tin: XSQNI gửi 8093
BACK TO TOP