Kết quả Xổ số Quảng Ngãi, Thứ Bảy

Đặc biệt 970868
Giải nhất 94373
Giải nhì 24424
Giải ba 40261 52066
Giải tư 36974 58617 21672 59056
77257 83793 84852
Giải năm 5383
Giải sáu 5788 1873 7971
Giải bảy 621
Giải tám 79
Đầu Loto
0
1 17
2 24,21
3
4
5 56,57,52
6 68,61,66
7 73,74,72,73,71,79
8 83,88
9 93
Đuôi Loto
0
1 61,71,21
2 72,52
3 73,93,83,73
4 24,74
5
6 66,56
7 17,57
8 68,88
9 79
Để nhận Kết quả Xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn tin: XSQNI gửi 8093

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi, Thứ Bảy

Đặc biệt 625591
Giải nhất 38246
Giải nhì 11333
Giải ba 07523 98844
Giải tư 20828 43518 43399 02887
26802 10433 49728
Giải năm 8880
Giải sáu 5046 3584 0342
Giải bảy 738
Giải tám 92
Đầu Loto
0 02
1 18
2 23,28,28
3 33,33,38
4 46,44,46,42
5
6
7
8 87,80,84
9 91,99,92
Đuôi Loto
0 80
1 91
2 02,42,92
3 33,23,33
4 44,84
5
6 46,46
7 87
8 28,18,28,38
9 99
Để nhận Kết quả Xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn tin: XSQNI gửi 8093

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi, Thứ Bảy

Đặc biệt 682138
Giải nhất 37130
Giải nhì 38344
Giải ba 61464 05464
Giải tư 17509 58167 64000 90938
26880 53807 63622
Giải năm 7595
Giải sáu 8418 1681 0254
Giải bảy 773
Giải tám 94
Đầu Loto
0 09,00,07
1 18
2 22
3 38,30,38
4 44
5 54
6 64,64,67
7 73
8 80,81
9 95,94
Đuôi Loto
0 30,00,80
1 81
2 22
3 73
4 44,64,64,54,94
5 95
6
7 67,07
8 38,38,18
9 09
Để nhận Kết quả Xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn tin: XSQNI gửi 8093

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi, Thứ Bảy

Đặc biệt 182671
Giải nhất 90889
Giải nhì 36539
Giải ba 72528 82929
Giải tư 15886 86193 06151 59823
65107 99666 44471
Giải năm 8532
Giải sáu 0181 3627 8969
Giải bảy 692
Giải tám 30
Đầu Loto
0 07
1
2 28,29,23,27
3 39,32,30
4
5 51
6 66,69
7 71,71
8 89,86,81
9 93,92
Đuôi Loto
0 30
1 71,51,71,81
2 32,92
3 93,23
4
5
6 86,66
7 07,27
8 28
9 89,39,29,69
Để nhận Kết quả Xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn tin: XSQNI gửi 8093

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi, Thứ Bảy

Đặc biệt 615297
Giải nhất 94048
Giải nhì 61024
Giải ba 85043 56730
Giải tư 62499 96943 60100 54740
18324 12470 88069
Giải năm 0737
Giải sáu 2835 0669 2458
Giải bảy 688
Giải tám 56
Đầu Loto
0 00
1
2 24,24
3 30,37,35
4 48,43,43,40
5 58,56
6 69,69
7 70
8 88
9 97,99
Đuôi Loto
0 30,00,40,70
1
2
3 43,43
4 24,24
5 35
6 56
7 97,37
8 48,58,88
9 99,69,69
Để nhận Kết quả Xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn tin: XSQNI gửi 8093

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi, Thứ Bảy

Đặc biệt 354705
Giải nhất 83339
Giải nhì 21020
Giải ba 86210 72545
Giải tư 16739 69255 44661 99649
90294 03014 39149
Giải năm 3425
Giải sáu 0553 6711 8304
Giải bảy 288
Giải tám 59
Đầu Loto
0 05,04
1 10,14,11
2 20,25
3 39,39
4 45,49,49
5 55,53,59
6 61
7
8 88
9 94
Đuôi Loto
0 20,10
1 61,11
2
3 53
4 94,14,04
5 05,45,55,25
6
7
8 88
9 39,39,49,49,59
Để nhận Kết quả Xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn tin: XSQNI gửi 8093

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi, Thứ Bảy

Đặc biệt 838044
Giải nhất 12335
Giải nhì 18892
Giải ba 46114 01845
Giải tư 58106 10146 62392 90170
31810 97408 10484
Giải năm 7830
Giải sáu 3784 9277 9179
Giải bảy 321
Giải tám 23
Đầu Loto
0 06,08
1 14,10
2 21,23
3 35,30
4 44,45,46
5
6
7 70,77,79
8 84,84
9 92,92
Đuôi Loto
0 70,10,30
1 21
2 92,92
3 23
4 44,14,84,84
5 35,45
6 06,46
7 77
8 08
9 79
Để nhận Kết quả Xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn tin: XSQNI gửi 8093

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi, Thứ Bảy

Đặc biệt 163613
Giải nhất 63745
Giải nhì 72269
Giải ba 12659 40555
Giải tư 46641 15721 09419 62978
99991 60831 39008
Giải năm 6792
Giải sáu 6548 7818 2361
Giải bảy 628
Giải tám 47
Đầu Loto
0 08
1 13,19,18
2 21,28
3 31
4 45,41,48,47
5 59,55
6 69,61
7 78
8
9 91,92
Đuôi Loto
0
1 41,21,91,31,61
2 92
3 13
4
5 45,55
6
7 47
8 78,08,48,18,28
9 69,59,19
Để nhận Kết quả Xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn tin: XSQNI gửi 8093

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi, Thứ Bảy

Đặc biệt 901084
Giải nhất 46155
Giải nhì 20146
Giải ba 16628 32404
Giải tư 01398 88975 29113 86417
39023 60573 17256
Giải năm 1876
Giải sáu 4081 6428 5870
Giải bảy 684
Giải tám 50
Đầu Loto
0 04
1 13,17
2 28,23,28
3
4 46
5 55,56,50
6
7 75,73,76,70
8 84,81,84
9 98
Đuôi Loto
0 70,50
1 81
2
3 13,23,73
4 84,04,84
5 55,75
6 46,56,76
7 17
8 28,98,28
9
Để nhận Kết quả Xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn tin: XSQNI gửi 8093

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi, Thứ Bảy

Đặc biệt 269781
Giải nhất 98805
Giải nhì 84882
Giải ba 01846 35376
Giải tư 44728 24571 61635 91911
71456 35203 72572
Giải năm 9789
Giải sáu 1386 0638 7403
Giải bảy 950
Giải tám 45
Đầu Loto
0 05,03,03
1 11
2 28
3 35,38
4 46,45
5 56,50
6
7 76,71,72
8 81,82,89,86
9
Đuôi Loto
0 50
1 81,71,11
2 82,72
3 03,03
4
5 05,35,45
6 46,76,56,86
7
8 28,38
9 89
Để nhận Kết quả Xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn tin: XSQNI gửi 8093
BACK TO TOP