Kết quả Xổ số Quảng Ngãi, Thứ Bảy

Đặc biệt 269781
Giải nhất 98805
Giải nhì 84882
Giải ba 01846 35376
Giải tư 44728 24571 61635 91911
71456 35203 72572
Giải năm 9789
Giải sáu 1386 0638 7403
Giải bảy 950
Giải tám 45
Đầu Loto
0 05,03,03
1 11
2 28
3 35,38
4 46,45
5 56,50
6
7 76,71,72
8 81,82,89,86
9
Đuôi Loto
0 50
1 81,71,11
2 82,72
3 03,03
4
5 05,35,45
6 46,76,56,86
7
8 28,38
9 89
Để nhận Kết quả Xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn tin: XSQNI gửi 8093

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi, Thứ Bảy

Đặc biệt 098828
Giải nhất 97223
Giải nhì 23357
Giải ba 21028 72223
Giải tư 18318 58231 20896 58079
34539 41650 75366
Giải năm 8867
Giải sáu 1583 8506 2013
Giải bảy 264
Giải tám 52
Đầu Loto
0 06
1 18,13
2 28,23,28,23
3 31,39
4
5 57,50,52
6 66,67,64
7 79
8 83
9 96
Đuôi Loto
0 50
1 31
2 52
3 23,23,83,13
4 64
5
6 96,66,06
7 57,67
8 28,28,18
9 79,39
Để nhận Kết quả Xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn tin: XSQNI gửi 8093

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi, Thứ Bảy

Đặc biệt 767036
Giải nhất 44954
Giải nhì 46690
Giải ba 92475 11070
Giải tư 08086 66015 44779 94896
08556 79059 91009
Giải năm 5032
Giải sáu 7769 7635 4508
Giải bảy 069
Giải tám 44
Đầu Loto
0 09,08
1 15
2
3 36,32,35
4 44
5 54,56,59
6 69,69
7 75,70,79
8 86
9 90,96
Đuôi Loto
0 90,70
1
2 32
3
4 54,44
5 75,15,35
6 36,86,96,56
7
8 08
9 79,59,09,69,69
Để nhận Kết quả Xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn tin: XSQNI gửi 8093

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi, Thứ Bảy

Đặc biệt 782526
Giải nhất 21588
Giải nhì 93880
Giải ba 29529 77046
Giải tư 57623 29313 57618 37769
24527 35842 22925
Giải năm 6047
Giải sáu 1762 6304 9972
Giải bảy 411
Giải tám 68
Đầu Loto
0 04
1 13,18,11
2 26,29,23,27,25
3
4 46,42,47
5
6 69,62,68
7 72
8 88,80
9
Đuôi Loto
0 80
1 11
2 42,62,72
3 23,13
4 04
5 25
6 26,46
7 27,47
8 88,18,68
9 29,69
Để nhận Kết quả Xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn tin: XSQNI gửi 8093

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi, Thứ Bảy

Đặc biệt 174045
Giải nhất 88706
Giải nhì 70608
Giải ba 45596 91703
Giải tư 18941 33052 95372 30696
20048 53087 54863
Giải năm 4482
Giải sáu 1494 8907 6366
Giải bảy 817
Giải tám 98
Đầu Loto
0 06,08,03,07
1 17
2
3
4 45,41,48
5 52
6 63,66
7 72
8 87,82
9 96,96,94,98
Đuôi Loto
0
1 41
2 52,72,82
3 03,63
4 94
5 45
6 06,96,96,66
7 87,07,17
8 08,48,98
9
Để nhận Kết quả Xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn tin: XSQNI gửi 8093

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi, Thứ Bảy

Đặc biệt 658900
Giải nhất 21764
Giải nhì 22313
Giải ba 20432 86927
Giải tư 61918 37726 34328 34844
82016 60502 24651
Giải năm 7476
Giải sáu 9776 9023 8131
Giải bảy 570
Giải tám 34
Đầu Loto
0 00,02
1 13,18,16
2 27,26,28,23
3 32,31,34
4 44
5 51
6 64
7 76,76,70
8
9
Đuôi Loto
0 00,70
1 51,31
2 32,02
3 13,23
4 64,44,34
5
6 26,16,76,76
7 27
8 18,28
9
Để nhận Kết quả Xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn tin: XSQNI gửi 8093

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi, Thứ Bảy

Đặc biệt 749711
Giải nhất 88875
Giải nhì 56466
Giải ba 02924 91228
Giải tư 60984 18360 91151 18135
76045 85932 22975
Giải năm 0671
Giải sáu 1514 6493 4623
Giải bảy 511
Giải tám 34
Đầu Loto
0
1 11,14,11
2 24,28,23
3 35,32,34
4 45
5 51
6 66,60
7 75,75,71
8 84
9 93
Đuôi Loto
0 60
1 11,51,71,11
2 32
3 93,23
4 24,84,14,34
5 75,35,45,75
6 66
7
8 28
9
Để nhận Kết quả Xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn tin: XSQNI gửi 8093

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi, Thứ Bảy

Đặc biệt 405052
Giải nhất 78936
Giải nhì 28521
Giải ba 38674 64356
Giải tư 63533 11847 37059 97216
17900 92399 63176
Giải năm 0467
Giải sáu 3455 3366 8527
Giải bảy 185
Giải tám 49
Đầu Loto
0 00
1 16
2 21,27
3 36,33
4 47,49
5 52,56,59,55
6 67,66
7 74,76
8 85
9 99
Đuôi Loto
0 00
1 21
2 52
3 33
4 74
5 55,85
6 36,56,16,76,66
7 47,67,27
8
9 59,99,49
Để nhận Kết quả Xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn tin: XSQNI gửi 8093

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi, Thứ Bảy

Đặc biệt 261475
Giải nhất 27093
Giải nhì 65613
Giải ba 54080 01275
Giải tư 19602 54958 36694 95056
45780 12764 62751
Giải năm 8495
Giải sáu 4052 1527 9244
Giải bảy 869
Giải tám 42
Đầu Loto
0 02
1 13
2 27
3
4 44,42
5 58,56,51,52
6 64,69
7 75,75
8 80,80
9 93,94,95
Đuôi Loto
0 80,80
1 51
2 02,52,42
3 93,13
4 94,64,44
5 75,75,95
6 56
7 27
8 58
9 69
Để nhận Kết quả Xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn tin: XSQNI gửi 8093

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi, Thứ Bảy

Đặc biệt 167265
Giải nhất 48328
Giải nhì 51087
Giải ba 36892 24560
Giải tư 87835 03781 12675 03281
89866 76431 21557
Giải năm 1179
Giải sáu 7539 6638 2182
Giải bảy 595
Giải tám 09
Đầu Loto
0 09
1
2 28
3 35,31,39,38
4
5 57
6 65,60,66
7 75,79
8 87,81,81,82
9 92,95
Đuôi Loto
0 60
1 81,81,31
2 92,82
3
4
5 65,35,75,95
6 66
7 87,57
8 28,38
9 79,39,09
Để nhận Kết quả Xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn tin: XSQNI gửi 8093
BACK TO TOP