Kết quả Xổ số Miền Bắc, Thứ Ba

Đặc biệt 04704
Giải nhất 07534
Giải nhì 87676 14393
Giải ba 04572 20506 91801
56723 50273 99565
Giải tư 2109 4181 7581 5081
Giải năm 7895 4062 2650
3160 1085 1198
Giải sáu 806 405 686
Giải bảy 97 43 16 70
Đầu Loto
0 04,06,01,09,06,05
1 16
2 23
3 34
4 43
5 50
6 65,62,60
7 76,72,73,70
8 81,81,81,85,86
9 93,95,98,97
Đuôi Loto
0 50,60,70
1 01,81,81,81
2 72,62
3 93,23,73,43
4 04,34
5 65,95,85,05
6 76,06,06,86,16
7 97
8 98
9 09
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093

Kết quả Xổ số Miền Bắc, Thứ Hai

Đặc biệt 49471
Giải nhất 56122
Giải nhì 25948 20339
Giải ba 34782 66432 31632
31479 07356 44166
Giải tư 7193 4642 0807 3825
Giải năm 0946 3839 7695
9299 4521 8460
Giải sáu 687 347 905
Giải bảy 35 13 96 29
Đầu Loto
0 07,05
1 13
2 22,25,21,29
3 39,32,32,39,35
4 48,42,46,47
5 56
6 66,60
7 71,79
8 82,87
9 93,95,99,96
Đuôi Loto
0 60
1 71,21
2 22,82,32,32,42
3 93,13
4
5 25,95,05,35
6 56,66,46,96
7 07,87,47
8 48
9 39,79,39,99,29
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093

Kết quả Xổ số Miền Bắc, Chủ Nhật

Đặc biệt 20019
Giải nhất 22386
Giải nhì 99295 36215
Giải ba 72520 05977 23908
98669 60264 54525
Giải tư 3370 9498 4826 5719
Giải năm 5216 5850 6010
3878 2293 9005
Giải sáu 426 674 559
Giải bảy 94 95 65 22
Đầu Loto
0 08,05
1 19,15,19,16,10
2 20,25,26,26,22
3
4
5 50,59
6 69,64,65
7 77,70,78,74
8 86
9 95,98,93,94,95
Đuôi Loto
0 20,70,50,10
1
2 22
3 93
4 64,74,94
5 95,15,25,05,95,65
6 86,26,16,26
7 77
8 08,98,78
9 19,69,19,59
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093

Kết quả Xổ số Miền Bắc, Thứ Bảy

Đặc biệt 45057
Giải nhất 31802
Giải nhì 69074 39623
Giải ba 98031 03484 63575
52476 14998 51045
Giải tư 9678 9783 0466 3616
Giải năm 7528 1830 2656
0849 4274 5203
Giải sáu 057 630 114
Giải bảy 79 24 13 15
Đầu Loto
0 02,03
1 16,14,13,15
2 23,28,24
3 31,30,30
4 45,49
5 57,56,57
6 66
7 74,75,76,78,74,79
8 84,83
9 98
Đuôi Loto
0 30,30
1 31
2 02
3 23,83,03,13
4 74,84,74,14,24
5 75,45,15
6 76,66,16,56
7 57,57
8 98,78,28
9 49,79
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093

Kết quả Xổ số Miền Bắc, Thứ Sáu

Đặc biệt 25345
Giải nhất 13373
Giải nhì 14946 00079
Giải ba 50949 53378 99788
19324 79340 29420
Giải tư 9148 8490 2512 1608
Giải năm 4262 6459 0192
1474 3693 1393
Giải sáu 892 421 629
Giải bảy 59 58 57 67
Đầu Loto
0 08
1 12
2 24,20,21,29
3
4 45,46,49,40,48
5 59,59,58,57
6 62,67
7 73,79,78,74
8 88
9 90,92,93,93,92
Đuôi Loto
0 40,20,90
1 21
2 12,62,92,92
3 73,93,93
4 24,74
5 45
6 46
7 57,67
8 78,88,48,08,58
9 79,49,59,29,59
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093

Kết quả Xổ số Miền Bắc, Thứ Năm

Đặc biệt 38024
Giải nhất 05869
Giải nhì 68630 40310
Giải ba 68017 57031 07524
64127 15407 54875
Giải tư 7443 4133 0427 0048
Giải năm 3539 1274 0735
1217 1017 6727
Giải sáu 843 297 255
Giải bảy 26 23 66 63
Đầu Loto
0 07
1 10,17,17,17
2 24,24,27,27,27,26,23
3 30,31,33,39,35
4 43,48,43
5 55
6 69,66,63
7 75,74
8
9 97
Đuôi Loto
0 30,10
1 31
2
3 43,33,43,23,63
4 24,24,74
5 75,35,55
6 26,66
7 17,27,07,27,17,17,27,97
8 48
9 69,39
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093

Kết quả Xổ số Miền Bắc, Thứ Tư

Đặc biệt 31447
Giải nhất 33426
Giải nhì 27091 35417
Giải ba 02796 47904 68540
77233 82960 00311
Giải tư 3496 4620 2640 6630
Giải năm 5313 8972 5534
8396 3579 9024
Giải sáu 076 261 691
Giải bảy 96 69 57 17
Đầu Loto
0 04
1 17,11,13,17
2 26,20,24
3 33,30,34
4 47,40,40
5 57
6 60,61,69
7 72,79,76
8
9 91,96,96,96,91,96
Đuôi Loto
0 40,60,20,40,30
1 91,11,61,91
2 72
3 33,13
4 04,34,24
5
6 26,96,96,96,76,96
7 47,17,57,17
8
9 79,69
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093

Kết quả Xổ số Miền Bắc, Thứ Ba

Đặc biệt 56781
Giải nhất 55072
Giải nhì 29332 55965
Giải ba 30889 37381 81284
42468 33718 51247
Giải tư 8573 4833 7406 5158
Giải năm 2830 5702 4147
6793 1900 4231
Giải sáu 204 492 533
Giải bảy 38 05 46 82
Đầu Loto
0 06,02,00,04,05
1 18
2
3 32,33,30,31,33,38
4 47,47,46
5 58
6 65,68
7 72,73
8 81,89,81,84,82
9 93,92
Đuôi Loto
0 30,00
1 81,81,31
2 72,32,02,92,82
3 73,33,93,33
4 84,04
5 65,05
6 06,46
7 47,47
8 68,18,58,38
9 89
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093

Kết quả Xổ số Miền Bắc, Thứ Hai

Đặc biệt 93027
Giải nhất 92434
Giải nhì 85162 39680
Giải ba 97374 03495 34204
77021 49630 06941
Giải tư 9082 2344 2153 8946
Giải năm 1030 4797 6034
4484 1245 8444
Giải sáu 030 321 304
Giải bảy 89 01 53 13
Đầu Loto
0 04,04,01
1 13
2 27,21,21
3 34,30,30,34,30
4 41,44,46,45,44
5 53,53
6 62
7 74
8 80,82,84,89
9 95,97
Đuôi Loto
0 80,30,30,30
1 21,41,21,01
2 62,82
3 53,53,13
4 34,74,04,44,34,84,44,04
5 95,45
6 46
7 27,97
8
9 89
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093

Kết quả Xổ số Miền Bắc, Chủ Nhật

Đặc biệt 68603
Giải nhất 77183
Giải nhì 04730 28113
Giải ba 55120 63553 45686
55775 26585 42376
Giải tư 0573 0667 7216 5166
Giải năm 5502 8550 3281
3762 8304 8464
Giải sáu 986 685 494
Giải bảy 27 60 99 39
Đầu Loto
0 03,02,04
1 13,16
2 20,27
3 30,39
4
5 53,50
6 67,66,62,64,60
7 75,76,73
8 83,86,85,81,86,85
9 94,99
Đuôi Loto
0 30,20,50,60
1 81
2 02,62
3 03,83,13,53,73
4 04,64,94
5 75,85,85
6 86,76,16,66,86
7 67,27
8
9 99,39
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093
BACK TO TOP