Kết quả Xổ số Miền Bắc, Thứ Năm

Đặc biệt 16661
Giải nhất 46679
Giải nhì 13718 59536
Giải ba 17804 95577 51021
46899 16778 33508
Giải tư 1222 3506 9545 8079
Giải năm 5932 0738 4994
2291 6274 4014
Giải sáu 133 967 533
Giải bảy 69 41 10 42
Đầu Loto
0 04,08,06
1 18,14,10
2 21,22
3 36,32,38,33,33
4 45,41,42
5
6 61,67,69
7 79,77,78,79,74
8
9 99,94,91
Đuôi Loto
0 10
1 61,21,91,41
2 22,32,42
3 33,33
4 04,94,74,14
5 45
6 36,06
7 77,67
8 18,78,08,38
9 79,99,79,69
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093

Kết quả Xổ số Miền Bắc, Thứ Tư

Đặc biệt 83155
Giải nhất 76256
Giải nhì 62825 25531
Giải ba 24448 85836 31083
71943 00851 20291
Giải tư 9046 9537 3539 1482
Giải năm 6844 9148 2558
3089 1759 6647
Giải sáu 585 278 505
Giải bảy 92 14 56 24
Đầu Loto
0 05
1 14
2 25,24
3 31,36,37,39
4 48,43,46,44,48,47
5 55,56,51,58,59,56
6
7 78
8 83,82,89,85
9 91,92
Đuôi Loto
0
1 31,51,91
2 82,92
3 83,43
4 44,14,24
5 55,25,85,05
6 56,36,46,56
7 37,47
8 48,48,58,78
9 39,89,59
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093

Kết quả Xổ số Miền Bắc, Thứ Ba

Đặc biệt 16856
Giải nhất 46967
Giải nhì 51226 23388
Giải ba 06244 87163 83181
09745 53734 08771
Giải tư 1308 0116 8106 4357
Giải năm 5370 6002 3459
6043 7920 1071
Giải sáu 344 976 850
Giải bảy 22 20 95 42
Đầu Loto
0 08,06,02
1 16
2 26,20,22,20
3 34
4 44,45,43,44,42
5 56,57,59,50
6 67,63
7 71,70,71,76
8 88,81
9 95
Đuôi Loto
0 70,20,50,20
1 81,71,71
2 02,22,42
3 63,43
4 44,34,44
5 45,95
6 56,26,16,06,76
7 67,57
8 88,08
9 59
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093

Kết quả Xổ số Miền Bắc, Thứ Hai

Đặc biệt 47246
Giải nhất 08953
Giải nhì 18365 74345
Giải ba 33285 36833 00341
63796 76072 11891
Giải tư 3794 2960 8875 3436
Giải năm 0803 2321 6963
7810 5839 7190
Giải sáu 718 099 141
Giải bảy 13 78 66 16
Đầu Loto
0 03
1 10,18,13,16
2 21
3 33,36,39
4 46,45,41,41
5 53
6 65,60,63,66
7 72,75,78
8 85
9 96,91,94,90,99
Đuôi Loto
0 60,10,90
1 41,91,21,41
2 72
3 53,33,03,63,13
4 94
5 65,45,85,75
6 46,96,36,66,16
7
8 18,78
9 39,99
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093

Kết quả Xổ số Miền Bắc, Chủ Nhật

Đặc biệt 47944
Giải nhất 66479
Giải nhì 18332 57117
Giải ba 96712 36527 26890
02368 00291 73628
Giải tư 4691 9204 4309 2488
Giải năm 5289 3006 4375
8697 9833 2441
Giải sáu 685 683 567
Giải bảy 41 89 20 73
Đầu Loto
0 04,09,06
1 17,12
2 27,28,20
3 32,33
4 44,41,41
5
6 68,67
7 79,75,73
8 88,89,85,83,89
9 90,91,91,97
Đuôi Loto
0 90,20
1 91,91,41,41
2 32,12
3 33,83,73
4 44,04
5 75,85
6 06
7 17,27,97,67
8 68,28,88
9 79,09,89,89
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093

Kết quả Xổ số Miền Bắc, Thứ Bảy

Đặc biệt 41469
Giải nhất 99403
Giải nhì 98005 88717
Giải ba 65694 13769 42748
00026 55662 14551
Giải tư 5980 9543 5960 3249
Giải năm 0512 8675 5628
5131 9260 3919
Giải sáu 944 925 954
Giải bảy 47 40 14 16
Đầu Loto
0 03,05
1 17,12,19,14,16
2 26,28,25
3 31
4 48,43,49,44,47,40
5 51,54
6 69,69,62,60,60
7 75
8 80
9 94
Đuôi Loto
0 80,60,60,40
1 51,31
2 62,12
3 03,43
4 94,44,54,14
5 05,75,25
6 26,16
7 17,47
8 48,28
9 69,69,49,19
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093

Kết quả Xổ số Miền Bắc, Thứ Sáu

Đặc biệt 23026
Giải nhất 91214
Giải nhì 55042 43376
Giải ba 49211 87052 15211
97626 24134 71980
Giải tư 9987 2398 7296 7223
Giải năm 2673 3040 3714
6883 1942 8377
Giải sáu 725 386 778
Giải bảy 80 75 25 79
Đầu Loto
0
1 14,11,11,14
2 26,26,23,25,25
3 34
4 42,40,42
5 52
6
7 76,73,77,78,75,79
8 80,87,83,86,80
9 98,96
Đuôi Loto
0 80,40,80
1 11,11
2 42,52,42
3 23,73,83
4 14,34,14
5 25,75,25
6 26,76,26,96,86
7 87,77
8 98,78
9 79
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093

Kết quả Xổ số Miền Bắc, Thứ Năm

Đặc biệt 52200
Giải nhất 71593
Giải nhì 35358 44290
Giải ba 95248 14584 85376
28220 69594 19528
Giải tư 9626 1077 8993 8638
Giải năm 7445 4758 8484
6449 3641 9889
Giải sáu 005 854 111
Giải bảy 20 71 39 80
Đầu Loto
0 00,05
1 11
2 20,28,26,20
3 38,39
4 48,45,49,41
5 58,58,54
6
7 76,77,71
8 84,84,89,80
9 93,90,94,93
Đuôi Loto
0 00,90,20,20,80
1 41,11,71
2
3 93,93
4 84,94,84,54
5 45,05
6 76,26
7 77
8 58,48,28,38,58
9 49,89,39
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093

Kết quả Xổ số Miền Bắc, Thứ Tư

Đặc biệt 76663
Giải nhất 17829
Giải nhì 24176 42944
Giải ba 84711 38910 36675
36351 78797 36108
Giải tư 0807 1782 7619 8751
Giải năm 6774 0363 8981
5856 2161 6820
Giải sáu 975 572 844
Giải bảy 41 14 91 00
Đầu Loto
0 08,07,00
1 11,10,19,14
2 29,20
3
4 44,44,41
5 51,51,56
6 63,63,61
7 76,75,74,75,72
8 82,81
9 97,91
Đuôi Loto
0 10,20,00
1 11,51,51,81,61,41,91
2 82,72
3 63,63
4 44,74,44,14
5 75,75
6 76,56
7 97,07
8 08
9 29,19
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093

Kết quả Xổ số Miền Bắc, Thứ Ba

Đặc biệt 44920
Giải nhất 18287
Giải nhì 59575 48722
Giải ba 24282 65494 36375
32013 68117 23815
Giải tư 3969 7493 6247 7067
Giải năm 8142 2678 3918
8818 7825 0985
Giải sáu 010 340 550
Giải bảy 22 00 64 63
Đầu Loto
0 00
1 13,17,15,18,18,10
2 20,22,25,22
3
4 47,42,40
5 50
6 69,67,64,63
7 75,75,78
8 87,82,85
9 94,93
Đuôi Loto
0 20,10,40,50,00
1
2 22,82,42,22
3 13,93,63
4 94,64
5 75,75,15,25,85
6
7 87,17,47,67
8 78,18,18
9 69
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093
BACK TO TOP