Kết quả Xổ số Miền Bắc, Thứ Sáu

Đặc biệt 71426
Giải nhất 43495
Giải nhì 23470 60998
Giải ba 28538 32541 79908
43205 00098 84805
Giải tư 4534 0348 6631 1620
Giải năm 6430 1035 2348
8810 8907 3568
Giải sáu 944 808 635
Giải bảy 09 56 37 93
Đầu Loto
0 08,05,05,07,08,09
1 10
2 26,20
3 38,34,31,30,35,35,37
4 41,48,48,44
5 56
6 68
7 70
8
9 95,98,98,93
Đuôi Loto
0 70,20,30,10
1 41,31
2
3 93
4 34,44
5 95,05,05,35,35
6 26,56
7 07,37
8 98,38,08,98,48,48,68,08
9 09
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093

Kết quả Xổ số Miền Bắc, Thứ Năm

Đặc biệt 54556
Giải nhất 64211
Giải nhì 71853 45507
Giải ba 93207 28115 21422
46662 93380 56914
Giải tư 1385 6084 7410 5404
Giải năm 9531 7453 7922
2143 6081 5479
Giải sáu 575 102 511
Giải bảy 35 58 30 29
Đầu Loto
0 07,07,04,02
1 11,15,14,10,11
2 22,22,29
3 31,35,30
4 43
5 56,53,53,58
6 62
7 79,75
8 80,85,84,81
9
Đuôi Loto
0 80,10,30
1 11,31,81,11
2 22,62,22,02
3 53,53,43
4 14,84,04
5 15,85,75,35
6 56
7 07,07
8 58
9 79,29
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093

Kết quả Xổ số Miền Bắc, Thứ Tư

Đặc biệt 43550
Giải nhất 05637
Giải nhì 74645 75309
Giải ba 17426 88487 46412
71843 79280 04387
Giải tư 6065 8997 2584 1674
Giải năm 0825 1697 4624
0272 7831 9894
Giải sáu 921 145 834
Giải bảy 59 28 69 30
Đầu Loto
0 09
1 12
2 26,25,24,21,28
3 37,31,34,30
4 45,43,45
5 50,59
6 65,69
7 74,72
8 87,80,87,84
9 97,97,94
Đuôi Loto
0 50,80,30
1 31,21
2 12,72
3 43
4 84,74,24,94,34
5 45,65,25,45
6 26
7 37,87,87,97,97
8 28
9 09,59,69
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093

Kết quả Xổ số Miền Bắc, Thứ Ba

Đặc biệt 89188
Giải nhất 72254
Giải nhì 42972 32331
Giải ba 92666 02546 60558
78229 31003 47559
Giải tư 3895 5463 7746 8491
Giải năm 7924 1329 7010
4779 3252 2113
Giải sáu 191 762 107
Giải bảy 91 81 85 55
Đầu Loto
0 03,07
1 10,13
2 29,24,29
3 31
4 46,46
5 54,58,59,52,55
6 66,63,62
7 72,79
8 88,81,85
9 95,91,91,91
Đuôi Loto
0 10
1 31,91,91,91,81
2 72,52,62
3 03,63,13
4 54,24
5 95,85,55
6 66,46,46
7 07
8 88,58
9 29,59,29,79
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093

Kết quả Xổ số Miền Bắc, Thứ Hai

Đặc biệt 25419
Giải nhất 20800
Giải nhì 11926 10027
Giải ba 50319 89339 00681
11772 32366 76398
Giải tư 5769 2432 3365 3691
Giải năm 1052 4637 0972
8507 0234 2855
Giải sáu 737 694 295
Giải bảy 53 96 84 02
Đầu Loto
0 00,07,02
1 19,19
2 26,27
3 39,32,37,34,37
4
5 52,55,53
6 66,69,65
7 72,72
8 81,84
9 98,91,94,95,96
Đuôi Loto
0 00
1 81,91
2 72,32,52,72,02
3 53
4 34,94,84
5 65,55,95
6 26,66,96
7 27,37,07,37
8 98
9 19,19,39,69
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093

Kết quả Xổ số Miền Bắc, Chủ Nhật

Đặc biệt 83725
Giải nhất 97127
Giải nhì 76993 44023
Giải ba 79526 60880 43723
07278 83490 90874
Giải tư 3804 1552 8702 1584
Giải năm 6618 0499 7182
9325 9945 0564
Giải sáu 881 467 688
Giải bảy 32 17 33 56
Đầu Loto
0 04,02
1 18,17
2 25,27,23,26,23,25
3 32,33
4 45
5 52,56
6 64,67
7 78,74
8 80,84,82,81,88
9 93,90,99
Đuôi Loto
0 80,90
1 81
2 52,02,82,32
3 93,23,23,33
4 74,04,84,64
5 25,25,45
6 26,56
7 27,67,17
8 78,18,88
9 99
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093

Kết quả Xổ số Miền Bắc, Thứ Bảy

Đặc biệt 59303
Giải nhất 50032
Giải nhì 60248 01464
Giải ba 98994 58788 09139
24554 55473 43829
Giải tư 0890 0022 1860 4420
Giải năm 0946 4558 1814
2795 9531 6832
Giải sáu 274 207 951
Giải bảy 18 38 64 78
Đầu Loto
0 03,07
1 14,18
2 29,22,20
3 32,39,31,32,38
4 48,46
5 54,58,51
6 64,60,64
7 73,74,78
8 88
9 94,90,95
Đuôi Loto
0 90,60,20
1 31,51
2 32,22,32
3 03,73
4 64,94,54,14,74,64
5 95
6 46
7 07
8 48,88,58,18,38,78
9 39,29
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093

Kết quả Xổ số Miền Bắc, Thứ Sáu

Đặc biệt 98700
Giải nhất 93903
Giải nhì 58754 03208
Giải ba 70838 43822 71703
25626 28953 34692
Giải tư 7548 5291 3285 6584
Giải năm 2563 2745 4591
8339 2035 4423
Giải sáu 688 145 628
Giải bảy 11 61 45 94
Đầu Loto
0 00,03,08,03
1 11
2 22,26,23,28
3 38,39,35
4 48,45,45,45
5 54,53
6 63,61
7
8 85,84,88
9 92,91,91,94
Đuôi Loto
0 00
1 91,91,11,61
2 22,92
3 03,03,53,63,23
4 54,84,94
5 85,45,35,45,45
6 26
7
8 08,38,48,88,28
9 39
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093

Kết quả Xổ số Miền Bắc, Thứ Hai

Đặc biệt 78933
Giải nhất 76717
Giải nhì 17176 75436
Giải ba 47900 22566 20716
34652 84193 74216
Giải tư 8372 2661 3421 0375
Giải năm 1966 5394 9833
8686 7232 8718
Giải sáu 469 232 132
Giải bảy 94 06 01 04
Đầu Loto
0 00,06,01,04
1 17,16,16,18
2 21
3 33,36,33,32,32,32
4
5 52
6 66,61,66,69
7 76,72,75
8 86
9 93,94,94
Đuôi Loto
0 00
1 61,21,01
2 52,72,32,32,32
3 33,93,33
4 94,94,04
5 75
6 76,36,66,16,16,66,86,06
7 17
8 18
9 69
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093

Kết quả Xổ số Miền Bắc, Chủ Nhật

Đặc biệt 65758
Giải nhất 98399
Giải nhì 61200 35317
Giải ba 90830 66737 87020
88488 96692 66558
Giải tư 6559 5276 4376 8687
Giải năm 1613 4928 8573
1058 8249 5723
Giải sáu 917 206 336
Giải bảy 69 39 74 87
Đầu Loto
0 00,06
1 17,13,17
2 20,28,23
3 30,37,36,39
4 49
5 58,58,59,58
6 69
7 76,76,73,74
8 88,87,87
9 99,92
Đuôi Loto
0 00,30,20
1
2 92
3 13,73,23
4 74
5
6 76,76,06,36
7 17,37,87,17,87
8 58,88,58,28,58
9 99,59,49,69,39
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093
BACK TO TOP