Kết quả Xổ số Miền Bắc, Chủ Nhật

Đặc biệt 14493
Giải nhất 44489
Giải nhì 80918 67168
Giải ba 25946 13552 82530
94661 66922 96412
Giải tư 3573 5613 6682 7713
Giải năm 4399 6481 4357
9582 7403 5676
Giải sáu 165 361 550
Giải bảy 49 02 97 39
Đầu Loto
0 03,02
1 18,12,13,13
2 22
3 30,39
4 46,49
5 52,57,50
6 68,61,65,61
7 73,76
8 89,82,81,82
9 93,99,97
Đuôi Loto
0 30,50
1 61,81,61
2 52,22,12,82,82,02
3 93,73,13,13,03
4
5 65
6 46,76
7 57,97
8 18,68
9 89,99,49,39
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093

Kết quả Xổ số Miền Bắc, Thứ Bảy

Đặc biệt 38176
Giải nhất 58969
Giải nhì 50168 67830
Giải ba 55827 48992 75555
71103 28339 86025
Giải tư 5088 2107 2274 0844
Giải năm 1286 4970 0441
6067 2601 1049
Giải sáu 253 475 824
Giải bảy 30 52 24 16
Đầu Loto
0 03,07,01
1 16
2 27,25,24,24
3 30,39,30
4 44,41,49
5 55,53,52
6 69,68,67
7 76,74,70,75
8 88,86
9 92
Đuôi Loto
0 30,70,30
1 41,01
2 92,52
3 03,53
4 74,44,24,24
5 55,25,75
6 76,86,16
7 27,07,67
8 68,88
9 69,39,49
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093

Kết quả Xổ số Miền Bắc, Thứ Sáu

Đặc biệt 95378
Giải nhất 82963
Giải nhì 17099 95396
Giải ba 61842 29972 75801
47600 93887 62904
Giải tư 2042 5436 0004 6671
Giải năm 5818 4061 7671
2004 3217 8171
Giải sáu 153 450 395
Giải bảy 82 27 15 19
Đầu Loto
0 01,00,04,04,04
1 18,17,15,19
2 27
3 36
4 42,42
5 53,50
6 63,61
7 78,72,71,71,71
8 87,82
9 99,96,95
Đuôi Loto
0 00,50
1 01,71,61,71,71
2 42,72,42,82
3 63,53
4 04,04,04
5 95,15
6 96,36
7 87,17,27
8 78,18
9 99,19
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093

Kết quả Xổ số Miền Bắc, Thứ Năm

Đặc biệt 21551
Giải nhất 99188
Giải nhì 40515 76900
Giải ba 30194 44160 95038
37920 03628 04110
Giải tư 6759 2376 6572 7115
Giải năm 0151 6688 9873
3055 5053 5007
Giải sáu 242 625 551
Giải bảy 56 92 51 79
Đầu Loto
0 00,07
1 15,10,15
2 20,28,25
3 38
4 42
5 51,59,51,55,53,51,56,51
6 60
7 76,72,73,79
8 88,88
9 94,92
Đuôi Loto
0 00,60,20,10
1 51,51,51,51
2 72,42,92
3 73,53
4 94
5 15,15,55,25
6 76,56
7 07
8 88,38,28,88
9 59,79
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093

Kết quả Xổ số Miền Bắc, Thứ Tư

Đặc biệt 19460
Giải nhất 15049
Giải nhì 90056 84663
Giải ba 65132 15972 30879
16796 32221 70728
Giải tư 2204 9891 8070 9129
Giải năm 3125 7258 0970
3989 5633 2634
Giải sáu 613 086 398
Giải bảy 16 19 82 92
Đầu Loto
0 04
1 13,16,19
2 21,28,29,25
3 32,33,34
4 49
5 56,58
6 60,63
7 72,79,70,70
8 89,86,82
9 96,91,98,92
Đuôi Loto
0 60,70,70
1 21,91
2 32,72,82,92
3 63,33,13
4 04,34
5 25
6 56,96,86,16
7
8 28,58,98
9 49,79,29,89,19
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093

Kết quả Xổ số Miền Bắc, Thứ Ba

Đặc biệt 39768
Giải nhất 58530
Giải nhì 01926 00928
Giải ba 43659 21233 74663
81345 16378 47261
Giải tư 9669 4175 8408 2067
Giải năm 4534 5410 4990
3753 4786 0706
Giải sáu 489 732 244
Giải bảy 23 75 39 80
Đầu Loto
0 08,06
1 10
2 26,28,23
3 30,33,34,32,39
4 45,44
5 59,53
6 68,63,61,69,67
7 78,75,75
8 86,89,80
9 90
Đuôi Loto
0 30,10,90,80
1 61
2 32
3 33,63,53,23
4 34,44
5 45,75,75
6 26,86,06
7 67
8 68,28,78,08
9 59,69,89,39
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093

Kết quả Xổ số Miền Bắc, Thứ Hai

Đặc biệt 38066
Giải nhất 31612
Giải nhì 38310 78800
Giải ba 44111 35227 48039
71271 57895 70079
Giải tư 8790 0019 3979 6855
Giải năm 0303 6005 6494
1596 1348 5040
Giải sáu 456 058 720
Giải bảy 02 26 91 28
Đầu Loto
0 00,03,05,02
1 12,10,11,19
2 27,20,26,28
3 39
4 48,40
5 55,56,58
6 66
7 71,79,79
8
9 95,90,94,96,91
Đuôi Loto
0 10,00,90,40,20
1 11,71,91
2 12,02
3 03
4 94
5 95,55,05
6 66,96,56,26
7 27
8 48,58,28
9 39,79,19,79
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093

Kết quả Xổ số Miền Bắc, Chủ Nhật

Đặc biệt 90672
Giải nhất 23810
Giải nhì 11520 76260
Giải ba 31824 37031 28194
42507 73507 05326
Giải tư 9326 6031 6242 4190
Giải năm 3898 2265 9476
5529 9895 2986
Giải sáu 950 901 053
Giải bảy 07 63 09 08
Đầu Loto
0 07,07,01,07,09,08
1 10
2 20,24,26,26,29
3 31,31
4 42
5 50,53
6 60,65,63
7 72,76
8 86
9 94,90,98,95
Đuôi Loto
0 10,20,60,90,50
1 31,31,01
2 72,42
3 53,63
4 24,94
5 65,95
6 26,26,76,86
7 07,07,07
8 98,08
9 29,09
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093

Kết quả Xổ số Miền Bắc, Thứ Bảy

Đặc biệt 89316
Giải nhất 73429
Giải nhì 45961 81078
Giải ba 57030 10648 23558
22224 20024 07844
Giải tư 6001 5365 9633 1796
Giải năm 2048 4737 1555
7552 4652 8417
Giải sáu 945 200 337
Giải bảy 27 21 94 22
Đầu Loto
0 01,00
1 16,17
2 29,24,24,27,21,22
3 30,33,37,37
4 48,44,48,45
5 58,55,52,52
6 61,65
7 78
8
9 96,94
Đuôi Loto
0 30,00
1 61,01,21
2 52,52,22
3 33
4 24,24,44,94
5 65,55,45
6 16,96
7 37,17,37,27
8 78,48,58,48
9 29
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093

Kết quả Xổ số Miền Bắc, Thứ Sáu

Đặc biệt 34848
Giải nhất 91283
Giải nhì 54507 23853
Giải ba 85153 80448 25816
26637 08588 74260
Giải tư 0747 6570 5627 6841
Giải năm 3013 0367 8189
4846 6893 6814
Giải sáu 096 644 248
Giải bảy 01 44 74 95
Đầu Loto
0 07,01
1 16,13,14
2 27
3 37
4 48,48,47,41,46,44,48,44
5 53,53
6 60,67
7 70,74
8 83,88,89
9 93,96,95
Đuôi Loto
0 60,70
1 41,01
2
3 83,53,53,13,93
4 14,44,44,74
5 95
6 16,46,96
7 07,37,47,27,67
8 48,48,88,48
9 89
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093
BACK TO TOP