Kết quả Xổ số Miền Bắc, Thứ Hai

Đặc biệt 25419
Giải nhất 20800
Giải nhì 11926 10027
Giải ba 50319 89339 00681
11772 32366 76398
Giải tư 5769 2432 3365 3691
Giải năm 1052 4637 0972
8507 0234 2855
Giải sáu 737 694 295
Giải bảy 53 96 84 02
Đầu Loto
0 00,07,02
1 19,19
2 26,27
3 39,32,37,34,37
4
5 52,55,53
6 66,69,65
7 72,72
8 81,84
9 98,91,94,95,96
Đuôi Loto
0 00
1 81,91
2 72,32,52,72,02
3 53
4 34,94,84
5 65,55,95
6 26,66,96
7 27,37,07,37
8 98
9 19,19,39,69
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093

Kết quả Xổ số Miền Bắc, Chủ Nhật

Đặc biệt 83725
Giải nhất 97127
Giải nhì 76993 44023
Giải ba 79526 60880 43723
07278 83490 90874
Giải tư 3804 1552 8702 1584
Giải năm 6618 0499 7182
9325 9945 0564
Giải sáu 881 467 688
Giải bảy 32 17 33 56
Đầu Loto
0 04,02
1 18,17
2 25,27,23,26,23,25
3 32,33
4 45
5 52,56
6 64,67
7 78,74
8 80,84,82,81,88
9 93,90,99
Đuôi Loto
0 80,90
1 81
2 52,02,82,32
3 93,23,23,33
4 74,04,84,64
5 25,25,45
6 26,56
7 27,67,17
8 78,18,88
9 99
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093

Kết quả Xổ số Miền Bắc, Thứ Bảy

Đặc biệt 59303
Giải nhất 50032
Giải nhì 60248 01464
Giải ba 98994 58788 09139
24554 55473 43829
Giải tư 0890 0022 1860 4420
Giải năm 0946 4558 1814
2795 9531 6832
Giải sáu 274 207 951
Giải bảy 18 38 64 78
Đầu Loto
0 03,07
1 14,18
2 29,22,20
3 32,39,31,32,38
4 48,46
5 54,58,51
6 64,60,64
7 73,74,78
8 88
9 94,90,95
Đuôi Loto
0 90,60,20
1 31,51
2 32,22,32
3 03,73
4 64,94,54,14,74,64
5 95
6 46
7 07
8 48,88,58,18,38,78
9 39,29
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093

Kết quả Xổ số Miền Bắc, Thứ Sáu

Đặc biệt 98700
Giải nhất 93903
Giải nhì 58754 03208
Giải ba 70838 43822 71703
25626 28953 34692
Giải tư 7548 5291 3285 6584
Giải năm 2563 2745 4591
8339 2035 4423
Giải sáu 688 145 628
Giải bảy 11 61 45 94
Đầu Loto
0 00,03,08,03
1 11
2 22,26,23,28
3 38,39,35
4 48,45,45,45
5 54,53
6 63,61
7
8 85,84,88
9 92,91,91,94
Đuôi Loto
0 00
1 91,91,11,61
2 22,92
3 03,03,53,63,23
4 54,84,94
5 85,45,35,45,45
6 26
7
8 08,38,48,88,28
9 39
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093

Kết quả Xổ số Miền Bắc, Thứ Hai

Đặc biệt 78933
Giải nhất 76717
Giải nhì 17176 75436
Giải ba 47900 22566 20716
34652 84193 74216
Giải tư 8372 2661 3421 0375
Giải năm 1966 5394 9833
8686 7232 8718
Giải sáu 469 232 132
Giải bảy 94 06 01 04
Đầu Loto
0 00,06,01,04
1 17,16,16,18
2 21
3 33,36,33,32,32,32
4
5 52
6 66,61,66,69
7 76,72,75
8 86
9 93,94,94
Đuôi Loto
0 00
1 61,21,01
2 52,72,32,32,32
3 33,93,33
4 94,94,04
5 75
6 76,36,66,16,16,66,86,06
7 17
8 18
9 69
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093

Kết quả Xổ số Miền Bắc, Chủ Nhật

Đặc biệt 65758
Giải nhất 98399
Giải nhì 61200 35317
Giải ba 90830 66737 87020
88488 96692 66558
Giải tư 6559 5276 4376 8687
Giải năm 1613 4928 8573
1058 8249 5723
Giải sáu 917 206 336
Giải bảy 69 39 74 87
Đầu Loto
0 00,06
1 17,13,17
2 20,28,23
3 30,37,36,39
4 49
5 58,58,59,58
6 69
7 76,76,73,74
8 88,87,87
9 99,92
Đuôi Loto
0 00,30,20
1
2 92
3 13,73,23
4 74
5
6 76,76,06,36
7 17,37,87,17,87
8 58,88,58,28,58
9 99,59,49,69,39
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093

Kết quả Xổ số Miền Bắc, Thứ Bảy

Đặc biệt 02191
Giải nhất 83111
Giải nhì 78128 76166
Giải ba 98771 34396 29384
97095 09783 34039
Giải tư 3956 2078 0393 0175
Giải năm 2057 2359 2942
4470 7849 4957
Giải sáu 123 279 070
Giải bảy 33 53 06 81
Đầu Loto
0 06
1 11
2 28,23
3 39,33
4 42,49
5 56,57,59,57,53
6 66
7 71,78,75,70,79,70
8 84,83,81
9 91,96,95,93
Đuôi Loto
0 70,70
1 91,11,71,81
2 42
3 83,93,23,33,53
4 84
5 95,75
6 66,96,56,06
7 57,57
8 28,78
9 39,59,49,79
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093

Kết quả Xổ số Miền Bắc, Thứ Sáu

Đặc biệt 72662
Giải nhất 87718
Giải nhì 99839 97826
Giải ba 18427 44029 04195
55500 86127 57803
Giải tư 0588 1493 6730 0979
Giải năm 1060 9708 6349
2049 6004 8994
Giải sáu 309 078 144
Giải bảy 23 63 13 56
Đầu Loto
0 00,03,08,04,09
1 18,13
2 26,27,29,27,23
3 39,30
4 49,49,44
5 56
6 62,60,63
7 79,78
8 88
9 95,93,94
Đuôi Loto
0 00,30,60
1
2 62
3 03,93,23,63,13
4 04,94,44
5 95
6 26,56
7 27,27
8 18,88,08,78
9 39,29,79,49,49,09
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093

Kết quả Xổ số Miền Bắc, Thứ Năm

Đặc biệt 29806
Giải nhất 91566
Giải nhì 43428 30789
Giải ba 98086 48765 90889
36928 17001 82193
Giải tư 8455 5138 6551 8007
Giải năm 9740 7275 8558
8128 5887 0822
Giải sáu 417 659 022
Giải bảy 99 59 84 82
Đầu Loto
0 06,01,07
1 17
2 28,28,28,22,22
3 38
4 40
5 55,51,58,59,59
6 66,65
7 75
8 89,86,89,87,84,82
9 93,99
Đuôi Loto
0 40
1 01,51
2 22,22,82
3 93
4 84
5 65,55,75
6 06,66,86
7 07,87,17
8 28,28,38,58,28
9 89,89,59,99,59
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093

Kết quả Xổ số Miền Bắc, Thứ Tư

Đặc biệt 62988
Giải nhất 11757
Giải nhì 69566 59256
Giải ba 82972 43126 92901
71602 21333 55561
Giải tư 7690 3904 7999 7417
Giải năm 4571 6263 9887
7310 9999 9324
Giải sáu 885 765 535
Giải bảy 65 31 95 89
Đầu Loto
0 01,02,04
1 17,10
2 26,24
3 33,35,31
4
5 57,56
6 66,61,63,65,65
7 72,71
8 88,87,85,89
9 90,99,99,95
Đuôi Loto
0 90,10
1 01,61,71,31
2 72,02
3 33,63
4 04,24
5 85,65,35,65,95
6 66,56,26
7 57,17,87
8 88
9 99,99,89
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093
BACK TO TOP