Kết quả Xổ số Miền Bắc, Thứ Sáu

Đặc biệt 87585
Giải nhất 54470
Giải nhì 68844 09451
Giải ba 04397 46900 14658
54046 52527 74272
Giải tư 8180 2575 8841 2818
Giải năm 1866 2830 3023
7967 6034 2867
Giải sáu 225 281 387
Giải bảy 18 16 49 45
Đầu Loto
0 00
1 18,18,16
2 27,23,25
3 30,34
4 44,46,41,49,45
5 51,58
6 66,67,67
7 70,72,75
8 85,80,81,87
9 97
Đuôi Loto
0 70,00,80,30
1 51,41,81
2 72
3 23
4 44,34
5 85,75,25,45
6 46,66,16
7 97,27,67,67,87
8 58,18,18
9 49
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093

Kết quả Xổ số Miền Bắc, Thứ Năm

Đặc biệt 89462
Giải nhất 44123
Giải nhì 30615 05478
Giải ba 28562 22432 49762
92234 68366 21320
Giải tư 0752 8479 1367 5064
Giải năm 6090 5115 4866
3270 3877 5263
Giải sáu 443 848 733
Giải bảy 64 87 07 26
Đầu Loto
0 07
1 15,15
2 23,20,26
3 32,34,33
4 43,48
5 52
6 62,62,62,66,67,64,66,63,64
7 78,79,70,77
8 87
9 90
Đuôi Loto
0 20,90,70
1
2 62,62,32,62,52
3 23,63,43,33
4 34,64,64
5 15,15
6 66,66,26
7 67,77,87,07
8 78,48
9 79
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093

Kết quả Xổ số Miền Bắc, Thứ Tư

Đặc biệt 14455
Giải nhất 94402
Giải nhì 66777 62239
Giải ba 64822 16554 48271
34271 78931 40976
Giải tư 7250 5417 1012 5180
Giải năm 2062 4864 2339
5014 8394 6901
Giải sáu 873 231 167
Giải bảy 60 36 70 86
Đầu Loto
0 02,01
1 17,12,14
2 22
3 39,31,39,31,36
4
5 55,54,50
6 62,64,67,60
7 77,71,71,76,73,70
8 80,86
9 94
Đuôi Loto
0 50,80,60,70
1 71,71,31,01,31
2 02,22,12,62
3 73
4 54,64,14,94
5 55
6 76,36,86
7 77,17,67
8
9 39,39
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093

Kết quả Xổ số Miền Bắc, Thứ Ba

Đặc biệt 34548
Giải nhất 57336
Giải nhì 88372 52438
Giải ba 24079 35734 14929
18232 87846 17744
Giải tư 2248 4402 5445 5918
Giải năm 0480 5911 6880
5409 2129 5050
Giải sáu 939 942 575
Giải bảy 70 39 71 94
Đầu Loto
0 02,09
1 18,11
2 29,29
3 36,38,34,32,39,39
4 48,46,44,48,45,42
5 50
6
7 72,79,75,70,71
8 80,80
9 94
Đuôi Loto
0 80,80,50,70
1 11,71
2 72,32,02,42
3
4 34,44,94
5 45,75
6 36,46
7
8 48,38,48,18
9 79,29,09,29,39,39
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093

Kết quả Xổ số Miền Bắc, Thứ Hai

Đặc biệt 23297
Giải nhất 94194
Giải nhì 16168 02489
Giải ba 46219 22052 44283
85009 23783 22657
Giải tư 3599 6088 3449 1847
Giải năm 7769 4561 5309
6158 4616 6219
Giải sáu 281 952 322
Giải bảy 08 27 94 04
Đầu Loto
0 09,09,08,04
1 19,16,19
2 22,27
3
4 49,47
5 52,57,58,52
6 68,69,61
7
8 89,83,83,88,81
9 97,94,99,94
Đuôi Loto
0
1 61,81
2 52,52,22
3 83,83
4 94,94,04
5
6 16
7 97,57,47,27
8 68,88,58,08
9 89,19,09,99,49,69,09,19
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093

Kết quả Xổ số Miền Bắc, Chủ Nhật

Đặc biệt 58195
Giải nhất 41268
Giải nhì 36273 70126
Giải ba 47333 96452 66805
96100 64537 86973
Giải tư 1834 7908 0612 2516
Giải năm 7254 1779 4063
4655 4503 7084
Giải sáu 767 393 068
Giải bảy 92 70 64 43
Đầu Loto
0 05,00,08,03
1 12,16
2 26
3 33,37,34
4 43
5 52,54,55
6 68,63,67,68,64
7 73,73,79,70
8 84
9 95,93,92
Đuôi Loto
0 00,70
1
2 52,12,92
3 73,33,73,63,03,93,43
4 34,54,84,64
5 95,05,55
6 26,16
7 37,67
8 68,08,68
9 79
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093

Kết quả Xổ số Miền Bắc, Thứ Bảy

Đặc biệt 62393
Giải nhất 51465
Giải nhì 05455 27356
Giải ba 79777 36796 74552
92132 84814 33024
Giải tư 1459 6846 9806 4075
Giải năm 1098 6870 3709
7878 2666 5905
Giải sáu 674 677 322
Giải bảy 93 27 30 09
Đầu Loto
0 06,09,05,09
1 14
2 24,22,27
3 32,30
4 46
5 55,56,52,59
6 65,66
7 77,75,70,78,74,77
8
9 93,96,98,93
Đuôi Loto
0 70,30
1
2 52,32,22
3 93,93
4 14,24,74
5 65,55,75,05
6 56,96,46,06,66
7 77,77,27
8 98,78
9 59,09,09
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093

Kết quả Xổ số Miền Bắc, Thứ Sáu

Đặc biệt 48088
Giải nhất 95485
Giải nhì 44085 02280
Giải ba 67872 57563 87487
28274 92310 02820
Giải tư 8095 5595 8547 2504
Giải năm 0613 9109 8125
9106 9855 1515
Giải sáu 911 632 341
Giải bảy 02 96 79 09
Đầu Loto
0 04,09,06,02,09
1 10,13,15,11
2 20,25
3 32
4 47,41
5 55
6 63
7 72,74,79
8 88,85,85,80,87
9 95,95,96
Đuôi Loto
0 80,10,20
1 11,41
2 72,32,02
3 63,13
4 74,04
5 85,85,95,95,25,55,15
6 06,96
7 87,47
8 88
9 09,79,09
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093

Kết quả Xổ số Miền Bắc, Thứ Năm

Đặc biệt 16291
Giải nhất 99759
Giải nhì 16461 91354
Giải ba 83357 53925 43304
72685 51296 22864
Giải tư 0207 1835 9568 9154
Giải năm 7789 5736 2614
0457 9799 1536
Giải sáu 291 280 229
Giải bảy 15 68 97 52
Đầu Loto
0 04,07
1 14,15
2 25,29
3 35,36,36
4
5 59,54,57,54,57,52
6 61,64,68,68
7
8 85,89,80
9 91,96,99,91,97
Đuôi Loto
0 80
1 91,61,91
2 52
3
4 54,04,64,54,14
5 25,85,35,15
6 96,36,36
7 57,07,57,97
8 68,68
9 59,89,99,29
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093

Kết quả Xổ số Miền Bắc, Thứ Tư

Đặc biệt 15853
Giải nhất 50163
Giải nhì 28176 14432
Giải ba 58712 99917 23922
46232 89108 16679
Giải tư 2447 8324 5024 3167
Giải năm 5112 3885 3672
0457 5162 5777
Giải sáu 079 884 207
Giải bảy 77 26 28 69
Đầu Loto
0 08,07
1 12,17,12
2 22,24,24,26,28
3 32,32
4 47
5 53,57
6 63,67,62,69
7 76,79,72,77,79,77
8 85,84
9
Đuôi Loto
0
1
2 32,12,22,32,12,72,62
3 53,63
4 24,24,84
5 85
6 76,26
7 17,47,67,57,77,07,77
8 08,28
9 79,79,69
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093
BACK TO TOP