Kết quả Xổ số Miền Bắc, Chủ Nhật

Đặc biệt 90672
Giải nhất 23810
Giải nhì 11520 76260
Giải ba 31824 37031 28194
42507 73507 05326
Giải tư 9326 6031 6242 4190
Giải năm 3898 2265 9476
5529 9895 2986
Giải sáu 950 901 053
Giải bảy 07 63 09 08
Đầu Loto
0 07,07,01,07,09,08
1 10
2 20,24,26,26,29
3 31,31
4 42
5 50,53
6 60,65,63
7 72,76
8 86
9 94,90,98,95
Đuôi Loto
0 10,20,60,90,50
1 31,31,01
2 72,42
3 53,63
4 24,94
5 65,95
6 26,26,76,86
7 07,07,07
8 98,08
9 29,09
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093

Kết quả Xổ số Miền Bắc, Thứ Bảy

Đặc biệt 89316
Giải nhất 73429
Giải nhì 45961 81078
Giải ba 57030 10648 23558
22224 20024 07844
Giải tư 6001 5365 9633 1796
Giải năm 2048 4737 1555
7552 4652 8417
Giải sáu 945 200 337
Giải bảy 27 21 94 22
Đầu Loto
0 01,00
1 16,17
2 29,24,24,27,21,22
3 30,33,37,37
4 48,44,48,45
5 58,55,52,52
6 61,65
7 78
8
9 96,94
Đuôi Loto
0 30,00
1 61,01,21
2 52,52,22
3 33
4 24,24,44,94
5 65,55,45
6 16,96
7 37,17,37,27
8 78,48,58,48
9 29
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093

Kết quả Xổ số Miền Bắc, Thứ Sáu

Đặc biệt 34848
Giải nhất 91283
Giải nhì 54507 23853
Giải ba 85153 80448 25816
26637 08588 74260
Giải tư 0747 6570 5627 6841
Giải năm 3013 0367 8189
4846 6893 6814
Giải sáu 096 644 248
Giải bảy 01 44 74 95
Đầu Loto
0 07,01
1 16,13,14
2 27
3 37
4 48,48,47,41,46,44,48,44
5 53,53
6 60,67
7 70,74
8 83,88,89
9 93,96,95
Đuôi Loto
0 60,70
1 41,01
2
3 83,53,53,13,93
4 14,44,44,74
5 95
6 16,46,96
7 07,37,47,27,67
8 48,48,88,48
9 89
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093

Kết quả Xổ số Miền Bắc, Thứ Năm

Đặc biệt 38673
Giải nhất 45336
Giải nhì 65546 20262
Giải ba 09499 83263 27866
96346 75653 75867
Giải tư 7758 5351 6942 5646
Giải năm 2362 7486 6309
3123 1919 8113
Giải sáu 133 235 930
Giải bảy 24 16 69 96
Đầu Loto
0 09
1 19,13,16
2 23,24
3 36,33,35,30
4 46,46,42,46
5 53,58,51
6 62,63,66,67,62,69
7 73
8 86
9 99,96
Đuôi Loto
0 30
1 51
2 62,42,62
3 73,63,53,23,13,33
4 24
5 35
6 36,46,66,46,46,86,16,96
7 67
8 58
9 99,09,19,69
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093

Kết quả Xổ số Miền Bắc, Thứ Tư

Đặc biệt 85815
Giải nhất 88359
Giải nhì 46633 40404
Giải ba 59881 96033 81742
94345 74537 29764
Giải tư 8186 5526 1223 7573
Giải năm 1841 0955 1465
1981 5485 7786
Giải sáu 966 321 805
Giải bảy 24 43 38 60
Đầu Loto
0 04,05
1 15
2 26,23,21,24
3 33,33,37,38
4 42,45,41,43
5 59,55
6 64,65,66,60
7 73
8 81,86,81,85,86
9
Đuôi Loto
0 60
1 81,41,81,21
2 42
3 33,33,23,73,43
4 04,64,24
5 15,45,55,65,85,05
6 86,26,86,66
7 37
8 38
9 59
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093

Kết quả Xổ số Miền Bắc, Thứ Ba

Đặc biệt 11164
Giải nhất 95881
Giải nhì 11462 83008
Giải ba 47100 80785 08814
64951 51158 50801
Giải tư 2913 8080 5484 1253
Giải năm 6100 4456 8391
5175 5915 8968
Giải sáu 212 681 094
Giải bảy 33 91 01 79
Đầu Loto
0 08,00,01,00,01
1 14,13,15,12
2
3 33
4
5 51,58,53,56
6 64,62,68
7 75,79
8 81,85,80,84,81
9 91,94,91
Đuôi Loto
0 00,80,00
1 81,51,01,91,81,91,01
2 62,12
3 13,53,33
4 64,14,84,94
5 85,75,15
6 56
7
8 08,58,68
9 79
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093

Kết quả Xổ số Miền Bắc, Thứ Hai

Đặc biệt 49813
Giải nhất 63752
Giải nhì 74403 04943
Giải ba 62640 87357 30262
22747 52140 39831
Giải tư 8251 5408 1317 9990
Giải năm 1695 4917 7780
3815 7238 2545
Giải sáu 093 337 831
Giải bảy 74 43 45 84
Đầu Loto
0 03,08
1 13,17,17,15
2
3 31,38,37,31
4 43,40,47,40,45,43,45
5 52,57,51
6 62
7 74
8 80,84
9 90,95,93
Đuôi Loto
0 40,40,90,80
1 31,51,31
2 52,62
3 13,03,43,93,43
4 74,84
5 95,15,45,45
6
7 57,47,17,17,37
8 08,38
9
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093

Kết quả Xổ số Miền Bắc, Chủ Nhật

Đặc biệt 72096
Giải nhất 84301
Giải nhì 79014 06386
Giải ba 89467 94438 17924
18310 11577 03484
Giải tư 3106 7524 3865 6424
Giải năm 5281 6663 2123
4158 7625 9967
Giải sáu 906 529 888
Giải bảy 52 02 11 46
Đầu Loto
0 01,06,06,02
1 14,10,11
2 24,24,24,23,25,29
3 38
4 46
5 58,52
6 67,65,63,67
7 77
8 86,84,81,88
9 96
Đuôi Loto
0 10
1 01,81,11
2 52,02
3 63,23
4 14,24,84,24,24
5 65,25
6 96,86,06,06,46
7 67,77,67
8 38,58,88
9 29
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093

Kết quả Xổ số Miền Bắc, Thứ Bảy

Đặc biệt 08712
Giải nhất 36855
Giải nhì 08436 78543
Giải ba 43585 45087 92478
13518 19783 02901
Giải tư 1391 9804 7334 5383
Giải năm 8127 3210 6563
0425 6939 1083
Giải sáu 911 791 431
Giải bảy 75 62 25 03
Đầu Loto
0 01,04,03
1 12,18,10,11
2 27,25,25
3 36,34,39,31
4 43
5 55
6 63,62
7 78,75
8 85,87,83,83,83
9 91,91
Đuôi Loto
0 10
1 01,91,11,91,31
2 12,62
3 43,83,83,63,83,03
4 04,34
5 55,85,25,75,25
6 36
7 87,27
8 78,18
9 39
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093

Kết quả Xổ số Miền Bắc, Thứ Sáu

Đặc biệt 35615
Giải nhất 68663
Giải nhì 16076 87287
Giải ba 05700 35200 82252
82874 12843 76568
Giải tư 5927 6304 8925 7931
Giải năm 2472 4604 8111
3264 3989 4306
Giải sáu 045 134 544
Giải bảy 74 09 62 13
Đầu Loto
0 00,00,04,04,06,09
1 15,11,13
2 27,25
3 31,34
4 43,45,44
5 52
6 63,68,64,62
7 76,74,72,74
8 87,89
9
Đuôi Loto
0 00,00
1 31,11
2 52,72,62
3 63,43,13
4 74,04,04,64,34,44,74
5 15,25,45
6 76,06
7 87,27
8 68
9 89,09
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093
BACK TO TOP