Kết quả Xổ số Miền Bắc, Thứ Bảy

Đặc biệt 21736
Giải nhất 84545
Giải nhì 84637 43468
Giải ba 37342 34142 39251
23492 34363 33322
Giải tư 3145 3638 7794 6627
Giải năm 5889 0105 2415
1115 3407 3922
Giải sáu 787 978 085
Giải bảy 53 02 04 10
Đầu Loto
0 05,07,02,04
1 15,15,10
2 22,27,22
3 36,37,38
4 45,42,42,45
5 51,53
6 68,63
7 78
8 89,87,85
9 92,94
Đuôi Loto
0 10
1 51
2 42,42,92,22,22,02
3 63,53
4 94,04
5 45,45,05,15,15,85
6 36
7 37,27,07,87
8 68,38,78
9 89
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093

Kết quả Xổ số Miền Bắc, Thứ Sáu

Đặc biệt 83532
Giải nhất 09300
Giải nhì 77816 98714
Giải ba 92179 89071 93069
34634 27689 08228
Giải tư 7824 4247 2253 5909
Giải năm 7470 9844 3234
5424 2924 6004
Giải sáu 983 874 048
Giải bảy 75 50 58 73
Đầu Loto
0 00,09,04
1 16,14
2 28,24,24,24
3 32,34,34
4 47,44,48
5 53,50,58
6 69
7 79,71,70,74,75,73
8 89,83
9
Đuôi Loto
0 00,70,50
1 71
2 32
3 53,83,73
4 14,34,24,44,34,24,24,04,74
5 75
6 16
7 47
8 28,48,58
9 79,69,89,09
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093

Kết quả Xổ số Miền Bắc, Thứ Năm

Đặc biệt 94868
Giải nhất 01388
Giải nhì 16000 40618
Giải ba 78126 04356 05218
11640 49183 60631
Giải tư 4423 3024 9338 4752
Giải năm 1320 8448 0803
9284 1578 7340
Giải sáu 156 904 655
Giải bảy 77 07 03 78
Đầu Loto
0 00,03,04,07,03
1 18,18
2 26,23,24,20
3 31,38
4 40,48,40
5 56,52,56,55
6 68
7 78,77,78
8 88,83,84
9
Đuôi Loto
0 00,40,20,40
1 31
2 52
3 83,23,03,03
4 24,84,04
5 55
6 26,56,56
7 77,07
8 68,88,18,18,38,48,78,78
9
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093

Kết quả Xổ số Miền Bắc, Thứ Tư

Đặc biệt 78196
Giải nhất 20808
Giải nhì 04508 30585
Giải ba 12755 76191 71934
88029 99447 65153
Giải tư 8716 5976 8050 8344
Giải năm 2018 5162 4680
0861 3757 3069
Giải sáu 875 439 408
Giải bảy 13 70 31 57
Đầu Loto
0 08,08,08
1 16,18,13
2 29
3 34,39,31
4 47,44
5 55,53,50,57,57
6 62,61,69
7 76,75,70
8 85,80
9 96,91
Đuôi Loto
0 50,80,70
1 91,61,31
2 62
3 53,13
4 34,44
5 85,55,75
6 96,16,76
7 47,57,57
8 08,08,18,08
9 29,69,39
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093

Kết quả Xổ số Miền Bắc, Thứ Ba

Đặc biệt 96154
Giải nhất 24198
Giải nhì 77264 11912
Giải ba 01542 48257 98750
68457 40194 74380
Giải tư 5551 8829 0318 7418
Giải năm 6833 8405 2721
0204 1943 3518
Giải sáu 555 485 821
Giải bảy 63 87 97 23
Đầu Loto
0 05,04
1 12,18,18,18
2 29,21,21,23
3 33
4 42,43
5 54,57,50,57,51,55
6 64,63
7
8 80,85,87
9 98,94,97
Đuôi Loto
0 50,80
1 51,21,21
2 12,42
3 33,43,63,23
4 54,64,94,04
5 05,55,85
6
7 57,57,87,97
8 98,18,18,18
9 29
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093

Kết quả Xổ số Miền Bắc, Thứ Hai

Đặc biệt 77267
Giải nhất 12100
Giải nhì 66603 56161
Giải ba 94293 17888 98682
06008 61004 55293
Giải tư 2976 9805 7755 1208
Giải năm 5869 1365 2577
6342 4393 7900
Giải sáu 047 572 865
Giải bảy 82 57 84 08
Đầu Loto
0 00,03,08,04,05,08,00,08
1
2
3
4 42,47
5 55,57
6 67,61,69,65,65
7 76,77,72
8 88,82,82,84
9 93,93,93
Đuôi Loto
0 00,00
1 61
2 82,42,72,82
3 03,93,93,93
4 04,84
5 05,55,65,65
6 76
7 67,77,47,57
8 88,08,08,08
9 69
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093

Kết quả Xổ số Miền Bắc, Chủ Nhật

Đặc biệt 83219
Giải nhất 89481
Giải nhì 46004 30402
Giải ba 37222 53528 31019
70476 90235 83754
Giải tư 3738 7126 6246 7192
Giải năm 1831 8437 7135
9345 2263 2272
Giải sáu 872 809 521
Giải bảy 66 62 56 13
Đầu Loto
0 04,02,09
1 19,19,13
2 22,28,26,21
3 35,38,31,37,35
4 46,45
5 54,56
6 63,66,62
7 76,72,72
8 81
9 92
Đuôi Loto
0
1 81,31,21
2 02,22,92,72,72,62
3 63,13
4 04,54
5 35,35,45
6 76,26,46,66,56
7 37
8 28,38
9 19,19,09
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093

Kết quả Xổ số Miền Bắc, Thứ Bảy

Đặc biệt 73172
Giải nhất 15459
Giải nhì 20201 79545
Giải ba 41578 23926 88878
03684 21885 93254
Giải tư 5410 3402 8751 3158
Giải năm 2619 7816 9502
9458 5780 3275
Giải sáu 882 082 944
Giải bảy 52 07 32 01
Đầu Loto
0 01,02,02,07,01
1 10,19,16
2 26
3 32
4 45,44
5 59,54,51,58,58,52
6
7 72,78,78,75
8 84,85,80,82,82
9
Đuôi Loto
0 10,80
1 01,51,01
2 72,02,02,82,82,52,32
3
4 84,54,44
5 45,85,75
6 26,16
7 07
8 78,78,58,58
9 59,19
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093

Kết quả Xổ số Miền Bắc, Thứ Sáu

Đặc biệt 47897
Giải nhất 48550
Giải nhì 79590 77660
Giải ba 02534 24436 86721
12123 82453 63410
Giải tư 3850 9014 4672 0250
Giải năm 7735 1524 5485
8318 4924 1513
Giải sáu 974 269 334
Giải bảy 80 76 64 81
Đầu Loto
0
1 10,14,18,13
2 21,23,24,24
3 34,36,35,34
4
5 50,53,50,50
6 60,69,64
7 72,74,76
8 85,80,81
9 97,90
Đuôi Loto
0 50,90,60,10,50,50,80
1 21,81
2 72
3 23,53,13
4 34,14,24,24,74,34,64
5 35,85
6 36,76
7 97
8 18
9 69
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093

Kết quả Xổ số Miền Bắc, Thứ Năm

Đặc biệt 15446
Giải nhất 97223
Giải nhì 53625 67741
Giải ba 47105 45355 51210
13949 73549 34567
Giải tư 9323 9350 8262 3118
Giải năm 7378 1701 7043
2165 6511 6789
Giải sáu 894 579 631
Giải bảy 94 72 84 34
Đầu Loto
0 05,01
1 10,18,11
2 23,25,23
3 31,34
4 46,41,49,49,43
5 55,50
6 67,62,65
7 78,79,72
8 89,84
9 94,94
Đuôi Loto
0 10,50
1 41,01,11,31
2 62,72
3 23,23,43
4 94,94,84,34
5 25,05,55,65
6 46
7 67
8 18,78
9 49,49,89,79
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093
BACK TO TOP