Kết quả Xổ số Miền Bắc, Chủ Nhật

Đặc biệt 79952
Giải nhất 07142
Giải nhì 87784 08643
Giải ba 82287 57824 65866
18586 18837 74732
Giải tư 2428 2326 9469 7662
Giải năm 2949 6968 3017
8066 3596 9964
Giải sáu 528 486 668
Giải bảy 36 69 60 21
Đầu Loto
0
1 17
2 24,28,26,28,21
3 37,32,36
4 42,43,49
5 52
6 66,69,62,68,66,64,68,69,60
7
8 84,87,86,86
9 96
Đuôi Loto
0 60
1 21
2 52,42,32,62
3 43
4 84,24,64
5
6 66,86,26,66,96,86,36
7 87,37,17
8 28,68,28,68
9 69,49,69
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093

Kết quả Xổ số Miền Bắc, Thứ Bảy

Đặc biệt 50270
Giải nhất 59719
Giải nhì 86532 74308
Giải ba 61479 12004 84400
88760 54353 96723
Giải tư 7913 1030 5916 2012
Giải năm 0259 1375 2345
0130 9249 9929
Giải sáu 630 896 944
Giải bảy 31 03 02 91
Đầu Loto
0 08,04,00,03,02
1 19,13,16,12
2 23,29
3 32,30,30,30,31
4 45,49,44
5 53,59
6 60
7 70,79,75
8
9 96,91
Đuôi Loto
0 70,00,60,30,30,30
1 31,91
2 32,12,02
3 53,23,13,03
4 04,44
5 75,45
6 16,96
7
8 08
9 19,79,59,49,29
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093

Kết quả Xổ số Miền Bắc, Thứ Sáu

Đặc biệt 98712
Giải nhất 69595
Giải nhì 91119 46734
Giải ba 02090 17606 88076
37901 07418 32834
Giải tư 6278 0697 8870 4190
Giải năm 6016 1028 5902
1723 4577 4151
Giải sáu 842 279 534
Giải bảy 72 93 59 95
Đầu Loto
0 06,01,02
1 12,19,18,16
2 28,23
3 34,34,34
4 42
5 51,59
6
7 76,78,70,77,79,72
8
9 95,90,97,90,93,95
Đuôi Loto
0 90,70,90
1 01,51
2 12,02,42,72
3 23,93
4 34,34,34
5 95,95
6 06,76,16
7 97,77
8 18,78,28
9 19,79,59
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093

Kết quả Xổ số Miền Bắc, Thứ Năm

Đặc biệt 05919
Giải nhất 92209
Giải nhì 38594 81119
Giải ba 13934 83506 55172
55741 20111 58779
Giải tư 5684 6837 0927 5103
Giải năm 7300 7587 6904
0166 2380 3837
Giải sáu 455 147 073
Giải bảy 43 67 68 70
Đầu Loto
0 09,06,03,00,04
1 19,19,11
2 27
3 34,37,37
4 41,47,43
5 55
6 66,67,68
7 72,79,73,70
8 84,87,80
9 94
Đuôi Loto
0 00,80,70
1 41,11
2 72
3 03,73,43
4 94,34,84,04
5 55
6 06,66
7 37,27,87,37,47,67
8 68
9 19,09,19,79
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093

Kết quả Xổ số Miền Bắc, Thứ Tư

Đặc biệt 52436
Giải nhất 78253
Giải nhì 51470 35297
Giải ba 95424 72299 40481
29589 41391 46762
Giải tư 3179 2417 8975 1502
Giải năm 6212 4571 4830
5058 9868 1114
Giải sáu 501 714 228
Giải bảy 33 36 31 19
Đầu Loto
0 02,01
1 17,12,14,14,19
2 24,28
3 36,30,33,36,31
4
5 53,58
6 62,68
7 70,79,75,71
8 81,89
9 97,99,91
Đuôi Loto
0 70,30
1 81,91,71,01,31
2 62,02,12
3 53,33
4 24,14,14
5 75
6 36,36
7 97,17
8 58,68,28
9 99,89,79,19
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093

Kết quả Xổ số Miền Bắc, Thứ Ba

Đặc biệt 25952
Giải nhất 76885
Giải nhì 92503 30105
Giải ba 12831 69195 02269
53994 09111 95054
Giải tư 8581 4330 9330 0377
Giải năm 8566 8710 5743
1480 5158 4195
Giải sáu 283 718 835
Giải bảy 32 77 03 80
Đầu Loto
0 03,05,03
1 11,10,18
2
3 31,30,30,35,32
4 43
5 52,54,58
6 69,66
7 77,77
8 85,81,80,83,80
9 95,94,95
Đuôi Loto
0 30,30,10,80,80
1 31,11,81
2 52,32
3 03,43,83,03
4 94,54
5 85,05,95,95,35
6 66
7 77,77
8 58,18
9 69
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093

Kết quả Xổ số Miền Bắc, Thứ Hai

Đặc biệt 17338
Giải nhất 41234
Giải nhì 81153 42172
Giải ba 58389 78235 00729
04092 77968 62187
Giải tư 2264 4311 7114 4457
Giải năm 2476 9834 4190
6154 7345 2073
Giải sáu 677 755 657
Giải bảy 68 10 03 12
Đầu Loto
0 03
1 11,14,10,12
2 29
3 38,34,35,34
4 45
5 53,57,54,55,57
6 68,64,68
7 72,76,73,77
8 89,87
9 92,90
Đuôi Loto
0 90,10
1 11
2 72,92,12
3 53,73,03
4 34,64,14,34,54
5 35,45,55
6 76
7 87,57,77,57
8 38,68,68
9 89,29
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093

Kết quả Xổ số Miền Bắc, Chủ Nhật

Đặc biệt 76442
Giải nhất 40667
Giải nhì 56178 18941
Giải ba 48000 44331 93296
21854 92031 69276
Giải tư 9372 3455 9184 3105
Giải năm 2697 9854 3654
3420 5986 7516
Giải sáu 914 478 710
Giải bảy 52 41 06 61
Đầu Loto
0 00,05,06
1 16,14,10
2 20
3 31,31
4 42,41,41
5 54,55,54,54,52
6 67,61
7 78,76,72,78
8 84,86
9 96,97
Đuôi Loto
0 00,20,10
1 41,31,31,41,61
2 42,72,52
3
4 54,84,54,54,14
5 55,05
6 96,76,86,16,06
7 67,97
8 78,78
9
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093

Kết quả Xổ số Miền Bắc, Thứ Bảy

Đặc biệt 81952
Giải nhất 00425
Giải nhì 60143 59920
Giải ba 69160 90432 60585
59855 61602 16817
Giải tư 4916 8580 9147 4590
Giải năm 1086 7073 3104
1024 9294 7735
Giải sáu 262 547 762
Giải bảy 73 49 55 09
Đầu Loto
0 02,04,09
1 17,16
2 25,20,24
3 32,35
4 43,47,47,49
5 52,55,55
6 60,62,62
7 73,73
8 85,80,86
9 90,94
Đuôi Loto
0 20,60,80,90
1
2 52,32,02,62,62
3 43,73,73
4 04,24,94
5 25,85,55,35,55
6 16,86
7 17,47,47
8
9 49,09
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093

Kết quả Xổ số Miền Bắc, Thứ Sáu

Đặc biệt 64123
Giải nhất 01125
Giải nhì 82681 87896
Giải ba 54025 73636 86397
40105 41552 14033
Giải tư 9292 5965 9939 2710
Giải năm 2027 9145 8854
1524 0492 1692
Giải sáu 777 601 603
Giải bảy 85 10 41 05
Đầu Loto
0 05,01,03,05
1 10,10
2 23,25,25,27,24
3 36,33,39
4 45,41
5 52,54
6 65
7 77
8 81,85
9 96,97,92,92,92
Đuôi Loto
0 10,10
1 81,01,41
2 52,92,92,92
3 23,33,03
4 54,24
5 25,25,05,65,45,85,05
6 96,36
7 97,27,77
8
9 39
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093
BACK TO TOP