Kết quả Xổ số Miền Bắc, Thứ Sáu

Đặc biệt 42851
Giải nhất 72920
Giải nhì 59063 10172
Giải ba 63806 41054 15861
00681 68869 76733
Giải tư 1555 6437 5747 1658
Giải năm 5585 3364 3254
5251 1528 5388
Giải sáu 046 264 415
Giải bảy 29 83 47 04
Đầu Loto
0 06,04
1 15
2 20,28,29
3 33,37
4 47,46,47
5 51,54,55,58,54,51
6 63,61,69,64,64
7 72
8 81,85,88,83
9
Đuôi Loto
0 20
1 51,61,81,51
2 72
3 63,33,83
4 54,64,54,64,04
5 55,85,15
6 06,46
7 37,47,47
8 58,28,88
9 69,29
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093

Kết quả Xổ số Miền Bắc, Thứ Năm

Đặc biệt 25765
Giải nhất 18721
Giải nhì 93313 34766
Giải ba 11551 73348 36744
15809 08772 36865
Giải tư 0943 8150 7589 7749
Giải năm 0390 0039 3688
1847 1731 9947
Giải sáu 738 869 713
Giải bảy 25 18 16 90
Đầu Loto
0 09
1 13,13,18,16
2 21,25
3 39,31,38
4 48,44,43,49,47,47
5 51,50
6 65,66,65,69
7 72
8 89,88
9 90,90
Đuôi Loto
0 50,90,90
1 21,51,31
2 72
3 13,43,13
4 44
5 65,65,25
6 66,16
7 47,47
8 48,88,38,18
9 09,89,49,39,69
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093

Kết quả Xổ số Miền Bắc, Thứ Tư

Đặc biệt 21089
Giải nhất 76587
Giải nhì 52932 44913
Giải ba 41377 16123 71287
79373 41019 89663
Giải tư 6008 2093 6640 0283
Giải năm 8324 8060 9346
5208 1144 6668
Giải sáu 377 286 729
Giải bảy 86 38 05 37
Đầu Loto
0 08,08,05
1 13,19
2 23,24,29
3 32,38,37
4 40,46,44
5
6 63,60,68
7 77,73,77
8 89,87,87,83,86,86
9 93
Đuôi Loto
0 40,60
1
2 32
3 13,23,73,63,93,83
4 24,44
5 05
6 46,86,86
7 87,77,87,77,37
8 08,08,68,38
9 89,19,29
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093

Kết quả Xổ số Miền Bắc, Thứ Ba

Đặc biệt 99954
Giải nhất 16780
Giải nhì 48046 81348
Giải ba 15892 33272 15921
64314 45355 36478
Giải tư 0761 3759 5570 8668
Giải năm 7601 7687 4456
9953 5041 2978
Giải sáu 036 606 983
Giải bảy 07 51 54 24
Đầu Loto
0 01,06,07
1 14
2 21,24
3 36
4 46,48,41
5 54,55,59,56,53,51,54
6 61,68
7 72,78,70,78
8 80,87,83
9 92
Đuôi Loto
0 80,70
1 21,61,01,41,51
2 92,72
3 53,83
4 54,14,54,24
5 55
6 46,56,36,06
7 87,07
8 48,78,68,78
9 59
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093

Kết quả Xổ số Miền Bắc, Thứ Hai

Đặc biệt 92384
Giải nhất 23262
Giải nhì 85060 68928
Giải ba 50975 08044 67522
14009 77143 55568
Giải tư 3200 3037 4945 3848
Giải năm 6187 7722 2169
6996 3300 2404
Giải sáu 769 841 464
Giải bảy 68 00 07 47
Đầu Loto
0 09,00,00,04,00,07
1
2 28,22,22
3 37
4 44,43,45,48,41,47
5
6 62,60,68,69,69,64,68
7 75
8 84,87
9 96
Đuôi Loto
0 60,00,00,00
1 41
2 62,22,22
3 43
4 84,44,04,64
5 75,45
6 96
7 37,87,07,47
8 28,68,48,68
9 09,69,69
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093

Kết quả Xổ số Miền Bắc, Chủ Nhật

Đặc biệt 62771
Giải nhất 60530
Giải nhì 29611 51134
Giải ba 60928 46342 28345
36309 46137 37365
Giải tư 2700 0972 7115 8759
Giải năm 0162 3095 1045
3545 4476 7510
Giải sáu 218 098 276
Giải bảy 47 60 22 52
Đầu Loto
0 09,00
1 11,15,10,18
2 28,22
3 30,34,37
4 42,45,45,45,47
5 59,52
6 65,62,60
7 71,72,76,76
8
9 95,98
Đuôi Loto
0 30,00,10,60
1 71,11
2 42,72,62,22,52
3
4 34
5 45,65,15,95,45,45
6 76,76
7 37,47
8 28,18,98
9 09,59
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093

Kết quả Xổ số Miền Bắc, Thứ Bảy

Đặc biệt 13256
Giải nhất 57963
Giải nhì 26671 53876
Giải ba 64862 28498 86562
60784 43625 94822
Giải tư 7100 7625 1798 1509
Giải năm 8219 7121 7634
5929 3768 8645
Giải sáu 375 206 118
Giải bảy 11 36 14 52
Đầu Loto
0 00,09,06
1 19,18,11,14
2 25,22,25,21,29
3 34,36
4 45
5 56,52
6 63,62,62,68
7 71,76,75
8 84
9 98,98
Đuôi Loto
0 00
1 71,21,11
2 62,62,22,52
3 63
4 84,34,14
5 25,25,45,75
6 56,76,06,36
7
8 98,98,68,18
9 09,19,29
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093

Kết quả Xổ số Miền Bắc, Thứ Sáu

Đặc biệt 41770
Giải nhất 87348
Giải nhì 56417 59832
Giải ba 77225 92074 06508
99009 99103 63399
Giải tư 9007 5361 5717 1236
Giải năm 9496 1331 7357
3835 8122 1325
Giải sáu 061 140 888
Giải bảy 71 07 89 04
Đầu Loto
0 08,09,03,07,07,04
1 17,17
2 25,22,25
3 32,36,31,35
4 48,40
5 57
6 61,61
7 70,74,71
8 88,89
9 99,96
Đuôi Loto
0 70,40
1 61,31,61,71
2 32,22
3 03
4 74,04
5 25,35,25
6 36,96
7 17,07,17,57,07
8 48,08,88
9 09,99,89
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093

Kết quả Xổ số Miền Bắc, Thứ Năm

Đặc biệt 91254
Giải nhất 00145
Giải nhì 96202 32039
Giải ba 21605 20732 93032
28412 42704 54428
Giải tư 2602 5701 5452 5010
Giải năm 2376 3377 5684
4362 4890 9617
Giải sáu 044 529 301
Giải bảy 36 56 26 94
Đầu Loto
0 02,05,04,02,01,01
1 12,10,17
2 28,29,26
3 39,32,32,36
4 45,44
5 54,52,56
6 62
7 76,77
8 84
9 90,94
Đuôi Loto
0 10,90
1 01,01
2 02,32,32,12,02,52,62
3
4 54,04,84,44,94
5 45,05
6 76,36,56,26
7 77,17
8 28
9 39,29
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093

Kết quả Xổ số Miền Bắc, Thứ Tư

Đặc biệt 86342
Giải nhất 94928
Giải nhì 56924 98612
Giải ba 55975 88226 25081
38387 43489 90486
Giải tư 7016 8202 2633 6935
Giải năm 1602 2319 2833
6467 6655 2368
Giải sáu 193 869 543
Giải bảy 45 05 97 30
Đầu Loto
0 02,02,05
1 12,16,19
2 28,24,26
3 33,35,33,30
4 42,43,45
5 55
6 67,68,69
7 75
8 81,87,89,86
9 93,97
Đuôi Loto
0 30
1 81
2 42,12,02,02
3 33,33,93,43
4 24
5 75,35,55,45,05
6 26,86,16
7 87,67,97
8 28,68
9 89,19,69
Để nhận Kết quả Xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn tin: XSMB gửi 8093
BACK TO TOP